Tağıyevin neft sənayesi ilə bağlı hesabatı Bərpanəşrdə

 

Böyük xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin 1889-cu ildə Kaspi qəzetində rus dilində yayımlanan (Neft sənayesinin təcili ehtiyacları) adlı hesabat-məqaləsi Mədəniyyət Nazirliyinin Bərpanəşr layihəsi çərçivəsində kitabça şəklində yenidən çap olunub.

Hesabatda XIX əsrin sonlarında Azərbaycanda neft sənayesi üzrə görülən işlər, yerlixarici kapital qoyuluşu, sahənin inkişafı ilə bağlı çatışmazlıqlar rəqəmlər göstərilməklə geniş şərh olunub. Hesabat Sənaye və Ticarətə Dəstək Cəmiyyətinin Bakı şöbəsinə müraciət kimi hazırlanıb.

 

Mədəniyyət.- 2019.- 9 avqust.- S.4.