“Cafe General Lavinemüasir musiqi layihəsi maraqla qarşılandı

 

 

Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyasında müasir musiqi əsərlərindən ibarət “Cafe General Lavineadlı konsert proqramı təqdim olundu.

Noyabrın 29-da gerçəkləşən proqramdan əvvəl musiqişünas Sara Muradova çıxış edərək gecədə K.Debüssi A.Şönberqin əsərlərinin ifa olunacağını dedi, onların xüsusiyyətlərindən söz açdı.

Bildirdi ki, proqramda K.Debüssinin 3 noktürn silsiləsindənPəri”, “Buludlar”, “Şənlikəsərləri yer alıb.

Buludlarnoktürnü Moskva Dövlət Konservatoriyasının professoru, Azərbaycanın Xalq artisti Fərəc Qarayev tərəfindən solo alətlər ansamblı üçün işlənib. Eyni zamanda bəstəkar bura fransız şairi Stefan Mallarmenin sözləri əsasında vokal partiya da əlavə edib.

Sara Muradova gecədə “Cafe General LavineəsərindənÜç prelüd” (“Kanope”, “Atəşfəşanlıq”, “General Lavine ekssentrik”) əsərinin səslənəcəyini bu əsərin Fərəc Qarayev tərəfindən simfonik orkestr üçün yenidən işləndiyini diqqətə çatdırdı. O da bildirildi ki, əsərin premyerası ötən ilin noyabr ayında Moskvada Kremlinin Böyük konsert zalında keçirilib.

Sonda qeyd edilən əsərlər səsləndi alqışlarla qarşılandı.

Konsertin ikinci hissəsində atonal musiqinin 12 tonlu kompozisiyanın pioneri sayılan A.ŞönberqinAylı Pyerovokal silsiləsi təqdim olundu. Vaxtilə bəstəkarınİntizarmonodramını violin konsertini kamera tərkibi üçün işləyən Fərəc Qarayev bu dəfə əksinə olaraq orijinalda beş alət üçün nəzərdə tutulan Jironun şeirlərinəAylı Pyerovokal silsiləsini simfonik orkestr üçün hazırlayıb. 2018-ci ildə İsveçdə premyerası olan əsər “Universal Edition” nəşriyyatına göndərilib.  Nəşriyyat öz növbəsində əsəri mərhum bəstəkarın ailəsinə yollayaraq Fərəc Qarayevin işini əsərin gələcək ifası üçün müsbət rəy kimi dəyərləndirib.

Xalq artisti XX əsrin ən mühüm partituralarından hesab edilən bu əsər üzərində gərgin aparıb. Burada həssaslıq tələb edən nüans Şönberq musiqisinin böyük orkestrdə belə orijinalla ziddiyyət təşkil etməməsi idi. Buna görə yeni versiyada bütün alətlərin solosu dəyişilməz qalıb, hətta hər bir notun xarakteri qorunub. F.Qarayevin sözləri ilə desək, böyük simfonik orkestr Şönberqin 1912-ci ildə qoyduğu qaydalara əsasən əsəri ifa edən iki kamera ansamblına çevrilir.

“Cafe General Lavinekonsert proqramı Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin ifasında təqdim olundu. Dirijor Əməkdar artist Fuad İbrahimov, solist Fəridə Məmmədova (soprano) idi. Proqram tamaşaçıların böyük alqışları ilə sona yetdi.

Qeyd edək ki, Azərbaycan dinləyicisinin müasir musiqi konsertlərinə marağının artmasında F.Qarayevin bədii rəhbəri olduğu ilk dəfə 2007-ci ildə keçirilənZamanla üz-üzəmüasir musiqi layihəsinin xüsusi rolu var.

 

Lalə AZƏRİ

 

Mədəniyyət.- 2019.- 4 dekabr.- S.3.