Ədəbi proses davam edir

 

AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Ədəbi proses 2018 (VI cild) kitabı nəşr edilib.

Hədəf nəşriyyatında işıq üzü görmüş kitabda Ədəbiyyat İnstitutunun 24 əməkdaşının müxtəlif mövzularda məqalələri yer alıb. Məqalələrdə 2018-ci ilin ədəbi prosesi poeziya, bədii nəsr, dramaturgiya, tənqid və ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat nəzəriyyəsi, publisistika, ədəbi əlaqələr, bədii tərcümə, rusdilli Azərbaycan ədəbiyyatı, uşaq ədəbiyyatı, ədəbi gənclik istiqamətləri üzrə təhlil olunub.

 

Mədəniyyət.- 2020.- 10 yanvar.- S.3.