Türkdilli əlyazma və çap kitabları kataloqu hazırlanır

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda Türkdilli əlyazma və çap kitabları kataloqu nəşrə hazırlanır.

Fondun direktoru, filologiya üzrə elmlər doktoru Fərman Xəlilov qeyd edib ki, kataloqda 200-dək türkdilli əlyazma və çap kitablarının elmi təsviri veriləcək.

AMEA Naxçıvan Bölməsinin Əlyazmalar Fondunda 500-dən çox qədim əlyazma və çap kitabları mühafizə olunur.

 

Mədəniyyət.- 2020.- 24 yanvar.- S.3.