Davranış Mədəniyyəti Konsepsiyasının hazırlanması ilə bağlı ictimai rəy sorğusu

Mədəniyyət Nazirliyi vətəndaşları Davranış Mədəniyyəti Konsepsiyasının hazırlanmasına dair sorğuda iştirak etməyə dəvət edir.

 

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu il yanvarın 5-də Anar Kərimovu mədəniyyət naziri təyin olunması ilə əlaqədar qəbul edərkən diqqətə çatdırdığı Mədəni irsimizin qorunması, saxlanılması, Azərbaycan mədəniyyətinin dünyaya təbliği, gənc nəslin Azərbaycan mədəniyyətindən, mədəni irsindən xəbərdar olması və milli ruhda tərbiyəsi işində Mədəniyyət Nazirliyinin rolunun yenidən formalaşdırılması ilə bağlı strateji göstərişin icrası məqsədilə nazirliyin bu istiqamətdə fəaliyyəti üçün əsas platforma rolunu oynayacaq Davranış Mədəniyyəti Konsepsiyasının hazırlanmasına başlanılıb. Bu prosesin ilkin mərhələsi olaraq ictimai rəyin öyrənilməsi məqsədilə sorğu keçirilir.

 

Milli-mənəvi dəyərlərə sahib cəmiyyətin, ələlxüsus gənc nəslin inkişafı Azərbaycanın daxili siyasətinin mühüm istiqamətlərindəndir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev öz çıxışlarında milli-mənəvi dəyərlərin və mədəniyyətimizin əhəmiyyətini vurğulayaraq qeyd edir ki, məhz xalqımızın iradəsi, milli köklərə bağlılığı imkan verməyib ki, xalqımız assimilyasiyaya uğrasın. Bizim mədəniyyətimiz milli mənsubiyyətimizi qorumaq üçün başlıca rol oynayıb.

 

Tariximizin müxtəlif dövrlərində milli-mənəvi dəyərlərimiz meyar olaraq xalqımızın milli düşüncəsinə, onun bir vətəndaş kimi formalaşmasına təsirini göstərib, bu gün də yetişən nəsil məhz bu prosesin içərisində özünü, azərbaycançılıq məfkurəsini dərk edərək mövqeyini müəyyənləşdirib. Ümummilli lider Heydər Əliyev 2001-ci il noyabrın 9-da Dünya azərbaycanlılarının I qurultayında dövlətin siyasətini səciyyələndirərkən onun prioritet istiqamətini belə ifadə edib: Müstəqil Azərbaycan dövlətinin əsas ideyası azərbaycançılıqdır. Hər bir azərbaycanlı öz milli mənsubiyyətinə görə qürur hissi keçirməlidir və biz azərbaycançılığı - Azərbaycanın dilini, mədəniyyətini, milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənələrini yaşatmalıyıq.

 

Bizim milli kimliyimizin əsas daşıyıcısı isə üçrəngli bayrağımızdır. Bayrağımızın daşıdığı ideallara, xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərinə sadiq nəslin yetişməsi cəmiyyətimizin bizim başlıca amalıdır. Ulu öndər Heydər Əliyev demişdir: Azərbaycan bayrağı sadəcə bayraq deyil. O bizim dövlətçiliyimizin, müstəqilliyimizin rəmzidir. Bu bizim müstəqil dövlətimizin rəmzidir. Ona görə də gərək hər bir Azərbaycan vətəndaşı, xüsusən gənc nəsil bunu dərk etsin, qiymətləndirsin....

 

44 günlük Vətən müharibəsi zamanı Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında bayrağımızın ifadə etdiyi dəyərləri yaşatmaq və yüksəltmək üçün canını və sağlamlığını düşünmədən fəda edən Azərbaycan əsgəri bayrağımızın müqəddəsliyini yeni bir mərhələyə qaldırıb. Bununla da tarixin yeni səhifəsinə qədəm qoyan Azərbaycan xalqının qarşısında gündəlik həyatında da bayrağımızın ideallarının ətrafında daim səfərbər olmaq və dəyərlərini yaşatmaq kimi şərəfli vəzifə durur.

 

Davranış Mədəniyyəti Konsepsiyasının da məqsədi bu fikir və dəyər səfərbərliyinə töhfə olacaq ümumi platformanın yaradılmasıdır.

 

Qeyd edək ki, keçirilən sorğu vasitəsilə vətəndaşların milli və bəşəri dəyərlər haqqında fikirləri öyrəniləcək, bu dəyərlərin cəmiyyətdə mənimsənilməsi, qiymətləndirilməsi və insanların gündəlik həyatlarına olan təsiri ilə bağlı məlumatlar əldə ediləcək. Sorğudan əldə olunan məlumatlar milli-mənəvi dəyərlərə yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi və vahid bir konsepsiyanın hazırlanmasında vacib mərhələdir.

 

Sorğuda könüllü olaraq 18 yaşından yuxarı hər bir Azərbaycan vətəndaşı iştirak edə bilər. Sorğu bir ay müddətində aparılacaq.

 

Sorğuya keçid üçün bu linkdən istifadə edə bilərsiniz: https://forms.gle/v2CvcoYjUB2Kw9U9A

 

 

Mədəniyyət.- 2021.- 7 aprel.- S.4.