Azərbaycan milli mətbuatının 146 yaşı tamam oldu

 

İyulun 22-də Azərbaycanın media mənsubları peşə bayramını Ц Milli Mətbuat Gününü qeyd etdi. Kimi başında, kimisi müxtəlif təşkilatların düzənlədiyi mərasimlərdə...

 

1875-ci il iyulun 22-də Həsən bəy Zərdabinin redaktorluğu ilə Azərbaycan dilində ilk mətbu orqan Ц УƏkinçiФ qəzetinin 1-ci sayı çapdan çıxıb. İki il ərzində 56 sayı işıq üzü görən qəzet mədəni-maarif tariximizdə, Azərbaycan xalqının milli oyanışı özünüdərki yolunda tarixi səhifə açdı. Bu səhifəni onun davamını yazan böyük ziyalılarımızı rəhmətlə anır, bu yolda çalışan bütün həmkarlarımızı təbrik edirik.

 

Mədəniyyət.- 2021.- 23 iyul. S. 1.