Nizamitarix monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb

 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun direktoru, akademik Teymur Kərimlinin Nizamitarix monoqrafiyasının ikinci nəşri çapdan çıxıb.

 

İnstitutdan bildirilib ki, monoqrafiyada Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında tarixi şəxsiyyət və tarixi hadisə problemi müxtəlif rakursdan nəzərdən keçirilib. Akademik Teymur Kərimlinin ön sözdə qeyd etdiyi kimi, illər öncə aparılan araşdırmaya müəyyən korrektə və əlavələr edilib, mövzuya çağdaş təfəkkür işığında yenidən nəzər salınıb.

 

Yeni nəşrdə Xəmsənin yazıldığı tarixi şərait, Xəmsədə Məhəmməd peyğəmbərin obrazı: tarixi şəxsiyyət və dini ideal, Nizaminin məmduhları, Nizami yaradıcılığında antropomorf cizgilər kəsb etmiş Tanrı obrazı ilk tarixi şəxsiyyət kimi sərlövhəli hissələr yer alıb. Monoqrafiyada Xəmsədə tarixi şəxsiyyət və mühit, hökmdar surətlərinin tarixi təkamülü, həmçinin Xəmsə poetikasının tarixi rolu, yaxud Xəmsənin tarixi poetikası məsələlərinə aydınlıq gətirilib.

 

Əlyazmalar İnstitutu Elmi şurasının qərarı ilə nəşr olunan kitabın elmi redaktoru AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli, nəşrə hazırlayanı tarix üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Cavid Cəfərovdur. İlk dəfə 2002-ci ildə işıq üzü görən monoqrafiya dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 880 illik yubileyi münasibətilə yenidən işlənərək nəşr edilib.

 

Kitabın cildində Əlyazmalar İnstitutunun baş rəssamı, Əməkdar mədəniyyət işçisi Fəxrəddin Əlinin Nizami portretindən istifadə olunub.

 

Mədəniyyət.- 2021.- 17 mart.- S.6.