Bəstəkar anıldı

 

Dövlət İncəsənət Muzeyində görkəmli Azərbaycan bəstəkarı Fikrət Əmirovun xatirəsinə həsr olunan tədbir keçirilib. Bakı Musiqi Akademiyasının dosenti Zümrüd Dadaşzadə böyük bəstəkarın çoxcəhətli yaradıcılığından danışıb. F.Əmirovun Azərbaycan bəstəkarlıq məktəbinin inkişafında misilsiz xidmətlərinin vurğulandığı tədbirdə bəstəkara həsr edilmiş əsərlər onların müəllifləri haqqında məlumatlar verilib. Sonda paytaxtın müxtəlif musiqi məktəblərinin şagirdləri F.Əmirovun əsərlərindən ibarət konsertlə çıxış ediblər.

 

 

Mədəniyyət.- 2009.- 1 may.- S. 1.