Musiqimizin mətbu təbliğçisi

 

“Musiqi dünyası” jurnalının 10 yaşı tamam olur

 

1999-cu il sentyabrın 18-də, Azərbaycan musiqi mədəniyyəti üçün əlamətdar olan bir gündə - “Üzeyir musiqi günü”ndə respublikamızın musiqi ictimaiyyətinə yeni bir nəşr təqdim olundu. Onun adı da əlamətdar idi: “Musiqi Dünyası” - elmi-pedaqoji, tənqidi-publisistik mədəni-maarif musiqi jurnalı. Tezliklə jurnalın elektron versiyası da fəaliyyətə başladı ki, bu da onun oxucu auditoriyasının genişlənməsinə şərait yaratdı.

 

Musiqi Dünyasıjurnalının naşiri baş redaktoru Azərbaycan Respublikasının əməkdar incəsənət xadimi, sənətşünaslıq doktoru, professor Tariyel Məmmədovdur.

“Musiqi dünyası” jurnalının əsas məqsədi Azərbaycan musiqisinin III minilliyə çatdırılması, milli musiqi irsinin qorunması və təbliği, musiqişünaslığın aktual problemlərinin önə çəkilməsi, müasir musiqi təhsili ilə bağlı məsələlərə diqqət yetirilməsi, musiqi irsimizin dünya arenasına çıxarılması, beynəlxalq əlaqələrin yaradılmasından ibarətdir.

Rubrikalara nəzər salsaq jurnalın mövzu və mündəriə rəngarəngliyindən xəbərdar olarıq. Ustadlarımızın xatirəsinə”, “Üzeyirşünaslıq”, “Portretlər”, “Etnomusiqişünaslıq”, “Musiqinin aktual problemləri”, “Musiqi təhsili maarifçiliyi”, “Kulturoloji məsələlər”, “Müəllif hüquq”, “Gənc tədqiqatçılar”, “Bizə yazırlar”, “Yeniliklərimiz s. Jurnalın səhifələrində respublikamızın musiqi həyatı, keçirilən tədbirlər, konsertlər s. haqqında məlumatlar, həmçinin yerli xarici müəlliflərin məqalələri öz əksini tapır. “Musiqi dünyasıAzərbaycan musiqi elminin problemləri, tədqiqat sahələri nailiyyətləri ilə öz oxucularını tanış edir.

Xüsusi olaraq Heydər Əliyev Fondunun və Azərbaycan Mədəniyyətinin Dostları Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə “Musiqi dünyası”nın əməkdaşları tərəfindən hazırlanan, T.Məmmədovun koordinatoru və məsul redaktoru olduğu “Qarabağ xanəndələri” və “Muğam ensiklopediyası” kimi qiymətli nəşrləri qeyd etmək istərdim. Azərbaycan muğamının dirçəldilməsi və dünyada təbliği məqsədlərinə xidmət edən bu nəşrlər muğam dünyasının görkəmli simalarını, təkrarolunmaz ifalarını canlandıran zəngin mənbələrdir.

“Musiqi dünyası” jurnalı həm də elektron nəşrlər mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Jurnal artıq respublikamızın musiqi mədəniyyətində müasir informasiya texnologiyalarının tətbiqi sahəsində liderə çevrilmişdir. Onu da qeyd edək ki, dünya virtual məkanında Azərbaycan musiqi mədəniyyətini təmsil edən bu layihələrin müəllifi T.Məmmədovdur. Eyni zamanda, 2007-ci ildən Azərbaycan Radiosunda daMusiqi dünyasıradio jurnalı yayımlanır ki, bu da musiqi mədəniyyətinin elminin yeniliklərini geniş dinləyici kütləsinə çatdırır.

“Musiqi dünyası”nda yaradılan 25-dən artıq rəngarəng veb-sayt Azərbaycan musiqi mədəniyyətini müxtəlif rakurslardan işıqlandırarır. Bunlardan “Üzeyir Hacıbəyov” internet portalı, “Qara Qarayev”, “Əfrasiyab Bədəlbəyli”, “Tofiq Quliyev”, “Vaqif Mustafazadə” memorial saytlarını, Ü.Hacıbəyovun “Leyli və Məcnun”, “O olmasın, bu olsun”, “Arşın mal alan” əsərləri əsasında hazırlanmış virtual muzeyləri göstərmək olar.

“Bakı Musiqi Akademiyası”, “Azərbaycanın bəstəkar və musiqişünasları” kataloq xarakterli saytlar olmaqla bu təşkilatların strukturunu və əməkdaşlarla internet əlaqə vasitələrini əks etdirir. Təhsil prosesi ilə bağlı saytlar sırasındaMusiqiçinin elektron kitabxanası”, “Üzeyir Hacıbəyov - elektron dərs vəsaitikimi saytların adı çəkilməlidir. Musiqi təhsili prosesində mühüm əhəmiyyətə malik olan Ü.HacıbəyovunAzərbaycan xalq musiqisinin əsasları”, “Üzeyir Hacıbəyov elektron ensiklopediyası”, Əfrasiyab Bədəlbəylininİzahlı-monoqrafik musiqi lüğəti”, “Muğam ensiklopediyasıkimi elektron nəşrlər qeyd olunmalıdır.

Əlbəttə ki, bütün bu nailiyyətlər bizi çox sevindirir və yaradıcılığa ruhlandırır. Elə bu nikbin ruhla da mən öz doğma kollektivimi, “Musiqi dünyası”nın əməkdaşlarını, həmçinin respublikamızın musiqi ictimaiyyətini, musiqişünas və bəstəkarlarımızı “Musiqi dünyası”nın ilk yubileyi münasibətilə təbrik edir və yeni uğurlar arzulayıram.

 

 

Cəmilə Həsənova,

sənətşünaslıq namizədi

 

Mədəniyyət.- 2009.- 18 sentyabr.- S. 5.