Yarandın

 

(Mübariz İbrahimov üçün)

 

Kimsə bu gedişə olmalıydı,

Namərd yuvasında boğulmalıydı.

Azadlıq eşqini yaşatmaq üçün,

Ağatlı Mübariz doğulmalıydıЕ

Sən millətin aşıb-daşan səbrindən,

Haqsızlığa nifrətindən yarandın.

Qarabağın oğul! Ц deyən səsindən,

Şəhidlərin cürətindən yarandın.

Dağlarımın durmayan göz yaşından,

Qan püskürən torpağımdan, daşımdan,

Ulusun min illik qan yaddaşından,

Bütövlüyə həsrətindən yarandın.

Ərlərin yağıdan öc təşnəsindən,

Qəzəbli Babəkin od nəfəsindən,

Savalan dağının titrəməsindən,

İldırımın qüdrətindən yarandın.

Torpaga çəkilən sinə dağından,

Üç rəngli, yenilməz yurd bayrağından,

İslam saflığından, türk əxlaqından,

Əxlaqının qeyrətindən yarandın.

Yurd eşqinin əritdiyi qırovdan,

Meydanlarda qırdığımız buxovdan,

Ataların ruhundakı alovdan,

Anaların ismətindən yarandın.

 

Namiq Hacıheydərli

 

Olaylar.- 2015.- 19 iyun.- S.15.