Şeirlər

 

Sən havasan canımda

Hər günümdə, anımda

Sən olmasan yanımda -

Ölərəm...

Günəş çıxıb söndükcə,

Adın gülə döndükcə

Deməsən, mən gördükcə -

Ölərəm...

Sən həm sevinc, həm qəm

Allah göndərən həmdəm...

Təbəssümün olsa kəm -

Ölərəm...

Sənə ruhun diliynən

and içim gülüm mən?

İnandıra bilim mən -

Ölərəm!

 

***

 

Son vaxtlar mən yaman yorğun düşürəm,

Elə bil, çiynimdə daş daşıyıram.

Sərib qurutduğum dərdi-qəmi -

Yağışa düşmüş tək yaş daşıyıram.

Atdığım addımlar uğursuz olur,

Dərdiyim çiçəklər əlimdə solur.

Külək , fələk saçımı yolur,

Mən elə beləcə, baş daşıyıram.

Əbülfət, deyəsən bəxtin yatıbdı,

Qatarın mənzilə gəlib çatıbdı...

Bəlli arzuların səni "satıbdı" -

Gözü vurub töküb, qaş daşıyıram.

 

***

 

Qarşılaşdıq

susduq -

ikimiz ...

sadəcə

bir-birimizin

gözündən

nəfəsindən

tutduq -

fikrimizdə,

qəlbimizdə!..

sözsüz danışdıq

suallaşdıq

sonra

halallaşdıq -

qayıtdıq

gəldiyimiz yerə

yəni

xatirələrə

ikimiz -

içimzdə!..

 

***

 

Mənim gizlinim yox, gizlənməyim yox

Qaçacam bəxtimdən mən hara qədər?!

Bütün bu dünyadan hamıdan çox -

Mən sevdim, sən sevdin bəs hara qədər?!

Yeridim, yüyürdüm, durdum baxdım

Amma yarımadım mən, baxtım...

Könlümü üzük tək könlünə taxdın -

Üzatdım əlimi mən yara qədər!..

Gecəyə, gündüzə ruhum şam oldu,

Sevincim görüntü, qəmim tam oldu!..

Hər zaman umduğum vüsal kam oldu -

Ağrısın duymadın sən, yara qədər...

Acını acıma qatıb bal etdim...

Dilimi önündə hər an lal etdim.

Gözü nurdan saldım, saçı çal etdim -

Ömrümün mənası sən vara qədər!

Yaşamaq haqqından sevgim, yasaqsan

Yayın ortasında şaxta, sazaqsan...

Özün bilirsən mənə uzaqsan -

Gözlə qaşda olan sən hara qədər!..

 

***

 

Gözümü yumuram

içində

gözümü açıram

önündə

ötən anlarımda,

günümdə

səninlə

göz-gözə

üz-üzə

dayanıram, dururam...

mən

səndə yaşayıram

səndə

özümü unuduram -

bunu

sən istəməsən !..

 

***

 

Çəkirəm başıma dərdi dərman tək

Elə bil acıma bal qatıram, bal...

Kirpiyin ucuna yapışıb qalan -

Damladan könlümə xal salıram, xal...

Anıram bir anlıq köhnə düzəni

Məstliyin içində qu tək üzəni.

Hər şeyə, hər kəsə gülüb gəzəni -

Xatirə kürkünə qal salıram, qal!..

İllər axarında nimdaşlaşan mən

Qırılan simlərlə simdaşlaşan mən...

Gəlib dərdləriylə sirdaşlaşan mən -

Budaqdan ümidi kal dərirəm, kal!..

 

***

 

Yadımdan

çıxmır ki, heç

əllərini uzadıb

ovut,

isit dediyin...

əllərim

əllərindən

yaman küsüb dediyin...

yadımdan

çıxmır ki, heç

başını

bircə anlıq

çiynimə söykədiyin

əlimi

bərk-bərk sıxıb

uşaq tək

kövrəldiyin...

yadımdan

çıxmır ki, heç

canım, səni...

susub

sonun demədiyin söz

mənim

bu pıçıltıdan

içimdə qorranan köz...

yadımdan

çıxmır ki, heç

məhəbbət evi olan

ürəyimi yardığın

sənin bütün varlığın

özünlə

açıq-aşkar

ruhumu apardığın...

yadımdan

çıxmır ki, heç

yaddaşmı qalıb məndə?..

cismim

köç edibdi, köç -

yaddışım qalıb səndə!...

 

***

 

Qorxma, heç səsin tutulmaz

Ağla məni bir nəfəsə...

Bir damla da qoy çilənsin

Mən yatan torpaq - qəfəsə!

Qorxma heç oyanıb bir

Yol üstdə kol olmayacam...

Sənə sarılmaq istəyən

O bir cüt qol olmayacam!

Qorxma artıq söz-söhbətdən

vardı, götürüb getdin...

Cəhənnəmlik özüm, səni -

Cənnətə ötürüb getdim!

 

***

 

Dəyir atdığın daşlar

Birbaşa ürəyimə.

Daşlama bu evi sən -

Gir, yaşa, ürəyimə!

Daşın, oxun, ya güllən

Atdın, susma, sən dillən...

Həm ömürlük, həm ilnən -

Gir, yaşa ürəyimə!

Ahdan asma, qovurma

Xəlbirləmə, sovurma!

Sən sevməkdən yorulma -

Gir, yaşa, ürəyimə!

Bu əzabı, bu qəmi

Verdin, seçdin qibləmi.

Köçürtdün sən Kəbəmi -

Birbaşa ürəyimə!..

 

***

 

göstər, döyüm qapısın

yön tutası hara var.

məni çox qaraladın,

gözlərində qara var -

onun günahı nədi?

budanan ömrün-günün

izi ağrı-acıdı.

mənim sevgim, ay gülüm -

məhəbbət qəlb tacıdı,

ayrı günahım nədi?..

min əzabla dara çək

əlində ölmək səadət.

toz üstündən qara çək -

ruhumdadı məhəbbət -

onsuz sabahım nədi?..

 

***

 

indiki anda qanadı

sınmış quşam...

bütün cəhdlərmlə

uçmağa çalışıram

amma alınmır...

toz-torpağa,

bir az da

öz qanıma bulaşıram -

hələ ki...

əslində,

bu da

dərdə qanlı bələk.

uçmaq qədər gözəlmiş -

yeri bəyənməyən

mələk!..

 

***

 

hər telefon zəngi, hər mesaj

sanki ittiham hökmüdü.

sənsiz yaşadığım təlaş -

ürəyin yarpaq tökmüdü.

elə bil daşa dirənib,

ağzım, dilim söz tutmur.

sənə əl açıb, dilənib -

deyim ki, üzüm üz tutmur.

bu boyda günah içində

haqqım, tək sevgiyə çatır.

son duruşdu su üzündə -

mənim tay, gəmim batır.

 

***

 

çiçəyi çırtladı ümidin,

bilmədim necə kiridim

özümü ağıllı bilirdim -

tay demə, mən dəliymişəm...

qanad açmışdım, uçurdum

özümü tamam unutdun,

yıxdım, hər şeyi uçurtdum -

sən demə, mən dəliymişəm...

Allahım, yerə sığmırdım

sevinc daşırdı, yığmırdım.

batırdım, amma çıxmırdım -

sən demə, mən dəliymişəm...

açan çiçəkdə qönçəsən

uçurdun məndən öncə, sən...

mələk olandan, məncə sən -

sevgindən mən dəliymişəm.

 

***

 

yaman doluxsunub, gözün yaş tutub

bu qız ağlamaqçün bir himə bənddi.

mənim taleyimi yaman unudub -

indi yaşamağım tilsimə bənddi...

günah duyğularda, günah ürəkdə

çırpınır, qovrulur son ah, ürəkdə.

məni tərk eləsə, sabah ürək -

çətin düzələcək, ömrümün qəddi.

qadağa bir deyil, beşdi, ya ondu

baxışım üşüdü, pəncərəm dondu.

eh... mənim ömürüm, düşünmə, sondu -

sevgimlə bitmir ki, məcnunluq həddi...

 

***

 

tez öldürmə, bir az əzab, zülüm ver

iynə ucu doğra, kəsib at, getsin.

bütöv olmaz, bapbalaca dilim ver -

o ümidlə sən başını qat, getsin!

bu ürək ki, çıxıb sənin önünə

bil, salacaq səni öz gününə.

fikir vermə dilinə, dininə -

yaş odundan tonqalını çat, getsin!

mənli, mənsiz bu minsifət dünyadı,

ona görə, məni heç kim duymadı!

yaxşı ki, Əbülfətə uymadı -

uyubdursa, könlü ona sat, getsin!

 

***

 

bir az ayrı cür olmuşam,

sən mat qalmısan mənə.

lap uşaq tək kür olmuşam -

artıq görünürəm sənə.

sözüm yüz cür yozulur,

hər mənası da ki, zəhər.

görürəm çətin dözülür -

ovudurlar, lap birtəhər...

bir az xəstəlik, bir az da

umduğum sevgi əlçatmaz.

nədən inanmır o qız da -

sevən, sevgisin alçaltmaz.

bilirəm, havalanmışam,

hər yerdə ürəyimdəsən.

sevginlə cəzalanmışam

günahkar ürəyim sən.

 

***

 

gözləyirəm,

vaxt elə bil üzə durub.

daş asılıb kəfkirindən

gözləyirəm

mən içimdə

qınanaraq,

dərs alaraq səhvlərimdən.

gözləyirəm,

o da gəlib

üstümə buz - su ələyib

sözünü de! - gecikirəm,

işim çoxdu

qısa elə, həvəsim,

vaxtım yoxdu -

deyib, dərhal

gizlətdi gözlərini

hiss etdim ki,

sözlərini

dili deyib

əzbərləyib

ürəyinə əzab verib...

susdum, heç söyləmədən

düşündüm ki,

niyə, nədən

sevgim onu üzməlidi.

məni dəli edən qəlbim -

hər nazına dözməlidi!

bəlkə

Haqqın dərgahına

tez üz tutum

yoxluğumla

mən özümü

o qıza da unutdurum.

torpaq üzü soyuq olur

gözləməkdən hər kəs doyur...

 

***

 

hələ ki, ad çəkmirəm

qoy bəxtəvər yaşasın.

könlümdəki dövranın -

ilk sətrindən başlasın.

nazlansın, qürrələnsin

yerə, göyə sığmasın.

əliylə güllələnsin -

canımdan can çıxmasın.

oxşayım ürəyimdə

yerini cənnət bilsin.

mənə çəkdirdiklərin -

çörəkli sənət bilsin.

...hələ ki, ad çəkmirəm

ad dəyişmir heç nəyi...

dərdimə dərd gətirir -

hərdənbir yan keçməyi.

 

Əbülfət Mədətoğlu

 

Olaylar.- 2016.- 31 dekabr-5 yanvar.- S.13-14.