O özü verib

 

Kiminlə araya hasar hörmüşəm,

Bilin, kərpicini o özü verib.

Namərdin dostluğun yasaq görmüşəm,

Bu yasağı mənə, öz sözü verib.

 

***

 

Bununla heç kəsi itirməmişəm,

Layiq olmayana Allah hökm verib.

Heç vaxt Tanrıya şək gətirməmişəm,

Odur ki, ruzimi O, özü verib.

 

Əlibalayeva Gülnarə

Cəfər Cabbarlı ev-muzeyinin

böyük elmi-işçisi, jurnalist

 

Olaylar.- 2022.- 13-19 may.- S.24.