İşdir

 

Məktəb illərində bu fikri daim bizə aşılayan

müəlliməm Nəcibə xanımın xatirəsinə.

 

Bilməyib, soruşub, öyrənib, bilmək,

Aqil insan üçün cəsarət işdir.

Soruşmayıb, öyrənməyib, bilməmək,

Hər bir insan üçün qəbahət işdir.

 

***

 

Bilib, qürrələnib, bilirəm demək,

Həddindən artıq cəhalət işdir.

Bilib, öyünməyib, "öyrənim"- demək,

Müdriklər içində ləyaqət işdir.

 

Əlibalayeva Gülnarə

Cəfər Cabbarlı ev-muzeyinin

böyük elmi-işçisi, jurnalist.

 

Olaylar.- 2022.- 20-26 may.- S.24.