Gəlirlər

 

Həyat çox qəribə, insan müxtəlif,

Kimi dar, kimi şad gündə gəlirlər.

Dar günə ağlayan, şad günə gülən,

Az imiş dünyada, keyfə gəlirlər.

 

***

 

Dar günün dostları, elə bir sinif,

Açıq-aşkar, əhdi-kama gəlirlər.

Şad günün dostları edirlər təklif,

Yeyib, içib, şənlənməyə gəlirlər.

 

***

 

Canyanar insanın qəlbi çox zərif,

Dostcasına dəstəkliyə gəlirlər.

Dəstəklərin göstərirlər çox xəfif,

Son tikəsin bölüşməyə gəlirlər.

 

Əlibalayeva Gülnarə

Cəfər Cabbarlı ev-muzeyinin

böyük elmi-işçisi, jurnalist.

 

Olaylar.- 2022.- 27 may-2 iyun.- S.24.