Zərifə Əliyevanın fəaliyyətinə dair kitab nəşr olunub

Ölkəmizin ən nüfuzlu elm məbədi olan Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Mərkəzi Elmi Kitabxanası Azərbaycanın elm və mədəniyyət xadimləri seriyasından görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əziz qızı Əliyevanın elmi, pedaqoji və ictimai fəaliyyətini əks etdirən biobiblioqrafik göstəricini nəşr edib.

Kitabxanadan bildiriblər ki, nəşrin tərtibçi müəllifi filologiya üzrə elmlər doktoru Aybəniz Əliyeva-Kəngərlidir.

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətinin qərarına əsasən hazırlanan, AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanasının direktor müavini Firəngiz Hüseynova və akademiyanın Mərkəzi Elmi Kitabxanasının bölmə müdiri İsmət Səfərovun redaktorluğu ilə işıq üzü görən biobiblioqrafiyada alimin kitab və monoqrafiyaları, dərs vəsaitləri, dövri mətbuatda və ayrı-ayrı məcmuələrdə dərc olunmuş elmi məqalələri və başqaları daxil edilib. Göstəricidə materiallar bir neçə bölmədə təqdim edilib: Həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyətinin əsas tarixləri; Görkəmli dövlət, elm və mədəniyyət xadimləri Zərifə Əliyeva haqqında; Əsərlərinin biblioqrafiyası; Dissertasiyalara elmi rəhbərlik; Həyatı, elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında ədəbiyyat; Veblioqrafiya.

Biobiblioqrafiyada AMEA-nın prezidenti, akademik Akif Əlizadənin Böyük insan, unudulmaz alim başlıqlı məqaləsində, akademik Əhliman Əmiraslanovun Zərifə Əliyevanın elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti haqqında qısa oçerkində alimin elmi-pedaqoji və ictimai fəaliyyəti, onun Azərbaycanda tibb elminin inkişafında böyük töhfələri üç dildə - Azərbaycan, rus və ingilis dillərində geniş işıqlandırılıb.

Biobiblioqrafiyadan istifadəni asanlaşdırmaq məqsədilə alimin əsərlərinin, həyat və fəaliyyəti haqqında və onun barəsində yazanəlliflərin adları əlifba göstəricisi ilə verilib. Biobiblioqrafik-göstərici Akademik Zərifə Əliyeva haqqında hərtərəfli məlumat almaq istəyən oxucular üçün əvəzedilməz bir vəsaitdir.

Palitra.-2014.-14 yanvar.-S.3.