Fikrət Qoca

 

Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinəağır itki üz vermişdir. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birinci katibi, Dövlət mükafatı laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərdi təqaüdçüsü, Xalq şairi Fikrət Qoca (Fikrət Göyüş oğlu Qocayev) 2021-ci il mayın 5-də ömrünün 86-cı ilində vəfat etmişdir.

 

Fikrət Qoca 1935-ci il avqustun 25-də Ağdaş rayonunun Kotanarx kəndində anadan olmuşdur. O, Ağdaş şəhərində orta məktəbi bitirmiş, 1953-1957-ci illərdə Bakı dəmir yolu texnikumunda oxumuş və 1957-1959-cu illərdə Bakı şəhərində tikinti idarəsində işləmişdir.

 

Ədəbi yaradıcılığa gənc yaşlarından meyil göstərən Fikrət Qoca 1959-1964-cü illərdə Moskvada Maksim Qorki adına Ədəbiyyat İnstitutunda təhsil almış, Bakıya qayıtdıqdan sonra 1964-1965-ci illərdə Azərbaycan Dövlət RadioTeleviziya Verilişləri Komitəsində redaktor, 1967-1970-ci illərdə Azərbaycan gəncləri qəzeti redaksiyasında ədəbi işçi, 1970-1975-ci illərdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqında məsul katib, 1978-1987-ci illərdə Azərbaycan jurnalında şöbə müdiri və 1987-2004-cü illərdə Qobustan incəsənət toplusunun baş redaktoru vəzifələrində çalışmışdır. O, 1998-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, 2004-cü ildən birinci katibi olmuşdur.

 

Fikrət Qoca Azərbaycan ədəbi mühitinə yeni ab-hava gətirən sənətkarlardandır. Şair dərin ictimai məzmunlu yaradıcılığı ilə müasir poeziyamızın mövzu dairəsinə, poetik forma və ifadə tərzinə özünəməxsus çalarlar qazandırmış, mühüm hadisələr və cəmiyyətdəki mənəvi-ictimai proseslər fonunda insanın daxili aləminin dolğun təsvirinə nail olmuşdur. Mənəvi ucalığa və mənalı yaşamağa səsləyən, insanzaman haqqında lirik-fəlsəfi ümumiləşdirmələrlə zəngin əsərləri Fikrət Qocanı geniş oxucu kütləsinə sevdirmişdir. Şairin bədii tərcümələri sayəsində Azərbaycan oxucusu dünya poeziyasının dəyərli nümunələri ilə yaxından tanış olmaq imkanı əldə etmişdir. Fikrət Qocanın sözlərinə bəstələnmiş mahnılar tanınmış müğənnilərin repertuarında geniş yer tutur.

 

Fikrət Qoca istiqlal ideyalarının tərənnümünü həmişə diqqət mərkəzində saxlamışdır. Onun xalqımızın azadlıq mübarizəsindən bəhs edən əsərlərinin gənc nəslə vətənpərvərlik ruhunun aşılanmasında əhəmiyyətli rolu vardır.

 

Fikrət Qocanın uzunmüddətli səmərəli yaradıcılıq fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilmişdir. O, Əməkdar incəsənət xadimiXalq şairi fəxri adlarını almış, Azərbaycan Respublikasının ali dövlət təltiflərindən olan Şöhrət, Şərəf və İstiqlal ordenlərinə, Dövlət mükafatına və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri diplomuna layiq görülmüşdür.

 

Görkəmli şair, qayğıkeş və səmimi insan Fikrət Qocanın xatirəsi onu tanıyanların qəlbində həmişə yaşayacaqdır.

 

Allah rəhmət eləsin!

 

 

 

İlham Əliyev, Mehriban Əliyeva, Əli Əsədov, Sahibə Qafarova, Samir Nuriyev,

 

Eldar Əzizov, Fərəh Əliyeva, Anar Kərimov, Anar Rzayev, Çingiz Abdullayev,

 

Nəriman Həsənzadə, Elçin Əfəndiyev, Sabir Rüstəmxanlı, Rəşad Məcid

 

Respublika.- 2021.- 6 may.- S.3.