Görkəmli poliqrafçı alim

 

Milli poliqrafiyamızın inkişafında böyük xidmətləri olan Şəddat Cəfərov 1940-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. O, 1955-ci ildə 44 saylı orta məktəbin yeddinci sinfini bitirərək 26 Bakı Komissarı adına (indiki 1 saylı) mətbəədə sinkoqrafiya sexində şagird kimi əmək fəaliyyətinə başlamış, təhsilini 57 saylı axşam fəhlə-gənclər məktəbində davam etdirmiş və 1959-cu ildə orta təhsilini başa vurmuşdur. Sonra hərbi xidməti borcunu yerinə yetirmişdir.

Ordudan tərxis olunduqdan sonra yenə öz doğma kollektivində sinkoqrafçı işləmiş və 1966-cı ildə baş mühəndis vəzifəsinə keçmişdir. Şəddat öz işində yeniliklər axtarmağa başlamış, daha səmərəli üsullar taparaq, avtomatlaşdırılmış axın xəttini tətbiq etməklə mətbəədə böyük iqtisadi səmərə əldə edilməsinə nail olmuşdur. İstehsalatla bərabər elmi işlə də məşğul olan Şəddad namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, iqtisad elmləri namizədi adını almışdır. O öz istedadı və rəhbərlik bacarığına görə məsul vəzifələrə irəli çəkilmişdir. "Yeni kitab" mətbəəsində direktor, sonra isə "Kommunist" nəşriyyatında baş direktor müavini vəzifəsində işləmişdir.

Nəşriyyat sahəsindəki uğurlarını nəzərə alaraq 1985-ci ildə Sov. İKP MK-nın göstərişi ilə Şəddat Cəfərov "Ulyanovskaya Pravda" nəşriyyatına baş direktor vəzifəsinə təyin olunmuş və bu müəssisəni ən qabaqcıl bir mətbəəyə çevirmişdir. Nəşriyyat direktoru olmaqla yanaşı, Ulyanovsk şəhərinin Lenin rayonunun deputatı seçilmiş və deputat qrupuna rəhbərlik etmişdir. O, həmçinin Vilayət Həmkarlar İttifaqının Rəyasət Heyətinin üzvü seçilmişdir. Ulyanovskda işlədiyi dövrdə bir alim kimi İqtisad Universitetində idarəetmədən mühazirələr də oxumuşdur. Ulyanovsk şəhərindəki məsul vəzifəsini, xüsusi hörmətə layiq olduğunu görərək onu Bakıda işləməyə dəvət edirlər, nəhayət, Şəddat müəllim 20 Yanvar hadisəsindən sonra Bakıya qayıdır, mətbuat və informasiya nazirinin köməkçisi işləməyə başlayır. O, nazirlikdə özünü istehsalatdan təcrid olunmuş kimi hiss edir və orada qərar tuta bilmir. 1991-1992-ci illərdə 3 saylı Bakı Kitab Mətbəəsində direktor, 1992-1993-cü illərdə "Azərbaycan" nəşriyyatının direktoru, 1993-cü ildə Ensiklopediya Nəşriyyat-Poliqrafiya Birliyində baş direktorun müavini, daha sonra "Göytürk" mətbəəsinin direktoru, 1994-cü ildən ofset çap kombinatında direktor, 1998-ci ildə "Şans" nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzinin direktoru vəzifəsində çalışmış, 2002-ci ildən etibarən Bakı mətbəəsi ASC-nin direktoru vəzifəsində işləyir.

Şəddat Cəfərov ömrünün hər günündə yaradıcı bir gənc, orta yaşlı bir alim, ixtiraçı, mətbuat və informasiya üzrə yaradıcı mütəxəssis kimi inkişaf etmiş, ölkəmizin mətbuat sahəsində yüksək templə irəliləməsinə və inkişaf etmiş ölkələrin mətbuat sisteminə inteqrasiyasına çalışmışdır.

Şəddat Cəfərov ən çətin dövrlərdə ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin siyasi xəttini dəstəkləmiş və mətbuatda onun dünyəvi şəxsiyyət kimi təqdim olunmasında böyük hünər göstərmişdir. 1992-ci ildə "Azərbaycan" nəşriyyatının direktoru işləyən Şəddat Cəfərov o dövrdəki qadağalara baxmayaraq, Heydər Əliyevin şəklinin "Naxçıvan yaşayır, döyüşür" kitabının üz qabığında dərc olunmasına nail oldu. Bundan sonra o, çətinliklərə və təzyiqlərə məruz qaldı, lakin haqq işinin təbliğatçısı kimi bütün mərhumiyyətlərə dözdü.

Şəddat Cəfərov həm də bədii yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. Onun "Balamirzə yazandı", "Mədəni adam", "Qovaq ağacı", "Yaxşısı budur dözək", "Həbib dayı və müdir bəy", "Arayış", "İmtahan", "Bəs təhqir olunmuş qalaq?", "Vəd" və bir çox digər hekayələri cəmiyyətdə baş verən günümüzün reallıqları ilə səsləşən hadisələr əsasında formalaşmışdır.

Azərbaycanın ilk poliqrafçı alimi Şəddat Cəfərov "Vətən" nəşriyyatının direktoru, "Əkinçi" mətbuat cəmiyyətinin vitse-prezidenti, "Qızıl qələm" mükafatı laureatıdır. Onun haqqında müasir yazarlar bir çox əsərlər və publisist yazılar dərc etdirmişdir. Yazıçı-publisist Ağəddin Mənsurzadənin "Atalar üçdən deyib", Elşad Səfərlinin "Şəhərə tələsən qatar" kitabındakı poemalardan biri, Fatma xanım Həsənqızının "Acılı-şirinli günlər" kitabında, "Söz" jurnalı və "Nəbz" qəzetinin xüsusi buraxılışları və bu kimi dərgilərdə Şəddat Cəfərovun şəxsi, insani, humanist, siyasi vətənpərvərlik və s. keyfiyyətləri göstərilmişdir.

"Söz" jurnalının baş redaktoru, tanınmış qələm ustası Sevda Əlibəyli Şəddat Cəfərovu "Peşəsinin akademiki" adlandırmışdır. Onu "Poliqrafiya elminin ilk qaranquşu" (Sabir Rüstəmxanlı - şair, publisist, Milli Məclisin üzvü), "Torpağına, kökünə bağlı" (Dilrubə Camalova) məqalələrində hərtərəfli fəaliyyətini xüsusi qiymətləndirmişlər.

Şəddat müəllim müxtəlif dünya ölkələrində poliqrafiya təcrübəsinin öyrənilməsi üzrə keçirilən konfranslarda (İran, Rusiya, Fransa, Almaniya, Türkiyədə) elmi məruzələrlə çıxış etmişdir.

Şəddat müəllim hazırda 3 saylı Bakı Mətbəəsində uğurla fəaliyyət göstərir. Öz bilik, bacarıq və təcrübəsini gənclərə həvəslə öyrətməklə yeni nəsil poliqrafçılar yetişdirir.

 

 

Tamilla ƏLİQIZI.

 

Respublika.- 2009.- 14 yanvar.- S. 6.