Görünür həmişə yol məndən qabaq...

 

Canım, bircə kəlmə sözə dəymərəm,

Qabaqdı, bir kəlmə OL məndən qabaq.

Tək elə yer olsa, göy olsa nə qəm,

Ot məndən qabaqdı, kol məndən qabaq.

 

Bu çapar könlümə, atdı könlümə,

Yaddı sən çəkənlər, yaddı könlümə.

Nə sağım, nə solum yatdı könlümə,

Sağ məndən sonradı, sol məndən qabaq.

 

Almadım vecimə şah oğlu şahı,

Köləsi olmadım, sevdim Allahı.

Mən könlüpaşanın biriyəm axı,

Olmaz kölə məndən, qul məndən qabaq.

 

Özünü özündə gəl də ram elə,

Həm ovam, həm də ki, ovçuyam elə.

Mən ana bətnindən yolçuyam elə,

Görünür həmişə yol məndən qabaq...

 

Kəmaləddin Qədim

Təzadlar.- 2015.- 22 yanvar.- S15.