Şoran tutub yaylığım

 

Həsrət üstümə tökür

Yenə də qaranlığın.

Sinəmi bir qəm sökür,

Ürək çəkir darlığın...

Söz yerində dəyərdir,

Yersizdirsə hədərdir.

Qarabağ, bu qədərdir?

Hara getdi bağlığın?...

Bu can yüz dərdə məkan -

Yoruldum iz örtməkdən...

Üz-gözümü öpməkdən

Şoran tutub yaylığım...

Könlüm yardan yanıqlı,

Ömrüm yarılanıbdı.

Ruhum yaralanıbdır,

Neynirəm can sağlığın?

 

Adilə Nəzərova

 

Təzadlar.- 2015.- 22 yanvar.- S15.