Qayıt, geri gəl...

 

Ilğımsan, xəyalsan ya həqiqətmi,

Sən ey yolum üstə çıxan pəri, gəl.

Qarlı qış fəslinə düşən qəlbimi,

Eşqiylə isidən ümid yeri gəl.

Nə nazın zamanı, nə zülmün vaxtı,

Qüssə yağmalayıb düşdüyün taxtı,

Dön ki təzdən yazaq taleyi, baxtı,

Getdiyin izlərlə qayıt, geri gəl.

Susursan sirrini de hardan bilim,

Yoxsa istəyirsən yolunda ölüm?

Allaha xoş getməz etdiyin zülüm,

Bəsdir pay verirsən dərdi - səri, gəl.

Sərgərdanam iki dünya arasi,

Bir almanın mənə çatıb parası,

Ya nəfəs ol, ya əcəlin qarası,

Allah yazan iki yoldan biri gəl.

 

 

Heydər Oguz

 

İkimiz dərd çəkirik ürəkdən

 

İkimiz dərd çəkirik ürəkdən

Altımızda yalnız xərək çatışmır.

Məndə ürək çatmazlığı var ikən,

Səndə eşqi duyan ürək çatışmır.

Haqdır, desəm ürəyindən əlilsən,

Kim deyir ki, qul yaşamaz ürəksiz?

Bu boş sözə sən ən böyük dəlilsən

Başqa dəlil, başqa sübut gərəksiz.

Səndə qalıb ürəyimin yarısı;

Çatmazlığı bəlkə elə bundandır?

Niyə göynər tək məndəki parası?

Bəs deyirlər; aşiqlər bir candandır.

Məndə ürək çatmazlığı var ikən

Səndə zatən ürəyə yer olmadı.

İkisindən bircə ürək çıxardı,

Amma di gəl, ikisi bir olmadı.

 

Habil Vəliyev

Təzadlar.- 2015.- 22 yanvar.- S15.