Oxuya bilmədin

 

Bükülüb bir qara dəsmala dərdim,

Gah yuyub, gah da ki, köksümə sərdim.

Üzümə baxsan da məni görmədin,

Sən məni oxuya bilmədin o gün.

Gözümün rənginə dərd yuvarlanıb,

İçimdə sıxıntı yurd, yuva salıb.

Ruhum ölüb mənim, bir cismim qalıb,

Sən məni oxuya bilmədin o gün.

Dolanır fikirlər qəm dəryasında,

Həyat tüğyan edir, yas libasında.

Çox baxıb, görmədin göz aynasında,

Sən məni oxuya bilmədin o gün.

 

Rəhim Mehnət

Təzadlar.- 2015.- 22 yanvar.- S.15.