Azərbaycan xalçaları elmi-publisistik jurnalın 27-ci nömrəsində...

 

Azər-İlmə Xalçaçılıq Mərkəzinin və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Rəyasət Heyətinin birgə təsisçiliyi ilə nəşr olunan Azərbaycan xalçaları elmi-publisistik jurnalının 27-ci nömrəsi işıq üzü görüb.

Sənətşünaslıq və tarix ixtisasları üzrə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali Attestasiya Komissiyasının elmi nəşrləri sırasında olan jurnalda rəsmi xronika, sənətşünaslıq, tarixşünaslıq, ayrı-ayrı xalq tətbiqi sahələrini əhatə edən müəllif yazıları, reportajlar, elmi məqalələr yer alıb.

Jurnalın bu nömrəsində akademik İsa Həbibbəylinin Naxçıvan-İslam mədəniyyətinin paytaxtı, tarix elmləri doktoru, professor Vidadi Muradovun Qobustan gündəliyi, sənətşünaslıq doktoru, professor Kübra Əliyevanın Qafqaz Albaniyasında zoomorf keramika (AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu), iqtisadiyyat üzrə fəlsədoktoru Yunus Sadıqovun Azərbaycanda yunçuluq və xalçaçılıq (AMEA İqtisadiyyat İnstitutu), tarix üzrə fəlsəfə doktoru Cavid Bağırzadənin Gəncə Xalça-Çahud Kombinatı (Gəncə Dövlət Universiteti), Gülzadə Abdulovanın Keçənin milli geyim mədəniyyətinin inkişafında yeri (AMEA-nın Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi), texnika elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Validə Paşayevanın Bərdə xalçasının kompozisiyası və transformasiyası (Atatürk Universiteti, Türkiyə Respublikası), Sevda Məmmədovanın Tikmə sənəti və onun özəllikləri ( Şirvanşahlar Sarayı Kompleksi), tarix üzrə fəlsəfə doktoru Ramil Ağayevin Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın hüdudları və əhalisi ibn Xəldunun təsvirində (AMEA-nın Tarix İnstitutu), tarix üzrə fəlsəfə doktoru Yaşar Rəhimovun Duzdağın 1901-1907-ci illər tarixinə dair (AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Tarix, ArxeologiyaEtnoqrafiya İnstitutu), Emiliya Əliyevanın Xanlıqlar dövründə Azərbaycanın Xəzərsahili bölgələrində əkinçiliyin vəziyyəti (AMEA-nın Tarix İnstitutu), Şöhrət İbadovun Lənkəran şəhəri əhalisinin təsərrüfat həyatına dair (XIX-XX əsrin əvvəlləri) (AMEA-nın ArxeologiyaEtnoqrafiya İnstitutu), Toğrul Xəlilovun Naxçıvanda qalaların yayılma arealı (AMEA-nın Naxçıvan Bölməsi Tarix, ArxeologiyaEtnoqrafiya İnstitutu) və s. kimi məqalələr yer alıb.

Jurnalın baş redaktoru Əməkdar incəsənət xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Vidadi Muradovdur.

 

Xalq Cəbhəsi.- 2018.- 24 oktyabr.- S.16.