Ölkənin ali iqtisadi təhsil ocağı

 

İqtisadiyyat hər bir inkişafın təməl daşıdır.

 

İlham ƏLİYEV,

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

 

Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti – 80

 

Azərbaycanda ali təhsilli iqtisadçı kadrların hazırlanması XX əsrin 30-cu illərindən başlamış və bu prosesdə ayrıca ali təhsil ocağının yaradılmasına ehtiyac hiss edilmişdir. Bu gün Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti adlanan və ötən 80 il ərzində müxtəlif adlar altında fəaliyyət göstərən bu ali təhsil ocağı ölkəmizdə iqtisadyönümlü kadrların hazırlanmasında vahid mərkəz kimi böyük rol oynamış və bu vəzifəni bu gün də uğurla yerinə yetirməkdədir.

 

Güclü professor-müəllim heyəti, zəngin pedaqoji təcrübəsi olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti iqtisadiyyatın bütün sahələrində mütəxəssislər hazırlayan, ölkənin iqtisadi-sosial inkişafını təmin edən iqtisadçı kadrların yetişməsində müstəsna rolu olan ali təhsil ocağıdır.

Hazırda iqtisadi idarəetmə strukturlarında çalışanların çoxu İqtisad Universitetinin məzunlarıdır. Xaricdən gəlib univrsitetdə təhsil alanlarla bərabər, yerli məzunlar da bir çox ölkələrdə və şirkətlərdə öz bilik və bacarıqlarını nümayiş etdirməkdədir.

Universitetin alimləri iqtisad elminin müxtəlif sahələri üzrə araşdırmalar aparır, müasir iqtisadi inkişaf nəzəriyyəsinin əsaslarını hazırlamaqda fəal iştirak edirlər. Fransanın Monpelye, Rusiyanın Moskva Dövlət Universiteti və Moskva Xalq Təsərrüfatı Akademiyası, Türkiyənin Mərmərə Universiteti, Ukrayna, Belarus, Almaniya və Hollandiyanın universitetləri ilə sıx əlaqələr qurulub. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti AB-nin "Tasis", "Tempus" və s. beynəlxalq proqramların fəal iştirakçısıdır. Xarici ölkələrin ali təhsil müəssisələri ilə universitetin müəllim-tələbə heyəti arasında təcrübə mübadiləsinin aparılmasına, qarşılıqlı kadr hazırlanmasına böyük önəm verilir. İndi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində Türkiyədən, Rusiyadan, İrandan, Livandan, Suriyadan, İordaniyadan, Yəməndən, Gürcüstandan, Türkmənistandan və başqa ölkələrdən 1000-ə yaxın tələbə təhsil alır.

1930-1933-cü illərdə Azərbaycan Ticarət-Kooperativ İnstitutu, 1933-1936-cı illərdə Azərbaycan Sosial-İqtisad İnstitutu, 1936-1941, 1945-1959, 1966-1987-ci illərdə Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutu adı ilə fəaliyyət göstərən indiki Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti 1941-1945, 1959-1965-ci illər arasında Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki Bakı Dövlət Universiteti) tərkibində fəaliyyət göstərmişdir. Daxili və xarici bədxahların milli təhsil sistemimizə qəsdi nəticəsində bu elm və tədris ocağı 1987-1990-cı illər arasında Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun filialına çevrilmişdir. 1990-2000-ci illər arasında isə ali məktəb Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu adlandırılmışdır. Ümummilli lider Heydər Əliyevin "Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin təkmilləşdirilməsi haqqında" 2000-ci il 13 iyun tarixli fərmanı ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu İqtisad Universiteti statusu almışdır. Son 11 ildə ali məktəb elmi-pedaqoji fəaliyyətini, iqtisadçı kadrların yetişdirilməsində uğurlarını davam etdirərək, hazırda 80 yaşını qeyd etməyə hazırlaşır.

Yeri gəlmişkən deyək ki, 1985-ci ildə keçmiş SSRİ rəhbəri M.Qorbaçovun "yenidənqurma" və "aşkarlıq" oyunundan hərəkətə gələn, Azərbaycanı heç vaxt gözü götürməyən erməni düşmənlərimiz Qafqazda yeganə ali iqtisadi təhsil verən Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnstitutunun bağlanıb 1987-ci ildə Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutuna birləşdirlməsinə nail olmuşdular. Ermənipərəst Qorbaçovun köməkçisi Şahnazarovun, Dövlət Plan Komitəsində məsul vəzifə tutan Sitaryanın, şovinist akademik Aqanbekyanın və digər yüksək mövqeli düşmənlərimizin canfəşanlığı ilə o zaman Azərbaycanın nüfuzlu ali təhsil ocağı bağlanıb filiala çevrilmişdi. O dövrdə Sovet İttifaqının təhsil sistemindəki bir çox subyektiv çatışmazlıqların təqsirini Azərbaycandakı bir ali məktəbin üzərinə yıxmaq, onu bağlamaq, Azərbaycandan çox-çox uzaqlarda yerləşən Rusiyaya aid Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun filialına çevrilmək, ən azı, ədalətsizlik, Azərbaycanın təhsil sisteminə, onun elmi-pedaqoji potensialına qarşı ən böyük haqsızlıq idi.

Vaxtilə bir neçə fakültədən ibarət Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində indi 27 ixtisas üzrə 11 fakültə fəaliyyət göstərir, 16 mindən çox tələbə və magistr təhsil alır. Sıralarında Milli Elmlər Akademiyasının üzvləri olan 1000-dən çox müəllimin 82-si professor, 365-i dosentdir. Universitetdə 21 virtual laboratoriyadan və 1000-dən artıq kompyuterdən istifadə edilir. Ali məktəbin 2 korpusunda elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. 2000-ci ilə qədər 2 binada yerləşən universitetin indi 4 tədris korpusu vardır. 4-cü korpus möhtərəm Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə 2007-ci ildə inşa edilmişdir. Cənab İlham Əliyev korpusun açılışında "Bizə yeni, bilikli, dünyada biznes mühitini yaxşı bilən peşəkar menecerlər lazım» olduğunu və ən aparıcı vəzifələrdə Azərbaycan kadrlarının olmasını vurğulamış və "Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin bu işdə çox böyük əməyinin olduğunu və çox böyük töhfəsi olacağı"nı demişdir.

Universitetin tədris korpusları təhsilin müasir tələbinə uyğun şəkildə əsaslı təmir edilmiş, hazırda əsas korpus çox yüksək səviyyədə təmir olunmaqdadır. 2004-2010-cu illərdə bir çox xarici universitetlərlə əməkdaşlıq müqavilələri imzalanmış, tələbə-müəllim mübadiləsi, birgə layihələrin hazırlanması, beynəlxalq konfransların keçirilməsi genişlənmişdir. Perspektiv inkişaf planı, məqsədli proqramlar işlənib hazırlanmışdır. Universitetin bir çox bölmələrinin, kafedra və dekanlıqların idarəolunma mexanizmində mobilliyi təmin etmək məqsədilə köklü dəyişikliklər aparılmış, yeni tələblərə cavab verən strukturlar yaradılmışdır.

Prezident İlham Əliyevin universitet kollektivi qarşısında qoyduğu vəzifələrin - sağlam mühitin yaradılması, obyektivliyə, şəffaflığa, ədalət prinsiplərinə əməl olunması, Azərbaycan iqtisad təhsilinin dünya standartları səviyyəsinə qaldırılması kimi təxirəsalınmaz məsələlərin həlli istiqamətində son altı ildə böyük işlər görülmüşdür.

Dünya təhsil məkanına inteqrasiyanı, bu ali məktəbi elmi-innovasiya universitetinə çevirməyi qarşıya strateji məqsəd qoyan, "elmdə və təhsildə yüksək keyfiyyət" şüarını rəhbər tutan ADİU kollektivi son zamanlar ciddi nəticələrə nail olmuşdur, Avropanın və Amerikanın aparıcı universitetlərində tədris olunan 100-dən artıq dərslik tərcümə edilərək tələbə-müəllim heyətinin istifadəsinə verilmişdir. Universitetdə fəaliyyət göstərən "Heydər Əliyev iqtisadi idarəetmə məktəbi"nin məşğələlərində nüfuzlu iqtisadçı alimlər aktual elmi problemlər ətrafında fikir mübadiləsi aparırlar.

Universitetin tələbə yataqxanası, tibb məntəqəsi, müasir tipli geniş oxu və idman zalları, yeməkxanası, Quba rayonunda yerləşən istirahət zonası var. Ali məktəb həyatını işıqlandıran "İqtisadçı" qəzeti, dərslik, dərs vəsaiti, proqramlar, metodik göstərişlər, monoqrafiyalar buraxan nəşriyyat, "İqtisad elmləri: nəzəriyyə və praktika" jurnalı, "Universitetin tarix muzeyi" təhsil ocağının elmi-ictimai simasını əks etdirir.İkipilləli təhsil sistemi (bakalavr və magistr) üzrə oxuyan tələbələr üçün kifayət qədər tədris-metodiki vəsait yaradılıb. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti təcrübəli və müasir intellektli professor-müəllim kollektivi, təhsil standartlarına cavab verən, maddi-texniki bazası olan ali tədris müəssisəsi kimi tanınır.

Universitetdə Avropa təhsilinin beynəlxalq rəqabətdə gücünü ifadə edən Boloniya sistemi tətbiq olunmaqdadır. Çoxpilləli və keyfiyyətli təhsil, kredit sisteminin tətbiqi, diplomların tanınması, təhsil verənlərin və təhsil alanların mobilliyi, məzunların işlə təmin olunması kimi keyfiyyətlərinə görə dünyanın 46 ölkəsinin qoşulduğu Boloniya sisteminin Azərbaycanın ali təhsilinə tətbiqinin əsasları Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, Milli Məclisin Elm və təhsil komitəsinin sədri professor Şəmsəddin Hacıyevin rəhbərliyi ilə işlənib-hazırlanmışdır. Bu sistem artıq universitetlərdə və ADİU-də müvəffəqiyyətlə həyata keçirilir. İqtisad Universitetində Boloniya prosesinin prinsiplərinə müvafiq tədris planları Avropa standartlarına uyğunlaşdırılaraq iqtisadi təhsilin yeni modelini formalaşdırmışdır. Kredit sistemli təhsil tələbə və müəllimlərin obyektivliyini və fəallığını təmin edir.

Bu gün ADİU bir sıra universitetlər assosiasiyalarının üzvü olmaqla (Avropa Universitetlər Assosiasiyası, İslam Dünyasının Universitetləri Federasiyası, Avrasiya Universitetlər Assosiasiyası, Beynəlxalq Universitetlər Assosiasiyası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Assosiasiyası) dünya təhsil məkanının fəal subyektinə çevrilmişdir. Son illərdə iqtisadi təhsil modelinin tətbiqi, maddi-texniki bazanın gücləndirilməsi, İKT-nin təlim-tərbiyə prosesində geniş istifadə olunması, Avropa təhsil məkanına inteqrasiya sahəsində uğurlara görə İqtisad Universiteti bir sıra mükafatlarla təltif olunmuşdur:

- 2006-cı ildə Beynəlxalq Reytinq Texnologiyaları Akademiyasının (Ukrayna, Kiyev) "Qızıl Fortuna" mükafatı;

- 2006-cı ildə "Elmin inkişafına və milli kadrların hazırlanmasında töhfəsinə görə "Uğur" Milli Mükafatı;

- 2007-ci ildə Avropa keyfiyyəti beynəlxalq mükafat;

- 2007-ci ildə "İlin universiteti" Milli Mükafatı;

- 2007-ci ildə "İNTELLEKT-2007" ilin layihəsi (ADİU-da informasiya-kitabxana mərkəzi layihəsi) mükafatı;

- 2008-ci ildə "Türk dünyasına və türk mədəniyyətinə xidmət" mükafatı;

- 2009-cu ildə Beynəlxalq Kadr Akademiyasının (Ukrayna) qızıl medalı;

- 2010-cu ildə "XXI yüzilliyin lideri" Beynəlxalq İmic Proqramının "Minilliyin mükafatı" və s.

Dövlət universitetləri içərisində özünəməxsus yeri olan Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin XXI əsrin birinci onilliyindəki fəaliyyəti daha məhsuldar olmuşdur. Bu uğurların təməlində ümummilli lider Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin təhsil islahatı ilə bağlı tarixi qərarları dayanır. Səmərəli elmi-pedaqoji fəaliyyət üçün universitet rəhbərliyi də kifayət qədər şərait yaratmış, tələbələr və pedaqoji kollektiv qayğı ilə əhatə olunmuşlar.

Ümummilli lider Heydər Əliyevin 2002-ci ildə universitet kollektivi ilə görüşü onları yeni uğurlara ruhlandırmışdır. Prezident İlham Əliyevin universitetin yeni korpusunun açılışındakı çıxışı, iqtisadi təhsil və iqtisad elmi haqqında dərin məzmunlu mülahizələri kollektivin fəaliyyətinə yeni təkan vermişdir. Qocaman ali təhsil ocağı 80 yaşını ötən illərdə qazanılmış nailiyyətlərdən doğan öyünc və yeni zirvələrə çatmaq əzmi ilə qeyd etməyə hazırlaşır.

 

 

Maarifə HACIYEVA,

filologiya elmləri doktoru,

Azərbaycan Dövlət İqtisad

Universitetinin professoru

 

Xalq qəzeti.- 2011.- 29 yanvar.- S. 5.