Ağahüseyn Cavadov — 105

 

“İnsanlara sevinc bəxş etməkdən gözəl nə ola bilər”

 

Sərlövhəyə çıxardığımız bu sözlər xalq artisti Ağahüseyn Cavadova məxsusdur. Milli aktyor sənətimizin məşhur nümayəndələrindən olan xalq artisti Ağahüseyn Cavadovun 105 yaşı tamam olur. Bu böyük aktyor Azərbaycan klassik aktyor məktəbinin məşhur davamçılarından idi. Onun teatrda, kinoda yaratdığı rollar insanlara həmişə sevinc dolu anlar bəxş etmişdi və bu gün də filmlərdəki qəhrəmanları bu missiyanı həyata keçirməkdədir.

Ağahüseyn Cavadovun sənətə gəldiyi vaxtlar artıq milli teatrımızda böyük yüksəliş hiss olunmaqda idi. O dövrdə Mirzağa Əliyev, Sidqi Ruhulla, Ağasadıq Gəraybəyli, Kazım Ziya, Möhsün Sənani, Ələsgər Ələkbərov kimi çox böyük sənətkarlar artıq səhnədə idilər və teatrımızın yüksəlişinə, tərəqqisinə xidmət göstərirdilər. Məhz belə bir vaxtda o, sənətə gəldi və özü də “məşhurlar” sırasına qoşuldu.

Ağahüseyn Xəlil oğlu Cavadov 1894-cü ilin aprelində Xırdalanda anadan olmuşdur. Ömrünün 60 ilini səhnəyə həsr edən Ağahüseyn Cavadov da öz sələfləri kimi ilk təhsilini mollaxanada almışdır. Anası Hürmət xanım isə oğlunun oxumuş, savadlı olmasını çox istəyirdi. Lakin o dövrün ab-havası bir çoxları kimi Ağahüseyn Cavadovun da əl-qolunu bağlayırdı. A. Cavadov harda olursa-olsun teatr sənəti ilə maraqlanır, o dövrün görkəmli aktyorlarının, xüsusilə Sidqi Ruhullanın, Mirzəağa Əliyevin, Cahangir Zeynalovun, Hacıağa Abbasovun ifalarına tamaşa edir, onlarla bir sırada olmağı arzulayırdı. İlk addımlarını Tənqid-Təbliğ Teatrında atan Ağahüseyn Cavadovun sənət taleyi çox uğurlu olmuşdur. 1920-ci ildən səhnə fəaliyyətinə başlayan aktyor “Çin tanrısı”, “Fırtına”, “Ovod”, “Anamın kitabı”, “Qanlı səhra”, “Bəxtsiz cavan”, “Paris Noterdam kilsəsi”, “Romanovların son günləri”, “Namus” tamaşalarında yaratdığı obrazlarla tamaşaçıların dərin rəğbətini qazanır. Bu obrazların hərəsi ayrı-ayrılıqda süjet xəttinə görə bir-birindən kəskin surətdə fərqlənsə də, onun ifasının təkrarsızlığını sələfləri dönə-dönə qeyd edirdilər.

Zəngin yaradıcılıq imkanlarına malik olan Ağahüseyn Cavadov xarakterik və dramatik rolların da ustad ifaçılarından olub. Yumşaq, sakit təbiətə malik olan bu aktyorun yaratdığı obrazlar həmişə təbii, canlı və inandırıcı olub. Çünki aktyorluq bu insanın varlığında idi. Onun rəng və boyalarının zənginliyi və əlvanlığı, sənətinə ciddi münasibəti həm dramlarda, həm komediyalarda, həm də operettalarda bir-birindən fərqlənən orijinal obrazlar yaratmağa imkan vermişdir.

Musiqili Komediya Teatrının repertuarının zənginləşməsində Ağahüseyn müəllimin böyük rolu olmuşdur. 1938-ci ildə o, yenicə təşkil edilmiş Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrına dəvət olunmuşdur. Burada o, “Ər və arvad”, “Əlli yaşında cavan”, “Beş manatlıq gəlin”, “Arşın mal alan”, “Toy kimindir”, “Evli ikən subay” və sair əsərlərin səhnə həyatının uğurlu alınmasından ötrü böyük yaradıcılıq zəhmətinə qatlaşmışdır. Yaratdığı komik obrazlarla yadda qalan, sevilən, istər kiçik, istərsə də böyük rollarında həmişə gülüş doğuran, satira və yumora imkan verən epizodların, səhnələrin daha canlı, parlaq olması üçün öz aktyorluq imkanlarından məharətlə istifadə edirdi. Əsl sənət fədaisi olan bu insan həmişə, istər səhnədə, istərsə də həyatda təbiiliyi, səmimiliyi ilə hamıdan seçilmişdir. Ekranda yaratdığı obrazlar ciddi sənət axtarışları, dəqiq və zəngin həyat müşahidəsi sayəsində maraqlı ekran həyatı kəsb etmişdir. Onun “Bəxtiyar”, “O olmasın, bu olsun”, “Bir qalanın sirri”, “Qızmar günəş altında”, “Sehirli xalat”, “İstintaq davam edir”, “Şərikli çörək”, “Əhməd haradadır?” filmlərində yaratdığı rolları kino tariximizin qiymətli obrazları hesab etmək olar. İstər baş, istərsə də epizodik rollarda onun ifası tamaşaçıların ürəyincə idi. Və bu gün də həmin filmlər böyük maraqla baxılır. Bədii əsərlərimizin bir çoxunun efirdə və mavi ekranda səslənməsində Ağahüseyn Cavadovun xidmətləri böyük olmuşdur. O, ömrünün 60 ildən çoxunu səhnəyə vermiş və 200-dən artıq səhnə obrazı yaratmışdır. İstər klassik dramaturgiya nümunələrində, istərsə də müasir əsərlərimizdə aktyor eyni hərarət və səmimiyyətlə çıxış etmişdir. Yaratdığı obrazlar uzun müddət hafizələrdə yaşamışdır.

Ağahüseyn Cavadov Azərbaycan SSR xalq artisti (1938) kimi fəxri ada layiq görülmüş, 2 dəfə “Şərəf nişanı” ordeni ilə təltif edilmişdir. Cavadov sənəti, onun komizmi isə neçə-neçə sənətkar üçün əvəzsiz bir örnək olaraq Azərbaycan teatrının ayrılmaz tərkib hissəsi kimi bu gün də öyrənilir.

 

 

Mehdi MÜKƏRRƏMOĞLU

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 17 aprel.- S. 7.