Qoy vicdanlar susmasın...

 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Prezident təqaüdçüsü Vidadi Babanlı ilə Milli Kitabxanada keçirilən görüşdə insanlığın bu uca diləyi söylənən fikir və mülahizələrin ortaq hədəfi oldu.

Yazıçıya və milli ədəbiyyatımıza neçə illərdən bəri populyarlıq, uğur qazandırmış “Vicdan susanda” romanı dövr, məfkurə, dünyabaxış bəyişsə də ideya-estetik dəyərini qoruyub saxlamış, yeni nəsillərin də maraqla oxuduğu kitabların sırasında qalmışdır. Romanın latın qrafikalı əlifba ilə bu günlərdə işıq üzü görmüş yeni nəşri barədə söz açan Azərbaycanda Atatürk mərkəzinin rəhbəri, Milli Məclisin üzvü, AMEA-nın müxbir üzvü Nizami Cəfərov bu reallığın əsərdəki bədii həqiqətin həyat həqiqətini əks etdirməsindən qidalandığını söylədi. “Vicdan susanda” romanını XX əsr Azərbaycan nəsrinin qiymətli nümunələrindən biri kimi səciyyələndirən ədəbiyyatşünas bildirdi ki, ölkəmizdə və xaricdə dəfələrlə yüksək tirajlarla çap olunan bu əsər bəşəri bir mövzunun milli xüsusiyyətlərini ortaya qoyduğuna görə ölümsüzlük qazanmışdır. Bu, Vidadi Babanlının sənətkar xoşbəxtliyidir.

Görüşün aparıcısı şair-publisist Taleh Həmid, Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov romanın yeni nəşrinin çağdaş oxuculara dəyərli hədiyyə olduğunu, ömrünün ahıl çağını yaşayan sevimli yazıçımızı da ürəkdən sevindirdiyini vurğuladılar.

Professor Camal Mustafayev, şair İlyas Tapdıq “Vicdan susanda” romanını Vidadi Babanlının həyat mübarizəsinin və ədəbi döyüşlərinin məhsulu, istedad və zəhmətinin şahanə əsəri kimi dəyərləndirdilər.

Filosof-publisist Firüz Mustafa, ədəbiyyatşünas Rüstəm Kamal, yazıçı Xeyrəddin Qoca və digər çıxış edənlər Vidadi Babanlının həyat və yaradıcılığının diqqət çəkən məqamları, “Vicdan susanda” romanının ədəbi qayəsi barədə söhbət açdılar, yazıçıya möhkəm cansağlığı, könül xoşluğu, yeni yaradıcılıq uğurları arzuladılar.

Sonda qocaman yazıçı “Vicdan susanda” romanının ərsəyə gəldiyi dövr, əsər üzərində işlədiyi günlər barədə xatirələrini danışdı, qədirbilən oxuculara, onun yaradıcılığına diqqət yetirən söz sərraflarına və kitabın yeni nəşrini hasilə gətirənlərə səmimi təşəkkürünü bildirdi.

Ədəbiyyata şeirlə gələn, nəsrlə şöhrətlənən və son illərdə dəyərli poetik nümunələr yaradan Vidadi Babanlı görüş iştirakçılarına yeni şeirlərini oxudu, sonra oxuculara avtoqraflı kitablarını bağışladı.

 

 

R.Tahir

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 5 iyun.- S. 7.