Mədəniyyət sahəsində çalışan işçilərin ixtisaslarının artırılması günün tələbidir

 

Ölkəmizdə son illər işçilərin ixtisasının artırılması, ixtisasların dəyişdirilməsi istiqamətində məqsədyönlü iş aparılır. Bu da təbiidir. Elmi-texniki tərəqqi, yeni texnologiyaların tətbiqi, müxtəlif sahələrdə yeni ixtisasların yaranması və s. kadrların ixtisaslarının artırılması ilə bağlı tədbirlərin həyata keçirilməsini zəruri şərt kimi qarşıya qoyur. Bu gün ölkəmizdə müxtəlif sahələr üzrə ixtisasartırma, ixtisasdəyişmə mərkəzləri, institutları və kursları fəaliyyət göstərir.

Mədəniyyət sahəsində isə belə bir mərkəz 1966-cı ildən yaradılmışdır. Respublika Mədəniyyət Müəssisələri İşçilərinin Hazırlıq və İxtisasartırma mərkəzi fəaliyyətdə olduğu dövrdə 30 min işçi bu təhsil ocağına cəlb olunmuşdur.

Bu gün həmin mərkəz hansı qayğılarla yaşayır? Müstəqillik dövründə hansı problemlərlə üzləşmişdir? Bu və digər məsələlər barədə mərkəzin direktoru, fəlsəfə elmləri namizədi Ramazan Şabanov ətraflı məlumat verdi.

O bildirdi ki, bu mərkəzin əsas məqsədi Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin tabeliyində olan və Azərbaycan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən mədəniyyət və turizm müəssisələrinin rəhbər, mütəxəssis, pedaqoji və digər işçilərin ixtisasının artırılması və təkmilləşdirilməsini həyata keçirməkdir. Hər il bizim mərkəzdə 700-800 dinləyici kurslarda iştirak edir. Biz ilkin olaraq ixtisasartırma və kadrların yenidən hazırlanması ilə əlaqədar proqnozlaşdırma və planlaşdırma aparırıq.

Mədəniyyət geniş sahədir. Ölkəmizdə mədəniyyət müəssisələrinin geniş şəbəkəsi fəaliyyət göstərir və onlarda çox təcrübəli kadrlar çalışır. Bir məsələyə diqqət yetirmək vacibdir ki, sistemdə çalışan işçilərin böyük bir qismi sovet dövründən bu sahədədir və onların ixtisaslarının artırılmasına böyük ehtyac vardır.

Müstəqil Azərbaycan yarandığı dövrdən onun mədəniyyətinə də münasibət dəyişmişdir. Mədəniyyət sahəsində milli və bəşəri dəyərlər ön plana çıxmışdır. Yeni texnologiyalar, yeni idarəçilik metodları yaranmışdır. Bunlar hamısı yeni cəmiyyətin mahiyyətindən doğan, zamanın tələb etdiyi məsələlərdir. Ona görə də mədəniyyət müəssisələrində çalışan kadrların dövrlə ayaqlaşması üçün bizim mərkəz onlara yardımçı olur və bu da öz müsbət nəticəsini verir.

Təsəvvür edin, ulu öndərin hakimiyyətə gəldiyi dövrdə Azərbaycan mədəniyyətində nə qədər yeniləşmə baş verdi. Xüsusilə, Heydər Əliyev siyasi kursunun çox ləyaqətli davamçısı cənab İlham Əliyev hakimiyyətdə olduğu son altı ilə yaxın bir dövrdə mədəniyyətlə bağlı nə qədər Dövlət Proqramı qəbul olunmuşdur. Teatr, kino, kitabxana və muzey işi, tarixi-memarlıq abidələrinin qorunması, musiqi sənətinin inkişafı və s. sahələrlə bağlı Dövlət Proqramları bu gün uğurla həyata keçirilir. Hər bir Dövlət Proqramı ölkənin həyatında əhəmiyyətli rol oynayır. Yeni mədəniyyət müəssisələri yaranır, köhnələr bərpa olunur, mədəniyyət sahəsində beynəlxalq əlaqələr genişlənir.

Ramazan müəllim burada işin təşkilindən danışdı. Dedi ki, mərkəz dinləyicilərin kontingent planını işləyib hazırlayır, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elm və təhsil şöbəsinin təqdimatı ilə nazirlik tərəfindən təsdiq edilir. Qrupların komplektləşdirilməsi dinləyicilərin iş profili, vəzifəsi nəzərə alınmaqla aparılır. Bundan asılı olaraq mərkəzdə müxtəlif müddətli qruplar təşkil olunur. Burada ixtisaslaşdırma müddətləri rəhbər işçilər üçün 15 gün, digər işçilər üçün 30 gün müəyyən edilir. Ali və orta ixtisas təhsili olmayan işçilər üçün ayrı-ayrı hallarda nazirliyin razılığı ilə 2 aylıq hazırlıq kursları təşkil edilə bilər. Burada həm nəzəri, həm də təcrübi dərslər keçilir.

Mədəniyyət müəssisələrinin işçiləri 4 ildən bir, onların rəhbərləri isə 2 ildən bir kursa cəlb olunurlar. Həmin müddətlər yalnız nazirliyin göstərişi ilə dəyişdirilə bilər. Kursun sonunda dinləyicilərin bilik səviyyəsi rəhbərliyin təsdiq etdiyi komissiya tərəfindən qiymətləndirilir. Kursu müvəffəqiyyətlə bitirən işçilrə xüsusi vəsiqə verilir.

Bizim mərkəzdə 90 nəfərə yaxın professor-müəllim heyəti mühazirələr oxuyur. Onlar ölkənin nüfuzlu ali məktəblərindən dəvət olunurlar. İxtisas dərslərini aparmaq üçün müvafiq nazirliklərin mütəxəssisləri cəlb olunurlar. Bundan başqa, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin elm və təhsil, iqtisadiyyat, mədəniyyət siyasəti, incəsənət, mədəni irs şöbələrinin müdirləri və əməkdaşları mütəmadi olaraq mərkəzin dinləyiciləri qarşısında müxtəlif mövzularda mühazirələr oxuyurlar.

Ramazan müəllim bir məsələyə də açıqlama verdi. Dedi ki, sovet dövründə Naxçıvan Muxtar Respublikasından mədəniyyət işçiləri bu mərkəzə təkmilləşdirməyə gələrdilər. İndi bu əlaqələr kəsilib. Mənim fikrimcə, bu məsələ yenidən gündəmə gəlməlidir. Ya muxtar respublikanın mədəniyyət işçiləri yenə bu mərkəzdə təkmilləşmə keçməli, ya da bizim mərkəzin Naxçıvana MR-da filialı yaradılmalıdır. Bu təşəbbüslə nazirlik qarşısında məsələ qaldırmaq fikrindəyik.

Biz istəyirik ki, mərkəzin fəaliyytini təkmilləşdirək. Son illər bizdə yeni kurslar da yaradılmışdır. Şəhər rayon mədəniyyət istirahət parklarının attraksionların texniki işçiləri, tarix, mədəniyyət qoruqlarının işçiləri, abidə mühafizəçiləri, dövlət teatrlarının musiqi hissə müdirləri, Heydər Əliyev muzeylərinin direktorları, şəhər, rayon mədəniyyət turizm şöbələrinin baş mühasibləri, bərpaçı, rəssamlar s. ixtisaslar üzrə kurslara xeyli dinləyici dəvət olunmuşdur.

Bu yaxınlarda belə bir təşəbbüs irəli sürdük ki, bu mərkəzə institut statusu verilsin. Bu fəaliyyətimizi daha da genişləndirmək imkanı verərdi.

Bina problemi hələ də qalmaqdadır. Bizim mərkəzin yataqxanasında məcburi köçkünlər məskunlaşmışlar. Ona görə də dinləyicilərimiz çox vaxt kirayədə yaşamağa məcbur olurlar. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu mərkəz üçün də xüsusi bina inşa ediləcəkdir.

Mərkəzin fəaliyyəti genişdir. Ramazan müəllim onların bir qismi barədə məlumat verdi. Sonda onu bildirdi ki, ölkəmizdə mədəniyyətə göstərilən qayğı mərkəzin kollektivinin də üzərinə böyük məsuliyyət qoyur. Biz yəqin ki, gələcəkdə turizm sahəsi işçilərinin də ixtisaslarının artırılması ilə məşğul olacağıq. Çünki ölkəmizdə turizm inkişaf etməkdədir.

 

 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 6 iyun.- S. 8.