18 May Beynəlxalq Muzeylər Günüdür

 

Yeni muzeyin unikal xidmətləri

 

Azərbaycanda muzey işinin maraqlı tarixi vardır. Hələ XIX əsrin sonlarında böyük yazıçı, “Molla Nəsrəddin” satirik jurnalının banisi Cəlil Məmmədquluzadənin işlədiyi Nehrəm kənd məktəbində muzey yaratması barədə faktlar maraq doğurmaya bilməz. Həmin yüzilliyin əvvəllərində isə Bakıda, Xalq Məktəbləri Müdiriyyəti nəzdində “Pedaqoji muzey” fəaliyyət göstərmişdir. Elə həmin illərdə Ümumrusiya Texniki Cəmiyyətinin Bakı Şöbəsi nəzdində qapalı muzey yaradılmış, burada ayrı-ayrı mövzular üzrə eksponatlar (“Neft”, “Şamaxı zəlzələsi” və s.) nümayiş etdirilmişdir. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə (1918–1920) Bakı şəhərində İstiqlal Muzeyi yaradılmışdır. Muzey Azərbaycan parlamentinin binasında yerləşirdi...

Sonrakı illərdə Azərbaycanda müxtəlif sahələri əhatə edən onlarca yeni muzey yaradılmışdır. Milli mədəniyyətimizin salnaməsi olan bu muzeylərin əksəriyyətinin meydana gəlməsində, ümumiyyətlə, respublikada muzey işinin və muzeyşünaslığın görünməmiş dərəcədə təşəkkül tapmasında ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin misilsiz xidmətləri olmuşdur.

2008-ci il fevral ayının 29-da Milli Aviasiya Akademiyası nəzdində Mülki Aviasiya Muzeyinin təntənəli açılışı oldu. Bu, nəinki aviasiyamızın tarixində, həm də Azərbaycanın muzeyşünaslıq tarixində nadir hadisə idi.

Yeni muzeyin açılış lentini kəsən Milli Aviasiya Akademiyasının rektoru, akademik Arif Paşayev mərasim iştirakçıları, o cümlədən dünyanın bir çox ölkəsindən gəlmiş qonaqlar qarşısında çıxış edərkən bu sözləri vurğuladı:

– Milli aviasiyamızın tarixini əks etdirən muzeyin yaradılmasını ümummilli liderimiz Heydər Əliyev tövsiyə etmişdi. Kollektivin gərgin və səriştəli əməyi sayəsində ulu öndərin arzusu qısa zaman kəsiyində həyata keçdi...

Muzey əhatə etdiyi sahənin parlaq aynası olmalıdır. Mülki Aviasiya Muzeyinin ekspozisiyası da Azərbaycanda aviasiya sənayesinin inkişaf yollarını, habelə milli aviatorlar nəslinin keçdiyi mərhələləri parlaq şəkildə əks etdirir. Ulu öndərimiz arzulayırdı ki, Mülki Aviasiya Müzeyi ölkəmizin aviasiya tarixini araşdırıb tədqiq etməkdə elmi mərkəzə , gənclər üçün təlim-tərbiyə ocağına, hər şeydən öncə, milli aviasiyanın inkişafını təhlükəsizliyimizin təminatına yönəldən təbliğat vasitəsinə çevrilsin. Dahi insanın arzuları bu gün şərəflə yerinə yetirilir.

Hələ XIX əsrdə Azərbaycan mütəfəkkiri Abbasqulu ağa Bakıxanov yazırdı: “Keçmişdən bixəbər olaraq bu günlə yaşamaq yolsuz biyabana girib, məqsədsiz dolanmağa bənzər”.

Görkəmli tarixçi onu da deyirdi ki, tarixi məbədləri yaradan insanlar tarixdə qalmağa və əbədi ehtirama layiqdirlər. Bu sözlərə söykək olaraq, yeni unikal muzeyin yaradıcılarından qısaca da olsa danışmağı lazım bildim.

Şəmsəddin Axundov ixtisasca jurnalist olsa da uzun illər dövlət qulluğu vəzifələrində çalışmış, Azərbaycanın mədəni qurculuğunda fəal iştirak etmişdir. Respublika mədəniyyət nazirinin müavini olduğu illərdə bilavasitə muzey işinin təşkilinə və təşəkkülünə rəhbərlik etmişdir. Lakin o vaxtlar heç ağlına da gəlməzdi ki, ömrünün müdrik çağında yeni bir muzeyin yaradıcısı və ilk direktoru olacaq.

– Biz hər şeyi sıfırdan başlamalı olduq, – deyə Ş.Axundov həmin günləri belə xatırlayır: – 2005-ci ildə milli aviasiya muzeyi yaratmaq ideyasını həyata keçirməyə başlarkən nəinki muzey materialımız, heç daimi oturaq yerimiz də yox idi. Bununla belə Milli Aviasiya Akademiyası rəhbərliyinin tələbkarlığı, köməyi və nüfuzu sayəsində işgüzar şərait yarada bildik.

Azərbaycanın, habelə Rusiyanın arxivlərindən, muzeylərindən, kino-foto müəssələrindən, televiziya kanallarından “dən-dən” materiallar, gələcək muzeyin eksponatlarını toplayırdıq. Bu işin ləyaqətlə başa çatdırılmasında bizə təmənnasız və operativ köməklik göstərən təşkilatları minnətdarlıq hissi ilə xatırlamaqla yanaşı, azsaylı kollektivimizin gərgin zəhmətini də qeyd etməyə bilmərəm...

İlk direktorun xatırladığı çətin “material yığımı” dövründən o qədər də çox vaxt keçməyib. Lakin qısa vaxt ərzində ölkəmizdə analoqu olmayan yeni bir mədəniyyət ocağı yaradılaraq, xalqın istifadəsinə verilib.

Muzeyin fond şöbəsinin müdiri Solmaz Məmmədova görülən işləri rəqəmlərin dili ilə belə ifadə edir:

– Topladığımız muzey materiallarının sayına görə ölkənin ən qocaman muzeyləri ilə yarışa girə bilərik. İndi Mülki Aviasiya Muzeyinin əsas və köməkçi fondlarında 6000- dən çox nadir muzey materialı etibarlı şəraitdə mühafizə olunur. Daim artan muzey sənədlərinin, təbliğat materiallarının operativ surətdə qeydiyyatdan keçməsində, kartoteka və mühafizə sisteminin təkmilləşdirilməsində şöbənin əməkdaşı Fariz Vəkilovun, habelə muzeyşünaslıq sahəsində ali təhsil almış gənc əməkdaşlarımızdan Elnaz Osmanovanın, Yeganə Muradovanın əməyini qeyd etmək istəyirəm...

Ekspozisiya şöbəsinin böyük elmi işçisi Mobil Mehdiyev isə yeni muzeyin başqa bir “üstünlüyündən” danışır:

– Tarixi xronologiya əsasında tərtib olunmuş ekspozisiyada 10 bölmə üzrə 1174 eksponat nümayiş etdirilir. Muzeyimizin bir yaşı təzəcə tamam olsa da indiyədək ekspozisiyamıza 3.000-dən çox tamaşaçı baxmışdır. Bu sayda gənclərin və yeniyetmələrin payı üstünlük təşkil edir ki, bu da təsadüfi deyil. MAM bir qayda olaraq, məktəblilərə pulsuz xidmət göstərir. Muzey əməkdaşlarının məktəb kollektivləri ilə sıx əlaqə yaratması nəticəsində ətraf qəsəbələrdə yaşayan məktəblilərin aviasiyamızın tarixinə marağı birəbeş artmışdır. Sabunçu rayonundakı 80 saylı məktəb kollektivinin növbəli surətdə dönə-dönə muzeyə gəlişi bu marağın əyani sübutudur. Bir də onu demək istəyirəm ki, uğurlu addımlarını atan MAM-ın daha böyük nüfuz qazanması nadir eksponatların tamaşaçılara yüksək səviyyədə təqdim olunmasından asılıdır. Bu isə özüm də daxil olmaqla şöbə əməkdaşlarının, ələlxüsus ekspozisiya bələdçiləri olan Bella Quliyeva və Elnaz Osmanovanın qarşısında yeni-yeni tələblər qoyur...

Bu ilin aprel–may ayları MAM əməkdaşları üçün gərgin keçmişdir. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin ad günü qarşısında MAM öz fəaliyyətini xeyli canlandırmışdır. Muzey ilk dəfə olaraq, səyyar xidmətə başlamışdır. Videodiskə köçürülmüş nadir eksponatlar paytaxtımızın mərkəzində yerləşən 132 saylı məktəbdə nümayiş etdirilmişdir. Gənc ekskursiyaçı Elnaz Osmanova videoslaydın müşayiəti ilə “Azərbaycanın ilk aviatorları” mövzusunda mühazirə oxumuş, aviasiyamıza dair suallara cavab vermişdir. Axırda Üzeyir Hacıbəylinin “Aviatorlar marşı” səsləndirilmişdir.

Dahi bəstəkarın bu əsərini muzeyin direktoru Şəmsəddin Axundov arxiv “əsirliyindən” çıxarmış, Musiqi Akademiyasının köməkliyi ilə orkestrləşdirərək ona yeni həyat vermişdir. “Aviatorlar marşı” hazırda muzeyimizin himni kimi geniş ictimaiyyətə təqdim olunur... “Bu cümlələrin müəllifi MAM-ın direktor müavini, necə deyərlər, kollektivin ”ağır artilleriyası" sayılan peşəkar muzeyşünas Firəngiz Hüseynovadır. O, uzun illər Azərbaycan Xalçaçılıq və Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyində çalışmış, milli sənətçilərimizin liderlərindən olan Lətif Kərimovun məktəbini keçmişdir. Yeni iş yerində isə ağır yükün daşıyıcılarından olmuşdur.

F.Hüseynova sözünə davam edərək deyir:

– Tədbirlər planımız olduqca zəngindir. Biz gənc nəslə təmənnasız və səyyar xidmətlərin miqyasını genişləndirmək, bölgələrdə “Aviasiya tariximizdən seçmələr” adlı səyyar sərgilər nümayiş etdirmək istəyirik. Bunlarla yanaşı, gündəlikdə duran ən vacib işimiz təqvimə düşən tarixi günlərlə bağlı tədbirlər keçirmək, bu tədbirlərə tamaşaçı cəlb etməkdir. Təkcə may ayında belə tədbirlərin sayı beşi adlayacaq...

Firəngiz xanım yeni muzeyin adının yazılışında yol verilən “ikili standarta” da aydınlıq gətirdi:

– Doğrudur, 2005-ci ildə çap etdirdiyimiz bukletdə muzeyi “Mülki Aviasiya Tarixi Muzeyi” kimi təqdim etmişdik. O zaman yeni muzeyin yaranması prosesi gedirdi və ilkin sənədlərdə bu cür yazılırdı. Lakin 2008-ci ilin fevralında, muzeyin rəsmi açılışı ərəfəsində rəhbərlik tərəfindən qərara alındı ki, yeni mədəniyyət ocağı “Mülki Aviasiya Muzeyi” adlandırılsın...

Bu günlər Mülki Aviasiya Muzeyinə gələnlər daha bir yeniliyin şahidi olurlar. Dağlıq Qarabağın, onun tacı olan Şuşa şəhərinin tarixindən, yüksəliş illərindən və erməni işğalına məruz qalmasından bəhs edən videoslayd tamaşaçılara təqdim olunur. Kompozisiyada tarixi sənədlər, vilayətin xoş və bəlalı günlərini əks etdirən fotolar, ümumilikdə yüzdən çox eksponat nümayiş etdirilir.

Sənədlərdən aydın olur ki, ilk erməni ailələri Qarabağa on doqquzuncu əsrin birinci yarısında köçürülmüşdür. Həmin yüzillikdə uzunmüddətli Rusiya–İran müharibəsi Azərbaycan ərazilərinin iki yerə bölünməsi ilə nəticələnmişdir. Məhz bu dövrdə ermənilərin cənubdan şimala böyük köçü başlamışdır. Çar Rusiyasının məkrli siyasəti nəticəsində İrandan və Türkiyədən köçürülən on minlərlə erməni ailəsi Azərbaycanın tarixi ərazilərində, əsasən də Qarabağda yerləşdirilmişdir. Ermənilər bu yerlərə gəlişləri ilə həm də xislətlərində olan xəyanət toxumunu gətirmişlər...

Yeni videoslaydda erməni namərdliyini aşkarlayan yazılı və təsviri sənədlər, o cümlədən erməni mənşəli şəxsiyyətlərin öz xislətlərini ifadə edən fikirləri toplanmışdır. Rus şairi Aleksandr Puşkinin “Sən qorxaqsan, sən köləsən, sən ermənisən!” misrası ilə yanaşı, akademik M. Abeqyanın belə bir fikri də diqqəti çəkir: “Erməni dili hibrid (calaq) dildir. O biri yandan erməni qəbiləsi də hibriddir”. Yaxud “Erməni tarixi”nin (Paris, 1919) müəllifi Haykazyan belə yazır: “İlk erməni sülaləsinin başçısı tarixdə olmayıb, o, nağıllardan götürülmüş uydurma şəxsiyyətdir. Movses Xorenatsi özü də saxtakar bir tarixçidir”.

Sonda Azərbaycanın muzeylər şəbəkəsində özünəməxsus yeri olan, gənc nəslin vətənpərvərlik tərbiyəsində mühüm rol oynayan MAM əməkdaşlarını Beynəlxalq Muzeylər Günü münasibəti ilə təbrik edir və bir daha onun ünvanını xatırladırıq: Mülki Aviasiya Muzeyi Bakının Binə qəsəbəsində yerləşən Milli Aviasiya Akademiyasının “yaşıl şəhərciyində” müasir dəbdə tikilmiş 4 nömrəli korpusun 1-ci mərtəbəsində, 254,88 kvadratmetrlik sahədə qərar tutur. Qapıları isə hər vaxt tamaşaçıların üzünə açıqdır.

 

 

Yusif KƏRİMOV,

yazıçı-publisist

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 17 may.- S. 4.