Xatırlama

 

Bütün yaradıcı ömrünü milli kinomuzun inkişafına həsr etdi

 

Kinorejissor, xalq artisti, Dövlət mükafatı laureatı Muxtar Baba oğlu Dadaşov 1913-cü ilin sentyabr ayında dünyaya göz açmışdı. 1 yaşında ilk dəfə Akademik Milli Dram Teatrının səhnəsində çıxış edən balaca Muxtarın arzusu böyük sənətə gəlmək, görkəmli sənət ustaları ilə bir yerdə çalışmaq idi. 1929-cü ildə artıq Gənc Tamaşaçılar Teatrında işləyirdi. Kiçik rollar oynayır, rejissor assistenti kimi fəaliyyət göstərirdi. 1931-ci ildən isə artıq kinoda operator assistenti vəzifəsində işləyirdi.

 

Bir sıra sənədli filmlərdə çalışan Muxtar Dadaşov ali operator təhsili almaq üçün 1933-cü ildə Moskvaya gedir. Və üç il ərzində operator kimi təkmilləşir, Moskvada bir sıra filmlərin çəkilişlərində iştirak edir, hətta görkəmli rus kinematoqrafçısı M. Vernerin “Canlı Allah” bədii filmində aktyor M. Ştauxila birgə baş rolda çəkilir.

Tezliklə vətənə dönən operator istəyirdi ki, Azərbaycan kinosunun yaranmasında və formalaşmasında öz xidmətlərini göstərsin, qiymətli filmlər çəksin. Beləliklə, o, bir müddət Azərbaycan kinosunda operator kimi sənədli filmlər çəkməklə məşğul olur.

Onun yaratdığı filmlər həmişə öz aktuallığı ilə seçilmiş, dövrün çox mühüm ictimai-siyasi hadisələri bu filmlərin əsas mövzsunu təşkil etmişdi. “Sovet Azərbaycanı”, “Bizim Azərbaycan”, “Ana yurdum, Azərbaycan”, “Sovet Azərbaycanının 50 illiyi”, “Respublika haqqında həqiqət” və s. filmlərində rejissor doğma torpağa məhəbbət hisslərini, Azərbaycanın əsrarəngiz təbiətini, tarixi şəxsiyyətlərimiz haqqında həqiqətləri ecazkar kinonun dili ilə tərənnüm edir.

1939-cu ildə M. Dadaşov rejissor-operator kimi “Samur-Dəvəçi kanalı” kinooçerkini çəkir.

Muxtar müəllim Azərbaycanın məşhur ziyalıları ilə həmişə yaxın dostluq edərdi. O, Mirzə İbrahimov, Süleyman Rəhimov, İmran Qasımov, Ənvər Məmmədxanlı, Tofiq Quliyev və başqaları ilə tez-tez görüşər, yaradıcı söhbətlər aparardı. Muxtar müəllim deyirdi: “Kino həyatın aynasıdır. Bu ayna böyük Sabir demişkən: “düzü-düz, əyrini-əyri” əks etdirməyə qadir olan möcüzədir. O, təmiz, ləkəsiz, pak duyğularla canını sənətə fəda edən istedadlı, namuslu, bacarıqlı, professional şəxslərin əlində olmalıdır”.

O, kinoya həqiqətən bütün qəlbi ilə bağlanmışdı, ona görə də yaratdığı filmlərdə qəribə bir özünəməxsusluq var idi. 1953-cü ildə lentə aldığı “Arazın o tayında” filmində qaldırdığı problem bütöv Azərbaycan ideyasından güc alırdı. Muxtar müəllim həmişə bu problem ətrafında düşünər, filmlərində, kiçik epizodda olsa belə, bu mövzuya toxunardı.

Muxtar Dadaşov operator və rejissor kimi bədii filmlərdə də çalışmışdır. 1945-ci ildə çəkilmişArşın mal alanfilmində o operator köməkçisi olmuşdu. Leyla xanım Bədirbəyli filmin çəkilişlərini xatırlayaraq deyirdi: “Muxtarla ilk işimArşın mal alan" filmində olub. Filmin çəkilişləri zamanı rejissor Rza Təhmasib tez-tez soruşardı: “Nəyə görə istəyirsən ki, sənin planlarını, xüsusilə iri planlarını Muxtar Dadaşov çəksin?” Bir dəfə mən bu sirri açdım. Dedim düzdür, Əlisəttar Atakişiyev təcrübəli operatordur. Ondan fərqli olaraq Muxtar aktyorun daxili aləminə nüfuz edir. Mənim bu sözlərim Təhmasibin xoşuna gəldi, sonra daha bu mövzuya qayıtmadı".

Quruluşçu rejissor kimi ilk bədii filmiQanun naminəkinoəsəri oldu. Bu filmi Süleyman RəhimovunMehmanpovesti əsasında çəkmişdi. Filmdə əsərdən fərqli cəhətlər çoxdur. Amma ideya bütövlükdə saxlanılmış çox uğurlu bir film yaranmışdır. Muxtar Dadaşov çəkiliş üçün dağ rayonlarından birini seçmiş, baş rola isə Orta Asiya respublikalarından aktyor dəvət etmişdi. Filmin digər aktyor ansamblı da maraqlıdır. Adil İsgəndərov, Mustafa Mərdanov, Rza Təhmasib, Nəsibə Zeynalova, Əliağa Ağayev, Nəcibə Məlikova başqalarının yaratdığı rollar filmin səviyyəsinə öz təsirini göstərmişdi.

Muxtar DadaşovunBakıda küləklər əsirfilmi Böyük Vətən müharibəsi mövzusunda çəkilmiş çox dəyərli filmlərimizdəndir. Kinorejissor müharibə mövzusunda hələ 1943-cü ildəBakı döyüşüradlı sənədli film çəkmişdi. Maraqlıdır ki, o, müharibənin gedişi vaxtı S. Vurğunu, Üzeyir bəyi, kimyaçı alim Y. Məmmədəliyevi, eləcə neftçilərdən G.Əliyevi, A. Nematullanı, R. Rüstəmovu başqalarını bu filmə daxil etmişdi. Bu tarixi kadrlar milli kinomuzun nadir epizodları kimi çox əhəmiyyətlidir. Sonradan bu filmi daha da genişləndirərək “Bakı-42" adlı çox gözəl film yaradan rejissor, nəhayət, 1974-cü ildəBakıda küləklər əsir" bədii filmini yaratdı. Filmdə istedadlı rejissor xalqımızın müharibə illərində arxa ön cəbhədə göstərdiyi hünəri, casusların ifşa edilməsində qəhrəman çekistlərimizin ayıq-sayıqlığını, onların çox cəsarətli əməliyyatları nəticəsində Bakının neft mədənlərinin partladılmasının qarşısının alınmasını ustalıqla əks etdirmişdi.

Muxtar Dadaşov operator kimi bədii filmlərdə işləmişdi.Rəqs edən tısbağalar”, “Kəndlilər”, “Yeni horizont”, “Vətən oğlu”, “Sualtı qayıq T-9” filmləri məhz onun operator kamerası vasitəsilə həyata vəsiqə almışdır.

Muxtar müəllim tədqiqatçı rejissor idi. Çəkdiyi tarixi filmlər üçün zəngin material toplayır, alimlərlə məsləhətləşir, sonra onları lentə alırdı. EləNəriman Nərimanovfilminin çəkilişi zamanı da belə olmuşdu. N.Nərimanovun Genuya konfransındakı çıxışını əks etdirən kadrları Moskva arxivlərinin birindən tapıb, filmə gətirmişdi.

Muxtar Dadaşov ömrünün son illərinə qədər böyük həvəslə filmlər çəkir, filmlərdə məsləhətçi kimi iştirak edirdi. O, öz məktəbini yaratmışdı. Bu böyük sənətkar Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqının bütün tədbirlərində iştirak edir, milli kinomuzun problemlərinin həlli yollarını göstərirdi. O, həmişə Rusiyanın məşhur kino xadimləri ilə əlaqə saxlayırdı. Romen Karmen, Esfir Şub, Qriqori Aleksandrov, Nikolay Renkov başqaları tez-tez Muxtar müəllimi yad edir, onun filmlərinə münasibətlərini məktub teleqramla bildirirdilər.

Muxtar Dadaşovun yaradıcılığı Azərbaycan kinosunun 50 ildən artıq bir dövrünü əhatə edir. Onun əsərləri dünyanın bir sıra ölkələrində göstərilmiş, böyük maraqla qarşılanmışdır. Rejissorun gərgin, yaradıcı əməyi dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, o, xalq artisti fəxri adına, “Şöhrətordeninə layiq görülmüşdür. Muxtar müəllim, həm Dövlət mükafatı laureatıdır.

Muxtar Dadaşov Azərbaycan kino tarixinin çox görkəmli nümayəndələrindən idi. Neçə-neçə operator, rejissor kadrların yetişməsində onun xidmətləri olmuşdur. Bu böyük sənətkar bu gün sənətsevərlər tərəfindən hörmət məhəbbətlə yad edilir, onun filmləri xalqımızın milli-mənəvi dəyəri kimi qorunub saxlanılır.

 

 

M.MÜKƏRRƏMOĞLU

 

Xalq qəzeti.- 2009.- 12 sentyabr.- S. 6.