1971

Süleymanzadə Qəhrəman Rəfi oğlu

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanasının direktoru.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 29 iyul 1971-ci il tarixli Fərmanı.(Kommunist, 1971, 3 mart).


1973

Məmmədova Səriyyə İbrahim qızı

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanası kitabişləmə və kataloqdüzəltmə şöbəsinin müdiri.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr).


 Nağıyeva Zabitə Nemət qızı

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanası xidmət şöbəsinin müdiri.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr).


Süleymanzadə Qəhrəman Rəfi oğlu

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanasının direktoru.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr ).


Həsənov Müzəffər Hüseyn oğlu

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanası elmi-metodik kitabxanaşünaslıq şöbəsinin müdiri.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr).

 
Şamilova Dürdanə Əbdüləli qızı

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanası not-musiqi şöbəsinin müdiri.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr).


Şankovskaya Roza Robertovn

M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Respublika kitabxanası kitabişləmə və kataloqlaşdırma şöbəsinin baş kitabxanaçısı.

Azərbaycan SSR Ali Soveti Rəyasət Heyətinin 26 dekabr 1973-cü il tarixli Fərmanı. (Kommunist, 1973, 27 dekabr).

 

<< Geri