Haqqında məqalələr


Ömərov, Vahid. Akademik Zərifə Əliyeva - Azərbaycan qadınının adını daha da ucalara qaldıran şəxsiyyət [Mətn] /V.Ömərov // Səs.-2019.- 31 yanvar.- S.15.


 Müşfiq, Şahanə. "Alim qadın - Böyük ana akademik Zərifə Əliyeva" [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq-alimin anadan olmasının 96 illiyi Milli Elmlər Akademiyasında qeyd edilib /Ş.Müşfiq//525-ci qəzet.-2019.- 24 aprel.- S.9. 


Zərifə xanım Əliyeva ulu öndər Heydər Əliyevin sədaqətli dostu və etibarlı silahdaşı idi [Mətn] //İki sahil.-2019.- 30 aprel.- S.17.


Zərifə xanım Əliyeva - səmimi, qayğıkeş və fədakar Azərbaycan həkimi [Mətn] //Xalq qəzeti.-2019.- 30 aprel.- S.7.


Ömərov, Vahid. Zərifə Əliyevanın elmi nailiyyətləri [Mətn] /V.Ömərov//Səs.-2019.- 1 fevral.- S.15.


Gözlərə nur verən nurlu şəxsiyyət [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi yad edilib//Tibb qəzeti.-2019.- 30 aprel.- S.4. 


Akademik Zərifə Əliyevanın adı Azərbaycanda hər zaman fəxrlə, sonsuz qürur hissi ilə səslənir [Mətn] //Azərbaycan.-2019.- 26 aprel.- S.4.


Məcidova, Səbinə. Zərifə xanım Əliyevanın adı oftalmologiya tarixinə qızıl hərflərlə yazılıb [Mətn] /S.Məcidova//Səs.-2019.- 27 aprel.- S.8-9.


Akademik Zərifə Əliyevanın nailiyyətləri Azərbaycan tibb elminin parlaq səhifələridir [Mətn] //Azərbaycan.-2019.- 28 aprel.- S.3.


Hüseynova, Hicran. Alim müdrikliyi, həkim şəfqəti, ana məhəbbəti [Mətn]: (Zərifə Əliyevanın əziz və unudulmaz xatirəsinə) /H.Hüseynova//Respublika.-2019.- 29 aprel .- S.6.


Əvəzolunmaz insan haqqında povest [Mətn] //Elm.-2019.- 19 aprel.- S.1.


Məmmədoğlu, Muxtar. Böyük ana haqqında düşüncələr [Mətn]: Esse /M.Məmmədoğlu//Ədalət.-2019.- 27 aprel.- S.12.


Qasımov, Elmar Mustafa oğlu. İşıq, nur və xeyirxahlıq mücəssəməsi [Mətn] /E. Qasımov//Xalq qəzeti.-2019.- 28 aprel.- S.3.


Bayramova, Zümrüd. Böyük oftalmoloq alim [Mətn] /Z.Bayramova//Səs.-2019.- 13 aprel.- S. 6.


Qasımov, Nazim. Mənəvi ucalığın zirvəsində dayanan alim [Mətn] /N.Qasımov//Azərbaycan.-2019.- 28 aprel.- S.1; 3.


Əliyev, Sabir. İnsanlara nur paylayan görkəmli alim [Mətn] /S.Əliyev//Azərbaycan.-2019.- 28 aprel.- S.3.


“Qaranlığa nur saçan zəka” [Mətn] //Mədəniyyət.-2019.- 1 may .- S.7.


Allahverdiyev, Mübariz.Əbədi məhəbbət və sədaqət nəğməsi [Mətn] /M. Allahverdiyev //Xalq qəzeti.-2019.- 14 aprel.- S.3.


2018

Namazova, Ədilə Əvəz qızı.  Mehriban ana, gözəl insan, görkəmli alim [Mətn] : Ədilə Namazova: “Zərifə Əliyeva böyük fəlsəfi fikirlərə malik şəxsiyyət idi, həmişə sadə insanların arasında olurdu” /Ə.Namazova;müsahibəni apardı:T.Məhərrəmova//Kaspi .-2018.- 14-16 aprel.- S.8.

 


“Nura qərq olan ömür” [Mətn] //Mədəniyyət .-2018.- 25 aprel.- S.11.


Nəciblik və paklıq timsalı [Mətn] //Səs .-2018.- 14 aprel.- S.3.


Qəlbinur, Paşa. Sevgi onun ən böyük məziyyəti idi [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyeva-95 /P. Qəlbinur //Xalq qəzeti .-2018.- 15 aprel.- S.5.


Hüseynov, Fariz. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 95-ci ildönümünə həsr edilmiş sərgi [Mətn] /F.Hüseynov  //Mədəniyyət .-2018.-25 aprel.- S.3.


Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 95-ci ildönümü ilə əlaqədar “Qələbəyə doğru” intellektual oyununun bağlanış mərasimi keçirilib [Mətn] //Yeni Azərbaycan .-2018.- 21 aprel.- S.3


2017

Gəraybəyli, Gəray.  Alim müdrikliyi, həkim şəfqəti [Mətn] : Elm xadimləri /G.Gəraybəyli //Azərbaycan .-2017.-28 aprel.-S.3.


Allahverdiyev, Mübariz Qasım oğlu.  Dünya şöhrətli oftalmoloq-alim [Mətn] /M. Allahverdiyev //Xalq qəzeti .-2017.- 15 aprel.- S.3.


Süleymanova, Elmira Teymur qızı.  Gözlərə nur bəxş edən alim [Mətn] /E.Süleymanova //Respublika .-2017.- 28 aprel.-S.5.


Kərimova, Samirə. "Hər dəfə bir evi işıqlandır" [Mətn] : İxtirası ilə dünyanı heyrətləndirən Azərbaycan məktəblisi /S. Kərimova//Azərbaycan müəllimi .-2017.- 1 dekabr.- S.1; 5.


İnsanlara nur bəxş edən alim [Mətn]//İki sahil .-2017.- 26 aprel.- S.15.


Qədiroğlu, Möhsüm.Lvov şəhərində görkəmli elm xadimi, akademik Zərifə Əliyeva adına Oftalmoloji Mərkəz açılıb [Mətn]: /M.Qədiroğlu. //Respublika .-2017.- 2 dekabr.- S. 7.


Qasımov, Nazim. Mənəvi ucalığın zirvəsində [Mətn] /N. Qasımov//Xalq qəzeti .-2017.- 28 aprel.- S.3.


“Nur saçan ömür” [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyevaya həsr olunmuş tədbir//Mədəniyyət .-2017.- 28 aprel.-S.12.


Mükərrəmoğlu, M."Nur saçan zəka" [Mətn] /M. Mükərrəmoğlu //Xalq qəzeti .-2017.- 28 aprel.- S.6.


Əmiraslanov, Əhliman Tapdıq oğlu. Nurlu ömrün işığı [Mətn] Elm xadimləri /Ə.Əmiraslanov//Azərbaycan .-2017.-15 aprel.- S.7.


Ələddinqızı, Nəzakət. Oftalmologiyanın mirvarisi, nəciblik və mənəvi paklıq timsalı [Mətn] /N.Ələddinqızı //Səs .-2017.-19 aprel.- S.5.


Həmidova, Ülkər. Ömürlərə sevinc, gözlərə nur paylayan insan [Mətn] /Ü.Həmidova//Kaspi .-2017.- 28 aprel.- S.5.


Musayeva, Mirvari. Qayğıkeş ana, fədakar həyat yolşadı, cəfakeş qadın [Mətn] /M.Musayeva//Yeni Təfəkkür .-2017.- 26 may.- S.3.


Qayğıkeş Ana, gözəl, vəfalı ömür-gün yoldaşı [Mətn]: Akademik Zərifə Əliyeva YAP Yasamal rayon təşkilatında anılıb //Azad Azərbaycan .-2017.-26 aprel.- S.7.


“Qayğıkeş insan, mehriban ana” [Mətn] //Mədəniyyət .-2017.-28 aprel.-S.11.


  Nasir, Şəfəq.Qəlblərə nur saçan insan [Mətn] /Ş.Nasir //Respublika .-2017.- 3 may.- S.8.


 Hacalıyev, Elnur. İnsanlara nur bəxş edən alim [Mətn]: Mərhəmət və xeyirxahlıq rəmzinə çevrilən akademik Zərifə Əliyevanın əbədiyaşar xatirəsi ehtiramla anıldı /E.Hacalıyev //Azərbaycan .-2017.-27 aprel.- S.4.


  Zərifə xanım Əliyevanın zəngin həyat yolu bugünkü və gələcək nəsillər üçün örnək və yaşam etalonudur [Mətn] //İki sahil .-2017.- 28 aprel.- S.5


“Qayğıkeş insan, mehriban ana” [Mətn]//Mədəniyyət .-2017.-28 aprel.-S.11.


   Zərifə xanım Əliyevanın zəngin həyat yolu bugünkü və gələcək nəsillər üçün örnək və yaşam etalonudur [Mətn] //İki sahil .-2017.- 28 aprel.- S.5


2016


Əliyeva İradə. Nurlu insan [Mətn] Elm xadimləri /İ.Əliyeva//Azərbaycan.- 2016.- 15 aprel.- S.7.


İnsanlara nur bəxş edən alim [Mətn] //Səs.- 2016.- 22 aprel.- S.4


Qurbanlı Dəmir. Vətənpərvər, qayğıkeş Ana [Mətn] /D.Qurbanlı //Azad Azərbaycan.- 2016.- 26 aprel.- S. 4.


Abasoğlu F. Müdrik alim, qayğıkeş ana [Mətn] : Akademik Zərifə Əliyevanın əziz xatirəsi sonsuz məhəbbətlə yad edilir /F.Abasoğlu. //Kaspi.- 2016.- 28 aprel.- S.7.


Allahverdiyev Mübariz Qasım oğlu. Nəsillərə nümunə olan ömür yolu [Mətn] : Akademik Zərifə xanım Əliyeva-93 /M. Allahverdiyev //Xalq qəzeti.- 2016.- 28 aprel.- S.4.


Əmiraslanov Əhliman Tapdıq oğlu. Dünya şöhrətli alim-oftalmoloq [Mətn] Elm xadimləri /Ə.Əmiraslanov.//Azərbaycan.- 2016.- 28 aprel.- S.15.


Hüseynova Hicran Kamran qızı. Akademik Zərifə xanım Əliyevanın nurlu xatirəsi ürəklərdə yaşayır [Mətn] /H. Hüseynova //Səs.- 2016.- 28 aprel.- S.4.


Hüseynova Hicran. Novator alim - şəfqətli alim [Mətn] /H. Hüseynova //Respublika.-2016.- 29 aprel.- S.5.


Hüseynova Pərixanım Soltan qızı. Xalq sevgisinin tərənnümü [Mətn] Bəxtiyar Vahabzadənin "Mərsiyə-Rekviyem" əsərində akademik Zərifə Əliyevaya ümümxalq məhəbbətinin bədii fəlsəfi təcəssümü /P.Hüseynova //Kredo.- 2016.- 29 aprel.- S.3-4.


Nəciblik və mənəvi paklıq timsalı [Mətn] //İki sahil.- 2016.- 29 aprel.- S.4.


2015


Mirələmov Hüseynbala Fazil oğlu. Nur heykəli [Mətn] /H.Mirələmov //Azərbaycan. -2015.- 15 aprel.- S.6.


Zümrüd. Gözlərə nur bəxş edən insan [Mətn] YAP Suraxanı rayon təşkilatında akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 92-ci ildönümü münasibətilə tədbir keçirilib /Zümrüd //Səs.- 2015.- 23 aprel.- S.10.


Allahverdiyev Mübariz Qasım oğlu. Xeyirxahlıq və humanizm məcəlləsi [Mətn] /M. Allahverdiyev //Xalq qəzeti.- 2015.- 28 aprel.- S.4.


Əliyeva Nurlana Müzəffər qızı. İnsanlara nur bəxş edən şəxsiyyət [Mətn] /N. Əliyeva //Azərbaycan.- 2015.- 28 aprel.- S.5.


Hüseynova Hicran Kamran qızı. Nur bəxş edən nurani qadın [Mətn] /H.Hüseynova. //Respublika.- 2015.- 28 aprel.- S.5.


İsmayılqızı Xuraman. Ağrıyan gözlərə şəfadır əlin... [Mətn] /X. İsmayılqızı.//İki sahil.- 2015.- 28 aprel.- S.8.


Qurbanlı Dəmir. Vətənpərvər, qayğıkeş Ana [Mətn] /D.Qurbanlı. //Azad Azərbaycan.- 2015.- 28 aprel.- S. 3.


Akademik Zərifə Əliyevanın ömür yolu hər bir həkim üçün həyat və mənəviyyat dərsidir [Mətn] //İki sahil.- 2015.- 29 aprel.- S.13.


Müdrik alim, qayğıkeş ana, vəfalı ömür-gün yoldaşı [Mətn] Akademik Zərifə Əliyevanın əziz xatirəsi anadan olmasının 92-ci ildünümündə sonsuz məhəbbətlə yad edilir //Kaspi.- 2015.- 30 aprel.- S.6.


Mirməmməd Gülcahan. Rəsmini çəkmək istədiyim qadın... [Mətn] Görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevaya ithaf... /G.Mirməmməd //Mədəniyyət.az.- 2015.- № 4.- S.74-77.


2014


Zərifə Əliyevanın fəaliyyətinə dair kitab nəşr olunub: [Mətn] //Palitra.- 2014.- 14 yanvar.- S. 2-3.


Salahova Zərifə. Zəkasının işığı hələ də görünür [Mətn] /Z.Salahova. //Azərbaycan.- 2014.- 15 aprel.- S.7.


İsmayılqızı Xuraman. Zərifə xanım Əliyeva: Şəfalı əlləri ilə insanlara nur bəxş edən şəxsiyyət: [Mətn] Milli oftalmologiyanın banisi, akademik Zərifə xanım Əliyevanın keçdiyi həyat yolu, misilsiz xidmətləri, apardığı tədqiqatlar əsl təcrübə məktəbi idi /X. İsmayılqızı //İki sahil.- 2014.- 17 aprel.- S.7.


Ağayev, Böyükkişi Ağa oğlu. İşıqlı xatirələrdə yaşayır [Mətn] /B.Ağayev //Azərbaycan.- 2014.- 25 aprel.- S.3.


Əmiraslanov Əhliman. Dünya şöhrətli oftalmoloq-alim, qayğıkeş pedaqoq, şəfqətli həkim, nümunəvi ana [Mətn] /Ə.Əmiraslanov. //Xalq qəzeti.- 2014.- 27 aprel.- S. 3.


Bayramov Vaqif. Xatirəsi daim anılacaq və əbədi yaşayacaq... [Mətn]: Görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 91-ci ildönümü qeyd edilmişdir: Binəqədi rayonu /V.Bayramov //Xalq qəzeti.- 2014.- 29 aprel.- S. 9.


Bayramov V. Xatirəsi daim anılacaq və əbədi yaşayacaq... [Mətn]: Görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 91-ci ildönümü qeyd edilmişdir: Suraxanı rayonu /V.Bayramov //Xalq qəzeti.- 2014.- 29 aprel.- S. 9


Hüseynoğlu S. Xatirəsi daim anılacaq və əbədi yaşayacaq... [Mətn]: Görkəmli akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 91-ci ildönümü qeyd edilmişdir: Sabirabad rayonu /S.Hüseynoğlu //Xalq qəzeti.- 2014.- 29 aprel.- S. 9.


Hacıyev Eldar. Şəfqətli ürək sahibi [Mətn] /E.Hacıyev. //Respublika.- 2014.- 23 may.- S.5.


Ağazadə Zeynal. Akademik Svetlana Kuznetsova: Bakıda Heydər Əliyev və Zərifə Əliyeva ilə unudulmaz görüşlərimizi səmimiyyətlə xatırlayıram [Mətn] /Z.Ağazadə //Azərbaycan.- 2014.- 19 avqust.- S.4.


Sarıyeva İradə. Qaranlığa qalib gələn alim qadın-akademik Zərifə xanım Əliyeva... [Mətn] /İ.Sarıyeva //Bakı xəbər.- 2014.- 12 noyabr.- S.15.


2013


Hacızadə Nahid. Ömrü dastana çevrilmiş insan /N. Hacızadə//Ədalət. - 2013.- 10 yanvar.- S. 5.


Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı, 7 fevral 2013-ci il / İ.Əliyev //Azərbaycan. - 2013.- 8 fevral.- S.1.


Zümrüd. Zərifə xanım Əliyevanın keçdiyi ömür yolu kamillik və müdriklik məktəbidir Azərbaycan Prezidentinin Sərəncamı əsasında akademik Zərifə Əliyevanın 90 illik yubileyi keçiriləcək: akademik, tibb elmləri doktoru, görgəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyeva haqqında / Zümrüd //Səs. - 2013.- 12 fevral.- S. 3.


Ələddinqızı, Nəzakət. Nəciblik və mənəvi paklıq timsalı Zərifə xanım Əliyeva – 90: akademik, tibb elmləri doktoru, görgəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyeva haqqında / N.Ələddinqızı //Səs. - 2013.- 17 mart.- S. 3.


Qusarda Azərbaycanın görkəmli oftalmoloq alimi Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur //Azərbaycan. - 2013.- 31 mart.- S.5.


Loğmanoğlu, Səlim. İnsanlara nur bəxş edən böyük oftalmoloq alim...: /S.Loğmanoğlu. //Yeni Azərbaycan. - 2013.- 4 aprel.- S.4.


Rüstəmov, İlqar. “Ulu öndər Heydər Əliyev yaradıcılığımın əbədi mövzusudur” Ümummilli lider Heydər Əliyev – 90 /İ.Rüstəmov //Xalq qəzeti. - 2013.- 7 aprel.- S. 8.


İlyasoğlu, Rauf. Akademik Zərifə Əliyevanın 90 illiyinə həsr olunmuş tədbir /R.İlyasoğlu//Respublika. - 2013.- 7 aprel.- S. 4.


Mədətoğlu, Əbülfət. Bir görüşün sorağında: /Ə. Mədətoğlu//Ədalət. - 2013.- 10 aprel.- S. 6.


Zərbəliyev, Ceyhun. Nurlu insanın şəfqət dünyası /C.Zərbəliyev //Mədəniyyət. - 2013.- 12 aprel.- S. 4.


Əmiraslanov, Əhliman Tapdıq oğlu. Dünya şöhrətli alim, görkəmli oftalmoloq, qayğıkeş insan Akademik Zərifə Əliyeva - 90 /Ə.Əmiraslanov//Xalq qəzeti. - 2013.- 14 aprel.- S. 3.


Heydərova, Adilə. Böyük qəlbin işığında Zərifə Əliyeva-90 /A.Heydərova//Azərbaycan. - 2013.- 14 aprel.- S.5.


Əlizadə, Akif Ağamehdi oğlu. Böyük insan, unudulmaz alim Zərifə Əliyeva -90 /A.Əlizadə//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.


Məmmədov, Elxan. Naxçıvanda akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olunmuşdur Zərifə Əliyeva -90 /E.Məmmədov//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.


Baxşəliyev, Rəşad. Akademik Zərifə xanım Əliyeva ehtiramla anılır Zərifə Əliyeva -90 /R.Baxşəliyev//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın həyat və yaradıcılığından bəhs edən sərgi böyük maraqla izlənilmişdir Zərifə Əliyeva -90//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.


AzərTAc. Göyçayda görkəmli oftalmoloq alim Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 90 illik yubileyi münasibətilə tədbir keçirilmişdir Zərifə Əliyeva -90//Azərbaycan. - 2013.- 16 aprel.- S.8.


Naxçıvanda akademik Zərifə xanım Əliyevanın 90 illik yubileyi qeyd olnumuşdur //Xalq qəzeti. - 2013.- 16 aprel.- S. 6.


Tahir, R. Akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuş səyyar mərasim /R.Tahir //Xalq qəzeti. - 2013.- 16 aprel.- S. 9.


Bayramov, Vaqif. Binəqədi rayonunda görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anıldı /V.Bayramov //Xalq qəzeti. - 2013.- 16 aprel.- S. 10.


Hüseynova, Gülşən. "Gələcək nəsillərə ən böyük əmanət" /G.Hüseynova //Respublika. - 2013.- 16 aprel.- S. 14.


Vəliyev, Məhəmməd. Akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuş tədbir keçirilmişdir /M.Vəliyev //Respublika. - 2013.- 17 aprel.- S. 13. 


2012


Qasımov, Elmar. Ürəklərdə izi var...: tibb elmləri doktoru, professor Zərifə xanım Əliyeva haqqında / E.Qasımov //Xalq qəzeti. - 2012.- 15 aprel.- S. 3.


Mirələmov, Hüseynbala. İnsanlara qalan nur 15 aprel Zərifə xanım Əliyevanı anım günüdür / H.Mirələmov //Azərbaycan. - 2012.- 15 aprel.- S. 4.


Seyidzadə, H. Alimlər dünyanın çırağı, axirətin nurudur: tibb elmləri doktoru, professor Zərifə xanım Əliyeva haqqında / H.T.Seyidzadə //Azad Azərbaycan. - 2012.- 24 aprel.- S. 4.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr edilmiş konfrans-sərgi açılmışdır: Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Mərkəzi Elmi Kitabxanasında //Azərbaycan. - 2012.- 25 aprel.- S. 3.


Hüseynova, Rəfiqə. Hər kəsə örnək olan ana, alim və gözəl qadın: Yeni Azərbaycan Partiyası Sabunçu rayon təşkilatında görkəmli həkim Zərifə Əliyevanın 89-cu ildönümü ilə əlaqədar keçirilən tədbir haqqında / R.Hüseynova //Səs. - 2012.- 26 aprel.- S.6.


Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının ildönümünə həsr edilmiş tədbir keçirilmişdir: Akademik Milli Dram Teatrında 23 nömrəli məktəbin təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbir haqqında //Azərbaycan. - 2012.- 27 aprel.- S. 8.


Əmiraslanov, Əhliman Tapdıq oğlu. Xeyirxahlıq mücəssəməsi /Ə.Əmiraslanov //Xalq qəzeti. - 2012.- 28 aprel.- S. 5.


Musayev, Surxay. Kamillik və müdriklik mücəssəməsi /S.Musayev //Azərbaycan. - 2012.- 28 aprel.- S. 6.


“Zərifə Əliyeva - Ana, Qadın və Alim” mövzusunda inşa müsabiqəsinin qalibləri mükafatlandırılmışlar //Azərbaycan. - 2012.- 28 aprel.- S. 6.


Zümrüd. Akademik Zərifə xanım Əliyeva - ziyalılığın zirvəsi: oftomologiya elminində xidmətləri olan alim haqqında / Zümrüd //Səs. - 2012.- 28 aprel.- S.3.


Məmmədli, Hülya. Zərifə xanım Əliyeva azərbaycanlı ziyalı qadın adını ən yüksək mərtəbəyə qaldıran unudulmaz şəxsiyyətlərdəndir / H.Məmmədli //Yeni Azərbaycan. - 2012.- 28 aprel.- S. 4.


Musaoğlu, İlqar. Zaqatalada anım mərasimi: akademik Zərifə xanım Əliyevaya həsr olunmuş film göstərildi / İ.Musaoğlu //Xalq qəzeti. - 2012.- 29 aprel.- S. 7.


Rüstəmov, İlqar. Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi ürəklərdə yaşayacaq: Xətai rayonu və YAP Xətai rayon təşkilatı qadınlar qadınlar şurasının təşkilatçılığı ilə Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə həsr olunmuş tədbir haqqında / İ.Rüstəmov //Xalq qəzeti. - 2012.- 29 aprel.- S. 5.


AzərTAc. Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılmışdır //Azərbaycan. - 2012.- 29 aprel.- S. 5.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 89 cu ildönümünə həsr edilmiş elmi konfrans keçirilmişdir //Azərbaycan. - 2012.- 29 aprel.- S. 5.


Bayramov, V. Binəqədidə akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının ildönümü qeyd edildi / V.Bayramov //Xalq qəzeti. - 2012.- 29 aprel.- S. 5.


“Qadın və İnkişaf” Mərkəzində akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi anılmışdır //Azərbaycan. - 2012.- 1 may.- S. 4.


Akademik Zərifə xanım Əliyevanın yaratdığı fundamental əsərlər Azərbaycan tibb elminin parlaq səhifəsidir //Naxçıvan Tibb Kollecində Yeni Azərbaycan Partiyası Naxçıvan şəhər təşkilatı Qadınlar Şurasının təşkilatçılığı ilə akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 89-cu ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilmişdir//Azərbaycan. - 2012.- 1 may.- S. 4. 


Murmansk Vilayət Dövlət Kitabxanasında "Görkəmli adamların həyatı: zamanın bioqrafiyası" adlı kitab sərgisi açılmışdır:sərgidə "Heydər Əliyev" və "Zərifə Əliyeva" kitabları da təqdim olunmuşdur //Xalq qəzeti. - 2012.- 29 avqust.- S. 3.


Hacızadə, Nahid. ÖMRÜ DASTANA ÇEVRİLMİŞ İNSAN HAQQINDA HƏYAT HEKAYƏTİ: yazıçı–dramaturq Hüseynbala Mirələmovun, çapdan çıxmış “Zərifə Əliyeva” kitabı haqqında / N.Hacızadə //Respublika. - 2012.- 30 dekabr.- S. 10.


2011


Zümrüd. Akademik Zərifə xanım Əliyeva və müasir oftalmologiya [Mətn] /Zümrüd //Səs. - 2011.- 27 yanvar.- S. 3.


Aslanov, Kamran. Gözlərə nur, qəlblərə mərhəmət bəxş edən böyük insan: Görkəmli elm xadimləri [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq-alim, əməkdar elm xadimi, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88 illiyi münasibətilə / K.Aslanov //Azərbaycan. - 2011.- 15 aprel.- S. 6.


Hüseynova, T. O, əsl gözəllik mücəssəməsi idi [Mətn]: Akademik Zərifə xanım Əliyeva haqqında / T.Hüseynova //Xalq qəzeti. - 2011.- 16 aprel.- S. 6.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın parlaq xatirəsi qəlblərdə əbədi yaşayır [Mətn] //Səs. - 2011.- 16 aprel.- S. 6.


Rəfiqə. Görkəmli oftalmoloq Zərifə Əliyeva elmin və insanlığın zirvəsində dayanan Azərbaycan qadını olub: YAP Gədəbəy rayon təşkilatında akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümü ilə bağlı dəyirmi masa keçirilib [Mətn] /Rəfiqə //Səs. - 2011.- 21 aprel.- S. 7.


Zümrüd. Ədəbiyyat və fotomateriallardan ibarət sərgi təşkil edilib: Sərgi görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat və fəaliyyətini əks etdirir [Mətn] /Zümrüd //Səs. - 2011.- 22 aprel.- S. 12.


Qurbanlı, Tapdıq. Azərbaycan tibb elminin parlaq siması: Yeni Azərbaycan Partiyasının Nizami rayon təşkilatında görkəmli oftalmoloq-alim, akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 88 illiyinə həsr olunmuş tədbir keçirilib [Mətn] /T.Qurbanlı //Səs. - 2011.- 22 aprel.- S. 8.


YAP Nizami rayon təşkilatında Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsini anma mərasimi keçirilib [Mətn] //Yeni Azərbaycan. - 2011.- 22 aprel.- S. 4.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılmışdır [Mətn]: [Yeni Azərbaycan Partiyası Səbail rayon təşkilatının nümayəndələri akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 88 illliyinə həsr edilmiş konfrans keçirmişdir] //Azərbaycan.- 2011.- 28 aprel. - S. 4.


Şərəfli ömür yolu [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 88 illik yubileyi haqqında [Mətn] //Xalq qəzeti.-2011.-28 aprel.- S. 3.


Vahidoğlu, O. Oftamologiyanın mirvarisi: Akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi Şamaxıda ehtiramla yad edildi [Mətn] / O.Vahidoğlu //İki Sahil.- 2011.- 28 aprel.- S. 9.


Hüseynoğlu, S. Sabirabadda oftalmoloq Zərifə xanım Əliyevanın yubileyi qeyd olunmuşdur [Mətn] /S.Hüseynoğlu //Xalq qəzeti.-2011.- 28 aprel.- S. 3. 


Görkəmli alim, akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsi yad edilmişdir [Mətn] //Azərbaycan. - 2011.- 29 aprel. - S. 6.


Hüseynoğlu, S. Nərimanov rayonunda akademik Zərifə Əliyevanın doğum günü qeyd olunmuşdur [Mətn] / S.Hüseynoğlu //Xalq qəzeti.-2011.- 29 aprel.- S. 7.


Bayramov, R. Qəlblərdə əbədi yaşayacaq xatirə [Mətn]: Zərifə Əliyeva adına uşaq baxçasında akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 88 illliyi münasibətilə keçirilmiş anım tədbiri haqqında / R.Bayramov //Azərbaycan.-2011.- 29 aprel. - S. 6.


Kürdəmirdə akademik Zərifə xanım Əliyevanın doğum günü qeyd olunmuşdur [Mətn] //Azərbaycan. - 2011.- 29 aprel. - S. 6.


Nəcəfxanlı, Ə. Masallıda akademik Zərifə Əliyevaya həsr olunmuş elmi-praktik konfrans keçirilib [Mətn] / Ə.Nəcəfxanlı //Xalq qəzeti.- 2011.- 29 aprel.- S. 6.


Musaoğlu, İ. Görkəmli alim, gözəl insan... [Mətn]: Zaqatala rayonunda Akademik Zərifə xanım Əliyeva haqqında / İ.Musaoğlu //Xalq qəzeti.- 2011.- 29 aprel.- S. 6.


Bayramov, Vaqif. Binəqədidə görkəmli oftolmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anılmışdır [Mətn] /V.Bayramov //Xalq qəzeti. - 2011.- 29 aprel.- S. 6.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə Əliyevanın 88 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilmişdir [Mətn]: Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində //Azərbaycan.-2011.- 29 aprel. - S. 6.


Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr edilmiş konfrans-sərgi açılmışdır [Mətn]: [AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında] //Azərbaycan.-2011.- 29 aprel. - S. 6.


Hümbətova, Almara. “Azərbaycan qadınının cəmiyyətdə rolu və yeri": Akademik Zərifə xanım Əliyevanın əziz xatirəsinə [Mətn] /A.Hümbətova //Səs. - 2011.- 29 aprel.- S. 7.


Gülər. Zərifə Əliyevaya həsr edilmiş kitab sərgisi [Mətn]: [M.F.Axundov adına Milli Kitabxanada] / Gülər //Mədəniyyət.-2011.- 29 aprel.- S. 4. 


Zümrüd. Azərbaycanı dünyada tanıdan alim [Mətn]: Milli Oftalmologiya Mərkəzində görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib / Zümrüd //Səs.-2011.- 29 aprel.- S. 9.


Əhmədov, S. Dünya şöhrətli oftolmoloq alim Daşkəsəndə yad edilmişdir [Mətn]: Akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 88-ci ildönümü münasibətilə / S.Əhmədov // İki Sahil.- 2011.- 29 aprel.- S. 6.;Ədalət.-2011.- 30 aprel.- S. 13.


Ağazadə, Zeynal. İrpendə yenidənqurma və abadlaşdırmadan sonra akademik Zərifə Əliyevanın adını daşıyan Dostluq parkının təntənəli açılış mərasimi olmuşdur [Mətn]: Kiyevin peyki - İrpen şəhərciyində / Z.Ağazadə //Azərbaycan. - 2011.- 1 iyun.- S. 2. 


Minsk şəhərində "Zərifə Əliyeva" kitabının təqdimat mərasimi olmuşdur [Mətn] //Azərbaycan. - 2011.- 6 dekabr.- S.6.


Ağazadə, Zeynal. İrpendə akademik Zərifə Əliyevanın xatirəsini əziz tuturlar [Mətn]: Milli Məclisin Azərbaycan-Ukrayna parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun üzvlərinin Kiyevdə səfəri çərçivəsində / Z.Ağazadə //Azərbaycan. - 2011.- 20 dekabr.- S.7.


2010


Mirzəzadə, R. Oftalmologiyada mühüm elmi yeniliklərə imza atmış böyük alim: Akademik Zərifə Əliyeva SSRİ səhiyyəsində Averbax mükafatını alan ilk xanım idi [Mətn] / R. Mirzəzadə //Xalq qəzeti. - 2010.- 26 yanvar.- S. 5.


Hüseynova, İ. Zərif bir insandı gözdə nur kimi... [Mətn] / İ. Hüseynova //Xalq qəzeti. - 2010.- 15 aprel.- S. 5.


Mirzəzadə, R. Görkəmli pedaqoq, istedadlı alim, qayğıkeş ana: Akademik Zərifə xanım Əliyevanın vəfatından 25 il ötür [Mətn] / R.Mirzəzadə //Yeni Azərbaycan. - 2010.-15 aprel.- S.4.


Əmiraslanov, Əhliman Tapdıq oğlu. Elmin və insanlığın zirvəsi: Görkəmli elm xadimləri [Mətn] /Ə.Əmiraslanov//Azərbaycan. - 2010. -23 aprel. - S. 6.4


Namazova, Adilə. Zərifə xanım Əliyeva səhiyyə tariximizdə müstəsna yeri olan korifey idi: Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin I Uşaq Xəstəlikləri Kafedrasının müdiri, akademik Adilə Namazovanın yap.org.az-a müsahibəsi [Mətn]: Görkəmli akademik, oftalmoloq-alim Zərifə xanım Əliyeva haqqında / A.Namazova //Səs. - 2010.- 27 aprel.- S. 8.


Nurlana, Əliyeva. Mənəviyyat tariximizin örnəyi [Mətn]: Zərifə Əliyeva haqqında / N.Əliyeva //Yeni Azərbaycan. - 2010.-27 aprel.- S.5.


Rəhimov, N. "Xatun" bədii-musiqili məclisi keçirilib [Mətn] / N.Rəhimov //Azərbaycan müəllimi.-2010. - 30 aprel.- S.25.


Namazova, Adilə. Zərifə xanım Əliyeva səhiyyə tariximizdə müstəsna yeri olan korifey idi [Mətn] /A.Namazova //Kaspi. - 2010. 27 aprel.- S.9.


Ələddinqızı, Nəzakət. Analar tarix yaşadır: Kərəm Kərəmov: "Bu gün Azərbaycan qadını xeyirxahlıq, Analıq simvoluna çevrilmiş Akademik Zərifə xanım Əliyevanın həyat yolu biz alimləri sabaha inamla, gələcəyə ümidlə yaşamağa ruhlandırır" [Mətn]: Zərifə xanım Əliyevanın həyat fəlsəfəsi, mənəvi dünyası, oftalmologiya elminin inkişafındakı xidmətləri haqqında / N.Ələddinqızı //Səs. - 2010.- 27 aprel.- S. 4.


Nəzərova, Sevinc. YAP Nəsimi rayon təşkilatında Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsi anıldı [Mətn] / S.Nəzərova //Səs. - 2010.- 28 aprel.- S. 7.


Məmmədova, Turqay. Akademik Zərifə Əliyeva oftalmologiya elminin, nəinki Azərbaycanda, xarici ölkələrdə də tanınmasına nail olmuşdur: Turqay Məmmədova: "Zərifə Əliyeva qayğıkeş ana, vəfalı həyat yoldaşı və səmimi iş yoldaşı idi" [Mətn] / T.Məmmədova //Səs. - 2010.- 28 aprel.- S. 4.


Şəmsizadə, Nizaməddin. Böyük nəslin dastanı [Mətn]: Zərifə xanım Əliyeva haqqında / N.Şəmsizadə //525-ci qəzet. - 2010.- 28 aprel. - S.4.


Kamalqızı, Rəfiqə. Mənəviyyat və kamillik nümunəsi olan alim: YAP Gədəbəy rayon təşkilatı Zərifə xanım Əliyevanın 87 illiyinə həsr olunan tədbir keçirildi [Mətn] / R.Kamalqızı//Səs. - 2010.- 28 aprel.- S. 7.

Hüseynova, Hicran Kamran qızı. Humanizm mücəssəməsi [Mətn]: Akadimik Zərifə Əliyeva haqqında / H. Hüseynova //Xalq qəzeti. - 2010.- 28 aprel.- S. 3.


Sadıqova, A. Dəyərli alim, qayğıkeş ana, sədaqətli həyat yoldaşı [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq-alim, əməkdar elm xadimi, akademik Zərifə xanım Əliyeva anadan olmasının 87 illiyi münasibətilə / A.Sadıqova //Azərbaycan.-2010. - 28 aprel.- S. 4.


“Zərifə Əliyeva" bədii-publisistik kitabının təqdimat mərasimi olmuşdur [Mətn]: Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə keçirilən tədbir haqqında: (Mirələmov, Hüseynbala. Zərifə Əliyeva.-Bakı:Azərbaycan,2010.) kitabının çapdan çıxması haqqında //Azərbaycan.-2010. - 29 aprel.- S.5.


Tapdıq. Tarixdə əbədi yaşayacaq alim[Mətn]: YAP Nizami rayon təşkilatının qadınlar şurası akademik Zərifə Əliyevanın 87-ci ildönümü münasibəti ilə tədbir keçirib [Mətn] / Tapdıq //Səs.- 2010.- 29 aprel.- S. 7.


Niyazov, X. Bir Dünya nur çeşməsi [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə / X.Niyazov //Azərbaycan.-2010. - 29 aprel.- S.4.


Kamalqızı, Rəfiqə. "Böyük şəxsiyyət, xeyirxah və qayğıkeş insan": YAP Astara rayon təşkilatı akademik Zərifə xanım Əliyevanın 87-ci ildönümünü qeyd etdi [Mətn] / R.Kamalqızı //Səs. - 2010.- 29 aprel.- S. 8.

Akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans işə başlayıb [Mətn] //Səs.- 2010.- 29 aprel.- S. 6.


"Ana -müqəddəslik zirvəsi" mövzusunda müsabiqənin qalibləri mükafatlandırılmışlar [Mətn]: [Görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə keçirilən inşa müsabiqəsi haqqında] //Azərbaycan.- 2010. - 29 aprel.- S.4.


Bakıda akademik Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfrans işə başlamışdır [Mətn]: [Zərifə Əliyeva adına Milli Oftalmologiya Mərkəzində görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə keçirilən elmi konfrans haqqında] //Azərbaycan.- 2010. - 29 aprel.- S.4.


Əliyeva, N. Hər gün xatırlanan xeyirxah insan [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq-alim Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü münasibətilə / N.Əliyeva //Azərbaycan.-2010. - 29 aprel.- S.4.


Beynəlxalq konfrans işini davam etdirir [Mətn]: Görkəmli oftalmoloq alim, akademik Zərifə xanım Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümünə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans işini davam etdirir //Azərbaycan.- 2010.- 30 aprel.- S. 14.


Nəbiyev, Bəkir. Nurlu ömrün bədii salnaməsi [Mətn]: Hüseynbala Mirələmovun “Zərifə Əliyeva” adlı nəfis kitabı haqqında / B.Nəbiyev //525-ci qəzet. - 2010.- 1 may. - S.15.


Hüseynoğlu, S. Şamaxıda Zərifə Əliyevanın anadan olmasının 87-ci ildönümü ilə bağlı tədbirlər keçirilmişdir [Mətn] / S. Hüseynoğlu // Xalq qəzeti.-2010.- 1 may.- S. 5.


Kamalqızı Rəfiqə. "Qaranlığa nur saçan zəka" kitabının təqdimat mərasimi keçirildi [Mətn]: Rəşid Behbudov adına Dövlət Mahnı Teatrında şair- publisist Mirkazım Seyidovun görkəmli oftalmoloq, dünya şöhrətli alim Zərifə Əliyevanın xatirəsinə həsr etdiyi eyni adlı kitabının təqdimatı haqqında / R.Kamalqızı //Səs. - 2010.- 20 iyul.- S. 6.


Əliyeva, İradə. İşıqlı insan: Azərbaycan Tibb Universiteti - 80 [Mətn] Azərbaycan oftalmologiya elmini bütün dünyada tanıdan yüksək intellekt sahibi, akademik, tibb elmləri doktoru, professor Zərifə xanım Əliyeva haqqında / İ.Əliyeva //Azərbaycan. - 2010.- 19 sentyabr. - S. 4. 


   << Geri