Şamil Mehdi

Qarabağ: təcrübədən praktikaya doğru

     Bu xronologiyanı izlədikcə, bəzi qanunauyğunluqlar meydana çıxır:

Ermənilər qarşılarına qoyduqları vəzifələri mərhələlərlə həyata keçirirlər:

I mərhələ – hazırlıq mərhələsidir – torpaqların işğalının ideoloji əsasları hazırlanır, təbliğat maşını işə salınır.

II mərhələ – fəaliyyət mərhələsi – bütün resurslar – siyasi, iqtisadi, hərbi – səfərbər olunur və yeni ərazilər işğal olunur.

III mərhələ – yekun mərhələ – bu mərhələdə əldə edilmiş nailiyyətlər hüquqi cəhətdən qanuniləşdirilir.

Təşviqat obyekti kimi həm Ermənistanda, həm də dünyada yaşayan ermənilər seçilir. Eyni zamanda müttəfiqlərin sayının artırılmasına çalışılır. Aparıcı rolu erməni kilsəsi, ziyalıları və diasporu oynayır.

Son 200 ildə sistematik olaraq saydığımız mərhələlər bir-birini əvəzləyir. Müxtəlif tarixi şəraitə, dövrlərə baxmayaraq, ssenari dəyişməz qalır. İctimai formasiyaların dəyişməsinə, bəzi imperiyaların məhv olmasına, yenilərinin yaranmasına, dövlətlərin yaranıb süqut etməsinə baxmayaraq, mərhələlər bir-birini əvəz edir, erməni dövləti yeni ərazilər hesabına böyüyür.

Qarabağın işğalı ilə bağlı erməni tərəfinin 1987-ci ildə başladığı son cəhdinin iki mərhələsi həyata keçirilib. Ermənistan 1994-cü ildən III mərhələni həyata keçirməklə məşğuldur və hələ ki, başa çatdıra bilmir. Azərbaycan xalqının, cəmiyyətinin qəti mövqeyi torpaqların hüquqi cəhətdən itirilməsinin qarşısını alır. Bu mövqenin formalaşmasında Qarabağ Azadlıq Təşkilatının fəaliyyətinin də təsiri var.

Azərbaycan-erməni münasibətlərində ilk dəfədir ki, duruş gətirə bilmişik. İndi əsas vəzifə kimi təşəbbüsə yiyələnərək, torpaqların azad olunması prosesinə başlamalıyıq. Bu işdə erməni təcrübəsindən yararlanmaq lazımdır. Torpaqların azad olunmasında azərbaycanlıların dini insititutlarından səmərəli istifadə olunmalıdır. Diasporamız kənarda qalmamalıdır, imkanları səfərbər edilməlidir. Xalqımızın potensialının səfərbər olunmasında könüllülük prinsipi ilə yanaşı, mütləq məcburilik elementi olmalıdır.

İnanıram ki, yaxın vaxtlarda torpaqlarmızın (söhbət yalnız Qarabağdan getmir) qaytarılması ideyası milli ideologiyamıza və Azərbaycan tarixində dönüş nöqtəsinə çevriləcəkdir.