V

 

 

V.İ.Leninin əsərlərinin Azərbaycanda nəşri (1980-1990-cı illər) [Mətn]: Biblioqrafik göstərici Tərtib edən. F.H.Məmmədov; Red. L.Y.Qafurov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Dövlət Kitabxanası.- Bakı Universiteti 1990.- 46 s.

 

Vaal Tomas de. Qarabağ: Ermənistan və Azərbaycan sülh və savaş yollarında [Mətn] /T. de Vaal; tərc. ed. Y.Axundov; red. F.İsmayılov.- B,: [İlayMMC ], 2008.- 340, [2] s. portr

 

Vahabov İlyar İdris oğlu. Fizika: [Mətn]: Məlumat kitabı /İ.Vahabov, A.Vahidov, T.Vahidov; Red.: A.Ə.Qılmanov.- Bakı: Təhsil, 2006.- 200 s.
 

Vahabova M.R. Qrup nəzəriyyəsi və onun atom-molekul fizikasında tətbiqləri [Mətn]: fizika, kimya fakültələrinin bakalavr və magistr pillələrində təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti /M.R.Vahabova; naşir. Q.İsabəyli; rəyçilər. S.K.Abdullayev, V.H.Bədəlov.- Bakı: Şirvannəşr, 2009.- 198, [2] s.

 

Vahabova Səadət İlyar qızı. Cəlil Məmmədquluzadə nəsrinin poetikası [monoqrafiya] /S. İ. Vahabova; elmi red. A. Bayramoğlu (Məmmədov).-Bakı: [Elm və təhsil], 2014.-164 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Atılmışlar [Mətn] /B. Vahabzadə Təbriz: Ərk, 1984.- 79 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Bir ürəkdə dörd fəsil [Mətn]: şeirlər və poemalar /B.Vahabzadə; [red. İ.Tapdıq].- B.: Azərnəşr, 1966.- 237, [7] s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Gəlin açıq danışaq... [Mətn]: [məqalələr toplusu] /B.Vahabzadə.- B.: Azərbaycan, 1989.- 220,[2] s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə] B.Vahabzadə I cild.- B.: Azərbaycan, 2001.- 544 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə] /B.Vahabzadə; tərt.-red. .Bağırov; rəssam. Z.Əliyev III cild.- Bakı: Azərbaycan, 2002.- 512 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: (1970-1979) /B. Vahabzadə; naşir. H. Hüseynov; rəssam. Z. Əliyev. IV cild. B.: Çaşıoğlu, 2002. 608 s.: 1 portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: (1980-1989) /B. Vahabzadə; tərt.-red. A. Bağırov; rəssam. Z. Əliyev. V cild. B.: Çaşıoğlu, 2002. 504 s.: 1 portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: (1990-1999) /B. Vahabzadə; tərt.-red. A. Bağırov; rəssam. Z. Əliyev. VI cild. B.: Çaşıoğlu, 2003. 776 s.: 1 portr., şək

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: (2000-2004) /B. Vahabzadə; tərt. - red. A. Bağırov; rəssam. Z. Əliyev. VII cild. B.: Çaşıoğlu, 2004. 356 s.: 1 portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə] /B. Vahabzadə; red. A. Bağırov; rəssam. N. Rzaquliyev. VIII cild. B.: Azərbaycan, 2005. 848 s.: 1 portr


Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: [Məqalələr. Ədəbiyyat və sənət] /B. Vahabzadə; tərt.-red. A. Bağırov; rəssam. N. Rzaquliyev. IX cild. B.: Azərbaycan, 2005. 784 s.: 1 portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: [Publisistika] B.Vahabzadə; tərt.-red. A. ağırov; rəssam. Z. Əliyev X cild.- B.: Azərbaycan, 2005.- 688 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [11 cilddə]: [Publisistika] /B. Vahabzadə; tərt.-red. A. Bağırov; rəssam. Z. Əliyev. XI cild. B.: Azərbaycan, 2005. 672 s.: 1 portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: Son illərdə yazılmış, müvafiq cildlərə düşməyən və yenidən işlənmiş şeirlər /B. Vahabzadə; Tərt. və red. E. Fuad (Şükürova). XII cild. B.: Azərbaycan, 2007. 312 s

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Əsərləri [Mətn]: [12 cilddə]9-cu Cild.- B.: Elm, 2009.- 827, [1] s. portr., şək

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. İnsan və zaman şeirlər və poemalar /B.M.Vahabzadə; red. N.Həsənzadə. B.: Azərnəşr, 1964.- 231, [1] s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. İstiqlal /Bəxtiyar Vahabzadə; Red.: Ə. Əliyev. B.: Gənclik, 1999. 496 s.: portr

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Körpü çaydan uzaq düşüb [Mətn]: [Şeirlər] /Bəxtiyar Vahabzadə; Red.: A. Bağırov. B.: Azərbaycan, 1996. 192 s

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Ləyaqət [Mətn] /Bəxtiyar Vahabzadə; Red.: Azər Bağırov. B.: Azərbaycan, 1998. 208 s.: 1portr

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Payız düşüncələri [Mətn]: şeirlər /B. Vahabzadə; [red. və ön söz. müəl. S. Rüstəmxanlı; rəssam F. Əfəndiyev]B.: Yazıçı, 1981.365, [3] s.: portr., ill

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Sandıqdan səslər: Şerlər / B.Vahabzadə. B.: Təfəkkür NPM, 2002. 128 səh

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Sən olmasaydın... [Mətn] /B. Vahabzadə; naşir, ön sözün müəl. və red. Ə. Sayılov. B.: Araz, 2009. 553, [1] s.: portr

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Bəxtiyar Vahabzadə; Red. hey. Ə.Quliyev (baş red.) və b.; Tərtib edəni və red. A.Bağırov; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2005.-440 s. 1 portr.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: [şeirlər, poemalar] /B. M.Vahabzadə; [red. İ. O. Tapdıq]. B.: Gənclik, 1967. 411, [1] s.: portr

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /B. Vahabzadə; [ön sözün müəl. Y. Qarayev; red. M. Müştaq; rəssam. A. Qədirov] I cild, B.: Azərnəşr, 1974. 383, [1] s.: portr
 

Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (Şeirlər).- B.: "Öndər nəşriyyat", 2004.- 328 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. II cild (Poemalar).- B.: "Öndər nəşriyyat" 2004.- 320 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Şəhidlər []: poema /B.Vahabzadə; [red. B.Nəbiyev]; Azərbaycan Mədəniyyət Fondu.- Bakı: Elm, 1990.- 48 s.

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Yeni şerlər: [Mətn] /B.Vahabzadə; Köçürən: Məhəmməd İdabi-Qaraxanlı "Alışıq" Təbriz: Akhtar publication, 2005,155 (5) s.: 1 portr

 

Vahabzadə Bəxtiyar Mahmud oğlu. Zaman və mən [Mətn] /Bəxtiyar Vahabzadə; Toplayanı və tərtib edəni: M. Dəmirli; Elmi red.: Ş. Hüseynov, Ş. Salmanov; Rəssam: M. Taleh; "Təfəkkür" Universiteti. B.: Azərnəşr, 1999. 252 s.: 1 portr

 

Vahid elmi-metodik şura [Mətn] / Tədris Ədəbiyyatı və nəşriyyatlar İdarəsi.- B.:[Az. Res.-sı Xalq Təhsili Nazirliyinin]; 1992.- 93 s.
 

Vahid Əliağa. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vahid; tərt. ed. Q. Məmmədli; R. Quliyev; A. Paşayev; ön sözün müəl. S. Quliyeva.- B.: Lider, 2005..- 472 s.

 

Vahidoğlu Ülvi. Aktyorun tale ləpirləri [Mətn] /Ü.Vahidoğlu; xüsusi red. və ön söz. İ.Rəhimli.- Bakı: Tural-Ə NPM, 2001.- 55, [1] s., portr.,

 

Vahidov Fazil Qulammirzə oğlu. Sosiologiya [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.Vahidov, T.Ağayev; Elmi red.İ.Ə.Rüstəmov; Rəyçilər.H.R.İmanov, N.M.Mikayılov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Təknur], 2008.- 334 s.

 

Vahidov Məcnun Abdulvahid oğlu. Mənsubələr karvanı Böyük İpək yolunda [Mətn]: [şahmatın yaranma tarixindən] /M.A.Vahidov; tərc. İ.Babayev; red. V.Şərifov; rəssam. H.Qurbanov. B.: Azərnəşr, 2009.- 323, [1] s.: portr., şək., 21 sm.
 

Vahidov Məcnun Abdulvahid oğlu. Neft-qaz istehsalı texnikası [Mətn]: dərslik /M.A.Vahidov, Ö.M.Kərimov, Z.E.Eyvazova; rəyçilər. R.C.Cabbarov, R.Ə.Həsənov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 439, [1] s.

 

Vahidov R.M. Mingəçevir III-VIII əsrlərdə arxeoloji qazıntı materialları əsasında /R.M.Vahidov; red. İ.Nərimanov; Azərbaycan SSR Elmlər Akad. Tarix İnstitutu.- B.: AzSSR EA; 1961.- 160, [2] s.

 

Vaqif Məmmədov xatirələrdə [Mətn] /tərt. və ön söz müəll. A. Behbudova, S. Məmmədov (red.) Bakı: Elm və təhsil, 2017.- 355, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.
 

Vaqif Molla Pənah. Əsərləri [Mətn] /Molla Pənah Vaqif; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi: Həmid Araslı.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 264 s.

 

Vaqif Sultanlı [Mətn] : Biblioqrafiya.- Bakı: Nurlar, 2019.- 190, [2] s.: 22 sm.

 

Vaqifqızı Ləman. Şəki folklor mühiti [Mətn]: [monoqrafiya] /L. Vaqifqızı; elmi red. Ə. Əsgər; nəşrinə məsul Ə. Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: [s. n.], 2012.- 247, [1] s.: 20 sm.

 

Valehov Cəsarət Fikrət oğlu. Milli təhsil müasir transformasiyalar prosesində [Mətn]: sosial-fəlsəfi təhlil: [monoqrafiya] /C.F.Valehov; elmi red. İ.Məmmədzadə.- B.: Təhsil, 2015.- 231, [1] s. portr., cədv

 

Valideynlər üçün yaddaş Tərt.ed.: S. Abdullayeva, P. Məmmədbəyli; Red.: M.Mürşüdlü.- Bkı: 2002.- 36 səh.

 

Valyuta tənzimi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu (AR-nin 2001-ci il 27 noyabr tarixli Qanununa əsasən ləyişikliklər və əlavələrlə).- B.: 2002.- 20 s.

 

 Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı [Mətn]: /İdeya və ön söz: Y.Mahmudov; Tərt.: N.Mustafa; Elmi red.: E.Məhərrəmov; AMEA; Azərbaycan MEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutu.- B.: Təhsil, 2006.- 92 s.

 

Variasiya hesabı və optimallaşdırma üsullarına aid məsələlər [Mətn]: Dərs vəsaiti /H.F.Quliyev, M.H. Yaqubov, S.S.Hacıyev, T.H.Hüseynov; Elmi red. F.H.Əhmədov; Rəyçilər. K.Q.Həsənov, A.Q.Ağamalıyev B.: BDU, 1993.- 101 s.

 

 Varis. Bir ovuc torpaq [Mətn]: roman /Varis; red. Ə. Paşayeva; üz qabığının tərt. ed. A. Hüseynov; sponsor. ANT GROUP.- Bakı: Vektor, 2009.-318, [2] s.

 

Varis. Metamorfoz. Bir gecənin əhvalatı [Mətn]: roman Bakı [OL MMC] 2013.- 199, [1] s.
 

Varis (Yolçuyev). Sənə inanıram. Roman.-Bakı: [Apostrof], 2010.


 Varis.
Sonuncu ölən ümidlərdir [Mətn]: roman /Varis; red. Ş. Cəlilli; sponsor. ANT Şirkətlər Qrupu.- Bakı: Nurlan, 2008.- 351, [1] s.

 

 Varis. Yetmiş yeddinci gün roman /Varis.- Bakı: "Apostrof" Çap evi, 2012.- 479, [1] s.

 

Vasilyev A. A. Şimali Amerika müttəhid ştatlarında burma qazıması /A. A. Vasilyev çevirən. Y. Səfərov; red. H. Səlimov 1-ci burax. Bakı Moskva: ETNB-Azərneftnəşr, 1932.- 73, [1] s.

 

Vasim Məmmədəli oğlu Məmmədəliyevin anadan olmasının 60, elmi-pedaqoji fəaliyyətinin 35 illik yubileyinə həsr edilmiş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Elmi red.: B.Nəbiyev; Bakı Dövlət Universiteti. "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfrans 2002.- B.:Bakı Universiteti, 2002.- 289 səh.

 

Vaşinqton konfransı (noyabr 1921 - fevral 1922 - ci il) [Mətn]: mühazirə mətnləri S.Mustafayeva; elmi red. V.Əliyev; rəyçilər. B.Bəxtiyarov, Ş.Nuruzadə Mustafayeva, Səmayə Məmməd qızı.- B.: [ADPU], 2003.- 42, [1] s.


Vaynberq D. Baçerin benzin-qerosin borulu qurğusunda necə işləməli /D. Vaynberq; çevirən. Ə. Əhmədli. B.: Azərneftnəşr, 1932.- 37, [3] s.
 

Vazeh Mirzə Şəfi. Nəğmələr [Mətn] /Mirzə Şəfi Vazeh; Alman dilindən tərcümə edəni: A. Aslanov; Tərtib edəni və red.: F. Sadıqzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2004.- 96 s.

 

Vazeh Mirzə Şəfi. Nəğmələr [Mətn] /Mirzə Şəfi Vazeh; tərt. ed. L.Qədirzadə; ön söz. H.Məmmədzadə; red. M.Müciri.- B.: Yazıçı, 1987.- 61, [3] s.

 

Vazeh Mirzə Şəfi. Nəğmələr [Mətn] /Mirzə Şəfi Vazeh; Rəssamı: K.Kazımzadə; Tərtib edəni və red.: F.Sadıqzadə.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1961.- 127 s.

 

Vedibasar [Mətn]: müstəqil qəzet, IV cild /təsisçi və baş red. S. İslamoğlu; məsləhətçi. A. Şadlinski; red. N. İsrafilqızı; xüsusi müxbirlər. T. Səmimi və b.- B.: Araz, 2009. 710, [1] s., portr., fotoşək., şək.

 

Veqa Lope de. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /L.Veqa; tərc. ed. T.Əyyubov, F.Əliyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 382, [2] s.

 

Veliyev Şamil Qiyas oğlu. (Körpülü.) Füyuzat edebi mektebi [Mətn] /Şamil Veliyev (Körpülü); Elmi red.: Ə. Saraçlı.- Ankara: Ejdat yayınları, 2000.- 388 səh.: 20 sm.

 

Verdiyev Əhməd Çoban oğlu. ASK: Bazar iqtisadi münasibətləri şəraitində inteqrasiya əlaqələrinin tənzimlənməsi [Mətn] Ə.Ç.Verdiyev, V.H.Abbasov, M.O.Əfəndiyev; Rəyçi: A.B.Abbasov.- B.: Elm, 1996.- 88 s.

 

Verdiyev Nazim Davud oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti N.D.Verdiyev; elmi red. vəməsl. F.A.İsgəndərov; rəyçi M.N.Mahmudov [və b.][Bakı] [s. n.] [2012].- 243, [1] s.

 

Verdiyev Nazim Davud oğlu. Marketinqin idarə edilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti N.‬D.Verdiyev; rəy verən. M.M.Məmmədov [və b.]; elmi red. və məsləhətçi N.A.Hacıyeva.- [Bakı] [Azərbaycan Texnologiya Universiteti] [2012].- 336, [1] s.

 

Verdiyev Rəhman. Bu, mənim dünyamdı [Mətn] /R. Verdiyev.- Bakı: [Hərbi nəşriyyat], 2011.- 287, [1] s.: portr., ill., fotoşək., 21 sm.

 

  Verdiyev Rəhman Xəlil oğlu. Qardaşımdan qalan dünya [Mətn] : xatirələr, şeirlər, təəssüratlar /R. X. Verdiyev ; red. Ə. Xələfli.- Bakı: Azərbaycan, 2004.- 255, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm
 

Verdiyev Yaşar Sərxan oğlu. Rusca-İngiliscə-Azərbaycanca izahlı lüğət [Mətn] /Y.S.Verdiyev.- B.: Yazıçı, 1992.-224 s.

 

Verdiyev Zülfiqar Qurban oğlu. Qoyun və keçini yazda necə bəsləməli /Z. Verdiyev;red. Ə. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 26, [1] s.

 

Verdiyev Zülfiqar Qurban oğlu. Qoyunların qırxılması və yunun ilk növləşdirilməsi /Z. Verdiyev;red. Ə. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 32 s.

 

Verdiyeva Səadət.Azərbaycan xanəndəlik sənəti tarixində Arif Babayevin rolu [Mətn]: "ixtisas fənninin tədris metodikası ", "ifaçılıq sənəti tarixi" və "xalq musiqi nümunələrinin təhlili" fənnləri üzrə nəzərdə tutulmuş dərs vəsaiti .S. Verdiyeva, J. Qulamova; elmi red. L. Ş. Hüseynova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Milli KonservatoriyasıBakı: [Ecoprint], 2018. 87, [1] s.

 

Verdiyeva Zenfira Nadir qızı. Dilçilik problemləri [Mətn]: ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.N.Verdiyeva, F.Ağayeva, M.Adilov; elmi red. Ə.Rəcəbov I hissə.- Bakı: Maarif, 1982.- 328 s.
 

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Kimyadan vəsait [Mətn]: ali məktəblərə daxil olanlar və hazırlıq şöbəsi dinləyiciləri üçün dərs vəsaiti /A.A.Verdizadə, T.D.Əlizadə, N.A.Verdizadə; rəyçi R.Babayev.- Bakı: Maarif, 1982.-247, [2] s.

 

 Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Oksidimetriya ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.Verdizadə; [red. H.Qafar].- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 165, [3] s.

 

Verdizadə Allahverdi Amanulla oğlu. Vəsfi kimyəvi analizin nəzəri əsasları [Mətn]: [dərslik] /A.A.Verdizadə, N.A.Verdizadə; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: APİ, 1973.- 207, [1] s.

 

Verdizadə Nailə Allahverdi qızı. Analitik kimyanın nəzəri əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, Ə.N.Qurbanov, H.İ.İbrahimov; Red.: D.H.Qənbərov; Rəyçilər: N.X.Rüstəmov, T.İ.Əmrahov I hissə.- Bakı: ADPU, 1997.- 192 s., cədvəl, ill.; 20 sm.

 

Verdizadə Nailə Allahverdi qızı. Ekologiyanın əsasları və təbiətin mühafizəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /N.A.Verdizadə, M.H.İsgəndərov; elmi red. T.Ə.Ağdamski; rəyçilər. Ə.N.Qurbanov, Ö.M.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universteti.- Bakı: ADPU, 2008.- 230, [1] s.

 

Vergi bəyannamələri: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B,: 2001.- 40 səh

 

Vergi bəyannamələrinin toplusu: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: E.Hüseynov, Ş.Quliyeva.- B.: 2000.- 36 səh.

 

Vergi borclarının məcburi alınması haqqında metodiki göstərişlər [Mətn] N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin bülleteni, 1999.- 28 s.

 

Vergi ensiklopediyası [Mətn] baş red. F.Ə.Məmmədov; məsləhətçilər A.Q.Nadirov, Z.Ə.Səmədzadə, A.Q.Qəhrəmanov.- B.: [s. n.] 2013.- 423, [1] s.

 

Vergi gömrük və mühasibat işi [Mətn]: qanun, qərar və təlimatlar toplusu /"İbadoğlu LTD" ÇKM.- B.: Elm və həyat, 1997,416 s.: cədvəl

 

Vergi hesab-fakturalarının sifarişi, satışı və uçotu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Burax. məsul: C.Mir-Bəşirova, Ş.Quliyeva.- B.: Biznesmenin Bülleteni N.E., 2006.- 8 s.

 

Vergi hesab-fakturasının tətbiqi qaydaları [Mətn]: vergi məcəlləsinin tətbiqi sənədləri buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 11 s.
 

Vergi hüququ: Dərslik /D. Ə. Vəliyev, Y. N. Balakişiyeva, İ. R. Rəfibəyli; Azərbaycan Universiteti Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2003 484 səh.

 

Vergi qanunvericiliyində dəyişikliklər [Mətn]: 1 yanvar 2000-ci ildən qüvvəyə minirlər. B.: 2000. 4 s

 

Vergi maliyyə sanksiyalarının alınması və qaytarılması: (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: T.Kuzmina, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 9 səh.

 

Vergi, maliyyə, sığorta və gömrük qaydalarının pozulmasına görə inzibati məsuliyyət /Buraxılışa məsul: Ə Babayev. B,: 2000. 24 səh

 

Vergi məcəlləsinə şərhlər (Modellər və cədvəllər): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- Bakı 2002.- 24 s.; 20 sm.

 

Vergi orqanları tərəfindən inventarizasiya (Qaydalar): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi.- B.: 2003.- 8 səh.

 

Vergi ödəyicilərinin uçotu [Mətn]: təlimat Red. heyəti: Ə.Babayev, T.Kuzmina, K.Şükürov.- B.: BİZNESMENİN BÜLLETENİ, 1997.- 20 s.

 

Vergi ödəyicilərinin uçotu [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B,: 2001.- 20 s.

 

Vergi ödəyicisi tərəfindən verginin hesablanması üçün zəruri olan hesabat məlumatlarının verilmədiyi hallarda verginin əlaqəli məlumata əsasən hesablanması Qaydası: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B,: 2001.- 8 səh.

 

Vergi öhdəliyinin yerinə yetirilməsi müddətinin uzadılması Qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B,: 2001.- 4 səh.

 

Vergi və gömrük qanunvericiliyinə ən son dəyişikliklər [Mətn] /Red.: Q.İbadoğlu.B.: 1997.- 92 s. cədvəl

 

Vergi yoxlamalarının təyin olunması: 2000-ci il iyunun 22-də A-97 saylı əmrlə təsdiq edilmiş Qaydalar: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: Natalya Belova, Şölə Quliyeva.- B.: 2000.- 9 səh.
 

Vergilər nazirliyi haqqında əsasnamə: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: N.Belova, Ş.Quliyeva.- B.: 2001.- 12 s.

 

Vergilər, nəzarət kassa aparatları, pərakəndə ticarətin təşkilinə aid sənədlər toplusu: Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasından çıxarış: (15 aprel 2000-ci ilədək son dəyişiklik və əlavələrlə) /Red.: İ.Şahmaroğlu; Azərbaycan Respublikasının Qanunu. IV fəsil. B.: Qanun, 2000. 388 səh

 

Vergilər üzrə Azərbaycan Respublikasının təlimatları [Mətn]: Aksizlərin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında: Əlavə dəyər vergisinin hesablanması və ödənilməsi qaydaları haqqında / Red. Y.Kolmanovskiy; Tərc. E. Bəmyandarlı I buraxılış.- B.:Azərbaycan, 1992.- 118 s.

 

Vergilər və qiymətləndirmə [Mətn]: qanunvericilik sənədləri /tərt. ed. və red. N İ.Ələkbərli.- Bakı: Biznes xəbərləri, 2010.- 321, [1] s.

 

Vergilər və vergitutma [Mətn]: Dərslik /F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov və başqaları; Rəyçilər: Z.Ə.Səmədzadə, M.Ə.Əhmədov.- B.: [Polygraphic Production], 2006.- 432 s.

 

Vergilər və vergitutma [Mətn]: dərslik /F.Ə.Məmmədov, A.F.Musayev, M.M.Sadıqov [və b.]; rəyçilər. Z.Ə.Səmədzadə, M.Ə.Əhmədov.- B.: [s. n.], 2010.- 508, [4] s.

 

Vergilərin hesablanmasında birbaşa və dolayı qiymətləndirmə metodlarının tətbiq edilməsi Qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunlar Toplusu / Burax. məsul: Əflatun Babayev.- B,: 2001.- 8 səh.


Vern Jül. Arxipelaq alovlanır [Mətn]: Klodius Bombarnak: [romanlar] /Jül Vern; tərcümə ed. Ə.Ağayev; bədii tərt. Ə.Məmmədov; rəs. R.Hüseynov; red. S.Həbibzadə.- B.: Gənclik, 1989.- 348, [2] s.

 

Vern Jül. Arxipelaq alovlanır [Mətn]: Klodius Bombarnak /Jül Vern; Rus dilindən tərcümə ed. və ön sözün müəll. Ə.Ağayev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.

 

Vern Jül. İyirmi min lye su altında /Jül Vern; Baş red.: Ə.Quliyev; Tərcümə edənləri: M. Təhmasib (I hissə); M. Mustafayev (II hissə); Ön sözün müəllifi və red.: C.Naıyev;Rəssamı: R.Əliyev.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 360 s.

 

Vern Jül. İyirmi min lye su altında [Mətn] /Jül Vern; Tərcümə edənləri: M.Təhmasib, M.Mustafayev; Ön sözün müəllifi. C.Nağıyev.- Bakı: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.
 

Vern Jül. Kapitan Qrantın uşaqları [Mətn]: Roman /Jül Vern; Tərcümə edəni: Cabbar Məcnunbəyov; Ön sözün müəllifi: Əziz Gözəlov..- B.: Öndər, 2004.-552 s.
 

Vern Jül. Sirli ada [Mətn]: [roman] /J. Vern; tərc. ed. İ. Nəfisi, Z. Adbullayev, Ə. Məmmədxanlı; ön söz. C. Nağiyev; [burax. məs. Ə. Güləliyev].- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 528 s.

 

Veyd S. Skottsboronu unutma /S. Veyd; çevirən. Haşımov; red. M. Muradxanov.B.: Azərnəşr, 1932.- 23 s.

 

Veteranlara dövlət qayğısı [Mətn]: Qanunlar, fərmanlar, qərarlar və digər normativ sənədlər toplusu /Tərtib edən: C.K.Həsənov; Red.: B.M.Hüseynov.- B.: Vətən, 1997.- 299 s.

 

Veysəlli Əşrəf. Qarşıma siz çıxın [Mətn] /Ə. Veysəlli; red. Ş. Şəfiyev. Sumqayıt: Azəri, 2015.- 431, [1] s.: ill., portr., fotoşək., 21 sm.

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Deutsch 7 [Mətn]: Ümümtəhsil məktəbləri üçün dərslik /F.Veysəlli, Z.Quliyev; Elmi red. S.Abdullayev; Rəyçilər. Ş.Şabanov, M.Səfərov.- Bakı: Maarif, 2007.- 224 s.

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Dil [Mətn] /F.Veysəlli; [red. M.Musaoğlu].- B.: Təhsil, 2007.- 292 s.

 

 Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Dil, cəmiyyət və siyasət /F.Veysəlli; Red.: Mehman Musaoğlu.- B.: 2004.- 308 s.

 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Diskurs təhlilinə giriş [Mətn] /F.Y.Veysəlli; elmi red. A.Y.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 140,[1]s.
 

Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Seçilmiş əsərlər [Mətn]: [məqalələr toplusu] /F.Veysəli; red. F.H.Zeynalov; rəyçi. F.Ə.Aslanov, S.M.Zeynalova I cild.- Bakı: Mütərcim, 2009.- 639, [1] s.
 

 Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Struktur dilçiliyin əsasları [Mətn] Studia philologica /F.Y.Veysəlli; elmi red. K.Abdulla; rəyçilər. F.H.Zeynalov, M.H.Səfərov I.- B.: Təhsil, 2005.- 342, [2] s.


Veysəlli Fəxrəddin Yadigar oğlu. Struktur dilçiliyin əsasları [Mətn] Studia philologica: dərs vəsaiti/ F.Y. Veysəlli; elmi red. M. Musaoğlu; rəyçilər. F.H.Zeynalov, F.Aslanov II.- Bakı: Mütərcim, 2008.- 308 s.

 

Rəmziyyə Veysəlova [İzomatrial] /Azərbaycan Teatr Cəmiyyəti.- Bakı: İşıq, 1974.- [1] qat. v., şək., portr.; 19 sm.

 

Veysəlova Vüsalə Rafiq qızı. Orta əsrlər tarixi [Mətn]: (son orta ərlə-yeni dövrün başlanğıcı, XVI-XVII əsrin birinci yarısı): dərs vəsaiti V.R.Veysəlova; elmi red. H.Sadıqov; rəyçi V.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Döv. Un-ti.- Gəncə: [Araz PM] 2012.- 484 s., [5] v. rəngli şək., xəritə, portr.

 

Qəniyev Seyfəddin. Məşhur xeyriyyəçi Mahmud Ağa və naməlum muğam universiteti [Mətn] S. Qəniyev, S. Veysova; elmi red. Q. Paşayev; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Elm və təhsil 2014.- 291, [1] s.

 

Vəfadağlı Abbas. Ulu Göyçəm [Mətn] /A. Vəfadağlı; elmi red. Q. Namazov; red. İ. Mazanlı, E. İsmayıl [ön söz] Bakı: [Renessans NE], 2017.- 383, [1] s.: portr., foto., 22 sm.

 

Vəfalı Ayaz. Füzuli xəlqiliyi [Mətn] /A.Vəfalı; Red. G.Kərimqızı.- Bakı: Gənclik, 1995.- 220 s.
 

 Vəkillik fəaliyyəti: [Mətn]: Sənədlər toplusu /Red.: İ.Əliyev; Tərcümə materiallarının müəllifləri: K.Abbasov, J.İbrahimova; Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyəti.- Bakı: Patronat S, 2004.- 690 s.

 

 Vəkilov Həmid Şamil oğlu. İki pyes [Mətn]: tar və piano üçün klavir H.Vəkilov.- B.: [Mars Print] 2011.- 23, [1] s.

 

 Vəkilov Mehdixan Yusif Ağa oğlu. Azərbaycanda mədəni inqilab: 1920-1940-cı illər /Mehdixan Vəkilov; Çapa hazırlayan, ön söz və bioqrafik portret yazının müəllifi: İ.Umudlu; Elmi red.: C.Vəkilov.- Bakı: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 312 səh.+ 11 v. fotoşək., 1 portr., fotoşək.

 

Vəli Həmzə. Babək Xürrəmidinin son taleyi [Mətn] /H.Vəli; Red.: T.Əliyev; Rəssam: F.Əli.- Bakı: Oğuz eli, 1998.- 96 s., portr., ill.; 20 sm.

 

Vəli Şəfa Elxan qızı. Poçtalyona məktub [Mətn]: şeirlər /Ş. E. Vəli; red. Ə. Qoşalı; ön söz müəl. E. İsgəndərzadə.- Bakı: Vektor, 2017.- 189, [3] s.: portr., 17 sm.
 

Vəlidi Əhməd Zəki. Azərbaycanın tarixi coğrafiyası [Mətn] /Ə.Z.Vəlidi; türkcədən çevirəni, ön söz, şərh və qeydlərin, göstıricilərin müəl. B.V.Piriyev; elmi red. Y.M.Mahmudov; AMEA, A.A. Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.-Bakı: Təhsil, 2009.- 110, [2] s.

 

Vəlixanlı Nailə. IX-XII əsr ərəb coğrafiyaşünas səyyahları Azərbaycan haqqında [Mətn] /N.Vəlixanlı; red. Z.M.Bünyatov; Azərb. SSR Elmlər Akademiyası, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu.- B.: Elm, 1974.- 222, [2] s.: 20 sm

 

Vəlixanlı Nailə. Ərəb xilafəti və Azərbaycan [Mətn] N.Vəlixanlı; Elmi red. Z.Bünyadov; Red. M.Əsədova.- B.: Azərnəşr, 1993.- 157 s.
 

Vəlixanlı Nailə Məmmədəli qızı. Naxçıvan-ərəblərdən monqollaradək (VII-XII əsrlər).-Bakı: Elm, 2005. 152 səh.

 

Vəlioğlu Əli. Mənim mənalı dünyam [Mətn]: ovqat ayələri: [toplu] /Ə. Vəlioğlu; [red. F. Müşfiq; dizayner A. Həsənov.] Bakı: [Alatoran Yayınları], [2018] 336, [1] s.: portr.25 sm.
 

Vəlioğlu Faiq. Azərbaycanın görkəmli islam alimləri [Mətn] /F.Vəlioğlu; red. M.Süleymanov. [yersiz]: [Əhli-beyt (ə)], 2009.- 221 s.

 

Vəlişov Nazim Tapdıq oğlu. XIX əsr də ermənilərin Şimali Azərbaycana köçürülməsi [Mətn] /N.T.Vəlişov (tərt.); Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti; Azərbaycanşünaslıq Tədris-Mədəniyyət Mərkəzi.- Bakı: [s.n.], 2010.- 22 s. cədv

 

Vəliyev A.H. Azərbaycan dialektologiyası [Mətn]: keçid şivələrinin morfologiyası və sintaksisi/A.H.Vəliyev; red. T.İ.Hacıyev; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1975.- 113, [7] s.
 

Vəliyev Abdulla Hüseyn oğlu. Azərbaycan dilinin keçid şivələri [Mətn]: [Tədqiqlərə əlavə] /A.Vəliyev; red. M.Mirzəliyeva, KVəliyeva.- Bakı: Elm, 2005.- 334 s.

 

Vəliyev Adil İsrayıl oğlu. Azərbaycan-Avropa Şurası [Mətn]: Demokratiya və insan hüquqları sahəsində əməkdaşlıq /A.Vəliyev; Elmi red. Ə.Həsənov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası.- B.: Elm, 2006.- 236 s.

 

Vəliyev Anar Cümşüd oğlu. Korporativ mülkiyyətin müasir auditi [Mətn]: monoqrafiya A.C.Vəliyev; red. R.F.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti] 2012.- 270, [1] s.

 

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Azərbaycanın qlobal iqtisadiyyata inteqrasiyası [Mətn]/D.Ə.Vəliyev; elmi red. A.Nadirov; rəyçi. S.Xəlilov, A.Musayev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 426, [2] s.

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Beynəlxalq iqtisadiyyat [Mətn]: [Dərslik] /Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu; Məsul red.: A.Musayev; Azərbaycan Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1998.- 384 s.

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Beynəlxalq maliyyə [Mətn]: Dərslik /D.Vəliyev, M.Rəhimov; Rəyçilər: S.Səfərov, N.Quliyev; Red.: T.Vəliyev, A.Kərimov; Azərbaycan Universiteti.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2000.- 330 s.

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Karyera: şəxsi müvəffəqiyyətin strategiyası [Mətn] /D.Ə.Vəliyev; Red. V.Hacıyeva; Azərbaycan Universiteti nəzdində Karyera Mərkəzi.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2005.- 176 s.
 

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Özünə inam [Mətn]: karyera pilləkənləri ilə necə irəliləməli /D.Vəliyev; lahiyə rəhbəri S.Mustafayeva; Gənclər və İdman Nazirliyi; "Azad Həmfikirlər" Gənclərin Maarifləndirilməsi İctimaı Birliyi.- B.: Adiloğlu, 2010.- 183, [1] s.
 

Vəliyev Dünyamalı Əmir oğlu. Yüksəliş yolları [Mətn]: Özünə inam. Karyera. Liderlik /D. Vəliyev; elmi red. A. Musayev; Azərb. Un-ti Bakı: [s.n.], 2011. -225, [1] s.

 

Vəliyev Etibar Babali oğlu. Mənim duyğum [Mətn]: şeirlər /E. B. Vəliyev; red. və ön söz. müəl. Q. Nəcəfzadə. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 203, [1] s.: ill., portr., 20 sm.

 

Vəliyev Etibar Babali oğlu. Analı dünyam [Mətn]: [şeirlər] /E. Vəliyev; red. O. Musayev; dizayn S. Mehdizadə; [ön söz B. Sadiq].- B.: [Orxan NPM], 2018.- 168, [8] s.: portr., şək., fotoşək., 20 sm.

 

Vəliyev Etibar Babali oğlu. Ürəyimdə döyünən vətən [Mətn]: [şeirlər] /E. B. Vəliyev; red. A. Cavad.: Bakı: Orxan NPM, 2017.- 203, [4] s.: 21 sm.

 

Vəliyev Etibar Babali oğlu. Dəniz qoxulu misralarım [Mətn] .- Bakı: Orxan NPM, 2020.- 200, [8] s.: 21 sm.

 

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Azərbaycan milli teatr prosesinin çağdaş təşkilatlanma problemləri [Mətn]: Monoqrafiya /Ə.Vəliyev; Elmi red. İ.Kərimov.- Bakı: Elm, 2003.- 194 s.
 

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Əqidə, ruh və teatr [Mətn]: XX əsrin II yarısında Azərbaycan mədəniyyətində milli teatr konsepsiyalarının sosial-fəlsəfi və siyasi-ideoloji paradiqması/Ə.M.Vəliyev; elmi red. M.Əlizadə.- Bakı: [s.n.], 2009.- 236, [2] s.
 

Vəliyev Ədalət Məqsəd oğlu. Teatr sənətimiz: Dünən, bu gün, sabah... [Mətn] /Ə.Vəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi İ.Kərimov; Red. R.Rəhimli Bakı: Orxan, 2005.- 394 s., [82] s.
 

Vəliyev Əhməd Abdulkərim oğlu. Ali riyaziyyatdan məsələ və misal həllinə dair rəhbərlik [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.A.Vəliyev, Ş.İ.Mustafayev, M.Ə.Mehdiyev; Elmi red. K.İ.Xudaverdiyev, M.H.Yaqubov I hissə.- Bakı: Odlar yurdu, 2001.- 424 s.
 

Vəliyev Əli. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Vəliyev;tərt. ed. T.Qaraqaya, S. Vəliyeva; red. U. Rəhimoğlu B.:AvrasiyaPress, 2005.-320s.

 

Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu. Borçalıda qədim Ormeşən eli [Mətn] /Ə. Vəliyev; red. H. Musabəyli.- Bakı: Nərgiz, 2011.-303 s.

 

Vəliyev Əlləz. Xalqa-elə məhəbbətin bəhrəsi [Mətn] Ə. Vəliyev .-Bakı Nərgiz.-192 s

 

Vəliyev Əlləz Nəbi oğlu. Təbiətdə izi qalan meşəçilər [Mətn] / Ə.N. Vəliyev; elmi red.: R. Məmmədov, V. Əfəndiyev; Bakı: Şərq-Qərb, 2014.- 248 s.: şək., cədv., 24 sm.
 

Vəliyev Fəzail İmran oğlu. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın maddi mədəniyyəti [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat /F.İ.Vəliyev; elmi red.T.Bünyadov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.- Bakı: Şərq-Qərb, 2010.- 307, [4] s

 

Vəliyev Fəzail İmran oğlu. Səməd Vurğun və Azərbaycan etnoqrafiyası.[Mətn] /F.Vəliyev, R.Əfəndiyev; red. A.Vurğun qızı.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 202, [1] s.

 

 Vəliyev Həmid Alı oğlu. Dünya informasiya agentlikləri [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Vəliyev; elmi red. C.Məmmədli; rəyçilər. M.Mehdiyev; P.Məmmədli.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 63, [1] s.

 Vəliyev Həmid Alı oğlu. Beynəlxalq jurnalist təşkilatları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Həmid Vəliyev; Elmi red. Sabir Məmmədov; Rəyçilər: Cahangir Məmmədli, İlham Mazanlı.- Bakı: UniPrint, 2005.- 84 s.

 

 Vəliyev Xostan Ələsgər oğlu. Ali məktəblərə daxil olan abituriyentlər üçün coğrafiyadan vəsait [Mətn] / X.Ə. Vəliyev, T.M.Mirzəyeva, Y.Q.Əliyev; Elmi red. P.S.Mirzəyev.- B.: Maarif, 1992.- 128 s.

 

 Vəliyev İbrahim Hüseyn oğlu. Bəs deyirdin qayıdacaq...: Povest və hekayələr İbrahimVəliyev.- B.: Adiloğlu, 2002.- 96 səh.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Azərbaycanın siyasi partiyaları və ictimai təşkilatları [Mətn] /İ.Vəliyev, C.Hüseynov red. K.Muxtarov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası, 1995.- 96 s.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Heydər Əliyev və türk dünyası [Mətn] İ.Vəliyev, K.Muxtarov; elmi red. N.Cəfərov; red. S.Nəzərli; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2003.- 87, [2] s., [1] s. fotoşək.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Qara gündəlik. 1990-cı il 20 yanvar hadisələri.-Bakı: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1997. 136 s.

 

Vəliyev İsmayıl Ömər oğlu. Redaktənin əsasları. Nəzəriyyə və təcrübə [Mətn]: nəşrin redaktor hazırlığı: redaktənin metodikası: mətn redaktor təhlili: redaktənin texnikası: [dərslik] /İ.Vəliyev; elmi red. B.Allahverdiyev, Z.Abbadullayev.- Bakı: Günəş, 2009.- 399, [1] s.
 

Vəliyev Kamil Nəriman oğlu. Dastan poetikası [Mətn] /K.N.Vəliyev; red. və ön sözün müəl. Elçin.- B.: Yazıçı, 1984.- 221, [3] s.

 

Vəliyev Kamil Nəriman oğlu. Elin yaddaşı, dilin yaddaşı [Mətn] /K.N.Vəliyev; rəyçilər. A.Nəbiyev, N.Cabbarov.- Bakı:Gənclik, 1987.- 277, [2] s.
 

Vəliyev Kamil Nəriman oğlu. Linqvistik poetikaya giriş [Mətn]: Epik mətnin təhlil təcrübəsi: Dərs vəsaiti /K.Vəliyev; elmi red.: İ.Ə.Əhmədov; rəyçilər: Ə.Z.Abdullayev, N.M.Xudiyev; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 104 s.

 

Vəliyev Lətif Xındı Məmməd oğlu. Populyar maqnetizm [Mətn] /L.L.Vəliyev, V.Ə. Əliyev; Baş red.: R.Z. Sadıxov.- B.: Elm, 1998.- 104 s.

 

Vəliyev Məmməd Əkbər oğlu. Maşınqayırma texnologiyasının əsasları [Mətn] /Ə.Vəliyev, C.Ə.Kərimov; Red.: Ə.X.Canəhmədov; Rəyçilər: A.P.Həsənov, Y.B.Tağıyev.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 555 s.

 

Vəliyev Mirələm Vəli oğlu. İnkişaf və yaş psixologiyası [Mətn]: universitetlərin psixologiya ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.V.Vəliyev, A.M.Mustafayev; elmi red. F.Q.Vahidov; rəy. İ.M.Bayramov, B.Y.Haqverdiyev.- B.: Elm, 2013.- 297, [1] s.


 Vəliyev Rəşid. Çanaqqala [Mətn]: (Şeirlər və poemalar) /R.Vəliyev; Red. E.Məmmədli.- Bakı: Vektor NəşrlərEvi, 2008.- 96 s.


Vəliyev S.H. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsindən məsələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /S.H.Vəliyev, İ.B.Əliyev; elmi red. S.S.Mirzəyev; rəyçilər. M.İ.Namazov, R.Ə.Həsənov I hissə.- Naxçıvan: Əcəmi, 2010.- 187, [1] s.
 

Vəliyev Samir Əhməd oğlu. Cinayət hüququnda cəza və cəza təyin etmə /Samir Əhməd oğlu Vəliyev.- Bakı: Elm, 2004.- 408 s.

 

Vəliyev Sevindik İslam oğlu. Dialoji və monoloji nitqin sadə cümlələri [Mətn]: Oğuz qrupu türk dillərinin materialları əsasında /Sevindik Vəliyev; Elmi red.: Ə.V. Tanrıverdiyev; Rəyçilər: V.F. Əliyev, Z.T. Məmmədov; Naxçıvan Dövlət Universiteti. B.: Elm, 1999. 90 s

 

Vəliyev Sevindik İslam oğlu. Sadə cümlə [Mətn] /S.Vəliyev; Red.: N.Xudiyev; Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 1997.- 82 s.

 

Vəliyev Sevindik İslam oğlu. Sadə cümlənin tərkibi [Mətn]: Oğuz qrupu türk dillərinin materialları əsasında /Sevindik Vəliyev; Elmi red.: A.A.Axundov; Rəyçilər: R.C.Məhərrəmova, Ə.A.Quliyev; Y.H.Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 1998.- 116 s.
 

Vəliyev Süleyman Vəli oğlu. "Qanadı sınmış quş"da uçarmış [Mətn]: Sənədli nəsr, roman, povest və hekayələr /S.Vəliyev; red.Z. Əsgərov.- B.: Gənclik, 1989.- 427, [2] s.

 

Vəliyev Şamil Qiyas oğlu. (Körpülü) Azərbaycanşünas alim [Mətn]: [monoqrafiya] /Şamil Vəliyev; red. K. Talıbzadə.B.: Elm, 2004.392 s., [7] v. fotoşək., portr.: portr

 

Vəliyev Şamil Qəşəm oğlu. İnsanın normal anatomiyası [Mətn]: II cild /Ş.Q.Vəliyev, .H.Dəmirov.- Bkı: 2004.-368 s., şəkilli; 22 sm.

 

Vəliyev Şamil Qiyas oğlu. Füyuzat ədəbi məktəbi /Ş.Q.Vəliyev; Elmi məsləhətçi və ön sözün müəllifi. K.Tahirzadə; Elmi red. Ə.Saraçlı; , Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: Elm, 1999. 444 s.: 1 portr
 

Vəliyev Tariyel Təyyar oğlu. "Rejissor və aktyor sənəti" fənni üzrə proqram.Bakalavr hazırlığı üçün [Mətn]: Televiziya rejissoru ixtisası üzrə əyani təhsil alan 1 kurs tələbələri üçün nəzərdə tutulub /Tariyel Vəliyev; R.M.İsmayılov; C.E.Quliyev; Elmi red.: B.C.Hacıyev; Red.: Y.H.Əfəndiyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- Bakı: [MarsPrint], 2005.- 42 s.
 

Vəliyev Teymur Süleyman oğlu. İqtisad elminin nəzəri əsaslarının tarixi təkamülü [Mətn]:[Monoqrafiya] /T.Vəliyev; Elmi red.: R.Nəbiyev.-B.: Elm, 1999.- 283 s.

 

Vəliyev Teymur Süleyman oğlu. İqtisadiyyat (iqtisadi nəzəriyyənin əsasları) [Mətn]: Dərs vəsaiti /T.S.Vəliyev, N. M.Məmmədov; Rəy verənlər: M. Meybullayev, Ə.Babayev, A. Qasımov; İxtisas red.: A.Həsənov.-B,: Bakı Universiteti, 1998.- 308 s.: cədvəl, 22 sm.

 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan çağdaş dövrədək [Mətn]: (Ən qədim zamanlardan 1640-cı ilədək): [Dərslik] /T.T. Vəliyev, Ə.Ə. Qocayev, R.O. Namazov; Rəyçilər: R.C. Süleymanov, O.B. Əhmədov.-I hissə.-B.: Xəzər, 2003.- 432 s.
 

Vəliyev Tofiq Talış oğlu. Ümumdünya tarixi: Suallar və cavablar. Ən qədim zamanlardan 2004-cü ilədək [Mətn]: (1640-1918-ci illər): [Dərslik] /T.T.Vəliyev, Ə.Ə.Qocayev; Rəyçilər. R.C.Süleymanov, O.B.Əhmədov.- II hissə.- B.: Xəzər, 2004.- 448 s.

 

Vəliyev Vaqif. Azərbaycan folkloru [Mətn]:aliməktəblərinfilologiyafakültəsitələbələri üçündərslik /V.Vəliyev; rəyçilər. T.M.Mütəllimov, M.İ.Həkimov; elmi red. C.M.Abdullayev.- Bakı: Maarif, 1985.- 413, [3] s.

 

Vəliyev Vaqif Əli oğlu. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı /V.Ə.Vəliyev; AzSSRAlivə Orta İxtisasTəhsiliNazirlıiyi, S.M.KirovadınaAzərbaycan DövlətUn-ti.- Bakı: Azərnəşr, 1970.- 439, [3] s.

Vəliyev Vaqif Əli oğlu. Qaynar söz çeşməsi /V.Vəliyev; red. Ə.Cəfərzadə.- Bakı: Yazıçı, 1981.- 149, [3] s.
 

Vəliyev Yaşar. Son görüş [Mətn]: [Sənət adamları ilə müsahibələr] /Y.H.Vəliyev; Red. Nizaməddin Şamsizadə.-Bakı: Nağıl evi, 2004.- 360 s., şəkilli; 20 sm.
 

Vəliyev Zaur Teyyub oğlu. Büdcə [Mətn]: nəzəriyyə və praktika/Z.Vəliyev.- Bakı: [s.n.], 2010.- 532, [1] s.
 

Vəliyev Zaur. Dövlət büdcəsi [Mətn]: Məlumat-sorğu kitabı.- B.: 2006.- 216 s.

 

Vəliyev Zübeyir Əhməd oğlu. Qoy şerlərim yaşatsın məni: Seçilmiş əsərlər Zübeyir Vəliyev; Red.: Fərhad Vəliyev.- B.: 2002.- 285 səh.

 

Vəliyeva Arzu Kazım qızı. M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının biblioqrafik fəaliyyəti (1970-2000-ci illər) [Mətn] /A.Vəliyeva; elmi red. Z.H.Əliyev.- Bakı: Vektor NE, 2008.- 136, [2] s.

 

 Vəliyeva Elmira Musa qızı. English verbs İngiliscə-azərbaycanca-rusca lüğət /E.Vəliyeva; rəyçilər. A.Həsənova, R.Adilov, E.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2007.- 295, [1] s., 1 portr.; 20 sm.
 

Vəliyeva Kamilə Abdulla qızı. Mətnlərin avtomatik redaktəsi [Mətn] /K.Vəliyeva, M.H.Məmmədova; elmi red. M.Mahmudov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 2003.- 80 s.
 

Vəliyeva Məftunə. Azərbaycan dilinin poetik fonetikası [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /M.Vəliyeva; Elmi red. T.İ.Hacıyev; Rəyçilər. B.Əhmədov, Y.Məmmədli.- Bakı: [OKA Ofset], 2008.- 128 s.

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Azərbaycanca-ingiliscə-rusca frazeoloji lügət /Nigar Vəliyeva; Baş red.: N.Q.Cəfərov.-Bakı: Nurlan, 2006.- 460 səh.; 30 sm.

 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Dil tipologiyasının aktual problemləri /N.Ç.Vəliyeva; elmi red. N.Q.Cəfərov, Ə.Abdullayev, İ.H.Həmidov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 509, [1] s.
 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. İrihəcmli üçdilli (Azərbaycanca-ingiliscə-rusca) frazeoloji lüğət [Mətn]: 2 cilddə, İ - Z /N.Ç.Vəliyeva; baş red. A.A.Axundov II cild.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 985, [3] s.
 

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Müxtəlif sistemlidillərdə nitq və təfəkkür felləriilə formalaşan frazeoloji vahidlər [Mətn]: Dərs vəsaiti /N.Vəliyeva; Elmired.: M.Ş.Qasımov; Rəyçilər: Q.İ.Məşədiyev, H.Quliyev.- Bakı: 1999.- 104 s.

Vəliyeva Nigar Çingiz qızı. Müxtəlif sistemli dillərdə feli birləşmələrin tipoloji təhlili [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Vəliyeva; Elmi red.: N. Cəfərov; Rəyçilər. M.Qayıbova, İ.Qasımov.- Bakı: [Avropa], 2008.- 864 s.
 

Vəliyeva Pərvanə Mütdəlib qızı. İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlıq testlləri /P.M.Vəliyeva, P.K.Kərimova, R.Ş.Həsənova; elmi red. R. Alıquliyev, E.Əhmədova; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- Bakı: "İnformasiya Texnologiyaları", 2011.- 154, [2] s.

 

Vəliyeva Sona. Azərbaycançılıq milli ideologiya və ədəbi-estetik təlim kimi: Məsələnin qoyuluşuna dair /S.Vəliyeva; Elmi red.: Y.Qarayev.- Bkı: Azərbaycan Universiteti, 2002.- 140 s.

 

Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Dünya Tanrı biçimdədir [Mətn]: [şeirlər] /S. Vəliyeva; red. F. Hüseynov; [dizayn M. Əliqızı]. Bakı: Vektor BNE, 2017.- 197, [3] s.: portr., 16 sm.
 

Vəliyeva Sona Məhəmməd qızı. Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və xalq cümhuriyyəti dövründə Azərbaycançılıq ideyası. Bı: Azərbaycan, 2003. 128 s.

 

Vəliyeva Tahirə Ağasəf qızı. Mehdi Hüseynin onomastikası [Mətn] /T.A.Vəliyeva; Red.: A.Hacıyev.- B.: Zaman, 1997.- 84 s.

 

Vəliyeva Zemfira İsmayıl qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi [Mətn] /Z.İ. Vəliyeva.- B.: Maarif, 1993.- 136 s.

 

Vəliyeva Zemfira İsmayıl qızı. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların əxlaq tərbiyəsi /Z.İ.Vəliyeva; elmi red. S.Quliyev.- Bakı: [ADPU], 2012.- 136, [1] s., cədv.; 20 sm.

 

Vəlizadə İnqilab Xan Rəvan. Xoş amallar qurbanı [Mətn]: pyeslər /İ. X. R.Vəlizadə; red. T.Vəlizadə.- B.: Çıraq, 2002.- 267, [1] s.: portr., 20 sm.

 

Vəlizadə Elmir Tofiq oğlu. Microsoft Office 2007 paketi [Mətn]: Word, Access, Exel, Power Point E.Vəlizadə, Z.Əmirov; red. S.Q.Kərimov.- B.: [Şərq-Qərb], 2012.- 754, [2] s.
 

Vəlizadə İlqar Maqsud oğlu. Etno-territorial böhran [Mətn]: III minilliyin astanasında. Dünya təcrübəsi /İ.M.Vəlizadə;Tərcümə və redaktə edən: G.Nəsibov.- B.: 2002.- 255 s.

 

Vərəsəlik [Mətn]: normativ aktlar, qərarlar və şərhlər: 1923-2000-ciillər /tərt. vəred. H.İsgəndərov; şərhin müəl. N.Abdullayev; elmi red. vərəyçi. B.Əsədov; burax. məs. F.Abdullayev.- Bakı: [Hüquqi islahatlara yardım mərkəzi], 2010.- 135, [1] s.
 

Vəsiyyətnamələrin bələdiyyələr tərəfindən təsdiq edilməsi [Mətn] /T.E.Həsənov, M.P.Əsgərova, F.Ş.Talışinski, D.A.Niftəliyeva; Elmi red.: M.P.Əsgərova; USAID from the american people, Eurasia Foundation Bakı: [Ə.F firması], 2007.- 260 s.
 

Vətən təranələri şeirlər /[tərt. ed. və red. İ.Tapdıq]Bakı: [Gənclik], 1972.- 138, [2] s., şək.; 20 sm.

 

Vətəndaşın büdcə bələdçisi [Mətn]: 2006-cı maliyyə ili /Müəlliflər: Q.İbadoğlu; A.Mehtiyev; R.Ağayev, S.Əliyev;Elmi red.: V.Bayramov.- Bakı: Ekspert jurnalı, 2006.- 60 s.

 

Vətəndaşların xidməti ezamiyyət qaydaları: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Buraxılışa məsul: İnna Vlasova, Şölə Quliyeva. B,: 2000. 16 səh.: cədvəl

 

Vətəndaşların müraciətlərinə baxılması qaydası haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [Mətn]; Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrində kargüzarlığın aparılmasına dair təlimat burax. məsul E.M.Əfəndiyev Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: Hüquq ədəbiyyatı, 2012.- 63, [1] s.
 

Vətəndaşların müraciətlərinə baxılmasına dair normative hüquqi aktlar /Buraxılışa məsul: S.İsmayılov.- Bı: Az.Res.-sı Prezidenti İcra Aparatının Ümumi şöbəsinin nəşri, 1999.- 24 s.

 

Vətəndaşların pensiya təminatı haqqında: Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi Buraxılışa məsul: .Kuzmina, Ş.Quliyeva Azərbaycan Respublikası Qanunlar.- B.: 2002.- 48 səh.

 

Vətəndaşlıq və miqrasiya haqqında normativ-hüquqi sənədlər toplusu [Mətn]: Azərbyacan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında qanunun şərhi /BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı; Azərb. Miqrasiya Mərkəzi; naşir Ş.Xuduoğlu; məsləhətçi M.Q.Baxışov; tərt. və elmi red. Ə.Əliyev.- [Bakı]: Qanun, 2008.- 403, [1] s.: blanklar, 25 sm.

 

Vətəndaşlıq vəziyyəti aktlarının qeydiyyatı və notariat haqqında sənədlər toplusu [Mətn]: [01.11.2008-ci ilə qədər olan əlavə və dəyişikliklərlə] /tərt. və nəşrə məs. Ş.Xuduoğlu.- B.: Qanun, 2008.- 587, [1] s. cədv

 

Vətənə, Dövlətə, xalqa sədaqətin parlaq nümunəsi [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Heydər Əliyevin 1993-cü il oktyabrın 3-dən 1998-ci il oktyabrın 3-dək olan dövr ərzində keçirdiyi tədbirlər və görüşlər haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidenti Katibliyinin məlumatı.- B.: Azərbaycan nəşriyyatı, 1998.- 24 s.: portr., 20 sm.

 

Vətənoğlu Bəhmən. Haqqa qardaş yaranmışam [Mətn]: şeirlər B.Vətənoğlu.- B.: Yazıçı, 1985.- 58, [6] s.
 

Vəzir Mehriban. Azərbaycan adət-ənənələrində gender rolları [Mətn] /Mehriban Vəzir; layihənin müəl. və rəhbəri Ş. İsmayılova; elmi red. A.Xürrəmqızı; tərc. F.Axundov; rəssamı. N.Vəliyeva; dizayner T.Rzazadə; Regional İnkişaf Uğrunda Qadınlar Cəmiyyəti (RİQC)Bakı: [RİQC], 2009.- 239 s.

 

Vəzirov Cəlil Həbib oğlu. Naxçıvan Dövlət Filarmoniyası [Mətn]: [1959-2002] C.Vəzirov; red. A.Quliyev.- B.: Sabah, 2002.- 32 s.

 

Vəzirov Süleyman Ənvər oğlu. Bakı neft sənayesi [Mətn]: Təkamül tarixi, yeni faktlar, rəqəmlər S.Vəzirov, A.İsayev.- B.: Elm, 1998.- 70 s.
 

Vəzirov Yusif bəy. Həyat səhifələri [Mətn]: hekayələr /Y.Vəzirov.- B.:bəradəran Orucov.-1913 (1331 h.). -47 s

Vəzirov Nəcəfbəy. Əsərləri [Mətn] /Nəcəf bəy Vəzirov; tərt. ed. D. Məmmədova; red. T.Məmməd.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

Vidadi Molla Vəli. Əsərləri [Mətn] /Molla Vəli Vidadi; Tərtib edən: Həmid Araslı; Ön sözün müəllifi və redaktoru: Əlyar Səfərli.- B.: Öndər, 2004.- 128 s.

 

Vidadi Molla Vəli. Əsərləri M.V. Vidadi, M. P. Vaqif; Red. heyəti: Ə. Quliyev (baş red.)və b.; Tərtibedənivə önsözünmüəllifi: N. Cəfərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 328 s.

 

 Vilayəti Əli Əkbər. Şah İsmayıl Səfəvi dövründə İranın xarici əlaqələr tarixi [Mətn] /Ə.Ə.Vilayəti.- B.: Əlhuda, 1998.- 422 s.

 

 Vintli mexanizmlərin hasablanması və konstruksiya edilməsi [Mətn]: texniki ixtisaslı ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti və tapşırıqlar /S. Y. Əliyeva, R. B. Ərəbov, O. Ə. Məmməd-zadə [və b.]; elmi red. R. S. Qurbanov.- B.: [s. n.] 2014.- 142, [1] s. cədv., şək. 20 sm.

 

Vışepan Aleksandr Qeorqiyeviç. Ərzaq malları əmtəəşünaslığı. Ticarət şagirdliyi məktəbləri üçün dərslik /A.Q.Vışepan, M.Y.Melman; [tərc. ed. Ə.Zülfüqarzadə; red. M.Miriyev].- Bakı: Azərnəşr, 1960.- 410, [2] s.
 

Vişnevski Aleksandr Aleksandroviç. Hərbi-səhra cərrahlığı [Mətn]: həkimlər və tələbələr üçün rəhbərlik /A.A.Vişnevski, M.İ.Şrayber; [tərc. Ə.Əliyev]Bakı: Maarif, 1980.- 331, [1] s.

 

Volfanq Göte /çevirən. M. Arif; red. H. Mehdi.B.: Azərnəşr, 1932.- 84 s.
 

Volter Fransua Mari Arue. Sadiq və ya tale /F.M.Volter; tərc. F.Rzayev; red. A.Rüstəmova.- Bakı: Elm, 2005.- 115, [1] s., portr.; 20 sm.

 

Voronko Platon Nikitoviç. Ən gözəl yer vətəndir [Mətn]: şeirlər və nağıllar /N.P.Voronko.- Bakı: Gənclik, 1975.- 28, [4] s., şək.; 27 sm.
 

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya [Mətn]: 10-cu sinif üçün dərslik /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Həşimzadə.- Bakı: Maarif, 1974.- 150, [2] s.
 

Vorontsov-Velyaminov, Boris Aleksandroviç. Astronomiya orta məktəbin 10-cu sinfi üçün /B.A.Vorontsov-Velyaminov; tərc. ed. M.Haşımzadə; red. Ə.Əliyev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Tədris-Pedaqoji Ədəbiyyatı, 1962.-152 s.

 

Voyniç Etel Lilian. Qırılmış dostluq [Mətn]: [roman: Voyniçin sevimli qəhrəmanı Artur-Ovod haqqında əfsanəvi trilogiyasının ikinci romanı] /Etel Lilian Voyniç; tərc. ed. H.Həbibova [Bakı]: [Qanun], [2013].- 335 s.

 

Voyniç Etel Lilian. Ovod [Mətn]/Tərcümə ed. B.Musayev; Red. Ə.Quliyev.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 288 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 100 illik yubileyi: Metodik vəsait /Tərt. ed. Dəmir Bayramov, Yeganə Qarayeva, Konul Səmədzadə, Red. Tahir Sadıqov, Firuzə Quliyeva, Nailə Alışova.- B., 2006.- 59 s.

 

Vurğun Səməd. Fanar /S. Vurğun; red. H. Mehdi.B.: Azərnəşr, 1932.- 52, [2] s.

 

Vurğun Səməd. Azərbaycan: [Mətn] /Səməd Vurğun; Rəssamı: C. Müfidzadə; Red.: F. Rzabəyova.- B.: Azərnəşr, 1976.- 95 s.
 

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 264 s.

 

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild.- B., "Şərq-Qərb", 2005.- 248 s.

 

Səməd Vurğun. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Beş cilddə. III cild /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.-B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

Vurğun Səməd. Əsərləri [Mətn]: 5 cilddə /S. Vurğun; tərt. ed. A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızış- IV cild: Şərq-Qərb, 2005. -400 s.

 

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 5 cilddə: [Məqalələr, məruzələr, nitqlər və oçerklər] /Səməd Vurğun; tərt. ed. S. Quliyeva, A. Salmansoy; red. A. Vurğunqızı.- V cild .-B.: Şərq-Qərb, 2005. -384 s.

 

Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.Vurğun; çapa haz. və red. Q.Namazov; ön sözün müəl. N.Cəfərov.- Bakı: Caşıoğlu, 2004.- 520 s.

 

Vurğun Səməd. Körpünün həsrəti [Mətn]: [şerlər və poemalar]. yeniyetmələr üçün /S.Vurğun; tərt. ed. və red. M.Ələkbərli.- B.: Gənclik, 1989.- 232, [4]s.

 

Vüqar Vaqif. (Tağıyev Vaqif Tahir oğlu.) Dünya sözdən keçir: [Şerlər və poemalar] Vaqif Vüqar.- B.: Adiloğlu 2002.- 213 səh.

 

Vüqar Vaqif. (Tağıyev Vaqif Tahir oğlu.) İşığa gedən yol: [Şerlər] /Vaqif Vüqar; Red.: B.Süleyman.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 158 səh.: 1 portr., 16 sm.

 

Vyetnam övladları şeirlər /[red. M.İbrahim; tərc. ed. Ə.Ziyatay, R.Rza, N.Xəzri]Bakı: Azərnəşr, 1966.- 78, [2] s.; 14 sm.
 

 
 
National Library of Azerbaijan All Rights Reserved