Filologiya elmləri. Bədii ədəbiyyat


Daxili əlifba

 

A

 

A. Ç. Şücaət və ya Cəfər ilə Nurəddin [Mətn]: Hekayət. Oxumaq üçün faydalı bir kitabçadır. /A. Ç.; ruscadan tərc. ed. Ağaəli Qasımov (Rağib); naşir. bəradəran Orucov.- B.: [s. n.], 1911.- 19 s.

 

Abasov Abdulla Əsgər oğlu. Mətbuat və ədəbiyyat (1920-1930) [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Ə.Abasov; red. T.Rüstəmov; rəyçilər. F.Mehdiyev, T.Hüseynov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- B.: ADU, 1986.- 97, [2] s.

 

Abbas Aqil. Dolu [Mətn]: roman A.Abbas; ön söz müəl. N.Cəfərov; [rəssam Y.Ş.fon Karolsfeldin].- B.: Təhsil, 2008.- 254, [2] s.

 

Abbas Heydər (Barışmaz). Nəğmə dağı və istemar [Mətn]: şeirlər /A.Heydər; ön söz Y.Şeyda.- Təbriz: [s. n.], 1984.- 50, [3] s.

 

Abbas İlham. İşıq [Mətn] /İ. Abbas ; red. Ə. Tanrıverdi. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 297, [2] s.: ill., [portr.], 21 sm.

 

Abbas Oqtay. Qəzəllər [Mətn] /O. Abbas ; red. N. Şəmsizadə. Bakı: MM-S, 2016.- 61, [1] s.: ill., portr., 18 sm.

 

Abbaslı İsrafil. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri [Mətn] /İ.Abbaslı; elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 272 s. faksimile

 

Abbaslı İsrafil. Folklorşünaslıq axtarışları [Mətn]: İki cilddə /İ.Abbaslı; elmi red. K.İmanov; AMEA, Folklor İn-tu I cild.- B.: Nurlan, 2009.- 511, [1] s.

 

Abbaslı Mirzə. Şah İsmayıl Xətayinin ömür yolu minatürlərdə [Mətn] /M.Abbaslı; xüsusi red. M.Y.Quluzadə.- B.: İşıq, 1981.- 45 s., [23] v. şək

 

Abbaslı Ramiz. Ad oğrusunun adı. [Mətn]: Roman.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 280 [] s.: 20sm.

 

Abbaslı Ramiz. İlğım [Mətn]: [roman] /R.Abbaslı, B.: Elm, 2000. 108 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abbaslı Ramiz. Yeddi kəndin məktəbi [Mətn]: povestlər /R.Abbaslı; Red.: İ.Qurbanoğlu. Bakı: Sabah, 1996.- 84 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abbaslı Ramiz. Zülmət gecələr [Mətn]: [Roman, povest və hekayələr] /Ramiz Abbaslı; Red. H.Musabəyli.- B.: Nərgiz, 2008.- 200 s.

 

Abbaslı Sönməz İsrafil qızı. Azərbaycan lətifələrinin regional xüsusiyyətləri [Mətn] /S.Abbaslı; elmi red. O.Əliyev; nəşrə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Nurlan, 2011.- 160 s.: portr., 20 sm.

 

Abbaslı Tariyel Allahverdi oğlu. Ömrün əzablı yolları: Sənədli povest Tariyel Abbaslı; Naşiri: Müşfiq Borcalı; Red.: Mahirə Sadıqova; Rəyçi: Zemfira Mehdi-Zadə; Rəssam: Əlövsət İbayev.- B.: "Təhsil"EİM, 2002.- 236 səh.

 

Abbasov A.Q. İngilis dili [Mətn]: hüquq fakültəsi tələbələri üçün /A.Q.Abbasov, R.A.Abbasova; [naşir Q.İsmayıloğlu].- B.: Çinar-Çap, 2005.- 298, [2] s.

 

bbsv Ә. Nizmi Gәncәvinin Isgәndәrnmә pmsı [Mətn] /Ə.Abbasov; red. H.Araslı; Azərb.SSR EA. Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu. Bakı: Azərb.SSR EA-nın nəşriyyatı, 1966.-195 [4] s.

 

Abbasov Ədalət Məmmədəli oğlu. Sadə cümlə sintaksisinə dair praktikum [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Abbasov, İ.Quliyev; red. İ.Z.Qasımov; rəyçilər T.M.Hacıyev, Ş.Q.Hüseyinov, Ş.Ə.Əhmədova, Ş.Ə.Orucova; Azərb. Resp Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Universiteti.- B.: Mütərcim, 2011.- 99, [1] s.

 

Abbasov Ənvər Məhəmməd oğlu. Azərbaycanca-Rusca lüğət [Mətn]: orta məktəb şagirdləri üçün /Ə.M.Abbasov, O.A.Aslanova, A.Ə.Useynov.- B.: Maarif, 1985.- 190, [2] s.

 

Abbasov Hacı Ağa. İnqilab şərarələri [Mətn]: pyes bir pərdə üç şəkildə /H.A.Abbasov.- B.: Ali Siyasi Maarif şöbəsi, 1923.- 45 s.

 

Abbasov Hacıağa. Sabirin məhkəməsi [Mətn] /H.A.Abbasov; Azərbaycan xalq maarif komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığı, 1925.- 13 s.

 

Abbasov Hacıağa. Sabirin məhkəməsi [Mətn] /H. Abbasov; Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığı Ali Siyasi Maarif idarəsi.- B.: Savadsızlıqla mübarizə edici cəmiyyət, 1926.- 29 s.

 

Abbasov Hacıağa. İnqilab şərarələri [Mətn]: bir pərdə üç şəkildə /H. Abbasov; Azərbaycan xalq maarif komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığı, 1925.- 45 s.

 

Abbasov Ş. İntiqam /Ş.Abbasov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 22 s.

 

Abbasov Mirheydər Həsən oğlu. Bura vətəndir [Mətn]: [şeirlər] M.H.Abbasov; [üz qabığı A.Həsənov].- B.: [Letterpress], 2014.- 282, [4] s.

 

Abbasov Mirheydər Həsən oğlu. Kişi papağıdır Şuşa: Şeirlər /Mirheydər Abbasov.- B.: Təhsil, 2005.- 160 s.

 

Abbasov Vaqif Məhərrəm oğlu. Bioloji varlıqdan şəxsiyyətə ucalmaq yolu: Müdrik kəlamlar /V.M.Abbasov; Red.: F.Nadir.- B.: Qamma servis, 2003.- 272 s.

 

Abbasov Yaqub Bəhram oğlu. Azərbaycan rus ingiliscə danışıq kitabçası [Mətn] Y.Abbasov; Red. S.Hüseynov, A.Süleymanova.- B.: [Nurlan], 2002.- 94 s.

 

Abbasova Bilqeyis. Sözalma hadisəsinin əsasları [Mətn] /B.Abbasova; Elmi red. F.M.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1995.- 91 s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Dünyadan gör neçə insanlar gedib... [Mətn]: Xatirələr /H.Abbaszadə; red. Z.Cavanşir.- B.: Gənclik; 1988.- 365, [3] s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: iki cilddə /H. Abbaszadə; Ön sözün müəll. T. Hacıyev I cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 320 s.

 

Abbaszadə Hüseyn Abbas oğlu. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: İki cilddə /H. Abbaszadə II cild.-B.: Şərq-Qərb, 2006.- 392 s.

 

Abbaszadə Mirzə Abbas. Arvad ağısı [Mətn]: bayatı, haxışta, sevgi, laylay, qaynana-gəlin sözləri /Mirzə Abbas Abbaszadə; naşiri. Mirzəzadə.- B.: [s. n.], 1918 (1336 h.).- 32 s.

 

Abbaszadə Samirə. Təmiz günah [Mətn] : [şeirlər] /S. Abbaszadə ; red. E. B. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor, 2017.- 86, [2] s.: ill., 17 sm.

 

Abbaszadə Şəmsələddin. Məhşər günü [Mətn]: kiçik hekayə /Ş. Abbaszadə; Nərimanov Sənaye texnikomu.- B.: Nərimanov Sənaye texnikomu, 1925.- 12 s.

 

Abbaszadə Şəmsələddin. Son nəfəs [Mətn]: yaxın keçmişdən bir mənzərə /Ş. Abbaszadə Bakı: Qızıl gənc qələmlər, 1927. 24 s.

 

Abdulla A. Calal. Azərbaycanca-ərəbcə danışıq kitabçası Abdulla A.Calal.Bakı Əbilov, Zeynalov və oğulları 2001.- 76 səh.

 

Abdulla Azər. Kəpənək bayramı gerçək olaylar əsasında yazılan povest və hekayələr /A.Abdulla.- Bakı: [MBM], 2012.- 183, [1] s.
 

Abdulla Bəhlul. Azərbaycan mərasim folkloru [Mətn] /Bəhlul Abdulla; Red. R.Bədəlov; Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Qismət, 2005.- 208 s.


Abdulla Bəhlul. Ədəbiyyat 7 ümumtəhsil məktəblərinin 7-ci sinfi üçün dərslik /B.Abdulla, M.Vəliyeva, A.Quliyeva; elmi red. P.Xəlilov; rəyçilər Ş.Vəliyev, B.Həsənli.- [Bakı]: Çaşıoğlu: [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 239, [1] s. , portr., rəngli şək. ; 24 sm.
 

Abdulla Bəhlul. Folklorda say simvolikası [Mətn] /Bəhlul Abdulla; Red.: Ş.Alışanlı; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2006.- 148 s.

 

Abdulla Bəhlul. (Bəhlul Ağabala oğlu Abdullayev) Kitabi-Dədə Qorqud və islam dini [Mətn] /Bəhlul Abdulla; Red.: İ.Həmidov.-B.: Ozan, 1997.- 40 s.: 1 portr., 20 sm.

 

Abdulla Bəhlul. Kitabi-Dədə Qorqudda nitq etiketlərinin etnomifik poetikası dua, and, alqış-qarğış /B.Abdulla; red. Q.Paşayev; rəyçi. T.Məmmədova.- Bakı: Elm, 2007.- 97, [2] s. ; 20 sm.

 

Abdulla Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud"da rəng simvolikası [Mətn] Bəhlul Abdulla; Red. Cəlal Bəydili; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 128 s.

 

Abdulla Bəhlul. (Bəhlul Ağabalaoğlu Abdullayev) "Kitabi-Dədə Qorqud"un etnik ənənə, mərasim sistemində mifoloji təsəvvürlərin yeri [Mətn]: Bəhlul Abdulla; Red. M.Qasımlı.- B.: Təknur, 2008.

 

Abdulla Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud"un poetikası [Mətn] B.Abdulla; İxtisas red.: İ.Abbaslı; AEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1999.- 224 s.
 

Abdulla Kamal. 300 azərbaycanlı [Mətn]: ədəbi - bədii -esselər /K.Abdulla; [red. E.Başkeçid, Ə.Mirzallı, Ş.Ağakişiyeva; ön sözün müəl. R.Rövşən]Bakı: Mütərcim, 2007.- 340 s.

 

Abdulla Kamal. Mifdən yazıya və yaxud gizli Dədə Qorqud [Mətn] K.Abdulla; elmi red. və ön söz müəl. R.Bədəlov; red. Ə.Mirzallı.- B.: Mütərcim, 2009.- 375, [1] s.

 

Abdulla Kamal. Ruh [Mətn]: pyeslər K.Abdulla; red. H.Mehdiyeva.- Bakı: Azərnəşr, 1998.- 208 s.

 

Abdulla Kamal. Tarixsiz gündəlik [Mətn]: Kostya+Nika: Atalı-analı yetim: əsərlər toplusu /K.Abdulla, T. Kryukova, G.Mişev; ön söz müəl. M.Əliyeva; Heydər Əliyev Fondu; [tərtibat Regionların İnkişafı İctimai Birliyi]Bakı: [Çaşıoğlu], 2007.- 449, [3] s.

 

Abdulla Kamal. Sehrbazlar dərəsi [Mətn]: roman /K.Abdulla; red. Ə.Mirzallı; ön sözün müəl. A.Talıbzadə.- Bakı: Mütərcim, 2006.- 224 s. ; 18 sm.
 

Abdulla Kamal. Sirriçində dastan və yaxud gizli Dədə Qorqud-2: [mətn] /Kamal Abdulla; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: Yeni Nəşrlər Evi: Elm, 1999.- 288 s. ; 20 sm.
 

Abdulla Mahirə. Əbədiyyət. AN[Mətn]: Məqalələr.- B.: Adiloğlu, 2008.- 60 s.

 

Abdulla Mahirə. Əbədiyyət.An. Fəlsəfi esselər.- B.: Apostroff", 2012.- 156[4] s.

 

Abdulla Mahirə. Əvvəl. Axır: Roman /Abdulla Mahirə.- Bakı: Qapp-Poliqraf, 2004.- 268 s. , ill., 1 port. ; 20 sm.
 

Abdulla Şaiqin Mənzil Muzeyi 1991-2011 /Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; tərt. edən A.Hacızadə; red. Ü.Talıbzadə; rəssam S.Qasımov.- Bakı: Aspoliqraf, 2011.- 159, [1] s.

 

Abdullah Söhrab. Gecikmiş görüş [Mətn] : [poeziya] /S. Abdullah ; red. M. Qasımlı ; [ön söz müəl. Z. Abdullah] Bakı: Yazıçı, 2015.- 199, [1] s.: portr., 22 sm.

 

Abdullayev Ağa Məmməd Səməd oğlu. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixindən /A.M.Abdullayev.- B.: Maarif, 1966.- 330, [2] s.


Abdullayev Ağaməmməd Səməd oğlu. Orta məktəbdə Azərbaycan dili tədrisinin metodikası ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Abdullayev; [elmi red. Ə.Fərəcov].- B.: Maarif, 1968.- 261, [3] s.

 

Abdullayev Atəş Abdulla oğlu. Oxu [Mətn]: 2-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /A. A. Abdullayev, N. M. Xudiyev, Ə. Ə. Abdullayeva; Elmi red.: Z. Xəlil.B.: Maarif, 1998.- 240 s.
 

Abdullayev Cəlal. Əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /C. Abdullayev; elmi red. T. Hüseynoğlu; tərt. ed. Ş. Abdullayeva.- I cild.- B.: Çaşıoğlu, 2010. -341 [3] s.

 

Abdullayev Cəlal. Əsərləri [Mətn]: 7 cilddə /C. Abdullayev; elmi red. T. Hüseynoğlu; tərt. ed. Ş. Abdullayeva.- I cild.- B.: Çaşıoğlu, 2010. -341 [3] s.

 

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [Mətn] : [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; red. B. Nəbiyev Cild 2.-Bakı : [Çaşıoğlu] , 2011.-326, [2] s

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. T. Əhmədov Cild 3.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-213, [3] s.

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. İ. Əliyeva Cild 4.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-205, [3] s

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. A. Əliqızı Cild 5.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-263, [1] s.

Abdullayev Cəlal Mehdi oğlu. Əsərləri [7 cilddə] /C. M. Abdullayev ; tərt. ed. Ş. Abdullayeva ; red. V. Sultanlı Cild 6.-Bakı : [Elm və təhsil] , 2012.-313, [3] s.
 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Bakı bulvarı roman/Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. Mahir N.Qarayev.- Bakı: Qanun, 2013.- 247 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Hammurapi qanunu roman/Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. Mahir N.Qarayev; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2012.- 296 s. , portr.; 18 sm.

 

 Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Xəzinədar İstənilən siyasi rejimdə yüz dollarlıq kağız parçası sənin varlığının və ağlının əsas göstəricisi olacaq /Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. ed. Q.Əsədov.- Bakı:Qanun, 2013.- 263 s.
 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. İngilis bulvarı /Ç.A.Abdullayev ;tərc. Mahir N.Qarayev.- Bakı: Qanun, 2011.- 208 s.

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. İnsan ovu /Ç.A.Abdullayev; tərc. M.Dadaşqızı; red. T.D.Muxtarova.- Bakı : ["Zərdabi LTD" MMC], 2011.- 167, [1] s. ; 20 sm.


Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Qanın üç rəngi [Mətn]: [roman] /Çingiz Abdullayev; Tərcüməçi: S.Əliyev.- B.: Azərbaycan, 2001.- 352 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Qərb bürküsü /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 271 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Mavi mələklər [Mətn] A.A.Çingiz.- B.: Yazıçı, 1993.- 256 s.

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Milad bayramında açılan atəş/Ç.A.Abdullayev; tərc. ed. M.Dadaşqızı; red. T.D.Muxtarova.- Bakı: ["Zərdabi LTD" MMC], 2011.- 183, [1] s. ; 21 sm.

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Soyuqdan dönməyən casuslar /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 264 s.


Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Şərq-küləyi /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. R.Məmmədova.- Bakı: Qanun, 2013.- 272 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Timsah xətti roman: Milyardın dəyəri: povest /Ç.A.Abdullayev; rus dilindən tərc. A.Çırpanlı; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun, 2012.- 311 s.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Transilvaniya səfəri [Mətn] Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. C.Əliyeva.- [Bakı] [Qanun] [Əli və Nino], [2014].- 299 s.


Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Tverbulvarı roman /Ç.A.Abdullayev; rusdilindən tərc. M.N.Qarayev; red. M.Məmmədov.- Bakı: Qanun: Əlivə Nino, 2011.- 263 s.
 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Uzun çəkən sözardı /Ç.A.Abdullayev; ruscadan tərc. İ.Həsənov.- Bakı: Qanun, 2013.- 272 s. , portr. ; 19 sm.

 

Abdullayev Çingiz Akif oğlu. Yalnız özümüzünkülər [Mətn]: Roman Çingiz A.; Red. Safruh; Tərcüməçi Vidadi R.- B.: Çıraq, 2007.- 204 s.

 

Abdullayev Əli Uluxanlı. Qartallı dağlar [Mətn] /Ə. U. Abdullayev ; red. A. Uluxanlı. Bakı: [Orxan NPŞ MMC], 2015.- 711, [9] s.: portr., fotoşək., faks., 22 sm.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili Sintaksis: ali məktəblər üçün dərslik IV hissə /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov.- B.: Maarif, 1972.- 475, [1] s.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr /Ə.Z.Abdullayev; red. Y. Seyidov.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.- 366, [2] s.; 21 sm.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Müasir Azərbaycan dili [Mətn] Sintaksis: [dərslik] /Ə.Abdullayev, Y.Seyidov, A.Həsənov; red. E.Həsənova, İ.Əhmədzadə, [burax. məs. Ə.Güləliyev] dördüncu hissə.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 422, [2] s.

 

 Abdullayev Əlövsət Zakir oğlu. Sintaksisin aktual məsələləri [Mətn]: tabeli mürəkkəb cümlənin tədqiqi. dərs vəsaiti Ə.Z.Abdullayev; elmi red. İ.Ə.Əhmədov; rəyçilər. Ə.M.Cavadov, N.K.Abbasov; Az SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU.- B.: ADU, 1987.- 82, [2] s.

 

Abdullayev H.B. Nizami Gəncəvinin elm dünyası [Mətn] H.B.Abdullayev, L.M.Vəliyev.- B.: Azərnəşr, 1991.- 83 s.

 

Abdullayev Meyxoş. Alagöz [Mətn]: hekayə /Meyxoş Abdullayev; Red.: G.Ələkbərqızı.-B.: Gənclik, 2002.-48 s.

 

Abdullayev Məmmədsadıq Məmmədağa oğlu. Füzuli təfəkküründə anatomiya izləri [Mətn] /M.S.Abdullayev.- B.: 1995.- 44 s.

 

 Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Azərbaycan dili təlimində ifadəli nitq üzrə aparılan işlər [Mətn]: [Müəllimlər üçün vəsait] /N.Abdullayev, Z.T. Məmmədov; Ə.Əfəndizadə.- B.: Maarif, 1996.- 186 s.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Ədəbi tələffüz üzrə çalışmalar [Mətn]: Metodik vəsait /N.Abdullayev, Z.Məmmədov; N. Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universiteti; Elmi red.: H.B. Balıyev.- B,: 1998.- 44 s.: cədvəl, 20 sm.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Nitq mədəniyyətinin əsasları [Mətn]: [dərslik] /N.Abdullayev, Z.Məmmədov; Elmi red.: H.B.Balıyev, Rəyçi: Q.Tahirov, K.Bəşirov.- B.: ADPU-nun nəşriyyatı, 2005.- 241s.

 

Abdullayev Nadir Əziz oğlu. Nitq mədəniyyətinin əsasları dərs vəsaiti /N. Ə. Abdullayev ; elmi red. Ə. Tanrıverdiyev ; rəyçilər C. Cəfərov, M. Təhləli, A. Abdullayev, S. Hüseynov.-Bakı : Elm və təhsil , 2013.-287, [1] s.

 

Abdullayev Namiq Ələkbər oğlu. İtirilmiş dünya [Mətn]: fantastik povest və hekayələr /N.Ə.Abdullayev; [red. H.Qasımov; rəssamı B.Nəzərli]B.: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1962.- 161, [3] s.: şək., 17 sm.

 

Abdullayev Ramiz. Vətən torpağı /R.Abdullayev; Red.: T.Novruzov; Naşir: M.Borçalı.- B.: 2002.- 348 səh.: 21 sm.
 

Abdullayev Sərxan Abbas oğlu. Deutsch [Mətn]: VIII sinif üçün dərslik /Sərxan Abdullayev, Mahal Tükanov; Red.: Y.Q.Xəlilov; Rəyçilər: Y.Q.Xəlilov, İ.H.Məmmədov.- B.: Öyrətmən, 1996.- 208 s.
 

Abdullayev Tofiq Məhəmmədəli oğlu. Dil aç, telli sazım!.. /T.M.Abdullayev; red. N.Məmmədli.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 231, [1] s. , portr.,
 

Abdullayev Zakir Əlövsət oğlu. Müasir Azərbaycan dilində tabeli mürəkkəb cümlələr[Mətn]:.Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti.- B.: 1974.- 420 s.

 

Abdullayeva Fialə Bəylər qızı. Yazılı mətnin şifahi tərcüməsi [Mətn]: dərs vəsaiti Fialə Abdullayeva, Ə.Gül, N.Əliyeva; red. Q. H. Bayramov. B.: Qafqaz Universiteti, 2014.- 137, [3] s.

 

Abdullayeva Xatirə. İmam Şafii: həyatı, yaradıcılığı, "Divan"-ı /X.Abdullayeva; Elmi red. və rəyçi: M.Babaşlı.-Bakı: Azərnəşr, 2005.- 112 s.

 

Abdullayeva Mətanət Əli qızı. Xalçaçılıq terminlərinin izahlı lüğəti /Mətanət Abdullayeva; Red.: Yusif Seyidov B.: Bakı Dövlət Universiteti Nəşriyyatı, 2002.- 56 səh.

 

Abdullayeva Nabat. Müasir Azərbaycan dilinin sintaksisi üzrə xüsusi seminar materialları [Mətn]: tərkiblər və budaq cümlələrin sinonimliyi: ali məktəblərin filologiya və dil-ədəbiyyat fakültələri üçün dərs vəsaiti /N.Abdullayeva; elmi red. Y.Seyidov.- B.: Maarif, 1975.- 276, [4] s.

 

Abdullayeva Sənubər Əlövsət qızı. Azərbaycan nağıl və dastanlarının dili [Mətn] /S.Abdullayeva; Elmi red.: M. B. Məmmədov; Rəyçilər: S. Mehdiyev, M. İslamov; AEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1998.- 232 s.

 

Abdullayeva Yeganə Atamoğlan qızı. XX əsr ədəbiyyatında modernizm [Mətn]: Dərs vəsaiti /Y. Abdullayeva; Elmi red.: Q.Quliyev; Rəyçilər: T.Novruzov, Ş.Xəlilli; Azərbaycan Dillər Universiteti.- B.: Mürtəcim, 2005.- 108 s.

 

Abdullazadə Arif Əbdürrəhman oğlu. Ulu Qorqud: poema Arif Abdullazadə; Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti; Rəssamı: İ.Əsədoğlu.- B.: Azərbaycan Respublikası "Kitab" cəmiyyəti, 1999.- 94 səh.

 

Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu) Türk şəxs adları [Mətn] Aydın Abi Aydın; red. R.Rüstəmov; rəyçilər. Ə.Rəsulov, X.Quliyeva - Qafqazlı Aydın üçüncü kitab.- B.: "Nurlan", 2007.- 463,[1] s.

 

Abid Əmin. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Əmin Abid; tərtib ed. və ön sözün müəl. B.Əhmədov.-B.: Şərq-Qərb, 2007.-288 s.

 

Abiyeva Kəmalə Aydın qızı Bu dünyanı nağıl bilək: Şerlər/Kəmalə, Abiyeva;Red.: Kamran Nəzirli.- Bakı: Mütərcim, 2004.- 124 s.

 

Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu. Ömər Seyfəddinin həyatı və yaradıcılığı [Mətn] /A.M.Abıyev; red. H.Araslı; Azərb. SSR EA, Yaxın və Orta Şərq Xalqları İn-tu.- B.: Elm, 1978.- 157, [3] s.

 

Aciz. Divan [Mətn] /Aciz Təbriz: [s.n.], 1857.- 134 s.

 

Adilqızı Gülsüm. (Gülverdiyeva Gülsüm Adil qızı) Vətəni Vətəndən kənarda yaşadanlar [Mətn] /G.Adilqızı; red. N.Ələddin qızı. 8-ci kitab.- B,: Nərgiz, 2008.- 255,[1] s. portr., fotoşək

 

Adiloğlu Orxan. Əl qarası, yoxsa üz qarası /O.Adiloğlu; red. və ön sözün müəl. Həsən Cəbrayılov Ahəngi.- Bakı: UniPrint, 2014.- 39, [1] s. , ill., portr. ; 16 sm.
 

Adilov Məmməd. Azərbaycan dilində abreviasiya və abreviaturlar [Mətn] /M.Adilov; elmi red. T.M.Hacıyev.- Bakı: Elm, 2010.- 165, [3] s.
 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Azərbaycan dilində sintaktik təkrarlar [Mətn] /M.İ.Adilov; red. Z.İ.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm, 1974.- 30, [5] s.

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Azərbaycan onomastikası: İzahlı lüğət /M.Adilov, A.Paşayev; Elmi red.: M.Adilov; Korrektorlar: V.Adilov, S.Əhmədov.- B.: Nurlan, 2005,488 səh. portr
 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Əsərləri [Mətn] /M.Adilov; red. V.Adilov.- I cild.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 308 s.

 

Adilov Musa İsrafil oğlu. Onomastika (Antroponimika) [Mətn]: xüsusi kurs proqramı: universitetin əyani, qiyabi və axşam şöbələri üçün / AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S, M. Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti; tərt. ed. M.Adilov, Z.Sadıqov; red. A.Axundov.- B.:[s. n.]; 1978.- 18 s.

 

Adilov Vahid. Mirzə Məhəmməd Əfşar "Fənni-sərfü nəhvi-türki" [Mətn]: qrammatik oçerk, mətnin transliterasiyası, lüğət və əlyazmanın fotosurəti: [monoqrafiya] /V.Adilov, R.Babazadə; red. T.Hacıyev, K.Şərifli; AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Elm və təhsil, 2015.- 259, [1] s.: faks., 20 sm.

 

Adıgözəl Sədat. Elçin: romanlarının struktural-sosioloji təhlili [Mətn] /Dos. dr. Sədat Adıgözəl; türk dilindən çevirən Ş.Hüseynli; red. A.Hüseynli; [önsöz N.Cəfərov]; qapaq və iç tərtibat S.Kazımov.[Bakı]: [Qafqaz Universitet], [2006].- 335 s. portr

 

Adın şərəflidir sənin, ey qadın [Mətn]: Azərbaycan şairlərinin şeirləri /tərt. və müqəddimə A. Vəfalı ; [red. M. Şükür] Bakı: Azərnəşr, 1975.- 81, [3] s. ; 14 sm.

 

Adışirinoğlu Vaqif. Oxunmamış məktublar [Mətn]: Şerlər və poema V.Adışirinoğlu; Red. S.Hüseynoğlu.Bakı Təfəkkür 2001.- 152 s.


Adışirinov Kamil. İsmayıl Bəy Nakam [Mətn]: (həyatı və bədii yaradıcılığı) /K.Adışirinov; Ön sözün müəlifi: M.Qasımlı; Elmi red.: Z.Cavadova, N.Çələbiyev; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Şəki Filalı.- Bakı: Nurlan, 2006.- 172 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Afat Qurbanov və onun onomastika məktəbi [Mətn]: /Red.: N. Xudiyev. B.: Maarif, 1999. 32 s
 

Aforizmlər [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Prezidenti Heydər Əliyevin çıxışlarından seçilmiş müdrik fikirlər /burax. məs. R. Mehdiyev; tərt. ed. Ş. Əsgərov, S. Xəlilov; red. Ə. Həsənov.- B.: Azərb. Un-ti, 1997. - 116 s.

 

Aforizmlər və hikmətli sözlər [Mətn] Toplayıb tərtib edəni. R.Nəbioğlu.- B.: [Ləman] 2007.- 150 s.

 

Aforizmlər və müdrik nəsihətlər [Mətn] /Toplayıb və tərtib edəni. Əlisa Nicat; Red. İ.Abdullayeva.- B.: Azərnəşr; 1991.- 72 s.

 

Afrika xalqlarının nağılları Nyamanın quyusu /toplayıb və tərc. edən N. Y. Səfiyev ; red. G. N. İlyasova.- Bakı : Təknur , 2013.- 83, [1] s.

 

Ağ günlərin sorağında [Mətn]: İraq ədəbiyyatından nümunələr Cəmil Sidqi əz-Zəhavi [və b.]; [tərc. ed. V.Cəfərov və b.].- Bakı Yazıçı, 1983.- 139, [1] s.
 

Ağa oğlu B.E. Solovkidə gördüklərim [Mətn] /B.E.Ağa oğlu; red.: Safruh, S.Nəzərli.- Bakı: [Günəş], 2004.- 80 s. 20 sm.

 

Ağababa Avtandil. Ağababa şəhidləri [Mətn] /A.Ağababa; Red.: İ.Türkay; Rəyçi: H.İ.Mirzəyev, B.Ə.Xəlilov; Ön söz: A.Bayramov.- B,: Ağrıdağ, 1998.- 360 s.: portr., xəritə
 

Ağabalayeva Südabə. Karvan yolu, tənha yolçu... [Mətn]: ədəbi-tənqidi publisistik məqalələr /S.Ağabalayeva; red. İ.Qasımzadə.- B.: Səda, 2005.- 197 s.

 

Ağabəyli Sevil Sultan qızı. "Koroğlu" dastanında xalq inciləri [Mətn] S.S.Ağabəyli; red.C.Muradov, A.Ramazanova.- B.: [s.n.] 2008.- 159, [1] s.
 

Ağabəyov S.S. İşgüzar adamlar və iqtisadçılar üçün İngiliscə-Azərbaycanca danışıq lüğəti [Mətn] /S.S.Ağabəyov, T.H.Əmirova; Red.: S.M.Babayev.- Bakı: Azərbaycan Universiteti nəşriyyatı, 1997.- 104, s. ; 20 sm.
 

 Ağakişibəyov Zülfüqar. Sazəndə və çəkməçi [Mətn]: ruscadan iqtibas olunub /Z. Ağakişibəyov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1915 (1333 h.).-22 s.

 

Ağamirov Cahan. Eski Azərbaycan yazısı [Mətn] : ərəb əlifbalı Azərbaycan yazısı : [ali məktəblərin filologiya fakültələrinin tələbələri üçün dərslik] /C. Ağamirov ; elmi red. M. Yusifov ; məsləhətçi M. Nağısoylu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Bakı: [s. n.], 2016.- 64 s.: cədv., 20 sm.

 

Ağamirov Cahan. Fars dili [Mətn]: qeyri-ixtisas fakültələri üçün dərslik kitabı /C.Ağamirov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi Gəncə Dövlət Universiteti; İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyinin Mədəniyyət Mərkəzi.B,: [s.n], 2008.- 100, [4] s. cədv

 

Ağamirov Cahan. İran ədəbiyyatşünaslığında Nizami Gəncəvi irsinin öyrənilməsi və tədqiqi [Mətn] : monoqrafiya /C. Ağamirov ; elmi red. M. Nağısoylu ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti. Bakı: [s. n.], 2015.- 147 s.: ill., 25 sm.

 

Ağamirov Cahan. Nizami Gəncəvinin yaradıcılığında işlədilən türk sözləri və azərbaycan zərb-məsəlləri [Mətn] /C.Ağamirov; Red. C.Məsimov.- Gəncə: [Audit palatası], 2005.- 66 s.

 

Ağamirov Midhət Mirmusa oğlu. M.Ə.Sabirin dünyagörüşü /M.Ağamirov; red. K.Məmmədov; Azərb. SSR EA Fəlsəfə Bölməsi.- B.: AzSSR EA, 1962.- 181, [3] s.

 

 Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Bizim nəsil (xatirələr, şeirlər, hekayələr) /E. Ağalaroğlu; red. və ön sözün müəl. R. Fərəcov.- B.: Yazıçı, 2014.-160 s.

 

 Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Mən ağladım, sən ağlama... [Mətn] / /E. Ağalaroğlu ; red. R. Fərəcov.- B.: Elm və təhsil, 2016.- 136 s.

 

Ağalaroğlu Elxan (Mikayılov). Sönməyən ocaq /E. Ağalaroğlu ; red. N. F. Sığırlı ; rəyçi və ön sözün müəl. R. Fərəcov.- Bakı : Yazıçı , 2013.-146, [2] s.

 

 Ağaoğlu Elman. Görümlər, duyumlar, deyimlər [Mətn] /E.Ağaoğlu; ön söz müəllifi. B.Vahabzadə.-B.: Azərnəşr, 1989.- 77, [1] s.

 

 Ağaoğlu Əhməd bəy. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ə. Ağaoğlu; tərt. ed. Ə. Mirəhmədov, V. Quliyev; ön sözün müəl. V. Quliyev; red. A. Rüstəmli.-B.: Şərq-Qərb, 2007.- 391, [1] s.

 

Ağasəfa. Gonbulca və dumbulca [Mətn]: şeirlər /Ağasəfa; red. M.Namaz.- B.: Gənclik, 1989.- 70, [1] s.

 

Ağasıoğlu Firudin. Azər xalqı: Seçmə yazılar /F.Ağasıoğlu; Elmi red.: C.Bəydili.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 360 s. xəritə, ill., fotoşək., şəcərələr ; 24 sm.

 

Ağayev A. Mədəniyyət nəğməsi /A.Ağayev.- Mahaç-Qala: [s.n.], 1931.- 22 s.

 

Ağayev Emin Famil oğlu. Azərbaycan mifologiya elmi və Mirəli Seyidov [Mətn] /E.Ağayev; Elmi red. və ön sözün müəll. S.Rzasoy; AMEA Folklor İnstitutu.B.: MBM, 2008.- 200 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Ceyran nənəm [Mətn]: Hekayələr /Ə.Ağayev; Red.: A.Abbasov; Naşir: T.Vəlixanlı.- B.: Mütərcim, 1999.- 64 s.

 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Seçilmlş pedaqoji əsərlər [Mətn]: 2 cilddə /Ə.Ağayev; tərt. ed. A.Əliyev; red. A.Həsənov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu Cild 1.- B.: Mütərcim, 2011.- 467, [3] s.
 

Ağayev Əjdər Əbdülhüseyn oğlu. Təməldən əmələ [Mətn]: ədəbi düşüncələr /Ə.Ağayev; tərt. Ü.Ağayeva; red. Z.Əsgərli.- Bakı: Aspoliqraf, 2009.- 327, [1] s. ; 22 sm.
 

Ağayev Əkbər Məmməd oğlu. Nizami və dünya ədəbiyyatı /Əkbər Ağayev.- B.: Azərnəşr, 1964.- 172 s.

 

Ağayev İslam Məmməd oğlu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan şeiri [Mətn] /İslam Ağayev; Elmi red.: A.Bayramoğlu.- B.: Elm, 2002.- 124 s.

Ağayev Müstəqil Bağır oğlu. Hüseyn Cavidin dünyagörüşü /Müstəqil Ağayev; Red.: Rasim Osmanzadə.- B.: Təknur MMC, 2005.- 188 s.
 

Ağayeva Firəngiz Məmmədəli qızı. Azərbaycan folklor antroponimikası [Mətn]: Müəllimlər üçün vəsait /F. M. Ağayeva, G. N. Əsgərova, P. Y. Ağayev; Elmi red.: M. M. Adilov.- B.: 1997.- 216 s.

 

Ağayeva Sevda. English grammar [Mətn] S.Ağayeva, A.Hüseynova; red. R.Əliyeva.- B.: Elm, 2012.- 414, [1] s. cədv. 20 sm.

 

 Ağazadə Fərhad. Ədəbiyyat məcmuəsi [Mətn]: Məktəb və mədrəsələrdə təlim üçün dördüncü, beşinci və altıncı illərə məxsus, həmçinin axşam kursları və ailələrdə oxunmağa yarar bir qiraət kitabıdır. /F. Ağazadə, müsəhhihi. M. Əsgərzadə.- B.: [s. n.], 1912 (1330 h.).- 370 s.

 

 Ağazadə Fərhad. Nə üçün ərəb hərfləri türk dilinə yaramır? [Mətn]: ərəb əlifbasının yaradılışı, intişarı, qüsurları və qüsurları düşünənlərin əsərləri, türkcəyə latın hərflərinin uyğunluğu /F.Ağazadə; xəttat. Əli Hərvi.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1922.- 196, [4] s.

 

Ağazadə Fərhad. Yeni türk əlifbası [Mətn]: [dərslik] /F.Ağazadə, S.B.Axundzadə, M.C.Məhəmmədzadə.- B.: Yeni türk əlifbası, 1924.- 78 s.

 

 Ağazadə Fərhad. Yeni türk əlifbası [Mətn]: 1-ci dərəcəli məktəblərin 1-ci qrupu üçün /F.Ağazadə, S.Axundzadə, C.Məhəmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1926.- 87 s.

 

Ağazadə Fərhad. Zəhmət məktəbi [Mətn]: I dərəcəli məktəblərin 2-ci qrupları üçün /F.Ağazadə, Y.Əliyev, H.Q.Sanılı.- B.: Azərnəşr, 1926.- 182, [2] s.

 

Ağazadə Fərhad. Zəhmət məktəbi II il /F.Ağazadə, Y.Əliyev, H.K.Sanılı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 159, [III] s.

 

Ağazadə Ülyayi. Qanadsız pərvanələr [Mətn]: Şeir məcmuəsi /Ü.Ağazadə[Yersiz]; 1994.- 113 s.

 

Ağazadə Yədulla Bəbir oğlu. Qəhrəmanlığa bərabər ziyalılıq [Mətn]: Tanınmış maarifçi, folklorşünas T. Bayraməlibəyovun həyatı, mühiti, folklorşünaslıq fəaliyyəti /Y.Ağazadə; Elmi red.: İ. Abbaslı; Rəyçi və ön sözün müəllifi: M. Qasımlı; Azərbaycan Elmlər Akademiyası. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; Lənkəran Dövlət Universiteti. B.: Elm, 1999. 123 s

 

Ağbaba Avtandil. Ağbaba-Çıldır aşıq mühiti [Mətn] /A. Ağbaba ; elmi red. N. Cəfərov. Bakı: Elm və təhsil, 2012.- 369, [3] s.: şəcərə, cədv., 20 sm.

 

Ağbaba Avtandil. Mifologiya [Elektron resurs] : filologiya fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /A. Ağbaba ; elmi red. M. Qasımlı ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti. Bakı: [s.n.], 2008.- 59, [1] s.:

 

Ağdabanlı Qurban. Getmə: [şerlər] /Q.Ağdabanlı; Red.: M.Bağırov; Rəssam: N.Eyvazlı; Toplayan və tərtib edən: Sədnik Paşa Pirsultanlı, Qəmbər Şəmşir oğlu Qurbanov.- B.: Gənclik, 2000.- 180 səh. 1 portr
 

Ağırlığım uğurluğum odlara... [Mətn] /Rəssamı: N. Rəhimov; Tərtib edəni: Bəhlul Abdulla; Red.: Z. Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1996.-40 s.

 

Ahilə. (Əzimova Aydın qızı) Bir ömürə bələdçiyəm Ahilə; Red.: Ağasəlim Hacıyev.- B.: Təfəkkür NPM, 2002.- 88 səh.

 

Axtarışda keçən ömür: Professor Nizami Xudiyev Tərtib edənlər: A. Əhmədova, M. Çobanlı; Red.: F.Şahbazlı.- B.: Elm, 2002.- 400 səh.

 

Axundlu Həmid. Maskalı adam hekayə /H.Axundlu; [ön söz. H.Mehdi; mühərriri. S.S.Ağabəyov]; Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyəti.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 62 s.

 

Axundlu Həmid Nəhənglər [Mətn] H.Axundlu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 60 s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan tarixi romanı: mərhələlər, problemlər: 1930-2000 /Yavuz Axundlu; Elmi red.: İ. Həbibbəyli; Rəyçilər: T. Hüseynli; K. Əliyev; Ön sözün müəllifi: H. Həşimli.-B.: Adiloğlu, 2005.- 550 s.

 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Ədəbi portretlər [Mətn] /Y.Axundlu; tərt. edənlər. H.Eyvazlı, N.Sadıqzadə; elmi red. və ön söz. müəl. K.Əliyev.- B.: [ADPU], 2008.- 379, [1] s.


Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Ədəbi estafet [toplu] /Yavuz Axundlu; elmi red. İsa Həbibbəyli; red. K.Əliyev; tərt. ed. N.Sadıqzadə.- [Bakı]: Adiloğlu, 2013.- 559, [1] s. , portr.
 

Axundlu Yavuz İbrahimxəlil oğlu. İstiqlal şairləri [Mətn] /Yavuz Axundlu; Red. və ön sözün müəllifi: V.Yusifli.- Bakı: Elm, 1998.- 126 s. ; 20 sm.

 

Axundov A. Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin fonetikası [Mətn]: filoloji fakültənin tələbələri üçün metodik vəsait tərt. ed. A.Axundov; [red. M.Hüseynzadə]; Azərb. SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov ad. Azərbaycan Dövlət Universiteti (Qiyabi Şöbə).- B.: [s. n.] 1963.- 24, [4] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dili [Mətn]: 5-ci sinif üçün dərslik A.Axundov, B.Əhmədov.- B.: Maarif, 1980.- 143, [1] s.
 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin fonetikası [Mətn]: ali məktəb üçün vəsait /A.Axundov; elmi red. F.Cəlilov.- B.: Maarif, 1984.- 390, [2] s.

 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin fonemlər sistemi fizioloji, akustik, statistik, fonoloji tədqiqat təcrübəsi /A.Axundov; [elmi red. M.Adilov].- B.: Maarif, 1973.- 301, [3] s.
 

Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: Bircildlik /A.Axundov; red. E.Abdullayeva.- B.: Elm, 2005.- 452 s.


 Axundov Ağamusa Ağası oğlu.
Dil və ədəbiyyat [Mətn]: 2 cilddə /A.Axundov I cild.- B.: [s.n.], 2003.- 660 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Dil və ədəbiyyat [Mətn]: 2 cilddə /A.Axundov II cild.- B.: [s.n.], 2003.- 438 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. İngilis və Azərbaycan dillərində vurğunun ritmik-melodik xüsusiyyətləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /A.Axundov, S.Babayev, F.Zeynalov; Rəyçilər. D.N.Yunusov, E.İ.Mirzəyev; İxtisas red. F.H.Zeynalov.- B.: Bakı Universiteti, 1996.- 256 s.  

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Torpağın köksündə tarixin izləri [Mətn] A.Axundov; [red. T.Əhmədov].- B.: Gənclik, 1983.- 134, [2] s.


Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov; elmi red. Ə. Rəcəbov.- B.: Maarif, 1979.- 256 s.

 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik [Mətn]: dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları /A.A.Axundov.- B.: Maarif, 1988.- 263, [5] s.
 

 Axundov Ağamusa Ağası oğlu. Ümumi dilçilik: Dilçiliyin tarixi, nəzəriyyəsi və metodları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /A. Axundov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-280 s.

 

Axundov Asif Xeybər oğlu. Məhəbbət və dostluq: Roman A.X.Axundov; Red.: N.Şahtaxtinskaya; Rəssam: H.Nəsiroğlu.- B.: Araz, 2002.- 282 səh.

 

Axundov Cabir Mirzərəhim oğlu. Azərbaycan dilində sual cümlələri [Mətn]: eksperimental- fonetik tədqiq /Cabir Axundov; Elmi red.: S.M.Babayev.- B.: Elm, 1998.- 229 s.: portr., ill., 20 sm. + [1] v. qat. cədv., [1] v. sxem

 

 Axundov Məhəmmədsadıq. Şəhidi-mərhum fazil əlhac Molla Ruhulla axundun əhvalatına dair məcmuədir [Mətn] /M. Axundov.- B.: [s. n.], 1913(1331h.).- 275 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Məmməd Rahim-100:Metodik tövsiyələr /Tərtib edəni: S.Mehrəliyeva.- B.: 2006.- 22 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. M.S.Ordubadinin 135 illikyubileyinin keçirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların vəzifələri: Metodik tövsiyələr /Tərt. edəni.: S. Eminova.: B.: 2006.- 24 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq şairi Səməd Vurğunun anadan olmasının 100 illik yubileyi: Metodik vəsait /Tərt. ed. Dəmir Bayramov; Yeganə Qarayeva; Könül Səmədzadə; Red., Tahir Sadıqov, Füruzə Quliyeva, Nailə Alışova - B.: 2006.- 59 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Xalq Şairi Süleyman Rüstəmin 100 illiyi:Metodik tövsiyələr /Òəðòrt. ed. Zenfira Qulamova, red.Samira Eminova.-B.: 2006.- 19 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Kitabxanalarda Nüsrət Kəsəmənlinin anadan olmasının 60 illik yubileyi ilə əlaqədar keçirilən tədbirlər: Metodik vəsait/Tərt. ed. S.İsayeva.- B.: 2006.- 12 s.

 

Axundov M.F. adına Azərbaycan Milli Kitabxanası. Lətif Kərimovun 100 illik yubileyinin kecirilməsi ilə əlaqədar kitabxanaların gorəcəyi islər: Metodik vəsait. -B.: 2006.- 19 s.

 

Mirzə Fətəli Axundov 1812-1878 [Mətn]: tövsiyə ədəbiyyat göstəricisi /AzSSR Mədəniyyət Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Resp. Döv. Kitabxanası, Ölkəşünaslıq və milli biblioqrafiya şöbəsi; red. İ.V.Şibayeva, B.M.Səfiyev.- B.: [s.n.], 1982.- 59 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına ADU; red. hey. R.Y.Həsənov, B.M.Məmmədzadə, F.C.Hüseynov [və b.]Bakı: ADU, 1987.- 120, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli [Mətn]: məqalələr məcmuəsi /tərt. ed. N.Məmmədov; red. K.Məmmədov; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu.- B.: AzSSR EA, 1962.- 354, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Dünya ədəbiyyatı kitabxanası [Mətn]: 100 cilddə.- Bədii və fəlsəfi əsərləri /M.F.Axundov; red. hey. H.Abbaszadə, M.Abdullayev, Ə.Ağayev [və b.]; tərt. ed. H.Məmmədzadə; rəssamı. E.Məmmədov 39 -cu cild.- B.: Yazıçı, 1987.- 365, [2] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə Bədii nəsr və ədəbi-tənqidi əsərləri /M.F.Axundov; tərt. ed. F.Qasımzadə, Ə.Ələsgərzadə; red. M.Arif, H.Araslı; farscadan tərc. M.Mübariz; SSRİ EA, Azərb. Filialı Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu II cild.- B.: Azərnəşr, 1938..- 460 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; red. hey. M.Z.Cəfərov, F.Köçərli, Ə.M.Mirəhmədov və b.; tərt. ed., müqəddimə və izahların müəl. N.Məmmədov; cildin red. H.Məmmədzadə; AzSSR EA, Nizami ad. Xalqlar Dostluğu Ordenli Ədəbiyyat İn-tu I cild.- B.: Elm, 1987.- 317, [2]s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; rəyçilər. N.Məmmədov, Z.Əsgərli; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; farscadan tərc. ed. M.Mübariz; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu III cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; farscadan tərc. ed. M.Mübariz; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /M.F.Axundov; tərt. ed. H.Məmmədzadə; rəyçilər. N.Məmmədov, Z.Əsgərli; red. Ə.Mirəhmədov; AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 1988.- 385, [3] s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [2 cilddə] /M.F.Axundov Birinci cild.- B.: Atilla, 2000.-126 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: II cild [Mətn] /M.F.Axundov.- B.: Atilla, 2001.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Hacı-Qara. Sərgüzəşti-mərdi-xəsis 5 pərdə komediya /M.F.Axundzadə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 70 s.
 

 Axundov Mirzə Fətəli. Kəmalüddövlə məktubları /M.F.Axundov; Tərc.: M.Əlizadə.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1959.- 222 s.

 

Axundov Mirzə Fətəli. Kəmalüddövlə məktubları /M. F. Axundov; tərc. M. Əlizadə; red. Y. Məmmədov.- B.: Gənclik, 1969. - 199, [1] s.
 

 Axundov Mirzə Fətəli. Komediyalar /M.F.Axundov; [red. Ə.Mehdiyeva].- B.: Azərnəşr, 1962.- 9, [3] s. 

 

Axundov Mirzə Fətəli. Puşkinin ölümünə [Mətn]: Şərq poeması /M.F.Axundov.- B.: [s.n.], 1962.- 195, [1] s.

 

Axundov Mirzə Məhəmməd. Dram əsərləri [Mətn] /M. M. Axundov; red. A. Kəngərli ; tərt. ed. və ön sözün müəl. R. Sadıxov ; AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. Bakı: Mütərcim, 2003.- 212 s.: portr., şək., 21 sm.

 

Axundov Musa Ağəli oğlu. Ömrün işığı [Mətn] /Musa Axundov.- B.: Yazıçı, 1989.- 137, [2] s.

 

Axundov Rizvan Qorxmaz oğlu. Ağdamım qanım, canım. Doğma Azərbaycanım [Mətn] : Batalyon xatirələri : memuar /R. Q. Axundov. B.: Apostroff, 2015.- 159, [1] s.: portr, şək., xəritə, 21 sm.

 

Axundov Süleyman. Zarafat [Mətn]: hekayələr /S. Axundov.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-108 s.

 

Axundov Süleyman Sani. Eşqin nəticəsi.- B.: Azərbaycan xalq maarif komissarlığının ali siyasi maarif şöbəsi, 1925. 45, [2] s.

 

Axundov Süleyman Sani. İki yol yaxud Məhəmməd Əmin Azəri [Mətn]: drama bir pərdədə /S.S.Axundov.- B.: Azərbaycan Xalq Maarif komissarlığı Ali Siyasi Maarif İdarəsi, 1922.- 29 s.

 

Axundov Süleyman Sani Rzaqulu bəy oğlu. Qaraca qız [Mətn] ; "Qaraca qız"ın taleyi : "Qaraca qız" povesti 3 variantda /S. S. Axundov, K. A. Nəhmətova ; ərəb əlifbasından transfoneliterasiya ed. və ön söz. müəl. K. A. Nəhmətova ; elmi red. Ə. Bağırov. Bakı: [Avropa], 2016.- 170, [2] s.: port., fotoşək., ill., 21 sm.

 

Axundov Süleyman bəy. Qorxulu nağıllar [Mətn]: 1.Əhməd və Məleykə. 2. Rəşid və Gövhər /S. S. Axundov.- B.: Məktəb, 1916."Məktəb"in elektrik mətbəəsi.- 16 s.

 

Axundov Süleyman Sani. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /S.S.Axundov; Tərtib edəni və ön sözün müəllifi. N.Vəlixanov; Red. Ş.Vəliyev.-B.: Şərq-Qərb, 2005. -448 s.

 

Axundov Şöhlət Əfşar. Dodaqdan könüllərə [Mətn] /Ş.Ə.Axundov; [red. İ.Tapdıq].- B. [Nurlan], 2008.- 236 s., [8] v. şək.

 

Axundov Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Azərbaycan sovet tarixi romanı [Mətn] /Y. Axundov; elmi red. A. Zamanov.- B.: Yazıçı, 1979. - 238 s.

 

Axundov Yavuz İbrahimxəlil oğlu. Tarixi roman və müasirlik [Mətn] /Y.İ.Axundov; red. Y.Seyidov; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- B.: Elm, 1975.- 40 s.

Axundova Elmira. Şüşə saray (siyasi detektiv).-B.: "Yurd", 2007.- 468 s.

 

Axundova Gülşən İslam qızı. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası [Mətn] : [monoqrafiya] /G. İ. Axundova ; elmi red. Q. İ. Məşədiyev ; AMEA? Nəsimi adına Dilçilik İn-tu. Bakı: [s. n.], 2017.- 103, [1] s.: 20 sm.

 

Axundova Məryəm Yusif qızı. Yusif Vəzir Çəmənzəminli [Mətn] M.Axundova; elmi red. K.Məmmədov.- B.: Yazıçı, 1981.- 103, [5] s.

 

Axundzadə Dilbər. Müşfiqli günlərim [Mətn]: [xatirələr] /D.Axundzadə; Məsləhətçi. X.Bağırov; Red. M.Çəmənli; Nəşriyyat direktoru. Ə.Əliyev; So söz. Ə.Məhsəti.- B.: Gənclik, 2005.- 274 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Aldanmış kəvakib və yaxud Hekayəti-Yusif şah [Mətn] /M.F.Axundzadə.- Paris: İmprimerie Nationale, 1903.- 97 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Aldanmış kəvakib. Hekayəti-Yusif-şah [Mətn] /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 24 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Bədii və ədəbi-tənqidi əsərləri /Mirzə Fətəli Axundzadə; Tərtib edəni, ön sözün müəllifi və red.: N.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 280 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. I cild /Mirzə Fətəli Axundzadə; tərt. ed. və ön sözün müəl. N.Məmmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. II cild /M.F.Axundzadə; tərt. ed. H.Məmmədzadə; ön sözün müəl. Y.Qarayev; red. Ə.Mirəhmədov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri [Mətn]: [3 cilddə]. III cild /M.F.Axundzadə; tərt. edəni və ön sözün müəl. H.Məmmədzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Hacı-Qara. Sərgüzəşti-mərdi xəsis [Mətn]: 5 pərdəli komediya /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 42 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin öz dostu İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə fars dilində yazdığı üç məktubun və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavabın türk dilində tərcüməsidir [Mətn] /M.F.Axundzadə; [ön söz. S.Ağamalı oğlu]B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.- 110, [2] s.

Axundzadə Mirzə Fətəli. Hindistan şahzadəsi Kəmalüddövlənin İran şahzadəsi Cəlalüddövləyə fars dilində yazdığı üç məktubun və Cəlalüddövlənin ona göndərdiyi cavabın türk dilində tərcüməsidir [Mətn] /M.F.Axundzadə; ön söz. S.Ağamalı oğlu.- B.: Yeni türk əlifba komitəsi, 1924.-74 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Molla İbrahim-Xəlil kimyagər [Mətn]: komediya 4 məclisdə /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 19 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Mürafiə vəkilləri [Mətn]: 3 pərdəli komediya /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 43 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Nabatat həkimi müsyo Jordan ilə cadükün dərviş Məstəli-şahın hekayəsi [Mətn]: 4 pərdəli komediya /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 28 s.

 

 Axundov Mirzə Fətəli. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: Bakı: Uşaq və gənclər nəşriyyatı, 1938.- 253 s.

 

Axundzadə Mirzə Fətəli. Sərgüzəşti-vəzire-xane-Sarab [Mətn]: 4 pərdəli komediya /M.F.Axundzadə.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 28 s.

 

 Axundzadə Mirzə Fətəli. Təmsilat [Mətn] /M. F. Axundzadə Tiflis: Canişini-Qafqazın Basmaxanası, 1860. -286 s.

 

Axundzadə Mirzə Məhəmməd. Əqaidül-müslimin [Mətn]: təmrin qismi /M.M.Axundzadə I cild.- Gəncə: (s.n.), 1907 (1326 h.).- 26 s.

 

Axundov Mirzə Məhəmməd. Məhəbbətsizlik nəticəsi və yaxud ata və ananın təqsiri [Mətn]: dört məclisli həyati pyesdir /M. M. Axundov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 94 s.

 

Axundov Süleyman Sani. Qorxulu nağıllar [Mətn] /S.S.Axundov.- B.: Atilla, 2002.- 114 s.: 20 sm.

 

Axundzadə Mirzə Məhəmməd. Məclis yaraşığı [Mətn] /M.M.Axundzadə; transfoneliterasiya, ön söz və lüğətin müəl. C.Muradov; red. M.Nağısoylu, Ş.Abdullayeva; [rəssam H.E.Əliyev]Bakı: Ziya-Nurlan, 2010.- 98, [1] s.
 

Ak-Pamık türkmən xalq nağılı /[tərc. ed. S.Əliyeva; red. G.Həsənzadə].- Bakı: Uşaqgəncnəşr, 1957.- 17, [3] s.

 

 Akademik Bəkir Nəbiyev haqqında soraq kitabı [Mətn] /tərt. ed. G.Rəsulova; red. A.Kəngərli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [Nafta-press], 2009.387, [1] s.: fotoşək., portr.
 

Aqamalı oğlu S. Bizim yolumuz hayana dur? [Mətn].- B.:1924.- 49 s.

 

Aqşin. Sizin eradan əvvəl [Mətn]: şeirlər /Aqşin.- B.: Qanun, 2005.- 130 s.

 

Alarlı Misir. Alar dastanı [Mətn] /M.Alarlı; Buraxılışa məsul. Ə.Osmanlı, Y.Həsənli.- B.: Azərbaycan, 1993.- 160 s.

 

Alazan. Yolda roman /Alazan; ermənicədən ixtisarla çevirəni. F.İsmixanov; red. M.S.Ordubadi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 109 s.

 

Albalıyev Şakir Əlif oğlu. Azərbaycan məişət nağıllarında şah obrazı [Mətn] /Ş.Ə.Albalıyev; elmi red. və ön sözün müəl. A.M.Nəbiyev; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Təknur, 2008.- 151, [1] s.

 

Aleksandr Sergeyeviç Puşkin [Mətn]: anadan olmasının 150 illiyi münasibətilə : oxucular üçün yaddaş tərt. H.A.Rzaquliyev.- B.: [s. n.] 1949.- 15, [1] s.

 

Alekseyev M. Balşeviklər [Mətn] /M.Alekseyev; tərcümə. Ə.Hakverdiyev I hissə.- Bı.: Azərnəşr, 1927.- 223 s.

 

Aleksidze Zaza. Qafqaz Albanları dilləndilər [Mətn]: Sinay dağından tapılmış alban mətninin identifikasiyası və izahı /Z.Aleksidze; gürcücədən tərc. ed. N.Nəsibov; red. İ.Məmmədli; ön söz müəl. S.Əfəndi.- Gürcüstan: Artanuci, 2003.- 130 s.

 

Aleyxem Şolom. Südçü Teyve [Mətn]: [povest və hekayələr] /Ş.Aleyxem; tərc. ed.: H.Hacıyev; burax. məsul. N.Nəcəfov; Rəssam: İ.Məmmədov.- Bakı: 2007.- 272 s. , şək., portr. ; 21 sm.
 

 Alxasov Alxas Əmrah oğlu. Müqəddəs ziyarətgahlar [Mətn] /A. Alxasov; red. A. Quliyeva.-B.: Araz, 2000.- 191 s.

 

Alı. Əsərləri [Mətn] /Aşıq Alı ; tərt. ed. və red. Q. Zimistanoğlu. Bakı: [OL MMC], 2013.- 336, [6] s., [4] v. fotoşək., portr.: faks., 21 sm.

 

Alışanov Hüseyn. Aytənin nəğmələri [Mətn] /H. Kürdoğlu ; tərt ed. İ. Alişanlı ; red. Ş. Alişanlı. Bakı: Sabah, 2009.- 171, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Alışanov Hüseyn. Yurduma qurbandır sözüm [Mətn] /H. Kürdoğlu ; tərt ed. İ. Alişanlı ; red. Ş. Alişanlı ; ön söz. müəl. B. Nəbiyev. Bakı: Sabah, 2005.- 507, [1] s.: portr., 21 sm.

 

Alıyev Alı Abdulla oğlu( Alı Səfolu). Dərələyəz folklorunun regional xüsusiyyətləri [Mətn].- B.: Dərələyəz-M, 2008.- 68 s.

 

Alışarlı Səfər Xəlil oğlu. Sən heç nə bilmirdin... [Mətn]: povest və hekayələr /Səfər Alışarlı; red. Z.Şahsevənli.- B.: Gənclik, 1991.- 208 s.

 

 Ali təhsilin bakalavr pilləsi üçün "Fransız dili" fənn proqramı Tərtib edən: Süleyman Hüseynov; Elmi red.: Ə.Ağayev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyası.- B.: 2001.- 33 səh.

 

Ali təhsilin magistr pilləsi üçün "Fransız dili" fənn proqramı [Mətn] tərt. ed. S.Hüseynov; elmi red. C.Babaxanova; Azərb. Respub.Təhsil Problemləri İn-tu; Azərb. Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akad. B.- 2001.- 20 s.

 

Alim-Vətəndaş Elməddin Əlibəyzadə 80 [Mətn] /Tərtib edən və ön sözün müəllifi. G.P.Vaqifqızı; Elmi red. H.İsrafilov, V.Osmanlı.- B.: Adiloğlu, 2006.- 476 s.

 

Alimlər alim haqqında: Muradxan Paşa oğlu Cahangirov [Mətn] /Tərtibçi. A.M.Səfiyev; Red. və ön sözün müəll. Y.V.Qarayev; AzEA Nizami ad. Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Sabah, 1993.- 36 s.: 1portr

 

Alkadarski Əbdülqadir. Yeni üsul türk əlifbası və ilk qiraət [Mətn] /Ə.Alkadarski.- Buynaks: Dağıstan Xalq Maarif komissarlığı, 1926.- 74 s.

 

Alkadarski Əbdülqadir. Yeni üsul türk əlifbası və ilk qiraət [Mətn] /Ə.Alkadarski.- Buynaks: Dağıstan dövlət nəşriyyatında, 1928.- 74 s.

 

Alkadarski A.K. Yeni türk əlifbası və ilk qiraət [Mətn] /A.K.Alkadarski.- Mahaç-Qala: Dağ-əlif komitəsi, 1929.- 80 s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Çağdaş ədəbi proses problemlər, mülahizələr: [metodik vəsait] /M. Q. Allahmanlı; elmi red. H. Ə. Qasımov; rəyçi A. A. Hacıyev [və b.].-Bakı: [ADPU], 2013.- 100, [1] s.
 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Dilə sevgi, yurda sevgi [Mətn]: (araşdırmalar, tədqiqatlar) M. Q. Allahmanlı; red. və ön sözün müəll. Əli Rza Xələfli.-Bakı.- Təknur.- 2011.- 302, [2] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Ədəbiyyat məsələləri [Mətn]: məqalələr: [dərs vəsaiti] /M. Allahmanlı; elmi red., P.Ş.Əfəndiyev; rəyçilər T.C.Novruzov [və b.].- B.: [ADPU], 2009.- 213, [3] s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Təxəllüsü Vaqif, nəzmi dürəfşan [Mətn] : [monoqrafiya] /M. Q. Allahmanlı ; red. P. Ş. Əfəndiyev. Bakı: [Ləman NP], 2017.- 339, [1] s.: portr., 20 sm.
 

Allahmanlı Məhəmməd. Aşıq yaradıcılığının inkişaf mərhələləri [Mətn]: Bakı: Elm və təhsil, 2011. -292 s.

 

Allahmanlı Məhəmməd. Azərbaycanın Qərb bölgəsinin mənəvi mədəniyyətindən [Mətn]: tarixi-etnoqrafik tədqiqat.-Bakı: Nurlan, 2011.- 176 s.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Rasim Gənzəlinin bədii nəsri /M. Allahmanlı; red. P. Əfəndiyev.- B.: Elm və təhsil, 2012. -186, [2] s.

 

Allahverdi Ramin Novruzəli oğlu. Təqvim mifləri və Novruz [Mətn] /R.N.Allahverdi; elmi red. S.Rzasoy; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: [Nurlan], 2013.- 179, [1] s.: cədv., 20 sm.

 

 Allahverdiyev Cəlal Vaqif oğlu. İrəvan ədəbi mühiti (1920-1950 ci illər) [Mətn] /C.Allahverdiyev; elmi red. Q.Namazov, B.Xəlilov.- B.: Elm, 2010.- 249, [1] s.

 

 Allahverdiyev Əli Lazım oğlu. Fransız dilinin frazeoloji birləşmələrinin sinonimləri [Mətn]: metodik vəsait /Ə. Allahverdiyev; red. Ə.Məmmədova; elmi red. Ç.O.Babaxanova; rəyçi. R.C.Cabbarov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Naxçıvan Dövlət Un-ti.- B.: Adiloğlu, 2009.- 238, [2] s.: 20 sm.


 
Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. XI əsr Azərbaycan ədəbiyyatşunaslığı məsələləri: (Xətib Təbrizinin "Şərh Əl-Həmasə" kitabı əsasında) /Q.Allahverdiyev; Şərq Araşdırmaları Mərkəzi-2.- B.: 2004.- 286 s.

 

Allahverdiyev Qaley Əli oğlu. Nəsimi gəzən yerlər [Mətn] /Q. Allahverdiyev.- B.: Sabah, 1995.- 93 s.

 

Allahverdiyeva Zəhra. Azərbaycanda Nizamişünaslığın təşəkkülü və inkişafı (XX əsrin 40-cı illəri) /Z.Allahverdiyeva; elmi məsləhətçi R.Əliyev; elmi red. T.Kərimli; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: Nurlan, 2007.- 223 s.; 22 sm.

 

Allahmanlı Mahmud Qara oğlu. Folklorşünaslıq məsələləri. Məqalələr.-Bakı: Elm və təhsil, 2012. -284 [] s.

 

Allahyarov Hüseyn Alon oğlu. Zirzəmidə qətl [Mətn] H.Allahyarov; Red. Ü.Mirzəyeva.- B.: Nasir, 2002.- 220 s.

 

Alman dili: Ali məktəb tələbələri üçün dərslik /F.Yadigar, B.Həmzəliyeva, F.Aslanov, D.Veysəlova; Elmi red.: M.H.Səfərov Cild I hissə.- B.: Maarif, 2000.- 328 səh.: şəkilli, 20 sm.

 

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. H. Arzulu, Ə. Nəcəfov, A. Mollayeva, V. Hacıyev, A. Abbasova. - I cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 440 s.

 

Alman ədəbiyyatı antologiyası [Mətn]: İki cilddə /Tərc. edən. G. Həsənzadə, S. Hüseynova, T. Elçin. - II cild. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 376 s.

 

Almanca-Azərbaycanca lüğət [Mətn]: lüğətə təxminən 40000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir: A-Z /red. Ç. Qurbanlı; [tərt. ed. R. Babayeva və b. ] [burax. məs. Ə. Güləliyev]Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 647, [1] s.

 

Almaszadə Yıldırım. Dağlar səslənirkən şeirlər və poemalar /Y.Almaszadə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 93, [1] s.

 

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasının dili. [ monoqrafiya]. Bakı : Elm , 2010. 163, [1] s.
 

 Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. İngilis dilində zamanlar sistemi metodik vəsait /S. M. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçi. M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov; Azərb. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Texniki Un-ti.-Bakı: [s. n.], 2013.- 109, [1] s.

Alməmmədova Səbinə Məmməd qızı. Şifahi nitqin inkişafı üçün ingilis dilində mətnlər və tapşırıqlar toplusu dərs vəsaiti /S. Alməmmədova; məsləhətçi R. İsmayılov; elmi red. İ. Tahirov; rəyçilər M. Mahmudov, M. Əsədova, Y. Süleymanov.-Bakı: AzTU, 2012.-227, [1] s.

 

Altayev. Azadlıq [Mətn] /Altayev; A. İsrafilbəyli; müqəddimə. Çocuq ədəbiyyatı komissiyası.-Bakı: [s.n.], 1924. 23 s.

 

Altıdilli izahlı ensiklopedik coğrafiya terminləri lüğəti: Azərbaycan-Rus-İngilis-Alman-Fransız-Türk dilləri /Tərtib edənlər: Ş.G. Həsənov, Q.Ş.Məmmədov, S.B.Məmmədov və b.; Azərbaycan Respublikası "Təhsil" Mərkəzi.- B.: Təhsil, 2005.- 235 s.
 

Amadu Jorji. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /J.Amodu; tərc. ed. və ön söz. müəl. İ.Əlfioğlu; red. M.Qarayev; bədii tərtibat və dizaynın müəl. T.Qorçu.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 621, [2] s.

 

Amanova Solmaz Bayramqulu qızı. Qız və qızılgül [Mətn]: [şeirlər] S.B.Amanova; red. N.Muxtarova.- B.: Gənclik, 2001.-80 s.

 

Amnuel A. Marat [Mətn]: bir pərdəli pyes /A.Amnuel; tərcümə. Ş.Abbaszadə.- B.: Azərnəşr, 1927.-32 s.

 

Amnuel A. Marat [Mətn]: bir pərdəli pyes /A. Amnuel.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-26 s.

 

Ana dilindən əlifba qurupları üçün gündəlikdən dərs planı.- B.: [XMŞ metod bürosunun nəşriyyatı]; 1932.- 21 s.

 

Ana dilinin tədrisi metodikasından metodik göstərişlər [Mətn]: ibtidai təhsil pedaqogikası və metodikası "fakültəsinin qiyabi şöbəsinin III-V kurs tələbələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Ped. İn-tu; tərt. ed. M.Q.Məmmədov; red. S.Quliyeva.- B.: [V.İ.Lenin ad. APİ], 1984.- 58, [1] s.; 20 sm.

 

Ana vətən [Mətn] (Ana vətən haqqında şerlər) /tərt. ed. Q.Ə.Vəkilov.- B.: Maarif, 1989.- 159, [1] s.

 

Anatollu Əhməd. Çuvalduz [kupletlər] /Ə.Anatollu.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Anar. Dədə Qorqud Anar; Rəssam: İ.Məmmədov;Önsöz: H.Araslı.- B.: Yurd, 1999.- 85 s.

 

Anar. Dədə Qorqud Dünyası [Mətn] Anar; Red.: M.Əhmədov; "Kitabi-Dədə Qorqud" Dastanının 1300 illiyi üzrə Dövlət Komissiyası. Bakı: Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 192 s.

 

Anar. "Molla Nəsrəddin" 110 il sonra [Mətn] /Anar ; red. E. İsgəndərzadə. Bakı: Vektor, 2016.- 157, [3] s.: ill., 18 sm.

 

Anar. Mübarizə bu gün də var[Mətn] Rəsul Rzanın həyatı vəyaradıcılığı haqqında düşüncələr /Anar; Red.: Arif Əmrahoğlu; Üz qabığındakı portretin müəllifi: Tahir Salahov.- B.: Nurlan, 2002.- 531 s.

 

Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. Hekayələr, povestlər /Anar; ön sözün. müəl. Y.Qarayev; [red. Ü.Kürçaylı] 1cild.- B: Azərnəşr, 1988.- 398, [2] s. , portr, şək. ; 21sm.

 

Anar. (Rzayev Anar Rəsul oğlu). Seçilmiş əsərləri [Mətn] Anar; red. hey. Ə.Quliyev (baş red.)və b.; tərt. A.Əmrahoğlu; ön sözün müəllifi. N.Cəfərov; red. R.Məcid.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 488 s.

 

Anar. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Anar.- B.: Lider, 2004. -416 s.

 

Anar. Şeir yazmaq bir həvəsdi [Mətn]: şeirlər Anar.- B.: Nurlan, 2007.- 247, [1] s.

 

Anar Süsən. Bu dünya sənsiz [Mətn]: şerlər /Süsən Anar; Red. H. Sadıqova.- B.: Azərnəşr, 2007.- 106 s., 1portr.

 

Andersen Hans Xristian. Çirkin ördək balası [Mətn] /H.X.Andersen; çevirən. T.Şahverdili.- B.: Azərnəşr, 1924.- 31 s.

 

Andersen Hans Xristian. Qəhrəman qurşun əsgər [Mətn] /H. X. Andersen; çevirən. T. Şahverdili.- Bakı:Azərnəşr;1924. 15 s.

 

Andersen Hans Kristian. Nağıllar [Mətn] /Hans Kristian Andersen; tərcümə edən. M.Rzaquluzadə; ön sözün müəllifi. Şahin Xəlilli.-B.: Öndər, 2004. -160 s.

 

Andersen Hans Xristian. Üç ayı [Mətn] /H.X.Andersen; çevirən. T.Şahverdili; müqqəddimə. Çocuq ədəbiyyatı komissiyası.- B.: Azərnəşr, 1924.- 12 s.

 

Anninski Lev Aleksandroviç. Ceviz ləpəsi [Mətn]: [ədəbi məqalələr] /Lev Anninski; tərc. ed. M.Qocayev (ön söz müəl.), E.Başkeçid; elmi red. R.Əliyev.- B.: Kitab aləmi, 2011.- 605, [1] s.

 

Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: iki cilddə /Tərtib edəni. Ə.Sultanlı; Ön söz. T.Novruzov I cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 496 s.

 

Antik ədəbiyyat antologiyası [Mətn]: 2 cilddə /Tərtib ed. Ə.Sultanlı II cild.- B.: Avrasiya press, 2006.- 264 s.

 

Antik ədəbiyyat müntəxəbatı [Mətn] Red.: G.Ələkbərqızı; Ön söz: T.Novruzov I kitab.- Bakı Gənclik 1999.- 432 səh.

 

Antik ədəbiyyat müntəxəbatı ali məktəblər üçün /tərt. Ə.Sultanlı; red. M.İbrahimov, Ə.Sultanlı.- Bakı: Azərnəşr, 1950.- 842, [2] s.

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Nizami Gəncəvinin pedaqoji görüşləri [Mətn]: monoqrafiya /B. Apoyev.- B.: Adiloğlu, 2008.- 242, [2] s.

 

Apoyev Bayram. Nizami Gəncəvi irsindən pedaqoji prosesdə istifadə işinin sistemi dərs vəsaiti /B. F. Apoyev; rəyçi. X. Yusifli, Ş. Tağıyev, A. Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.-Bakı: Mütərcim, 2012. - 211, [2] s.

 

Apoyev Bayram Fəti oğlu. Öz gülüm-gül ömrüm [Mətn] /B. F. Apoyev ; red.: S. Orucoğlu, S. Mirhəsən. Bakı: Nərgiz, 2015.- 303, [1] s.: portr., ill., rəngli ill., 21 sm.
 

Aprel alovları proletar yazıçılarından nümunələr.- B.: Azərnəşr, 1930.- 95, [1] s.

 

Araks. Alvan /Araks; ermənicədən çevirəni. İsmixanov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 40 s.

 

Aran Səyyad. Xaosdan sabitliyə [Mətn]: məqalələr, intervülər, şərhlər Nəşr 163 /S.Aran; Red.: S.Nəzərli, N.Rəhimqızı.- B.: Azərbaycan Ensklopediyası NPT; 1999.- 404 s.

 

Aranlı Yavər. İntiqam: povestlər və hekayə Yavər Aranlı; Rəssam: Nazim Yunusov; Red.: Zülfüqar Şahsevənli B.: Gənclik, 2002.- 144 səh.  

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi ali məktəblər üçün dərslik /H.Araslı; red. M.H.Təhmasib; S.M.Kirov ad. Azərb. Döv. Un-ti.- B.: Azərb. Un-ti, 1956.- 324, [4] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Aşıq yaradıcılığı /H.Araslı; red. T.Bayram; Azərb. SSR Mədəniyyət Nazirliyi, Respublika Xalq Yaradıcılığı Evi.- B.: Birləşmiş, 1960.- 135, [1] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Azərbaycan ədəbiyyatı: arixi və problemləri [Mətn]: (seçilmiş əsərləri): bir cilddə /H.Araslı; red. N.Araslı; AzEA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Gənclik, 1998.-732 s.: portr., fotoşək

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin həyat və yaradıcılığı [Mətn]: Mühazirəçilər üçün vəsait /H. Araslı; Azərbaycan SSR Nazirlər Soveti yanında Mədəni-Maarif Müəssisələri Komitəsi Mərkəzi Mühazirə Bürosu Bakı, 1947.- 38 s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Fədakar şair [Mətn]: İmadəddin Nəsimi H.Araslı; red. M.Arif.- B.: EAAzf, 1942.- 19, [1] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. İmadəddin Nəsimi [Mətn]: həyat və yaradıcılığı H.Araslı; [red. M.Quluzadə]B.: Azərnəşr, 1972.- 73, [3] s.

 

Araslı Həmid Məmmədtağı oğlu. Nizami və vətən [Mətn] H.Araslı; SSRİ Elmlər Akademiyası - Azərbaycan Filialı Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; Red.: M.Arif.- Bakı:Azərbaycan, 1943.- 23 s.

 Araslı Nüşabə Həmid qızı. Ədəbiyyat [Mətn]: Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /N.Araslı.-Bakı: Maarif, 1994.- 248 s. , portr. ; 21 sm.


 Araslı Nüşabə Həmid qızı. Ədəbiyyat [Mətn]: Orta ümumtəhsil məktəblərinin VII sinifi üçün dərslik /N.Araslı.- Bakı: Maarif, 1996.- 248 s. , şək. ; 21 sm.
 

Araz Məmməd. Atamın kitabı [Mətn]: şeirlər və poema /M.Araz.- B.: Gənclik, 1974.- 167, [1] s.

 

Araz Məmməd. Aylarım, illərim [Mətn]: şerlər və poemalar /M.Araz.- B.: Yazıçı, 1979.- 223, [1] s.
 

Araz Məmməd. Daş harayı [Mətn]: Şeirlər /M.Araz.- B.: Yazıçı, 1992.- 256 s.

 

Araz Məmməd. Dünya düzəlmir... [Mətn]: Şerlər /M.Araz; Tərtib edəni: Ə.Sayılov; Ön söz: T.Mahmud.- B.: 1992.- 79 s.

 

Araz Məmməd. Dünya sənin, dünya mənim... seçilmiş şeirlər/A.Məmməd; tərt. ed. və çapa hazırlayan S.Əbülfəzqızı; red. R.Cabbarlı; [fransız dilinə tərc. ed. Ş.Zaman]Bakı: Elm və təhsil, 2011.- [95] s. + [111] s.

 

Arif Məmməd. Ədəbi-tənqidi məqalələr [Mətn] M.Arif; [red. Ş.Abasov].- B.: Azərnəşr, 1958.- 444, [3] s.

 

Arif Məmməd. Ədəbiyyat müntəxabatı orta məktəb üçün: yeddinci tədris ili /M.Arif, Ə.Sultanlı; [red. H.Zeynallı; buraxıcı. X.Kazımov].- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 241, [2] s. , portr. ; 23 sm.
 

 Araz Məmməd. Əsgər andı [Mətn] /A.Məmməd; Tərtib edəni: G.Fətəliqızı; Red.: Ş.İbrahimova.- Bakı: Araz, 2003.- 100 s. , portr. ; 17 sm.
 

 Araz Məmməd. Həyatın və sözün rəngləri [Mətn] /M.Araz; [red. Z.Sultanov]Bakı: Gənclik, 1975.- 134, [2] s. ; 20 sm.

Araz Məmməd. "Mən özüm bilirəm nəçiyəm, nəyəm!" /Red.: Ş.Məmməqızı.- B.: Çinar-Çap, 2006.- 582 s.
 

 Araz Məmməd. Oxucuya məktub [Mətn]: şeirlər /M.Araz.- Bakı: Gənclik, 1978.- 228, [4] s. , portr. ; 16 sm.

 Araz Məmməd. Ocaq başında [Mətn]: şeirlər və poemalar /M.Araz; [red. Ağasəfa] Bakı: Yazıçı, 1988.- 240, [6] s. ; 17 sm.
 

 Araz Məmməd. Qayalara yazılan səs [Mətn] /M.Araz; Red. C.Məmmədzadə; Tərt. edəni, ön sözün müəllifi, tərcümeyi-hal göst. və bibl. müəllifi. İ.Həbibbəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1994.- 128 s. ; 16 sm.

 

Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. I cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 224 s.

 Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə. II cild /Məmməd Araz; ön sözün müəl. Y. Qarayev, tərt. ed. G. Fətəli qızı.- B., Lider, 2004.- 232 s.

 

Araz Məmməd. (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu) Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Məmməd Araz; baş red. Ə.Quliyev; tərt. ed. və ön sözün müəllifi. A.Abbas; red. İ.Həbibbəyli; rəs. L.Salamova.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 384 s. 1 portr

 

 Araz Məmməd. Sənətdə son mənzil olmur Publisistika I kitab /Məmməd Araz; Tərt.ed.: G.Fətəli qızı; Red.: Q.Əzizxanlı.- B.: Adiloğlu, 2001.- 438 s.


Araz Məmməd. Vətən deyin [Mətn] /Məmməd Araz; Red.: Aqil Abbas; Tərt. ed.: Gülxanım Fətəli qızı.- B.: Adiloğlu, 2003.- 149 s.

 

 Araz Məmməd. Yol ayrıcında söhbət [Mətn] /M.Araz; Red.: A.Abbas; Kitabın tərtibcisi: G. Məlikməmmədova.-Bakı: Azərbaycan, 1998.- 320 s. , ill., portr. ; 20 sm.

 

 Araz Məmməd. (İbrahimov Məmməd İnfil oğlu) Yol ayrıcında söhbət [Mətn] /M.Araz; Red.: A.Abbas; Tərtibçi: G. Məlikməmmədova.- B.: Azərbaycan, 1997,318 s. ill., portr
 

Məmməd Araz - 60. Millilik və bəşirilik [Mətn] /Tərtib edəni. İ.Ə.Həbibbəyli; Red. İ.Z.Səfərov, H.M.Həşimov.-Bakı: Azərnəşr, 1993.- 55 s.
 

Arazi. Yaşayanlar/Arazi; çevirəni. F.İsmixanov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 104 s.

 

Arazlı Abbas. Məktəb dünyası [Mətn]: Bədii, publisistik və metodik məqalələr toplusu /A. Arazlı. B.: Çaşıoğlu, 1999. 96 s.: portr., fotoşək., cədvəl

 

Arif Hüseyn. H.Arifə həsr olunmuş şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 7.- B.: [MBM] 2014.- 335, [1] s.

 

Arif Hüseyn. H.Arifə həsr olunmuş məqalələr [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 8.- B.: [MBM] 2014.- 727, [1] s.

 

Arif Hüseyn. (Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu) Lətifələr [Mətn] /Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 9.- B.: [MBM], 2014.- 143, [1] s.: 22 sm.

 

Arif Hüseyn. (Hüseynzadə Hüseyn Camal oğlu) Məqalələr, xatirələr, məktublar [Mətn] /Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova]Cild 6.- B.: [MBM], 2014.- 491, [1] s.: 22 sm.

 

Arif Hüseyn. Poemalar [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 4.- B.: [MBM] 2014.- 431, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Poemalar, pyeslər, tərcümələr [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 5.- B.: [MBM] 2014.- 423, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Hüseyn Arif; Ön sözün müəllifi: Camal Mustafayev. B.: Şərq-Qərb, 2004. 224 s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova; ön söz Z.Hüseynzadə] Cild 1.- B.: [MBM] 2014.- 495, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 2.- B.: [MBM] 2014.- 487, [1] s.

 

Arif Hüseyn. Şeirlər [Mətn] Hüseyn Arif; topl. və red. Z.Hüseynzadə; [naşir A.Fəttahova] Cild 3.- B.: [MBM] 2014.- 487, [1] s.

 

Arif Məmməd. XX əsr ədəbiyyatı [Mətn] : XX əsr və sovet ədəbiyyatı : orta məktəbin X sinfi üçün /M. Arif, C. Xəndan ; [red. H. Səmədzadə]. B.: Azərnəşr Tədris-pedaqoji şöbəsi, 1941. 317, [2] s.: ill

 

Arif Məmməd. Ədəbi-tənqidi məqalələr [Mətn] M.Arif; [red. Ş.Abasov].- B.: Azərnəşr, 1958.- 444, [3] s.

 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /A.Məmməd; tərt. ed. M.Axundova; red. Ə.Mirəhmədov; Azərbaycan SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu I cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 619, [1] s.

 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] : 3 cilddə /M.Arif; Azərbaycan SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; tərt. ed. M. Axundova II cild.- B.: Elm, 1968.- 502, [2] s.
 

Arif Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 3 cilddə /Məmməd Arif; AzSSR EA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu; tərt.ed. M.Axundova III cild.- B.: AzSSR EA nəşriyyatı, 1970.- 428 s.

 

Arif Məmməd. Səməd Vurğunun dramaturgiyası /Məmməd Arif; Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. H.Babayev.- B.: AzSSR EA, 1964.- 238, [2] s.

 

Arif Mir Cəlal oğlu Paşayev [Mətn]: biblioqrafiya /tərt. müəl. A.Əliyeva-Kəngərli, Ə.Həzərxanov; red. F.Hüseynova, İ.Səfərov; AMEA, Mərkəzi Elmi Kitabxana.- Bakı: Şərq-Qərb, 2011.- 239, [1] s.
 

Arifqızı Gülbəniz. Əsirlikdə qalan kəndim [Mətn]: [publisitik əsər] /G. Arifqızı; red. A. Əhmədova.-Bakı: Avropa, 2008. 140 s.

 

 Aristotel. Poetika [Mətn] /Aristotel; tərc. ed., ön söz və şərhlərin müəl. A. Aslanov.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-120 s.
 

Arlovits P. Od yurdunda [Mətn] /tərcümə. R. Mirzə Həsən; Ali siyasi maarif idarəsi Bakı: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 38 s.

 

Armen Mıkırtıç Sona /M.Armen.- B.: Azərnəşr, 1930.- 28 s.

 

Armen Mıkırtıç. Zübeydə /M.Armen.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Armstronq Qari. Marketinq: İlk addım [Mətn] /Qari Armstronq, Filip Kotler; elmi red. İ.Əsədov; rərc. F.Əliyev, A.Qasımov, G.Adıgözəlova.- B.: 2005.- 766 s.

 

Arzulu Həmid Fərhad oğlu. Sınıq güzgü [Mətn]: Roman və povest /H.Arzulu; Red. A.İsabəyli; Naşir. Q.İsabəyli.-Bakı: Şirvannəşr, 2005.- 180 s., 1 portr.; 20 sm.

 

Arzumanlı Vaqif Minad oğlu. 75 yaşın pillələri: Söhrab Tahir-75: Ömürdən yarpaqlar Vaqif Arzumanlı; Elmi red.: Hazif Qəhramanlı; AMEA, Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu.- B.: Qartal, 2001.- 336 səh.
 

 Asəf. Nilufər [Mətn]: Dübeyt, sinəzən, növhə və qəsidə məcmuəsidir. /Asəf. -B.: [s.n.], 1913 (1331 h.). 80 s.

 

Asəf Mirzə İsmayıl. Sərgüzəşti-yetiman [Mətn] /Asəf Mirzə İsmayıl; Fars dilindən tərcümə edən. H.M.R. Molla Məhəmmədzadə; naşir. bəradəran Orucov.- B.: [s. n.], 1911(1329 h. ).- 129 s.

 

Asəf Zeynallı adına Azərbaycan Dövlət Musiqi Kolleci 100 [Mətn]: [Bələdçi] /Naşir: Q.İsabəyli; Tərtibçiləri: Ə.Rəhmətov, G.Hətəmzadə.- B.: Şirvannəşr, 1997.- 32 s.

 

Asiya xalqlarının nağıl və əfsanələri [Mətn] /tərc. ed. Ş. Mirbağırova, A. Məmmədova; tərt. ed. C. Nağıyev, S. Mustafayev/- B.: Öndər, 2005.- 280 s.

 

Aslan Məmməd. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /M. Aslan; Red. T.Qaraqaya.- B.: Avrasiya press, 2006. -320 s.

 

Aslan Vaqif. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 4 cilddə. Şeirləri /V. Aslan; red. P. Əliyev; nəşrə məs. Ə. Mollazadə I cild.- B.: UniPrint, 2009.- 716, [2] s.

 

Aslanlı Mobil İsmayıl oğlu. Azərbaycan ədəbi və ictimai-pedaqoji fikrində fiziki tərbiyə məsələləri [Mətn]: [monoqrafiya] /M.İ.Aslanlı; elmi red. H.Əhmədov.- B.: Azərnəşr, 2008.- 423, [1] s.

 

Aslanoğlu Əli. Qəzəllər dünyası [Mətn]: /Red. və ön sözün müəl.: T.Kərimli.- B.: Nurlan, 2002.- 322 s.

 

Aslanoğlu Əli. Minillik düşüncələri [Mətn]: [Poema, şeirlər, qəzəllər] /Əli Aslanoğlu; Red.: Teymur Kərimli.- B.: Sabah, 2001.- 140 s.


Aslanoğlu Əli.
Muğam poetikası və idrak [Mətn] /Ə.Aslanoğlu; elmi red. R. İmrani, T. Kərimli, F.Əliyev.- B.: Elm, 2004.- 300 s.

Aslanoğlu Əli.
Seçilmiş qəzəllər [Mətn] /Ə.Aslanoğlu; Red. T.Kərimli.- B.: Nurlan, 2007.- 159 s.

 

 Aslanoğlu Əli. Sözün rəngi [Mətn] /Əli Aslanoğlu; Red. İ.Sadıq.-Bakı: Azərnəşr, 2008. -238 s.

 

Aslanov Aslan Məhəmməd oğlu. Nəğməli günlərim [Mətn]: şeirlər A.Aslanov;[ön söz.İ.Əfəndiyev].- Bakı: Yazıçı, 1985.- 177, [3] s.

 

Aslanov Əhməd. Dillərin qarşılıqlı əlaqəsi [Mətn]: qiyabiçi tələbələr üçün metodik göstəriş/Ə.Aslanov (tərt. ed.); elmi red. Ş.V.Yusifli; red. Ş.N.Qənbərova; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, H. Zərdabi adına Kirovabad Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Kirovabad: [s. n.], 1973.- 32, [2] s.

 

Aslanov Hacı Bayram. Sənətlərin şərəflisi[Mətn].- B.: Çinar-çap, 2008.- 208s.

 

Aslanov Mirabbas Seyidağa oğlu. İfadə yazı mətnləri ibtidai məktəb müəllimləri üçün /M.Aslanov; red. T.Babayev.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1962.- 52 s. ; 20 sm.
 

Aslanov Yusif Yusubəli oğlu. Ədəbi axtarışlar və tədris [dərs vəsaiti] /Y. Aslanov; elmi red. və ön söz. müəl. N. Cəfərov; rəyçilər N. Şəmsizadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.-Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 398, [2] s.

 

Aslanov Yusif Yusubəli oğlu. Ədəbiyyat tədrisi: ənənə və müasirlik [Mətn]: dərs vəsaiti /Y.Aslanov; red. S.Hüseynoğlu; rəyçilər Ş.Mikayılov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2011.- 162, [2] s. , portr., fotoşək., cədv. ; 22 sm.

 

Aslanova Şövkət Əvəz qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərslərində yeni metod və texnologiyalardan istifadə [Mətn]: [vəsait] Ş.Ə.Aslanova; rəyçi M.Çobanov, O.Abbasov; red. M.Baharlı; naşir M.Borçalı.- B.: Təhsil EİM, 2012.- 48 s.
 

Aslanova Şövkət Əvəz qızı. Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisində yeni metodların tətbiqi [Mətn]: [metodik tövsiyə] /Ş.Aslanova; red. M.Baharlı; rəyçilər. M.Çobanov, O.Abbasov; naşir. M.Borçalı.- B.: Təhsil EİM, 2009.- 44 s.

 

Aşıq Ağalar. Söz mənimkidir.-Bakı : Çaşıoğlu , 2014.- 92 [1] s.

 

Aşıq Alı. Əsərləri [Mətn] /Aşıq Alı; Tərtib ed. və ön sözün müəll. H.İsmayılov.- B.: Avrasiya press, 2006.- 192 s.

 

Aşıq Bəsti. Lalə [Mətn] /Aşıq Bəsti; toplayanı və tərt. ed. S.P.Pirsultanlı; red. S.Paşayeva. Gəncə: [s. n.], 2013.- 59 s. portr., ill

 

Aşıq Ələskər [Mətn] /top. İ.Ələsgərov; red. H.Araslı; AzSSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu birinci kitab.- B.: Elm, 1972.- 326, [1] s.

 

Aşıq Ələskər [Mətn] /top. İ.Ələskərov; red. H.Araslı; AzSSR Elmlər Akademiyası, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ikinci kitab.- B.: Elm, 1972.- 326, [2] s.

Aşıq Ələsgər [Mətn]: [şeirlər] /top. H. Əlizadə; tərt. və red. S. Hüseyn.-Bakı:Azərnəşr, 1934.- 181, [1] s.

 

Aşıq Ələsgər. Gözüm bir alagöz xanıma düşdü [Mətn]: Say-seçmə şerlər /Aşıq Ələsgər; Tərt.ed. M.Qaradaşlı; Red. F.Rzabəyova.- B.: Yazıçı, 1993.- 144 s.

 

 Aşıq Ələsgər. Əsərləri /Aşıq Ələsgər; Tərtib edəni, ön sözün və qeydlərin müəllifi: İslam Ələsgər.- B.: Şərq- Qərb, 2004.- 400 s.

 

Aşıq Ələsgər. Hikmət dünyası [Mətn] /Aşıq Ələsgər; Tərt.ed. və red.: E.İsmayıl.- B.: Ağrıdağ, 1997.- 40 s.

 

Aşıq Ələsgər. Seçilmiş əsərləri. Şeirlər [Mətn] /tərt. ed., ön söz. müəl. İ.Ələskərov.- B.: Yazıçı, 1988.- 182, [2] s.

 

Aşıq Ələsgər-175 [Mətn]: [Yubiley tolpusu] /Baş red.: M.İ.Yusifov; Məsul red. və tərtibçi: A.A.Səmədov; Naşir.: T.H Cəfərov; H.Zərdabi adına Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- Bakı: Mütərcim, 1998.- 68 s. , 1 portr. ; 20 sm.
 

Aşıq Hüseyn Saraclı. Şeirlər. Söyləmələr [Mətn] /Aşıq Hüseyn Saraclı; Tərtibçi. S.Əfəndi; Ön sözün müəll. Ə.Saraclı.- B.: Yazıçı, 1992.- 208 s.

 

Aşıq Mirzə Bilal. Bir vaxt şam-çıraqla gəzərlər məni. /A.M.Bilal; red. E.Məmmədli; rəyçi T.Qəni.- B.: Elm və təhsil, 2012.- 104s.

 

 Aşıq Şəmşir. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Aşıq Şəmşir.-B.: Avrasiya press, 2006.-400 s.

 

Aşıq Sumbat. Gözəlnamə [Mətn] /Aşıq Sumbat.- B.: [s.n.], 1911 (1329 h.).- 38 s.

 

 Aşıq Talıb. Könlüm Vətən arzular [Mətn] /Aşıq Talıb ; topl., tərt. ed. və çapa haz. İ. Ələsgər; red. E. Məmmədli; Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 99, [1] s.: ill., 20 sm.

 

 Aşıqlar [Mətn]: Müasir Azərbaycan aşıqları Toplayanı : H.F.Vəhid (Hüseyn Ulduz); Müqəddimə: M.H.Hisari.- Təbriz, [s.n.] 1990.- 253 s.

 

 Aşıqlar dünyası: [Mətn][Bakı] [2004].775 s.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). Ana ürəyi [Mətn] : poema və şeirlər : Azərbaycanın məscidlər məscidi : Təzəpir - 100 (1914-2014) /N. Atabəyli ; red. A. Atabəyli (ön söz əvəzi). Bakı: [Avropa], 2013.- 190 s.: ill., portr., 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq. Azad şeir və onun poetikası [Mətn] : [elmi əsər] /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; məsləhətçi.: D. Arif, R. Fərəcov ; dizayner G. Atabəyli. Bakı: "Step" ltd. kino şirkəti, 2017.- 347, [1] s.: portr., şək., faks., 20 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). Müəllim [Mətn] : lirik pedaqoji poema : Azərbaycan Milli Məktəbi - 150 il /N. Atabəyli ; red.: A. Atabəyli (Fərəcova) (ön söz), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz A. Atabəyli]. Bakı: Elm və təhsil, 2016.- 250, [3] s.: ill., portr., notlar, 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). O, xəyalımdakı Şirvan [Mətn] : qəzəllər : Azərbaycan klassik Şirvan intibah poeziya məktəbinin 900 illiyinə ithaf olunur /N. Atabəyli ; red.: F. Vahid qızı (İsgəndərova), A. Atabəyli ; məsləhətçi.: D. Arif, R. Fərəcov. Bakı: Elm və təhsil, 2015.- 236, [3] s., [1] v. portr.: şək., not, 21 sm.

 

 Atabəyli Namiq. "Seyidəm, ərseyi-eşq içrə..." [Mətn] : ithaf çələngi : 180 qəzəl və müxtəlif şeirlər : Hacı Seyid Əzim Şirvaninin anadan olmasının 180 illiyi qarşısında /N. Atabəyli ; red.: A. N. Atabəyli (Fərəcova), F. Əliağa Vahid qızı (İsgəndərova) ; [ön söz əvəzi A. Atabəyli]. Bakı: "Step" ltd. kino şirkəti, [El-Print], 2014.- 230 s.: portr., ill., not., faks., 21 sm.

 

  Atabəyli, Namiq Rəşid oğlu. Şirvanşah Böyük Axsitan [Mətn] : tarixi roman : [trilogiya] /N. Atabəyli ; red.: A.Atabəyli, Ə.V.Firəngiz ; dizayner   və bədii tərt.G.Atabəyli.Cild.[K. 1.]:Bakı: Avropa, 2018.552 s.: portr.ill.20 sm.

 

 Atabəyli Namiq (Şirvani). "Vahidiyəm Azərbaycanımızın..." [Mətn] : Dahi şairimiz Əliağa Vahidin (18. II. 1894 - 30. IX. 1965) anadan olmasının qarşıdan gələn 120 illiyinə həsr və ithaf olunmuş 120 qəzəl, meyxana və müxtəlif şeirlər /N. Atabəyli (Şirvani) ; red.: F. Vahidqızı (İsgəndərova), A. Atabəyli (ön söz). Bakı: [STEP ltd], 2014.- 214 s.: ill., portr., notlar, 21 sm.

 

Atalar sözləri [Mətn] /Azərbaycan ədəbiyyat cəmiyyəti.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 146 s.

 

Atalar sözləri və məsəllər [Mətn] tərt. ed. Ə.Hüseynzadə; red. B.Tahirbəyov.- B.: Azərnəşr 1971.- 150, [2] s.

 

Atalar sözü /Tərtib edəni: Məmmədvəli Qəmərli; Red. heyəti: İsrafil Abbaslı, Hüseyn İsmayılov, Rza Xəlilov; AMEA, Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2003.- 56 səh.

 

 Atalar sözü [Mətn]: yeddi yüz əlli misaldan ibarət /tərt.edən M.Qəmərli.; naşir; Xəlilov.- İrəvan: [s.n], 1899.- 50 s.

 

Atalar sözü və deyimlər [Mətn] /Tərtibçilər. T.Əhmədov, A.Qurbanov; Red. Nərgiz Rüstəmli.- B.: Nurlar, 2007.- 320 s.

 

Atalar sözü və məsəllər [Mətn] tərt.-red. R.İsmayılov.- B.: Altun kitab, 2005.- 96 s.

 

 Atalı Eluca. Milli monoloq [Mətn]: [hekayə, esse, povest] /E. Atalı; red. M. Süleymanlı; tərt. B. Azəri, B. Atalı; rəssam. Sultan.- B.: [Təfəkkür], 2009.- 104 s.

 

Atalı Soylu. Faciə konsepsiyası [Mətn]: V.Şekspirin"Hamlet"i üstə /Soylu Atalı.-[Bakı]: [s.n.], [2004].- 9 s.

 

Atalı Soylu. (Talıblı Zülfüqar Qara oğlu). Qayğılıq hikməti: (Nizami Gəncəvi üstə izahlar); Aşiqlik dünyası: (M.Füzuli."Leyli və Məcnun" üstə); Ali həyat sevgisi: (İ.S.Turgenivin "Atalar və oğullar" əsəri üstə) Soylu Atalı.- B.: 2004.- 34 s.

 

 Atamalıbəyov Əhməd bəy Divanə. Tapdığın hekayəsi [Mətn] /Ə. Atamalıbəyov Nafiz.-Bakı: [s. n.], 1915 (1333 h.).- 19 s.

 

Atatürk ensiklopediyası: Layihə: Sözlük /Tərtib edən: H.Məmmədov Elmi red.: N.Cəfərov; Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi.- B.: AzAtaM, 2002.- 24 s.

 

Atakişiyev Bəxtiyar Sərhəd oğlu. İnzibati hüquq və terminlər [Mətn]: elmi əsər/B.S.Atakişiyev; red. N.O.Bağırov.- B.: [s.n.], 2008.- 312, [1] s.

 

Atəş Ülkər. Ədalət qapısı. [Mətn]: B.: Adiloğlu, 2015.- 158 [2] s.: 21 sm.

Atilla İsgəndər. Dram əsərləri /İ. Ə. Atilla; red. R. Məmmədsəfa qızı.-Bakı: Qanun, 2010.- 142, [1] s
 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi Hüseyn Cavidin həyatı və taleyi /İ. Atilla; red. T. Cəlal oğlu, G. Babayeva Birinci kitab.-Bakı: Adiloğlu, 2009.- 717, [3] s.

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Cavid estetikası. (Sənət və gözəllik dünyası) /İ. Ə. Atilla; red. T. Cəlaloğlu, G. Babayeva 2-ci kitab.-Bakı: Adiloğlu, 2010.-- 415, [1] s.

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Hüseyn Cavid Azərbaycan sovet ədəbi tənqidində /İ. Ə. Atilla; red. R. Məmmədsəfa qızı 3-cü kitab.-Bakı: Müəllim, 2011.- 244, [2] s.

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi [Mətn] İ. Atilla; red. T. Babayev, G. Babayeva 4-cü Kitab 1-ci Hissə.-Bakı: Adiloğlu, 2011.-- 436 s.

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi /İ. Atilla; red. T. Babayev, G. Babayeva 5-ci Kitab 2-ci Hissə.-Bakı: Adiloğlu, 2011.- 439, [1] s
 

Atilla İsgəndər. Əsrin şairi. Hüseyn Cavidin mənzum dramları /İ. Atilla; Azərb. türkcəsinə tərc. ed. M. Seyidzadə; red. R. Orucəliyeva; dizayner R. Qasımov; illüstrasiyalar O. Sadıqzadə Kitab 6 hissə 3.- B.: Adiloğlu, 2012.- 390, [2] s.

Atilla İsgəndər. Hüseyn Cavid: Mərd olun mərd ölün /İ. Atilla; red. R. M. Orucəliyeva.-Bakı: Qanun, 2010.- 286, [2] s.

Atilla İsgəndər. İnsan ömrü bir dalğa kimi... Turan Cavid haqqında sənədli xatirələr /İ. Atilla; red. G. Babayeva.-Bakı: Müəllim, 2010.- 278, [2] s.
 

Auezov Muxtar Ömərxanoviç. Abay: roman /M.Ö.Auezov; tərc. ed. Ə.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1954.- 748 s.
 

Averbax L. Proletar ədəbiyyatı hegemoniyası uğrunda /L.Averbax; mütərcimi. Ə.H.Orucov, M.Arif; red. M.Rəfili.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 104 s. ; 22 sm.

 

Avşar Abdulhamit. Azərbaycan Yazıları [Mətn]: "Baküden Görünen Türk Dünyası" /Abdulhamit Avşar; Ön sözün müəllifi. N.Cəfərov; Elmi red. F.Gedikli.- B.: Qismət, 2007.- 328 s. 1 portr

 

Avşar Eyvaz. Qızılgül şikəstəsi /A.Eyvaz.- Bakı: [Araz], 2013.- 239, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Avşar Eyvaz. Kim kimdir /A.Eyvaz.- Bakı: [Araz], 2013.- 255, [1] s. , portr. ; 20 sm.

 

Aydın Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəboğlu) İki dastan [Mətn] Aydın Abi Aydın, İ.Rəsuli; elmi red. B.Osmanova.- B.: [s.n.] 2002.- 110 s.

 

Aydın Abi Aydın. (Abıyev Aydın Müstəcəb oğlu) Şəxs adları sözlüyü [Mətn]: ikinci kitab /Aydın Abi Aydın; red. X. Quliyeva - Qafqazlı; rəyçi. R. Təhməzoğlu.B.: Səda, 2006.371,[1] s. portr
 

Aydın Abi Aydın. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi: müqayisəli [Mətn]: dərslik /A.A.Aydın; [elmi red. N.Şəmsizadə; rəyçilər. A.Babayev, G.Əliyeva, S.Qasımlı] II Cild I Hissə.- Bakı: [Bakı Universiteti], 2007.- 279, [1] s. ; 20 sm.
 

Aydın Abi Aydın. Türkiyə ədəbiyyatı tarixi.-Tural, NPM.- B.: 2005.- 456 s.

 

Aydın Abi Aydın. Ziya Göyalp: Anadan olmasının 130 illiyi münasibətilə /Aydın Abi Aydın; Red.: R.Təhməzoğlu.- B.: [s.n.], 2006.- 64 s.

 

Aydın Nizami. Son dua [Mətn]: şeirlər /N.Aydın; red. V.Bəhmənli.- B.: XXI Yeni Nəşrlər Evi, 1999.- 85, [2] s.: portr., 19 sm.

 

Aydın Paşayev - 75 [Mətn] : ömür yolu və biblioqrafiya /tərt. A. G. Məmmədov ; red. Ş. Sadıqov ; naşir M. Xan. B.: Hədəf, 2014. 94, [1] s.: portr., fotoşək., 20 sm.

 

Aydın Ülvi. Çağlayan sevgi [Mətn] : [şeirlər] /Ü. Aydın ; red. S. Qocayeva. Bakı: Elm və təhsil, 2014.- 178, [2] s.: portr., 20 sm.

 

Aydınqızı Aytən. Azərbaycan dilində vasitəsiz və vasitəli nitqin formalaşması tarixi /Aytən Aydınqızı; Red.:Ə.Ş.Sadıqov.- B.: Çənlibel, 2003.- 127 s.
 
Aydınqızı Aytən. Dialoq fəlsəfəsi [Mətn]: elmi-publisistik əsər /A. Aydınqızı; elmi red. N. Həsənzadə.-Bakı: Garisma MMC, 2009.- 137 s.

 

Aydınqızı Aytən. Ümumtürk mənbəşünaslığı: Dərs vəsaiti /A.Aydınqızı; Elmi red.: N.Q.Nəfərov.- Bakı: Bakı Universiteti, 2003.- 131 səh.

 

Aydınlıq [Mətn]: ümumi axşam təhsil kursları üçün qiraət kitabı /S.Müftizadə, H.Əfəndizadə, İ.Şakir, G.Həsənov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 135, [2] s.

 

 Aydınlıq [Mətn]: ümumi axşam təhsil kursları üçün qiraət kitabı /S.Müftizadə, H.Əfəndizadə, İ.Şakir, G.Həsənov; red. Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 150, [2] s.

 

Ayrım bəzəmələri [Mətn] /toplayanı V.Vəliyev.- Bakı: Gənclik, 1983.- 158, [6] s. ; 20 sm.
 

Ayslender S. Qara rəhbər orta və yuxarı çocuqlar üçün /S.Ayslender.- B.: Azərnəşr, 1930.- 200 s.

 

Aytel İradə. Partizanın acı həqiqətləri sənədli roman /İ.Aytel; red. C.Seyidova; məsl. R.Hümmətov; [mətni ruscadan tərc. ed. R.Şükürsoy]Bakı: Nurlan, 2013.- 210, [2] s., [16] v. fotoşək.
 

Aytmatov Çingiz. Köşək gözü/Ç.Aytmatov; [red. A.Gündüz]Bakı: Azərnəşr, 1965.- 250, [2] s.
 

Aytmatov Çingiz. Qiyamət [Mətn]: Roman və povest /Çingiz Aytmatov; Tərcümə ed.: V. Əlixanlı, V.Rüstəmzadə.- B.: Yazıçı, 1991.- 360 s.

 

Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; ön sözün müəl. B.Vahabzadə I cild.- B.: Öndər, 2004.- 504 s.

 

 Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: 2 cilddə /Çingiz Aytmatov; tərc.ed. Cəmil Əlibəyov, Qılman Musayev, Əkrəm Əylisli, Məti Osmanoğlu. II cild.- B.: Öndər, 2004.- 384 s.

 

Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Çingiz Aytmatov; tərc. ed. İ.İbrahimov, X.Əliyev; red. və ön sözün müəllifi: N.Cəfərov; tərt. İ.Məmmədova.- Bakı: Çaşıoğlu, 2004.- 448 s. , ill. ; 25 sm.

 

Aytmatov Çingiz. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /Ç. Aytmatov ; tərt. ed. A. Hacıyev ; ön söz müəl. B. Vahabzadə ; red. F. Quliyev ; bədi tərtibat və dizayn müəl. T. Qorçu. B.: Şərq-Qərb, 2009. 757, [2] s.: portr
 

Azadə R. Nizami və onun poeziya sələfləri /R.Azadə; Red.: T.Kərimli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu, "ELM" Redaksiya - Nəşriyyat və Poliqrafiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1999.- 280 s.

 

Azadə R. Mövlana Cəlaləddin Rumi [Mətn] /R.Azadə; Red.: Teymur Kərimli; AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2005.- 176 s.

Azaflı Gülarə Mikayıl qızı. Görüşərik yenə biz (şeirlər) /G.M.Azaflı; red. M.Azaflı.- B.: MarsPrint, 2009.-280, [2] s.
 

Azaflı Mikayıl. Qoca Azaflıyam [Mətn] /M. Azaflı; tərt.ed.və ön söz. Q. Paşayev, M. Azaflı; red. M. Qasımlı, G. Azaflı.-B.: Nurlan, 2008. -758, [3] s.

 

 Azər. Həmvətənlərim [Mətn]: mənzum bir xatirə /Azər.- B.: [s. n.], 1917. "Açıq söz".- 20 s.

 

Azərazər Söhrab Tahir. Seçilmiş əsərləri [Mətn]: /Söhrab Tahir Azərazər; Ön sözün müəllifi. S. Rüstəmxanlı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 272 s.

 

Azərazər Söhrab Tahir. (Əbülfəz oğlu Söhrab Tahiri) Sonuncu şah: Üç kitabdan ibarət tarixi-sənədli-bədii roman /Söhrab Tahir Azərazər.- B.: Ağrıdağ, 2001/- 500 səh.: 22sm.

 

Azəri Sabir. (Tatlıoğlu) Ovçunun xatirələri [Mətn]: povest və hekayələr /Sabir Azəri; red. Gülər Mehdiyeva.- B.: Gənclik, 1991.- 320 s.

 

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. I cild /tərt. ed. Ə.Axundov, İ. Abbaslı, H.İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 376 s.

Azərbaycan aşıq şerindən seçmələr [Mətn]: 2 cilddə. II cild /tərt. ed. Ə. Axundov, İ. Abbaslı, H. İsmayılov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

 

Azərbaycan aşıqları /Tərtib edənlər: İ.Abbaslı; B.Abdulla; Ön sözün müəllifi: İ.Abbaslı; Red.: Q.Namazov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 400 s.

 

Azərbaycan-Çin dillərində şəkilli sözlük [Mətn] /tərt. ed. R.Abbasov, N.Qəhrəmanova; red. Sun Yuy Dzyan; rəssam Ş. İntiqam; Çin Xalq Resp.-nın Azərb. Resp. səfirliy; Azərb.-Çin Dostluq və Əməkdaşlıq Cəmiyyəti.- B.: [s. n.], 2004.- 75 s.: ill., 23 sm.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn] /toplayanı. A.Nəbiyev; red. M.H.Təhmasib; rəssam. M.Rəhmanzadə.- Bakı: Gənclik, 1977.- 171, [1]s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] /tərt. ed. Ə.Axundov, M.H.Təhmasib; red. H.Araslı; AMEA, Folklor İn-tu II cild.- B.: Çıraq, 2005.- 440 s.
 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] I cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 392 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] II cild /tərt. ed. M.Təhmasib, Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 448 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] III cild/tərt. ed. Ə.Axundov; red. M.Qasımlı.- B.: Lider, 2005.- 328 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] IV cild /tərt. ed. M.Təhmasib; red. İ.Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 464 s.

 

Azərbaycan dastanları [Mətn]: [5 cilddə] V cild /Tərt. ed. Ə.Axundov; Red. M.Qasımlı, İ. Abbaslı.- B.: Lider, 2005.- 344 s.

 

 Azərbaycan dastanları [Mətn] /tərt. ed. B. Abdulla; İ. Abbaslı; ön sözün müəl. və red. İ. Abbaslı.- B: Çaşıoğlu, 2004. - 528 s

 

 Azərbaycan dialektologiyası [Mətn]: pedaqoji institutlar üçün proqram /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili nazirliyi, V. İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.Ə.Hüseynov; red. A.Qurbanov.- B.: APİ, 1976.- 7, [1] s.

 

 Azərbaycan dilçiliyi problemləri [Mətn] /Baş red.: A.Qurbanov; Red.: B.Sadıqov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Cild 4.- B.: 2000.- 103 s.: ill., 20 sm.

 

 Azərbaycan dili. dərs vəsaiti.- B.: İqtisad Universitetinin nəşri 2011.- 107 s.

 

Azərbaycan dili [Mətn]: (Təlim rus dilində olan qruplar üçün dərs vəsaiti) /İ. Babayev, S. İmanova, S. Gözəlova, A. Qənbərov; Elmi red.: İ.Əhmədov; Rəy verənlər: S.Baxşəliyeva, A.Quliyeva, E.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA-nın nəşriyyatı, 1998.- 143 s.

 

Azərbaycan dili [Mətn]: qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar yuxarı sinif şagirdləri və müəllimlər üçün vəsait /İ.Ə.Əhmədzadə, Z.Ə.Şahbazova, A.F.Miriyev [və b.]; red. şurası: M.M.Abbaszadə və b.; red. hey. R.H.Novruzov (baş red. əvəzi); elmi red. N.Q.Cəfərov, İ.Ə.Əhmədzadə; dil və üslub üzrə red. N.M.Musayev; rəy. V.Z.Adilov [və b.]; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- B.: TQDK-Abituriyent, 2010.- 646, [2] s.

 

Azərbaycan dili antologiyası [Mətn] tərt. vətəqdimatında B.Xəlilov (önsözmüəl.); red. H.Mirzəyev.- B.: [Bakı ÇapEvi] 2013.- 647, [1] s.

 

Azərbaycan dili durğu işarələrinin tədrisinə dair [Mətn]: Metodik göstəriş Tərtib edəni. M.S.Həsənov; Elmi red. H.B.Balıyev; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: 1991.- 46 s.

 

Azərbaycan dili mətnləri üzrə işə dair metodik göstəriş [Mətn]: Pedaqoji fakültənin rus qrup tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodika Kabinəsi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H.Q.Hüseynov; red. T.Ə.Cəfərov.- B.: V.İ. Lenin adına APİ, 1989.- 27, [1] s.

 

Azərbaycan dili proqramı: [Mətn]: Pedaqoji texnikumların İbtidai təhsil, Əməyin tədrisi, Ailə və ev təhsili, Xarici dil, Milii əxlaq və islamşünaslıq ixtisasları üçün /Tərt.: N.M.Əliyeva, M.N.Fətiyev, S.S.Əliyeva; Elmi red. və rəyçi: Q.Ş.Kazımov; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəzi.- B.: [Təhsil], 1998.- 16 s.

 

Azərbaycan dili tarixi məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin tematik toplusu /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; red. heyəti. T.İ.Hacıyev (məsul red.) və b.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 91, [1] s.

 

Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi [Mətn]: metodik məqalələr məcmuəsi red. hey. Ə.Rəcəbov [və b.] 4-cü (20-ci) burax.- B.: [s. n.] 1958.- 136 , [1] s.

 

Azərbaycan dilində fars sözləri lüğəti /Fərhad Məzəmli; Rəyçilər: Ş.Ə.Əhmədova, Ş.İ.Qaralov; Elmi red.: B.A.Əhmədov.- B.: Çıraq, 2004.- 200 səh.: 1 portr., 20 sm.

 

Azərbaycan dilində feli sifət [Mətn]: metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; hazırlayanı. V.Əliyev; elmi red.H.İ.Mirzəyev.-Bakı: V.İ.Lenin adına APİ, 1989.- 63,[1] s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan dilində mürəkkəb sintaktik bütövlər dərs vəsaiti /K.M.Abdullayev [və b].; elmi red. K.M.Abdullayev, M.M.Musayev, Ş.Q.Hüseynov; rəyçilər T.İ.Hacıyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Slavyan Un-ti.- B.: Mütərcim, 2012.- 606, [1] s.

 

Azərbaycan dilində sintaktik konstruksiyalar [Mətn]: elmi əsərlərin tematik toplusu AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov ad. Azərb. Dövlət Un-ti; red. hey. Ə.Z.Abdullayev, H.Ə.Həsənov, İ.T.Məmmədov [və b.]Bakı ADU 1987.- 90, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti A-Z /Tərtib edəni. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 144 s.

 

Azərbaycan dilinin dialekt bölünməsi [Mətn]: Azərbaycan dialektologiyasından metodik göstəriş /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt.ed. E.Əzizov; elmi red. T.İ.Hacıyev; rəyçilər. Ş.X.Xəlilov, G.Q.Vəliyeva.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 38, [1] s. 

 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]bircildlik /Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. R.Ə.Rüstəmov, M.Ş.Şirəliyev.- B.: AzSSR EA, 1964.- 479, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti [Mətn]: A-Z /Red. A.A.Axundov; Q.Ş.Kazımov, S.M.Behbudov; AzMEA Nəsimi Adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 568 s.

 

Azərbaycan dilinin etimologiya və onomastikası məsələləri [Mətn] Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Red. hey. K.N.Vəliyev, H.Ə.Həsənov, İ.Ə.Əhmədov, T.M.Əhmədov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Bakı Universiteti, 1990.- 106 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. A-Q /I cildin tərt. Ə.Ə.Orucov; red. hey. M.A.Dadaşzadə, Ə.Ə.Orucov, R.Ə.Rüstəmov, M.Ş. Şirəliyev; I cildin red. Ə.Cəfər; Azərb. SSR Elmlər Akad. Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu.- I cild.- B.: AzSSR EA, 1964.- 595, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] D-Y /tərt. ed. B.T.Abdullayev, Ə.Ə.Orucov; N.R.Rəhimzadə, M.Ə.Xəlifəzadə; red. hey. M.A.Dadaşzadə [və b.]; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu II cild.- B.: Elm, 1980.- 576 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn] K-R /red. Ə.Ə.Orucov; red. hey. V.İ.Aslanov [və b.]; AzSSR Elmlər Akad. Nəsimi adına Dilçilik İn-tu III cild.- B.: Elm, 1983.- 555, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: S-Ş /red. Ə.Ə.Orucov; red. hey. V.İ.Aslanov [və b.]; tərt. ed. B.T.Abdullayev [və b.]; AzSSR EA Nəsimi adına Dilçilik İn-tu.- B.: Elm, 1987.- 541, [2] s.


Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: [3 cilddə]A-Z [Mətn] I cild /Tərtib edənlər: İ.O.Məmmədov, N.R.Rəhimzadə, S.N.Əhədova; Red.: A.Axundov; Naşir: Ə.Cəfərov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Çıraq, 1997.- 452 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti: [3 cilddə]İ-R [Mətn] II cild /Tərtib edənlər: İ.O.Məmmədov, N.R.Rəhimzadə, S.N.Əhədova; Red.: A.Axundov; Naşir: Ə. Cəfərov; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.-Bakı: Çıraq, 1999.- 452 s.


Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: S-Ş: 3 cilddə /Red. A.Axundov; Tərtib edənlər. İ.O.Məmmədov, B.T.Abdullayev, N.R.Rəhimzadə və b.; AEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu III cild.- B.: Çıraq, 2000.- 416 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə. ABCÇD I cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər: Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 744 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə EƏFGHXİJK II cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. 792 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə QLMNOÖPR III cild /red. Ə. Orucov; tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 672 s.

 

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti [Mətn]: IV-cilddə SŞTUÜVYZ [Mətn] IV cild /Red. Ə. Orucov; Tərtibçilər. Ə. Orucov, B. Abdullayev, N. Rəhimzadə; Nəşrə haz., təkmilləşdirən, ön sözün müəllifi və red. A. Axundov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 712 s.

 

Azərbaycan dilinin leksik-semantik quruluşu məsələləri [Mətn] : elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. heyəti M.İ.Adilov, H.Ə.Həsənov, A.A.Axundov [və b.].- B.: S.M.Kirov adına ADU; 1982.- 110, [2] s.

 

 Azərbaycan dilinin qramatikası[Mətn] I hissə.- B.: Elm, 1951.- 170 s.

 Azərbaycan dilinin qramatikası. II hissə (Sintaksis).- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının mətbəəsi, 1959.- 403 s.


Azərbaycan dilinin qrammatikası [Mətn]: Morfologiya /Red.: R.Ə.Rüstəmov, Z.İ.Budaqova; Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu I hissə.- B.: Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası, 1960.- 334 s.

 

Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu məsələləri [Mətn]: elmi əsərlərin toplusu /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi; red. hey. Ə. Z. Abdullayev, İ. T. Məmmədov, Y. M. Seyidov, N. K. Abbasova Bakı: [ADU], 1982. 117, [3] s.

 

Azərbaycan dilinin müxtəsər orfoepiya lüğəti [Mətn] : [ali məktəb tələbələri və magistrlər üçün vəsaiti] /tərtib ed. N. Ə. Abdullayev ; red. Ə. V. Tanrıverdiyev ; rəyçi T. C. Şükürova. B.: [s. n.], 2013. 146, [1] s

 

Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Omonimlər haqqında məqalələrin müəllifi və lüğətin tərtibçisi. H. Həsənov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 168 s.

 

Azərbaycan dilinin orfoepiya sözlüyü [Mətn] /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. M.Ş.Şirəliyev, M.B.Məmmədov.- B.: Elm, 1983.- 141, [3] s.
 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti. [Mətn]/red. A. Axundov; Azərb. Respub.Döv. Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu.- B.: Lider, 2004.- 728 s.

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti [Mətn]: 110563 söz: Orfoqrafiya qaydaları: Mürəkkəb adların yazılışı: Coğrafi adlar: Şəxs adları /Azərb. Resp. Dövlət Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. və ön söz müəl. İ.Məmmədli; lay. rəhb. A.Axundov; [burax. məsul R.Kazımov].- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 839, [1] s.: ill., 25 sm.

 

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti [Mətn]: A-Z /Tərtib edəni. N. Seyidəliyev; Red. İ. Məmmədov. - Bakı: Şərq-Qərb, 2007. - 424 s.

 

Azərbaycan dilinin sintaksisinə dair tədqiqlər təktərkibli cümlə, yarımçıq cümlə və sadə cümlədə sözlərin sırası /Azərb. SSR EA, Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İn-tu; red. A.Ə.Aslanov.- B.: AzSSR EA, 1963.- 191, [1] s.

 

Azərbaycan dilinin tarixi leksikasına dair tədqiqlər: [Mətn] elmi əsərlərin tematik məcmuəsi AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov ad. ADU; red. hey. T.İ.Hacıyev, E.İ.Əzizov, G.Q.Vəliyeva [və b.]B.: Azərbaycan Dövlət Universiteti, 1988.- 106, [2] s.

 

Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası proqramı [Mətn]: pedaqoji institutların filologiya fakültələri üçün /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. A.Abdullayev, H.Balıyev, Ə.Əhmədov; red. M.Həsənov.- Bakı: APİ, 1982.- 14, [2] s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan dövri mətbuatı: 1875-1990 [Mətn]: Biblioqrafiya: Ərəb əlifbası ilə, saxlanılmış nüsxələr əsasında /Tərtibçi. S.Rüstəmova-Tohidi; Red. T.Şahin; Azərbaycan Respublikası EA İctimai-Siyasi Tədqiqatlar və İnformasiya İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1993.- 258 s.

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: Dörd cilddə /Tərt. edəni, ön söz və bioq. müəllifi. D.Məmmədova I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 472 s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. edəni və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [buraxı. məs. Ə.Güləliyev] II cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 511, [1] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. və bioq. müəllifi. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 581, [3] s.

 

Azərbaycan dramaturgiyası antologiyası [Mətn]: /tərt. ed., ön söz və biblioqr. müəl. D.Məmmədova; [burax. məs. Ə.Güləliyev] V cild.- B.: Şərq-Qərq, 2007.- 301, [3] s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov.- I cild.- B.: Şərq -Qərb, 2007.- 543, [1] s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası 3 cilddə /Baş red. T.Bünyadov; Red. heyəti. M.Rəhimova və b.; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu.- II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 384 s.

 

Azərbaycan etnoqrafiyası üç cilddə / Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu; red. hey. M.Rəhimova; baş red. T.Bünyadov.- III cild.- B.: Şərq -Qərb, 2007.- 567, [1] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /V.Aslanov, S.Mehdiyeva, S.Əlizadə, A.Əlizadə; red. və ön sözün müəl. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu I Cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 478, [2] s.

 

Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /R.Məhərrəmova, F.Parənci; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu II Cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 327, [1] s

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə XIX əsr /S.Mehdiyeva və b.; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu III cild Bakı: Şərq-Qərb, 2007.- 334, [2] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: dörd cilddə /tərt. ed. A.Axundov [və b.]; red. S.Mehdiyeva; AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 421, [3] s.

 

 Azərbaycan ədəbi dili tarixi [Mətn]: filologiya fakültələri üçün Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. DövlətPed. İ-tu;tərt. ed. Ə.Dəmirçizadə; red. A.M. Qurbanov.- B.: [s.n.] 1984.- 9 s.

Azərbaycan ədəbi dilində işlənən ərəb və fars sözlərinin qısa lüğəti /tərt. ed. S.A.Cəfərov, İ.Ə.Hacıyev, H.İ.Mirzəzadə, C.F.Bağırov (red.).- Bakı: ADU, 1960.- 210, [2] s. ; 17 sm.

 

Azərbaycan Ədəbiyyatı Antalogiyası - Borçalı [Mətn] [red. şurası. Ə.Abbas [və b.]; red. B.Mehdi; dizayn. V.Əliyev]Cild I.- B.: [s.l.], 2008.- 276 s.
 

 Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri /Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; Redaktorları M.A.Dadaşzadə, K.Talıbzadə.- B.: AzSSR EA, 1964.- 348, [12] s.

 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə, XIX əsrin əvvəllərindən 1917-ci ilə qədər II cild /Cildin red.: Ə.Sultanlı, Ə.Mir Əhmədov, K.Talıbzadə.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1960.- 908 s.

 

 Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 3 cilddə Sovet dövrü III cild /Cildin red.: A. Dadaşzadə, Ə. Mir Əhmədov B.: Azərbaycan SSR EA, 1957.- 563 s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. Ən qədim dövrdən XVIII əsrin sonuna qədər /Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; cildin red. H.Araslı, M.Quluzadə, M.C.Cəfərov I cild.- Bakı: AzSSR EA, 1960.- 589, [3] s. , portr., şək. ; 22 sm.
 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: 6 cilddə: təxmini quruluş /Azərb. SSR Elmlər Akad., Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu.- B.: [s.n.], 1975.- 23, [1] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: 6 cilddə Şifahi xalq ədəbiyyatı [Mətn] /red. heyəti M.Qasımlı, İ.Abbaslı, N.Cabbarlı və b.; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu I cild.- Bkı: Elm, 2004.- 760 s.


Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi altı cilddə /red. hey. A.Rüstəmova, İ.Həmidov, S.Şıxıyeva və b.; AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu II cild.- B.: Elm, 2007.- 632 s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi altı cilddə /AMEA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; red. heyəti. T.Kərimli (məsul red.) və b. III cild.- B.: Elm, 2009.- 736 s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi [Mətn]: altı cilddə AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; baş red. şurası M.Kərimov (sədr); red. hey. B.Nəbiyev (məsul red.) [və b.] IV Cild.- B.: Elm, 2011.- 856, [4] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi proqramı /Azərbaycan SSR Nazirlər Sovetinin Ali və Orta İxtisas Təhsili Komitəsi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti (Qiyabi şöbə); [tərt. ed. B.Babazadə, P.Xəlilov, Mir Cəlal; red. A.İsmayılov].- Bakı: [s.n.], 1962.- 68, [3] s.

 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi proqramması [Mətn]: qədim dövr /Azərb. Dövlət Qiyabi Ped. İn-tu ; tərt. ed. H. Araslı; red. H.Səmədzadə.- B.: Azərb. SSR XMK nəşri, 1940.- 21 s.

 

Azərbaycan filologiyası məsələləri [Mətn]: [Məcmuə] /AzSSR EA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. hey. H.Araslı [və b.]Bakı: Elm, 1983.- 270, [2] s.

 

Azərbaycan filologiyası məsələləri [Mətn] /Red. heyəti. M.Z.Cəfərov, B.Ə.Nəbiyev, C.V.Qəhrəmanovvə b.; Azərbaycan Respublikası EA Əlyazmalar İnstitutu III buraxılış.- Bakı: Elm, 1991.- 256 s.
 

Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah. Azərbaycan filoloji fikri: dünən, bu gün, sabah Gənc tədqiqatçıların elmi konfransının tezisləri /Redaktorlar: N.Q.Cəfərov, M.M.Məmmədov.- B.: Bakı Universiteti, 2001.- 83 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn]: Borçalı folkloru /toplayan. V. Hacıyev; tərt. ed. və ön söz. İ. Abbaslı; red. Ə. Ağalarov.- B.: Azərnəşr, 1996. -260 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /topl. və tərt. S.Ağbabalı.- Ağbaba folkloru III kitab.- B.: Azərnəşr, 1997.- 256 s. portr

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] II kitab B.: Nurlan, 2009.- 436 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /topl. və tərt. S.Ağbabalı.- Ağbaba folkloru III kitab.- B.: Azərnəşr, 1997.- 256 s. portr

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Şəki folkloru IV kitab I cild /tərt. ed. H.Əbdülhəlimov, R.Qafarlı, O.Əliyev, V.Aslan: red. H.İsmayılov, F.Çələbi; AzEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu; Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- B.: Səda, 2000.- 498 s.; 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt. ed. və ön sözün müəl. İ. Abbaslı ; red. Y. Qarayev, H. İsmayılov; AzEA,Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ; Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi, Qarabağ folkloru 5-ci kitab. B.: Səda, 2000.- 414 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] toplayanı, tərt. ed., söyləyicilər, toplayıcılar, qaynaqlar haqqında məlumatın, qeyd və şərhlərin müəl. H. Əbdülhəlimov ön sözün müəl. F. Çələbi red. Y. Qarayev AMEA, Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi. Şəki folkloru II cild VI kitab B.: Nurlan 2002.- 496 s. xəritə 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Qaraqoyunlu folkloru VII kitab /AMEA, Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi; toplayıb tərt. ed. H.İsmayılov, Q.Süleymanov; ön sözün, qeyd və izahların müəl. H.İsmayılov; red. Q.Namazov.- B.: Səda, 2002.- 464 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] toplayıb tərt. ed. H. İsmayılov, T. Qurbanov; ön sözün müəl. H. İsmayılov; red. İ. Abbaslı; AMEA, Dədə-Qorqud adına Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi Ağbaba folkloru VIII kitab. Bakı Səda 2003.- 476 s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Gəncəbasar folkloru IX kitab /tərt. ed. H.İsmayılov, R.Quliyeva; ön söz müəl. H.İsmayılov; red. İ.Abbaslı; nəşrə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2004.- 522 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] İrəvan çuxuru folkloru X kitab /toplayıb tərt. ed., ön sözün, qeyd və izahların müəl. H.İsmayılov, Ə.Ələkbərli; red. İ.Abbaslı; rəyçilər. T.Bünyadov, Q.Namazov; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2004.- 471 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Şirvan folkloru /toplayanı. S.Qəniyev; tərt. ed. H.İsmayılov, S.Qəniyev; red. H.İsmayılov; rəyçilər. O.Əliyev, A.Xəlil; nəşrinə məs. Ə. Ələkəbrli; AMEA, Folklor İn-tu XI kitab.- B.: Səda, 2005.- 443 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /tərt. İ. Abbaslı, O. Əliyev, M. Abdullayeva; elmi red. H. İsmayılov; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İn-tu. Şəki, Qəbələ, Oğuz, Qax, Zaqatala, Balakən folkloru XIII cild Bakı Səda 2005.- 549, [1] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /toplayanlar V. Nəbioğlu, M. Kazımoğlu, Ə. Əsgər; tərt. ed. Ə. Əsgər, M. Kazımoğlu ; ön sözün müəl. Ə. Əsgər ; red. H. İsmayılov ; rəyçilər. T. Fərzəliyev, O. Əliyev; nəşrinə məs. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İnstitutu, Zəngəzur folkloru 12-ci kitab,B.: Səda, 2005.- 464 s.: 20 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası. Dərbənd folkloru XIV kitab /toplayıcılar. H.İsmayılov, S.Xurdamiyeva; tərt. ed., ön söz. H.İsmayılov, T.Orucov; red. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 430 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası. Dərələyəz folkloru XV kitab /toplayıb tərt. ed. H.Mirzəyev, H.İsmayılov (red.), Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 484 s.

 
Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] Ağdaş folkloru XVI kitab /toplayıb, tərt. ed. İ.Rüstəmzadə; red. və ön sözün müəl. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İn-tu.- B.: Səda, 2006.- 496 s.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XVII Kitab B.: Nurlan, 2008.- 447, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XVIII kitab III cild Bakı [Nurlan] 2009.- 530, [2] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] XIX kitab II cild Bakı [Nurlan] 2009.- 415, [1] s. 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru antologiyası [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; toplayıcılar M. Həkimov ;tərt. ed. R. Xəlilov, Ə. Ələkbərli; red. T. Orucov, 21-ci Kitab Qazax örnəkləri, B.: [Elm və təhsil], 2012.- 375, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] Nağıllar /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H.İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H.İsmayılov, O.Əliyev; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli I kitab I cild.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s. ; 21 sm.


 
Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn]Nağıllar /AMEA Folklor İnstitutu; red. hey. H.İsmayılov və b.; tərt. ed. O.Əliyev, H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli II kitab II cild.- Bakı: Səda, 2006.- 400 s. ; 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Elektron resurs] IV cild IV kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 400 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Elektron resurs] V cild V kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 400 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] VI cild VI kitab. Bakı: Nurlan, 2007.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; [red. hey. H. İsmayılov ; tərt. ed. H. İsmayılov, O. Əliyev ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli] VII Cild VII Kitab Nağıllar. Bakı: Nurlan, 2008.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ;tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrəməsul Ə. Ələkbərli.XII Cild II Kitab Dastanlar.B.: Nurlan, 2009.390 s

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XIII Cild III Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2009.- 448 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.]; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli. XIV Cild IV Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2009.- 399, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov və başq. ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə.Ələkbərli ; nəşrə məsul. Ə. Ələkbərli. XV Cild V Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 427, [1 ] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov və b.; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XVI Cild VI Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 404 s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XVII Cild VII Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 419, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu ; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul. Ə. Ələkbərli. XVIII Cild VIII Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 362, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; [red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli] XIX Cild IX Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 382, [2] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; red. hey. H. İsmayılov [və b.] ; tərt. ed. H. İsmayılov, Ə. Ələkbərli; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. XXI Cild XI Kitab Dastanlar. Bakı: Nurlan, 2010.- 391, [1] s.: 21 sm.

 

Azərbaycan folkloru külliyyatı [Mətn] XXX cild XX kitab. Bakı: [Elm və təhsil], 2012.- 419, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Azərbaycan harayı [Mətn]: Şerlər və poemalar toplusu /Ön sözün müəllifi: B.Vahabzadə; Tərtib edəni və çapa hazırlayanı: N.Hacızadə; Red.: İ.Tapdıq.- B.: Respublika Xatirə Kitabı redaksiyası, 2002.- 536 s.

 

Azərbaycan xalq cümhuriyyəti [Mətn]: ədəbiyyat, dil, mədəni quruculuq AMEA, Nizami adına Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. B.Nəbiyev, N.Cabbarlı, A.Məmmədov.- B.: Qoliot Qkup QSC, 2009.332, [2] s.
 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. I cild. - B.: Lider, 2004. - 440 s.

 

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası [Mətn]: 2 cilddə /Baş red. Yaqub Mahmudov; Red. heyəti. İ. Ağayev, T. Babayev (məsul katib), A. Bağırov və b. II cild. - B.: Lider, 2005. - 472 s.

 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından bayatılar [Mətn] /Azərbaycan ədəbiyyat cəmiyyəti.- B.: Azərbaycan ədəbiyyat cəmiyyəti, 1925.- 68 s.

 

Azərbaycan xalq ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: qaravəllilər, oyunlar və tamaşaları /tərt. ed. H.İsmayılov, T.Orucov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 312 s.

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] I cild /Tərt.ed.: Siyavuş Kərimi; Red.:Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 168 s

 

Azərbaycan xalq mahnıları [Mətn] II cild /Tərt.ed. Siyavuş Kərimi; Red. Elnarə Dadaşova.- B.: Öndər, 2005.- 128 s.

 

Azərbaycan xalq şairi Sabir [Mətn]: "Azərbaycan xalq Sabir kitabxanası"nın beş illiyi dolayısılə oxucular şurası tərəfindən tərtib edilən Sabir gecəsindən bir xatirə.- B.: Azərnəşr, 1924.- 47 s.

 

Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövrdə rolu" Respublika tələbə elmi-praktik konfransı [Mətn]: tezislər [R.İsmayılova [və b.]]; dizayn S.Kazımov. Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunmuş "Tərcüməşünaslıq və onun müasir dövrdə rolu" Azərbaycan Respublikasının tələbə elmi-praktik konfransı (2008; Bakı).- B.: Qafqaz Universiteti, 2008.- 172 s.

 

Azərbaycan incəsənəti [Mətn]: tərt. Z.Əliyev, A.Xəlilov; layihənin rəhbəri. N. Mehdiyev; red. hey. Z.Əliyev [və b.]; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Nazirliyi, "Bizim Nəsil Gənclərin Regional inkişaf Assosiasiyası Ictimai Birliyi" I cild.- B.: [Letterpress nəş-t evi ], 2010.- 81 s.

 

Azərbaycan-İngilis, İngilis-Azərbaycanca lüğət 100000 söz və söz birləşməsi /tərt. Ü. Abdullayeva, Y. Əzimova, . Qurbanova.- Bı: Bı Universiteti, 2003.- 630 s. ; 20 sm.
 

Azərbaycan, ingilis və rus dillərində şəkilli sözlük [Mətn] /Tərt. Ç. O. Qacar; Rəssam: H. M. Paşayev.-Bakı: Azərbaycan, 1991.- 84 s.

 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatında işlədilən adların və terminlərin şərhi [M] /Tərtib ed. A.M.Babayev; Red. B.T. Abdullayev.- B.: Maarif, 1993.- 291 s.
 

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeri. I cild /Tərtib edən: Ə.Mirəhmədov, S. Xanbabayeva; red. A.Rüstəm; məzmun tərcümələrin müəl. X.Rza.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 424 s.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: 3 cilddə. XIII-XVI əsrlər Azərbaycan şeri. II cild /tərt. ed. C.Qəhrəmanov.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 408 s.

Azərbaycan klassik ədəbiyyatından seçmələr [Mətn]: Üç cilddə. XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şeri. III cild /tərt. ed. C. Qəhrəmanov; red. A. Dadaşzadə.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 456 s.

 

Azərbaycan qadın şairləri antologiyası [Mətn] /tərtib ed. Ə. Cəfərzadə; ön sözün müəl. N. Rəfibəyli; red. T. Qaraqaya, L. Əliyeva. B.: AVRASİYA PRESS, 2005.- 256 s.

 

 Azərbaycan mifoloji mətnləri [Mətn] /AzSSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat İn-tu ;tərt. ed. Ön sözün müəllifi A.Acalov; red. hey. M.C.Cəfərov [və b.]Bakı: Elm, 1988.- 194, [2] s.
 

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası "Ortag Türk Keçmişindən Ortag Türk Gələcəyinə", Uluslararası Folklor Konfransı Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Folklor İnstitutu "Ortaq Türk Keçmişindən Ortaq Türk Gələcəyinə: II Uluslararası Folklor Konfransı, 17-21 mart 2004, Bakı-Azərbaycan /Tərt.: Afaq Xürrəmqızı.- B.: 2003.- 50 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: nağıllar /tərt. ed. N.Seyidov; red. M.Mücri.- B.: Yazıçı, 1985.- 311, [1] s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: [2 hissədə] /əsgi əlifbadan çevirəni: Kərbəlayi Axund Kamil; red. Sitarə İsmayılova Cild 1-ci hissə.- B.: UniPrint, 2005.- 204 səh.: ill., 21 sm.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: [2 hissədə] / İkinci hissə Əsgi əlifbadan çevirəni: Kərbəlayi Axund Kamil; Red.: Sitarə İsmayılova.- B.: UniPrint, 2005.- 172 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. I cild /toplayıb tərt.ed. H. Zeynallı; nəşrə hazırlayanlar. İ.Abbaslı, R. Xəlilov, M. Teymurov; red. İ.Abbaslı.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 360 s.

 

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. II cild/Tərt.ed. M. Təhmasib; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə. III cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 296 s.

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə IV cild /Tərt.ed. Ə. Axundov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 336 s.

Azərbaycan nağılları [Mətn]: 5 cilddə V cild /Tərt.ed. N. Seyidov; Red. B. Abdulla.- B.: Şərq-Qərb, 2005.- 304 s.

 

Azərbaycan nağılları. Sehrli nağıllar [Mətn] rəssam. N.Sülüymanoğlu; tərtibat. T.Qorçu; [red. M.Qasımlı, İ.Rəhimli, Z.Məmmədli]Bakı: Tutu 2004.- 247, [1] s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.-312 s

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. və ön sözün müəl. Z.Əsgərli II cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 368 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli III cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 416 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli, M.Fərzəliyeva IV cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 312 s.

 

Azərbaycan nəsri antologiyası [Mətn]: beş cilddə /tərt. ed. Z.Əsgərli V cild.- B.: Şərq-Qərb, 2006.- 352 s.

 

Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsr olunmuş IV elmi-nəzəri konfransın materialları: 26-27 mart 1992-ci il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, N.Tusi adına Azərb. Dövlət Pedaqoji Un-ti; red. hey. A.M.Qurbanov [və b.]Bakı: APU, 1993.- 241, [1] s. ; 20 sm.

Azərbaycan onomastikası problemlərinə həsrolunmuş Velmi-nəzəri konfransın materialları: 20-21 oktyabr 1994-cü il [Mətn] /Red. hey. A.Qurbanovvə b.; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- Bakı: N.Tusiadına ADPU, 1995.- 164 s.

 

Azərbaycan dilinin orfoqrafiya lüğəti [Mətn]: 110563 söz: Orfoqrafiya qaydaları: Mürəkkəb adların yazılışı: Coğrafi adlar: Şəxs adları /Azərb. Resp. Dövlət Dil Komissiyası, AMEA, Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; red. və ön söz müəl. İ.Məmmədli; lay. rəhb. A.Axundov; [burax. məsul R.Kazımov].- Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 839, [1] s.: ill., 25 sm. Azf-280153 

 

Azərbaycan publisistikası antologiyası [Mətn] /tərt. ed. C.Bəydili (Məmmədov).- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 687, [1] s.  

 

Azərbaycan Respublikası 2003-cü ilin dövlət büdcəsi (15 noyabr 2002-ci il, 379-HQ): Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi /Azərbaycan Respublikası.- Bı: 2003.- 12 s.


Azərbaycan-Rus, Rus-Azərbaycan lüğəti: 100 000 söz və söz birləşməsi. Azərbaycan-Rus 55 000, Rus-Azərbaycan 45 000 /Tərtibçi: Mahmud Ağdaşov, Oqtay Yusifov.- B.: Xəzər Universiteti, 2004.- 730 s.

 

 Azərbaycan-Rus ikidilliyi [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /red. hey. V.Ə.Mərdanov [və b.]; Bakı Dövlət Unversiteti.- B.: BDU, 1991.- 90 s.

 

Azərbaycan, səni Heydər yaşatdı: Şerlər D.Cəfərli Cəfərli, Dilbər.- Naxçıvan: Əcəmi, 2001.- 48 səh.

 

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /rəyçi. Q.X.Qasımzadə; red. Ə.M.Ağayev.- B.: Maarif, 1988.- 540, [4] s.

 

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi iki cilddə /Azərb. SSR EA Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; baş red. M.Arif; red. H.Babayev, Q.Qasımzadə, B.Ə.Nəbiyev birinci cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 636, [4] s.

Azərbaycan Sovet ədəbiyyatı tarixi iki cilddə /Azərb. SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; baş red. M.Arif; red. H.Babayev, Q.Qasımzadə, B.Nəbiyev İkinci cild.- B.: AzSSR EA, 1967.- 499, [4] s., portr.; 23 sm.
 

Azərbaycan sovet yazıçıları ədəbi portretlər /[red. Q.Musayev].- B.: Azərnəşr, 1958.- 261, [3] s., portr.; 23 sm.
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər /Azərb. SSR EA Nizami ad. Ədəbiyyat və Dil İnstitutu; red. M.H.Təhmasib.- B.: Azərbaycan SSR EA, 1961.- 252, [3] s.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: /red. N.Seyidov; Azərbaycan SSR EA, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu IV kitab.- Bı: Elm, 1973.- 171, [4] s.
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] X kitab /Elmi red. T.Hacıyev; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Elmlər Akademiyası, Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bı: Səda, 2001.- 226 s.
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] XI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA Dədə Qorqud ad. Folklor Elmi-Mədəni Mərkəzi.- Bı: Səda, 2002.- 186 s.
 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi.- B.: Səda, 2002.- 166 s.


Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn /elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məs. Ə.Ələkbərli; AMEA, Dədə Qorqud adına Folklor Mərkəzi XIII kitab.- B.: Səda, 2002.- 207 s.; 20 sm.

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] /elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA, Folklor İnstitutu XIV kitab.- B.: Səda, 2003.- 182 s.; 21 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XV kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2004.- 180 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 173 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul: Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 199 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XVIII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2005.- 174 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XIX kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 192 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XX kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 194 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXI kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu.- B.: Səda, 2006.- 189 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrinə məsul. Ə.Ələkbərli; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Folklor İnstitutu; Bakı: Nurlan, 2007.- 190 s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIII kitab /Elmi red. H.İsmayılov; Nəşrə məsul. Ə.Ələkbərli; AMEA Folklor İnstitutu; Bakı: Nurlan, 2007.- 192 s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIV kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov; məs. red. Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2007.- 173, [1] s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXV kitab /AMEA, Folklor İn-tu; H. İsmayılov; Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2007.- 185, [1] s.: 25 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXVIII Kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrinə məsul. Ə. Ələkbərli ;Bakı: Nurlan, 2009.- 168 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXIX kitab /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov; məs. red. Ə. Ələkbərli; Bakı: [Nurlan], 2009.- 163, [1] s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXX kitab /elmi red. H. İsmayılov ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; AMEA, Folklor İn-tu; Bakı: Nurlan, 2009.- 170 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXXI /elmi red. H. İsmayılov ; məsul red. Ə. Ələkbərli ; AMEA Folklor İn-tu; Bakı: Nurlan, 2009.- 158 s.: şək., 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn]: XXXII Kitab /AMEA Folklor İn-tu; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrə məs. Ə. Ələkbərli; Bakı: Nurlan, 2010.- 158 s.: 24 sm.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Elektron resurs] Kitab 34/AMEA, Folklor İn-tu ; elmi red. H. İsmayılov ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. Bakı: Nurlan, 2010.- 220 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Mətn] /AMEA, Folklor İn-tu; elmi red. H.İsmayılov; nəşrinə məsul Ə.Ələkbərli XXXIII.- B.: Nurlan, 2010.- 158 s.

 

Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər [Elektron resurs] Kitab 36 /AMEA, Folklor İn-tu ; elmi red. M. Kazımoğlu ; nəşrə məsul Ə. Ələkbərli. Bakı: Nurlan, 2011.- 158, [1] s.

 

Azərbaycan terminologiyası problemləri [Mətn]: elmi-praktik konfransın materialları: 25-26 noyabr 1988-ci il AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Dövlət Ped. İn-tu; AzSSR Elmlər Akademiyası Terminologiya Komitəsi; red. hey. A.M.Qurbanov [və b.].- B.: [s. n.] 1988.- 317, [2] s.
 

Azərbaycan toponimləri [Mətn]: Ensiklopedik lüğət /Müəlliflər: M.Ə.Abbasova, A.A.Axundov, T.A.Babayev və b.; Baş red. İ.Vəliyev; Red. heyəti. A.M.Qurbanov və b.; "Azərbaycan Ensiklopediyası" Nəşriyyat - Poliqrafiya Birliyi.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1999.- 584 s.
 

Azərbaycan toponimlərinin ensiklopedik lüğəti [Mətn]: iki cilddə /AMEA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; tərt. R.Əliyeva və b.; red. R.Əliyeva I cild.- B.: Şərq-Qərb, 2007.- 299, [5] s.

 

Azərbaycan türk xalq şivələri lüğəti. A hərfi /Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu. Dil, ədəbiyyat və sənayeyi nəfisə, Lüğət komisyonu I cild.- B.: Az.DETİ, 1930.- 250 s.

 

Azərbaycan türk xalq şivələri lüğəti. B hərfi /Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu, Dil, Ədəbiyyat və Sənayeyi-nəfisə şöbəsi, Lüğət komissiyası; [lüğət kom. hey. V.Xuluflu (baş red.), Zifeld-Simumyaki, Ə.Tağızadə; red. H.K.Sanılı, Y.Əliyev, C.Bağırzadə, Ə.Babazadə] I cild, II hissə.- B.: Az.DETİ, 1931.- 260 s.

 

  Azərbaycan türk şivələri lüğətini tərtib etmək üçün toplanacaq materiallar haqqında dəsturüləməl və proqram [Mətn] /N.İ.Aşmarin; Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyətinin tarix-etnoqrafi bölməsi.- B.: Azərbaycan Tədqiq və Tətəbbö Cəmiyyəti, 1924.- 22 s.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsrə qədərki uşaq şeri [Mətn] I cild /Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 248 s.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. XX əsr uşaq şeri [Mətn] II cild/Tərt. edən: Q.Namazov; Red.: T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2004.- 264 s.

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası: 3 cilddə. Nəsr [Mətn] III cild /tərt. edən. Q.Namazov; red. T.Əhmədov.- B.: Öndər, 2005.- 240 s.

 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı müntəxabatı: (XIX-XX əsrlər) [Mətn]: Uç cilddə: [Dərs vəsaiti] /Toplayanlar, transliterasiya və tərtib edənlər. X.Məmmədov, A.Həsənov; Red.T.Əhmədov, İ.Qəribli; Rəyçilər. Z.Xəlil, A.Hacıyev I cild.- B.: Nasir, 2001. 538 s.
 

Azərbaycan uşaq ədəbiyyatındakı mənəvi dəyərlərdən kiçik yaşlı məktəblilərin əxlaq tərbiyəsində istifadə [Mətn] /A. Həsənov; elmi red.Y. Kərimov.- B.: İşıq, 1997. - 238, [1] s.

 

Azərbaycan yazıçılarının XII qurultayı [Mətn]: 17 iyun 2014-cü ilburax. məsul E.Şeyxzadə. Azərbaycan Yazıçılarının Qurultayı (12 ; 2014 ; Bakı) B.: [Letterpress] 2014.- 320 s.

 

Azərbaycan yazıçılarının məlumat kitabçası [Mətn] [burax. məsul A.Əliyeva, E.Şeyxzadə].- B.: [Letterpress] 2014.- 159, [1] s.

 

Azərbaycanca-Almanca, Almanca-Azərbaycanca universal lüğət: Lüğətə 100000 söz və söz birləşməsi daxil edilmişdir /Toplayanı və tərtib ed.: B.Kazımi; Red.: X.Bəhiyəddin oğlu; Azərbaycan Kitab Araşdırmaları Mərkəzi və "Akademiya" Kitab Mərkəzinin birgə layihəsi.- B.: Araz, 2005,884 səh.

 

Azərbaycanca-Fransızca lüğət [Mətn]: A- Z: lüğətə 25000- dən artıq söz daxil edilmişdir /red. R. Cabbarov. - Bakı: Şərq -Qərb, 2007. - 619, [5] s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn] /İ.Rəhimov (red.), S.Mircəfərova, Z.Rəhimova, Y.Rəhimov. B.: Azərnəşr, 1999. 406 s

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn]: Lüğətə təxminən 40.000 söz, sərbəst söz birləşməsi, frazeoloji birləşmələr, cümlə-nümunələr də daxil edilmişdir.- Bakı: 2004.- 628 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət [Mətn]: Təxminən 45000 söz və ifadə, 10000 cümlə / Tərtibçilər: O.İ.Musayev, M.A.Pənahi, A.H.Qarayev və b.; Red.: E.İ.Hacıyev.- B.: Azərb. Dövlət Dillər İnstitutu; 1998.- 646 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z [Mətn]: Lüğətə təxminən 55. 000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir /Red.: E. İ. Hacıyev. - Bakı: Şərq-Qərb, 2005. - 896 s.

 

Azərbaycanca-ingiliscə, ingiliscə-azərbaycanca lüğət A-Z [Mətn]: 22000 söz və söz birləşməs /Tərtib edənləri. İ. Rəhimov, S. Mir Cəfərova, Z. Rəhimova, Y. Rəhimov; Red. S. Mir Cəfərova. - Bakı: Şərq-Qərb, 2006. - 288 s.

 

Azərbaycanca-Qazaxca və Qazaxca-Azərbaycanca qısa danışıq lüğəti [Mətn]: Danışıq lüğəti Azərbaycanın Ali hərbi məktəblərində hazırlıq dilöyrətmə kursları üçün nəzərdə tutulub /Tərtib ed. M.N. Çobanov, H.K. Piriyev, N.B. Nurqazıyeva; Red. M.N.Çobanov, S.A.Tleulesov; Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbi; Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycandakı Səfirliyi.- B,: 2008.- 294 s.: 21sm.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn] /tərt. ed. X.Ə.Əzizbəyov; red. B.T.Abdullayev, Z.R.Tağıyeva.- B.: Azərnəşr, 1985.- 417, [3] s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə.- A-Q /AzSSR EA Nəsimi ad. Dilçilik İn-tu; M.F.Axundov ad. Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyat İn-tu; red. hey. M.T.Tağıyev [və b.].- I-ci cild.- B.: Elm, 1986.- 574 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə K-R /red. M.T.Tağıyev (baş red.) [və b.]; nəşr ed. Ə.Vahid; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, M.F.Axundov ad. Azərb. Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyatı İn-tu.- III cild.- B.: Ergün, 1997.- 865, [7] s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4-cilddə.-D-Y [Mətn] /Azərbaycan SSR EA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu; M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və Ədəbiyyat İnstitutu; red. hey. M.T.Tağıyev, M.Ş.Şirəliyev, M.C.Cəfərov və b. II-ci cild.- B.: Elm, 1989.- 596 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: [4 cilddə] /tərt. və red. M.T.Tağıyev, İ.M.Aydınov, R.İ.Qurbanova və b.; Bakı Slavyan Un-ti.- IV cild.- Bkı: Mütərcim, 2000.- 1292 s.; 22 sm.

Azərbaycanca-rusca lüğət: 4 cilddə A-D [Mətn] I cild /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Un-ti. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 896 s.

 

Azərbaycanca-rusca lüğət [Mətn]: 4 cilddə E-K /müəl. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Un-ti II cild. - B.: Şərq-Qərb, 2006. - 848 s.

 

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə Q-R [Mətn] III cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; Red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Universiteti B.: Şərq-Qərb, 2006. - 840 s.

 

Azərbaycanca - rusca lüğət: 4 cilddə S-Z [Mətn] IV cild /Müəlliflər. M. T. Tağıyev, İ. M. Aydınov, İ. M. Kərimov və b.; Red. M. T. Tağıyev və b.; Bakı Slavyan Universiteti B.: Şərq-Qərb, 2006. - 984 s.

 

Azərbaycanca- rusca- türkcə danışıq kitabçası [Mətn] Tərtibçilər. Ə.Nəhmədov, L.Bağırova; Red. T.Babayev.-B.: Azərnəşr, 1992.- 128 s.

 

Azərbaycanca-rusca, rusca-azərbaycanca universal lüğət [Mətn] /tərtibatçı və red. P.F.Kazımi; Azərbaycan Kitab Araşdırmaları Mərkəzi və "Akademiya" Kitab Mərkəzinin Birgə Layihəsi.- Bkı: Araz, 2005.- 820 s.

 

Azərbaycanca- rusca- bosniyaca, bosniyaca- rusca- azərbaycanca cib lüğəti [Mətn] /Tərtib ed. və ön sözün müəll. G.Ağasiyeva; Elmi red. M.Ə.Mahmudov.- B.: Nurlan, 2006.- 408 s.

 

Azərbaycanca-türkcə, türkcə-azərbaycanca qarşılıqlı dilçilik terminləri lüğəti [Mətn]: Lüğət türk litseylərinin şagirdləri, hazırlıq kurslarının dinləyiciləri, filologiya fakültəsi tələbələri və dilçilər üçün nəzərdə tutulur /Tərtib edən: E. S. Maqsudov; Elmi məsləhətçi: İ.Həbibbəyli; Elmi red.: A.İmanlı; Yusif Məmmədəliyev adına Naxçıvan Dövlət Universiteti.- Naxçıvan: Qeyrət, 2000.- 48 s.


Azərbaycanca-türkcə, türkcə-azərbaycanca lüğət [Mətn] /yayına haz. M. Kamil Kırlı; "Çağ" Öyrətim İşlətmələri MMM Azərbaycan-Türkiyə Özəl Liseyləri.- Bakı: 2006.- 428 s. ; 17 sm.

 

Azərbaycanca-turkcə-rusca-ingiliscə ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika terminləri lüğəti tərt. ed. C.E.Allahverdiyev, A.H.Hacıyev, H.M.Əhmədova; AMEA, Terminologiya komissiyası.- B.: Gənclik, 2002.- 436 s.
 

Azərbaycanın aşıq və şair qadınları [Mətn] /[toplayıb tərt. ed. Ə.Cəfərzadə; rəssam M.Rəhmanzadə]Bakı: Gənclik, 1974.- 184, [4] s.

 

Azərbaycanın görkəmli şərqşünas alimi, professor Aida İmanquliyevanın 70 illik yubileyinə həsr olunmuş "Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransının proqramı [Mətn]: 6-7 oktyabr 2009-cu il /Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti; konfransın təşkilat komitəsi. A.M.Məhərrəmova [və b.]"Şərqşünaslığın aktual problemləri" mövzusunda respublika elmi konfransı (2009; Bakı).- B.: [s.l.], 2009.- 12 s.: 21 sm.

 

Azərbaycanın xalq yazıçısı Anarın anadan olmasının 70 illiyi: metodik tövsiyə /S.Eminova; red. F.Məmmədov; M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası.- B., 2007.- 17 s.

 

Azəri Ağabala. Qopmaram, ayağım Qaraçöpdədir: Şerlər və poemalar Ağabala Azəri; Red və nəşrə hazırlayan.: S.Murğuzlu, Rəssam: Z.Şəmirli (Hüseynov).- B.: Gənclik, 2001.- 400 səh.

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət. Türkmənistan səfəri [Mətn]: 22.08.89-22.12.89.- I hissə /Ə.Azəri; Red.: E.Eloğlu.- B.: Araz, 2003.- 481 s.

 

Azəri Əlişir. Nizami nurlu səyahət Tacikistan səfəri [Mətn]/Ə.Azəri III hissə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2007.- 295 s.

 

Azəri Nəqafil. Azərbaycan toylarında tamada şerləri [Mətn]: / N. Azəri; Red.: F. Ramazanoğlu; Ön sözün müəllifi: V. Quliyev B.:Əbilov, Zeynalov və oğulları; 1999.- 32 s.

 

Azəri Sabir. Dalanda [Mətn]: [roman] S.Azəri; [red. V.Babanlı].- B.: Yazıçı, 1984.- 250 , [2] s.
 

Azəri Sabir. Günəşə sarı gedəndə [Mətn]: Roman vəpovestlər /S.Ə.Azəri; [red. S. Budaqlı].- Bakı:Yazıçı, 1988.- 407, [1] s.
 

Azəri Sabir. (Tatlıoğlu) Ovçunun xatirələri [Mətn]: povest və hekayələr /Sabir Azəri; red. Gülər Mehdiyeva.- B.: Gənclik, 1991.- 320 s.

 

Azərli Seyran Məkan. Renessans [Mətn]: keçmiş sirlərin gələcək həlli və ya Yüksəlsən, ikiqat yüksələrəm, bil... /S. M. Azərli; red. R. Oday.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 95, [1] s., portr., şək.

 

Azəroğlu Balaş. Lirika /Balaş Azəroğlu; Tərtib edib nəşrə hazırlayan: Bahar Bərdəli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 96 səh.
 

Azəroğlu Balaş. Ömür bizə bir nemətdir /Balaş Azəroğlu; Mədinə Gülgün;Red: Səid Bəxtçu.- Bakı: 2003.- 92+56 səh. , portr. ; 20 sm.

 

Azəroğlu Balaş. Seçilmiş əsərləri [Mətn] /B.Azəroğlu.- B.: Öndər, 2004.- 288 s.

 

Azərtürk Tariyel. Azəri (Şumer), Çin və Hunqar (On Oqur) dilləruinin köməyi ilə Hun dilinin bərpası /T.Azərtürk. ABŞ, Sietl: "Tariyel Veli Ali" İncorporate", 2003.- 84 s.

 

Azərtürk Tariyel. Mixi yazılı azəri türk dilinin qrammatikası: Universitet tələbələri üçün dərslik /T.Azərtürk.-Bkı: Nurlan, 2004.- 248 səh., ill., xəritə; 29 sm.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved