Tarix. Tarix elmləri.
S

 

Daxili əlifba

 

 

 

 

 

SSRİ tarixi kapitalizm dövrü /red. L.M.İvanov, A.L.Sidorov, V.K.Yatsunskin; [tərc. Ə.Dadaşlı] II Cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 777, [3] s.

 

Sabaha doğru [Mətn] : Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin çıxışları əsasında /Heydər Əliyev İrsinin Araşdırma Mərkəzi; məsləhətçilər. A. Nadirov, T. İsmayılov; burax. məs. V. Süleymanov; dizayn. E. İsmayılov. B,: Apostrof, 2009. 709, [1] s. fotoşək., portr., faks

 

Sabiroğlu İlkin (Məcidov). Kapitalizm kapitalizmə bənzəməz /İ.Sabiroğlu; Red.: Ş.Əhmədoğlu; "Qloballaşan Azərbaycan" Sivil İnkişaf Mərkəzinın Kitabxanası (QASİM).- B.: 2006.- 232 s.

 

Sadıq İslam. (Sadıqov İslam Hüseyn oğlu) Elmdə erməni virusu [Mətn] /İ.Sadıq.- B.: Azərnəşr, 2009.-36 s.: portr., 20 sm.

 

Sadıq İslam. Ermənilərin Birinci Pyotorla görüşü [Mətn] İ.Sadıq; Red. M.İsmayılzadə.- B.: Azərnəşr, 1993.- 32 s.

 

Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan dili /A.Sadıqlı; elmi red. Y.Seyidov.- Bakı: Mütərcim, 2011.- 177, [2] s.

 

Sadıqlı Ayşən Əsəd qızı. Ümummilli lider Heydər Əliyev və Azərbaycan ədəbiyyatı [Mətn]: kitab ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr olunur / A.Ə.Sadıqlı; elmi red. T.Hüseynoğlu, M.Vəliyev.- B.: Mütərcim; 2013.- 304, [2] s.

 

Sadıqoğlu A. Naxçıvan qədim diyardır [Mətn] /A. Sadıqoğlu. B.: [Steyk kiçik müəssisəsi], 1999. 16 s.: portr., fotoşək

 

Sadıqoğlu Afət. (Məmmədov) Azərbaycan-Hindistan əlaqələri [Mətn] /A.Sadıqoğlu; elmi red. və rəyçi A. Seyidov; tərc. S. Mütəllimova; sponsor. Hindistan Assosiasiyası Azərbaycan.- B.: [Nurlan], 2009.- 138, [1] s., [7] v. rəngli fotoşək.: portr., fotoşək., 20 sm.

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu. Erməni məsələsi: xəyanəti, deportasiyanı, soyqırımını və işğalı pərdələyən yalan [20 illik Müstəqil Azərbaycan Respublikasının memarı, ümummilli lider Heydər Əlirza oğlu Əliyevin əziz xatirəsinə ithaf olunur] /H.H.Sadıqov; elmi red. İ.Hacıyev; red. R.Y.Sadıqova.- Bakı: Adiloğlu, 2012.- 573, [1] s.

Sadıqov Məmməd Oruc oğlu. Gürcüstan Respublikasında Azərbaycanlıların sosial-iqtisadi və ictimai-siyasi vəziyyəti [Mətn]: tarixi-coğrafi aspektdə /M.Sadıqov; elmi red. R.Məmmədov; AMEA, A.A.Bakıxanov ad. Tarix İn-tu.- Bakı: Təhsil, 2010.- 166, [2] s. , cədv. ; 22 sm.

Sadıqov Səid Həsən oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikası tarixindən.-Bakı: İrşad mərkəzi , 1995. 144 s.

 

Sadıqov Ş.Ə. Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının yaradılması və onun ümumdünya tarixi əhəmiyyəti [Mətn]: SSRİ tarixindən ixtisas kursu Ş.Ə.Sadıqov; [red. D.Qüdrətov]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu.- B.: APİ, 1975.- 123, [3] s.

 

Sadze. "Lena" güllə baranı [Mətn]: 13 il dönümü münasibətiylə /Sadze; Ali siyasi maarif idarəsi.-B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 24 s.

 

Salamzadə Ə.Ə. Tarix terminləri /Ə.Ə.Salamzadə; Azərbaycan Dövlət Elmi Tədqiqat İnstitutu Dil və Ədəbiyyat Şöbəsi Terminoloji Komitəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 24 s. ; sm.

Salikov Əhməd bəy. Müharibə haqqında Əhməd bəy Salikovun məruzəsi [Mətn]: 1917-ci ilin mayında Moskvada qurulan ümummüsəlman qurultayında oxunmuşdur /Ə.Salikov.- B.: [s. n.], 1917.- 16 s.

 

Salmanlı Rəhman. Gizli güllələnən alim [Mətn] : xatirə-memuar : Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 100 illik yubileyi qarşısında [K. 2] /R. Salmanlı ; red. B. Sadıqov ; elmi məsləhətçi Ş. Vəliyev. Bakı: [Elm və təhsil], 2016.- 183, [1] s.: portr., fotoşək., faksim., 22 sm.

 

Savelyev L. Şuralar qurultayı gecəsi iri və orta yaşlı uşaqlar üçün /L.Savelyev.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 110, [2] s. , şək.

 

Sayılov Əlirza Əlisəfa oğlu. İzi qalan insan-İbrahim Qurbanov.- B.: Araz, 2001.- 192 səh.

 

SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası 2005-2010 tapıntılar /SEBA (Seul-Bakı) Azərbaycan-Koreya Mədəniyyət Mübadiləsi Assosiasiyası; layihə müəl. R.Heydərova; elmi məsləhətçi. İ.Babayev [və b.]; red. hey. İ.Zeynalova, Ü.Hacıyeva, S.Nəbiyeva; tərc. N.Alıyeva, S.Quliyeva; dizayn Ə.Ələsgərov[Bakı] :[CBS Publishing House]; [2011].- 236 s.

 Sef. Bolşeviklər 1917-18-ci illərdə Bakı dairəsində bolşeviklər hökuməti necə əllərinə keçirdilər? [Mətn]: /A. K. (b) F. B. K. cari siyasət dərnəyində Sef yoldaşın məruzəsi 16 fevral 1927 /Sef; tərcümə. R. Yusifzadə; redaktor. H. Zeynallı.-B.: Azərnəşr, 1927.- 81 s.

 

Sef. Bolşeviklər 1917-18-ci illərdə Bakı dairəsində hakimyyət başına necə gəldilər? [Mətn]: /A.K.(b) F. B. K. cari siyasət dərnəyində Sef yoldaşın məruzəsi 16 fevral 1927 /Sef; tərcümə. R.Yusifzadə; redaktor. H.Zeynallı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 61 s.

Sef Semyon. Şəmkir hadisələri haqqında doğru mə`lumat 7-12 yanvar 1918-ci il [Mətn]: Gürcüstan sosyalist şura cumhuriyyəti inqilab muzesinin çap olunmamış arxiv materiyaları üzrə /S.Sef; tərcümə. Ə.A.Mustafazadə; redaktor. H.Zeynallı, R.Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1927.- 66 s.

 

Seliqman damş. Vətəndaş cəmiyyəti ideyası [Mətn] /A.Seliqman; Tərc.ed.: E.Hüseynov; Red.: Ə.Rzabəyli.- B.: Nurlar, 2005.- 240 s.

 

Seyfəddini M.Ə. Parfiya dövləti: Parfiya dövlətində pul sistemi və sikkə zərbi /Seyfəddini, M.A., Əliyeva, R.Z.; Elmi red.: Bünyadov, Tevmur.- B.: Adiloğlu, 2004.- 118s.

 

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Naxçıvan e. ə. VII-II minilliklərdə [Mətn]: [monoqrafiya] /A. G. Seyidov; elmi red. İ. H. Nərimanov; elmi məsl. H. F. Cəfərov; AMEA, Arxeologiya və Etnoqrafiya İn-tu.-B.: Elm, 2003. 337 s.

Seyidov Abbas Qadir oğlu. Yelenondorf-Yeleneno-Xanlar [Mətn] Abbas Qadir oğlu Seyidov; Elmi red. Y.M.Mahmudov, H.F.Cəfərov; AMEA Arxeologiya və Etnoqrafiya İnstitutu, AMEA A.A. Bakıxanov adına Tarix İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti. Arxeologiya Xanlar rayonu.- Bakı: Elm, 2007.- 286 s.

 

Seyidova Sevinc Məmməd qızı. Osmanlı imperiyasında milli münasibətlər-erməni məsələsi (I əsrin II yarısı əsrin I rübü): Ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. S.Seyidova, R.Uslu; Elmi red.: O.B.Sultanov; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: Adiloğlu, 2002.- 79 səh.

 

Seyidzadə Dilarə Bağır qızı. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar.-Bakı , 1998. 256 s.

Seyidzadə Dilarə. Azərbaycan əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar [Mətn] /D. Seyidzadə; red. A. Həsənov. Bakı: [s.n.], 2004. 348 s.

 

Sədiyev İdris Mirsədi Ağa. Azərbaycan tarixindən məqamlar və Heydər Əliyev [Mətn] /İdris Mirsədi Ağa Sədiyev; Red. Y.Mahmudov, N.Q.Cəfərov; Ön söz. Y.Mahmudov.- B.: Mars-Print, 2008.- 449 s.

 

Səfərli Əlyar Qurbanəli oğlu. Tarixin dörd günü [Mətn] /Ə.Səfərli, H.Əlibəyli; Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyi.- Tehran: 1994.- 52+94 s. ; 11 v. fotoşək.: 24 sm

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Culfa bölgəsinin epiqrafik abidələri /H.F.Səfərli; Elmi red.: M.S.Nemətova; Elmi məsləhətçi: İ.Ə.Həbibbəyli; Naxçıvan Dövlət Universiteti, Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi.- B.: Elm, 2002.- 62 səh.: əlavə 7 v. 18 şəkil, 20 sm.

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Ordubad şəhərinin epiqrafik abidələri [Mətn]: Xatirə kitabələri Hacı Fəxrəddin Səfərli; Naxçıvan Dövlət Universiteti; Naxçıvan Regional Elm Mərkəzi; Elmi red. M.S.Nemətova.- B.: Elm, 2001.- 80 s.

 

Səfərli Fəxrəddin Yəhya oğlu. Orta əsrlərdə Naxçıvanın sosial-siyasi həyatında dini mərkəzlərin rolu /Hacıfəxrəddin Səfərli; Elmi red.: Məşədixanım Nemət; Naxcıvan Dövlət Universiteti.- Bakı: Elm, 2003.- 392 s.

 

Səfərov Cəmil İldır oğlu. Sənaye istehsalının əsasları. [Mətn]: dərs vəsaiti /C.İ.Səfərov, M.Ə.Bayramov; [elmi red. H.K.Fətəliyev]B.: [İSBN mərkəzi], [Xəzər Universiteti], 2015.- 283, [1] s. şək

 

Səfərov Yusif Həbibulla oğlu. Qədim Azərbaycan: nə bilirik [Mətn] /Y.H.Səfərov; Rəyçi: İ.Babayev.- B.: Azərnəşr, 1989.- 155[2], s.

 

Səfiyeva Fəridə. Bəxtiyar Vahabzadənin dramaturgiyası [Mətn] /F.Səfiyeva; elmi red. C. Abdullayev; rəyçilər. T.Hüseynov, İ.Əliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 144 s. +

 

Səfolu Alı. Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan) yaşamış azərbaycanlıların tarixi faciələri: (1905-1991-ci illər) [Mətn]: Dərələyəz dəhşətləri A.Səfolu; Red.: R.Əliyev; Rəyçilər: Ə.Qocayev, Ş.Ağayeva.- B.: Adiloğlu, 2001.- 45 s.

 

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Bakının qədim yaşayış məntəqələri [Mətn] /T. Q. Səlimov; Red.: Q. Qeybullayev.- B.: Elm, 1993.- 56 s.

Səlimov-Şağani Təvəkkül Qafar oğlu. Əzizbəyov rayonunun tarixi-memarlıq abidələri [Mətn] /T.Q.Səlimov-Şağani, G.A.Qurbanov; Elmi red. B.Abdullayev; Fotoqraf. R.Ələkbərov.- Bakı: 2005.- 52 s.

 

Səlimov-Şağani, Təvəkkül Qafar oğlu. Şüvəlan T.Səlimov-Şağani; Red.: V.Bəhmənli.- B.: XXI-YeniNəşrlər Evi, 2002.-104 s.

Səlimov Şirxan Dadaş oğlu. Avropa və Amerika ölkələrinin yeni tarixi ali məktəblər üçün dərslik /Ş.D.Səlimov; elmi red. T.Vəliyev, H.Həsənov; rəyçi V.Əliyev [və b.] II hissə.- Sumqayıt: [Zərdabi], 2012.- 504 s. , portr. ; 21 sm.

 

Səlimov Təvəkkül Qafar oğlu. Qala və qalalılar [Mətn] /T.Səlimov, F.Abdullayev.- B.: Azərbaycan, 1992.- 48 s.

Səmədov Abbas Abbas oğlu. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin Azərbaycanda təhsilə və təhsil xadimlərinə qayğısı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.Səmədov; red. S.C.Şükürov; rəyçi. Q.M.Namazov, X.H. Yusifli, S.P.Pirsultanlı; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Gəncə Dövlət Un-ti.- Gəncə: 2010.- 498, [1] s.

 

Səmədov Abdurrəhman Qubad oğlu. Ərkivan salnaməsi [Mətn] : [ensiklopedik əsər] /A. Səmədov ; elmi red. və məsləhətçi. Ə. Cəfərov ; red. H. Əliyev. B:. Viktor, 2009.600, [1] s. portr., fotoşək

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn]: /Abutalıb Səmədov; Məsləhətçi. S.Nuriyev. I cild.- B.: 2007.- 520 s.

 

Səmədov Abutalıb. Həqiqət- necə varsa. Azərbaycan- 1993 [Mətn] /A.Səmədov; məsləhətçi S.Nuriyev. II cild.- B.: Nurlan, 2007.- 524 s. portr

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 1 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məsləhətçi A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-344, [3] s.


Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 2 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. İ. Məmmədova, S. Sadıxqızı ; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu ; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-373, [3] s.

 

Səmədov Vasif. Leyla Əliyeva: "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model : üç cilddə Cild 3 /V. Səmədov, R. Vəlizadə ; ön sözün müəl. R. Hüseynov ; baş elmi məs. A. Mustafayeva ; elmi red. İ. Quliyev, C. Bəhramov ; red. R. Ulusel, L. Məmmədova ; Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi; Azərb. MEA, İnsan Hüquqları İn-tu; "Xocalıya Ədalət!" Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyası ; "Kaspian İzvestiya" Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi.-Bakı : [s. n.] , 2014.-480, [3] s.

 

Səmədova Könül. Qərbi Azərbaycan etnotoponimlərinin arealları [Mətn].- B.: Nurlan; 2008.- 155 s.

 

Sərdariniya Səməd. Arazın hər iki tayında müsəlmanların soyqırımı [Mətn] /S.Sərdariniya; Elmi red. və ön söz. Ə.Rəhimli; Fars dilindən tərcümə edən. A.Maralanlı.- Bakı: Elm, 2006.- 120 s.

 

Sərdarov Məmmədağa Əhmədkərim oğlu. Azərbaycanda miqrasiya prosesləri [Mətn] /Məmmədağa Sərdarov; Red.: Ə.M.Tağıyev; AMEA Fəlsəfə və Siyasi Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Adiloğlu, 2004.- 155 s.

 

Sərdarov Vüqar Zakir oğlu. Hüquqi dövlətin qurucusu /V. Z. Sərdarov; red. və ön sözün müəl. N. Cəfərov.- Bakı: Elm və təhsil, 2013.- 187- s.

 

Sərdarov Zakir Həsən oğlu. Heydər Əliyev və milli mübarizə tariximiz [Mətn] /Zakir Sərdarov; Məsləhətçi. N.İsayev, V.Sərdarov; Elmi red. H.Həsənov; Buraxılışa məsul. R.Məhərrəmov; Rəyçi. N. Cəfərov, M.Urud.- B.: Çinar-Çap, 2008.- 166 s.

 

"Siyasi tarix" fənninin proqramı [Mətn] /Tərtibçi. İ.M.Musayev, İ.X.Zeynalov; Red. S.B.Musayev; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti; Humanitar fakültələr üçün "Siyasi tarix" Kafedrası. - B.: Azərbaycan, 1993.- 24 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və baş red. S.R. Aslanov, S.T. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti I hissə B.: ADPU, 1993. 258 s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S. Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti, Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- II hissə.- B., 1993.- 481s.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti Cild I hissə.- B.: Cik-Cik, Şur, 1995.- 180 s.: 21 sm.

 

Siyasi tarix [Mətn]: Mühazirə kursu: Dərslik /Müəlliflər kollektivinin rəhbəri və elmi red. S.Qəndilov; Bakı Dövlət Universiteti; Ali İctimai-Siyasi Universiteti II hissə.- Bakı: Cik-Cik: Şur, 1995.- 176 s. ; 20 sm.

 

SSRİ tarixi kapitalizm dövrü /red. L.M.İvanov, A.L.Sidorov, V.K.Yatsunskin; [tərc. Ə.Dadaşlı] II Cild.- Bakı: Azərtədrisnəşr, 1963.- 777, [3] s.

 

"SSRİ tarixinin tarixşünaslığı" proqramı [Mətn]: /Dövlət universitetiləri üçün/ ixtisas 2008 - Tarix /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. M.Ə.Talıbova, A.C.İsgəndərov, B.M.Mirzəyeva; red. Y.H.Səfərov; rəyçilər. B.Z.Yeqanov, Q.Əliyev.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 36 s.

 

 Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu. Türkiyə 1918-1923-cü illərdə dərs vəsaiti/M.Sofiyev; red. M.Orucov; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərb. Dövlət Un-ti.- Bakı: [s.n], 1968.- 68 s.

 

Sofiyev Məhəd Mahmud oğlu Türkiyənin ən yeni tarixi [Mətn]: xüsusi kurs üzrə: dərs vəsaiti /M.Sofiyev; [red. Z.Abdullayev]; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S. M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət UniversitetiBakı :ADU ;1973142, [4] s.

Soxin A. Oktyabr inqlabında işçi kəndli gənclər [Mətn] /A. Şoxin; tərcümə. R. Səfərov.-Bakı: Azərnəşr, 1927.-110 s.

 

Sokolov A. Üç inqilab [Mətn]: Rusiyada 20-ci əsrdə vaqe olan inqilab hərəkatının qısa tarixi /A.Sokolov; mütərcimi. R.Yusifzadə.- Bakı əmələsi, 1924.- 310, [2] s.

 

Sokolov A. Üç inqilab [Mətn]: Rusiyada 20-ci əsrdə vaqe olan inqilab hərəkatının qısa tarixi /A. Sokolov; Yeni türk əlifba komitəsi.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 271 s.

 

Solak-zadə Mehmed. Tarix [Mətn]: Azərbaycan tarixinə dair iqtibaslar /Mehmed Solak-zadə; Türk dilindən tərcümə edən. Z.M.Bünyadov; Red. F.Süleymanoğlu; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- Bakı: Elm, 1992.- 84 s. ; 20 sm.


Sorovkin V. Böyük oktyabr [Mətn]: pionerlər ilə söhbət /V.Sorovkin.- Tiflis: Zaqafqaziya, 1927.- 29 s.; 16 sm.

 

Soyqırım cinayəti [Mətn]: beynəlxalq aktlar normativ sənədlər müraciətlər və şərhlər toplusu /burax. məs. N.Abdullayev; red. H.İsgəndərov; [AZE Konsaltinq Qrup; Hüquqi İslahatlara Yardım Mərkəzi]Bakı: 2010.- 87, [1] s.

 

Sovet xalqının alman faşizmi üzərində böyük qələbəsi [Mətn] tərtib edənlər L.S.Borodetski, A.A.Qritsenko.- B.: Elm, 1975.- 45 s.

 

Stalin İ. Lenin və Leninizm haqqında [Mətn] /İ.Stalin; tərcümə. R.Hacızadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 132 s.

 

Stenl An. Kömür barrikadalarında [Mətn] An. Stenl.- B.: Azərnəşr, 1932.- 47, [1] s.

 

Sultan Tahirə. Mənim ömrüm [Mətn]: Portretlər toplusu: (nəsr) /T.Sultan; Red.: Z.Məmmədiyyə oğlu.- B.: Adiloğlu, 2007. 376 s.

 

Sultanlı Vaqif. Ağıryolunyolçusu [Mətn]: Məhəmməd ƏminRəsulzadəninhəyatı və ədəbifəaliyyəti: (portret-monoqrafiya) /Vaqif Sultanlı; Elmi red. T.Hüseynoğlu; Önözünüəllifi. İ.M.Yıldırım.- Bakı: Azərnəşr, 1996.- 191 s.

Sultanov Həmid. Əfqanıstan Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət, yaxın şərq bürosu 13 yanvar 1929-ci il tarixində edilən məruzə /H.Sulatnov.- B.: Azərbaycanı öyrənən cəmiyyət, 1929.- 43 s.

Sultanov Kərim bəy. Səlibi-əhmər cəmiyyətinin tarixi [Mətn] /Kərim bəy Sultanov.-B.: [s. n.], 1915.- 24 s.

 

Sultanov Ziyəddin Kamal oğlu. Qarabağ müharibəsi [Mətn]: faktlar... hadisələr... düşüncələr... Z.K.Sultanov.- B.: Maarif, 2003.- 770, [2] s.

 

Süleyman Rza. Türkiyə inqilab tarixi və bu günki Türkiyə [Mətn] /R.Süleyman.- Tiflis: Zaknika-turkcə, 1926.- 95, [1] s.

 

Süleymanlı Mübariz Aslan oğlu. Azərbaycan kulturoloji fikir tarixindən [Mətn]: XX əsrin əvvəlləri /M. A. Süleymanlı; red. M. Əsədli; elmi məsl. və ön söz. müəl. K. Talıbzadə.- Bakı [Nafta-Press] 2011.- 207, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Erməni millətçiliyi və təcavüzkarlığı tarixindən [Mətn] /M. Süleymanov; elmi red. P. Darabadi.- Bakı: [Hərbi nəşriyyat], 2008.- 399, [1] s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Goranboy əməliyyatı [Mətn] /M.S.Süleymanov, R.Faxralı.- B.: Azərbaycan, 1992.- 59 s.

 

Süleymanov Manaf Fərəc oğlu. Neft milyonçusu [Mətn]: Sənədli roman /Manaf Süleymanov.- B.: Azərbaycan, 1996.- 152 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nadir şah [Mətn] /M.Süleymanov; elmi red. P.Darabadi [Tehran]: [Neqare Endişe], 2010.- 740 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Nuru Paşa [Mətn]: [Sənədli oçerklər] /M. Süleymanov; Elmi red.: N.Maksvel; Red.: R.Faxralı; Rəssam: M.Hüseynov.- B.: Hərbi nəşriyyat, 1999.- 142 s.

 

Süleymanov Mehman Sirac oğlu. Milli Qəhrəmanlar [Mətn] M.Süleymanov; Red. Ü.Kürçaylı; Rəssam. R.Əzizov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 228 s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı [Mətn] /N.M.Süleymanov; elmi red. S.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Beynəlxalq Un-ti.- Bakı: Elm, 2006.- 397, [1] s.

 

Süleymanov Nizami Məmməd oğlu. Səfəvi dövlətinin təsərrüfat həyatı/N.M.Süleymanov; elmi. red. S.Məmmədov.-Bakı: Elm, 2012.- 440, [2] s. , cədv. ; 21 sm.

 

Süleymanov, Nizami Məmməd oğlu. Azərbaycan Səfəvi Dövləti [Mətn] : 1501-1736-cı illər : Dərs vəsaiti /N. Süleymanov ; elmi red. H. F. Cəfərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2018.- 211, [1] s.: portr., 21 sm.

Süleymanov, Nizami Məmməd oğlu.
Azərbaycan Səfəvi dövləti XVII əsrdə [Mətn] : (J. Şarden, J. B. Tavernye, P. D. Valle və E. Kempferin gündəlikləri əsasında) : [Monoqrafiya] /N. M. Süleymanov ; elmi red. V. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti (UNEC).- Bakı: [İqtisad Universiteti], 2021.- 308, [1] s.: 21 sm.

Süleymanov, Nizami Məmməd oğlu.
Azərbaycan IX-XIII əsrin əvvəllərində [Mətn] : metodik vəsait /N. M. Süleymanov (tərt. ed.) ; red. V. S. Həsənov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: [ADPU], 2020.- 59, [1] s.: 21 sm.

 

Süleymanova Nəzakət. Əslini tanı [Mətn]:"Nasir" nəşriyyatı, 2004.- 106 s.

 

 Süleymanova Sevda Yunis qızı. Azərbaycanda ictimai-siyasi hərəkat [Mətn]: XIX yüzilliyin sonu-XX yüzilliyin əvvəlləri /S.Y.Süleymanova; Elmi red.: S.T.Qəndilov, S.S.Əliyarlı.- B.: Azərbaycan Dövlət Kitab Palatası, 1999.- 422 s.

 

Süleymanova Sevda Y. Türk xalqları tarixi ən qədim zamanlardan bu günümüzədək: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /S.Süleymanova; elmi red. S.M.Qəndilov, Ə.İ.Muxtarova; rəyçi. Q.Ə.Əliyev, S.A.İsmayılova, Ş.N.Yagizarov.- Bakı: Elm və təhsil, 2011.- 351, [1] s. , xəritə, cədv. ; 21 sm.

Süleymanzadə Məzahir Bəybala oğlu. 20 yanvar: Güllələnmiş qəzet [Mətn]: 1990-cı il 20 Yanvar faciəsinin 20 illiyinə həsr olunur /M.Süleymanzadə; red. M.Süleymanov, N.Məmmədli.- Bakı: Nurlan, 2010.- 142, [2] s. , portr., şək.

Svyatoçovski Tadeuş. Rusiya və Azərbaycan: Sərhədyanı bölgə keçid dövründə /Tadeuş Svyatoçovski; Red.: H.İsaxanlı; Tərc.: L.Mircəfərova, B.Hacıyev.- Bakı: Xəzər Universitəsi, 2000.- 374 s.

 

 

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved