İqtisadiyyat. İqtisad elmləri

 

1 may [Mətn] B.: Qızıl əsgər, 1926.- 16 s.

 

1 may [Mətn]: təbliğatçılar üçün kommunist internasional icraiyyə komitəsi təbliğat-təşviqat şöbəsinin tezisləri.- B.: Azərnəşr, 1929.- 68 s.

1 May nə deməkdir [Mətn] Bakı: Azərnəşr, 1929.- 67 s.

 

1 May və Azərbaycanın şuralaşmasının 13-cü il dönümü məruzəçilər üçün material /AK(b)F MK və BKMTŞ ; red. Ə.Heydərli; mütərcimi H.Mütəllibzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 11 s. ; 22 sm.
 

1916-1927-ci il üçün vahid kənd təsərrüfat vergisi [Mətn]: SŞCİ MK İcraiyyə komitəsinin ikinci çağırışda üçüncü dövreyi-ictimaiyyəsində qoyulan qərardad /ASFŞ Cümhuriyyətləri Xalq Maliyyə Komissarlığı.- B.: Azərbaycan Xalq Maliyyə komissarlığı, 1926.- 91 s.

 

1925 və 1926-cı illərdə Azkəndbank və şöbələrinin fəaliyyəti [Mətn]B.: Bakı işçisi, 1926.- 26 s.

 

1925-1926 senəsinin (ikinci əməliyat senəsi) haqq hesabı[Mətn] /Azərbaycan kənd təsərrüfatı komitəsi.- B.: Azərbaycan kənd təsərrüfatı komitəsi, 1927.- 37 s.

 

1926-27-ci illik kənd təsərrüfatı vergisi haqqında hər bir kəndli nəyi bilməlidir? [Mətn]: sadə və aydın maliyyə /ZMSŞ Cümhuriyyətləri Xalq Maliyyə Komissarlığı.- B.: [s.n.], 1926.- 52 s.

 

1925-26-cı təsərrüfat ili haqqında birləşdirilmiş mühasibat haqq-hesabı [Mətn]: V müvəkkilər ittifaqı /Azərbaycan istehlak kooperativlər ittifaqı. Bakı: Azərbaycan istehlak kooperativlər ittifaqı, 1927.- 50 s.

1927-1928 senə nümayəndə yığıncaqları seçkilərinin materiyalları [Mətn] /A. K. (B) F. M. K. işçi- kəndli qadınlar şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1927.- 47 s.

 

1927-28 -ci ildə Azərbaycan ictimai şura cumhuriyyətinin yerli büdcəsi qurluşu haqqında təlimat [Mətn]Bakı: A. İ. Ş. C. xalq maliyə komisarlığı, 1928.- 64+80 s.

 

1927-28-ci ildə vahid kənd təsərrüfatı vergisi [Mətn] /Azərbaycan xalq maliyə komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq maliyə komissarlığı, 1927.- 69 s.

 

1928-29-cu il kənd təsərrüfatı vergisi kampaniyasında vergi zatlarını hesaba almaq işini keçirmək barədə təlimat [Mətn]: vahid kənd təsərrüfatı vergisini keçirmək kampaniyasının qurluşu.- B.: [s. n.], 1928.- 23 s.

1928-29-cu il üçün vahid kənd təsərrüfatı vergisi [Mətn] /Z. S. F. Ş. C. maliyə xalq komissarlığı.- Tiflis: Z. S. F. Ş. C. maliyə xalq komissarlığı, 1928.- 38 s.

 

1927-1929 Azərbaycan Mərkəzi İdarəsinin fəaliyyəti [Mətn]: İttifaqın VII Azərbaycan qurultayına /SŞCİ Maarif İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: Maarif İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi, 1929.- 64 s.


1929-ci il üçün mühazirə, kino mühazirələri və fənni səyahətlərin siyahısı /AHİŞ Mədəni-Maarif şöbəsi, Kino-Mühazirə-Səyyahət bürosu.- B.: AHİŞ MM Kino-mühazirə-səyyahət bürosu, 1929.- 46 s.


1929-30-cu il kampaniyası üçün şahat rüsumatının alınması, toplanması və istifadəsinə aid təlimat /"Soyuzxleb" S.C.Azərbaycan Şöbəsi.- B.: Upolnarkomat ASSR, 1929.- 70 s.


1929-30-cu il kənd təsərrüfat vergisi qanununda olan yüngüllüklər (imtiyazlar) [Mətn] /Azərbaycan Xalq Maliyyə Komissarlığı.- B.: Az. Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1929.- 21 s.

1929-30-cu il üçün vahid kənd təsərrüfat vergisi [Mətn].- Tiflis: ZSFŞC Xalq Maliyyə komissarlığı, 1929.- 115 s.

1929-30-cu ilə aid su risumatını keçirmək qaydası haqqında ASŞC Xalq komissarlar şurasının qərardadı və təlimatı [Mətn]Bakı: Az. XMK, 1929.- 16 s.

 

1930-cu il Azərbaycan Maarif İşçiləri İttifaqının haqq-hesab və seçki kampaniyası planı.- B.: AHİŞ, 1930.- 14, [1] s.

1930-cu il müştərək müqavilələrə əməl edilməsini kütləvi yoxlamağı təşkil etmək və keçirmək planı Bakı: [s.n.], 1930.- 15 s.

1930-1931-ci ildə kənd təsərrüfat vergisi qanunları /Muxtar Dağıstan Sosial Sovet Cümhuriyyəti, Xalq Maliyyə Komissarlığı.- Mahac-Qala: MDSŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1930.- 40 s.

1930-1931-ci ilə aid yerli büdcəni tərtib etmək üçün materiallar/ASŞC.- B.: ASŞC XMK, 1930.- 41 s.

1930-31-ci ildə ASŞC hüdudunda su rüsumunu həyata keçirmək xüsusunda ASŞC Xalq Komissarlar Şurasının qərardadı və təlimat.- B.: ASŞC XMK, 1930.- 25s.

1930-31-ci ilin vahid kənd təsərrüfat vergisinə aid imtiyazlar.- B.: [s.n.], 1930.- 56 s.

1931-ci il kənd təsərrüfat kampaniyasının keçirilişi və ona hazırlıq aparılmasına dair hesabat.- Bakı: Xalq Torpaq Komissarlığı nəşriyyatı, 1931.- 21, [20] s. ; 19 sm.


1931-ci il kənd təsərrüfat vergisi kampaniyası haqqında Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi Rəyasət heyətinin məktubu.- Bakı: [s.n.], 1931.-16 s. ; 18 sm.

1931-ci il müştərək müqavilənamə kampaniyası məruzəçilər üçün material /AK(b)F BK Kütləvi-Təbliğat şöbəsi; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- Bakı: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 13, [2] s. ; 22 sm.

1931-ci il müştərək müqavilənamələrin bağlanması haqqında /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası İstehsalat və Əmək Haqqı Bölməsi.- Bakı: [s.n.], 1931.- 13, [1] s. ; 22 sm.

1931-ci il vahid kənd təsərrüfat vergisinin aparılması üçün təlimat II hissə.- Bakı: ASŞC XMK, 1931.- 39 s. , cədv. ; 22 sm.

1931-ci il vahid kənd təsərrüfat vergisinin aparılması üçün təlimat /ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı I hissə.- Bakı: ASŞC XMK, 1931.- 32, [1] s. , cədv. ; 22 sm.

1931-ci il yaz əkin kontraktasiyası haqqında.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 29, [1] s. ; 19 sm.

1931-ci ildə ASŞC kolxozlarında gəlirlərin qəti surətdə bölünməsi barəsində təlimat.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16, [16] s. ; 19 sm.


1931-ci ildə vahid kənd təsərrüfat vergisi /Dağıstan Xalq Maliyyə Komissarlığı.- Mahaç-Qala: [s.n.], [1930].-63 s.

1931-ci ildə vahid kənd təsərrüfat vergisinin Azərbaycanda aparılması haqqında ASŞC Xalq Komissarlar şurasının 22 aprel 1931-ci il tarixli 562 qərarı.- Bakı: [s.n.], 1931.- 24, [1] s. , cədv. ; 26 sm.

1931-ci ildə vahid kənd təsərrüfat vergisi ASŞC Xalq Komissarlar şurasının 1931-ci il tarixli, 562 nömrəli qərarı.-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48 s. , cədv. ; 19 sm.

 

1932 il kənd təsərrüfat kampaniyasının gedişi və ona hazırlıq aparılmasına dair hesabat.- B.: ASŞC XTK nəşriyyatı, 1932.- 15, [1] s.

 

1932-ci ilə ASŞC xalq-təsərrüfat planı ASŞC XKŞ sədrinin məruzəsinə aid materiallar: AzMİK-sinin 7-ci çağrışının 2-ci dövreyi ictimaiyyəsinə: əl yazısı hüququnda /ASŞC Xalq Komissarlar Şurası Nəzdində Dövlət Plan Komisiyası.- B.: ASŞC Döv. Plan Komisiyası nəşriyyatı;1932.- 134, [1] s.

1931-ci ilin II kvartalında (aprel, may, iyun) Bakı və rayonlarında yaşayan əməkçiləri təchiz üçün kateqoriyalara ayırmaq təlimatı.- Bakı: BMİK nəşriyyatı, 1931.- 36 s. ; 19 sm.

 

1932-ci il müştərək müqavilənamə kampaniyası məruzəçilər üçün material /AK(b)F BK Kütləvi Təşkilat Şöbəsi, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası; çevirən. T.Məlikov.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 23 s.

 

1932-ci il müştərək müqavilənamə kampaniyası məsələləri /AHİŞ Həmkarlar Kabinəsi Metod Bürosu; çevirən. T.Məlikov.- B.:AHİŞ nəşriyyatı; 1932.- 23 s.

 

1932-ci il üçün Şuralar İttifaqı xalq təsərrüfatı planı haqqında ÜİMİK 2-ci sessiyasında Molotov və Kuybışev yoldaşların məruzələri və haman məruzələr üzərinə qətnamə /red. Ə.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 1932.- 120 s.

 

1932-ci il üçün yeni kənd təsərrüfat vergisi haqqında [Mətn] /red. R.Həsənov və B. Əsgərov; çevirən. Qulamzadə.-B.: Azərnəşr, 1932.-111 s.: cədv., 17 sm.

 

1932-ci ilə məxsus kənd təsərrüfat vergisi, dövlət sığortası və su rüsumatına dair uçot aparmaq, kənd siyahılarını və kartoçkaları doldurmaq qaydası haqqında təlimat /red. İ.Quluzadə; çevirən. A.Mehdizadə.- B.: ASŞC Xalq Maliyyə Komisarlığı nəşriyyatı; 1932.- 25 s.

 

1932-ci ildə ASŞC kolxozlarında gəlir bölgüsü haqqında materiallar /red. Abd. İsmayıl; buraxıcı İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 24, [1] s.

 

1932-ci ildə ASŞC kolxozlarında məhsul toplanışı və gəlir bölgüsü haqqında materiallar /ASŞC Kolxozsentri; red. Y.Məhəmmədov; çevirən. K.İsrafilov.- B.:Azərnəşr, 1932.- 38, [1] s.

 

1932-ci ilin məhsul toplanışı haqqında [Mətn] /AK(b)F MK Kütləvi-Təşviqat şöbəsi; red. Abd. İsmayıl.- B.: Azərnəşr, 1932.- 79, [1] s.: 18 sm.

 

1933-cü il üçün kənd təsərrüfat vergisi və könüllü vergi /ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı ; mütərcimləri. Mehtiyev, Ə. Şəfi; red. Y.Məhəmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 68, [11] s. , cədv., forma

1933-cü il şəhər təsərrüfatı planı, büdcəsi və əsaslı məsariflər haqqında məruzə üzrə Bakı Şurası vəAK(b)F Bakı Komitəsi plenumunun qərarı layihə /[burax. məs. M.İ.Çernyayev].- Bakı: [Bakısoveti nəşriyyatı], 1933.- 10, [1] s.
 

1-ci Zaqafqaziya zərbəçilər toplanışı qərarı.- Tiflis: [s.n.], 1931.- 32 s.; 18 sm.

 2-ci sənayeləşdirmə istiqrazı [Mətn]: hər bir kontragent istiqrazı yaymaq üçün nə bilməli və etməlidir /A. S. Ş. C. xalq maliyə komissarlığı.- B.: A. S. Ş. C. xalq maliyə komissarlığı, 1928.- 42 s.

 

2-ci sənayeləşdirmə istiqrazı haqqında sual cavab üçün məlumat dəftərçəsi [Mətn]B.: 2-ci sənayeləşdirmə istiqrazı Bakı şurası torpağında satan Mərkəzi müavinət komissiyası, 1929.- 33 s.

 

2007-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı [Elektron resurs] Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi elmi rəhbər Ş.H.Hacıyev; elmi red. Ə.İ.Bayramov; məsul red. M. M. Sadıqov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.- 265 s.

 

25 minincilərin iş şəraiti və onlara rəhbərliyi yaxşılaşdırmaq üçün kütləvi yoxlama iki həftəliyi /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ nəşriyyat şöbəsi, 1930.- 23 s.

5 illik 4 ildə istiqrazı haqqında nəyi bilməlidirlər /Dövlət kredit və əmanət işlərinə baxan müavinət komissionları.- B.: [s.n.], 1930.- 14, [1] s.

5 illik planın 3-cü il sənaye-maliyyə planı qarşılamaq işini təşkil və keçirmək planı.- B.: [s.n.], 1930.- 11 s.

 

8-ci Azərbaycan mədənçilər ittifaqına məxsus tarif və iqtisad məsələlərinə aid tezislər [Mətn] matları.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 10 s.

 

250.000 hektar pambıq uğrunda [Mətn]: "Pambık tədarükü kampanyası yığanları və yaz əkininə hazırlıq" haqqında U.I.K. (b) F. Zaqafqaziya ölkə komitəsinin qərarı (22 dekabr 1930): ancaq A. K. (b) F. üzvləri üçün.- B.: Azərnəşr, 1930.- 20 s.

 

III ümum ittifaq MOPR qurultayı özək aktivi üçün material məcmuəsi /Beynəlxalq inqilab mübarizlərinə yardım təşkilatı; Şuralar ittifaqı MOPR mərkəzi komitəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 72 s.

 

 VII Azərbaycan incəsənət işçiləri qurultyına dair tezislər [Mətn] B.: [s.n.], 1929.- 41 s.

 

 VII Azərbaycan qurultayına tezislər projesi [Mətn] /SŞCİ Maarif İttifaqının Azərbaycan Mİ.- B.: Mİİ Az.Mİ, 1929.- 24 s.

 

 X-cu qurultay üçün haqq-hesabı /Ümum İttifaq Kimyagərlər İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarə Heyyəti.- B.: [s.n.], 1930.- 65 s.

XI beynəlmləl gənclər günü [Mətn] /Azərbaycan Lenin komunist gənclər ittifaqı.- B.: Azərbaycan Lenin komunist gənclər ittifaqı, 1925.- 83 s. 

 

XI qurultay S. Ş. C. İ. mədənçilər ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsinin haqq hesabı [Mətn]: 29 sentyabr 1927 /S.Ş.C.İ. mədənçilər ittifaqı.- B.S.Ş.C.İ. mədənçilər ittifaqı, 1927.- 86 s.

 

 XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərmiş səhmdar cəmiyyətlərinin, firmaların, şirkətlərin, müəssisələrin və onların partnyorlarının firma nişanları və emblemləri [Mətn]: Tərtib edənlər. A.Ə.Paşayev, Ç.C.Salahlı; Red. E.Fərəcov və b.; Azərbaycan Biznes Konqresi.- B.: 1990.- [88] s.

 

 ABŞ iqtisadiyyatı [Mətn]: ümumi cizgilər /ABŞ Dövlət Departamenti Beynəlxalq İnformasiya Proqramları İdarəsi;Red.K. E.Huq, V. Qazi;Kitab "İnam" Plüralizm mərkəzində tərcümə olunub.;Tərcüməçi.T. Vəliyev.- B.: [2007].- 157 s.

 

AHİŞ direktiv məktubu 1931-ci il müştərək müqavilələrini yenidən bağlamaq haqqında /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ, 1930.- 24 s.

 AHİŞ-nın məruzəsi üzrə, MHİŞ-ı rəyasət heyyətinin çıxardığı qərarlarını təhlil etmək üçün tapşərəq [Mətn] /AHİŞ-ı Mədəni-Maarif Şöbəsinin Metod Bürosu.- B.: AHİŞ-ı Nəşr. şöbəsi, 1929.- 24 s.

 

AK(b) FM və B. Komitələrinin metod bürosu tapşırıq 1 /[tərt. ed. A. Qoljand ; red. İ. Kuzin, Abd. İsmayıl].B.: [Azərnəşr] , 1932.- 4 s.

 

 A. S. Ş. C. 1928-1929 il üçün məhəlli büdcə tərtibinə aid materiallar [Mətn] /A. S. Ş. C. xalq maliyə komissarlığı Bakı: Xalq maliyə komissarlığı, 1928. 107 s.

 

 ASŞC 1929-30-cu il üçün məhəlli büdcə tərtibinə aid materiallar [Mətn] Bakı: ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1929.- 117, [1] s.

 

ASŞC dövləti, həmkarlar və kooperativ idarələri və müəsissələrində arxiv quruluşu qaydaları /ASŞC Mərkəzi Arxiv İdarəsi ; ön söz. V. Gülnəzərov ; red. V. Xuluflu ; çev. M. Ç. Məhəmmədzadə.B.: ASŞC Mərkəzi Arxiv İdarəsi nəşriyyatı, 1932.- 68 s.

 

ASŞC Xalq Əmək Komissarlığının ibtidai və orta məktəblərdə müəllimlərin və mədəni-maarif müəsissələrində çalışan sair işçi kateqoriyalarının 1932-ci il əmək haqqına dair Bakı və rayonlar üçün verdiyi qərarı.B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı, 1932.- 33 s.

 

ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı 1932-ci ilə məxsus kənd təsərrüfatı vergisi /red. İ. Quluzadə ; çev. A. Mehdizadə. B.: ASŞC XMK, 1932.- 84 s.

 

ASŞC istehlak kooperativlərində daxili gəlirlərin toplanması və malların tələfatı ilə mübarizə aparılması haqqında təlimat /Azərittifaqın Təşkilat-Təlimat Şöbəsi.- B.: Azərittifaq, 1930.- 54 s.

ASŞC kəndli təsərrüfatlarında qüvvədə olan əmək qanunları 1930-cu il 1 iyula qədər.- B.: ASŞC XƏK "Əmək məsələləri", 1930.- 104, [3] s.

ASŞC kolxozlarına yeni qüvvətli axın uğrunda /Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Kollektivləri İttifaqı "Kolxozsentr".-Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19 s.

ASŞC kolxozlarında istehsalat müşavirələri haqqında nizamnamə /Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Kollektivləri İttifaqları "Kolxozsentr".- B.: Azərnəşr, 1931.- 8 s.; 18 sm.

ASŞC kolxozlarında və MTS kənd şuralarının şura qrupları haqqında nizamnamə /Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi.- B.: Azərbaycan MİK, 1931.- 15 s.

ASŞC sənayesində qadın əməyi qadın əməyinə cəlb etmək planı /ruscadan çevirəni. Ə.İsmayılov.- Bakı: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 79 s.

ASŞC Sovxozları işçi və xidmətçilərinin hüquq və vəzifələri.- B.: ASŞC Sovxoztsentr, .[III İnternasional].- 1930.- 16 s.

Abasov İsmət Dursun oğlu. Azərbaycanın və dünya ölkələrinin kənd təsərrüfatı /İ. D. Abasov; buraxılışa məsul T. Hüseynov.-Bakı: Şərq-Qərb, 2013.- 711, [1] s.

Abasov İsmət. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı [Mətn] /İ.Abasov; buraxlışa məsul. T.Hüseynov.- B.: Elm və təhsil, 2010.- 590, [2] s.

 

Abasova Samirə Hüseyn qızı. Texnologiyalar və yeniliklərin idarəedilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /S.Abasova (red.); red. Ş.M.Muradov; S.H.Haqverdiyeva; rəyci A.K.Ələsgərov.- Bkı: [Azərnəşr], 2008. (üz qabığında 2007).- 288 s. , portr., şək., cədv. ; 20 sm.
 

Abbasov Azim Heydər oğlu. Qiymətli kağızlar bazarının formalaşması və inkişaf perspektivləri [Mətn] /A. H. Abbasov; elmi məsləhət.M. M. Sadıqov; elmi red. A. K. Ələsgərov, İ. M. Abbasov; red. A. A. Hüseynov; [ön söz. H. A. Babayev]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Universiteti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2005.- 251 s.

 

Abbasov Azim Heydər oğlu. Qiymətli kağızlar və onlarla əməliyyatlar [Mətn]: dərslik: proqram təminatlı: [interaktiv üsulla] /A.H.Abbasov; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər. D.A.Bağırov, R.M.Rzayev, E.M.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirlyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2007.- 221, [1] s.
 

Abbasov Çingiz Mikayıl oğlu. Azərbaycanın dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya yolları [Mətn]: [monoqrafiya] /Ç. . bbasov; məs. red. Ə..Nuriyev; rus dilindən tərc. ed. .Q.Rəhmanov; Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası; Geostrateji Araşdırmalar Mərkəzi; Açıq Cəmiyyət İnstitutu - Yardım Fondu.- B.: Elm, 2005.- 252 s.

 

 Abbasov İ.M. Bazar iqtisadiyyatı terminləri [Mətn]: (izahlı lüğət) /İ.M.Abbasov, A.H.Tağıyev; Elmi red.: S.M.Seyfullayev; Red.: S.İ.Abbasova.- B.: Sabah, 1996.- 94 s.

 

Abbasov İbad Musa oğlu. Audit [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.M.Abbasov; elmi red. A.K.Ələsgərov; rəyçilər. S.Y.Müslümov, S.Səbzəliyev, S.M.Yaqubov; Bakı Biznes Universiteti.- B.: Bakı Biznes Universiteti, 2007.- 530 s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Xarici ölkələrdə iqtisadi təhlilin xüsusiyyətləri [Mətn] /İ.Abbasov; Elmi red. S.Seyfullayev; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti.- B.: Sabah, 1996.-118 s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Menecment [Mətn]: dərs vəsaiti İ.M.Abbasov, R.F.Sadıqov; elmi red. Z.M.Məmmədova; red. M.K.Məcidov; rəyçi V.Ə.Kazımov [və b.].- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2013.- 205, [1] s.

 

 Abbasov İbad Musa oğlu. Rəqabət və marketinq [Mətn]: monoqrafiya İ.M.Abbasov, Z.M.Məmmədova, E.N.Quliyev; elmi red. R.F.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2012.- 157, [1] s.

 

 Abbasov Qəzənfər Əli oğlu. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi [Mətn]: dərslik Q.Ə.Abbasov; elmi red. S.M.Səbzəliyev; rəyçilər: M.C.Hacıyeva, Ə.S.Salahov. Bakı: 2009.- 381 s. 1
 

 Abdullayev Akif. İqtisadiyyat və iqtisadi siyasət [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /.Abdullayev; Elmi red.: R.Quliyev.- Bı: Asiya, 2003.- 228 s.

 

Abdullayev Eldəniz. Beynəlxalq ticarət əlaqələrinin hüquqi tənzimlənməsi və Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq hüquqi təcrübəsi [Mətn] /E.Abdullayev; Naşir. Q.İsabəyli; Elmi red. Ə.İ. Əliyev.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 212 s.
 

Abdullayev Əli İzzət oğlu. Dəniz neft-qaz istehsalında ətraf mühitin mühafizəsi [Mətn]: [Monoqrafiya] /Ə.İ.Abdullayev.- Bakı: Elm, 2007.- 472 s. , 4 v. fotoşək.

 

Abdullayev Kamil Xaliq oğlu. Beynəlxalq biznes [Mətn]: dərslik K.X.Abdullayev, Q.S.Hüseynov; red. A.H.Tağıyev; rəyçi T.Ə.Quliyev; T.N.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Sumqayıt Dövlət Universiteti Sumqayıt Bilik, 2011.- 479, [1] s.

 

Abdullayev Sabir Tarıverdi oğlu. Sahibkarlıq şəraitində marketinq və onun idarə edilməsi /Sabir Tarıverdi oğlu Abdullayev; Elmi red.:İ.Ş.Alıyev; Azərbaycan Kooperasiya Universiteti Bakı: Bakı Universiteti, 2004 67 səh.

 Abdullayev Tofiq Pənah oğlu. Tikinti investisiya layihələrinin idarə edilməsi [Mətn]: Azərbaycan iqtisadiyyatı Tikinti Kapital qoyuluşu (investisiya)İqtisadiyyat Xalq təsərrüfatının idarə olunması Bakı Təhsil.- B.: 2009.- 247, [1] s. Əlavələr: s. 228-243


Abdullayev Tofiq Pənah oğlu. Tikinti istehsalatının təşkili və idarə edilməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /T.P.Abdullayev; rəyçilər. İ.Ə.Mehdiyev, M.M.Fərzəliyev.- B.: Təhsil, 2005.- 492, [2] s.

Abdullayev Z. S. İstehsalın təşkili və planlaşdırılması [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /Z. S. Abdullayev, İ. Ş. Dadaşov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- I hissə.- B., 1994. -111 s.

 

Abdullayeva Rəsmiyyə. Sosial sferanın iqtisadiyyatı [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.S.Abdullayeva, A.N.Muradov; elmi red. C.Quliyev; rəyçi. İ.H.Alıyev, P.S.Həsənov; AMEA, İqtisad İn-tu.- B.: [MEGA-H], 2009.- 236, [1] s.

 

Adıgözəlov Fikrət Salam oğlu. Sudan istifadənin sosial-iqtisadi səmərəliliyi [Mətn] /Fikrət Adıgözəlov; Rəyçi. Ə.K.Behbudov.- Bakı: Azərnəşr, 1990.- 152 s.

Ağakərimov Müzəffər Mehdi oğlu. Mehmanxanada Ön büro [Mətn]: qəbul,qeydiyyat və xidmət şöbəsi: dərs vəsaiti M.M.Ağakərimov; elmi məsl. C.Cəfərov; məsl. N.Bağırov; red. S.Rəhimov; rəyçilər. H.B.Soltanov, B.Ə.Bilalov, V.S.Dərgahov, D.A.Ağaliyeva.- B.: Aypara, 2013.- 272 s.


 
Ağakərimov Müzəffər Mehdi oğlu. Otel [Mətn]: Dərs vəsaiti /M.M.Ağakərimov; Elmi red. və rəyçi. H.B.Soltanova; Red. S.İ.Babazadə.- B.: [Novruz-94], 2008.- 327 s.+ [24]s.
 

 Ağamalıyev M. Q. Kommersiya fəaliyyətinin təşkili [Mətn]: Dərslik M.Q.Ağamalıyev, M.M.Məmmədrzayev; Elmi red. Ə.İ.Bayramov.- B.: Səda 462 s.
 

Ağayev Samid Tofiq oğlu. Sahibkarlıq fəaliyyətində maliyyə menecmentinin təşkili[Mətn]: [Monoqrafiya] /S..Ağayev; ; Azərbaycan Dövlət Neft kademiyas.- Bı: lm, 2003.- 200 s.

 Ağayev Sultanağa Höccət oğlu. Azərbaycan Respublikasının İran İslam respublikası ilə qarşılıqlı iqtisadi əlaqələrinin inkişaf perspektivləri [Mətn] /S.H.Ağayev, Hadi Tizhuş Taban; Elmi red. B.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2007.- 376 s.
 

Axundov Q. Yaylaqlarda köçərilər arasında iş /Q.Axundov.- B.: Az. MİK Təşkilat şöbəsi, 1930.-24 s.

 Axundov Məcid Əhməd oğlu. Müəssisə iqtisadı: Dərs vəsaiti /Məcid Axundov; Elmi red.: Rəhim Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 2002.- 460 s.
 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: Ali məktəb tələbələri, magistrləri və aspirantlar üçün dərslik /Ş.Ə.Axundov; Red. Ş.Ə.Axundov; Rəyçilər T.N.Əliyev.-B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2005.- 632 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. İqtisadiyyat:sahibkarlıq, bazar münasibətləri, marketinq və səmərəlilik [Mətn]: Elmi-kütləvi məlumat kitabı /Ş.Axundov, M.Axundov; Red. E.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1992.- 272 s.

 

 Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinq [Mətn]: dərslik/A.Ə.Şəmsəddin; red. A.H.Tağıyev; rəyçilər. T.Ə.Hüseynov [və b.] I hissə.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 590, [2] s.
 

 Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinq anlayışı [Mətn]: Dərs vəsaiti. Ali məktəblər üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər. A.H.Səmədov, S.H.Ağayev, F.Ə.Quliyev. B.: MSV Nəşr, 2006.- 404 s.


Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu.
Marketinqin əlifbası [Mətn]: Dərs vəsaiti ali məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulmuşdur /Ş.Axundov; Rəyçilər: A.H.Səmədov və b. -B/: MSV Nəşr, 2006. -584 s.

 

Axundov Şəmsəddin Əhməd oğlu. Marketinqin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ş.Ə.Axundov; Red.: A.H. Tağıyev; Rəyçilər: H.Y. İsmayılov və b.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2001.- 573 s.

 

 Ailə-kəndli təsərrüfatı üzvüləri və sahibkarlar üçün informasiya və məsləhət xidməti [Mətn] /Azərb. Resp.Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Kənd Təsərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyi; İkinci Kənd Təsərrüfatının İnkişafı və Kreditləşməsi Layihəsi, Şamaxı Regional Məsləhət Mərkəzi; "Orel Aqroinvest" MMC; red. F. Hüseynov; çapa məsul. M. Ələkbərov.- Bakı: Nurlan, 2011. - 169 [3] s.

 

 Akopov Q. 1931-ci ilin kənd təsərrüfat vergisi haqqında nə bilmək lazımdır /Q.Akopov; tərc. ed. A.Mehdilizadə; red. İ.Ağababazadə.- B.: ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1931.- 51 s., cədv.; 18 sm.


 Akopov Q. Könüllü vergi işlərini 1931-ci ildə aparmaq üçün nəzəri rəhbərlik /Q.Akopov.- Tiflis: Zaq. Xalq Maliyyə Komissarlığı nəşriyyatı, 1931.- 30 s., cədv.; 18 sm.

Aqar. Yaz əkini uğrunda mübarizə /Aqar.- B.: Azərnəşr, 1931.- 36 s.; 18 sm.

 

Aqrar sahə modernləşmə dönəmində [Mətn] : [kollektiv monoqrafiya] : problemlər və onun həlli yolları /AMEA İqtisadiyyat İn-tu ; [M. A. Nəbiyev [və b.] ; İ. H. Alıyevin rəhbər və red. ilə ; red. İ. Q. Soltanlı ; [çapa məsul M. Xəlilov]. B.: [Bəxtiyar-4 İKF], 2009. 506 s.: cədv., sxem

 Aqrar-sənaye birliklərinin gəlirlərinin bölgüsü və onun təkmilləşdirilməsinin əsas istiqamətləri [Mətn] /A.İ.Şirəliyev, S.Q.Rəsulov.- B.: AzETETİİ, 1989.- 29, [2]s.

 

Aqrar-sənaye kompleksi bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində: vəzifələr, problemlər, respublika elmi-praktik konfrans (1991; Bakı). Aqrar-sənaye kompleksi bazar iqtisadiyyatına keçid şəraitində: vəzifələr, problemlər [Mətn] : (respublika elmi-praktik konfransı) Bakı, 26-27 fevral 1991-ci il : dəvətnamə və proqram /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi; "Azərbaycan kommunisti" jurnalı redaksiyası ; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Kənd Təsərrüfatının İqtisadiyyatı və Təşkili İn-tu. Bakı: 1991.- 14 s.: 20 sm.

 

Alan Vest. Biznes plan [Elektron resurs]: praktik dərs vəsaiti: rus dilindən tərc. ümumi red. T.Əbdülhəsənli; tərc. S. Zeynalova [və b.]B.: İqtisad Un-ti, 2008.- 219 s.

 

Ali hökumət orqanlarının əmək məsələlərinə dair mühüm qərarları noyabr-dekabr 1932-ci il /çev. G. Abas ; red. İ. Cəvanşir 2-ci burax.B.: ASŞC XƏK nəşri , 1932.- 28 s.

 

Ali Xalq Təsərrüfat Şurası müəssisələrinin fəaliyyəti xüsusunda otçot materialları [Mətn]: 1923-24 müamilat ilində.- B.: [s. n.], 1924.- [568] s.

 

Alıyev İ.H. Qısa iqtisadi lüğət [Mətn]:Bazar iqtisadiyyatı terminləri /İ.H.Alıyev, C.A.Hüseynov, G.Ə.Nağıyeva; Elmi red: S.A.İbadov; Bakı Asiya Universiteti.- B.: Ağrıdağ, 1999.- 96 s.

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Aqrar sahənin inkişafının əsas maliyyə mənbələri [Mətn] /İsa Hüseyn oğlu Alıyev, Ş. Ə. Məmmədova; Elmi red.. X. Ş. Kərimov; Rəyçilər. V. M. Niftullayev və b.-B.: Elm, 2007.- 227 s.

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Qlobalaşma şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişafının təmin olunmasının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: /İsa Hüseyn oğlu Alıyev; Elmi red. Ş.M.Muradov; AMEA İqtisadiyyat instiutu.- B.: Elm, 2008.- 392 s. cədv

 

Alıyev İsa Hüseyn oğlu. Milli iqtisadiyyat və aqrar sahənin inkişaf problemləri /İ.H.Alıyev; Elmi red.: S.V.Salahov.- B.: Elm, 2006,380 səh.

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsinin əsasları [Elektron resurs]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti H.B.Allahverdiyev; rəyçilər İ.Ş.Qarayev, Ə.A.Hacılı.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.-342 s.

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. Milli iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik H.B.Allahverdiyev (elmi red.), K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov; rəyçi A.Ş.Şəkərəliyev, N.M.Meybullayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisadUniversiteti], 2012.- 507, [1] s. 

 

Allahverdiyev Həsən Bəkir oğlu. Strateji planlaşdırma ali məktəblər üçün dərslik /H.B.Allahverdiyev (elmi red.), K.S.Qafarov (red), Ə.M.Əhmədov (red); rəyçi A. Ş.Şəkərəliyev, M.X.Meybullayev.- Bakı: Nasir, 2004.- 214, [2] s.

 

Allahverdiyeva M.A. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları fənnindən məsələlər və testlər [Elektron resurs]: dərs vəsaiti M. A. Allahverdiyeva, B.N.Manafov; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.Səmədov, H.Abbasov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2011.- 271 s.

 

Allahverdiyeva Müslümat Allahverdi qızı. Beynəlxalq marketinq [Mətn]: dərslik M.A.Allahverdiyeva; elmi red. E.N.Kərimov; rəyçi. İ.A.Kərimli, T.Ş.Şükürov.- B.:: [İqtisad Universiteti] 2011.- 440 s.

 

Amo A. Dünya iqtisadi böhranı /A.Amo; çevirən. F.Seyidov; red. M.Mərdanov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 115 s. 15 sm.

 

Amosov. İttifaq işinin yeni üsul, sürət və tərəqqisi [Mətn]: Dəmir yol. MK-nın IV inbisati plenumunda MK prezidiumunun dəmir yol ittifaqı üzvlərinin 9-cu qurultayından sonrakı müddət ərzində gördüyü işin xüsusunda yoldaş Amosovun məruzəsi 27 iyun-4 iyul /Amosov.- Tiflis: Zaq. yol komitəsi, 1929.- 61 s.

 

Anbar əməliyyatları [Mətn]: tədris vəsaiti M.M.Zeynalov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərb. Xalq Təsər. İn-tu Zeynalov, M.M.- B.: [s.n.] 1976.- 40, [2] s. cədv. 20 sm.

 

Andreyev A. Şimali Qafqasya başdan başa kollektivləşmə ölkəsi A.Andreyev yoldaşın ÜİK(b)F MK siyasi bürosunda 1930-cu il noyabrının axırında etdiyi nitq /A.Andreyev.- B.: Azərnəşr, 1931.- 32 s.

Anizaft S. 1905-ci ilə qədər Rusiyada işçi hərəkatı [Mətn] /S.Anizaft; mütərcimi. A.Helmi.- B.: AHİŞ, 1926.- 140, [1] s.

 

Arası kəsilməz istehsal və inşaatçıların vəzifəsi [Mətn]: aşağı həmkarlar təşkilatı aktivinə işçilərlə mühasibə üçün yardım materialları /İnşaat İşçiləri Həmkarlar İttifaqının Mərkəzi Komitəsi, Mədəni Maarif şöbəsi.- B.: Azərb. İnşaat İşçiləri İttifaqı Mərkəzi İdarəsi, 1929.- 34 s.

 

Aslanov Aslan Murtuz oğlu. Maliyyə və bank statistikası: Ali iqtisad məktəblərinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /Aslan Aslanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: 2002.- 224 s.

 

Aslanov Hamlet Qurbanəli oğlu. Kürün aşağı axarının ekocoğrafi problemləri [monoqrafiya] /H. Q. Aslanov ; elmi red. A. P. Gərayzadə.-Bakı : Çaşıoğlu , 2013.- 233, [1] s.

 

Aslanov Novruz Davud oğlu. Varlı olmaq istəyirsənsə... [Mətn]: İşə yeni başlayan biznesmenlərə kömək N.Aslanov.- B.: [Azərbaycan] 1992.- 160 s.

 

 Asudə dövlət torpaq fondundan istifadə etmək qaydası barədə qərarlar [Mətn]: A. İ. Ş. C. torpaq qanunnaməsinin 158 maddəsi; Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı.- B.: Azərbaycan xalq torpaq komissarlığı, 1925.- 7+11 s.

 

 Aşağı həmkarlar aktivləri hazırlıq və məlumatını artırmaq kurslarının proqram və təlim planı /çev. T. Məlikov. B.: AHİŞ nəşriyyatı , 1932.- 48 s.

 

 Aşağı həmkarlar maarif işçisi köməyinə /çev. C. Əzimov, Muradxanlı; red. Sadullayev. B.: Azərnəşr, 1932.- 76, [4] s.

 

Aşxana komissiyaları haqqında qayda /Təşkilat-Kütləvi işlər sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 26.

 

 Aşurov A.S. Marketinqin kommunikasiya sistemi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.S.Aşurov; red. T.İ.İmanov; rəy ver. A.H.Səmədov, İ.M.Xeyirxəbərov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.- 168 s.

 Atakişiyev Hacıəmi. Şəhər mühiti və reklam. [Mətn] Azərbaycan dilində. Naşir: Şahbaz Xuduoğlu, Korrektor: Sahib Qəniyev.- B.: Qanun, 2004.- 112 s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Azərbaycan sosial-iqtisadi tərəqqi yolunda [Mətn]: tarixi reallıqlar, iqtisadi nailiyyətlər və siyasi perspektivlər /M.C.Atakişiyev; Elmi red.: Z.Səmədzadə; Rəyçilər: T.Əliyev, Z.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 264 s.

 

 Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. İnnovasiya menecmenti [Mətn]: (Dərs vəsaiti) /M.Atakişiyev, Q.Süleymanov.- B.: "Təfəkkür"NPM, 2004.- 135 s.

 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Mikro və makroiqtisadiyyat [Mətn] /M.C.Atakişiyev.- B.; 2010.- 508 s.
 

Atakişiyev Müşfiq Cəmil oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı [Mətn] /M.C.Atakişiyev.- B.: 2004. 220 s.

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri [Mətn] : nəzəriyyə və praktika : [monoqrafiya] /B. X. Ataşov ; elmi red. E. A. Quliyev. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 535 [1] s.: 21sm.

 

 Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Ərzaq təhlükəsizliyinin aktual problemləri [Mətn] /B.Ataşov; Elmi red.: R.Ə.Balayev, N.A.Novruzov.- B.: Elm, 2005.- 336 s.

 

Ataşov Bəyalı. İdarəetmə elmi və rəhbər əməyi [Mətn] /B.Ataşov.- Bakı:- Elm, 2011. -180 s.

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Maliyyə bazarları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik.- Bakı: Kooperasiya, 2016.- 455 [1] s.: 20 sm

 

Ataşov Bəyalı Xanalı oğlu. Müəssisələrin maliyyəsi [Mətn]: dərslik /B. Ataş ov N. Novruz ov E. İbrahimov; elmi red. Ə. Nuriyev; rəyçilər M. Sadıq ov M. Həsənli X. Hüseynov.- B.: Kooperasiya, 2009.- 336 s., cədv., portr.

 

Audit [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. /V.Ağayev, C.Ağakişiyev, Ə.Bağırov və b.; Elmi red. V.T.Novruzov; İxtisas red. Q.Bayramov, R.Qənizadə;Azərbaycan Respublikasının Auditorlar Palatası B.: Azərbaycan Milli Ensiklopediyası, 2001.- 604 s.

 

Avdeyev A.D. Muzdur və kəndli el yardım komitələri [Mətn] /A.D.Avdeyev; çevirəni. M.Məhəmmədzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 34 s.

 

Azər Osoaviaximinin mərkəzi şurası tərəfindən məzuniyyətə gedən üzvinə yaddaş.- B.: [s.n.], 1930.- [37] s.

Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu, elmi-praktiki konfrans Azərbaycan alimlərinin sosial-iqtisadi inkişafda rolu [Mətn]: elmi-praktiki konfransın materialları: [informasiya vərəqəsi] /İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- Bakı: İsmayıl NPM, 2005.- 518 s. , cədv. ; 21 sm.

 

Azərbaycan dövləti balıq terastının SŞCİ ərzaq və təəm sənaye işçiləri ittifaqının ümum Azərbaycan komitəsi ilə əğd etdiyi müştərək müqavilənamə [Mətn]: ASŞC xalq əmək komissarlığının tərifə etilaf şöbəsində 1928-ci il fevralın 16521 nömrə ilə qeyd edilmişdir.- B.: [s.n.], 1928.- 141 s.

Azərbaycan dövləti balıq terastının SŞCİ ərzaq və təəm sənaye işçiləri ittifaqının ümum Azərbaycan komitəsi ilə əğd etdiyi müştərək müqavilənamə [Mətn]: ASŞC xalq əmək komissarlığının tərifə etilaf şöbəsində 1928-ci il fevralın 16 521 nömrə ilə qeyd edilmişdir.- B.: [s.n.], 1928.- 95 s.

 

Azərbaycan dövləti balıq trestinin SŞCİ ərzaq və təəm sənaye işçiləri ittifaqının ümum Azərbaycan komitəsi ilə əğd etdiyi müştərək müqavilənamə [Mətn]: ASŞC xalq əmək komissarlığının tərifə etilaf şöbəsində 1928-ci il 16 fevralın 521 nömrə ilə qeyd edilmişdir.- B.: [s.n.], 1928.- 141 s.
 

Azərbaycan dövlət inşaat trestinin S. Ş. C. İ. inşaat işçiləri ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi ilə əğd etdiyi müştərək müqavilə [Mətn]Bakı: [s. n.], 1928.- 36 s.

 

Azərbaycan həmkarlar hərəkatı 1926-1927 [Mətn]: həmkarlar ittifaklarının VI qurultayına A.H.İ.Ş. hak-hesabı.- B.: A. H. İ. Ş. nəşriyyatı, 1928.- 136 s.

 

Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurasının məlumatı [Mətn]: [jurnal] 2-3.- B.: [s. n.], 1923.- 39 s.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası. AHİŞ 4-cü plenum sessiyasının qərarları [Mətn]: 20-24 fevral 1929.- B.: , 1929.- 63 s.

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası. AHİŞ V plenumu sessiyasının qərar və qətnamələri [Mətn]: 1-5 iyul 1929.- B.: AHİŞ, 1929.- 30 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası Plenumunun VII sessiya Qərarları 10-14 fevral 1930.- B.: AHİŞ nəşriyyat şöbəsi, 1930.- 43 s.

 Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı. Azərbaycan həmkarlar hərəkatı[Mətn]: həmkarlar ittifaqlarının 5-ci qurultayına, mart 1926 /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 110, [1] s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının 5-ci qurultayına [Mətn]: təşkilat taarif-iqtisad və mədəni-maarif işləri üzrə 27 fevralda AHİ Şurasının heyəti-rəyasəti tərəfindən təsdiq edilən qərardad projeləri.-B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 39+32 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı. Həmkarlar ittifaqlarının VI Azərbaycan qurultayı qərarlar [21-28 mart]Bakı: AHİŞ NŞ, 1928.- 61, [1] s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı. Həmkarlar ittifaqlarının VI-cı qurultayı qərarları layihə.- B.: AHİŞ nəşriyyat şöbəsi, 1928.- 55 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqlarının 5-ci qurultayı 2-10 mart 1926 [Mətn]: qərarlar və qətnamələr.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 70+59 s.

 

Azərbaycan həmkarlar ittifakları şurası plenyumunun 4-cü dövreyi ictimai qərar və qətnamələri [Mətn]: 15-18 yanvar 1927 /Azərbaycan həmkarlar ittifaqları.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqları, 1927.- 38+32 s.

 

  Azərbaycan Həmkarlar İttifakları. Azərbaycan Həmkarlar İttifakları VII-ci qurultayının qərar və qətnamələri /Azərbaycan Həmkarlar İttifakları Şurası ;məs. red. Əzizov ; tərc. ed. T. Məlikov.B.: AHİŞ , 1932.- 61s.

 

Azərbaycan həmkarlar ittifaklarının VII-ci qurultayına hazırlıq və onu keçirmək haqqında AHİŞ rəyasət heyətinin qərarı /Azərbaycan Həmkarlar İttifakları Şurası ; çevirən. T. Məlikov.B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 23 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası 2-ci plenum sessiyasının qərarı [Mətn]: 25-28 iyun 1928 il.- B.: AHİŞ, 1928.- 35 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası. Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası 3-cü plenum sessiyasının qərarları (17-20 oktyabr 1928 il) [Mətn]Bakı: Azərbaycan həmkarlar ittifakları şurası, 1928.- 79 s.

 

Azərbaycan Həmkarlar İttifakları Şurasının direktivləri İşçi-Kəndli Qızıl Ordusunun 14-cü ildönümü bayramını keçirmək işində Azərbaycan Həmkarlar təşkilatlarının iştirakı haqqında. B.: AHİŞ, 1932.- 7 s.

 

Azərbaycan İaşə İstehsalat işçilərinin 7-ci qurultayına tezislər [Mətn]: fevral 1926 /Həmkarlar İaşə İstehsalatı işçiləri ittifaqı Azərbaycan Mərkəzi idarəsi.- B.: AHİŞ, 1926.- 37 s.

 

Azərbaycan ictimai (komunalnı) işçilərinin həmkarlar ittifaqının mərkəzi idarəsi ilə Bakı şurasının su təchizat şöbəsi arasında əğd edilmiş müştərək müqavilənamə [Mətn].- B.: f [s. n.], 1927. 37+37 s.

 

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyətinin torpaq qanunnaməsi [Mətn]: Azərbaycan Mərkəzi İcraiyyə Komitəsi plenumunun 3-cü sessiyası tərəfindən 1923 sənə 15 iyunda qəbul və təsdiq olunmuşdur.- B.: AİŞC Xalq Torpaq komissarlığı "Əkinçi", 1923.- 48 s.

 

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti. 1927-1928-ci məhəlli büdcə ili üçün tərtib etməyə material.- B.: AİŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1928.- 78, 77 s.
 

Azərbaycan İctimai Şura Cümhuriyyəti Xalq Maliyyə Komissarlığı [Mətn]: təlimat.- B.: [s.n.], 1929.- 24 s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn]: [Dərslik] /Bakı Asiya Universiteti; Elmi red.: İ.H.Alıyev, S.A.İbadov; İxtisas red.: X. Ş. Kərimov; Rəyçilər: Ə.Verdiyev, A.Musayev.- B.: [Ağrıdağ], 1998.- 400 s.

Azərbaycan iqtisadiyyatı [Mətn]: Xaricdə yaşayan azərbaycanlılar üçün /.Nadirov, Ş.Muradov, .Ələsgərov və b.; Elmi red.: A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov.- B.: Elm, 2003.- 344 s.

 

Azərbaycan iqtisadiyyatı: problemlər, perspektivlər: "Azərbaycan iqtisadiyyatı dirçəliş yolunda" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları /Red.: Ş.Muradov, Ə.Nuriyev, T.Paşayev; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- Bakı: Elm, 2002.- 380 s.
 

Azərbaycan iqtisadiyyatında kiçik və orta sahibkarlıq: Nəticələr, problemlər və perspektivlər /Azərbaycan Respublikası Dövlət Antiinhisar Siyasəti və Sahibkarlığa Kömək Komitəsi, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramı.- B: Səda, 2001.- 185 s.

 

"Azərbaycan iqtisadiyyatının strateji problemləri" Respublika elmi-praktiki konfransı [Mətn]: 14-15 mart 2002: məruzələrin tezisləri /Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; elmi katib. M. Əliyev.- B.: [s.n.], 2002.- 547 s.

 

Azərbaycan İnşaat İşçiləri İttifaqı. İnşaat işçiləri ittifaqı 10-cu Azərbaycan qurultayının qərarları 21-25 sentyabr 1928-ci il.- B.: İttifaq MH, 1928.- 36 s.
 

Azərbaycan istehlak kooperasiyasının 1929-30-cu il üçün kontrol rəqəmləri və Azərittifaqın beş illik planındakı birinci ilin ilk yekunları Bakı MİK və KAS NİK bu plana daxil edilməmişdir.- B.: Azərittifaq, 1930.- 64 s.


Azərbaycan istehlak kooperasiyasının 1930-cu il hesabat-seçki kampaniyasına aid təlimat /Azərittifaqın Təşkilat-Təlimat Şöbəsi.- B.: Azərittifaq, 1930. [Oraq və Çəkic]60, [1] s.

Azərbaycan karlalbirliyi haqqında nizamnamə Azkarlalbirliyi 28 aprel 1931-ci il 9 -li ASŞC İşçi Kəndli hökumətinin qanun və əmrlər külliyyatından çıxarış.- Bakı: [s. n.], 1931.- 24 s. ; 19 sm.

 

 Azərbaycan kənd təsərrüfat bankı "Azkənd Bankın" işi haqqında haqq-hesabı [Mətn]: 1925-ci il oktyabrın birindən 1926-cı il iyun ayının birinədək.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 46 s.

 

 Azərbaycan kənd təsərrüfat bankının "Azkəndbank" 1926-cı il iyun ayının 1-dən sentyabr ayın 1-ə kimi gördüyü işlərin haqq-hesabı [Mətn]: Azərkəndbankın 1926-ci il sentyabrın 27 və oktyabrın 5-də olan iclaslarına.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 36 s.

 

Azərbaycan kənd təsərrüfat koperasyon ittifaqı Köy birliyiyinin dörd aylıq fəaliyəti [Mətn] /Azərbaycan kənd təsərrüfat koperasyon ittifaqı.- B.: Köy birliyi, 1925.- 32 s

 

  Azərbaycan kənd təsərrüfatının inkişafı planı [Mətn] /Azərbaycan Dövlət Plan komsyası.- B.: Azərnəşr, 1926.- 165, [3] s.

Azərbaycan kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqı mərkəzi idarəsinin 4-cü dövriyə ictimai və1 tarifə müşavirəsinin qərar və qətnamələri [Mətn]: 27 mart- 2 aprel 1927 /M. S. Ş. C. kənd və meşə təsərrüfatı işçiləri ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi.- B.: [s.n.], 1927.- 61 s.

 

Azərbaycan kolxoz işçilərinin 4-cü müşavirəsinin qərarları [Mətn]: [31 avqust 1929]Bakı: AİŞC Kolxozlarının mərkəzi idarəsi, 1929.- 82 s.

 

Azərbaycan komitəsinin məruzəsinə dair qərra [Mətn] /Filizat işçiləri ittifaqı Bakı: Azərnəşr, 1927. 57 s.

 Azərbaycan koperasiyası [Mətn]: 1926-27 ildə keçirdiyi vəziyyətə bir nəzər Bakı: Azərbaycan koperativ şurası, 1928.-88 s.

 

"Azərbaycan mədən sənayesində şəffaflığın üç bucağı"/Elmi red.: V.Bayramov; Texniki red.: S.Əliyev; Tərcümə: "Turan 98" firması.- B.: 2006.- 104 s.

 

Azərbaycan mərkəzi icrayyə komitəsi yanındakı çocuqlar komisyonunun əşya loteryasının uduş biletlərinin siyahısı [Mətn]: loterya 1928-ci illin aprel ayının 15 oynanılmışdır.- B.: A. M. İ.komitəsi yanındakı çocuq komisyonu, 1928.- 28 s.

 

Azərbaycan MİK prezidiumunun kənd təsərrüfat vergisi, mal-qara tədarükü, taxıl tədarükü və kolxoz alveri haqqında məktubu /çev. Qulamzadə və Yusifzadə ; red. Əbdürrəhimzadə.B.: Azərnəşr, 1932.- 19, [1] s.

Azərbaycan neft idarəsi "Azneftin" Ümumrusiya mədən işçiləri ittifaqı Azərbaycan şöbəsi ilə bağladığı müştərək müqavilənamə [Mətn].-B.: [s. n.], 1923.- 75 s.

 

Azərbaycan neft sənayesində əməyin mühafizəsini idarə etməyin vahid sistemi [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Dağ-Mədən Texniki Nəzarət Komitəsi; Azərbaycan Dövlət Əməyin Mühafizəsi və Təhlükəsizlik Texnikası Elmi-Tədqiqat İnstitutu; Dəniz neft qaz layihə Elmi-Tədqiqat Layihə İnstitutu; Təsdiq edən: S.C.İbrahimov.- Bakı: Maarif, 1996.- 160 s.
 

Azərbaycan neft sənayesinin 1929-30 il ərzindəki bəzi ilk yekunları və 1930-31 il kontrol rəqəmləri /Azərbaycan Neft Sənayesinin Dövlət Birləşməsi "Azneft".- B.: Azərbaycan Neft Təsərrüfatı məcmuəsi, 1930.- 61 s.

Azərbaycan neft sənayesinin milliləşdirilməsinin 10 illiyi.- B.: Azərneft, 1930.- 83 s.

Azərbaycan neftinin dünəni, bu günü və sabahı [Mətn]: Gənc alim və tələbələrin elmi-tədqiqat işləri /Baş red.: M.C.Mərdanov, B.Budaqov, A.Əlizadə və b.; M.Ə.Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, AEA, Azərbaycan Beynəlxalq Əməliyyat Şirkəti, AİOC.- B.: 1997.- 263 s.

Azərbaycan proletar tələbələri VII qurultayının qərarları [Mətn] /ASŞC Mərkəzi Proletar Tələbələr bürosu.- B.: [s.n.], 1929.- 37 s.

 

Azərbaycan regionlarında iqtisadiyyatın dayanıqlı inkişafı [Mətn]: [monoqrafiya] /AMEA İqtisadiyyat İn-tu; [bölmələrin müəl. R.P.Sultanova və b.;] elmi red. Ə.X.Nuriyev, R.P.Sultanova.- B.: Elm, 2009.- 295, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2003 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi; Məcmuənin hazırlanmasına məsul: Ə. Zeynallı.-Bakı: Səda, 2003.- 696 s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda Ərzaq Təhlükəsizliyi 2004 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 814 s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2005 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2005.- 898 s.

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2006 [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2006.-889, [1] s.


 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyi 2007 [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2007.- 906 s.

 

 Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi. Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: statistik məcmuə/Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin rəh. A.Vəliyev; məcmuənin haz. məsul şəxs. Y.Yusifov.- B.: 2009.- 579, [3] s.

 

Azərbaycan Respublikası əhalisinin məşğulluğunun gender aspektləri / Müəllif-tərt.: Q. . Süleymanova; Elmi red.: ..İbrahimova; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmalar Mərkəzi B.:2003.- 176 səh.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının 2009-2013-cü illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı [Mətn] burax. məs. V.Axundov; tərt. ed. T.Əhmədov; Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyi.- B.: [Nurlar], 2009.- 183, [1] s.

 

Azərbaycan Respublikası regionlarının sosial-iqtisadi inkişafı [Mətn]: Dövlət Proqramının həyata keçirilməsinə dair materiallar /Buraxılışı hazırlayanlar: M. Vəliyeva, M. İbrahimova; Red.: G. Səfərəliyeva; İxtisas red. və burax. məsul: K. Tahirov; M. F. Axundov Adına Azərbaycan Milli Kitabxanası Diyarşünaslıq elmi biblioqrafiya şöbəsi.- Bakı.: 2007.- 202 s.

 

Azərbaycan Respublikası Yeni iş yerləri [Mətn]: statistik məcmuə / Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məc. haz. ümumi rəh. H.Bağırov; burax. üzrə məsul şəxs N.Quliyeva] Oktyabr - 2014[Bakı]: [Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi]; [2014].- 203, [1] s., [10] v.

 

"Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri" mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn]: 24 may 2002-ci il tərt. ed. A.K.Ələsgərov, Z.M.Məmmədova; red. İ.M.Abbasov; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu, Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti, Azərb. Resp. Sahibkarlıq (İşəgötürənlər) Təşkilatı Milli Konfederasiyası Elmi-praktiki konfrans "Azərbaycan Respublikasında milli sahibkarlığın formalaşması və inkişafının əsas istiqamətləri" (2002; Bakı).- B.: [Biznes universiteti], 2002.- 451, [1] s.

 

 Azərbaycan Respublikasının bank sistemi üçün hesablar planı və onun tətbiqinə dair göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- B.: QAPP-POLİQRAF, 2005.- 322 s.

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində mühasibat uçotunun aparılmasına dair normativ qaydalar və metodoloji göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı.- Bakı: Çinar-Çap, 2006.- 400 s. ; 21sm.

 

Azərbaycan Respublikasının bank sistemində mühasibat ucotunun aparılmasına dair normativ qaydalar və metodoloji göstərişlər [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Milli Bankı; [çapa məs. C.Əliyev, A.Yunusov]B.: Çinar-Çap, 2009.- 399, [1] s.: cədv., 21 sm.

 

Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. Regionların sosial-iqtisadi inkişafı (2004-2008-ci illər) [Mətn]: [statistik məcmuə] /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin üm. rəhbəri. A.Vəliyev; məcmuəni nəşrə haz. Ş.Kəlbiyev, E.Əzimov, A.Məmmədova] Cild [oktyabr 2006-cı il][Bakı]: [Səda], aprel 2007.- 516, [2] s. xəritə, cədv., gerb

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti [Mətn]: illik hesabat 2013 /[ön söz müəl. A.Qasımov]Bakı: [M-Dizayn şirkəti], 2013.- 53, [1] s. cədv., şək

 

Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı yanında Maliyyə Monitorinqi Xidməti [Mətn]: illik hesabat 2014 /[ön söz müəl. A.Qasımov].- B.: [s. n.], 2015.- 45, [1] s.: cədv., şək., portr., 30 sm.
 

Azərbaycan SSR Dövlət Plan Komitəsinin Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İnstitutu. İpək parçalarının çeşidinin inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: iqtisadi məlumat /Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki Məlumat və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [müəl. N.V.Xvalkovski, S.S.Büşhens; tərc. ed. R.M.Peyğəmbəri]B.: AzETETMİ, 1973.- 9, [1] s.
 

Azərbaycan SSR-də meyvələrin, subtropik bitkilərin və üzümün məhsuldarlığının yüksəldilməsi üsulları [Mətn] /SSRİ Dövlət Aqrasənaye Komitəsi. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İnstitutu; red. M.İ.Cəfərov; red. hey.V.S.Novruzov.- Gəncə, 1989.- 70, [2] s.

 

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti Xalq Torpaq Komissarlığı. 1930-cu ildə payız kənd təsərrüfat kampaniyası 1930-cu ildə payız kənd təsərrüfat kampaniyasının əsas ünsürləri.- B.: Xalq Torpaq Komissarlığı, 1930.- 51, [1] s.

Azərbaycan Sosialist Şura Cümhuriyyəti kolxozlarında istehsalat müşavirələri haqqında nizamnamə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 7 s.

Azərbaycan və müasir dünya: Konfrans Azərbaycan və müasir dünya [Mətn]: IV ümumrespublika elmi-praktik konfransının materialları /Ön söz: S.Xəlilov.- Bakı: Azərbaycan Universiteti, 2002.- 335 s.

Azərbaycanda beynəlxalq kooperasiya günü [Mətn].-Bakı: Azərittifaq, 1928.- 44 s.

 

Azərbaycanda beynəlxalq kooperasiya günü [Mətn].-B.: Azərittifaq, 1929.- 45 s.

 

Azərbaycanda beynəlxalq kooperasiya günü.- B.: Azərittifaq, 1930.- 35 s.

 

 Azərbaycanda əhalinin və kənd təsərrüfatının su ilə təminatının vəziyyəti [Mətn]: Birdəfəlik tematik müayinə materiallarına əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2001.- 300 s.

 

Azərbaycanda gənclər arasında məşğulluq vəziyyətinin təhlili [Mətn]: Həmkarlar ittifaqı təşkilatları üçün /Elmi rəhbər. S. Mehbalıyev; Layihənin rəhbəri. İ. Əliyev; Buraxılışa məsul. AHİK-in zəhmətkeşlərin əməyinin və sosial-iqtisadi mənafelərinin müdafiəsi üzrə şöbəsi; Red. B. Rzayev; Beynəlxalq Əmək Təşkilatı, Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası.- B.: 2006.- 358 s.

 

Azərbaycanda ictimai mütəqabil yardımı təşkili üçün materiallar [Mətn] /Azərbaycan Şura Cümhuriyyətinin Xalq Təminat İctimaiyyə Komissarlığı.- B.: [s. n.], 1924.- 35 s.

 

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar və problemlər, elmi-praktiki konfrans (1999 ; Bakı). Azərbaycan Respublikasında iqtisadi islahatlar və problemlər elmi-praktiki konfransın tezisləri [Mətn]: 25 may 1999-cu il /Red. İ.M.Abbasov; Tərt. ed. A.K.Ələskərov, Z.M.Məmmədova; Bakı Biznes Universiteti, Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, İqtisadi İslahatlar Mərkəzi. B.: Biznes Universiteti, 1999. 239 s

 

Azərbaycanda islahatlar: iqtisadi strategiya və hüquqi təminat [Mətn]: elmi-praktiki konfransında ediləcək məruzələrin tezisləri /Rusiya Federasiyası Ümumi və Peşə Təhsili Nazirliyi, Dağıstan Dövlət Universiteti Bakı Filialı; red. hey. A.Zeynalova, A.Şirəlizadə, A.Məmmədov [və b.]Elmi-praktiki konfrans "Azərbaycanda islahatlar: iqtisadi strategiya və hüquqi təminat" (1998; Bakı).- B.: [s.n.], 1998.- 108 s.: 20 sm.

 

Azərbaycanda sahibkarlığın inkişafının bazar mexanizmləri [Mətn]: [Monoqrafiya] AMEA İqtisadiyyat İnstitutu; [bölmələrin müəllifləri. S.H.Rizayeva, T.Ə.Paşa, E.M.Bayramova və b.]; elmi red. Ş.M.Muradov Bakı Elm 300 s.

 

Azərbaycanın ərzaq balansları [Mətn]: statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- Bakı: 2009.- 488, [2] s. , cədv., portr.

 

Azərbaycanın gömrük muzeyləri [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi; nəşrin rəhbəri A.Əliyev; tərc. B.Hacıyev, D.Vahabova, ATTAS P; Azərbaycan dili red. İ.Cəfəroğlu; bədii tərtibat və dizayn R.Gülməmmədli.- Bakı: [CBS Polygraphic Production, 2010.- 207 s. , portr., rəngli fotoşək.; 30x25sm.+ [1] elektron. opt. disk (CD-ROM); 12 sm.
 

Azərbaycanın iqtisadi və sosial coğrafiyası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /[A.A.Nadirov və b.]; red. V.Əfəndiyev; rəyçilər R.N.Mahmudov, N.G.Məmmədov, M.O.Sadıqov, N.S.Seyfullayeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, BDU.- B.: Bakı Universiteti, 2010.- 470, [2] s., [12] v.

 

Azərbaycanın kənd təsərrüfatı [Mətn]: statistik məcmuə /Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi; [məcmuənin hazırlanmasına məsul S.Yusifov] B.: Səda, 2008.- 294, [2] s. cədv., sxem

 

Azərbaycanın mədən sənayesi: ictimaiyyəti maraqlandıran aspektlər [Mətn]: təbii ehtiyatlar, şirkətlər və qanunvericilik, neft sazişləri, kim niyə və necə neft gəlirlərinin monitorinqini aparmalıdır, dövlət büdcəsi və neft gəlirləri, mədən sənayesi və yerli icmalar, mədən sənayesində insan hüquqları, yerli və transmilli şirkətlərin əməkdaşlığı. /H.Rizvanqızı [və b.]; dil red. Ə.Tahirzadə; Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatlarının "Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması" Koalisiyası.- B.: Yeni nəsil, 2005.- 208 s.

 

 Azərbaycanın Milli audit standartları [Mətn]: Azərbaycan Respublikasının Auditoplar Palatası Şurasının qərarı ilə çap olunur /Tərtibçi-müəllif: Qəşəm Bayramov; Red.: Şakir Yaqubov.- B.: Nağıl evi, 2004.- 338 s.

 

 Azərbaycanın neft salnaməsi [Mətn]: kataloq: "Əsrin müqaviləsi"nin 20-ci ildönümünə həsr olunur AMEA, Milli Azərb. Tarixi Muzeyi; elmi red. N.Vəlixanlı; tərt. və ön söz müəl. F.Cabbarov.- B.: [s.n.] 2014.- 253, [1] s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkətində struktur dəyişiklikləri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- Bakı [s. n.]: 2003.- 39 s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.: [s. n.], 2003.- 68 s.

 

 Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi. "Neft gəlirlərinin əhalinin həyat səviyyəsinə təsiri" mövzusunda tədqiqat üzrə hesabat [Mətn] /Azərbaycanın Neft Sənayesi üzrə İnformasiya və Resurs Mərkəzi; Himayədar Humanitar Təşkilatı.- Bakı[s. n.]: 2003.- 40 s.

 

Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi. B.: Səda, 2007,567 s.

 

Azərbaycanın sənayesi [Mətn]: Statistik məcmuə /Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2008.- 578 s.

 

Azərittifaq kooperativinin nizamnaməsi [Mətn] B.: Azərittifaq, 1924.- 20 s.

 

Azərittifaq şurası XI-ci dövriyyə ictimayətinin qərarları [Mətn]: 1928-ci il 18-20 aprel.- B.: Azərittifaq, 1928.- 26 s.

 

Azərittofaq şurası XII sessiyasının qərarları 2-8 aprel 1930-cu il /Azərittifaqın Təşkilat Şöbəsi Bakı: Azərittifaq, 1930.- 67 s.

 

Azərneftin 1931 ildəki işləri və 1932 ilin vəzifələri əl yazısı qaydası ilə : VII Azərbaycan həmkarlar ittifaqı qurultayının nümayəndələri üçün : VII Azərbaycan həmkarlar ittifaqı qurultayında Azərneft müdirinin məruzəsinə dair /tərc. ed. Ə. Vahabov, Cavadov.B.: Azərneftinnəşri, 1932.- 57 s.

 

Azərneftin vəziyyəti və istehsalat proqramının ödənilməsi[Bakı]:[s.n.], [1929].- 11s.

 

Azərtütünün "Krasnı Oktyabr" tütün fabrikası işçi və məmurlaqı üçün daxili intizam kaydaları [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 29 s.

 

B. İ. Taxıl hazırlığı qolçamaq üzərinə hücum deməkdir [Mətn] /İ.B.- B.: Azərnəşr, 1929.- 14 s.

 

Babayev Lütvəli Babaəli oğlu. Sənaye müəssisələrinin iqtisadi tənzimləyiciləri /L.B.Babayev; Rəyçi: S.H.Ağayev; Elmi red.: T.N.Əliyev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.: Elm, 2000.- 140 səh.: cədvəl

 

Babayev M.S. Çoban və onun əmək hüququ [Mətn]: ümumi çoban naxırçıların əmək şərtləri və işə qəbul qaydası haqında ZXƏK 1927-ci il 25 may tarixli 27 nömrəli qərarı /M.S.Babayev.- B.: AİŞC Xalq Əmək Komissarlığı, 1928.- 31 s.

 

Bağ-bostan kənd-təsərrüfat kooperativi şirkəti nizamnaməsi [Mətn].-Bakı: Köy-Birliyi, 1929.- 29 s.

 

Bağırov Damət Abbas oğlu. Audit [Mətn] Damət Bağırov; Elmi red.: M.M.Bağırov.- B.: Şərq-Qərb, 1996.- 68 s.

 

Bağırov M.M. Əmək mühafizəsi tədrisi üzrə məşğələlər [Mətn] /M.M.Bağırov; red. Ç.A.Tağızadə; Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1974.- 48, [2] s. , cədv. ; 20 sm.
 

Bağırov Mehdi Səyabuş oğlu. Sosial-iqtisadi statistika ( dərs vəsaiti) I cild.- Naxçıvan: 2011.- 224 s.
 

 Bağırov Məcid Heydər oğlu. İqtisadi-riyazi modellər və üsullar: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.H.Bağərov, Y.Q.Osmanov; Elmi red.: .Q.Qəhrəmanov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 420 s.

 

 Bağırov Mircəfər. Azərbaycan kəndlərində yaz əkininin keçirilməsi işində firqə briqadalarının vəzifələri kəndə gedən firqə briqadalarının 29 mart 1933 tarixli yığıncağında təlimat məruzəsi /M.C.Bağırov; red. M.Hüseynov.-Bakı: Azərnəşr, 1933.- 47 s. ; 15 sm.
 

Bağırov Mircəfər. Neft Bakısı bu gün Azərbaycan K(b) PMK katibi M.C.Bağırov yoldaşla müsahibə: Çoxlu neft çoxlu benzin: 1940 il dekabr tarixli "Pravda"nın baş məqaləsi /[burax. məs. İ.Əliyev].- Bakı: AzDYATN, 1940.- 16, [2] s. ; 15 sm.
 

Bağırov Mübariz Məmmədhüseyn oğlu. Banklar və bank əməliyyatları [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərslik /..Bağırov; elmi red. .Ş.Şəkərəliyev.-B.: Nurlan, 2003.-512 s.

 

Bakı çayçı cəmiyyətinin nizamnaməsidir [Mətn].- [Bkı]: [s.n.], [1912].- 8+8 s.

 

 Bakı ikinci istiqraz mütəqabilə cəmiyyətinin nizamnaməsidir [Mətn].- Bkı: [s. n.], 1901.- 46 s.

 

Bakı ikinci istiqraz mütəqabilə cəmiyyətinin nizamnaməsidir [Mətn].- B.: [s.n.], 1908.- 50 s.

 

Bakı kütləvi həmkarlar hərəkatı başlanışı [Mətn]: 1905-ci il /AKF M və BK nəzdində firqə tarixi, AHİŞ nəzdində Həmkarlar hərəkatı tarixi komisyonları.- B.: AHİŞ, 1926.- 43 s.

 

Bakı MİK-nin kontrol-nəzarət komissiyonları haqqında qanun.- B.: [s.n.], 1930.- 56 s.

Bakı maliyyə estafeti /məsul red. D.Kirdyanov.- Bakı: Bakı Şurasının nəşriyyatı, 1931.- 36 s. ; 18 sm.


Bakı Mərkəzi işçi koperativi V müvəkkilər iclasının stenoqraf açotu [Mətn].-Bakı: MİK təşkilat şöbəsi, 1928.- 169 s.

 

Bakı neft sənaye işçilərinin həmkarlıq hərəkatı məlumatları [Mətn]Bakı: İŞCİ mədən işçiləri İttifaqı Azərbaycan Mərkəzi idarəsi, 1926.- 153, [1] s.

Bakı şəhər Bangı aksioner cəmiyyətinin nizamnaməsi. [Mətn]Bakı: [s. n.], 1924.- 22 s.

 

 Bakı şəhər lombardının nizamnaməsi [Mətn]Bakı: [s. n.], 1924.- 14 s.

 

Bakı şəhəri mədən-fabrik, zavod dairələrinin mərkəzi fəhlə kooperativi "Qopnyak" məramnaməsi [Mətn] B.: Qornyak, 1924.- 35 s.

 

Bakı şəhəri və onun fabrika zavod və mədən dairələri "Mərkəzi işçi kooperativi"nin nizamnaməsi [Mətn] B.: Mərkəzi işçi kooperativi, 1926.- 35 s.

 

 Bakı şəhərində mənzil kirayəsi haqqında nizamnamə [Mətn]: kommunxozun lahiyəsi.- B.: Kommunxozun nəşriyyatı, 1928.- 20 s.

 

Bakı şəhərində mənzil kirayəsi haqqında yeni qanun [Mətn]: Bakı şurasının heyəti rəyasəri 1928-ci il 23 oktyabrda təsdiq edilmişdir.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsinin nəşriyyatı, 1928.- 21 s.

 

Bakı şəhərinin mərkəzi işçi koporativi " Baksayuz" [Mətn]: 1924-25 təsərrüfat senəsində VI növbəti müvvəkillər iclası üçün matriallar.- B.: M.İ.K. Baksayuz, 1925.- 28, [6] s.

 

Bakı şəhərinin Mərkəzi işçi kooperativ "Baksoyuz"un 1925-1926 təsərrüfat sənəsinin birinci yarısında gördüyü fəaliyyət [Mətn] /çap etdirən. Baksoyuz.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 26, [1] s.

 

Bakı Şurasının Tiflis və İrəvan şəhər şuraları ilə sosializm yarışı müqaviləsi [Mətn] burax. Vahabov.- B.: Bakı şurası təşkilat şöbəsinin mətbuat sektoru nəşriyyatı, 1932.- 16 s.

 

Bakı şurasının tramvay komitəsi ilə, kommuna işçiləri ittifaqının Azərbaycan şöbəsi arasında 1925-ci il aprel ayının birindən 1925-ci ilin oktyabr ayının birinədək bağlanmış müştərək müqaviləmamə [Mətn] B.: [s. n.], [1924].- 17+12+14 s.

 

Bakı - Tbilisi - Ceyhan boru kəməri: Qərbə açılan neft pəncərəsi [Mətn] /Heydər Əliyev Fondu; Mərkəzi Asiya - Qafqaz İnstitutu, İpək Yolu Araşdırmalar proqramı; red. S.F.Starr, S.E.Kornell; [müəllif. Z.Baran və b.]Bı: MərkəziAsiya - Qafqaz İnstitutu, İpək Yolu Araşdırmalar proqramı, 2006.- 174 s. cədv., xəritə., şək

 

 Bakı tramvayı yol göstərənləri üçün dəstur əl əməl [Mətn].- B.: [s. n.], 1925.- 3+3 s.

 

Bakıda "Qənaət" müstəhlikin cəmiyyətinin nizamnaməsi [Mətn]: Birlikdə güc var. İşlətdiyimiz şeyləri bahalandıran vasitələrdən biri xilas edəcək şey birliyimiz, cəmiyyətimizdir.- B.: [s.n.], 1916.-24 s.

 

Balayev R.Ə. Urbanizasiya zonalarının ərzaq problemi [Mətn] /R.Ə.Balayev; red. Z.Ə.Səmədzadə, Y.R.Abdullayev.- B.: Şərq-Qərb, 1998.- 168 s.: cədv., ill., 21 sm.

 

Balıqçılıq artelinin təmsili nizamnaməsi /AZƏRBALIQBAKİTTİFAQI.- B.: AZƏRBALIQBAKİTTİFAQI, 1930.- 18 s.

Barnabov Q.Q. Kollektivləşdirmə yoxsul və ortabab qoyunçulara nə verir/Q.Q.Barnabov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 13, [1] s.

 

Barabarlaşdırmanı məhv və əmək haqqını düzgün təşkil etməli sənaye, sovxoz və şəhər şəbəkəsi firqə maarifi üçün tapşırıq və iş materialı /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- B.: Azərnəşr, 1931.- 31, [1] s.

 

 Barantsov M.S. Kənd-təsərrüfat etibar (kredi) şirkətinin işləri haqqında, ümumi iclasa, yaxud müvəkkillər iclasına nə cür haqq-hesab verməli [Mətn] /M.S.Barantsov; çevirəni. Adil.- B.: Köy Birliyi, 1929.- 20 s.

 

Baratov M. İşçi və kəndli ittifaqı nə üçün lazımdır [Mətn] /M.Baratov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 34 s.

 

 Barinov M.V. Azərneft yeni beş illik qarşısında Yekun və perspektivlər: AK(b)F BK plenumunda Azərneft heyət idarə sədri M.V.Barinovun məruzəsi /M.V.Barinov; Azərbaycan Neft Sənayenin Dövləti Birləşmə (Azərneft)Bakı: Azərneft, 1929.- 62 s.

 

Bayarski Ya. Həmkarlar ittifaqının üzvlük kitabçası [Mətn] /Ya. Bayarski.- B.: AHİ şurası, 1926.- 102, [2] s.

 

Bayramov Əvəz İslam oğlu. İnhisarizm [Mətn]: monoqrafiya /Ə.İ.Bayramov; elmi red. İ.Ə.Feyzullabəyli.- B.: Elm, 2002.- 390 s.

 

Bayramov Əvəz. Regional iqtisadi inteqrasiya: Nəzəriyyə və praktika [Mətn]: monoqrafiya /Ə. Bayramov; elmi red. İ. Ə. Feyzullabəyli.- Bakı: Azərnəşr, 1997.- 208 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Bayramova S.R. Gəlirlər və əmək haqqı siyasəti [Elektron resurs]: dərslik S.R.Bayramova, S.Ə.Qurbanova; ADİU, Əməyin iqtisadiyyatı və təşkili kafedrası.- B.: [İqtisad Un-ti] 2009.- 330 s.

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin inkişafı və təkmilləşdirilməsi [Mətn] /Elmi red.: Ş.M.Muradov; AMEA. İqtisadiyyat İnstitutu; Rəyçilər: A.K.Ələsgərov, M.A.İibrahimov.- B.: Elm, 2006.- 250 s.

 

Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycanın milli iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının əsas istiqamətləri [Mətn]: [monaqrafiya] /Elmi red. Ş.M.Muradov; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2008.- 188 s.

 

Bazar islahatları və milli iqtisadiyyatın inkişafproblemləri [Mətn]: məqalələr toplusu /AMEA, İqtisadiyyat İn-tu; red. heyəti: Ş.M.Muradov [və b.]Hissə 1.- B.: Elm, 2004.- 818, [2] s. cədv., şək

 

Bazar münasibətləri şəraitində müəssisə və firmaların maliyyə fəaliyyətinin təhlili və qiymətləndirilməsi /T.Quliyev, F.Qurbanov, A.Abbasov, A.Babayev; Elmi red. və rəyçi: Sübhan Seyfullayev.- B.: Qanun, 2002.- 60 s.

 

Bazar şəraitində kooperasiyanın inişafının sosial-iqtisadi problemləri [Mətn] : məqalələr toplusu: [40: Beynəlxalq elmi-praktiki konfransının materialları] Azərittifaq, Azərb. Kooperasiya Un-ti.; elmi red. E.İ.Zülfüqarov, E.N.Kərimov; elmi red. heyyəti G.Ə.Gənciyev [və b.]B.: Kooperasiya, 2004.-720 s. şək., cədv

 

 Benjamin J.Cohen. Pulun coğrafiyası [Mətn] /Benjamin, J.Cohen; tərcüməçi. P.Orucova; elmi red. R.Məmmədli; tərtibçi. A.Kərimov.- B.: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 192 s.

 

Beş illik plan dörd ildə istiqrazı kənd məruzəçiləri üçün materiallar.- B.: [s.n.], 1930.- 14 s.


Beş illik plan dörd ildə istiqrazı buraxılışı, satışı və kütləvi istiqrazların ona əvəz edilməsi şəraiti layihəsi.- B.: [s.n.], 1931.- 6 s.; 22 sm.

 Beş illik planın üçüncü ilini mübarizcəsinə qarşılayalım /ÜİLKGİ MK, Kommunist Çocuqlar təşkilatının mərkəzi bürosu.- B.: [s. n.], 1930.- 8 s.


Beş illik sənaye planının həyata keçirilməsi ÜİK(b)F XVI qurultayında Kuybışev yoldaşın edəcəyi məruzənin tezisləri.- B.: Azərnəşr, 1930.- 31 s.


Beş illiyin üçüncü qəti ili istiqrazını kəndə.- B.: [s.n.], 1931.- 24, [1] s.

Beş illiyin üçüncü qəti ilinin zərbəli planı /ALKGİ MKT MB ASŞC XMK.- B.: Azərnəşr, 1931.- 36 s.

Beşillik dörd ildə istiqrazının ikinci buraxılışı Beşilliyin üçüncü qəti ili buraxılışı: Məruzəçilər üçün material /SŞCİ Xalq Maliyyə Komissarlığı.- B.: ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı nəşriyyatı, 1931.- 20 s.

 

Beydiyeva Yaqut Zahid qızı. Daşınmaz əmlakın qiymətləndirilməsinin nəzəri-metodoloji əsasları [Elektron resurs]: dərs vəsaiti Y.Z.Beydiyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.-B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 217 s.

Beyxovski N.İ. İşci qadın və sğorta [Mətn] /N., İ.Beyxovski; tərcümə. Q.Həbibov; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası, 1925.- 25 s.

 

 Beynəlxalq elmi-praktiki konfrans: "Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu" Ölkə iqtisadiyyatının inkişafında elmi innovasiyanın rolu [Mətn]: III beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları: 23 oktyabr 2009-cu il, Bakı ş. /AMEA, Elmi İnnovasiyalar Mərkəzi.- B.: Elm, 2009.- 452, [1] s.

 Beynəlxalq elmi-praktik konfrans. Sosial-iqtisadi inkişafın sürətləndirilməsində maliyyə nəzarətinin rolu [Mətn]: Beynəlxalq elmi-praktik konfransın materialları. 16 sentyabr 2006 /Elmi red.: V. Novruzov; Tərt. və red.: Ş.Yaqubov.- B.: İqtisadiyyat və audit, 2006.- 244 s.

 

Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov, M.K.Ramazanov; elmi red. M.Sadıqov; rəyçılər H.M.Musayev, M.M.Bağırov, E.Ə.Balayeva; Odlar Yurdu Un-ti.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 377, [6] s.

 

Beynəlxalq konfrans, "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" "Azərbaycan-müstəqillikdən sonra" Beynəlxalq konfransın materialları [Mətn]: Bakı, 3-4 Mart 2003 /Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Qafqaz Un-ti.- B.: [s.n.], 2003.- 309, [1] s.

 

Bədəlov Şakir Şahpur oğlu. Büdcə sistemi [Mətn]: Dərslik /Ş.Ş.Bədəlov, R.B.Məhərrəmov, F.Ə.Qurbanov; Red.: A.F.Musayev. B: Əbilov, Zeynalov və oğulları, 2003.- 420 s.

 

Bəhərçi Tofiq. Azərbaycan Respublikasının təbii şəraiti, təbii ehtiyatları, onların iqtisadi-ekoloji iymətləndirilməsi dərslik /T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva; elmi red. N. A. Babaxanov; rəyçi. A. A. Qurbanzadə, Ə. M. Əhmədov; red. İ. Xəlilov, T. Q. Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.-2012.-301, [3] s.

Bəhərçi Tofiq.
Məhsuldar qüvvələrin inkişafı və yerləşdirilməsi dərslik /T. Bəhərçi, V. Mehdiyeva; elmi red. N. A. Babaxanov; red. İ. B. Xəlilov, Ə. M. Əhmədov (rəyçi); rəyçi. A. A. Qurbanzadə, X. K. Tanrıverdiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2012.- 525, [1] s.

 

Bələdiyyələrdə biznes işinin təşkili [Mətn]: Metodik göstəriş /Tərtib edən Q.İ.Bayramov; Red. R.Ə.Ağayev Birinci hissə.- B.: Adiloğlu, 2004.- 32 s.

 

Bərabər torpaq bölgüsü barəsində təlimat [Mətn] /AİŞC Xalq Torpaq Komissarlığı Yer Quruluşu idarəsi.- B.: [s. n.], 1924.- 32 s.

 

Bilalov Bahadur Ənvər oğlu. Turizmin tarixi [Mətn]: dərs vəsaiti /B.Ə.Bilalov; red. İ.Z.Əliyev; rəyçilər. C.A.Məmmədov, H. F. Hüseynov.- B.: Mütərcim, 2008.- 326, [2] s. cədv., şək., portr

 

Bitkiçilikdə əl ilə görülən işlərin istehsal normaları və tarif dərəcələri [Mətn] /AzSSR Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Respublika Normativ- Tədqiqat Stansiyası; buraxlışa məs. A. Ə. Şəmçi-zadə.- B.: [s. n.], 1981.- 501, [1] s.

Bir may [Mətn] /çevirəni. Əli Qasımi.- B.: Azərnəşr, 1926.- 38 s.

 

Birinci Zaqafqaziya kooperativ maarifi müşavirəsinin qərarları [Mətn]: 10-15 may.- B.: Azərittifaq, 1929.- 40 s.

 

Birlikdə sənaye və yardımçı müəssisələri tikib istifadə etməkdən ötrü kənd təsərrüfat kollektivləri tərəfindən bağlanan komalğa birliyi müqavilənaməsi [Mətn] /Ümum Rusiya Təsərrüfat Kollektivləri İttifaqı "Kolxozsentr".- B.: Azərnəşr, 1929.- 22 s.

 

Birma iqtisadiyyatının indiki vəziyyəti və gələcək inkişaf strategiyası [Mətn] /Sasakava Sülh Fondu, Azərbaycan-Yaponiya Elmi Tədqiqatlar və Mədəni Əlaqələr Mərkəzi; kitabın burax. məsul R.Bəşiroğlu; elmi red. A.Seki; [önsöz F.Nişino].- B.: [s. n.], 2003,135, [1] s.

 

Biznes-Planlaşdırma [Mətn]: Kiçik özəl müəssisələrin sahibləri, müdirləri və mühasibləri üçün tədris-metodik vəsait /Sahibkarlığa və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu; Tərtibçi: E.Məmmədov; Layihənin rəhbəri: S.Bağırov; Sponsor: Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi. B.: [Beynəlxalq Özəl Sahibkarlıq Mərkəzi], 1998.-40 s.

 

Biznesdə kontrollinq. Təşkilatlarda kontrollinq qurulmasının metodiki və praktiki əsasları/A.M.Karminski, A.Q.Primak, S.Q.Falko - 2-ci nəşr /rus dilindən tərcümə.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2008.-129 s.

 

Biznesmenlər üçün ingilis dili. dərs vəsaiti tərtib edən Antonov O.İ.- Moskva: 1999.- 96 s.

 

Bıxovski N.İ. Əmək qanunları məcəlləsi işçiyə nə verir [Mətn]: işçilər ilə onların əmək hüququ barəsində söhbət /N.İ.Bıxovski; çevirəni. K.Hacızadə.- B.: ASŞC XƏK, 1929.- 51 s.

 

Bıxovski N.İ. İşçi qadın və ictimai sığorta [Mətn] /N.İ.Bıxovski VII buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1929.- 29, [1] s.

 

Blauq Mark. Keynsə qədər 100 böyük iqtisadçı [Mətn] /M. Blauq ; tərc. red. Ç. Ş. Hacıyeva ; tərc. ed. N. Xankişiyeva, F. Şükürova, A. Əlixanov, E. Mürsəlov. B,: [İqtisad Universiteti], 2009. 310 s. portr

 

Blinov İ.F. Ümumi statistika kursunun qısaca təfsiri tələbələr üçün leksiya və vəsait/İ.F.Blinov; Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu, Hüquq fakültəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 67 s.

 

Bolşakov A.Q. Təşkilatların konfliktologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.Q.Bolşakov, M.Y.Nesmelova; rəyçilər M.R.Safiullin, Y.R.Xayrullina.- Moskva: [MZ Press] 2001.- 216 s.

"Bolşeviklərin müharibə illərində inqilabi fəaliyyəti (1914-1917-ci illər)" mövzusunun öyrədilməsinə dair materiallar [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. V.İ. Lenin adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutu; tərt.ed. H.Ə.Əliyev; rəyçilər. Ə.Kərimov, S.Mustafayeva; red. N.Saniyev.- B.: 1989.- 23, [1] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] I Cild ABCÇD.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 610, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] II cild EƏFGHXİ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.-630, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] III cild İJKQLM.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb] 2012.- 606, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] IV Cild. MNOÖPRS.- B.: Azərbaycan İqtisadçılarİttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 590, [2] s.

 

Böyük İqtisadi Ensiklopediya [Mətn] ideya müəl. və baş. red., [ön söz] Z.Ə.Səmədzadə; red. hey. Ə.Abbasov [və b.]; məsləhətçilər L.İ.Abalkin [və b.] V cild SŞTUÜVYZ.- B.: Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı [Şərq-Qərb], 2012.- 628, [4] s.

 

BP Azərbaycanda [Mətn]: davamlı inkişaf haqqında hesabat 2012 /BP; [ön sözün müəl. Q.Birrell]; [foto-şək. Ş.Abasəliyev, S.Konvey, Ç.Səmədzadə][Bakı]: [Max Offset], [2013].- 52 s.: cədv., fotoqr., portr

 

Briqadaçı işçi bunu unutma! İliçin vəsiyyətlərinə əməl etməklə bacarıqlı təşkilatçı olmalısan [Mətn]Bakı: [s.n.], 1929.- 10 s.

 

Bruxanov N.P. Beş illik dörd ildə istiqrazı Leninqradda ÜİŞCXM yol. Bruxanovun III sənayeləşdirmə istiqrazının tirajında söylədiyi nitqi /N.P.Bruxanov.- B.: AİŞCXMK, 1930.- 20 s.

Budaqov V. Öz heyvan və avadanlığınla kolxoza gəl /V.Budaqov.- 16 s.

Budaqov V. Yaz əkin kampaniyasında qadının rolu /V.Budaqov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 19, [1] s.

Buxarin N.İ. Beynəlxalq vəziyyət haqqında [Mətn]: ümum ittifak kommunist (b) firqəsinin XV konfransı /N.İ.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 96 s.

 

Buxarin N.İ. Beynəxalq vəziyyət və kominternin vəzifələri Kominternin VI konqresi: Kommunist İnternasionalı İcraiyyə Komitəsinin haqq-hesabı/N.İ.Buxarin.- B.: Azərnəşr, 1928.- 93, [1] s.

Buxarin N. Kommunist internasyonal icraiyyə komitəsi plenymunun yekunları [Mətn] /N.Buxarin; tərcümə. X.Əzizbəyli; redaktor. H.Zeynallı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 75 s.

 

 Buqakov. Siyasi iqtisad kursunun hazırlanması üçün metodik göstərişlər [Mətn]: Lapidus və Ostrovityanovun kitabı üzrə Buqakov, Qusev, Stremouxof; red. D.Yurkof, A.Nəbiyev; tərc. ed. Ə.Məmmədbəyov.- B.: Zaq. Maliyyə-İqt. və Hesabat Elmləri Qiyabi ins.-nun nəşriyyatı, 1932.- 37 s.

 

Bulax V. Muzdur gənclər arasında iş /V.Bulax; çevirəni. Şəfibəyli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 28 s.
 

Bulut Cihan. İnfliyasiya, faiz, valyuta məzənnəsi arasındakı münasibət və Azərbaycan: ( Nəzəri və praktiki analiz) /Dr. Cihan Bulut, N.Kamalov; Red: Ə.Abbasov, Y.Həsənli.-B.: Qafqaz Universiteti, 2000. -232 s.

 

 Burenina Tatyana Anatolevna. İnternet texnologiyaları əsasında marketinq [Elektron resurs]: [monoqrafiya] A.Burenina rus dil. tərc. ed. A.Məmmədova; tərc. elmi red. Ə.Kərimov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2009.- 224 s.

 

 Butler Eamon. Adam Smit - iqtisadiyyatın əlifbası [Mətn] E.Butler; İngiliscədən Azərb. dilinə çevirənlər. T.K. Vəliyev, S.Cahangirli; red. T.K.Vəliyev.- B.: Azad Düşüncələr Assosiasiyası, 2008.- 136 s.

 

Büdcə işi [Mətn] /Q. Bayramov, İ.Əhmədov, A.Mehtiyev, F.Rəsulov; Milli Büdcə Qrupu; İqtisadi və Biznes Tədqiqatları və Təhsil Mərkəzi.- B.: Xəzər Universiteti Nəşriyyatı, 2006.- 96 s.

 

Büdcə sistemi. (dərslik) B.: 2003.- 409 s.

 

 Büdcə-vergi sferasında şəffaflığın təmin olunması üzrə tövsiyə [Mətn] /Tərcümə: "Turan-98" firması; Büdcə məsələləri üzrə idarə; Beynəlxalq Valyuta Fondu, OXFAM-GB Beynəlxalq Humanitar təşkilat.- B.: 2005.- 104 s. 27 sm.

Büdcədən maliyyələşən idarə, müəssisə və təşkilatlarda mühasibat uçotunun hesablar planı və onun tətbiqinə dair təlimat [Mətn] /Tərtibçilər. S.Y.Müslümov, S.N.İsmayılov.-Bakı: Ulu, 1999. 298 s.

 

Bünyadzadə D. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının yüksəldilməsi VI Ümum Azərbaycan Şuralar Qurultayında məruzə /D. Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 80 s.

Bünyadzadə D. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının beş illiyi /D.Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 16 s.

Bünyadzadə D. Azərbaycan xalq təsərrüfatında beşillik planın əhəmiyyəti /D. Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 19 s.


Bünyadzadə Dadaş. Şuralar ittifaqı xalq təsərrüfat vəziyyəti nöqteyi-nəzərindən Daşkəsən, Zəylik və energetika problemləri /D.Bünyadzadə.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 30, [1] s. ; 19 sm.

Bünyadzadə D. Şuralar ittifaqı toxuma sənayesinin xaricdən gətirilən pambıqdan asılı olmaması uğrunda mübarizə /D.Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 107, [1] s.

 

Bünyadzadə Dadaş. Yaz kənd təsərrüfat kampaniyası-kəndin sosializm quruluşu uğrunda sinfi döyüşdür /D.Bünyadzadə.- B.: Azərnəşr, 1930.- 54, [2] s.

 

Bütün Azərbaycan İttifaqı. İnşaat işçiləri ittifaqının 8-ci Bütün Azərbaycan qurultayında ittifaq mərkəzi idarəsinin məruzəsi üzərində çıxarılan qərarlar [Mətn] B.: [Bakı işçisi], 1926.- 32 s.


Bütün qüvvələr bolşevik yaz əkininə bütün firqə maarif şəbəkəsi üçün iş materialı ilə birlikdə tapşırıq /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu.- B.: Azərnəşr, 1931.- 47 s.

Bütün Rusiya istehsalat ittifaqının maddi nizamnaməsidir [Mətn] B.: Azərbaycan mətbuati-ümumiyyə mərkəzi dövlət, 1920.-14 s.

 

Bütün şuralar ittifaqları mədən işçilərinin Azərbaycan şöbəsinin onuncu qurultayına SŞCİ mədənçilər ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsinin illik işi (otçotu) [Mətn]: 1925 aprel 1926 aprel.- B.: [s.n.], 1926.- 77 s.

 

 Cabbarov Əli Xeybər oğlu. Turizmin iqtisadi əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /Ə. X. Cabbarov ; elmi red. Ə. Q. Əlirzayev. Bakı: ADPU, 2015.- 267, [1] s.: portr., sxem, cədv., 21 sm.

 

Camalov Mirzə Hüseyn. Müxtəsər statistik [Mətn]: tarixçə və nəzəriyyəsi /M.H.Camalov.- B.: Azərnəşr, 1924.- 36 s.

 

Cavadov Qəmərşah Cəllad oğlu. Azərbaycanda əkinçilik mədəniyyəti: ənənələr və müasirlik [Mətn] Q.Cavadov; AzSSR "Bilik" Cəmiyyəti; [red. T.Ə.Bünyadov] B.: [s.n.] 1986.- 39, [1] s.

 

Cəbiyev Rauf Mirzə oğlu. Azərbaycanda bazar infrastrukturunun formalaşması və inkişafı [Mətn]: Monoqrafiya /Cəbiyev, Rauf Mirzə oğlu; Elmi red.: M.H.Meybullayev, R.T.Həsənov.- B.: 2000.- 234 s.

Cəbrayılov Şakir Abış oğlu. Hansı idarəetmə forması daha faydalıdır? [Mətn] /Ş.A.Cəbrayılov.-Bakı: Azənəşr, 1990.- 36, [4] s.

 

 Cəfərova Vəsxanım Meylaqulu qızı. Bazar iqtisadiyyatına keçid: ziddiyyətlər və onların həlli yolları [Mətn] /V. M. Cəfərova; Elmi red.: Ə. M. Tağıyev.- B.: Azərbaycan, 1996.-198 s.

 

Cəfərli Hənifə Alhüseyn oğlu. İqtisadi təhlil dərslik /A.H.Cəfərli; rəyçilər. S.M.Səbzəliyev, C.B.Namazova, R.N.Kazımov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: Elm və Təhsil, 2009.- 559, [1] s. , portr., cədv 86358

 

 Cəmiyev İsaxan Cəmil oğlu. Dövlətçiliyin iqtisadi təməl prinsipləri /İ.C.Cəmiyev.- B.:[s. n.]; 2006.- 103, [1] s.
 

Cümşüdov Sabir Qənbər oğlu. Avtomobil nəqliyyatının iqtisadiyyatı və təşkili [Mətn]: 1617- "avtomobil nəqliyyatının istismarı" ixtisası üçün dərs vəsaiti /S.Q.Cümşüdov; AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu.- Bakı: [s.n.], 1983.- 82, [2] s. ; 19 sm. 50120
 

Çarkaşininov İ. Dükan komisyonu nədir və onda necə işləmək lazımdır [Mətn] /İ.Çarkaşininov; Koperativ kitabxanası.- B.: Azərittifaq, 1927.- 55 s.

 

Çirdansov P. Qabaqda və indi [Mətn] /Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı Dağıstan şöbəsi; Kənd işçiləri kitabxanası. Mahaç-Qala: Ümum ittifaq kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqı Dağıstan şöbəsi, 1927.- 20 s.

 

Çocuğun doğulması üçün müavinət Dəfn üçün müavinət: İctimai sığorta qanunnaməsi üçün materiallar: Kütləvi müzakirə üçün.- B.: Azictsığorta komitəsi, 1930.- 15 s.

Çocuq və gənclər zəhmətinin tarixi [Mətn] /Ruscadan tərc. ed.: R.Səfərzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1923.- 56 s.

 

Çijovski S. İstehlak kooperativlərinin təşkili və ilk addımları [Mətn] /S.Çijovski.- B.: Azərittifaq, 1926.- 65, [3] s.

 

Dadaşov İdris Şabanəli oğlu. Elmi-texniki tərəqqinin istiqamətləri və onların səmərəliliyi [Mətn]: (dərs vəsaiti) /İ.Ş.Dadaşov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1992.- 104 s.

 

Dadaşov İdris Şabanəli oğlu. Real bazar iqtisadiyyatının atributları [Mətn] /İ.Ş.Dadaşov; Red. T.Məmmədov; Rəssamı. X. Mirzoyev; Rəyçi. Ə.Babaşov.- B.: Azərnəşr, 1995. 104 s.

 

Daxili audit [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Elmi red. V.T.Novruzov; Rəyçilər. S.Səbzəliyev, S.Süleymanov, Q.Bayramov.- B.: Nağıl evi, 2008.- 332 s.

 

Daxili intizam qaydaları və cərimə cədvəli Azərneftin müəssisələrinə məxsus.- B.: [s.n.], 1930.- 31 s.

Dairə icrayə komitələrinin mühasibat və haqq hesabları barədə təlimat [Mətn]Bakı: A. S. Ş. cumhuriyyəti xalq maliyə komisarlığı, 1928.- 53 s.

 

Dairə istehlak kooperativlərinin heyəti-idarələri və kooperativ büroları yanında yoxsul-muzdur qruplarının işləri haqqında qayda /Təşkilat-kütləvi işlər sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 47 s.

 

Dairə istehlak kooperativlərinin illik planı (kontrol rəqəmləri) cədvəlini tərtib etmək üçün təlimat /Azərittifaqın Maliyyə-Plan Sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 36 s.


Dairə istehlak kooperativlərinin kooperativləşdirmə və pay toplanışı işləri haqqında təlimat /Təşkilat-Kütləvi İşlər Sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 47 s.

Dairə mərkəzi işçi kooperativlərində, işçi və şəhər istehlak kooperativlərində təftiş komissiyaları haqqında qayda /Azərittifaqın Təşkilat-Kütləvi İşlər Sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 48 s.

Dağıstan sənayenin hal-hazırı [Mətn]: dağ firqə komitəsinin 4-cü geniş plenumunda Dağıstan xalq təsərrüfatı mərkəzi şurası sədri yoldaş Xan Mahmudovun məruzəsi.- Mahaç-Qala: Dağ firqə komitəsi mətbuat şöbəsi, 1926.- 38 s. 

 

Dağıstan Sosialist Şura Cümhuriyyəti. Dağıstan Sosialist Şura Cümhuriyyətinin torpaq qanunu [Mətn]: Dağıstan Mərkəzi İcra komitəsi prizidiumunun 3 iyul 1923 tarixli qərarı ilə qəbul edilmişdir.- Kazan: Tatarıstan mətbuat həm nəşriyyat kombinatı, 1924.- 47 s.

 

Daxili nizam qaydaları Kənd təsərrüfat kooperasiyasının meyvə-səbzəçilik, kartof, tütünçülük, üzüm-şərabçılıq, arıçılıq və ipəkçilik yoldaşlıqlarına məxsus.- Mahaç-Qala: Dağıstan hökumət nəşriyyatı, 1931.- 22 s.

Denisov S.A. Hissədar, öz kooperativinin sahibi ol [Mətn] /S.A.Denisov; mütərcimi. L.Savin.-Mahaç-Qala: Dağsoyuz, 1929.- 74 s.

 

Denisov. Koperativ üzvü ilə söhbət [Mətn] /Denisov; Koperativ kitabxanası.- B.: Azərittifaq, 1928.- 50 s.

 

  Dəmir yol işçiləri ittifaqının Mərkəzi Komitəsinin sədri yoldaş Amosovun məruzəsi üzrə MMH Şurasının prezidiumunun qətnamələri və ÜİK(b)F MK iyun plenumu qərarlarını yerinə yetirmə kütləvi iş xüsusunda DY MK prezidiumunun 20 iyun 1931-ci il qətnaməsindən.- Tiflis: Zakdorprofsojun nəşriyyatı, 1931.- 29 s.; 19 sm.

Dəyərli iş təcrübəsi leytenant Şmidt adına zavodda zavkom seçkiləri.- B.: AHİŞ nəşriyyat şöbəsi, 1930.- 12 s.

Dinisov S. Kənd istehlak cəmiyyətində dükan komisyası üzvlərinə yaddaşlıq [Mətn] /S.Dinisov.- Mahaç-Qala: Dağ sayuz, 1928.- 32 s.

 

Direktivi məktub [Mətn]: ittifaqın ayrı-ayrı üzvlərinə aid diqqət haqqında qərarların icrası üçün olan kontrola aid müdafiə işlərinə yaxşılaşması barəsində.- B.: Ş. və T. İ. İ. A. M. İ. nəşriyyatı, 1928.- 20 s.

 

Dityakin F.T. Arıçılıq arteli və ya şirkətini necə təşkil etməli [Mətn] /F.T.Dityakin; çevirəni. İmamzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 90 s.

 

Dneprovski S. İstehlak kooperativinin fəaliyyət planını nə cür düzəltməlidir [Mətn] /S.Dneprovski; çevirəni. K.Hacızadə; red. S.Vəzirov, M.Murad.- B.: Azərittifaq, 1929.- 102 s.

 

Doroxov P. Bolşevik oğlu /P. Doroxov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 42 s.

 

Dörd illik məktəb bazası üzərində qurulmuş FZŞəyirdliyi məktəbləri və İTM üçün proqram İqtisadi-siyasət /ASŞC. Xalq Maarif Komissarlığı, Tədris-Metod Sektoru; çevirəni. Abdullayev; red. Məcnunbəyli 7-ci kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 21 s. ; 23 sm.

 

Dövlət krediti və əmanət işləri ictimai təlimatçıları haqqında nizamnamə.- B.: [s.n.], 1931.- 9, [18] s.

Dövlət zəhmət əmanət kassaları barədə məruzəçilər üçün tezislər [Mahaç-Qala]: Dağnəşr, 1930.- 9 s.
 

Dövlət büdcəsi [Mətn]: Səhiyyə xərcləri /A.Mehtiyev; R.Ağayev; S.Əliyev; V.Bayramov; elmi red. Q. İbadoğlu.- B.: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2005.- 72 s.

Dövlət büdcəsi [Mətn]: Sosial müdafiə və təminat xərcləri /A.Mehtiyev; Q.İbadoğlu; R.Ağayev; S.Əliyev.- B.: Ekspert jurnalı, 2005.- 80 s.

 

Dövlət büdcəsinə nəzarət [Mətn]: Beynəlxalq təcrübə /[Müəlliflər qrupu. İ.Əhmədov, Q.İbadoğlu, R.Ağayev, K.Aslanlı]Bakı: Ekspert jurnalı, 2008.- 123 s.

Dövləti "2-ci beşillik istiqrazı" (birinci il buraxılışı)nı kənd əhalisi haqqında təlimat 196-q /red. H.Məcnunbəyov; çevirəni. H.Mütəlibzadə.- Bakı: SŞCİ XMK nəşriyyatı, 1933.- 15 s. ; 21 sm.
 

Dövləti istiqraz beş illik plan dörd ildə sənaye kooperasiyası istiqrazı həyata keçirməkdə Azərbaycan Sənaye Kooperasiyası mədəni maarif şöbəsinin təlimat məktubu /Azərbaycan Sənaye Kooperasiyası İttifaqı Azsənətbirliyi.- B.: [s.n.], 1931.- 15 s.

 

Dövlətin investisiya-innovasiya siyasəti [Elektron resurs]: dərs vəsaiti G.A.Əzizova; elmi red. M.Ə.Əhmədov, A.C.Hüseyn; rəyçilər Q.Manafov, M.Meybullayev, F.Rəhmanov, İ.Mahmudova Əzizova, G.A.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2012.- 213 s.

 

Dubinkin P. Əmək intizamı haqqında qanunlar /P.Dubinkin, Q.Kuzanov; red. M.S.Ordubadi XI buraxılış Bakı: Azərnəşr, 1930.- 36 s.

Duşkan M. Pay kapitalı-istehlak kooperativinin dayağıdır [Mətn] /M.Duşkan.- B.: Azərittifaq, 1929.- 32 s.

 

 Dübəndi stansiyasının və terminalının açılışı [Mətn]: Ölkəmiz Qazaxıstan və Türkmənistan neftinin dünya bazarına çıxarılmasını təmin edir. /Burax. məsul: Ş.Süleymanlı; Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu.- B.: Göytürk, 1998.- 48 s.

Dükan komissiyaları haqqında qayda /Təşkilat-Kütləvi İşlər sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 46 s.

Dükan komissiyası nədir və onda necə işləmək lazımdır [Mətn].-Bakı: Azərittifaq, 1929.- 55, [1] s.

 

Dünya iqtisadi böhranının yeni səhifəsi [Mətn]: tapşırıq 3. (iş materialları ilə birlikdə): bütün firqə maarif şəbəqəsi üçün A.K. (b) Mərkəzi və Bakı Komitəsinin Proqram-metod Bürosu.- B.: Azərnəşr, 1931.- 38 s.

 

Dünya iqtisadiyyatının inkişaf mərhələləri: tarixilik və müasirlik mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 15-16 may 2009-cu il.Bakı : [İqtisad Universiteti] , 2009. 273 s.

Dünya Səhiyyə Təşkilatı. Sağlamlıq. Ətraf mühit Davamlı inkişafa nail olma vasitələrinin idarə edilməsi: Qərar qəbul etmə prosesində iştirak edənlər üçün vəsait: [Birgə hesabat] /[Dünya Səhiyyə Təşkilatı][İsveçrə]: Dünya Səhiyyə Təşkilatı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Ətraf Mühit üzrə Proqramı, [2008.].- 83, [1] s. , portr., şək., cədv. ; 29 sm.

 

Dünya təsərrüfatı və yüksək inkişaf etmiş kapitalist ölkələri kursunun proqramı [Mətn]: coğrafiya şöbəsinin tələbələri üçün /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. C.Məmmədov, G.Hacıyeva; elmi red. A.İbrahimov; rəyçilər. H. Soltanov, Ş. Dəmirqayayev.- B.: S.M.Kirov ad. ADU, 1989.- 28 s.
 

E. İ. mədənçilər ittifaqının mərkəzi idarəsiylə Azərbaycan neft sənaye dövləti birləşməsi idarəsi arasında bağlanan müştərək müqavilənamə [Mətn]: 1928-ci ilin 1 yanvarından 1928 illin 31 dekabrına qədər.- B.: [s. n.], 1928.- 252 s.

 

 Edelman S. MİK-nın müvəkkili və onun işi /S.Edelman.- B.: Bakı MİK, 1928.- 39, [1] s.
 

 Edos X. Yavuq Şərq ölkələri fəhlə hərəkatının taslaqı [Mətn] /X.Edos.- B.: Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası, [1924.] 31 s.

 

Ekoloji problemlərin mühəndis əsasları [Mətn]Su mənbələrinin çirklənmədən qorunmasının mühəndis əsasları: dərs vəsaiti /R.S.Mahmudov, M.S.Alosmanov, M.B.Qənbərov, M.Ş.Atayev; red. A.C.Kəngərli; rəyçilər Ç.Ş.İbrahimov, A.M.Əzizov I cild- Bakı: Təhsil, 2009.- 450, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 Elliklə torpağı becərmə şirkətinin daxili qaydaları [Mətn].-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 8 s.

Elliklə torpaq becərmək şirkətinin nizamnaməsi [Mətn].-Bakı: Azərnəşr, 1929.- 23 s.

 

Elliklə torpağı becərmə şirkətinin daxili qaydaları.- Bakı: Kolxozsentr, 1930.- 8 s.

Elliklə torpaq becərmək şirkətinin nizamnaməsi ustav.- B.: Kolxozsentr, 1930.- 21 s.

Elmi-texniki fəaliyyətin təşkilati-iqtisadi mexanizminin formalaşması üzrə metodiki göstərişlər toplusu [Mətn] /Azərbaycan Elmlər Akademiyası İnnovasiya Mərkəzi.- B.: Elm, 1994.- 136 s.

 

Eminov Fərhad. Neft sənayesinin ətraf mühitə təsiri və neft gəlirləri [Mətn] /F.Eminov; Red və ön söz. İ.Mustafayev; "Rüzgar" Ekoloji Cəmiyyəti.- Bakı: 2005.- 76 s.
 

Engels Fridrix. Kommunistlər ittifaqının tarixinə dair /F.Engels; mütərcim. R.Yusifzadə; red. Ə.Qərib.- Bakı: Firqənəşr, 1933.- 24 s. ; 20 sm.
 

 Engels Fridrix. Sosializmin utopiyadan elmə doğru inkişafı /F.Engels. III buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1930.- 137, [1] s.

Evreinov N. Həmkarlar hərəkatında Lenin yolundan uklonlar əleyhinə /N.Evreinov.- B.: Azərnəşr, 1931.-79 s.; 18 sm.

 

Əbdülsəlimzadə Qüdrət Yaquboğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: metodik vəsaittərt. ed. Q.Y.Əbdülsəlimzadə; red. A.T.Əhmədov; rəyçi İ.İ.Meyrəliyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [BiznesUniversiteti] 2013.- 119 s.

 

Əbdürrəhimzadə Ə. Kollektiv təsərrüfat üzvi nəyi bilməlidir [Mətn] /Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 12 s.

 

Əbdürrəhimzadə Ə. Məhsulu artırmaq yolları [Mətn] /Ə.Əbdürrəhimzadə.- B.: Azərnəşr, 1929.- 12 s.

 

Əhmədov Barat. Arıçılıq təsərrüfatlarında biznes planlaşdırma [Mətn] /B.Əhmədov, T.Şəmiyev, V.Qədimov; red. Y.Y.Yolçiyev; [çapa məsul P.Əsgərov; Azərb. Zooloqlar Cəmiyyəti;Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondu (WWF); Critical Ecosystem Partnership Fund].- B.: [s. n.], 2007.- 64 s. ill., cədv

 

 Əhmədov Əli İsmayıl oğlu. Maliyyə və birja terminləri lüğəti [Mətn] /Ə.Əhmədov; red. A.A.Nadirov, Z.Ə.Səmədzadə; rəyçi A.F.Musayev, Ə.Q.Əlirzayev, S.A.Sadıqova.- B.: Naksuana, 2006.- 205, [1] s. portr

 

 Əhmədov G.Ə. Azərbaycanın aqrar sahəsində innovasiyanın mənimsənilməsi sisteminin yaradılması [Mətn] /G.Ə.Əhmədov; elmi red. R.Ə.Babayev; rəyçi S.V.Salahov.- B.: Nurlar, 2006.- 125 s.

 

Əhmədov Məhiş Alış oğlu. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin əsasları [Elektron resurs] N: metodik vəsait M.A.Əhmədov, A.C.Hüseyn; rəyçilər T.Ə.Quliyev, Ə.Q.Əlirzayev.- Bakı İqtisad Un-ti 2011.- 121 s.

 

 Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Bank işinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti / N.H.Əhmədov, M.T.İmanova; elmi red. R.M.Rzayev.- B.:[ADPU]; 2014.- 221, [1] s.

 

 Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Naxçıvan iqtisadiyyatının prioritetləri: iqtisadi artım, dinamik inkişaf [Elektron resurs] N.Əhmədov; red. N.R.Quliyev.- B.: Sabah, 2008.- 434 s.

 

Əhmədov Rəhman Qəhrəman oğlu. Lokal market (ing) [Mətn]: görmədiklərimiz və ya görmək istəmədiklərimiz R.Q.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2013.- 151, [1] s.

 

Əhmədzadə Z. Yaz əkin kampaniyasını bolşevik sürətilə təmin edəlim /Z. Əhmədzadə.Yerevan : Ermənnəşr, 1932.- 13 s.

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Azərbaycanda sənayenin inkişafına yaradılacaq azad iqtisadi zonaların təsir mexanizmləri /T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu. B.: 2005. 10 s

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində Azərbaycan sənayesinin inkişaf istiqamətləri [Mətn] T.H.Əjdərov; Azərbaycan Respublikası Dövlət Elm və Texnika Komitəsi; Azərbaycan Elmi-Tədqiqat Elmi-Texniki İnformasiya İnstitutu; Red.: A.A.Abdullayev.- B.: 1999.- 12 s.

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. Vergi mexanizminin formalaşması və təkmilləşdirilməsi problemləri [Mətn]: [Monoqrafiya] /T.H.Əjdərov; Red.: T.Ə.Paşayev; Rəyçilər: H.G.Cəfərov, A.A.Abdullayev; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1997.- 120 s. cədvəl

 

Əjdərov Təhmasib Hüseyn oğlu. "Vergi Polisi" orqanının yaradılması zərurəti və onun fəaliyyətinin əhəmiyyəti [Mətn] /T.H.Əjdərov; Red. M.C.Məmmədov. B.: AzETETİİ, 1999. 18 s

 

Əkbərov Məhərrəm. Elektron kommersiya [Elektron resurs]: dərs vəsaiti M.Əkbərov; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.H.Səmədov, E.N.Quliyev, A.Ş.Hüseynov, V.Əliyev.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 212 s.

 

Ələkbərli Natiq. Tənzimlənən qiymətlər və dövlət rüsumları [Mətn] /tərt. və red. N. Ələkbərli. B:. Biznes xəbərləri qəzeti, 2009. 222, [2] s. cədv

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Azərbaycan Dövlətinin sosial-iqtisadi inkişafında vahid büdcə sisteminin rolu [Mətn] /Ə.Ə.Ələkbərov; Elmi red. Ş.M.Muradov.- B.: Elm, 2005.- 352 s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.M.Məmmədov;elmi red. Z.Səmədzadə, rəyçi. R.İskəndərov, Z.Məmmədov.- B.: Çaşıoğlu, 2010.- 648, [4] s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Beynəlxalq marketinq ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, A.Ə.Əlizadə; elmi red. M.M.Bağırov, M.K.Ramazanov; rəyçi R.K.İsgəndərov, T.N.Əliyev, Q.S.Süleymanov.- Bakı: [İqtisadUniversiteti], 2008.- 456, [4] s.
 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Menecment [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /Ə.H.Ələkbərov, F.V.İbrahimov; Odlar Yurdu Universiteti; Elmi red.: Ş.Ə.Axundov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 468 s.

 

Ələkbərov Əziz Həmid oğlu. Menecment [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik Ə.H.Ələkbərov, M.Ə.Vəliyev, S.H.Pürhani; elmi red. S.Rizayeva; rəyçilər A.H.Səmədov, R.K.İsgəndərov; Odlar Yurdu Universiteti.- [Bakı] Çaşıoğlu 2013.- 599, [1] s. cədv. 22 sm.

 

Ələkbərov Əvəz Əkbər oğlu. Sosial-iqtisadi inkişafın maliyyə-büdcə parametrlərinin tənzimlənməsi [Mətn]: Monoqrafiya /Əvəz Ələkbərov; Elmi red.: Ş.M.Muradov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2007.- 449 s.

 

Ələkbərov Urxan Kazım oğlu. Davamlı insan inkişafı və ekoloji sivilizasiyanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik U.K.Ələkbərov; red. Ə.Abdullayev.- B.: Təhsil, 2013.- 222, [2] s.

 

 Ələsgərov Fuad Nasir oğlu. İstehlak malları bazarı: idarəetmə formaları və metodları [Mətn] /F.N.Ələsgərov; red. M.Əfəndiyeva.- B.: Azərnəşr, 1993.- 208 s.

 

Əlibəyov Nemət Vəlibəy oğlu. Təsərrüfat subyektlərinin səmərəli fəaliyyətinin iqtisadi mexanizmi [Mətn]: [monoqrafiya] /N.V.Əlibəyov; elmi red. A.F.Abbasov; [ön söz əvəzi R.Ə.Balayev].- Bakı: MBM,2014.- 403, [1] s. ill., portr

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İqtisadi proseslərdə informasiya texnologiyaları P.Əliquliyev, Ə.Əliyev; İnformasiya-Telekommunikasiya Elmi Mərkəzi.- B.: lm, 2002.- 48 səh.

 

Əlizadə Aysəba Şəmsi qızı. Reklam və kommunukasiya sistemi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Ş.Əlizadə; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.H.Səmədov [və b.]B.: [İqtisad Universiteti], 2010.- 188, [1] s.

 

Əlirzayev Ə.Q. Sosial sahələrin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi ixtisası üzrə metodik vəsait [Mətn]: suallar və cavablar Ə.Q.Əlirzayev, X.H.Yusifova; rəyçi. G.Gənciyev [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2012.- 110, [2] s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. Azərbaycanın iqtisadi inkişafının konsepsiyası və proqramı [Mətn] /Ə.Q.Əlirzayev; Məsləhətçi: F.Q.Maqsudov. B.: Odlar yurdu, 1999. 104 səh

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İqtisadiyyat: Düşüncələr, baxışlar [Mətn]: monoqrafiya /Əli Əlirzayev; Elmi red. A.Nadirov.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 466 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsinin normativ əsasları və metodologiyası [Mətn]: [Dərslik] /Ə.Q.Əlirzayev, M.Ə.Əliyev; Red.: K.F.Sadıxov.- B.: Azərnəşr, 1996.- 119 s.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. İslahatlar və sürətlənmə strategiyası şəraitində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişaf problemləri: təcrübə, meyllər və perspektiv istiqamətlər [Mətn] /Ə.Q.Əlirzayev.- Bkı: Adiloğlu, 2005.- 538 s.: cədvəl, 23 sm.

 

Əlirzayev Əli Qənbərəli oğlu. Turizmin iqtisadiyyatı və idarəedilməsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə.Əlirzayev; red. E.Əlirzayev: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Universiteti, 2011.- 493, [1] s.

Əlirzayev Əli Qənbərəli olu. Sosial sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /Ə.Q.Əlirzayev; rəyçi G.Gənciyev və b.- B.: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 326, [1] s.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Azərbaycanın sosial inkişafında islahatların rolu [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /Aqil Əliyev, Natiq Qasımov; Red.: E.A.Kərimov, Ə.H.Əsədov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: 1998.- 69 s.: cədvəl, ill., 20 sm.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafında islahatların rolu [Mətn] /Aqil Əliyev, Əbülfəz Qasımov, Natiq Qasımov; Elmi red.: A.Şəkərəliyev, Ə.Əsədov.- B.: Səda, 1998.- 234 s.: portr., cədv., sm.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Bazar iqtisadiyyatına keçid: dövlətin iqtisadi siyasəti [monoqrafiya] /A.Ə.Əliyev, A.Şəkərəliyev; elmi red. Ə.Abbasov.- B.: [İqtisad Universiteti], 2002.- 440, [1] s.

 

 Əliyev Aqil Əlirza oğlu. Dünya iqtisadiyyatı: müasir dövrün problemləri [monoqrafiya] /A. Əliyev, A. Şəkərəliyev, İ. Dadaşov; elmi red. Ə. Abbasov.-Bakı: [Bakı Universiteti], 2003.- 455, [1] s.

 Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma /A.H. Əliyev; Red.: Y.İ. Hacızalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B.: İqtisad Universiteti, 2004.- 302 s.

 

Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: kompüter yönümlü yanaşma: dərs vəsaiti /A.H.Əliyev; rəyçilər. A.F.Musayev, R. Ə. Balayev; red. Y.İHacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- B.: İqtisad Univerisiteti, 2010.- 476, [1] s.

Əliyev Aydın. Azərbaycanın iqtisadi siyasəti [Mətn]: (Azərbaycanın xarici ticarət-iqtisadi əlaqələri) /A.Əliyev; Ön söz: H.B.Allahverdiyev.- B.: Qanun, 2003.- 323 s.

 Əliyev Aydın Əli oğlu. Gömrük işi və dünya iqtisadiyyatının inkişafı [Mətn]: /A. Əliyev; Red.: Ş.S.Bağırov.- B.: Çaşıoğlu, 2003.- 238 s.

 

 Əliyev Aydın. İqtisadiyyat və hüquq [Mətn]: Ensiklopedik izahlı lüğət /Tərtibçi müəlliflər: A.Əliyev, C.Nuriyev, G.Nuriyeva; Elmi red.: S.Y.Müslümov; Məsləhətçi: M.S.Atakişiyev.- B.: Qanun, 2006.- 320 s.

 

 Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanda kənd təsərrüfatının bəzi problemləri və onların həlli yolları [Mətn]: [monoqrafiya] /B. H. Əliyev, İ. N. Əliyev; elmi red. Ə. K. Əlimov; red. S. Mikayılqızı; rəyçilər. N. A. Ağayev; Azərb. Respub. Kənd Təs. Nazirliyi, Aqrar Elm Mərkəzi, Eroziya və Suvarma Elmi Tədqiqat İn-tu-Bakı: Ziya-Nurlan, 2004.- 571, [1] s.

Əliyev Ədalət Bayraməli oğlu. Ekonometrika [Mətn]: dərslik/Ə.B.Əliyev; rəyçi. İ.Ə.Mehdiyev, S.İ.Səfərov, M.M.Fərzəliyev, T.T.Eyniyev.- B.: Təhsil, 2010.- 378, [1] s.

Əliyev Heydər Əlirza oğlu. Azərbaycanda iqtisadiyyatın və sosial sahənin yüksəlişi özəl sektorun inkişafından asılıdır [Mətn]: Görüşlər, fərmanlar, əsasnamələr, qaydalar, proqramlar, tədbirlər /H.Əliyev; Tərt. T.Əhmədov.- B.: Nurlar, 2002.- 112 s.

 

Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri [Mətn]: ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 85 illiyinə həsr olunur: biblioqrafik göstərici /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi, M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; burax. məs. K. Tahirov; red. G. Səfərəliyeva; tərt. G. Hüseynova, G. Misirova.- B.: [M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası], 2009. - 238 s.

 

 Əliyev Fərhad Cuma oğlu. Ev təsərrüfatları gəlirlərinin formalaşması və onun istifadəsinin sosial-iqtisadi problemləri [Mətn]: Azərbaycan Respublikası materialları əsasında /F.C.Əliyev, T.F.Əliyev; elmi red. A.M.Əliyeva.- B.: Elm və təhsil, 2011.- 275, [1] s.

 

 Əliyev Fuad Məmmədbağır oğlu. XVIII əsrin birinci yarısında Azərbaycanda ticarət.-Bakı: AZSSR EA , 1964. 121, [3] s.

 

 Əliyev Qəmbər İmanqulu oğlu. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi [Mətn]: dərslik Q.Əliyev; elmi red. R.Rzayev; rəyçilər A.Kərimov, E.Sadıqov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisadUn-tiB.: [İqtisadUniversiteti], 2008.- 274, [1] s.

 

 Əliyev Mayis Nəbi oğlu. Əmək stajı və onun pensiya təminatında hüquqi əhəmiyyəti [Mətn] M.Əliyev; Elmi red.: A.C.Abasquliyev.- B.: Qanun, 2000.- 144 s.

 

Əliyev Məhəmməd Ələkbər oğlu. Korporativ idarəetmə [Mətn]: dərslik /M. Əliyev, H.Həmidov, A.Hüseynli; red. A.B.Abbasov; [baş red. İ.Səfərov; red. İ.Hüseynova]; Azərb. Resp. Təh. Naz.,Azərb. Dövlətİqt. Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti], 2011.- 481, [1] s. portr., cədv., şək

 

 Əliyev Natiq Ağaəmi oğlu. Azərbaycanın sənaye və yanacaq-enerji kompleksinin vəziyyəti və inkişaf istiqamətləri /N.Ə.Əliyev; Red.: N.Məmmədov.- B.: Azərbaycan, 2006.- 72 s.

Əliyev Ramil Bəylər oğlu. İqtisadi təhlilin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərslik /R.B.Əliyev.- B.: İqtisad Universiteti, 2002.- 441 s.

 

 Əliyev Rasim Mayıl oğlu. Aqrar bazar və ərzaq təhlükəsizliyi məsələləri [Mətn] /R. Əliyev; Elmi red.: İ.N.İbrahimov.- B.: Adiloğlu, 2003.- 102 s.

Əliyev Sabir. Bazar münasibətləri şəraitində iqtisadi əlaqələr [Mətn]/S.Əliyev, T.Babayev, X.Lazımov; Red. Z.Ağayeva.- B.: Azərnəşr, 1993.- 96 s.

 Əliyev T. Kənd təsərrüfat vergisində yüngüllüklər [Mətn]: 1929-30 /T.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 22, [1] s.

 

Əliyev Teymur. Azərbaycan Şura Cumhuriyyətinin 1924-25 ilə məxsus yerli büdcəsi [Mətn] /T. Əliyev; Maliyə komissarlığı.- B.: Maliyə komissarlığı, 1925.- 86 s.

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. İnformasiyanın iqtisadiyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /Teyyub Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; rəyçilər. T.N.Əliyev, M.İ.Seyidov.- B.: Elm, 2008.- 220 s.

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. İstehsal sahibkarlığının inkişafının sosial- iqtisadi problemləri [Mətn] /T.Q.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Rəyçilər: T.N.Əliyev, S.H.Ağayev.- B.: Elm, 2007.- 220 s.

 

Əliyev Teyyub Qəni oğlu. Kommersiya fəaliyyətinin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti T.Q.Əliyev, Ş.T.Əliyeva, R.T.Əliyev; rəy. T.N.Əliyev, A.M.İmran; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: [ADNA] 2013.- 412, [2] s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Biznesin idarə edilməsinin əsasları [Mətn] /T.N. Əliyev; Rəy ver. V.T. Novruzov; Azərbaycan Elmlər Akademiyası.- B.:Elm, 1994.-118 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Kadrla təminat marketinqinin təşkili və idarə edilməsi: neft emalı və kimya müəssisələrində [Mətn] /T.N.Əliyev, E.A.Dalqlıcov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Rəyçilər: T.Z.Xəlilov, B.V.Qurbanov.- B.: Elm, 2006.- 124 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Müştərək müəssisə və sahibkarlıq [Mətn]: təşkili və idarə olunması T.N.Əliyev, A.M.Əhmədli, R.M.Məmmədov; red. M.Atakişiyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Naşir, 2001.- 142 s.

 

Əliyev Təbriz Nəsib oğlu. Neft emalı və neft-kimya sahələrinin eko-iqtisadi problemləri [Mətn] /Təbriz Əliyev, Yavər Məlikov, Behbud Əhmədov; Redaktor: T.N.Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2005.- 226 s.

 

Əliyeva Şəms Teyyub qızı. Kiçik və orta biznesin inkişafı və məşğuluq problemləri: Monoqrafiya /Ş.T.Əliyeva; Elmi red.: Ş.M.Muradov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Elm, 2005,288 s.: cədvəllər

 

Əlizadə Aysəba Şəmsi qızı. Reklam və kommunukasiya sistemi [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /A.Ş.Əlizadə; elmi red. K.P.Paşayev; rəyçilər A.H.Səmədov [və b.]B.: [İqtisad Universiteti], 2010.- 188, [1] s.

 

Əlizadə Aysəba Şəmsi qızı. Ticarətdə iqtisadi hesablama metodları [Mətn] /A.Ş.Əlizadə, L.A.Rəhimova, İ.Ə.Feyzullabəyli; Elmi red. Ə.Babaşov.- B.: Maarif, 1993.- 272 s.

 

Əlləzov Qəzənfər Sehvəddin oğlu. İqtisad elminin nəzəri-metodoloji əsaslarının tarixi inkişafı [Elektron resurs]: monoqrafiya Q.S.Əlləzov; elmi red. M.X.Meybullayev.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.- 329 s.

 

Əmanət, borc və avanslar [Mətn] /Koperativ kitabxana.- B.: Azərittifaq, 1928.- 94 s.

 

Əmanət barəsində köylülər ilə söhbət [Mətn]: sual və cavab.- [Tiflis]: Zaqafqaz Kənd Təsərrüfat Bankı, [1926].- 14 s.

 

Əmanət kassaları öz əmanətdarlarına nə kimi mənfəət və güzəştlər verir.- B.: 295 nömrəli Müstəqil Dövlət Əmək Əmanət Kassası, 1928.- 9, [1] s.
 

Əmək intizamı haqqında [Mətn]Bakı: Azərnəşr, 1929.- 80 s.

 

Əmək münaqişələrinə barışıq-münsiflik və məhkəmə yolu ilə baxılması haqqında qayda [Mətn] B.: ASŞC XƏK, 1929.- 24 s.

 

Əmək münasibətləri: A-dan Z-yə [Mətn]: mühasibin və kadrlar üzrə mütəxəssisin stolüstü kitabı: [100- dən çox nümunə və misal] /A.Cəfərov; [red. Q.Toğrul]Bakı: 2010.- 341, [7] s.

 Əmək qanunları məcəlləsi [Mətn]: 1927 il 20 maya qədər nəşr olunmuş dəyişikliklər ilə /Xalq əmək komissarlığı.-B.: Xalq əmək komissarlığı, 1927.- 129 s.

 

Əmək və ictimai sığorta üzrə minimum qərarlar küliyyatı [Mətn]: sentyabr-dekabr 1932 mütərcimi G.Abas; red. Cavanşir.- B.: ASŞC ƏXQ rəsmi nəşri, 1932.- 55, [2] s.

 

Əmək və ictimai sığorta üzrə mühüm qərarlar külliyyatı [Mətn]: yanvar-iyun 1932 mütərcimi. Cavanşir; red. Ə.Vahabov.- B.: ASŞC XƏK-nın rəsmi nəşri, 1932.- 58, [1] s.

 

Əməli kargüzarlıq [Mətn]: metodiki vəsait /tərtib edəni və buraxılışına məsul S.İsmayılov.- B.: Azərbaycan, 2002.- 248 s.

 

Əməyin mühafizəsi [Mətn] : Müəssisə rəhbərləri və mütəxəssislər ücün soru-cavab toplusu /M.V. Ağayev, N.Ə. Qasimov , E.H.Məmmədov, Q.H.Qasimov; Elmi red.: C.B. Quliyev; Rəy verənlər: R.A.Abdullayev, L.İ.Veçxayzer. Bkı: Səda, 1999. 94 səh.: ill

 

Əməyin mühafizəsi [Mətn] dərs vəsaiti. tərt. Həsənov M.M., İsmayılzadə M., Cəfərov E. N.- B.: İqtisad Un-ti nəş-tı.- 2009.- 39 s.

 

Əməyin mühafizəsi problemləri respublika elmi-praktiki konfransın materialları [Mətn] /Red. heyəti. Ə..Nağıyev, İ.E.Rəhimov, R.M.Axundov və b.; Elmi red. E.H.Məmmədov. Bkı: 1999. 98 s

 

Əməyin mühafizəsinə dair normativ sənədlər toplusu /Red. heyəti: Ə..Nağıyev, İ.E.Rəhimov,E.H.Məmmədov və b. Bkı: 1999. 158 səh.: şək., cədvəl

 

Əməyin sağlamlaşdırılması üzrə kütləvi işlər [Mətn] çevirən. İsmayılov; red. Qayıbov.- B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı, 1932.- 55 s.

 

Əmiraslanov Azər Kamal oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatı və bazar münasibətləri [Mətn] /A.Əmiraslanov; Elmi red. Z.İbrahimov.- B.: Azərbaycan Ensiklopediyası NPB, 1998.- 208 s.

 

Əmlak bazarı terminləri [Mətn]: İzahlı lüğət: 1001 məlumat /Əmlak Bazarı İştirakçıları İB-nin əməkdaşları tərəfindən tərtib edilib; tərtibçi E.Əsədov [və b.]B.: REC-NAŞİR, 2005.- 220 s.

 

Əmrahov Mais İsrail oğlu. Böyük ipək yolu [Mətn]: -Bakı: Mütərcim, 2011. -84 s.

 

Əsədov Heydər. Müəllif layihəsi "Kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartlarının konseptual əsasları" [Mətn] /H.Əsədov, E.Cəfərov; red. R.Kərimov; buraxılışa məsul E.Cəfərov.- B.: [AzETETİ], 2006.23 s.

 

"Ətraf mühitin mühafizəsi və təbii sərvətlərdən səmərəli istifadə etmək məqsədilə filiz-mineral yataqları və sənaye tullantılarından istifadə olunması" elmi-təcrübi konfransının materialları [Mətn] 25-26 may 1989-cu il /Azərbaycan SSR Elmər Akademiyası, Gəncə Elm Mərkəzi; [red. hey. F.Y.Əliyev, Z.A.Xasıyev, Ç.Q.İsmayılov].- B.: Elm, 1990.-120 s.

 

Əyyubov Əyyub Abdin oğlu. Biznes sistemləri, yolları və prinsipləri [Mətn]: Sahibkar fəaliyyətinin anatomiyası /Əyyub Əyyubov; Red. Ş.Səlimbəyli.- B.: Sabah, 1995,128 s. ill., 1fotoşək

 

Əyyubov Osman. Yoxsullar arasında aparılacaq işlər haqqında sənaye kooperasiyasının növbəti məsələləri /O.Əyyubov.- B.: Azsənətbirliyi, 1930.- 17 s.

Əzim qızı Sevinc. Marketinq və onun aktual məsələləri [Mətn] /Sevinc Əzim qızı; Elmi red.: E.H.Məmmədov.- Bakı: Təhsil NPM: Elm, 2005.- 107 s.

 

Əzizova E.D., Mustafayeva Z.İ., Bayramova S.R., Əzizov A.A. Əmək və insan resursları üzrə iqtisadçının lüğət-məlumat kitabçası.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2011.- 214 s.
 

F.K.Q.O. müvəqqəti nişançı təlimnaməsi. Nişançı silahını döyüşə tətbiq etmək qaydası [Mətn] /F.K.Q.O.Ştabı. Döyüşün təcrübələrindən istifadə edən və araşdıran idarə; tərc. ed. H.Ələsgərov, N.Puxovski II hissə.- Maxaç-Qala: Kraynatsızdat, 1923.- 282 s.

 

Fabrik-zavod ixtiraatına yardım komissionları haqqında qayda və ixtiraçılığa mükafat fondunun sərf edilmək qaydası haqqında təlimat.- Bakı: AHİŞ Nəşriyyət şöbəsi, 1930.- 40, [1] s.

Fabrik-zavod ixtiraatına yardım komissiyası haqqında qanun və ixtiraat fondunun xərclənməsi və ixtiraat üçün verilən mükafatların miqdarı və qaydasına dair təlimat.- B.: ASŞC AXTŞ, 1930.- 21, [1] s.

Fabrik-zavod yerli komitələr yanında irəli keçmə komisyonları haqqında qərardad qayda.- B.: AHİŞ Nəşriyyət şöbəsi, 1930.- 15, [14] s.

Fabrik-zavod yerli komitələrin seçkilərinə dair təlimat.- B.: AHİŞ TNŞ, 1930.- 20 s.

 

Fabrik-zavod komitələrinin xəzinəçiləri və təftiş komissiya üzvləri üçün kurs konfransları /tərt. ed. L.M.Frik; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurasının Mədəni-Maarif Şöbəsi.- B.: RİO ASPS, 1928.- 78 s.

 

Fabrik-zavod komitələrinin xəzinəçiləri və təftiş komisyonu üzvləri üçün kurs-konfranslar [Mətn] /Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurasının mədəni-maarif şöbəsi.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası, 1927.- 61+40 s.

 

Fabrik-zavod yerli komitələrinin seçkilərinə aid təlimat /red. Məcnunbəyov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 23 s. ; 15 sm.
 

Fabzavkom və yerli komitələrin haqq-hesab və seçki kampaniyasına aid materiallar /ruscadan çevirəni. T.Məlikov.- B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 16 s.; 24 sm.

 

Fedotova L.N. Kommunikasiya prosesində reklam [Mətn]: dərslik: [rus dilindən tərcümə] L.N.Fedotova; rus dilindən tərc. M.Q.Əkbərov [və b.]; elmi red. K.P.Paşayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2008.- 471, [4] s.

 

 Feyzullabəyli İsmayıl Əli oğlu. Beynəlxalq ticarət işi: Ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Feyzullabəyli, E.İ.İbişov, H.A.İsrafilov; Elmi red.: Ə.İ.Bayramov; Red.: T.Məmmədov. B.: Zaman, 2001. -370 s.

 

 Feyzullayev İsmayıl Əli oğlu. Ticarətin iqtisadiyyatı [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /İ.Ə.Feyzullayev.- B.: Maarif, 1973.- 359, [1] s.

 

Fəhlə, kəndli, qızıl əsgər və bəhriyyun nümayəndələrinin Bakı Şurası 1928/29-cu il məhəlli büdcəsi 18 dekabrda vaqe olacaq plenum münasibətilə.- B.: Bakı Şurası, 1928.- 30 s.

 Fəhlə kəndçi qırmızı ordu əsgər və matros nümayəndələri Bakı şurasının 27-28-ci il məhəlli büdcəsi [Mətn] /A. İ. Ş. C. Bakı şurası.- B.: Bakı Şurası əxbarı, 1927.- 32 s.

 

Fərəcov Ə.Q. Muzaəf üsulu və onun büdcə təsərrüfatında tətbiqi [dövlət və məhəlli büdcələrdə bulunan müəssisələrin muzaəf üsulu əsasları üzərində mühasibat quruluşu və burada dəftərli və kartoçkalı formaların tətbiqi] /Ə.Q.Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 343 s.

Fərəcov Ə.Q. Ümumi hesabdarlıq üsulu dəftərli və dəftərsiz üsullar /Ə.Q.Fərəcov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 272 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Bakalavr hazırlığı üçün "Kommersiya fəaliyyətinin əsasları" fənnindən metodik vəsait [Mətn] P.O.Fərhadi; tərt. ed. P.O.Fərhadi; red. R.F.Sadıqov; rəy. A.Əhmədov, A.Səmədov; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Un-ti] 2012.- 317 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Marketinqin kommunikasiya sistemi fənnindən metodik vəsait :bakalavr hazırlığı üçün [Mətn] tərt. ed. P.O.Fərhadi; red. R.F.Sadıqov; rəyçi A.Əhmədov, A.Səmədov; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı BiznesUn-ti.- B.: [Bakı BiznesUnivesiteti] 2012.- 363 s.

 

 Fərhadi Püstə Oruc qızı. Meyvə-tərəvəz yarım kompleksində inteqrasiya əlaqələrinin təkmilləşdirilməsi [Mətn]: [monoqrafiya] /P.O.Fərhadi; elmi red. R.Balayev.- Bakı: Elm və təhsil, 2010.- 225, [3] s., [4] v. portr., fotoşək., şək.: portr., cədv

 

 Fəriq L. 1920-1927-ci illərdə şuralı Azərbaycanda həmkarlar ittifaqı hərəkatı tarixindən parçalar [Mətn] /L. Fəriq; Həmkarlar ittifaqlarının Azərbaycan şurası.- B.: Həmkarlar ittifaqları Azərbaycan şurası, 1927.- 73 s.

 

 Fərrux Zahid. Maliyyə, pul tədavülü, kredit [Mətn]: Dərs vəsaiti /Dr.Z.Fərrux, V.Zeynalov B.: Azərnəşr, 2007. -400 s.

 

Firqə maarifinin bütün şəbəkəsi üçün tapşırıq /AK(b)F MK və BK Metod Bürosu; çevirəni. S.Melikov; red. Q.Abasov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 6, [1] s. ; 20 sm.

 

Fomutiski V. İstehlak kooperativinin haq-hesab yığıncağında nə xüsusda və necə məruzə etmək lazımdır [Mətn]: ruscadan tərcümə və təbdil edilmişdir /V.Fomitski.- B.: Azərittifaq, 1926.- 36 s.

 

Fomutiski V. İstehlak koperativinin haqq-hesab yığıncağında heyət idarə və təftiş komissyonuna üzv tərəfindən veriəcək suallar [Mətn] /V.Fomutiski; Koperativ kitabxanası.- B.: Azərittifaq, 1927.- 31 s.

 

Fomitsk V. İstehlak kooperativinin haqq-hesab yığıncağında heyət idarə və təftiş komissiyasına üzv tərəfindən veriləcək suallar [Mətn] /V.Fomitski.- B.: Azərittifaq, 1929.- 31s.

 

Formitski V. İstehlak kooperativinin ticarət işi [Mətn] /V.Formitski.- B.: Azərittifaq, 1926.- 32 s.

Frik L.M. Proqulçu və tənbəllərlə mübarizəyə /L.M.Frik.- B.: ASŞC, 1930.- 31 s.

Geoloji-Kəşviyyat Kontoru nəzdində neftçilər ittifaqının birləşmiş komitəsi ilə Azneftin Geoloj-Kəşviyyat Kontorası arasında bağlanmış müştərək müqavilənamə /tex. red. və buraxıcı. Əfəndiyev.- Bakı: [s. n.], 1933.- 92 , [2] s. , cədv. ; 15 sm
 

Gəlir vergisi nədir? [Mətn]: hər kəs üçün bilmək lazım olan gəlir vergisi qanunu /tərc. edən. S. İbrahimov.- B.: Nəşriyyati-bəradəran Orucov, 1917 (1335 h.).- 30 s.

 

Gəlirin düzgün bölüşdürülməsilə kolxoz həyatının bünövrəsini möhkəmləşdirməli 1933-cü ildə ASŞC kolxozlarında gəlirin bölüşdürülməsinə və illik haqq hesabı tərtib etmək barədə direktiv və təlimatları /ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı; red. Nayibov.- Bakı: AzXTK, 1933.- 32, [1] s. ; 20 sm.
 

 Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər: müasir vəziyyət və inkişaf problemləri [Mətn] /G.Gənciyev; Elmi red.: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Elm, 2005.- 258 s.

 Gənciyev Gəncəli Əziz oğlu. İxrac ehtiyatlarından istifadənin yaxşılaşdırılması istiqamətləri [Mətn] /G.Gənciyev, A.Qurbanzadə; Elmi red.: İ.H.İbrahimov.- B.: "Kooperasiya", 2003.- 128 s.

 

 Gərayzadə Tofiq Paşa oğlu. Dünyanın iqtisadi və sosial coğrafiyası: 9 sinif üçün dərslik Tofiq Gərayzadə Bakı Təhsil 2004.- 440 s.

 

  Gərayzadə Tofiq Paşa oğlu. Regional coğrafiya. Şimali Amerika və Şərqi Asiya ölkələri[Mətn]: Dərs vəsaiti /Tofiq Gərayzadə; Elmi red.: K.M.Əkbərov.- B.: Çaşıoğlu, 2004.- 384 s.

 

Gəzərgi peşəçilik haqqında hökumətin qərar və direktivləri /red. M. Ə. Qayıbov.B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı , 1932.- 54 s.

 

  Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Əhali coğrafiyası [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Y.Göyçayski.- B.: Maarif, 1979.- 213, [3] s., cədv., xəritə; 22 sm.

Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Ətraf mühiti mühafizə [Mətn]: dərs vəsaiti /Ş.Y.Göyçaylı, B.M.Əzizov; rəyçi N.K.Mikayılov, K.Ə.Tağıyev.- B.: MBM, 2008.- 277, [1] s.

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: Dərslik /Ş.Göyçaylı, T.İsmayılov;Rəyçilər: M.M.Fərzəliyev, T.G.Həsənov; Bakı Dövlət Universiteti.- B.: Şirvannəşr, 2006.- 176 s.

 

 Göyçaylı Şövqi Yusifziya oğlu. Təbiətdən istifadənin iqtisadi və ekoloji əsasları [Mətn]: dərslik /Ş.Göyçaylı; T.İsmayılov; rəyçi. M.M.Fərzəliyev, N.G.Həsənov, B.H.Əliyev; [naşir. R.Xan-Sayadoğlu]; Azər. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Un-ti.- B.: MBM, 2009.- 230, [2] s.

 

Greuning Hennie van. Beynəlxalq Maliyyə Hesabatları Standartları [Mətn]: praktik vəsait /Van Hennie Greuning; [red. C.R.Efendiyev, N.Hüseynov]; Dünya Bankı[Bakı]: Sitm Azərbaycan, 2007.- 284, [2] s.

 

 Güləliyev Mayis. Yaxşı idarəetmə nədir? [Mətn] /M.Güləliyev.- B.: 2005.- 70, [2] s.: portr

 

Güngör Leman Aksoy. Qloballaşma şəraitində xarici investisiyalar /L.A.Gengör; Elmi məsləhətçi: R.M.Rzayev; Elmi red.: Z.F.Məmmədov; Üz qabığının rəsmi: Rasim M.Nəzirov.- B.: Orxan, 2005,64 səh.: 13 v. əlavə fotoşəkil

 

Hacıyev Əhməd Hafiz oğlu. İcarə podratı və özünü maliyyələşdirmə [Mətn] Əhməd Hacıyev, Sabir Əliyev.- B.: Azərnəşr, 1990.- 48 s.

 

Hacıyev Fazil Şöhlət oğlu. Sənayedə istehsal güclərindən istifadənin təhlili metodikası və onun təkmilləşdirilməsi istiqamətləri: [Monoqrafiya]. /F.Ş.Hacıyev; Elmi red.: F..Quliyev.- Bı: Elm, 2003.- 250 səh. , cədvəl, sxem;
 

Hacıyev Muxtar. Azərbaycanda kəndli el köməyi komitəsi [Mətn] /M.Hacıyev.- B.: [s. n.], 1927.- 19 s.

 

Hacıyev Nazim Özbəy oğlu. Azərbaycanda kiçik müəssisələlərin təşəkkülü və inkişafı /N. Hacıyev; Elmi red. A.Nadirov, R.Həsənov; Rəyçilər. T.Hüseynov, F.Abbasov, A.Mehtiyev.B.: Bakı Universiteti, 2000. 192 s.: cədvəl

 

Hacıyev Rəiyyət. Tikintidə mühasibat uçotu [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Hacıyeva; Red. Ə.S.Cəfərov; Rəyçilər. Ə. Daşdəmirov;Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.-B., 1991.- 103 s.

 

Hacıyev Şəmsəddin. Beynəlxalq İqtisadiyyat.- B.: 2005.- 105 s.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Bəhərli ömür [Mətn]: bir vətəndaş haqqında hekayətim /V.Hacıyev; [tərt. edənlər. N.Alxazova, İ.Alxazova; baş red. İ.Alxazova] Bakı: Ünsiyyət, 2008.- 316 s.: portr., fotoşək., faks., cədvəl, 20 sm.

 

Hacıyev Vahid Əhməd oğlu. Buruq ustası Süleyman Bağırov [Mətn] /V. S. Hacıyev ; red. Ə. Həsən ; məsləhətçi Ə. Əlirzayev. Bakı: [Şərq-Qərb], 2012.- 143, [1] s.: portr., fotoşək., 21 sm.

 

Hacıyeva Leyla Arif qızı. Xidmət sahələrinin marketinqi [Mətn]: dərs vəsaiti L.Hacıyeva; elmi red. İ.M.Abbasov; rəyçi Ə.Q.Əlizayev, M.Q. Əkbərov, R. F. Sadıqov, P. Fərhadi ; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Biznes Universiteti], 2013.- 275, [1] s.

 

Hacıyeva Leyla Arif qızı. Sənaye marketinqi [Mətn]: metodik vəsait L.A.Hacıyeva; rəyçi K.P.Paşayev [və b.]; elmi red. Ə.V.Hacıyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi Azərb. Dövlət İqtisadUn-ti.- Bakı [s.n.] 2012.- 323, [1] s.

 

Hacızadə G. Maarif işləri aparmamış kooperativ sədri məhkəmə qarşısında [Mətn] /G.Hacızadə.- B.: Azərittifaq, 1929.- 28 s.

 

 Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının dünyadakı reytinqi.- Bakı:Elm;2011.-l128[] s.

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Azərbaycanın quruda neftqazçıxarma kompleksində iqtisadi islahatlar və səmərəlilik problemləri [Mətn] /E. M. Hacızadə; Elmi red.: Z. Səmədzadə.-B.: Elm, 1998.-144 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Energetik kompleks yeni islahatlar ərəfəsində /E.M.Hacızadə; Elmi red.: A.A.Ağayeva, T.Ə.Paşayev; Resenzentlər: T.M.Həsənov, Ə.R.Ələkbərov, Ə.B.Sarıyev.- B.: Elm, 2000.- 257 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Neft-qaz sənayesində yeni bazar mexanizmlərinin formalaşdırılması istiqamətləri: Monoqrafiya /E.M.Hacızadə, T.Ə.Paşayev; Red.: Ə.X.Nuriyev, A.A.Ağayeva; Rəyçilər: N.Ə.Nəbiyev, Ə.B.Sarıyev. B.: Elm, 2000.- 200 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Neft təsərrüfatının iqtisadi strukturunun modernizasiyası [Mətn] ..Hacızadə, Z.S.Abdullayev; Elmi red.: A.F.Musayev.-B.: Elm; 2003.- 512 s.

 

Hacızadə lşən Mahmud oğlu. Neftqazçıxarma kompleksinin iqtisadi inkişaf modeli: [monoqrafiya] /Elşən Hacızadə; Baş elmi red.: Ə..Abbasov.-B.: Elm, 2002.-472 s.

 

Hacızadə Elşən Mahmud oğlu. Sosiallaşan iqtisadiyyat [Mətn]: [Monoqrafiya] /E.M.Hacızadə; Elmi red. və ön sözün müəll.: Z.Ə.Səmədzadə.- B.: Elm, 2006.- 509 s.

 

Hacızalov Yalçın İbrahim oğlu. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /Y.Hacızalov, Y.Kərimova, L.Hüseynova; elmi red. M.Sadıqov; elmi məsləhət. B.Musayev; rəyçi. Ş.M.Sadıqov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 520, [1] s.
 

Harvey Jakc. Müasir Ekonomiks [Mətn]: Biznesə giriş və tələbələr üçün dərs vəsaiti: Ali məktəb üçün ekonomiks üzrə mühazirələr /J.Harvey; Tərc.: C. Ağayev, P.Orucova, V.Bayramov, Q.Rzayev; Elmi red.: R.Məmmədli, V.Bayramov.- B.: Şirvannəşr. 2001.- 513 s.

 

Harvey Jakc. Müasir ekonomiks [Mətn]: giriş: [dərs vəsaiti] /J.Harvey, E.Jowsey; tərc. Ə.Abdullayeva, P.Orucova; elmi red. R.Məmmədli, V.Bayramov; tərt. R.Məmmədli.- B.: [Nurlar], 2008.- 648 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrük xidməti [Mətn]: yeni dünya-təsərrüfat münasibətləri şəraitində [Mətn] /K.F.Heydərov, C.Q.Həsənov; Elmi red.: Q.Q.Mokrov; Rəyçi: A.K.Ələsgərov, A.A.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1998.- 192 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Azərbaycan gömrüyü sabit inkişaf yolunda [Mətn] /K.Heydərov; Elmi red.: R.Mustafayev; Məsləhətçi: A.Əliyev, A.Həmzəyev; Elmi İnkişah üzrə Beynəlxalq Şura. Beynəlxalq Elmlər Akademiyası.- B.: Ozan, 2005.- 128 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Gömrük işi-iqtisadi suverenlik və təhlükəsizlik /K.F.Heydərov, T.T.İbrahimov; Red.: A.Ə.Əliyev; Azərbaycan Respublikası Dövlət Gömrük Komitəsi.- B.: Səda, 1999.- 184 s.

 

Heydərov Kəmaləddin Fəttah oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycanda gömrük sisteminin təkamülü [Mətn]: İqtisadi təhlükəsizlik konsepsiyası üzrə /K.Heydərov.- B.: Ozan, 2000.- 256 s.

 

Heydərov Şahsuvar Əsgər oğlu. Turizmdə nəqliyyat xidmətlərinin təşkili [Mətn]: dərs vəsaiti/metodik vəsait: ali məktəblərin tələbələri və magistrantları, turizm şirkətlərinin aparıcı mütəxəssisləri üçün /Ş.Ə.Heydərov; rəyçilər Ə.H.Əliyev, R.S.Səfərov, S.H.Rəhimov; elmi red. B.Ə.Bilalov.- Mingəçevir: "Mingəçevir Poliqrafiya müəssisəsi" MMC, 2011.- 148 s.

 

Heyq Pol. Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları [Mətn]: [dərslik] /P.Heyq, N.Heyq, Kerol-Enn Morqan; tərc. A.S.Aşurov, S.Ə.Bayramzadə; tərc. elmi red. T.İ.İmanov.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2010.- 326, [1] s.
 

Heyvandarlıqda və yemçilikdə əmək haqqının ödənilməsinin qayda və şərtləri [Mətn] /Azərbaycan SSR Dövlət Aqrar-Sənaye Komitəsi; tərt. ed. M.H.Məmmədov, R.X.Rüstəmov.- B.: Azərnəşr, 1989.- 66, [3] s.

 

Heyvandarlığın inkişafının əsas məsələlərinə dair birdəfəlik müayinənin yekunları ( 2003 - ci ilin sentyabr vəziyyətinə) [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: Səda, 2004.- 606 s.

 

Həbibbəyli Səhət İsa oğlu. Qloballaşma mühitində Azərbaycanın xarici-iqtisadi əlaqələri /S.İ.Həbibbəyli, F.İ.Alıyev; Elmi red: Şəkərəliyev A.A.- Bakı: Elm, 2004.- 70 s. ; 20 sm.
 

Həbibov Qulu. Yaz əkin kampaniyasında kənd və meşə təsərrüfat işçilərinin iştirakı /Q.Həbibov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 16 s.
 

Həqiqi əmək haqqının artırılması yolunda işçi təchizatı məsələləri materialları /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ, 1930.- 16 s.
 

Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycan və İpək Yolu. Tarix və müasirlik [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA, Fəlsəfə, Sosiologiya və Hüquq İn-tu.- B.: Təknur, 2009.- 158, [2] s.

 

 Həmidov Habil Ağanemət oğlu. Azərbaycanda təhsil siyasəti strategiyası [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmi red. R.Mirzəzadə; AMEA. Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İnstitutu.- B.: Qartal, 2008.- 91, [1] s.
 

Həmidov Habil. İpək Yoluvə Azərbaycanın strateji maraqları(tarixvə müasirlik) [Mətn]: monoqrafiya /H.Həmidov; elmired. Ə.Tağıyev; AMEA, Fəlsəfə və Siyasi-Hüquqi Tədqiqatlar İn-tu.- Bakı:Gənclik, 2007.- 143 s.

 

 Həmidov Təmraz. Maliyyə bazarları terminlərinin izahlı lüğəti [Elektron resurs] T.Həmidov; [haz. Yerli İqtisadi İnkişaf Mərkəzi (YİİM); müəl. hey. V.Ə.Rüstəmov (elmi red.), F.M.Camalov, İ.A.Nəzərov [və b.].B.: Nurlar Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2012.- 144 s.
 

Həmkarlar ittifaqları işlərini yeni vəzifələr dərəcəsinə ÜMHİŞ III plenumunun yekunları və Azərbaycan həmkarlar təşkilatları qarşısında duran vəzifələr /red. M.Hüseynov; tərc. Ə.Tahirov.- Bakı: Kommunist, 1933.- 39, [1] s.

 

Həmkarlar hərəkatı məktəbi [Mətn]: ümumi ittifaq həmkarlar ittifaqı şurasının mədəni-maarif şöbəsi tərəfindən nəşr edilmiş olan evdə həmkarlar hərəkatı məktəbinin müxtəsərcə tərcüməsi /tərc. D.Cavadlı, S.Qafarlı; redaktor. H.Zeynallı, Ə.Qərib; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərnəşr, 1927.- 166 s.

 

Həmkarlar təşkilatlarında sadələşdirilmiş hesabdarlıq işləri üçün təlimat /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- Bakı: AHİŞ nəşriyyatı, 1931.- 63 s. , cədv. ; 18 sm.


Həmkarlar İttifaqının addı nizamnaməsi layihə /ÜİHİŞ-nın Təşkilat-Təlimat Sektoru.- B.: AHİŞ, 1930.- 11 s.

 Həmkarlar ittifaqlarının aşağı özəkləri işləri haqqında fabrik-zavod yerli komitələrinin beynəlittifaq Bakı konfransında İvanov və Rəhimov yoldaşların məruzəsi üzrə çıxarılan qərar [Mətn] /Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurasıBakı: Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası, 1927. 21+18 s.

 

 Həmkarlar ittifaqlarının Bakı maarif müşavirəsinin materialları [Mətn]: (1923-cü sənə sentyabrın 3-6-nadək).-Bakı: AHİŞ, 1923. 63 [2] s.

 

Həmkarlar ittifaqlarının mədəni-maarif işləri haqqında ÜİK (b) Firqəsi mərkəzi komitəsinin qətnaməsi [Mətn] B.: AHİŞ, 1929.- 27 s.

Həmkarlar ittifaqlarının növbəti məsələləri [Mətn] Bakı: AHİŞ, 1929.- 52 s.

 

Həmkarlar ittifaqlarının növbəti məsələləri [AHİŞ III plenumunda yoldaş A.İ.Doqadovun məruzəsi və məruzə üzrə plenum qərarlarını hazırlamaq üşün materiallar]Bakı: AHİŞ, 1930.- 58 s.

 

Həmkarlar hərəkatının qayibanə öyrəniş kursları kursların məsələləri, kurslarda görüləcək işlər haqqında təlimat və proqram /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ Təhrirat Nəşriyyat şöbəsi, 1929.- 29, [4] s.

  Həmkarlar savadı /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası.- B.: AHİŞ, 1928.- 265, [III] s.

Həmkarlar savadı proqramı /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası Mədəni-Maarif Şöbəsi.- B.: AHİŞ Mədəni-Maarif Şöbəsi, 1928.- 134, [1] s.

Həmkarlar seksiyası icraiyyə bürosının məruzəsi üzrə çıxarılmış əməli təkliflər /V.İ.Lenin adına Azərbaycan Dövlət Darülfünunu.- B.: [s.n.], 1928.- 8 s.

Hər bir işçi və kəndli 5 illik plan 4 ildə istiqrazının dəyişdirilməsi və ictimai kontrol haqqında nə bilməlidir /red. A.Petuxovski.- B.: ASŞC XMK, 1930.- 48 s.
 

Hər bir vergiçi 1930-31-ci ilin vahid kənd təsərrüfat vergisi haqqında nə bilməlidir.- [Bakı]: [s.n.], 1930.- 53 s.

 

Həsənli Mirələm Xası oğlu. Keçid iqtisadiyyatlı ölkələrin vergi sistemlərinin formalaşdırılması [Mətn] /M.X.Həsənli; Elmi red. A.İ.Dobrınin.- B.: Azərnəşr, 1995.- 96 s. cədvəl

 

Həsənli Yadulla Həmdulla oğlu. Azərbaycan iqtisadiyyatının sahələrarası əlaqələrinin modelləşdirilməsi [Mətn] Y.Həsənli; elmi red. V.M.Vəliyev; rəyçilər İ.Alıyev, Ş.O.İsmayılov Azərb. Resp. İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İn-tu.- B.: Elm, 2011.-205, [1] s.

 

Həsənov B.A. Əmək mühafizəsi [Mətn]: [dərs vəsaiti] B.A.Həsənov; rəyçi. K.M.Ağayev; red. C.Q.Ələkbərov.- B.: Maarif, 1986.- 196, [4] s.
 

Həsənov Əli Qulam-Hüseyn oğlu. Maşın və avadanlıqların marketinq işinin əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.H.Həsənov, O.Ə.Məmmədzadə, E.Ə.Qasımov.- B.: [Azərbaycan Dövlət neft Akademiyası], 2003.- 145 s. 

 

Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu. Xəzər-Qara dəniz hövzəsi və Cənubi Qafqazın geoiqtisadiyyatı: Azərbaycanın enerji siyasəti [Mətn] : monoqrafiya /Ə. M. Həsənov ; elmi red. E. Əhmədov ; Azərb. Resp. Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akad. Bakı: Zərdabi LTD, 2016.- 295, [1] s.: portr., cədv., xəritə, 22 sm.

 

Həsənov Heydər Sərdar oğlu. İri sahibkarlıq strukturları [Mətn]: [Monoqrafiya] /H.Həsənov; Ön sözün müəll. Ə.Bayramov.- B.: Azərnəşr, 2007.- 276 s.

 

Həsənov Qalib Hüseyn oğlu. Sahibkarlığın inkişafı və iqtisadi səmərəliliyin yüksədilməsi istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /Q.H.Həsənov; elmi red. İ.H.İbrahimov.- Bakı: "Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya", 2011.- 286, [1] s. , cədv. ; 20 sm.
 

Həsənov Niyazi. Beynəlxalq biznes [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Həsənov; elmi red. A.B.Abbasov; rəyçi. R.Balayev [və b.] ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- Bakı: [s. n.], 2011.- 295, [1] s. , cədv., şək
 

Həsənov Rasim Tapdıq oğlu. Azərbaycan Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafının bazar modelinin konseptual əsasları [Mətn]: [Monoqrafiya] /R.T.Həsənov; Elmi red.: F.Ə.Fərəcov, Ə.Q.Əlirzayev; Rəyçilər: S.İ.Səfərov, V.T.Novruzov; Dövlət Elm və Texnika Komitəsi.- B.: Elm, 1998.- 343 s.

 

Həsənov Rasim. İqtisadi siyasət: metodologiya və praktika [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Həsənov; elmi red. Ş.H.Hacıyev; rəyçilər. Ə.İ.Bayramov, İ.Ə.Kərimli, S.Q.Cümşüdov, E.H. Azadov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Universiteti, 2009.- 281, [1] s. ; 21 sm.

 

Həsənov Tapdıq Güləhməd oğlu. İqtisadi-coğrafi rayonlaşdırma [Mətn]: dərslik T.G.Həsənov; elmi red. A.A.Nadirov; rəyçi. N.A.Babaxanov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi; BDU.- B.: [Bakı Universiteti] 2012.- 243, [1] s.
 

Həsənova A.S. Aqrar islahatlar və sosial-iqtisadi inkişaf [Mətn] /A.S.Həsənova; Elmi red.: Ə.Q.Əlirzayev.- B.: Qanun, 2007.- 128 s. 355, [1] .

 

Himayədar Humanitar Təşkilatı. "İnkişaf perspektivində Azərbaycan nefti" [Mətn]: yekun hesabat : [layihənin başlanma və sona çatma tarixi: 1 sentyabr 2001-ci il - 31 oktyabr 2001-ci il: hesabat dövrü 2 ay] Himayədar Humanitar Təşkilatı.- B.:[s. n.] 2002.- 99 s.

 

Hökumətin yoxsul və ortabab kəndlilərə verdiyi güzəştlər.- Nuxa: Nuxa Okruq İcraiyyə Komitəsi, 1930.- 16 s.
 

Hüseyn Ramil Zahid oğlu. Kənd təsərrüfatının çoxfunksiyalılığı [Mətn]: qlobal iqtisadi sistemdə onun yeri və rolu [Mətn] /R.Hüseyn; Elmi red. S.V.Salahov.- B.: MBM, 2008.- 333 s.

 

Hüseynov Fazil İbrahim oğlu. İqtisadi nəzəriyyənin əsas prinsipləri [Mətn] : monoqrafiya /F. İ. Hüseynov ; elmi red. Q. N. Manafov ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova] ; Azərb. Resp. Təhsil Naz., Azərb. Döv. İqtisad Un-ti. Bakı: Gənclik, 2015.- 323,[1] s.: portr., 21 sm.

 

Hüseynov Fazil İbrahim oğlu. İqtisadi problemlər [Mətn]: mülahizələr, düşüncələr və nəticələr [Mətn] /F.Hüseynov; rəyçi. A.Şəkərəliyev [və b.]; elmi red. Q.Manafov.- Bakı: Elm, 2006.- 383, [1] s. , portr. ; 21 sm.
 

Hüseynov İlqar Həsrət oğlu. Turizmin əsasları [Mətn]: Dərslik /İ.Hüseynov, N.Əfəndiyeva; Red., və naşir. P.Rzaquliyev; Elmi red. N.Rüstəmova; Rəyçilər. A.Salmanov, R.Ağayev, E.Hacıyev; Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti.- B.: "Mars-Print"NPF, 2007.- 442 s.

 

Hüseynov Məhərrəm Cəlal oğlu. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] /M.Hüseynov; Elmi red. S.V.Salahov; Rəyçi. M.X.Meybullayev.- B.: Nurlar, 2006.- 304 s.

 

Hüseynov T. A. Sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin təşkili, planlaşdırılması və idarə edilməsi fənni üzrə məsələlər məcmuəsi [Mətn] /T. A. Hüseynov, Z. S. Abdullayev; elmi red. Ş. O. Orucov; N. A. Voznesenski ad. Leninqrad Maliyyə-İqtisad İn-tunun Bakı filialı.-B., 1990.- 258 s.

 

Hüseynov Telman Əlihüseyn oğlu. Firmanın iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /T.Ə.Hüseynov; rəyçilər. M.Atakişiyev, A.Abbasov; red. B.Əhmədov.- B.: Səda, 2009.- 586, [2] s.

 

Hüseynov Tofiq. Azərbaycanda bazar sisteminin iqtisadi problemləri: [Monoqrafiya] /Elmi red.: Ş.Muradov; Rəyçilər:A.Nadirov, B.Xadırov; AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 2004.- 228 s.

 

Hüseynov Tofiq Həsən oğlu. Azərbaycanda investisiyalar [Mətn]: gəlirlər, investisiyalar, sənayeləşdirmə, məşğulluq: [monoqrafiya] /T.H.Hüseynov; elmi red. H.Allahverdiyev; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.- Bakı: Elm, 2009.- 378, [2] s. , cədv., portr.,
 

 Hüseynov Vəkil Nemət oğlu. Toxuculuq materiallarının texnologiyası [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik /V.N.Hüseynov; Rəy verənlər: M.H.Fərzəliyev, E.M.Əfəndiyev.- B.: Təhsil, 2004.- 322 s.

 

Hüseynova Zərifə Abbas qızı. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: (dərs vəsaiti): Struktur-məntiqi sxemlər /Z.A.Hüseynova; Elmi red. K.A.Sarıyev; Rəyçilər. M.X.Meybullayev, N.M.Məmmədov; Azərbaycan Dillər Universiteti.- Bakı: ADU nəşriyyatı, 2006.- 145 s.

 

Hüseynova Zərifə Abbas qızı. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: (dərs vəsaiti): Struktur-məntiqi sxemlər /Z.Hüseynova; Elmi red. K.A.Sarıyev; Rəyçilər: M.X.Meybullayev, N.M.Məmmədov.- B.: ADU nəşriyyatı, 2007.- 256 s.

 

Xaçaturov A. ASŞC sənaye kooperasiyasının vəziyyəti və vəzifələri /A.Xaçaturov; red. K.Roxlin.- B.: Azsənətbirliyinin nəşriyyat bölməsi, 1930.- 43 s.

 

Xanbudaqov Ə. Kredit şirkətləri və əkin kampaniyası /Ə.Xanbudaqov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 32 s.

 

Xaqanoviç L.M. Rusiya kommunist (balşeviklər) firqəsi nasıl qurulmuşdur[Mətn]: firqə nizamnaməsi haqqında /L.M.Xaqanoviç; tərcümə. H.X.Seyidbəyli.- B.: Bakı fəhləsi, 1925.- 94 s.

 

Xalq istehlakı mallarının estetikası kurs üzrə metodik göstəriş [Mətn]: 1732 -li "qeyri-ərzaq malları əmtəşünaslığı ixtisası üzrə" /AzSSR Ali və orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, D.Bünyadzadə ad. Azərb. Xalq Təsərrüfatı İn-tu; tərt. ed. N.N.Həsənov; red. F.N.Ələskərov.- Bakı: [s.n.], 1986.- 24 s. ; 20 sm.

Xankişiyev Bəybala. Büdcə təşkilatlarında ucot və hesabat [Mətn]: /B. Xankişiyev, Ş..Əliyev.-Bakı, Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi, 2013.- 320 səh.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Büdcə uçotu [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.Xankişiyev; Elmi red.: S.N.İsmayılov; Rəyçilər: Ş.Bədəlov, M.Rəsulov.-Bakı: Biznes Universiteti, 2000.-198 s.

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Dövlət maliyyəsi [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.F. Xankişiyev, M.M. Mirzəyev; Elmi red.: X. Hüseynov; Rəyçi: S. Seyfullayev; Azərbaycan Respublikası Bakı Biznes Universiteti. -B.: [Bakı Biznes Universiteti], 1998.- 60 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Qiymətəmələgəlmə [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.A.Xankişiyev, F.Ə.Qəniyev; Red.: Ş.Bədəlov; Rəyçilər: Ş.Ağabəyov, Ə.İmanov; Bakı Biznes Universiteti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 1998.- 38 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Maliyyə nəzarəti [Mətn]: Dərs vəsaiti /B.A.Xankişiyev; Elmi red.: A.M.Kərimov; Rəyçilər: M.M.Sadıqov C.Ə.Yusifov.- B.: Turan, 2002.- 94 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta [Mətn]: hamı üçün /B.Xankişiyev; red. T.R.Məmtiyev; rəyçi A.M.Kərimov, A.Haciyev.- B.: Adiloğlu, 2005.- 74 s.

 

 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta fəaliyyətinin əsasları (dərs vəsaiti).- B.: İqtisad Universiteti, 2006. - 274 s.


 Xankişiyev Bəybala Aslan oğlu. Sığorta işi [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /B. A. Xankişiyev, P. N. Abdullayev; Elmi red.: A. M. Kərimov.-B.: Adiloğlu, 2004

Xarici iqtisadi əlaqələr [Mətn]: terminlər lüğəti /Tərtibçi: K.Şükürov, F.Ələskərov, A.Hüseynoğlu.- B.: Azərnəşr, 1991.- 176 s.

 

Xarici sosialist ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası kursu üzrə praktik məşğələlərin aparılması üçün metodiki göstəriş [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi. S.M. Kirov adına Azərbaycan Dövlət universiteti. Geologiya-coğrafiya fakültəsi; tərt. ed. H.Soltanova; elmi red. C.Məmmədov; rəyçilər. G.Hacıyeva, T.Gərayzadə, Ç.Rəşidov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 34, [1] s.

 

Xeyfets V.Ye. Rəqəmlər üzərində işləməyi öyrəniniz /V.Ye. Xeyfets; çevirəni. S.Məlikov.- B.: Azərnəşr, 1931.-114, [1] s. , şək., cəd. ; 17 sm.

 

 Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu. Aqrar iqtisadiyyatda sistem transformasiyaları və modernləşdirmə şəraiti [Mətn] /H.Xəlilov; Elmi red.: ..Məmmədov.- B.: Mütərcim, 2005.- 228 s.

Xəlilov Həmzə Ağakişi oğlu. Milli ərzaq təhlükəsizliyi: bazar transformasiyaları və iqtisadi qloballaşma amilləri /Həmzə Xəlilov; Rəyçilər: Ə. Ç. Verdiyev; N. A. Novruzov; Elmi red.: M. A. Məmmədov.-B.: Adiloğlu, 2001.

 

Xəlilov Qədir Rövşən oğlu. Heydər Əliyev adına Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəmərinin ekoloji təhlükəsizliyinin beynəlxalq hüquq və dövlətdaxili qanunvericilik problemləri [Mətn]: [monoqrafiya]/Q.R.Xəlilov; elmi məsləhətçilər. R.Mustafayev, R.Məmmədov.- B.: Elm və təhsil, 2009.- 391, [1] s.
 

 Xəlilov Səlahəddin Sədrəddin oğlu. Elmi-texniki tərəqqi: Bu gün və sabah [Mətn] /S.S.Xəlilov; elmi red. R.O.Qurbanov; rəy ver. N.M.Məmmədov.- B.: Azərnəşr, 1988.- 134, [2] s.

 

Xəlilov Vaqif Musa oğlu. Sənaye balıq ovu texnikası [Mətn]: Orta ixtisas məktəbləri üçün dərslik /V.M.Xəlilov; Rəyçilər: Quliyev, Z.M., N.Həsənov.- B.: Zəka, 2006.- 866 s.

 

Xodov Leonid Qriqoreviç. Vergilər və iqtisadiyyatın vergi tənzimlənməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti L.Q.Xodov; tərcümənin elmi red. A.F.Musayev.- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.- 290 s.

 

Xudiyev Nizami Manaf oğlu. Xaçmaz [Mətn]: seçilmiş əsərləri: XI cild /N. M. Xudiyev; elmi red. Y. Mahmudov.- B. "Təhsil" EİM, 2010; Elm və təhsil, 2014.- 474 s.

 

  Xudiyev Nizami Nəcəfqulu oğlu. Sığorta işi. Sığortaçının maliyyə potensialı və sığorta resurslarının idarə edilməsi[Mətn] /N.Xudiyev; Elmi red.: A.M.Kərimov.- B.: Azərnəşr, 2003.- 400 s.

 

İaşə sənayeçi ittifaqının ümum Azərbaycan komitəsi ilə Zaqafqazya pambığ komitəsi Azərbaycan şöbəsinin arasında əğd edilmiş müştərək müqavilənamə [Mətn]: 1927-ci il mart ayının 1 1928-ci il yanvar 1 qədər olan müddət üçündür Bakı: [s. n.], 1927. 28+22 s.; 18 sm.

 

İaşə sənayeçi ittifaqının ümum Azərbaycan komitəsi ilə Zaqafqazya pambığ komitəsinin Azərbaycan şöbəsi arasında əğd olunmuş müştərək müqavilənamə 1928-ci il yanvarın 1-dən 1929-cu il yanvarın 1-ə dək.- B.: [s. n.], 1928.- 75, [68] s.

 

İbadoğlu Qubad (Bayramov) Vətəndaşın büdcə bələdçisi [Mətn]: 2007-cı maliyyə ili /Q.İbadoğlu, A.Mehtiyev, R.Ağayev; Bədii red.: C.Əlibəyov.- Bakı: Milli Büdcə Qrupu, iqtisadi Tədqiqatlar, 2007.- 52 s. fotoşək., ill., cədv

 

İbadov Sabir Adil oğlu. İqtisadiyyat [Mətn]: iqtisadi nəzəriyyə: dərslik S.A.İbadov; elmi red. Ş.M.Muradov, Q.Ə.Qitəliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- B.: [Şərq-Qərb], 2009.- 414, [2] s.

 

 İbrahimov Eldar R. Sığorta işi üzrə praktikum [Mətn]: dərs vəsaiti /E.R.İbrahimov, M.C.Hüseynov, A.R.Məmmədova; elmi red. B.X.Ataşov; [naşir A.Fəttahova]; Azərb. Resp. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərb. Dövlət Aqrar Un-ti.- B.: [MBM], 2015.- 495, [1] s. ill., cədv
 

İctimai-iqtisadi istilahati-elmiyyə lüğəti [Mətn] /müqəddimə. Ə.Ə.Səidzadə.- B.: [s. n.], 1922.- 54 [2] s.

  

İctimai şura cumhuriyyətləri ittifaqı həmkarlar ittifaqlarının 6 qurultayı qətnamələr [Mətn]: 11-18 noyabr 1924 /Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı, 1925.- 113 s.

 

 İctimai Şura Cümhuriyyəti İttifaqı Xalq Təsərrüfatının 2-ci sənayeləşdirmə istiqrazı /İŞCİ Xalq Maliyyə Komissarlığı.- B.: Azərnəşr, 1928.- 32 s.
 

 İctimai Təsərrüfatçılar İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi ilə Bakı Elektrik Tramvayı İdarəsi arasında bağlanmış müştərək müqavilə [Mətn] /Bakı -Sabunçu Elektrik Dəmir Yolu.- B.: [s.n.], 1929.- 73 s.

 

İctimai təsərrüfatçılar ittifaqının Azərbaycan Mərkəzi idarəsi ilə Bakı elektrik tramvayı idarəsi arasında bağlanmış müstərək müqavilə [Mətn] /Bakı Elektrik Tramvayı.- B.: [s. n.], 1929.- 77 s.

 

İctimailəşmiş sektorun müəssisə və idarələri üçün daxili intizam qaydaları və cərimələri.- B.: ASŞC XƏK nəşriyyatı, 1931.- 74 s.

 

İdarəetmə qərarları [Mətn]: dərslik /K.A.Şahbazov, H.S.Həsənov, M.H.Məmmədov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.Bakı: İqtisad Universiteti, 2014.- 174, [1] s. şək

 

İdarəetmə sistemində sənədləşmə və kargüzarlığın təşkilinə dair [Mətn]: metodiki göstərişlər /Azərbaycan SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərb. Neft Akad. İn-tu ; tərt. ed. T. H. Əliyev ; red. P. Y. Məmmədov. Bakı: [s. n.], 1984. 33 , [3] s.: cədv

 

İdarəetmənin əsasları və təsərrüfat mexanizmi kursu üzrə proqram [Mətn]: İxtisaslar: 0601-İqtisadi kibernetika; 0603-İqtisadi və sosial planlaşdırma; 0605-Qiymətin əmələ gəlməsi; 0606-Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası; 0608-Mühasibat uçotu, nəzarət və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili /Hazırlayanlar. K.A.Şahbazov, A.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu, "İqtisadiyyatın idarə edilməsi" kafedrası.- B.: [ADİİ], 1991.- 6 s.

 

İki dünya-iki sistem /çevirəni. Y.Yusifli; red. S.Vurğun.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 28, [2] s. ; 20 sm.

 

İkinci beşillik ərəfəsidə [Mətn]: XVII Firqə konfransının yekunları mütərcimi. Q.İsrafilzadə; red. M.Hüseyn 1-ci kitab.- B.: Azərnəşr, 1932.-75, [1] s.
 

İkinci beşillik istiqrazı haqq-hesabı, uçotu və atçotu qaydaları və bu istiqraz obliqasiyalarılə təchiz etmək qaydaları haqqında təlimat 45 /red. R.Nəcəfov; çevirəni. H.Mütəllibzadə.- [Bakı]: ASŞC XMK nəşriyyatı, 1933.- 23 s. , forma; 21 sm.


İkinci beşillik istiqrazı haqq-hesabı, uçotu və bu istiqraz obliqasiyaları ilə təchiz etmək qaydaları haqqında ixtisar edilmiş təlimat 46 /çevirən və red. H.Mütəllibzadə.- [Bakı]: ASŞC XMK yanında DƏƏQ və DK Baş İdarəsi nəşriyyatı, 1933.- 14, [3] s. ; 19 sm.

 

İkinci beşillik istiqrazı kolxoz yığıncaqlarında və fərdi-kəndlilər yığıncaqlarında məruzə və müsahibə üçün və kənddə kütləvi izahat işləri üçün materiallar /SŞCİ Xalq Maliyyə Komissarlığı; mütərcimi. İ.Yusifli; red. Ə.Adil Birinci il buraxılışı.- Moskva: SŞCİ Dövlət Maliyyə nəşriyyatı, 1933.- 29, [1] s. ; 18 sm.

 

İkinci beş illik istiqrazı yayılışı kampaniyasının keçirilişi üzrə aktivistə yaddaş hər bir təhkimçiyə, istiqraz toplayıcısına-aktivistə. müəssisədə idarədə) istiqraza yazılmağın müvəffəqiyyətli keçirilməsini təmin etmək üçün /[red. M.F.Akimov; tərc. ed. Əfəndiyev].- Bakı: Dövlət krediti və Əmanət işlərinə yardım edən Bakı mərkəzi komissiyası, 1933.- 11, [3] s. ; 18 sm.
 

İkinci beşillik istiqrazı (birinci il buraxılışı)nı dövlət daxili istiqrazının şəhər əhalisi arasında satılması qaydaları və şəraiti haqqında təlimat 195-q /red. H.Məcnunbəyov; çevirəni. H.Mütəllibzadə.-[Bakı]: SŞCİ XMK nəşriyyatı, 1933.- 15 s. ; 21 sm.
 

İkinci bolşevik yazı 1931-ci il yaz kənd təsərrüfat kampaniyası planı haqqında Zaqafqaziya Sosialist Qoşma Şura Cümhuriyyəti Xalq Komissarlar Şurasının Qərardadı.- B.: Azərnəşr, 1931.- 24 s.

İkinci sənayeləşdirmə istiqrazının buraxılış və satış şərtləri.- B.: [s.n.], 1928.- 26 s.

 

 İqtisadçılar üçün ingilis dili [Elektron resurs]: dərs vəsaiti tərt. ed.V.V.Qolovanyov; tərc. ed. S.M.Nəbiyeva (tərc. red.), F.S.Rzayeva.- B.: [İqtisad Un-ti] 2009.- 191 s.

 İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərslik /Elmi red.: T.S.Vəliyev, Ş.S.Qafarov; Bakı Dövlət Universiteti. -B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2002.- 516 s.

 

 İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: Dərslik /Elmi red.: T.S.Vəliyev, Ə.P.Babayev, M.X.Meybullayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 692 s.

 

 İqtisadi nəzəriyyə: mikroiqtisadiyyat [Elektron resurs]: metodik vəsait Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Azərb. Dövlət İqtisad Universiteti; tərt. ed. Q.N.Manafov; elmi red. F.A.Nəsrullayev; rəyçilər M.H.X.Meybullayev, Q.S.Əlləzov.- B.: 2008.- 243 s.

 

 İqtisadi nəzəriyyə. Mikroiqtisadiyyat - 1, 2 [Mətn] : Mezoiqtisadiyyat : ali məktəb tələbələri üçün dərslik [Q. P. Juravlyova (red.) və b.] ; rəyçilər V. S. Bajenova, V. Y. İoxin ; tərc. ed. Ə. P. Babayev (red.) ; tərc. red. O. Y. Yusifov, B. O. Osmanov.- Moskva: 2009.- 847 s.

 

 İqtisadi nəzəriyyə kursu. İqtisadi nəzəriyyənin ümumi əsasları. Mikroiqtisadiyyat. Makroiqtisadiyyat. Milli iqtisadiyyatın əsasları. dərs vəsaiti: "İqtisadiyyat" fənnindən-ali peşə təhsili dövlət təhsil standartlarının ümumi humanitar və sosial-iqtisadi fənləri silsiləsindən ali təhsil müəssisələrinin tələbələri üçün dərslik /müəl. kol. rəhbəri və elmi red. A.V.Sidoroviç [və b.]; ümumi elmi red. Ə.P.Babayev (tərc.) [və b.]; [M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti]Moskva: Delo i Servis, 2007.- 1086, [2] s., cədv., şək.; 25 sm.

 

 İqtisadi nəzəriyyədə gender aspekti Müəll.-tərt.: E.M. İbrahimova; Elmi red.: Q.Y.Əbdülsəlimzadə; Qərb Universiteti, Gender Araşdırmaları Mərkəzi.- B.: 2003.- 220 səh.

İqtisadi-riyazi metodlar və avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri [Mətn]: orta ixtisas məktəbləri ücün dərs vəsaiti /Ş.Səmədzadə, X.Yahudov, T.Nağıyev, Ə.Sadıqov; elmi red. Q.İmanov; rəy. verənlər Ə.Əlibəyova.- Bakı: Maarif, 1981.- 249, [3] s.
 

İqtisadi siyasətin növbəti məsələləri [Mətn]: ancaq firqə üzvləri üçün.- B.: Təbliğat və təşviqat şöbəsi, 1924.- 128 s.

 

İqtisadi statistikanın əsasları ilə birlikdə kənd təsərrüfatı statistikası [Mətn]: kurs layihəsi və yoxlama işləri üçün tapşırıqlar və fənnin öyrənilməsi üzrə metodik göstəriş; kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili-1715 və kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu- 1740 ixtisasları üzrə qiyabiçi tələbələr üçün SSRİ Kənd təsərrüfatı Nazirliyi, S.Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu; tərc. ed. H.B.İsmayılov, Z.M.Bayramova, N.Ə.Cavadov.- Kirovabad: [s.n.] 1985.[S. Ağamalıoğlu ad. Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı İn-tu], 73, [1] s.

 

 İqtisadi təlimlər tarixi [Mətn]: Dərslik /Hazırlayanlar: M.X.Meybullayev, Z.Ə.Səmədzadə, A.Ş.Şəkərəliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: Z.Ə.Səmədzadə, T.Ə.Quliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Nurlar, 2005.- 560 s. 

 

İqtisadi və sosial proqnozlaşdırmanın əsasları [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; rəyçilər. Ə.Mirzəyev, Ə.M.Əhmədov; red. H.B.Allahverdiyev.- B.:[s.n.];1990.- 120, [3] s.

 

İqtisadiyyat fəlsəfəsi [Elektron resurs]: dərslik Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; ümumi rəhbər Ş.H.Hacıyev [ön söz müəl.]; elmi red. Ə.İ.Bayramov; rəyçilər M.X.Meybullayev, Ə.P.Babayev; burax. məs. Z.Məmmədəliyev.- Bakı İqtisad Un-ti nəş-tı, 2009.- 369 s.

 

"İqtisadiyyat" kafedrasında tədris olunan fənnləri nproqramı [Mətn] Red.: Q.R.Qeybullayev, M.A.Məmmədov, Q.İ.Əliyev, N.A.Novruzov; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləri Universiteti.- B.: Azərbaycan, 1996.- 72 s.

 

İqtisadiyyat terminləri lüğəti [Mətn] /T.Paşayev, M.Allahverdiyev, X.Kərimov, A.Abdullayev; Red. İ.M.Allahverdiyev və b.; Azərbaycan Elmlər Akademiyası İqtisadiyyat İnstitutu Terminologiya Komitəsi.- B.: Elm, 1994.- 376 s.

 

 İqtisadiyyat və siyasət [Mətn] /Müəllif: N.Müzəffərli; "İnam" Plüralizm Mərkəzi. B.: Azərbaycan, 1999. 28 s

 

İqtisadiyyatın hüquqi tənzimlənməsi fənni üzrə kurs işlərinin yerinə yetirilməsi haqqında metodik göstərişlər [Elektron resurs]: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU, İqtisadi hüquq kafedrası; tərt. ed. S.Z.İsayev; red. K.F.Sadıqov; rəyçilər Ə.M.Əhmədov, L.H.Mirzəzadə.- B.: [s. n.] 2010.- 17 s.

 

 İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. Biznes və reklam [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.Ş.İmanov; red. M.Ə.Əliyev; rəyçi. Z.Ə.Səmədzadə, A.F.Musayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Elm, 2013.- 292, [3] s.

 

 İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. (məşhədi-kərbəla) Keyfiyyətin idarə olunması [Mətn]: dərs vəsaiti Ə.Ş.İmanov; rəyçi Ə. Nuriyev, B.A.Xankişiyev, M.X.Həsənli; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: [İqtisad Universiteti] 2007.- 283, [1] s.

 

 İmanov Əzizağa Şirinəli oğlu. Kiçik sahibkarlıq [Mətn]: [dərs vəsaiti] /Ə. Ş. İmanov; red. A. B. Abbasov; rəyçilər. A. F. Musayev, M. X. Həsənli, R. Ş. Muradov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: Elm, 2009. 363, [3] s.

 

İmanov Telman İman oğlu. Logistikanın əsasları [Mətn]: [2 hissədə]: [dərslik] /T.İ.İmanov; red. A.T.Məmmədov.-Terminoloji aparatı, konsepsiyası və metodoloji əsasları 1-ci hissə.- B.: Təhsil, 2005.- 474 s.: ill., cədv

 

 İmanov Telman İman oğlu. Logistikanın əsasları. İstehsal və mübadilə sferasında material axınlarının logistik idarəedilməsi: [dərslik] II hissə /T.İ.İmanov; red. A.T.Məmmədov.- B.: Təhsil, 2005.- 670 s.

 

İnəksiz kolxozçulara inək tədarük etməkdə yardım barəsində Şuralar İttifaqı Xalq komissarlar Şurasının və Ümum İttifaq Kommunist (bolşevik) Firqəsi Mərkəzi Komitəsinin 14 avqust 1933 il qərarı /mütərcim. Sami Kamal (red.), H.Zeynallı.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 14 s. ; 18 sm.
 

İnformasiyanın iqtisadiyyatı" fənninin proqramı bakalavr pilləsi üçün /tərt. ed. T.Q.Əliyev; elmi red. T.N.Əliyev; Azərb.Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.- Bakı: [s.n.], 2011.- 14 s. , cədv. ; 21 sm.

 

 İnqilabı qanunçuluq və elləşmiş (sosializm) mülkiyyətin möhkəmləndirilməsi haqqında /AK(b)F MK və Bakı Komitələri; red. Abd. İsmayıl; burax. məs. İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 19, [1] s.
 

 İnşaat işləri işlədilən zaman mühafizə uğrunda qoyulan şərtlər [Mətn] /Cümlə qoşma sənətkar ittifaqlarının inşaat işçilərinin mərkəzi komitəsi.- Moskva: [s. n.], 1927.- 36 s.

 

 İnşaat işlərində və inşaat materialları sənayelərində çalışan işçilərə xüsusi əlbisə və mühafizə əşyalar qanunu [Mətn]: 1 yanvar 1927 senəsdə hərəkətə başlamışdır (qanuna minmişdir) /C. İ. İ. ittifaqlarının mərkəzi komitəsi şöbəsi.- Moskva: C. İ. İ. ittifaqlarının mərkəzi komitəsi şöbəsi, 1927.- 72 s.

 

 İnşaatçı həmkarlıq işçisinin yoxlamaçısı [Mətn]: spraviçnik.- B.: İnşatçılar ittifaqının mərkəzi komitəsi, 1927.- 274 s.

 

İnşaatçı həmkarlıq işçisinin yoxlamaçısı [Mətn]: spraviçnik.- B.: İnşatçılar ittifaqının mərkəzi komitəsi, 1927.- 274 s.

 

 İnşaatçılar ittifaqının XI-nci qurultayına Az. M.İ. məruzəsi üzrə qərar layihəsi [Mətn]B.: AXTŞ, 1932.- 39 s.

 

"İnkişaf etməkdə olan ölkələrin iqtisadi və siyasi coğrafiyası" kursu üzrə proqram [Mətn] /AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti; tərt. ed. A.İ.İbrahimov, G.A.Hacıyev; elmi red. C.A.Məmmədov.- B.: Azərbaycan Universiteti, 1989.- 25, [2] s.

 

 İnstitusional iqtisadiyyat [Mətn]: yeni institusional iqtisadi nəzəriyyə: dərslik M.V.Lomonosov ad. Moskva Döv. Un-t İqtisad Fakültəsi; müəll. A.A.Auzan (ümumi red.) [və b.]Moskva: İNFRA-M 2011.- 547, [3] s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Azərbaycan Respublikasının yanacaq-enerji kompleksinin inkişafı üzrə dövlət proqramından irəli gələn elmi-əməli fəaliyyət vəzifələrinə dair [Mətn]: [monoqrafiya] /A. S. İsayev, M. C. Atakişiyev, R. Ə. Teymurova; rəyçi. T. N. Əliyev; Azərb. Dövlət Neft Akad..- B.: Azərnəşr, 2011.- 131 s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Bakı neft sənayesi 1910-1921-ci illərdə A.S.İsayev; Rəyçi: R.S.Səmədov, S.Ə.Vəzirov.- B.: Azərnəşr, 2005.- 56 səh.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. İstehsalin təşkili əsasları [Mətn]: dərslik /A. S. İsayev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akad.; rəyçilər. T. N. Əliyev R. M. Abdinov.- B.: Azərnəşr, 2010.- 164 s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Qazıma işlərinin iqtisadi səmərəliliyinə dair [Mətn]: [monoqrafiya] /A. S. İsayev, R. Ə. Teymurova, S. V. İbrahimova; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: Azərnəşr, 2010. 151 s., cədv.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Maddi istehsalda fəaliyyət gösətərən təsirlər yaxud texniki-iqtisadi inkişafın yeni tələbləri [Mətn] /A. S. İsayev; ADNA.- B., 2010.- 151 s., cədv.

 

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft sənayesinin ümumi texniki-iqtisadi probleminin həllinə quyu keyfiyyətinin təsiri [Mətn] /A.S.İsayev.- B.: Azərnəşr, 2005.- 78 s.

 

İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft sənayesinin ümumi texniki-iqtisadi probleminin ona olan təsirlər formalı həlli [Mətn] /A.S.İsayev; rəy verənlər: R.S.Səmədov, N.M.Rəhimov.- B.: Azərnəşr, 2006.- 124 s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı [Mətn]: Dərs vəsaiti /A. S. İsayev; Elmi red. A.S. İsayev; Rəy verən. A.İ. Mirheydərova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərnəşr, 2008.- 299 s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neft və qaz sənayesinin iqtisadiyyatı üzrə praktik məşğələlər [Mətn]: dərs vəsaiti /A. S. İsayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; elmi red. A.S. İsayev; rəyçi. R.Y.Əliyev.- B.: Azərnəşr, 2008.- 131 s., cəd.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Neftqaz sahələrinin texniki-iqtisadi göstəricilərini yaxşılaşdıran ehtiyatların iqtisadi-riyazi metodlarla tədqiqi /A.S.İsayev, Z.İ.Səmədova; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, B.: Elm, 2006,202 s. cədvəl

 

İsayev S.Z. İnvestisiya fəaliyyətinin hüquqi tənzimlənməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti S.Z.İsayev (tərt. ed); elmi red. K.F.Sadıqov; rəyçilər H.B.Allahverdiyev, O.F.Əfəndiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU I.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.- 189 s.

 

İsgəndərov İlqar Mahir oğlu. İqtisadi islahatlar: Dövlət mülkiyyətinin özəlləşdirilməsinin və aqrar islahatlarının əhəmiyyəti [Mətn]: [dərslik] /İsgəndərov İlqar, Əsədov Zaur; Elmi red.: M.S.Məmmədov; Rəyçilər: F.F. Mustafayev, B. Dilbazi; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, "Ekoleks" Ekoloji Hüquq Mərkəzi.- B.: Nasir, 2004.- 106 s.

 

 İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Heyətin idarə edilməsi dərslik /R.Ə.İsgəndərov; elmi red. İ.M.Abbasov; red. İ..Aslanzadə; rəyçilər. B.A.Xankişiyev [və b.]Bakı: [Azərbaycan T.U.nəşriyyatıl], 2005.- 403, [1] s.

 

İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Heyətin idarə edilməsi dərslik /R.İsgəndərov; elmi red. İ.M.Abbasov; red. İ..Aslanzadə.- Bı: Biznes Universiteti, 2003.- 404 s.
 

 İsgəndərov Rafiq Əlisgəndər oğlu. Müəssisənin maliyyəsi [Mətn]: dərslik /R.Ə.İsgəndərov; elmi red. İ.Abbasov; red. və rəyçi Ş.Bədəlov; rəsmi rəyçilər A.Şəkərəliyev, M.Həsənli, S.Yaqubov.- B.: [Azərbaycan Texniki Universiteti], 2007.- 458, [1] s.

 

İsmayılov Cavid Əjdər oğlu. Azərbaycanda sahibkarlığın formalaşması və inkişafına vergi sisteminin təsiri [Mətn] /Cavid İsmayılov; Red. A. A. Abdulayev; AREA, İqtisadiyyat İnstitutu.- B.: Elm, 1997.- 144 s. cədvəl

 

İsmayılov Güloğlan İskəndəroğlu. (İskəndər Güloğlan) Dünya iqtisadiyyatının nəzəri əsasları [Mətn]: [dərslik] /G.İ.İsmayılov (tərt. ed.); elmi red. T.A.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Naz.,Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [MemarMMC], 2006.- 251, [1] s. cədv  

 

 İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /G.İ.İsmayılov; elmi red. M.C.Atakişiyev; rəyçi. R.K.İskəndərov, T.Ə.Quliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: Çənlibel, 2010.- 331, [1] s.

 

 İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu. İnformasiya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /G.İ.İsmayılov; elmi red. S.V.Salahov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası.- B.: [Avropa], 2013.- 471, [1] s. cədv., şək

 

 İsmayılov Güloğlan İskəndər oğlu. (İskəndər Güloğlan) İnformasiya iqtisadiyyatının meydana gəlməsinin tarixi dövrləri [Mətn]: monoqrafiya /G.İ.İsmayılov; elmi red. T.Ə.Quliyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Əmək və Sosial Münasibətlər Akad.- B.: [Avropa], 2013.- 411, [1] s.: portr., cədv., 21 sm.

 

İsmayılov İbrahim İsa oğlu. Bazar iqtisadiyyatı ilə əlaqədar əmək münasibətləri məsələləri [Mətn] /İbrahim İsmayılov; Red. A.Qasımov; N.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: 1995.- 87 s.

 

İsmayılov İsrafil Zakir oğlu. Azərbaycan nefti XX əsrdə [Mətn]: hərbi-siyasi baxış /İ.Z.İsmayılov.-B.: [Azərbaycan Neft Akademiyası], 2007.- 65 s.

 

İsrafa yol vermə, israfçıya rəhm etmə[Mətn]: ruscadan tərcümə və təbdil edilmişdir.- B.: Azərittifaq, 1926.- 22 s.

 

İsrafilov Həsən Abid oğlu. Qloballaşma şəraitində istehlak kooperasiyasının təkmilləşdirilməsi istiqamətləri [Mətn]: [monoqrafiya] /H.A.İsrafilov; elmi red. Ş.H.Hacıyev.- B.: Elm, 2010.- 451, [1] s.

 

İsrafiloğlu Nazim Rza. Neft. Qlobal münaqişələr mənbəyi [Mətn] /N.R.İsrafiloğlu; elmi red. E.Muradəliyeva; red. S.Cəfərli.- B.: Şərq-Qərb, 2009.- 462, [2] s.
 

İstehlak cəmiyyətinin heyət idarəsinə təlimat [Mətn] Bakı: Dağ sayuz nəşriyyatı, 1928.- 40 s.

 

İstehlak koperativinde birinci qədəm [Mətn] /Koperativ kitabxana.- B.: Azərittifaq, 1928.- 52 s.

 

İstehlak koperativində təftiş komisyonu [Mətn] /Koperativ kitabxana.- B.: Azərittifaq, 1928.- 44 s.

 

İstehlak kooperativlərinin kvartal planı cədvəlini tərtib etmək üçün təlimat /Azərittifaqın Maliyyə-Plan Sektoru.-Bakı: AZƏRİTTİFAQ, 1931.- 64 s.

 

İstehlak kopperativlərinin mühasibat hissəsi haqqında qaydalar /Azərittifaqın Təşkilat-Təlimat Şöbəsi.- B.: Azərittifaq, 1930.- 50 s.


İstehlak kooperativlərinin təşkilat və təcrübəsi [Mətn] /çevirəni. G.Hacı-zadə; red. S.Vezirov, M.Murad.- B.: Azərittifak, 1930.- 253, [4] s.

İstehlak kooperasiyası haqqında.- B.: [s.n.], 1931.- 14 s.

İstehlak kooperasiyası işlərinin yenidən qurulması haqqında /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ, 1931.- 19 s.

İstelak kooperasiyası üzərində kütləvi işçi kontrolu təşkilinə dair direktivlər Bakı: Azərittifaq, 1930.66 s.

 

 İstehlak kooperasiyasında mühasibat uçotu [Mətn]: Kooperativ texnikumlarının mühasibat şöbələri üçün dərslik /dərliyin müəl. P.K.Andrianov, Ç.M.Baçina, T.Q.Jeleznova, V.V.Pastuşkova I hissə.- B.: Maarif, 1989.- 304, [2] s.

 

İstehsalat müşavirələri işlərinin tələbə müvafiq qurulması və ixtiraçılar cəmiyyəti təşkili haqqında MMHÇ-nın təlimat materialı /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ Nəşriyyat Şöbəsi, 1930.- 39, [1] s.

 İstehsalat sənaye arteli kooperativinin nizamnaməsi [Mətn] /Azsənətbirliyi.- B.: Azsənətbirliyi, 1929.- 48 s.

 

İstehsalatın 1931-ci il inkişafı yekunları və 1932-ci il inkişaf planı tapşırıq 14 /AK(b) FBK və MK metod bürosu.B.: [s.n.] , 1932.- 6, [1] s.

 

İstehsalın intensivləşdirilməsi. İqtisadiyyatın intensiv inkişafı [Mətn]: Redaktoru P.Qədirzadə. Korrektorları B.Ayazlı, G.Salamova. Azərbaycan SSR Dövlət Nəşriyyat Xalqlar Dostluğu opdenli Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı.- B.: Azərnəşr. 1988.- 48 s.

 

İstehsalın texniki-iqtisadi əsasları kursu üzrə metodiki göstərişlər [Mətn]: (Dövlət universitetləri üçün): ixtisas 0118-Coğrafiya /Tərtibçi. C.R.Abbasov; Red. İ.S.Osmanov; Rəyçi. Ç.N.İsmayılov, C.İ.Umudov; Bakı Dövlət Unversiteti.- B.: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 1990.- 32 s.

 

İstikbarat və təlimat məktubu [Mətn]: bütün həmkarlar təşkilatlarına /Azərbaycan həmkarlar ittifakları şurası.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifakları şurası, 1927.- 17 s.

 

İstiqraz bizə lazımdırmı Mahac-Qala: Dağnəşr, 1930. 13, [1] s.

İstiqrazçı [Mətn]: istiqrazçının xatirə kitabı.- B.: Maliyyə Xalq Komissarı, 1929.- 16 s.

 

İş axtaran şəxslərin qeydi və işə göndərilməsi barədə SŞCİ Əmək Xalq Komissarlığının 1930-cu il dekabr tarixli 374 qərarı[Bakı]: XƏK nəşriyyatı, 1931.-16 s.

 

İşçi ixtiraları və təkliflərini həyata keçirən və fabrik zavod ixtiraçılığına yardım edən büro haqqında qayda İşçi ixtiraçılığına yardım fondu haqqında qayda: Ümumittifaq ixtiraçılar cəmiyyəti nizamnaməsi.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 28 s. ; 19 sm.

 

İŞCİ kənd və meşə təsərrüfatı işçiləri həmkarlar ittifaqının 5-ci Azərbaycan qurultayı qətnamə və qərarlar: 15-20 mart /İŞCİ Kənd və Meşə Təsərrüfatı İşçilərinin Həmkarlar İttifaqı.- B.: [s.n.], 1928.- 69 s.

 

İşçi qüvvəsi axını və proqula qarşı mübarizəyə kütlələri səfərbər edəlim /çev. T. Məlikov ; buraxıcı. Q. Postniqov.B.: AHİŞ, 1932.- 12 s.

İşçi sığorta kassasının işləri barəsində nə bilməlidir [Mətn]: sığorta kassaları apparatının təmizlənməsinə dair.- B.: Azərictimai sığorta, 1929.- 29 s.

 

İşçi sinifi və onun firqəsi /ALKGİ MK və BK Metod Bürosu; Yeni başlayan komsomolçu məktəbi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 46, [1] s.

İşçi və köylü istehlak cəmiyyəti ittifaqı (Krım soyuz). Kooperasiya nədən ibarət şimdi ona ehtiyac varmı? [Mətn]: adi müsahibə üçün /İşçi və köylü istehlak cəmiyyəti ittifaqı (Krım soyuz); ruscadan iqtibasla tərtib edən. R.İbrahimov (Aluşev) Simferopol (Ağ məscid): Krım nəşriyyat tatar seksiysı, 1922.- 26 s.

 

 İşçinin STTƏMM məlumat kitabçası [Mətn] SOCAR-AQŞ İnteqrə Olunmuş Qazmavə Quyu Xidmətləri.- [Bakı] [SOCAR-AQŞ] [2011].- 42 s.

 

İşsizlərin əmək orqanlarında qeydə alınması və onların işə göndərilməsi haqqında qayda [Mətn]B.: ASŞC XƏK "Əmək məsələləri", 1930.- 24, [1] s.

 

İşşenko N. Adi sistem üzrə Kənd təsərrüfat kollektivləri (və torpağı ellikdə becərən şirkətlər, kənd təsərrrüfat əmək artelləri və kommunalları) üçün hesabdarlıq/N.İşşenko.- B.: Azərnəşr, 1930.- 84 s.

İTTİFBKİK VIII-ci Azırbaycan qurultayı qərar və qətnamələri [Mətn]: 19-25 may /Şura Ticarət Xidmətçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: ŞTXİ Az.mər. idarəsi, 1929.- 140 s.

 

İtgin S. Bakı və dairələrində 1917-1920-ci illərdəki həmkarlıq hərəkatı tarixindən parçalar [Mətn] /S.İtgin; Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası, 1927.- 68 s.

 

İtkin S. Azərbaycanda şura həmkarlar hərəkatının 10 illiyi əsas dövrlər /S.İtkin, P.Trubkoviç, Z.Frik; Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası.- B.: AHİŞ nəşriyyat şöbəsi, 1930.- 71 s.

 

 İttifaq üzvlərinin hesabatı haqqında qayda və kənd-meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqının üzvlüyünə qəbul etmək, onun tərkibindən xaric etmək və çıxmaq qaydası haqqında təlimat [Mətn] /ÜSŞC Kənd-Meşə Təsərrüfat İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: [s. n.], 1929.- 56 s.

 

 İttifaq üzvünün hüququ və vəzifələri [Mətn]: mövzu dərnəklərinə məxsus məramnamə və material /Ümumittifaq İnşaat İşçiləri İttifaqı.- B.: Ümumittifaq İnşaat İşçiləri İttifaqı, 1929.- 21 s.

 

 İttifaqa kimi qəbul edirlər və ondan nə üçün xaric edirlər [Mətn]: mövzu dərnəkləri üçün proqram və materiallar /Ümum ittifaq inşaat işçilərinin həmkarlar ittfaqı.- B.: Ümum ittifaq inşaat işçilərinin həmkarlar ittfaqı, 1927.- 27 s.

 

İttifaqın təşkilat mədəni-maarif və tarifə-iqtisadi işləri haqqında tezislər projesi (proyekt) [Mətn]: mədən işciləriittifaqının 9 Azərbaycan qurultayına /Mədən işciləri ittifaqı Azərbaycan mərkəzi idarəsinin məlumat və mətbuat birosu.- B.: Mədən işciləri ittifaqı Azərbaycan mərkəzi idarəsinin məlumat və mətbuat birosu, 1925.- 29 s.

 

İttifaqın 3-cü Azərbaycan konfransı və mərkəzi idarəsi plenyumunun 3-cü çağrışının qətnamə və qərarları [Mətn] /Kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası, 1927.- 82 s.

 

İttifaqın 4 Azərbaycan konfransının (9-11 noyabr 1928 il) və Mərkəzi idarə plenumunun 3 sessiyası (6-8 noyabr 1928 il) qərarları /ÜİSŞC Kənd və Meşə Təsərrüfat İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: Kənd və Meşə təs. İşçiləri İttifaqı Mər. İdarəsi, 1928.- 46+90, [2] s.

İttifaqın 6-cı geniş plenumunun qətnamə və qərarları 1930-cu il 5-10 iyuna qədər /SŞCİ Kənd və Meşə Təsərrüfat İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Cümhuriyyət Komitəsi.- B.: AHİŞ, 1930.- 39, 37 s.

İttifaqın 8-ci Azərbaycan konfransının qərarları 4-10 noyabr 1928 /Şura Ticarət Xadimləri Həmkarlar İttifaqının Azərbaycan Mərkəzi İdarəsi.- B.: ŞTXİ Az. Mərk. İdarəsi, 1928.- 29+28 s.

 

İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn]: 2 cilddə /tərt. Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov, S.H.Pürhani; red. A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov Cild I cild.- B.: Nurlan, 2005.- 536 s.: 24 sm.

 

İzahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn]: 2 cilddə /tərt. Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov, S.H.Pürhani; red. A.A.Nadirov, Ş.M.Muradov II cild.- B.: Nurlan, 2005.- 546 s.

 

Jeroxin N. Ev qulluqçuların hüququ haqqında [Mətn] /N.Jeroxin.- B.: Azərnəşr, 1927.- 39 s.

 

Jukov Q.P. İstixbar (məlumat) kitabı müstəqim vergilər üzrə [Mətn]: vergiçilər üçün rəhbər /Q.P.Jukov.- B.: ASŞ XK KŞRC yanında maliyyə, 1929.- 78, [V] s.

 

Kalinin Mixail İvanoviç. Başdan-başa kollektivləşmə və şuraların vəzifələri /M.İ. Kalinin, A. Ye. Yenukidze.- B.: Azərnəşr, 1930.- 48 s.

 

Kalinin M.İ. Kənd təsərrüfatının yüksəliş yolları və ortabablar üçün vergi yüngüllüyü [Mətn]: XVI Ümumittifaq Firqə konfransında yol. Kalininin məruzəsi və bu xüsusda çıxarılmış qərar /M.İ.Kalinin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 90, [1] s.

 

Kalperin Ya. M. Balans hesablaşdırması əsasları [Mətn] 1-cihissə Ya. M.Kalperin.- Tiflis: Zaqafqaziya iqtisadi, maliyyə və hesabdarlıq elmləri qiyabı in-tu, 1931.-56 s.

 

Kamenev L.B. Əmək istehsalını yüksəltmək nə üçün lazımdır [Mətn]: 1924-cü il sentyabrın 30-da Moskva şurasında söylədiyi nitqi /B.L.Kamenev; mütərcimi. Z.Abdullazadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1926.- 60, [3] s.

 

Kapital bazarları və biznes imkanları [Mətn]: məqalələr toplusu /Azərb. Resp-nın Qiymətli Kağızlar üzrə Döv. Komitəsi; Paşa Bank.- B.: Nurlar, 2011.- 261, [1] s.

 

Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat üzrə kommersiya təşkilatları üçün milli mühasibat uçotu standartı [Mətn]: Müəllif layihə /H.Əsədov, E.Cəfərov, V.Şelaginov və b.; Red. E.Cəfərov; Buraxılışa məsul. E.Cəfərov.- B.: AzETETİİ, 2006.- 24 s.


Kaplun S. Hazırki şərait daxilində zəhmətin müdafiəsi [Mətn] /S. Kaplun; tərcümə. E.Ə.A.Qasımzadə; Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası, 1925.- 66 s.

 

Karagözov A. Suvarma işində yoxsullara verilən yüngüllüklər /A.Karagözov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 14, [1] s.

Karakiçev V. Kənd təsərrüfat gəlirini necə artırmalı [Mətn] /V.Karakiçev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 32 s.

 

Karakiçev V. Kollektiv təsərrüfatlarda meyvəli əkin tətbiqi [Mətn]: [məhsulun artırılması] /V.Karakiçev; İ.Hüseynbəyli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 15 s.

 

Kargüzarlıq kursu üzrə proqram [Mətn]: /Tərt. ed. O.Ş.Bağırov, Ə.Z.Haqverdiyev; Elmi red. N.Ə.Əhmədov; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu.- B.: 1991.- 8 s.

 

Kartvelişvili. 5 illiyin 3-cü ili və Zaqafqaziya bolşeviklərinin vəzifələri /Kartvelişvili.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 71 s.


Karyera ensiklopediyası [Mətn] /Red. və ön söz. müəl. Ş.Hacıyev; Tərtib. M.Zeynal və b.; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: 2008.- 170 s.

 

Kaşiyeva Flora Şamil qızı. Pul, kredit, banklar [Elektron resurs]: metodik vəsait: [məlumat-sorğu kitabı] F.Ş.Kaşiyeva; elmi red. Z.F.Məmmədov; rəyçilər R.T.Həsənov, Z.H.İbrahimov, R.M.Babayev.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.- 154 s.

 

Kataeva Valentina İvanovna. Kreativ menecer : uğur strategiyası [Mətn] /V. İ. Kataeva ; rus dil. tərc. K. A. Şahbazov (tərc. elmi red.) [və b.] B.: [İqtisad Universiteti], 2009. 224, [1] s.: cədv., ill

 

Kataşeva L. İri kollektiv quşçuluq təsərrüfattı uğrunda quşçuluq təsərrüfatında pionerlərin görəcək işləri /L.Kataşeva.- B.: Azərnəşr, 1931.- 72 s.

Kats Y.Y. Səslənmə əsası üzrə müəssisələr /Y.Y.Kats; red. M.Abdullayev.- Bakı: Bakı Şurası İstixbarat və Mətbuat Sektoru, 1931.- 59 s.

Kayem S.L. Şmidt adına Zaqafqaz metal zavodunun istehsalat müşavirələrində min təklif [Mətn] /S.Kayem, P.Usınin, N.Lobaçenko.- B.: Azərnəşr, 1929.- 108 s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. İqtisadi risklərin qiymətləndirilməsi və idarə edilməsi [Elektron resurs]: dərs vəsaiti X.Kazımlı, İ.Quliyev; rəyçilər İ.Alıyev, R.N.Kazımov, B.C.Sadıqov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- B.: [İqtisad Un-ti] 2011.-187 s.

 

Kazımlı Xanhüseyn Hüseynağa oğlu. Qiymətləndirmənin əsasları [Mətn]: dərslik /X.Kazımlı; rəyçilər. Z. Səmədzadə [və b.]Bakı: İqtisad Universiteti, 2008.- 429, [1]s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Dağ-mədən sənayesinin elektrik avadanlığı və elektrik təchizatı [Mətn] : ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov, M. H. Həmidov ; elmi red. A. Həşimov. Bakı: [ADNA], 2015.- 368, [1] s.: cədv., şək., 20 sm.

Kellerman Bernard. Tom dayının şaxtı kapitalist ölkələrindəki çocuqlar həyatından: orta yaşlı uşaqlar üçün /B.Kellerman.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 16 s. , şək. ; 18 sm.

Kerjentsev P. Leninizm əlifbası [Mətn] /P.Kerjentsev, A.Leontyev; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 264, [1] s.

 

Kerjentsev P. Leninizm əlifbası /P. Kerjentsev, A.Leontyev; red. Ə.Heydərli.- B.: Azərnəşr, 1928.- 260, [3] s.

 

Kerjentsev P. Leninizm əlifbası [Mətn]: şəhər firqə məktəbləri və şəxsi təhsil üçün P.Kerjentsev; red. Q.Abbasov I və II mövzu.- B.: Azərnəşr, 1932.- 31, [1] s.
 

Kerjentsev P. Leninizm əlifbası şəhər firqə məktəbləri üçün dərs kitabıdır /P.Kerjentsev, A.Leontyev; red. S.Kamal.- B.: Azərnəşr, 1930.- 350, [1] s.

 

 Kerjentsev P.M. Öz-özünü təşkil et! /P.M.Kerjentsev; çevirəni. S.M.; red. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 128, [2] s.;

Kerjentsev P.M. Öz-özünü təşkil et! /P.M.Kerjentsev; çevirəni. S.M.; red. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1928.- 103, [1] s.
 

Kessel D. Mədəniyyət və Mədəni inqilab haqqında Lenin təlimi /D.Kessel; çevirəni. Cəb. Rzaquliyev; red. M.Muradxanov; Həmkarlar Qiyabi Təhsil Sektoru.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 35, [1] s. ; 21 sm.

 

Kesson Herbert Nyuton. Pulu necə qazanmaq və saxlamaq olar [Mətn]: (Herbert N. Kessonun 12 qaydası) /Herbert Nyuton Kesson; rus dilindən tərcümə edən. İlham S.Əliyev; red. Adil A.Qasımov.- B.: Maarif, 2003.- 30 s.

 

Keyviz Riçard . Transmilli müəsissə və iqtisadi təhlil [Mətn] Keyviz Riçard .; Red.: Q.İbadoğlu; Tərc.: V.Bayramov, Q.Rzayev.- B.: İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi, 2005.- 330 s.

 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Xarici ölkələrin vergi sistemi [Mətn]: dərslik Y.A.Kəlbiyev (elmi red.), R.B.Məhərrəmov, P. Q. Rzayev; rəyçi M. M. Sadıqov, Z. H. Rzayev, S.A.Qasımov.- B.: [İqtisad Universiteti] 2011.- 553, [1] s.

 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Vergilər və vergitutma: sxem və cədvəllərdə: dərs vəsaiti /Y.Kəlbiyev; Məsləhətçi və elmi red.: A.F.Musayev; Rəyçilər:A.S.Şəkərəliyev, M.M.Sadıqov.- B.: Təfəkkür NPM, 2004.- 400 s.

 

Kəlbiyev Yaşar Atakişi oğlu. Fiskal siyasət və milli iqtisadiyyatın tənzimlənməsi problemləri [Mətn]: monoqrafiya /Y.A.Kəlbiyev; Elmi red.: A.F.Musayev.-B.: Elm, 2005.- 468 s.

 

Kənd (dairə) istehlak Kooperativlərində, kooperativ Büroları haqqında qayda /Azərittifaqın Təşkilat-Kütləvi sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 47 s.

Kənd istehlak kooperativi dükanı necə olmalıdır.- B.:Azərittifaq, 1930.- 98, [2] s.

Kənd istehlak kooperativi mizanı hesablarının tərifi /Plan Maliyyə Sektoru.- B.: Azərittifaq, 1931.- 17 s.

Kənd, müəssisə və idarələrdəki kooperativ təşkilatçıları haqqında qayda/Azərittifaqın Təşkilat-Kütlıvi İşlər Sektoru.- B.: Azərittifaq, 1930.- 43 s.

Kənd təsərrüfat artelinin nizamnaməsi [Mətn].-Mahaç-Qala: Dağ kənd birliyi nəşriyyatı, 1928.- 30 s.

 

Kənd təsərrüfat artelinin nümunəvi nizamnaməsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 13 s.


Kənd təsərrüfat artelinin nümunəvi nizamnaməsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 16 s.; 18 sm.

Kənd təsərrüfat artelinin təxmini nizamnaməsi.- B.: Yeni əlifba komitəsi ilə "Yeni Kənd" qəzetəsi və " Dan yıldızı", 1930.- 15 s.

Kənd təsərrüfat artellərinin daxili nizamnaməsi [Mətn] Bakı: [s.n.], 1928.- 16 s.

 

Kənd təsərrüfat artellərinin daxili qaydaları [Mətn] B.: Azərbaycan Dövlət, 1929.-19 s.

 

Kənd təsərrüfat artellərinin daxili qaydaları.- B.: Kolxozsentr, 1930.- 19 s.

Kənd təsərrüfat etibar şirkətinin nizamnaməsi [Mətn]Tflis: Zaqafqaziya kənd təsərrüfat bankası, 1928.- 36 s.

 

Kənd təsərrüfat etibar şirkətinin nizamnaməsi [Mətn] /naşiri. Köy Birliyi.- B.: Zaqafqaziya KT Bankası, 1929.- 41 s.

 

Kənd təsərrüfat işçiləri ittifaqı Azərbaycan Cümhuriyyət komitəsi VII fövqaladə plenumunun qətnamə və qərarları 14-15 oktyabr 1930 /MSŞC Kənd Təsərrüfat İşçiləri İttifaqının Azərbaycan Cümhuriyyət Komitəsi.- B.: [s.n.], 1930.- 28 s.

Kənd təsərrüfat işlərində təxmini iş normaları.- B.: Azərnəşr, 1930.- 31 s.

Kənd təsərrüfat işlərinin təxmini istehsal normaları əməyin qiymət edilməsi və hesaba alınması /Azərbaycan Kənd Təsərrüfat Kollektivləri İttifaqı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 54 s. , cədv. ; 18 sm.

Kənd təsərrüfat kommunaları nizamnaməsi [Mətn]Bakı: Azərbaycan Dövlət, 1929.- 31 s.


Kənd təsərrüfat kommunaları nizamnaməsi.- B.: Kolxozsentr, 1930.- 31 s.

 

 Kənd təsərrüfat kommunasının nizamnaməsi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 35 s.

 

Kənd təsərrüfat kommunasının daxili qaydaları.- B.: Kolxoztsentr, 1930.- 16 s.

 Kənd təsərrüfat kollektivləri qrup birləşməsinin müqavilənaməsi [Mətn] /Ümumrusiya Kənd Təsərrüfat Kollektivlər İttifaqı "Kolxozsentr".- B.: Azərnəşr, 1929.- 12 s.

 

Kənd təsərrüfat kollektivlərinin birinci ümumittifaq qurultayının qərarları [Mətn]: 1-5 iyun 1928.- B.: Azərnəşr, 1929.- 52, [2] s.

 

 Kənd təsərrüfat kooperasionunun yeni quruluşu və yeni seçki kompaniyası [Mətn]: materiallar məcmuu /Kənd Təsərrüfat Kooperasionu Azərbaycan İttifaqı "Köybirliyi".- B.: Köybirliyinin təşkilat şöbəsi, 1929.- 124 s.

 

Kənd təsərrüfat kooperasiyonu kənd meliorativ şirkətinin nizamnaməsi.- B.: Köybirliyi, 1929.- 20 s.


Kənd təsərrüfat kooperativ kənd istehsalat qoyunçuluq şirkətinin nizamnaməsi.- B.: Köybirliyi, 1929.- 24 s.

 

Kənd təsərrüfat krediti və mütəqabil yardım komitələri [Mətn]: müqəddimə qətnamə və müqvilənamə /E. S. Ş. C. kənd təsərrüfat bankı.-İrəvan: E. S. Ş. C. kənd təsərrüfat bankı, 1927. -27 s.

 

 Kənd təsərrüfat kredit şirkətləri üzvlərinin yenidən qeyd etməsini keçirmə planı.- B.: [s.n.], [1928].-29 s.

 Kənd təsərrüfat maşın kooperativ şirkəti nizamnaməsi [Mətn] B.: Azərnəşr, 1929.- 28, [2] s.

 

Kənd təsərrüfat mədaxilliyini necə qaldırmalı kənddə siyasi-maarif və kənd təsərrüfat dərnəklərində siyasi qiraət üçün aqro və zoominimuma dair söhbətlər /ASŞC Ali Siyasi Maarif İdarəsi III söhbət.- B.: Azərnəşr, 1930.- 13, [1] s.

Kənd təsərrüfat mədaxilliyini necə qaldırmalı kənddə siyasi-maarif və kənd təsərrüfat dərnəklərində siyasi qiraət üçün aqro və zoominimuma dair söhbətlər /ASŞC Ali Siyasi Maarif İdarəsi I söhbət.- B.: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

Kənd təsərrüfat mədaxilliyini necə qaldırmalı kənddə siyasi-maarif və kənd təsərrüfat dərnəklərində siyasi qiraət üçün aqro və zoominimuma dair söhbətlər /ASŞC Ali Siyasi Maarif İdarəsi IV söhbət.- B.: Azərnəşr, 1930.- 15 s.

 Kənd təsərrüfat şirkətlərinin birinci ümum ittifaq qurultayının qətnamələri [Mətn]: Azərbaycan kənd təsərrüfat şirkətlərinin mərkəzi ittifaqı tərəfindən tərcümə olunub.- B.: Şirkətlərin ümum ittifaq şurasının nəşri, 1928.- 40 s.

 

Kənd təsərrüfat vergisinin tədiyyə edilməməsi barədə müaxizə tədbirləri və onun tətbiqi qaydaları.- B.: Azərbaycan Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1928.- 20 s.

 

Kənd təsərrüfat və meşə işçiləri ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi, və Zaqafqaziya pambıq komitəsinin Azərbaycan şöbəsi ilə əğd edilmiş müştərək müqavilənamə [Mətn]: 1927-ci ilin yanvarın 1-dən 1928-ci il yanvarın 1-dək.- B.: [s.n.], 1928.- 30 s.

 

Kənd təsərrüfatı istehsalçılarına xidmətlər gösətərilməsinin vəziyyəti barədə birdəfəlik müşahidənin yekunları [Mətn]: 2007-ci ilin məlumatları /Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsi.- B.: [Səda], 2008.- 339, [1] s.

 

Kənd təsərrüfatı və meşə işçiləri ittifaqının 4-cü Azərbaycan qurultayı qərarları və qətnamələri üzrə yığılan materiallar [Mətn]: 2-8 yanvar 1926.- B.: Kənd Təsərrüfatı və Meşə İşçiləri İttifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi, 1926.- 90 s.

 

Kənd təsərrüfatı və meşə işçiləri ittifaqının növbəti məsələlər, yeni iş üsul və növləri haqqında ittifaqın Mərkəzi komitəsinin 3-cü plenum qərarları.- B.: Kənd Təsərrüfat Meşə İşçiləri İttifqı Azərbaycan Cümhuriyyət Komitəsi, 1930.- 32 s.

 

Kənd təsərrüfatına aid qüvvədə olan ücrətli əmək qanunları külliyyatı [Mətn] /A. İ. Ş. C. xalq əmək komissarlığı.- B.: A. İ. Ş. C. xalq əmək komissarlığı, 1927.- 96 s.

Kənd təsərrüfatımızın texnikcə silahlandırılması və kollektivləşdirilməsi uğrunda /AK(b)F MK Təşviqat və Kütləvi Şöbəsi.- B.: Azərnəşr, 1931.- 40 s.

Kənd təsərrüfatına aid qüvvədə olan ücrətli əmək qanunları külliyyatı [Mətn] /A. İ. Ş. C. xalq əmək komissarlığı Bakı: A. İ. Ş. C. xalq əmək komissarlığı, 1927.- 96 s.

 

Kənd tipli bağ-bostan kooperativ istehsalat şirkətinin nizamnaməsi.- B.: Köybirliyi, 1929.- 32 s.

Kənd tipli pambıq istehsal şirkətinin nizamnaməsi.- B.: Köybirliyi, 1929.- 32 s.

 

Kənd və meşə təsərrüfat işçilər ittifaqının dayirə mutəqabil yardım kassası nizamnaməsinin növü [Mətn] /Azərbaycan kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqı.- B.: Azərbaycan kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqı, 1927.- 31 s.

 

 Kənd və meşə təsərrüfatı işçiləri ittifaqının Azərbaycan mərkəzi idarəsi II plenumunun qərar və qətnamələri 21-25 iyun 1928.- B.: Kənd və meşə təsərrüfatı işçiləri ittifaqının mərkəzi idarəsi, 1928.- 32+35 s.

Kənd və meşə təsərrüfat işçilər ittifaqının dayirə mutəqabil yardım kassası nizamnaməsinin növü [Mətn] /Azərbaycan kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqı.- B.: Azərbaycan kənd və meşə təsərrüfat işçiləri ittifaqı, 1927.- 31 s.

 

Kəndə gedən briqadaçı işçinin yaddaş dəftəri /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Şurası; Bakı Hamilik Şurası.-Bakı: AHİŞ-sı nəşriyyatı, 1931.- 31 s. , forma ; 22 sm.

Kəndi sosializm əsasları üzərində yenidən qurmaq haqqında materiallar məcmuəsi /[tərt. ed. İ.B.Peçerski, AK(b)F MK Təbliğat-Təşviqat Şöbəsi]Bakı: Azərnəşr, 1930.- 160 s.

Kəndçi təsərrüfatını möhkəmləndirən daxili dövlət uduş istiqrazı 5-ci uduşlar tirajının rəsmi cədvəli 17 və 51-ci seriyalar üzrə 1930-cu ilin 1-dən 4 fevraladək: Dağlıq Qarabağ əyalətinin Stepanakert şəhərində [S. L.]: Az. Maliyyə Komissarlığlı, 1930.- 8 s.

Kəndçi lotosu torpaq məsələsi [Mətn] B.: X.M.K. Ali Siyasi Maarif idarəsi, 1924.- 12 s.

 

 Kəndli məsələsində Leninizim və müxalifət [Mətn] məruzəçilər üçün matriyallar /Azərbaycan Komunist firqəsi Bakı komitəsinin təşviqat- təbliğat şöbəsi.-Bakı: Azərbaycan Komunist firqəsi Bakı komitəsinin təşviqat- təbliğat şöbəsi, 1927.-24 s.

 

Kərimli İrşad Abdul oğlu. Milli iqtisadiyyat: yeni iqtisadi və sosial münasibətlər [Mətn] /İ.Kərimli; Red. T.Məmmədov; Rəssam. R.Əzimov.- B.: Azərnəşr, 1994.- 148 s.

Kərimli İrşad Abdul oğlu. Milli iqtisadiyyatın əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İ.A.Kərimli, N.M.Süleymanov; Red.: T.S.Vəliyev; Rəyçilər: F.A.Nəsrullayev, H.B.Allahverdiyev, K.F.Sadıqov; Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti.- B.: ABU NPM, 2001.- 308 s.

 

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktik vəsait /A.Kərimov.-B.: Ozan, 2004.- 512 s.

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktiki vəsait /A.Kərimov; Red.: A.Kərimov.- B.: Ozan, 2006.- 512 s.

Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktik vəsait /A.Kərimov.-Bakı: Ozan, 2008.- 516 s.


 
Kərimov Aydın Rəhim oğlu. Mühasibat uçotu, vergilər [Mətn]: nəzəri-praktiki vəsait /A.Kərimov.- B.: Ozan, 2009.- 543, [1] s.

 

Kərimov Əbülfət İsa oğlu. Bazar iqtisadiyyatı [Mətn] : makroiqtisadi təhlil /Ə. İ. Kərimov ; elmi red. F. C. Əliyev. B.: Elm, 1999. 180 səh.: cədvəl, qrafik
 

Kərimov Cəlil. Dünya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /C.Kərimov, A.Orucov, H. İsrafilov; red. S.İ.Səfərov, G.Ə.Gənciyev; rəyçi. M.C.Atakişiyev, Q.Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2009. 727, [1] s.

 

Kərimov Cəlil. Dünya iqtisadiyyatı [Mətn]: dərslik /Kərimov Cəlil, Orucov Ayaz, İsrafilov Həsən; Red. S.İ.Səfərov, G.Ə.Gənciyev; Rəyçi. M.C.Atakişiyev, Q.Süleymanov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2007.- 728 s.

 

Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. Azərbaycanda təsərrüfat subyektlərinin istehsal fəaliyyətinin inkişaf problemləri [monoqrafiya] /E. N. Kərimov; elmi red. İ. H. Alıyev; AMEA, İqtisadiyyat İn-tu.-Bakı: Elm, 2012.- 284 s.


Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. İqtisadi nəzəriyyə: Dərslik /E.Kərimov, B.Osmanov; Elmi red.: İ.H.Alıyev.- B.: Adiloğlu, 2004.- 320 s.

Kərimov Elsevər Nəriman oğlu. İqtisadi nəzəriyyə [Mətn]: dərslik /E. Kərimov, B. Osmanov; elmi red. İ. H. Alıyev; rəyçi A. Ş. Şəkərəliyev, Ə. Q. Allahverdiyev, C. H. Kərimov.-Bakı: Vətən, 2010.- 634 s.

 

Kərimov Əkbər Kərim oğlu. Kargüzarlıq Ə.Kərimov, E.Musayev; Elmi red.: İ.A.Məmmədov, A.M.Əliyev.- Bakı: 2000.- 125 səh.

 

 Kərimov Cəlil. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn]: dərs vəsaiti: H. Əliyevin anadan olmasının 85 illik yubileyinə ithaf olunur. /C.Kərimov, A.Orucov, T.Kərimova; elmi red. M. Məmmədov; rəyçi. Q.Süleymanov; məsləhətçi. G.Gənciyev, M.Atakişiyev; Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti., Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Nurlan, 2008.- 211, [1] s.

 

Kərimov Cəlil Həbib oğlu. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar [Mətn] C. Kərimov, A. Orucov, H. İsrafilov ;elmired. M. Məmmədov, F. Rəhimli ;Azərb. Dövlət Neft Akad. ; Azərb. Dövlət İqtisad Universiteti Bakı [s.n.] 2012.387, [1] s.

 

Kərimov X.Z. Maliyyə menecmentinin metodları [Mətn] /X.Z.Kərimov; Red.: Tərbiz Əliyev Bakı: Elm, 2005.- 290 s.

 

Kərimov Xalid Zahid oğlu. Strateji idarəetmə [Mətn]: Metodlar və praktika /X.Z.Kərimov; Elmi red.: T.N.Əliyev.- B.: Elm, 2006.- 196 s.

 

Kərimov Xalid Zahid oğlu. Strateji menecment [Mətn]: "Mühəndis iqtisadiyyatı və idarəetmə" istiqaməti üzrə təhsil alan ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Kərimov X.Z.; Elmi red. Ş.Ə.Səmədzadə, İ.Z. Seyfullayev; Rəyçilər. M.C.Atakişiyev, M.H.Məmmədov, E.T.Məcidova.- B.: Təhsil NPM, 2008.- 440 s.

 

Kərimov Kərim Məmmədxan oğlu. Azərbaycanın neft-qaz potensialı [Mətn]: [monoqrafiya] Kərim M.Kərimov.- B.: [Oğuz-Eli] 2012.- 871, [1] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları və korporativ informasiya sistemləri [Mətn]: dərslik /S.Q.Kərimov; red. N.N.Vəliyev; rəyçi. R.M.Əliquliyev, Ə.Ə.Əliyev, İ.İ.İbrahimzadə.- Bakı: [ADNA], 2010.- 427 s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Kərimova Həqiqət. Görkəmli iqtisadçı alim Aqil Əliyev [Mətn]: /H.Kərimova., Natiq Allahverdiyev.; Red. Ş.Əliyeva.- B.: Nurlan, 2006.- 120 s. portr., [9] s. fotoşək
 

Kimdir? Nədir? [Mətn]: məktəblinin stolüstü kitabı M hərfindən Ş hərfinə qədər suallara cavab /[tərc. ed. Ə.Cəfərzadə [və b.]; red. M. Ələsgərov, [K.Mehdiyev, Ş.Quliyeva] II kitab.- B.: Gənclik, 1976.- 421, [3] s.


Klub səhnəsinə yardım [Mətn] /Azərbaycan həmkarlar ittifaqı.- B.: [s. n.], 1927.- 130 s.

 

Klublarda Lenin günü [Mətn]: Vladimir İliç vəfatının il dönümünə dair pyes məcmuəsi /tərcümə. M.Setaroğlu; Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Azərbaycan savadsızlıqla mübarizə edici cəmiyyət, 1925.- 7 s.

 

Kobyakov M. Gənc təcrübəçi-səmərələşdiricilər briqadası /M.Kobyakov; tərcümə edəni. M.Əsgərov.- Bakı: ALKGİ MK Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Stansiyası nəşriyatı, 1931.- 15, [1] s. ; 18 sm.


Kolxoz daxilində mədəni-yaşayış komisyonu haqqında qanun /Gürcüstan Kolxozsentrinin Mədəni Yaşayış Sektoru.- Tiflis: Yeni kənd, 1931.- 12 s. ; 20 sm.

Kolxoz heyət idarəsi sədrinin məruzəsi üçün nümunəvi sxemadır.- Bakı: [s.n.], 1931.- 8 s. ; 18 sm.


Kolxoz hərəkatı və kənd təsərrüfatının yüksəlməsi Yakovlev yoldaşın ÜİK(b)Firqəsinin XVI qurultayında edəcəyi məruzəsinin tezisləri.- B.: Azərnəşr, 1930.- 23 s.

 

Kolxoz qoyunçuluq əmtəə fermalarında əmək təşkili haqqında nümunəvi qaydalar /çevirəni. Məhəmmədov ; red. M.Ə.Kərimov.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 14 s. ; 15 sm.
 

Kolxoz quruluşu /İşi-Kəndli Qızıl Ordusunun Siyasi İdarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 88 s. ; 24 sm.


Kolxoz quruluşu haqqında.- Bakı: Azərbaycan, 1931.- 16 s. ; 18 sm.

 

Kolxozçu bağça mürəbbiyəsinə kömək /N.Fonareva, F.Levin-Şirina, M.Finn [və b.]; çevirəni. Z.Abdullayev; red. M. Muradxanlı; Xalq Maarif Kadrosu İxtisasını Artıran İnstitut I kitab.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 80 s. , şək., cədv. ; 23 sm

 

Kolxozçulara verilən güzəştlər /ASŞC Kolxozsentri.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 80 s. ; 17 sm.
 

Kolxozları həqiqi bolşevik kolxozları etməli Birinci Ümum İttifaq zərbəçi-kolxozçular qurultayında 1933-cü il fevralın 19-da Stalin yoldaşın nitqi: Şuralar İttifaqının bütün kolxozçu-kəndlilərinə birinci Ümum İttifaq zərbəçi-kolxozçular qurultayının müraciətnaməsi /ASŞC XTK Texniki-Təbliğat şöbəsi; red. İ.Əminbəyli.- Bakı: Azərnəşr , 1933.- 28 s. ; 21 sm.

Kolxozçunun yoldaşı.- Tiflis: Narodnoye Xozyaystvo Zakavkazya, 1931.- 203, [2] s.


Kolxozçuya yardım kolxozlarda əməli iş üçün materiallar/Ruscanın, red.B.Qarin; mütərcimi. T.Babayev.- B.: Bakı Mahal İcrakomu, 1930.- 132 s.

 

Kolxozda məktəb yaşına çatmamış uşaqların kənd təsərrüfat əməyi.- B.: Azərnəşr, 1930.- 36, [2] s.

Kolxozlara verilən güzəştlər /ASŞC Kolxozsentri.- B.: Azərnəşr, 1930.- 80 s.


Kolxozlar və kolxozlar nəzdindəki dövləti krediyə və əmanət kassaları işinə yardım komissionları üçün yaddaş.-Bakı: [s.n.], 1931.- 5 s.

 Kolxozlara verilən güzəştlər haqqında.- Tiflis: Yeni kənd və Dan Yıldızı, 1930.- 13 s.

 

Kolxozlarda əmək və haqq-hesabın təşkili Ümum İttifaq VI Şuralar qurultayında Yakovlev yoldaşın məruzəsindən: VI şuralar qurultayında Yurkin yolfdaşın məruzəsi: Ümum İttifaq VI şuralar qurultayının kolxoz quruluşu haqqında qərarı: Kolxazlarda əmək təşkili haqqında Ümum İttifaq kolxozlar müşavirəsinin qətnaməsi /Azərbaycan Kolxozsentri.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 80 s.

Kolxozlarda götürə iş və kolxozlardan xaric iş təşkil etmək uğrunda /Gürcüstan K(b)F MK Kütləvi Təbliğat Şöbəsi.- Tiflis: Gürcüstan Dövlət nəşriyyatı, 1931.- 27 s. ; 18 sm.

 

Kolxozlarda mühasibat uçotu [Mətn]: Kolxoz hesabdarlığını qiyabi öyrənmək üçün tədris vəsaiti /tərt. ed. Q.Nazarov, L.Sobolevski; SSRİ Xalq Torpaq Komissariatı, ÜİQUK Cild kursun 1-ci hissəsi Mühasibə uçotunun əsasları.- B.: Azərnəşr, 1939.- 101, [1] s.: cədv., 20 sm.


Kolxozların istehsal kust birləşməsinin nizamnaməsi.- B.: Kolxoztsenter, 1929.- 18 s.

 

Kolxozların ümumiləşdirilmiş heyvanları, kolxozçu və fərdi təsərrüfatların heyvanlarının miqdarını hesaba almaq üçün təşkilat planı və təlimat.-[S. L.]: [s. n.], 1933.- 14 s. ; 21 sm.
 

Kolxozun illik hesabatı və 1933 il gəlirinin bölünməsi /ASŞC Xalq Torpaq Komissarlığı.- Bakı: , 1933.- 20 s.

Kollektiv müqavilə "Dağıstan Oqni" çam zavodu işçi və qulluqçuları üçün.- [Mahaç-Qala]: [s.n.], 1930.- 92 s.

Kommersiya fəaliyyətinin əsasları dərslik /K.P.Paşayev (red.) [və b.]; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisad Un-ti.- B.: İqtisad Univrsiteti Nəşriyyatı, 2010.- 470, [1] s.

 

Kommersiya hüququ /Azərbaycan Hüquqçular Assosiasiyası; Red: İntiqam Əliyev; Müəl: Qaib Cənnətov, Rəşid Hacıyev, Vidadi Mirkamal.- B.: İsmayıl NPM, 2001.- 280 s.

 

"Kommersiya" ixtisası üzrə təhsil alan bakalavr tələbələr üçün ticarət müəssisələrinin iqtisadiyyatı kursunun proqramı [Elektron resurs]: Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU, Azərb. Kooperasiya Un-ti; tərt. ed. M.Q.Ağamalıyev, T.Ş.Şükürov, H.M.Əsgərov; elmi red. A.H.Səmədov; rəy ver. N.C.Qafarov, N.M.Kərimov.- B.: [İqtisad Un-ti nəş-tı] 2010.- 24 s.

 

Kommuna təsərrüfatına aid məlumat kitabı [Mətn]: A. İ. Ş. C. kommuna işçilərindən ötrüdür.- B.: A. İ, Ş. C. X. D. İ. K. baş məhəlli təsərrüfat idarəsi, 1927.- 574 s.

 

Kommunist İnternasionalının 10 illiyi [Mətn]: məruzəçilər üçün tezislər.- B.: Azərnəşr, 1929.- 48 s.

 

Konko V.M. Ümumi yığıncağı nasıl düzməlidir [Mətn] /V.M.Konko; mütərcimi. L.Savin.- Mahaç-Qala: Dağsoyuz, 1929.- 56, [2] s.

 

Kontoralar müfəttiş-təşkilatçılar, agentlər və akivizatorlar üçün kəndli həyatı sığortası üzrə dəsturuləməl /Dövləti Sığortanın Baş İdarəsi.- B.: Dövləti Sığortanın nəşriyyatı, 1932-42 s.

 

Kontrakt bağlaşma nədir və kəndlilər ondan nələr əldə edirlər? [Mətn] B.: Köy Birliyi, 1929.- 8 s.

 

Kooperativ dərnəyi [Mətn]Bakı: Azərittifaq, 1929.- 166, [1] s.

 

Kooperativ dükanını necə düzəltmək olar? [Mətn]:B.: Azərittifaq, 1929.-29, [1] s.

 

 Kooperativ dükanını necə düzəltmək olar? [Mətn]: ruscadan tərcümə edilmişdir /Kooperativ kitabxanası.- B.: Azər ittifaq, 1927.- 36 s.

 

Korporativ idarəetmə: Seçilmiş məqalələr toplusu /Ön söz: Con D.Sallivian; Tərcüməçi: F.Musayev; Sahibkarlığın və Bazar İqtisadiyyatının İnkişafına Yardım Fondu.- B.: 2001.- 88 s.

 Kooperativin nizamnaməsi [Mətn] Tiflis: Tsekavşir, 1927.- 39 s.

 

 Koperativ dərnəyi [Mətn] /Koperativ kitabxanası.- B.: Azər ittifaq, 1928.- 212 s.

 

 Kooperativin dairələrdə pay haqqı yığan masaları, müvəkkilləri, kooperativ büroları, yeni payçılar qəbul edən və pay haqqı yığan mağaza müdirləri üçün təlimat /Bakı Mərkəzi İşçi Kooperativi.- Bakı: AHİŞ, 1931.- 18 s. ; 21 sm.


 Kooperativlərdə təşkilat kütləvi və mədəni işlər təlimatçıları-təşkilatçıları haqqında qayda.- Bakı: Azərittifaq, 1931.- 52 s. ; 18 sm.


Kolxoz hərəkatının yeni yüksəlişi uğrunda mübarizə /AK(b)F MK Təşviqat və Kütləvi şöbəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 77 s. ; 18 sm.

Kolxoz quruluşu haqqında Ümum İttifaq VI şuralar qurultayının qətnaməsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 19 s. ; 18 sm.

 

Kolxozlarda düzgün əmək təşkili və gəlirin bölüşdürülməsi uğrunda [Mətn]: bütün firqə maarifi şəbəkəsi üçün (iş materialları ilə birlikdə) tapşırıq AK (b) MK və BK Metod bürosu.- B.: Azərnəşr, 1931.- 86 s.

 Kollektivləşdirmənin gələcək templəri və kolxozların möhkəmləndirilməsi haqqında.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 31 s. ; 18 sm.

 

Kossovski M. Həmkarlar ittifaqı demokratiyası nə üçün lazımdır [Mətn]: müəssisələrdə həmkarlar ittifaqı demokratiyası /M.Kossovski II buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1929.- 26 s.

 

Kotelnikov M.V. Elliklə torpaq becərmək şirkəti [Mətn] /M.V.Kotelnikov; çevirəni. A.K.İmamzadə.- B.: Azərbaycan Dövlət, 1929.- 32 s.

 

Kotelnikov M.V. Elliklə torpaq becərmək şirkəti /M.V.Kotelnikov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 34, [1] s.

Kotler Filip. Marketinq menecment [Mətn]: Ekspress-kurs /F.Kotler; tərc. ed. T.İ.İmanov, X.M.Məmmədyarov, E.N.Quliyev, tərcümənin elmi red. T.İ.İmanov.- B.: İqtisad Universiteti, 2010.- 469 s.

Kotler Filip. Marketinq menecment [Mətn]: [dərslik] /F.Kotler; Rəyçi. S.Məmmədov, A.Allahverdiyev; Buraxılışa məsul. N.Qaramanlı; Tərc. R.Hacıyev, R.Məmmədov.- B.: Ergün, 1993. 560 s.

 

Kovyakov M. Kənd təcrübəçi-səmərələşdiricilər briqadası məhəlli şəraitə uyğunlaşdırılmışdır /M.Kovyakov; tərc. ed. M.Əsgərov.- Bakı: ALKGİ MK Mərkəzi Kənd Təsərrüfat Stansiyonu nəşriyyatı, 1931.- 15, [1] s.

 

Könüllü vergini həyata keçirdikdə kənd şuraları və dairə icraiyyə komitələrindən ötəri əməli rəhbərlik.- B.: ASŞC XMK, 1930.- 26 s.

Könüllü verginin keçirilməsi üzrə kənd şuraları və dairə icraiyyə komitələri üçün əməli dəsturüləməl [Mətn]Bakı: Azərb. Xalq Maliyyə Komissarlığı, 1929.- 36, [1] s.

 

Köy birliyi 1925-1926-cı senəsinin (ikinci əməliyyat senəsi) haqq-hesabı [Mətn] Bakı: [s. n.], 1927.-37 s.

 

Kredit islahatı haqqında qanun və qaydalar /SŞC İttifaqı dövlət Bankı Heyəti-idarəsi.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 48, [2] s. , şək. ; 25 sm.


Kredi islahatı münasibətilə istehlak kooperativləri üçün təlimat /Azərittifaqın Təşkilat-Təlimat Şöbəsi.- B.: Azərittifaq, 1930.- 48 s.

Kredit reforması və təsərrüfat haqq-hesabı suallı və cavablı.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 72 s.


 Krestov. Doğrudandamı şuralar ittifaqında işçilər kəndlilərdən yaşçı yaşayır [Mətn] /Krestov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 32 s.

 

Krinitski A. Zaqafqaziyada kollektivləşmə səhvləri və dərsləri haqqında/A.Krinitski.- Tiflis: Gürcüstan JTƏK "Yeni kənd" və "Dan Yıldızı", 1930.- 22 s.

 

Kritsman L. İşçinin ictimai zəhməti və kəndlinin təkbaşına (ailə) zəhməti [Mətn]: firqə məktəbləri və lektorlarının işinə yarar /L.Kritsman; mütərcim. A.Qasımzadə.- B.: Bakı fəhləsi, 1924.- 26 s.

 

Krjijanovski Q. Uşaqlara beş illik plan haqqında məlumat [məruzə] /Q.Krjijanovski.- B.: Azərnəşr, 1930.-35 s.
 

Krutoşinski S.S. Kollektiv təsərrüfat üzvi nəyi bilməlidir [Mətn]: Ümumittifaq Kommunist Firqəsi və Şura hökumətinin kollektiv təsərrüfatlar haqqında qəbul etdiyi son qərardır /S.S.Krutoşinski; çevirəni. Ə.Qərib.- B.: Azərnəşr, 1929.- 63 s.

 

Kuçinski D.D. Həmkarlar ittifaqı işinin təzədən qurulması uğrunda /D.D. Kuçinski; red. Muradxanlı; çevirən. Sədullayev; buraxıcı. İ.Nəfisi.- B.: Azərnəşr, 1932.- 40 s.

 

Kulikob V.P. Şuralar hakimyəti çobanları nasıl müdafiyə edir [Mətn] /V.P.Kulikob. Maxaç-Qala: Ümum ittifaq kənd təsərrüfatı və meşə işçiləri ittifaqı Dağıstan şöbəsinin nəşriyyatı, 1927.- 47 s.

 

Kulikov İ. V. Dövlət sığortası haqqında kolxozçular nə bilməlidir /İ.V.Kulikov.- B.: ASŞC Xalq Maliyyə Komissarlığı nəşriyyatı;1932.- 34 s.

 

 Kulikov V. Çoban və naxırçını müdafiə [Mətn]/V.Kulikov.- B.: Bakı işçisi, 1926.- 48 s.

 

 Kulikov V. Muzdur və çobanları necə təşkil etməli [Mətn] /V.Kulikov.- B.: Bakı işçisi, 1926. - 35 s.

 

Kurella A. Gənclər kominterni tarixi [Mətn]: qısa xülasə /A.Kurella; tərcümə. M.Rəfili; redaktor. Ə.H.Orucov.- B.: Azərnəşr, 1927.- 92 s.

 

Kuybışov Valerian Vladimiroviç. Ümumittifaq zərbəçi briqadaların birinci qurultayı qərarları [Mətn]: Kuybışov, Venberq və Seqal yoldaşların məruzələri üzrə /V.V.Kuybışov, Venberq, Seqal.- B.: AHİŞ "Nəşriyyat", 1929.- 23 s.

 

Kuzanov Q.M. Əmək münaqişələrini harada və necə həll etmək lazımdır /Q.M.Kuzanov; çevirəni. Q.Hacızadə.- B.: Azərbaycan Xalq Əmək Komissarlığı, 1928.- 25, [23] s.
 

Kuzanov Q. Şura hökuməti muzdura nə verir [Mətn] /Q.Kuzanov, P.Dubinkin X buraxılış Bakı: Azərnəşr, 1929.- 45, [2] s.

 

Kuzanov Q. Yeni qanun üzrə əməyə aid mübahisələrin həlli [Mətn]: əmək münaqişələrinin sülh münsiflər və məhkəmə vasitəsilə baxılması haqqındakı qaydaların dəyişilməsi barəsində ŞSC MİK və XKŞ qərardadı /Q.Kuzanov; çevirənləri. Elçi və Əlibəyli.- B.: Azərnəşr, 1929.- 24 s.

 

Kuzık B.H. Proqnozlaşdırma, strateji planlaşdırma və milli proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərslik :[rus dilindən tərc.] B.H.Kuzık, V.İ.Kuşlin, B.Yakoveç.- Bakı İqtisad Universiteti, 2010.- 541 s.

 

Kuzmenko Y.R. Gəzəri-peşəçi kolxozçu mövsüm işlərində /Y.R.Kuzmenko.- Bakı: ASŞC XƏK, 1931.- 23 s. ; 18 sm.


Kütlələrin yarışı [Mətn] /Y.Mikulina; müqəddimə İ.Stalin.- B.: Azərnəşr, 1929.- 72 s.

 

Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi [Mətn]: Dərslik /[müəllif. kol. N.R.Məmmədov (red.) və başqaları]; Rəy verənlər. N.H.Fərzanə, M.H.Fərzəliyeva; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- B.: Elm, 2007.- 326 s.

 

 Kvirinq Er. İ. Şura torpaq quruluşu /Er. İ.Kvirinq.- B.: Azərnəşr, 1928.- 42 s.

Qabriyel Duvel. Elmi sosializm [Mətn] /D.Qabriyel; mütərcim. Nurəddin, V.- Moskva: Mərkəzi Şərq, 1924.- 44 s.

 

Qadın kənd təsərrüfat istehsalat müşavirələri haqqında /çev. Z. Abdullayev ; red. Əbdürrəhimzadə.B.:Azərnəşr, 1932.- 23, [1] s.

 

  Qafarov K.S. Makro iqtisadi təhlilin əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti K.S.Qafarov, Ə.M.Əhmədov, Z.S.Əsgərova; elmi red. H B.Allahverdiyev; rəyçilər M.X.Meybullayev, M.Ə.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqtisadUn-ti.B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 197, [1] s.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Müasir iqtisadi sistem və qloballaşma [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov ; elmi red. Ş. M. Muradov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövl. Un-ti.- Bakı [s. n.] 2005.- 631, [1] s. portr., cədv.

 

Qafarov Şamil Saleh oğlu. Pulun diktaturası [Mətn]: [monoqrafiya] Ş. S. Qafarov; elmi red. T. Ə. Quliyev ; [baş red. İ. Səfərov ; red. İ. Hüseynova]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. İqtisad Un-ti.- Bakı [İqtisad Universiteti] 2014.- 551, [1] s. portr., cədv.

 

Qafqaz müsəlman cəmiyyəti-xeyriyyəsinin 1915-ci ildə olan gəlir-gedirinin sayısıdır [Mətn].- Tiflis: [s.n.], 1916.- 16 [19] s.

 

Qanun İnfo. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması qaydaları [Mətn] /"Qanun İnfo" jurnalı; [baş red. İ.Baharov; burax. məs. M.Əliyev]Bakı: [MMC "Meqabayt"], 2009.- 96 s.

 

Qarayev Azər İslam oğlu. Bakalavr dərəcəsi alanlar üçün Maliyyə kursunun öyrənilməsinə dair metodik göstərişlər [Elektron resurs] A.İ.Qarayev; elmi red. M.M.Sadıqov; rəyçilər N.Xudiyev, M.Mirzəyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, ADİU.- B.: [s.n.] 2007.- 82 s.

 

Qarayev Əsəd. Azərbaycan kəndlərində şura təsərrüfatları nə iş görməlidirlər/Ə.Qarayev.- B.: Azərnəşr, 1930.- 8 s.

Qasımov F.H. Sahibkarlığın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti/F.H.Qasımov, İ.H.İsmayılov, L.F.Qasımova; rəyçilər Y.R.Abdullayev, T.N.Əliyev, Ş.A.Səmədzadə; [red.İ.M.Mahmudov].- B.: [Milli Aviasiya Akademiyası], 2008. 602, [1]s.

 

Qasımov Fərman Hüseyn oğlu. İnnovasiyalar: yaranması yayılması və inkişaf perpektivləri [Mətn] /F.H.Qasımov, Z.M.Nəcəfov; elmi red. T.N.Əliyev; rəyçilər. R.M.Cəbiyev, Y.R.Abdullayev.- B.: Elm, 2009.- 416 s.: cədv., 22 sm.

Qasımov M.M. 1931-32-ci ildə pambıq sahəsinin genişləndirilməsilə əlaqədar olan məsələlər/M.M.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1930.- 23, [1] s.

 

Qasımov M.M. Pambıqçılıq kooperasiyası ZSKŞC-də pambıqçılıqğın sürətli inkişafı uğrunda /M.M.Qasımov.- B.: Azərnəşr, 1931.- 36 s.; 19 sm.

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi özüntəhsil: metodiki tövsiyələr və əsaslar [Mətn] /Qeybullayev Q.R.- B.: 1998.- 98 s.: portr., 20 sm.

 

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İqtisadi risk nəzəriyyəsinin əsasları: (Firmanın risk şəraitində səmərəli idarə olunmasının əsasları) Q.Qeybullayev.- Bı: 2003.- 208 səh.

Qeybullayev Qeybulla Ramazan oğlu. İnşaatın iqtisadiyyatı: Ali məktəblər üçün dərslik /Q.Qeybullayev, M.Məmmədov, T.Eyniyev.- Bakı; 2001.- 382 s.

Qeyri-hökumət təşkilatlarında vergi və mühasibat uçotu: Məlumat bülleteni /Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Yardım Mərkəzi.- B.: 2001.- 30 s.

 

Qərar və qətnamələr [Mətn] 4 cü Zaqafqaziya həmkarlar ittifaqları qurultayı 7-11 may 1928-ci il.-B.: A. H. İ. Ş. nəşriyyat şöbəsi, 1928.- 38 s.

 

Qərarlar /SŞCİ VI Şuralar Qurultayı.- [S. L.]: Zakkniqa, 1931.- 31, [1] s. ; 18 sm.

 

Qərbi Avropada kooperasiya tarixi İngiltərə [Mətn] /çevirəni. M.Murad; red. S.Vəzirov.- B.: Azərittifaq, 1929.- 94, [1] s.

 

Qərbi Avropada kooperasiya tarixi. Fransa və İngiltərə /çevirəni. Məhəmməd Murad; red. S.Vəzirov.- B.: Azərittifaq, 1930.- 89, [1] s.

  Qərəcdağı İbadulla. Muinultuccar./Mənfəət və ticarət haqqında/. Təbriz, 1854.-152 s.

 

Qəzalarda aparılacaq işlər haqqında olan ictmainin və Azərbaycan həmkarlar ittifaqları şurası pleniumunun 4 dövriyə ictimasinin qərar və qətnamələri [Mətn]: 2-7 iyun 1925 il /Azərbaycan h. i. Şurası.- B.: Azərbaycan həmkarlar ittifaqı şurası, 1925.- 24 s.

 

Qiyabi təhsil işində sosializm yarışı və zərbəçilik qiyabi təhsilçilərə metodik məktub /ASŞC Xalq Maarif Komissarlığı Xalq Maarifi Kadrları İxtisasını Yüksəltmə İnstitutu.- B.: Azərnəşr, 1931.- 15 s.

Qiyabi təhsil müdavimi necə çalışmalı /tərc. ed. T.Məlikov; MMHŞ Həmkarlar Hərəkatı Ali Məktəbi Qiyabi Təhsil Bölməsi AHİŞ Yanındakı Şöbəsi.- B.: AHİŞ, 1931.- 32 s.


Qiymət-münaqişə komissiyaları haqqında qayda [Mətn]: SŞCİ Xalq Əmək Komissarlığı tərəfindən 1928-ci il dekabrın 12-də təsdiq edilmişdir /Azərbaycan Həmkarlar İttifaqı Şurası.- B.: RİO ASPS, 1929.- 48 s.

 

Qiymət-münaqişə komisyonlarının Ümum Bakı Konfransı qətnaməsi 21 dekabr 1931-ci il. B.: AHİŞ nəşriyyatı, 1932.- 14 s.

 

"Qiymət və qiymətlərin əmələ gəlməsi" [Mətn]: metodik göstərişlər və yoxlama işlərinə tapşırıqlar: 1702- "Sənayenin planlaşdırılması", 1703-"Maddi-texniki təchizatın iqtisadiyyatı və planlaşdırılması", 1704-"Əməyin iqtisadiyyatı", 1734-"Maliyyə və kredit", 1734-"Mühasibat uçotu və təsərrüfat fəaliyyətinin təhlili" 1739- "Təftiş və nəzarət" ixtisasları üzrə tələbələr üçün /RSFSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, N.A.Voznesenski adına Leninqrad Maliyyə-İqtisad İnstitutunun Bakı filialı; tərc. Ş.A.Ağabəyov; red. İ. K.Süleymanov.- B.: [s.n.], 1990.- 80 s.

 

Qızıl bayraqlı Qafqaz Ordusu, Kaspi Hərbi Flotu ilə Bakı proletariatı arasında bağlanmış müqavilənamə /red. Ə.Kazımzadə; çevirən. Y.Yusifli.- Bakı: Azərnəşr, 1933.- 18, [1] s.
 

 Qısa iqtisadi lüğət [Mətn] /Tərtibçilər: Q.İ.Libman, O.K.Filatov; Tərcümə edən: S.A.İbadov, X.Ş.Kərimov, K.A.Sarıyev; Red.:A.B.Bəhramlı, Y.A.Əliyev, E.R.Osmanova.- B.: ASE, 1989.- 358 s.

 

Qısa izahlı iqtisadi terminlər lüğəti [Mətn] /Tərtibçilər: Ə.M.Abbasov, M.M.Bağırov, D.A.Bağırov və b.; Red.: A.A.Nadirov, N.B.Məmmədəli; Ön söz: A.Nadirov, M.Mərdanov; Rəyçi: Ə.Q.Əlirzayev və b.-B.: Nurlan, 2005.- 496 s.

 

Qısa izahlı terminlər [Mətn] /Toplayanlar: Z.S.Abdullayev, G.Z.Yüzbaşova; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: Nurlan, 2007.- 417 s.
 

Qlobal siyasi iqtisad [Mətn]: müasir nəzəriyyələr /red. R.Palan; tərc. V.Bayramov; elmi red. R.Məmmədli.- B.: [Əbilov, Zeynalov və oğulları], 2003.- 272 s.

"Qloballaşma prosesində Qafqaz və Orta Asiya" mözusunda beynəlxalq konfransın materialları [Mətn] /Qafqaz Universiteti, Azərbaycan İqtisadçılar İttifaqı; Elmi red.: Z.Səmədzadə, Erol Oral.- B.: 2003.- 322 s.

 

Qloballaşma şəraitində iqtisadi diplomatiya [Mətn]: dərs vəsaiti: rus dilindən tərcümə Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti; üm. red. L.M.Kapitsa; tərc. B.M.Abdullayev, Z.R.Bayramov, A.K.Eyyubov; red. B.Abdullayev.- B.: [İqtisad Universiteti] 2012.- 613, [3] s.

 Qoldberq S.L. İşçi pula necə qənaət etməlidir? [Mətn]: dala atmalıdır /S.L.Qoldberq; tərc. Y.Yusifli; redak. Yusifzadə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 30 s.

 

Qornyakın birinci müvəkkillər iclası [Mətn]: müxtəsər stenoqrafi otçet /Mərkəzi fəhlə kooperativi.- B.: [s. n.], 1924.- 22 s.

 

Qoryev B.İ. Tomas Mordan Leninədək. 1516-1917 [Mətn]: Tərcümeyi-hal və əhvali-tərbiyə şəklində və ümumun anlayacağı vəch ilə yazılmış sosializm tarixi /B.İ.Qoryev; ruscadan tərcümə edənlər: Xəlil İbrahim, Əlirza Rasizadə.- B.:Bakı fəhləsi, 1923.- 128 s. 

 

Qradov Aleksandr Pavloviç. Milli iqtisadiyyat [Elektron resurs] : "Milli iqtisadiyyat" və digər iqtisadi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr üçün dərs vəsaiti A. P. Qradov ; rus dilindən tərc. ed. M. A. Əhmədov [və b.].- B.: [İqtisad Un-ti] 2008.-275 s.

 

Qribov P. Zəhmət şərtnaməsi kompaniyasına muzdur yaddaşı [Mətn] /P.Qribov; ÜİSŞC Kənd və Meşə Təsərrüfat işçilərinin Mərkəzi Komitəsi.- B.: K. və M. İşçiləri İttifaqının Az. Mİ, 1929.- 18, [1] s.

 

Qrinko G. Xalq təsərrüfatının beş illik planı /G.Qrinko; çevirəni. T.Məhəmmədov.- B.: Azərnəşr, 1929.- 86, [1] s.
 

 Qromov Val. Əmanət kassaları və onların şuralar ittifaqında fəaliyyəti [Mətn]: sual və cavablar /Val. Qromov, V.Vvedenski; red. A.Yusifzadə; çevirəni. M.C.Miryəhyayev.- B.: Azərnəşr, 1929.- 49, [1] s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Aqrar iqtisadiyyat [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /E. A. Quliyev ; elmi red. Z. Səmədzadə. Bakı: Kooperasiya, 2015.- 319, [1] s.: cədv., şək., 21 sm.

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Etibarlı ərzaq təminatı sistemi: kooperasiya və inteqrasiya problemləri [monoqrafiya] /E. A. Quliyev; elmi red. B. X. Ataşov.-Bakı: Elm, 2013. -307, [1] s.

 

Quliyev Eldar Allahyar oğlu. Gömrük işinin təşkili [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti E.A.Quliyev, İ.Mehrəliyev; elmi red. A.Ş.Şəkərəliyev; rəyçi M.X.Meybullayev [və b.] B.: Kooperasiya, 2012.- 399, [1] s.


Quliyev Elşən Qalib oğlu. Foreks maliyyə bazarının əlifbası [Mətn] /E.Q.Quliyev, Ş.A.Qurbanzadə; dizayn və texniki tərt. E.R.Rəhimov.- B.: [Forex-Az şirkəti], 2007.- 154 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Gəlirlər nəzəriyyəsi /F.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağılevi, 2004.- 140 s.

 

Quliyev Fərid Tofiq oğlu. Millət və dövlət gəlirləri: Gəlir nəzəriyyəsi /Fərid, Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2004.- 328 s.

 

 Quliyev N.R. Beynəlxalq maliyyə münasibətləri [Elektron resurs]: N.R.Quliyev, M.M.Mahmudov; elmi red. N.H.Əhmədov; ADİU.- B.: [s.n.] 2011.-121 s.

 

Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Azərbaycanda iqtisad elmi: ixtilaflı transformasiya /R.Quliyev; Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Agentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti; Red.: H.A.Xəlilov.- Bakı: Nurlar, 2006.- 237 s. ; 20 sm.


Quliyev Raqib İsmayıl oğlu. Postsosialist iqtisadi transformasiyası: Azərbay-candan dəyərləndirmələr /R.Quliyev; Beynəlxalq iqtisadi Araşdırmalar və İnkişaf Ağentliyi; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Nurlar, 2004.- 288 s.

 

Quliyev T.Ə. Əməyin iqtisadiyyatı və sosiologiyası [Elektron resurs]: dərs vəsaiti: proqram təminatlı Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU; [T.Ə.Quliyev, Ə.İ.Məmmədov]; elmi red. H.S.Zeynalov; rəyçilər Ə.A.İsmayılzadə, M.Ə.Əliyev 1-ci Buraxılış.- B.: [İqtisad Un-ti] 2007.- 136 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin elmi təşkili [Mətn]:ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /T.Ə.Quliyev, Ə.S.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1975.- 365, [3] s.


Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: ..Meybullayev.- B.: Nağıl evi, 2003.- 695 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Əməyin iqtisadiyyatı ali məktəblər üçün dərslik /T.Quliyev; eımi red. Ə.Məhərrəmov.- B.: Maarif, 1972.- 452 s.

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları [Mətn]: Dərslik /T.Quliyev; Elmi red.: M.X.Meybullayev; Rəyçilər: T.Əliyev, K.Şahbazov.- B.: Qərənfil, 2006.- 591 s.

 

Quliyev Tofiq Əvəz oğlu. Menecmentin (idarəetmənin) əsasları: Dərslik /T.Ə. Quliyev; Elmi red.: .. Meybullayev; Rəyçilər: M.Axundov, T.Əliyev.- B.: Nağıl evi, 2001.- 520 s.

 

Quliyev Vaqif. Beynəlxalq uçot və hesabata giriş GAAP və İFRS əsasında /V.Quliyev, R.Fətullayev, A.Kərimov (ön söz); elmi red. S.Səbzəliyev; İqtisadi Araşdırmalar və Tədris Mərkəzi.- B.: [Nurlar], 2011.- 279, [1] s.

Quliyev Yusif. Sistem anlayışları [Mətn] /Y.Quliyev, S.İsgəndərova; Red.: H.Zərbəliyev; Elmi red. və ön sözün müəllifi: İ.Musayev.-Bakı: İqtisad Universiteti, 2004.-124 s.

 

Quliyeva Aida Aydın qızı. Azərbaycanda insan inkişafının sosial-iqtisadi problemləri /A. A. Quliyeva; Elmi red.: Ə. Q. Əlirzayev; Rəyçilər: Ə. P. Babayev, A. Ş. Şəkərəliyev; Azərbaycan Dövlət İqtisad İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 səh.: cədvəl

 

Quliyeva Nigar Qiyas qızı. Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının pensiya təminatı və onun avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemi [Mətn] /N. Quliyeva; Rəyçi: Ə. T. Nağıyev; Elmi red.: N. Ə. Qasımov, B. Ə. Hüseynov. B.: Səda, 1999. 48 s.: cədv

 

Qurbanov Çingiz Nəbi oğlu. Kommersiya banklarında mühasibat uçotu [Mətn] /Çingiz Qurbanov; Red.: Eldar İsmayılov, Nofəl Ziyadxanov, Eldar Azadov.- B.: Elm, 1997.- 270 s. cədvəllər

 

Qurbanov Firudin İsa oğlu. Azərbaycanda turizmin inkişaf problemləri [Mətn] /F.İ.Qurbanov; elmi red. Ş.M.Muradov; elmi məsləhətçi. R.R.Quliyev; AMEA İqtisadiyyat İn-tu.- B.: Adiloğlu, 2007.- 343, [1] s.

 

Qurbanov Nüsrət Heydər oğlu. İaşə məhsulları texnologiyasının nəzəri əsasları [Mətn]: dərslik /N.H.Qurbanov, E.M.Omarova; red. N.X.Musayev; rəyçilər Ə.P.Həsənov, S.H.İsfəndiyarov, N.T.Kərimov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-t.- Bakı: İqtisad Universiteti Nəşriyyatı, 2010.- 547, [2] s. , portr., cədv

 

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Dayanıqlı ərzaq təminatının iqtisadi əsasları [Mətn]: [monoqrafiya] A.Qurbanzadə; elmi red. G.Ə.Gənciyev.- B.: Elm, 2013.- 232 s.

 

Qurbanzadə Ağazeynal Alı oğlu. Ölkəşünaslıq [Mətn]: regional iqtisadi inkişaf modeli: [dərslik] /A.A.Qurbanzadə; rəyçilər. Q.S.Süleymanov, P.Q.Dərabadi.- B.: Kooperasiya, 2008.- 308 s.

 

Qurbanzadə Azər Ağazeynal oğlu. Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri [Mətn] : [monoqrafiya] /A. Qurbanzadə ; elmi red. B. X. Ataşov. Bakı: Kooperasiya, 2017.- 191, [1] s.: portr., cədv., şək., 21 sm.
 

Qureviç V.A. Zəhmət haqqı keçmişdə və indi [Mətn] /V.A.Qureviç; tərc. ed. M.Rzaquluzadə B.: AHİŞ, 1926.- 76 s.

 

Qutin Sem. Azərbaycan sənayesində əmək intizamı məsələləri [Mətn] /Sem. Qütin; tərc. ed. T.Məlikov; müq. L.Mirzoyan.- B.: AHİŞ, 1929.- 54, [1] s.

 

Quz Ruvin Zaxaroviç. Sənaye malları satışın təşkili [Mətn]: dərslik /R. Z. Quz; tərcümə edənlər T.Məmmədov, A. Əliyev.- B.: Maarif, 1982.- 258 s.

 

Lapidus İ. Siyasi iqtisad [Mətn] / İ.Lapidus, K.Ostrovityanov; red. [Ə.Həsənov, S.Kamal, A.Nəbiyev; çev. H.Mütəllibzadə, Ə.Məmmədbəyov, R.Yusifzadə, D.Cavadlı] cild 1 hissə 1.- B.: Firqənəşr; 1933.- 265, [4] s. ;20 sm.
 

Lapidus İ. Siyasi iqtisad və şuralar təsərrüfatı nəzəriyyəsi /İ. Lapidus, K.Ostrovityanov; çevirəni. C.Cabbarov; red. V.Xuluflu.- B.: Azərnəşr, 1929.- 404, [V] s.

 

Larina L. Uşaqlara həmkarlar ittifaqı haqqında ÜİK(b)F XVI qurultayı Həmkarlar hərəkatı haqqında nə qərar verdi /L.Larina.- B.: Azərnəşr, 1931.- 53 s.

Lazovski A. Qırmızı Məsləkdaş Birligi İnternasionalının fəaliyyət proqramı [Mətn] /A.Lazovski; türkcələşdirən. "Z. N."- Moskva: Profintren, 1923.- 160 s.

Lozovski A. Həmkarlar internasionalının IV konqresi haqqında /A.Lozovski XI buraxılış.- B.: Azərnəşr, 1929.- 98, [1]

 

Lenin adına əyrici-toxucu və boyayıcı-ağardıcı fabrikanın işçi və qulluqçularının fabrika komitəsi ilə Lenin adına fabrikanın idarəsi arasında bağlanmış müştərək müqavilənamə.- Bakı: [s. n.], 1933.- 59 s. , cədv. ; 15 sm.

Lenin fabrikasında daxili intizamın qanunu [Mətn] /A.Hacıyev.- B.: [s. n.], 1928.- 25 s.

 

 Lenin Məcmuəsi [Mətn] /Ali siyasi maarif idarəsi.- B.: Ali siyasi maarif idarəsi, 1925.- 71 s.

 

 Lenin torpaq və kəndli haqqında [Mətn]Bakı: Bakı işçisi, 1926.- 48 s.

Leninizmi kütlə içərisinə aşağı dərəcəli siyasi həmkar savadı üçün qiraət kitabı I qisim.- Bakı: Azərnəşr, 1931.- 296 s. ; 21sm.

 Leontyev A. Siyasi iqtisadın başlanğıc kursu