Energetika. Radioelektronika

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit. Enerji ehtiyatları, elektrik enerjisi istehsalı [Mətn]: [Dərslik] /K.M.Abdullayev, Y.İ.Lətifov, G.K.Abdullayeva; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, N.A.Babaxanov, A.T.Məmmədov.- I cild.- B.: Nərgiz , 2005.- 448 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Enerji ehtiyatları elektrik enerjisi istehsalı və ətraf mühit Energetika və ətraf mühit [Mətn]: Dərslik /K.M.Abdullayev, R.K.Məmmədov, Y.İ.Lətifov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 408 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: 0508 ixtisası üçün yoxlama işləri /K.M.Abdullayev; tərt. ed. Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; red. K.O.Sazbur; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- Bakı: Azərb. NKİ, 1979.- 31, [1] s.
 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik elektrik stansiyalarının qazan qurğuları [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K. M. Abdullayev; Rəy verənlər: H. K. Feyziyev, H. Ş. İbrahimov.- B.: Maarif, 2002. -340 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. İstilik energetikasında su hazırlığı texnologiyaları və su təchizatı [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev, M.M.Ağamalıyev, R.H.Məmmədbəyova; Rəy verənlər.H.Q.Feyziyev, F.İ.Kəlbəliyev, M.F.Cəlilov 1-ci hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 396 s.

 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblərin bakalavr təhsil pilləsi üçün dərslik K.M.Abdullayev; rəy ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamaliyev.- [Bakı] [Zaman-3] [2008.- ]731, [1] s.
 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəy. ver. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev I Cild.- Bakı: Zaman-3 , 2010.- 463, [1] s. , şək., cədv.
 

Abdullayev Kamal Mehman oğlu. Qazan qurğuları [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /K.M.Abdullayev; rəyçilər. F.İ.Kəlbəliyev, H.Q.Feyziyev, M.M.Ağamalıyev II cild.- Bakı: Zaman-3, 2010.- 355, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Avtomatikanın idarəetmə elektrik aparatları [Mətn]: dərslik Y.H.Abdullayev, G.V.Məmmədova, G.S.Kərimzadə; rəyçi. T.M.Lazımov[və b.]B.: [s. n.] 2012.- 269, [1] s.

 

Abdullayev Yaşar Ruhulla oğlu. Paylayıcı qurğuların elektrik aparatları dərslik /Y.R.Abdullayev, G.S.Kərimzadə, G.V.Məmmədova; rəyçi E.M.Fərhadzadə [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: [s. n.], 2013.- 202, [1] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Abdullayeva Züleyxa Yaqub qızı. Kompüter: Microsoft Power Point [Mətn] : praktik vəsait /Z. Y. Abdullayeva, Ə. H. Kərimov. Bakı: [s.n.], 2011.- 165, [1] s.: portr., şək., fotoşək., cədv., 21 sm.

 

Abdullayeva Züleyxa. Microsoft Word [Mətn]: praktiki vəsait /Z. Abdullayeva, A. Hüseynova; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. N. Rəsulova. Bakı: İnformasiya Texnologiyaları, 2010.- 178, [2] s.: cədv., şək., 21 sm.

 

Adobe PhotoShop CS3 [Mətn]: praktiki işlərin yerinə yetirilməsi /M.N.Əlizadə, S.E.İsmayılova, A.B.Mahmudov, R.V.Şıxəliyev; elmi red. R.Balayev; rəyçilər. B.Qurbanov, K.Məmtiyev; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Azərnəşr, 2010.- 495, [1] s. , portr., şək. ; 21 sm.
 

Ağayev Cavanşir Mahmud oğlu. Kompüter aləmi [Mətn] /C.M.Ağayev, B.İ.Ağayeva.-Bakı: Elm, 2005.- 502 s.

 

 Axundov Lütfiq Rza oğlu. Elektronika [Mətn] L.R.Axundov; [red. C.Məmmədzadə].- B.: Azərnəşr, 1970.-69, [3] s.
 

Aleksandrov V.A. Elektrotexnikanın əsas kursu [Mətn]: daimi cərəyan və ümumi qanunlar /V.A.Aleksandrov I hissə.- B.: Azərnəşr, 1928.- 392 s.

 

 Alıyeva Şəfəq Alı qızı. Microsoft Office Excel 2003 [Mətn]: elektron cədvəl redaktoru [Mətn] /Şəfəq Alıyeva; Elmi red.: O. Mazanova.- Bakı: Adiloğlu, 2006.- 102 s.
 

 Alıyeva Şəfəq Alı qızı. Word mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti /Şəfəq Alıyeva, İradə Cəfərova, NəbiMahmudov; Elmi red. A.F.Əliyev, O.İ.Mazanova; Rəyçilər. H.N.Tağıyev, Y.B.Sərdarov.- Bakı: Adiloğlu, 2007.- 60 s.

 

Alqoritmlər nəzəriyyəsi, proqramlaşdırma və EHM-də hesablamalar və "hesablama texnikası və proqramlaşdırma kursları" üzrə laboratoriya işləri dair metodiki göstərişlər [Mətn]: "İskra-1256" mikro-EHM üçün Fortran proqramının tərtib olunması AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Azərb. Texnologiya İn-tu; tərt. ed. H.B.Kuliyevvə b.; red. Q.B.Quliyeva.- Kirovabad [s. n.] 1985.- 69, [3] s.

 

Allahverdiyev Vaqif Saleh oğlu. Sabit və dəyişən gərginlik çeviriciləri: [Mətn] / V.S.Allahverdiyev; Red.: Ə.Ə.Abdullayev; Rəy verənlər: İ.M.Abdullayev, N.Kazımov. B.: Çaşıoğlu, 1999. 200 səh. cədv., ill

 

Analoq və rəqəm ölçmə qurğuları [Mətn]: dərslik R.Q.Məmmədov (elmi red.), T.M.Qasımzadə, F.K.Tağıyev, N.P.Mustafayeva; rəyçi T.Ə.Həsənov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- B.: [ADNA] 2012.- 339, [1] s.

 

Asinxron maşınların layihələndirilməsi [Mətn]: Kurs layihəsinə və buraxılış işlərinə rəhbərlik /Tərtib edənlər: T. Qaraşova, Z. Musayev, İ. Məmmədov; Red.: S. C. Osmanov; Rəy verənlər: A. M. Kərimov, K. N. Ramazanov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 1999. 64 s.: cədv., sxem, ill

 

Avtomatik idarəetmə üzrə laboratoriya işləri [Mətn] /[R.Ə. Əliyev, Ş.H. Qarayev (red.), Q.S. Süleymanov]; Rəy verənlər. S.İ. Yusifov, Ə.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 140 s.

 

Avtomatika və istehsal proseslərinin avtomatlaşdırılması kursu üzrə laboratoriya işlərinə dair metodik göstəriş [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsili üzrə Tədris-Metodik kabineti; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. Ə.A.Ələkbərov, M.Ə.Babayev, Müqərrəb-Səmədi; elmi red. M.Ə.Babayev.- Bakı: Ç.İldırım ad. AzPİ, 1987.-64 s. , cədv., şək. ; 20 sm.

 

Avtomatikanın əsasları və elektron hesablama texnikası kursu üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodik göstəriş [Mətn] /tərt.ed. S.S.Rzayev, H.İ.Həşimov; elmi red. K.L.Şirinov; Azərbaycan SSR Xalq Təhsil Nazirliyi.Ali Təhsil Üzrə Tədris Metodik Kabinet, V.İ.Lenin adına Dövlət Pedaqoji İnstitutu.- B.: APİ, 1989.- 63 s.

 

"Avtomatlaşdırılmış informasiya və idarəetmə sistemləri" fənnindən laboratoriya dərsləri üçün: Metodik göstəriş /Təhsil Problemləri Üzrə Elmi Metodik Mərkəzi; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Tərt. edənlər: R.S.Balayev, L.A.Qardaşova; Red.: N.İ.Həsənov. B.: ADNA, 1999. 40 səh.: cədvəl

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında. Rəqəmlər və faktlar: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. Bakı şəhərinin rayonları üzrə ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları. IV cild.-Bakı, 2010.-782 s.

 

Azərbaycan kitabxanaları XXI əsrin informasiya məkanında [Mətn]: Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi ümumtəhsil məktəblərinin kitabxanaları /Azərb. Resp. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi; M. F. Axundov ad. Azərb. Milli Kitabxanası; layihənin rəhbəri Ə. Qarayev; elmi red. S. Məmmədəliyeva ; tərt. F. Məmmədov; red. və burax. məs. K. Tahirov.- 5-ci cild.-Bakı : Adiloğlu , 2011.- 611, [1] s.

 

Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında: Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfrans (2005; Gəncə) Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin əziz xatirəsinə həsr olunmuş " Müstəqil dövlətin müstəqil rabitəsi olmalıdır" devizi altında keçirilən " Azərbaycan poçtu inkişaf yollarında" adlı Beynəlxalq Elmi-Praktik Konfransın materialları, may 2005-ci il, Gəncə /Elmi red.: T.M.Mansurov.- Gəncə: Elm, 2005,146 səh.: şək

 

Azərbaycanda informatikanın təşəkkülü [Mətn]: Azərbaycanda informatikanın 50 illiyinə həsr olunur /layihə rəhbəri Ə.M.Abbasov; elmi red. T.Ə.Əliyev; red. heyəti E.T.Vəlizadə [və b.]Bakı: Letterpress nəşriyyat evi, 2010.-171, [1] s.

 

Babayev Amil Baloğlan oğlu. Fərdi kompüterin element vasitələri və periferiya qurğuları [Mətn]: [dərs vəsaiti] /A.B.Babayev, E.V.Seyidzadə; elmi red. X.İsmayılov; rəyçi F.İsayev, A.Adamov, T.Əlizadə; dizayner S.Kazımov; Qafqaz Universiteti.- B.: Qafqaz Universiteti, 2008.- 280 s.: portr., şək., cədvl., 21 sm.
 

Babayev Ramiz Vahid oğlu. Elektrik təchizatından kurs layihələrinin icrası üçün [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.V.Babayev, R.K.Quluzadə, R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev.- Bakı: DNA, 2000.- 108 s. , 37 ill.

 

Bayramov A.A. Avtomatik layihələndirmə sistemlərinin əsasları: Dərslik kitabı A.A.Bayramov, K.Ş.Ramazanov; Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyası Fizika İnstitutu.- B.: ABA QRUP 2006.- 262 səh.
 

 Bayramova Etera Nazim qızı. Windows. Word. Excel. [Mətn]: Kompüteri müstəqil öyrənənlər üçün praktik vəsait /Etera Bayramova, Abdullayeva, Sədaqət;Rəyçilər. Axundov Tofiq, Nəsibov Nəsib; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu.- Bakı: Müəllim, 2005.- 96 s. , ill. ; 20 sm.

 

Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının 150 illiyinə həsr olunmuş İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri üzrə II respublika elmi-praktiki konfransının əsərləri [Mətn]: İTU 150: 1865-2015: Bakı, 14 may 2015-ci il /Azərb. Resp. Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi, AMEA; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu; elmi red. R.Alıquliyev, Y.İmamverdiyev. İnformasiya təhlükəsizliyinin multidissiplinar problemləri, respublika elmi-praktiki konfransı (2; 2015 Bakı).- [Bakı]: [İnformasiya Texnologiyaları], [2015].- 270 s.: şək., cədv., 29 sm.

 

Bədəlov T.A. İnformatika, proqramlaşdırma və ehm [Mətn]: dərs vəsaiti T.A.Bədəlov, A.M.Hacıyev, F.A.Atamov; Azərbaycan İnşşat-Mühəndisləri İnstitutu.- B.: AzTU, 1992.- 196 s.

 

Bədəlov T. A. İnformatika və tətbiqi proqramlaşdırma: Dərs vəsaiti /T. A.Bədəlov, A. M. Hacıyev, F. A. Atamov; Elmi red.: T. A. Əliyev; Rəy verən: F. Q. İsayev, N. S. Əliyev; Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri Universiteti. B.: 2000. 232 səh.: sxemlər, cədvəllər
 

 Bədəlov Yusif Aslan oğlu. İstilikötürmə [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərslik /Y.A.Bədəlov, Y. M. Naziyev; Rəyçilər: F.İ.Kəlbəliyev, K.D.Hüseynov; Red.: T.S.Axundov. B.: Maarif, 1999.- 452 s.

 

Bəşirov Mahir Məcnun oğlu. İstilikdəyişdirici aparatlar və qurğular [Mətn]: Texniki profilli ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /M.M.Bəşirov, Ş.Y.İmanov, V.H.Həsənov; Rəyçilər: H.Q.Feyziyev, A.A.Abasov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2000.- 152 səh. , ill., cədv. ; 21 sm.
 

Bəşirov Novruz. İnformatika elementləri [Mətn]: dərs vəsaiti /N.Ə.Bəşirov; Rəyçi. R.A. Mahmudzadə ; Red. T.Məmmədov.- Bakı: Azərnəşr, 1993.- 200 s.

 

 Buniyatov A.R. Süni intellekt və ekspert sistemləri [Mətn]: dərs vəsaiti A.R.Buniyatov, Ə.Q.Pələngov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövl. Pedaqoji Un-ti.- B.: [s. n.] 2014.- 119, [1] s.
 

Cavadov Əli Cavad Vahab oğlu. Kvant mexanikası [Mətn]: dərs vəsaiti /Əli Cavad Cavadov.- Bakı: Maarif, 1975.- 348, [4] s. ; 22 sm. + [1] v. qat. cədv.
 

Calallı İsmayıl. Kompüter. Bunu öyrənməyə nə var ki!.. [Mətn] /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov.- Bakı: Nurlar, 2008.- 384 s. , ill. ; 24 sm.

 

Calallı İsmayıl. Kompüter? Bunu öyrənməyə nə var ki! [Mətn] Özü öyrənənlər üçün /İ.Calallı; Elmi red. Ə.Abbasov; Rəy. İ.Babayev, İ.Əliyev; Dil red. Ə.Tahirzadə.- Bakı: Nurlar, 2005.- 352 s.
 

Cəfərova İradə Əhməd qızı. Sibelius 2 not redaktoru [Mətn]: metodik vəsait /İ.Cəfərova, Ş.Alıyeva; elmi red. S.Kərimi, A.F.Əliyev; rəyçi. N.M.Mahmudov, H.N.Tağıyev, O.İ.Mazanova.- Bakı: Adiloğlu, 2004.- 74 s.
 

Cəlilov Mərdan Fərəc oğlu. Alternativ regenerativ enerji sistemləri [Mətn]: dərslik /M. F. Cəlilov; elmi red. Ə. M. Quliyev; rəyçilər. H. Q. Feyziyev P. F. Rzayev.- B.: NPM Təhsil, 2009.- 405, [2] s., cədv., şək., portr.

 

Cihazqayırmada mikrokontrollerlər [Mətn]: dərs vəsaiti R.Q.Məmmədov (elmi red.) [və b.]; rəy verən. M.Ə.Babayev, T.M.Qasımzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Neft Akademiyası B.: [ADNA] 2010.- 250, [2] s.

 

Daxili yanma mühərrikinin detallarının bərpa olunması [Mətn]: (metodik göstəriş) /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi. Ali Təhsil üzrə Tədrisi-Metodika Kabineti. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu; tərt. ed. F.M.Həsənov; elmi red. A.S.Hüseynov; rəy verənlər. V.S.Əfəndiyev, A.A.Əliyev, S.N.Zexn.- Bakı: Ç.İldırım ad. Azərbaycan Poltexnik İnstitutu, 1987.- 32, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.
 

Davudov B. Radiofizika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /B.Davudov, K.Daşdəmirov; elmi red. N.Ə.Məmmədov; rəyçilər. V.M.Salmanov, B.Ş.Barxalov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: Bakı Universiteti, 2008.- 392 s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Davudov Benyaməddin Bəyağa oğlu. Radioelektronikanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti B.B.Davudov, K.M.Daşdəmirov; Rəyçi. E.Eyvazov; İxtisas red. Q.Əfəndiyev.- B.: Bakı Universiteti, 1992.-294 s.

Dəvrişova İradə Namaz qızı. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev I cild Bakı: Təhsil NPM, 2008.-438 s.
 

Dəvrişova İradə Namaz qızı. Rabitə sistemlərinin qida qurğuları [Mətn]: Dərs vəsaiti /İradə Dəvrişova; Elmi red. T.B.Qurbanov; Rəyçilər. Y.R.Abdullayev, B.Q.İbrahimov, E.A.Qədirov, R.Əliyev II cild Bakı: Təhsil NPM, 2008. 378 s.

 

Elektrik ölçü vasitələrinin yoxlanılması [Mətn]: laboratoriya işləri /Tərtib edənlər və b.; Red. N.H.Fərzanə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1993.- 126 s.

 

"Elektrik şəbəkə və sistemləri" kafedrası "Elektri sistemlərində keçid prosesləri" fənni üzrə kurs işini yerinə yetirmək üçün metodik göstəriş [Mətn] /Azərb. Respub. Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM- M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun Filialı; tərt.ed. A.B.Əmrəliyev, M.H.Həmidov, A.Ə.Talıbov və b.- B.: [s.n.], 1990.- 85 s.

 

Elektromaqnit sahəsi nəzəriyyəsinin əsasları [Mətn] /Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Problemləri İnstiututu; Azərbaycan Neft Akademiyası; tərtib edənlər: R.Z.Kazımzadə, R.Ə.Muradova, S.B.Yusifova və. b.; red.A. M.Həşimov.- Bakı: Azər.DNA, 2003.- 200 s. , şək. ; 21 sm.

 

Elektron dövrələri və mikrosxem texnikası [Mətn]: Laboratoriya işləri /Tərtib ed.: F.H.Ağayev, M.B.Namazov, A.M.Mehdiyeva; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəyçilər: R.M.Əhmədov, Ə.N.Abiyev; Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: [ADNA], 1999. 56 s.: cədvəl., şəkil

 

Elektronika və mikrosxemotexnika: Harmonik rəqs generatorları. Metodik vəsait [Mətn]: Ali məktəblərin avtomatik və elektrotexnika ixtisaslarının tələbələri üçün: Tərtib edəni: R.T.Hümbətov; Red.: İ.M.Abdullayev; Rəy verənlər: M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Təhsil Problemləri Üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Azərb. DNA, 1999.- 40 s.
 

Elektrotexnika və elektrik avadanlığı kursundan [Mətn]: hesabat-qrafik işlərini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər /Azərbaycan Respublikası Xalq Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil üzrə Tədris-Metodika Kabineti; Sumqayıt ATTM - M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun filialı; R.B. Babayev, S.Ə. Əfəndiyev, N.H. Həmidov [və b.].-B.: 1990. -78 s.

 

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. (Elektrik dövrələri və elektronikanın əsasları) [Mətn]: Ali texniki məktəblərin qeyri-elektrotexniki ixtisasları üçün dərs vəsaiti /R.Ə.Feyzullayev, P.Ə.Ələkbərov, T.H.Səmədov, A.Ə.Qarabağlı; Elmi red. T.M.Məmmədov; Rəyçi T.İ.Ağqlarov, R.V.Babayev; Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: 1991.- 132 s.

 

Elektrotexnika və elektronikanın əsasları. Metodik göstəriş və yoxlama işləri proqramla [Mətn]: ali məktəblərin inşaat və kimya-texnologiya ixtisaslı qiyabiçi tələbələri üçün / AzSSR Xalq Təhsili Nazirliyi Respublika Tədris Metodika Mərkəzi; Azərbaycan İnşaat-Mühəndisləi İnstitutu; tərt.ed. T.F.Hüseynov, S.R.Əhmədov; elmi red. A.Q.Əbiyev.- B.: AzPİ;1990.- 77 s.

 

Elektrotexnikadan laboratoriya işlərinə dair metodik göstərişlər [Mətn] /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ali Təhsil Üzrə Tədris-Metodik Kabineti; V.İ.Lenin ad. Azərb. Döv. Pedaqoji İn-tu; tərt. ed. M.M.Əliyev, K.İ.İbrahimov, A.Ə.Sadıxova, S.S.Rzayev; elmi red. H.İ.Həşimov, M.Ə.Əliyev I hissə.- Bakı: APİ, 1987.- 59, [2] s.
 

Enerjinin istehsalı və ətraf mühit [Mətn] /K.L.Şirinov, K.A.Abbasov, Ə.N.Quliyev [və b.]; elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.D.Hüseynov.- B.: [s. n.], 2011.- 214 [2] s.

 

 Eyniyev Tahir Təriş oğlu. Tikintidə keyfiyyət və səmərəlilik [Mətn] /T.T.Eyniyev; [elmi red. A.Abbasov]; Azərb. SSR "Bilik" Cəmiyyəti.- Bakı: [s. n.], 1976.- 42, [2] s.

 

Əbdülrəhmanov Fəzail İkraməddin oğlu. Akustik sistemlər F.İ.Əbdülrəhmanov, M.Ə.Qurbanov; Bakı Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 124 səh. ill. 20 sm.

 

 Əbiyev Telman Qulam oğlu. İnformatika [Mətn]: "bakalavr" tədris pilləsi üçün dərslik T.Q.Əbiyev, M.S.Ağayeva, E. M. Əliyeva; rəy verənlər R.Q.Məmmədov [və b.]B.: Müəllim, 2013.- 207, [1] s.

 

 Əhmədov N.A. Rabitədə akkumlyatorların istismarı [Mətn] /N.A.Əhmədov; Elmi red. R.T.Hümbətov; Rəyçi. Q.M.İmamverdiyev, B.Q.İbrahimov.- B.: Azərnəşr, 1995.-68 s. ill., cədv

 

Ələkbərova İradə Yavər qızı. İnformasiya müharibəsi texnologiyaları /İ.Y.Ələkbərova; elmi red. T.Kazımov; AMEA, İnformasiya Texnologiyalari İn-tu.- Bakı: [İnformasiya texnologiyaları], 2012.- 107, [1] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Biometrik texnologiyalar [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev, V.Y.Musayev; elmi red. R.M.Alıquliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2009.- 375, [1] s.: şək., cədv., 21 sm.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnformasiya asılılığı problemləri və onlarla mübarizə yolları [Mətn] /R.Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. R.Q.Ələkbərov; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- B.: [İnformasiya Texnologiyaları], 2009.- 63 s. ., 20 sm.


Ə
liquliyev Rasim Məhəmmədoğlu. İnformasiya cəmiyyəti: maraqlı xronolojifaktlar /R.M.Əliquliyev, P.M.Salmanova; elmired. Z.Cəbrayılova, R.Mahmudova; AMEA, İnformasiyaTexnologiyaları İn-tu.[Bakı]: [İnformasiyaTexnologiyaları], [2013].- 168, [2] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. İnternet-medianın meydana gəlməsi və inkişafı: əsas istiqamətlər və xüsusiyyətlər [Mətn] /R.M.Əliquliyev, R.Mahmudov; elmi red. Z.Cəbrayılova; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: [İnformasiyaTexnologiyaları], 2012.- 59, [1] s.: portr.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Kriptoqrafiyanın əsasları [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N.İmamverdiyev.- B.: İnformasiya texnologiyaları, 2006.- 700 s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Müasir dövrdə elektron kitabxanaların formalaşması perspektivləri [Mətn] /R. M. Əliquluyev, K. P. Qasımova, E. Ç. Məmmədov ; elmi red. F. Yusifov ; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu. B.: [İnformasiya texnologiyaları], 2014. 74, [2] s.: portr., gerb

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Rəqəm imzası texnologiyası /Rasim Əliquliyev, İmamverdiyev Yadigar, İnformasiya Texnologoyaları İnstitutu. B.: Elm, 2003.- 130 s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Sosial şəbəkələr [Mətn] /R.M.Əliquliyev, Y.N. İmamverdiyev, F.C.Abdullayeva; elmi red. R.Alıquliyev; AMEA İnformasiya Texnologiyaları İn-tu 286, [2] s.

 

Əliquliyev Rasim Məhəmməd oğlu. Terminoloji informatika: formalaşma mərhələləri və inkişaf istiqamətləri [Mətn] /R. Əliquliyev, Ə. Qurbanova ; elmi red. Z. Cəbrayılova ; AMEA, İnformasiya Texologiyaları İn-tu. B,: [İnformasiya Texnologiyaları], 2014. 70, [2] s. portr., gerb

 

Əliyarlı İltifat Musa oğlu. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə rabitənin inkişafı 28 may 1918- 27 aprel 1920-ci il [Mətn]: kitab Azərbaycanın müstəqil Rabitə Nazirliyinin yaranmasının 91 illiyinə həsr olunur /İ. Əliyarlı; baş məsləhətçi.Ə.Abbasov; elmi red. və rəyçi. C.Həsənli; məsləhətçi. Ə.Zeynalov Bakı: Mütəcim , 2009. 123, [1] s.
 

Əliyev Alxan Hümbət oğlu. Riyazi proqramlaşdırma [Mətn]: kompüter yönümlü yanaşma: dərs vəsaiti /A.H.Əliyev; rəyçilər. A.F.Musayev, R. Ə. Balayev; red. Y.İHacızalov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti.- Bakı: İqtisad Univerisiteti, 2010.- 476, [1] s.
 

 Əliyev Aydın Yunus oğlu. İnformatika, hesablama texnikası və proqramlaşdırmanın əsasları [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə. Aydın; Red.: İ. Ə. Qurbanov; Rəyçilər: Ə. Ə. Əliyev, K. Ş. Məmmədov; M. Ə. Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti.-B.: Mütərcim, 1998.- 216 s.
 

Əliyev Bəhram Hüseyn oğlu. Azərbaycanın dağ əkinçiliyi şəraitində suvarmanın avtomatik idarə olunmasının elmi əsasları [Mətn] /B. H. Əliyev, məsul red. N. A. Ağayev; red. S. Mikayılqızı.-Bakı : [Ziya-Nurlan] , 2008.- 201, [1] s.
 

Əliyev Çingiz Arif oğlu. Hidravlik maşınlarda polimer kompozit kipləndiricilərin hermetiklik qabiliyyətinin artırılması [monoqrafiya] /Ç.Ə.Əliyev; elmi red. S.O.Hüseynov; Azərb. Döv. Neft Akad.- Bakı: Elm, 2012.- 181, [1] s.

 

 Əliyev Ə.Ə. Kompüterin arxitekturası və əməliyyat sistemləri [Mətn]: Dərs vəsaiti /Ə.Ə.Əliyev, C.K.Kazımov; Rəyçilər: S.Q.Kərimov, F.Q.Məmmədov.Bakı: Mütərcim, 2007.- 132 s. tabl

Əliyev Əmirşah Qardaşəli oğlu. İnformatika və informasiya texnologiyaları. Hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Dərs vəsaiti /Əliyev Əmirşah, Əlizadə Mətləb, Abdullayeva Səadət; Elmi red. R.Balayev, Q.E.Cabbarlı; Rəyçilər. Y.Abdullayev, M.Q.Mustafayev; Naşir. V.Mayılov; Bakı Dövlət Rabitə və Nəqliyyat Kolleci.- Bakı: MSV, 2007.- 192 s.

 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. Avtomatik idarəetmə [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərslik R.Əliyev; Rəyçilər. T.M.Əliyev, Ə.Ə.Məmmədov.- B.: Maarif, 1993.- 622 s.


Əliyev Rafiq Əziz oğlu.
Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, R.R.Əliyev; red. Ş.H.Qarayev, A.V.Əlizadə; rəyçilər.T.M.Əliyev, S.M.Cəfərov.- Bı: Çaşıoğlu, 2007.- 639, [1] s.
 

Əliyev Rafiq Əziz oğlu. İnformatika və hesablama texnikasının əsasları [Mətn]: Ümumtəhsil məktəblərinin 10-11-ci sinifləri üçün dərslik /R.Ə.Əliyev, T.M.Əliyev, M.Ə.Salahlı.- Bı: Maarif, 2003.- 236 s. , cədv, şək.

 

Əliyev Telman Abbas oğlu. İnformatika və kibernetikaya həsr edilmiş 50 il [Mətn] : (1958-2008) /tərt ed. D. Məstəliyeva, N. Qoliçenko, N. Rzayeva [və b.] ; T. Əliyev ; red. T. Əlizadə, Z. Əzizova. B.: Elm, 2009. 340, [1] s.: şək., cədv

 

Əliyev Rezo. Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi [Mətn] : prototiplər-3D çapetmə-sürətli hazırlama-ölçmə /R. Əliyev, B. Hentşel. Bakı: [Ecoprint], 2017.- 273, [3] s.: portr., şək., sxem., cədv., 20 sm.
 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Adobe PhotoShop cs [Mətn]: Rastr qrafikası redaktoru: Dərs vəsaiti /Mətləb Əlizadə, Etibar Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: H.Orucov, R.Məmtiyev; Naşir: Valeh Mayılov; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti; Qafqaz Universiteti.- Bakı: MSV Nəşr, 2006.- 248 s. , ill. ; 21 sm.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. 3ds Max 2009 [Mətn] : üçölçülü qrafika və animasiya : [ali təhsil müəssisələri üçün dərs vəsaiti] /M. N. Əlizadə, A. B. Mahmudov, S. E. İsmayılova ; elmi red. R. Balayev ; rəyçilər E. Əliyev, K. Məmtiyev ; təshihçilər S. Hacızadə, S. İsmayılova ; dizayner Z. Əliyev ; naşir H. Əsgərov ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Döv. İqt. Un-ti. 3-cü kitab. B.: Adiloğlu, 2009. 271, [1] s. portr., şək

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: mövzular, tapşırıqlar və testlər M.Əlizadə, M.Xankişiyeva; elmi red. Y.Abdullayev; dizayner Z.Əliyev.- B.: [Səda] 2010.- 223, [1] s.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. İnformatika və geoinformatika [Mətn]: dərslik M.N.Əlizadə, F.B.Eminov; elmi red. Y.Abdullayev; rəyverən V.Mehdiyeva [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlətİqtisad Un-ti.- B.: Səda, 2013.- 519, [1] s.
 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Kompüter qrafikası [Mətn]: mühazirə materialları və testlər /M.N.Əlizadə, B.A.Qurbanov, S.M.Hacızadə; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. R.Balayev, Z.Xankişiyev, R.Həsənov, A.Mahmudov; dizayn. Z.Əliyev; Azərb. Respub. Təhsil Nazirliyi, ADİU.- Bakı: Səda, 2010.- 543, [1] s.

 

Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Microsoft Excel [Mətn]: [yeni öyrənənlər üçün dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, G. Z. Verdiyeva; elmi red. Y. Abdullayev; rəyçi R.Balayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti, Qafqaz Un-ti, Gəncə Döv. Un-ti.- Bakı [Səda] 2012.- 199 [1] s.

 

 Əlizadə Mətləb Nuruş oğlu. Windows 7 və Office 2012. Bunları Noutbukda öyrənməyə nə varki.. [Mətn]: [dərs vəsaiti] M.N.Əlizadə, N.H.Əlizadə; rəy verən İ.Musayev [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqtisad Un-ti.- B.: Səda, 2012.- 631, [1] s.
 

Ənsər Bilal. Alo, Ləmbəli: telefon-məlumat kitabçası /B.Ənsər, S.Nəzərli.- B.: 2001.- 146 s.

Əmirov Ziyafət Məsim oğlu. Microsoft Office Word 2003 [Mətn]: /Z.M.Ərirov; elmi red. M.H.Məmmədova.- Bakı: Elm, 2007.- 662, [2] s.

Əsgərov Cavid Səlimxan oğlu. Elektrotexnika və elektrik maşınları [Mətn]: laboratoriya işlərinin sxemlərinin kompyüterdəyığma proqramları: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /C.S.Əsgərov, M.S.Ağaməmmədov, T.Ə.Əhmədova; elmi red. R.Kazımzadə; rəyçi F.Məmmədov, T.Qurbanov.- Bakı: ADNA, 2011.- 189, [1] , şək., sxem. ; 20 sm.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika [Mətn] : (buraxılış işləri və kurs layihələrini yerinə yetirmək üçün metodik göstərişlər) : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, İ. Y. Hacıyeva, H. Ə. Heydərov ; red. M. A. Qarayev ; rəy. S. H. Babayev, S. O. Hüseynov ; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası Bakı [s.n.] 2003. ADNA 94, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika.-Bakı 2003.34 s.
 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika hidroaparatları [Mətn] : dərs vəsaiti.-Bakı 2003.94 s.
 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, Ə. S. Əhmədov, H. Ə. Heydərov, V. H. Əzizov ; elmi red. A. M. Rəhimov ; rəy verənlər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev ; Azərb. Döv. Neft Akad.Təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s.n.] 2009. ADNA 230, [2] s.


Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Həcmi hidravlik intiqallar və hidroavtomatika" kursundan məşğələlər [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, İ. Y. Hacıyeva, V. H. Əzizov ; red. A. M. Rəhimov ; rəyçilər M. A. Qarayev, R. X. Abdullayev ; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2008. ADNA 156, [1] s.
 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə : dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.] ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- I cild.- Bakı : ADNA , 2012.- 503 [] s.

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik intiqallar və hidropnevmoavtomatika 2 cilddə : dərslik /Ə. H. Əzizov, X. M. Heydərov ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy ver. V. T. Məmmədov [və b.] ; Azərb. Dövlət Neft Akademiyası.- II cild.-Bakı : ADNA , 2012. -520 [] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Həcmi hidravlik maşınlar [Mətn]: dərslik Ə. H. Əzizov, M. A. Qarayev, H. Ə. Heydərov, S. Ə. Ağammədova ; red. Ə. S. Əhmədov ; rəy verənlər A. M. Məmmədzadə, V. T. Məmmədov, Ç. İ. Sultanov ; Azərb. Döv. Neft Akad.-Bakı [s.n.] 2010. [ADNA] 601, [1] s.

 

 Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. Hidravlik maşınlar və hidravlik intiqallar kursundan laboratoriya işləri [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova ; red. H. Ə. Heydərov ; Azərb. Dövlət Neft Akad.təkmilləşdirilmiş və əlavə edilmiş Bakı [s. n.] 2008. [ADNA] 190, [1] s.

 

Əzizov Əzizağa Həmid oğlu. "Hidravlik maşınlar" kursundan laboratoriya praktikumu [Mətn] : dərs vəsaiti Ə. H. Əzizov, A. M. Rəhimov, S. Ə. Ağammədova ; red. H. Ə. Heydərov ; rəy. M. A. Qarayev, S. O. Hüseynov ; Azərb. Dövlət Neft Akad..-Bakı [s.n.] 2007. ADNA 118, [2] s.
 

Feyziyev Həsən Qulu oğlu. İstilik təchizatı [Mətn]: Dərslik /H.Q.Feyziyev, M.F.Cəlilov; Elmi red.: N.Y.Məmmədov; Rəy verənlər: F.İ.Kəlbəliyev, İ.Q.Əliyev.- Bakı: Yurd NPB, 2007.- 584 s. .

 

Fərhadzadə Eldar Mehdi oğlu. Komplekt elektrik intiqalları [Mətn]: Dərs vəsaiti /E. M. Fərhadzadə, Z. Ə. Həsənov, F. X. Vəzirov; Red.: E. S. Əliyev; Rəy verənlər: R. İ. Mustafayev, E. S. Əliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: ADNA, 1999. 56 s.: ill., cədv, sxem

 

Fərziyev Teymur Füzuli oğlu. İnformatika [Mətn]: magistraturaya hazırlaşanlar üçün vəsait T.Fərziyev; elmi red. S.Fərziyev; ixt. red. T.Əliyev; rəyçi Ə.Nuriyev; dizayn M.Əliyeva.- B.: Hədəf Nəşrləri, 2012.- 322, [6] s.
 

Gözəlova Rəna Yaşar qızı. Excel [düstur, cədvəl, süzgəc, parametr seçimi] /R.Gözəlova; elmi red. T.Bayramova; Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu.- Bakı: İnformasiya texnologiyaları nəşriyyatı, 2012.- 208, [2] s. , portr., şək., cədv. ; 21 sm.
 

Gündüz Osman Mehdi oğlu. İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: İnternet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti /O.Gündüz; Red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2004.- 200 s.
 

Gündüz Osman Mehdi oğlu. İnternet. Azərbaycan İnternet Resursları [Mətn]: internet haqqında ümumi məlumat. Azərbaycan İnterneti. Azərbaycan İnternet resursları /O.Gündüz; red. C.Məmmədli.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2008.- 336 s. , şək. ; 24 sm.

Gündüz Osman Mehdi oğlu. Jurnalistlər üçün informasiya texnologiyaları [Mətn] /O.Gündüz; elmi red. R.Əliquliyev; [tərt. A.Kərimov]Bakı: Multimedia İnformasiya və Texnologiyaları Mərkəzi, 2009.- 101, [3] s. , cədv., şək. ; 24 sm.

 

 Gündüz Osman Mehdi oğlu. Kompüter. İnformasiya texnologiyalarının əsasları [Mətn]: Kompüterin hissələri; Windows Xp; Fayllarla işləmək qaydaları; Proqramlarla iş; Paint qrafik redaktoru; WordPad proqramı; Microsoft Word; Microsoft Excel; İnternet. İstifadə qaydaları. İnformasiya axtarışı; İnternet Explorer; Outlook Express; Microsoft FrontPage; Microsoft PowerPoint; HTML; Azərbaycan İnternet resursları /Osman Gündüz, Qorxmaz Əfəndiyev, Nazim Rüstəmov; Elmi red. R. Əliquliyev.- B.: Multimedia Mərkəzi, 2006.- 304 s.

 

Gündüz Osman Mehdi oğlu. Mobil telefonların özəllikləri.Mobil telefon və kompüter [Mətn] /O.Gündüz.- Bakı: Multimedia Mərkəzi, 2007.- 240 s. , portr., ill. ; 20 sm.

 

Haşımova Kəmalə Kamil qızı. İnternet mühitində reklam problemləri və onların həlli yolları [Mətn] /K. K. Haşımova; elmi red. Ə.Əliyev; AMEA, İnformasiya Texnologiyaları İn-tu.- B.: [İnformasiya texnologiyaları], 2014.- 58, [2] s.: portr., şək., cədv., sxem, gerb, 20 sm.

 

Heydər Əliyev və informasiya-kommunikasiya texnologiyaları siyasəti [Mətn] /Azərbaycan Respublikasının Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi. B.: 2007,176 s. portr., foto, gerb
 

Həbibov İbrahim. Mühəndis qrafikası [Mətn] : ali texniki məktəblər üçün dərslik /İ. Ə. Həbibov, R. X. Məlikov ; rəyçilər S. Babayev, X. Səmidov.-Bakı : [s.n.] , 2011.- 165, [3] s.

 

Həbibov İbrahim Əbülfəz oğlu. Mühəndis qrafikası: AutoCad [Mətn]: dərslik /İ.Ə.Həbibov, O.H.Mirzəyev, S.F.Cəfərov; rəyçilər M.R.Mustafayev, Ö.M.Kərimov; red. G.H.Mirzəyeva.- Bakı: [s. n.], 2011.- 188, [2],
 

Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təchizat sistemlərində modelləşdirmə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. Q.A.Əbdülrəhimov, Ə.M.Quliyev.- Bakı: [Təhsil], 2008.- 187, [1] s.


 
Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrik təçhizatı sistemlərində optimallaşdırma məsələləri [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəy verən Q.A.Əbdulrəhmanov, E.N.Hüseynov.-Bakı: ADNA, 2008.- 147, [1] s. , şək., cədv. ; 20 sm.
 

 Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Elektrotexnikadan xüsusi məsələlər orta ixtisas məktəbləri üçün dərs vəsaiti /M. H. Həmidov, M. M. Abduləzizov, A. E. Hüseynova ; elmi red. R. Kazımzadə ; rəyçi T. urbanov, C. Əsgərov. -Bakı : ADNA , 2012. -99, [1] s.


Həmidov Mustafa Həmid oğlu. Sənaye müəssisələrində elektrik enerjisinə qənaət və səmərəli istifadə [Mətn]: dərs vəsaiti /M.H.Həmidov, T.D.Vəliyeva; elmi red. R.Z.Kazımzadə; rəyçilər. K.İ.Burzıyev, Q.Ə.Əbdulrəhmanov, V.M.Kələntərov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 144 s. , cədv., şək. ; 20 sm.
 

Həsənov A.N. Kommutasiya sistemlərinin qurulmasının fiziki əsasları dərslik /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, E.B.Atayev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 293, [1] s.

 

Həsənov Alişan Nəriman oğlu. Mobil və stasionar telekommunikasiya şəbəkələrinin analizi [Mətn] A. N. Həsənov; rəy ver. Ə.A.Həsənov, M.H.Həsənov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 162, [1] s.
 

Həsənov Alişan Nəriman oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və elektrik rabitəsi şəbəkələri [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] /A.N.Həsənov; rəy ver. B.Q.İbrahimov, Ə.A.Həsənov [I Hissə] [II Hissə]Bakı: [Təhsil NPM], 2006.- 262, [1] s. , şək., cədv., sxem. ; 21 sm.
 

Həsənov Qara Əbdüləzim oğlu. Yüksək gərginliklər və elektrik izolyasiya texnikası [Mətn]: tamamlanmış dərslik /Q. Ə. Həsənov; rəyçilər. Q. S. Sadıqov, X. İ. Nəbiyev, E. S. Səfiyev; elmi red. T. M. Lazımov.- B.: [s.n.] , 2009.- 337, [2] s., şək., cədv.

 

 Həşimov Həşim İsaq oğlu. Elektrotexnika [Mətn]: dərs vəsaiti /H.Həşimov; elmi red. Ə.M.Ağalarov; Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: 2003.- 264, [1] s.

 

Haşımzadə M.U. Astronomiya ADU-nun fizika və mexanika-riyaziyyat fakültəsinin tələbələri üçün dərs vəsaiti /M.U. Haşımzadə; Azərbaycan SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, S.M.Kirov adına Azərbaycan Dövlət Universiteti.- Bakı: ADU, 1970.- 293, [2] s.
 

Həşimov Həşim İsaq oğlu. Elektrik maşınları və aparatları [Mətn]: dərslik /H.İ.Həşimov, M.M.Əliyev; Elmi red. Ə.M.Ağalarov, K.L.Şirinov; N.Tusi ad. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti.- B.: N.Tusi ad. APU, 1992.- 128 s.

 

Hidrotexniki qurğular [Mətn]: [dərslik] /Z. Musayev, K. Məmmədov, T. Mahmudov, F.İsmayılov, M. Zərbəliyev; elmi red. T. M. Hacıyev; red. A. Ə. Mürsəlov; rəy verənlər. R. O. Əliyev [və b.].- B.: [Təhsil, 2009.- 682, [1] s.

 

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə]Elektron cihazları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti I hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı: Maarif, 2002.- 280 s. , səh. 129 şək. ; 20 sm.

Hümbətov R.T. Elektronika: [2 hissədə] Elektron qurğuları: Ali məktəblər və texnikumlar üçün dərs vəsaiti II hissə /R.T.Hümbətov; Red: A.M.Əliyev.- Bakı : Maarif, 2002.- 284 s.

 

Hüseynov A.M. Elektrik stansiyalarının və elektro energetika sistemlərinin avtomatikası: Dərs vəsaiti /A.M.Hüseynov; Red.:V.İ.Abdullayev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Mütərcim, 2005, 316 səh.: cədvəl, şəkil
 

Hüseynov Beytulla İbrahim oğlu. Telekommunikasiya texnologiyaları ingiliscə-azərbaycanca izahlı terminoloji lüğət /B.İ.Hüseynov, X.F.Kişiyev; naşir. A.Dənzizadə.- Bakı: "Apostroff", 2012.- 511, [1] s.
 

Hüseynov İbrahim Məmməd oğlu. Maşınların təmiri fənni üzrə kurs və diplom layihələri [Mətn]: dərs vəsaiti /İ.M.Hüseynov; [red. S.M.Həşimzadə]Bakı: Maarif, 1989.- 221, [3] s. , şək., cədv. ; 21 sm.

 

Hüseynov Zəfər Q. Word 7.0 mətn redaktoru ilə işin əsasları [Mətn] Z.Q.Hüseynov, Q.İ.Əliyev, N.G.Orucov; elmi red. Z.Ə.Tağıyeva; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.Bakı [s. n.] 2001.- 161, [1] s.

 

 İbrahim-zadə Tofiq İbrahim oğlu. İnformasiya sistemlərində təhlükəsizliyin təmini [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti T.İ.İbrahim-zadə, Y.B.Sərdarov; rəy. A.S.Suleymanov, N.İbrahimov, M.İ.Seyidov Cild 3.- B.: ADNA, 2012.- 133, [2] s.
 

İldırım Ç. adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu. Rabitə kanalı ilə məlumat verilişinin metod və qurğuları [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1989.- 88 s.

 

 İnformatika [Mətn] : mövzular və testlər : magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşan, həmçinin bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümlü : [dərslik] /M. N. Əlizadə, M. Ə. Salmanova, X. E. Abbasova [və b.] ; elmi red. R. Balayev ; dizayner Z. Əliyev; Azərb. Resp. Təh. Naz., Azərb. Döv. İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti. B.: [Gənclik], 2015. 639, [1] s.: portr., şək

 

 İnformatika və kompüterləşmənin əsasları [Mətn]: Dərslik /Ə.Abbasov, M.Əlizadə, E.Seyidzadə, M.Salmanova; Elmi red.: Y.Abdullayev, X.İsmayılov..\web.pdf; Rəyçilər: T.Əliyev, Ə.Əliyev, S.Saliqov, R.Balayev.- Bakı : MSV Nəşr , 2006.-880 s.

 

İnformatika və kompyuterləşmənin əsasları dərslik /Ə.M.Abbasov, M.N.Əlizadə, E.V.Seyidzadə, İ.K.Musayev; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər S.Kərimov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət İqt. Un-ti, Qafqaz Un-ti.- Bakı: [Səda], 2012.- 943, [1] s. , şək., portr. ; 25 sm.

İngiliscə-Rusca-Azərbaycanca elektromexanika terminləri lüğəti/AzSSR EA Rəyasət Heyəti Yanında Terminologiya Komitəsi; tərt. ed. A.Ə.Əfəndizadə, G.B.Əlizadə.- Bakı: Elm, 1987.- 151, [1] s. ; 20 sm.

 

İntellektual sistemlərin qurulma prinsipləri və layihələndirilməsi / M.C.Babayev, B.Q.Hüseynov; Red.: B.O.Əhmədov, L.A.Qardaşova.- B.: Nərgiz, 2005.- 368 s.

 

 İsayev Ağaheydər Seyfulla oğlu. Qazıma işlərinin iqtisadi səmərəliliyinə dair [Mətn]: [monoqrafiya] /A. S. İsayev, R. Ə. Teymurova, S. V. İbrahimova; Azərb. Dövlət Neft Akad.- B.: Azərnəşr, 2010. 151 s., cədv.

 

İsayev H.İ. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər [Mətn]: [dərslik] H.İ.İsayev; rəy verən. M.R.Mustafayev, M.B.Zeynalov II hissə, II cild İstilik ötürmə.- B.: [Zaman] 2013.-415, [1] s.

İsayev H.İ. İstilik texnikasının əsaslarından məsələlər Texniki termodinamika [Mətn]: dərslik /H.İ.İsayev; Rəyçi. Y.M.Naziyev, M.B.Zeynalov I hissə II cild.- Bakı: Zaman-3, 2008.- 228 s. , ill., cədvəl ; 20 sm.


İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının əsasları. Texniki termodinamika [Mətn]: [Dərslik]/H.İ.İsayev; Rəyçilər. Y.M.Nazıyev, M.B.Zeynalov I cild I hissə.- Bakı: Zaman-3, 2007.- 300 s. , cədv. ; 22 sm.


İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilik texnikasının nəzəri əsaslarından suallar və cavablar [Mətn]: [metodik vəsait] /H.İ.İsayev, K.S.Eyyubov, S.C.Zeynalov; Red. K.M.Abdullayev; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Rəy. F.İ.Kəlbəliyev və b.- Bakı: 2007.- 91 s.

İsayev Hidayət İsa oğlu. İstilikkeçirmə [Mətn]: [Dərs vəsaiti] /H.İ.İsayev, Z.H.Tağıyeva, K.S.Eyyubova; Red. K.M.Abdullayev; Rəyçilər. R.Ş.İsmayılov, M.A.Atayev; ADNA.- Bakı: 2008.- 76 s.
 

İsmayılov Amin İsmayıl oğlu. Azərbaycan torpaqlarının informasiya sistemi [Mətn]: Monoqrafiya /İsmayılov Amin; Elmi red.: Q.Ş.Məmmədov.- Bakı: Elm, 2004.- 308 s.
 

İsmayılov İsa. Təlimin texniki vasitələri və yeni informasiya texnologiyaları. Tədrisdə onlardan istifadə metodikası: Fizika materialları əsasında: [Dərs vəsaiti] /İ.İsmayılov, C.Abdullayev; Elmi red.: A.Z.Məlikov, R.R.Abdurrazaqov; Rəyçilər: F.A.Rüstəmov, F.M.Rəştiyev, İ.B.Əhmədov.- Bakı: ABU: Təhsil, 2006.- 359 s. , ill. ; 21 sm.

 

İstilik elektrik stansiyalarının yanacaq təsərrüfatı üzrə kurs layihəsinə metodik göstərişlər [Mətn]: 0305- istilik elektrik stansiyaları ixtisası /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft və Kimya İn-tu; tərt. ed. N.C.Əliyev; red. N.N.Qasımzadə.- B.: Azərb. NKİ, 1979.- 22, [2]s. şək., cədv
 

İstilik texnikası [Mətn]: kurs işi tapşırıqları və metodik göstərişlər /AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İn-tu; tərt. ed. Y.A.Bədəlov, Y.M.Naziyev; elmi red. A.A.Abbasov.- Bakı: [s.n.], 1981.- 14 s.
 

İstilik texnikasından kurs işi [Mətn]: Qazanxananın prinsipial istilik sxemini hesabına aid metodik göstəriş /Tərtib edənlər: K.M.Abdullayev, Ş.Y.İmanov, F.İ.Məmmədov; Red.: E.M.Qaradağlı; M.Əzizbəyov adına Qırmızı Əmək Bayrağı ordenli Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu.- B.: Azərb. NKİ-nin nəşri, 1979.- 20 s

 

Kamilov Mirnağı Ağaseyid oğlu. Neft və qaz qurğuları və texnoloji proseslər /..Kamilov, .C.Nəsirov, .R.Məmmədov; Elmi red.: R.S.Qurbanov.- Bakı: Araz, 2003.- 281 s. , şəkil, cədvəl ; 30 sm.
 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Dəyişən cərəyan elektrik dövrələri [Mətn]: Qeyri-elektrotexniki ixtisaslar üçün. Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov, M.Ş.Ağaməmmədov.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2005.- 192 s.

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Diaqramlarla təsvir olunmuş elektrotexnika [Mətn]: Dərs vəsaiti /Rəna Kazımzadə; Red.: A.M.Həşimov; Rəyçi: Ə.M.Quliyev; Azərbaycan Respublikası Təhsil Probleemləri İnstitutu.- Bakı: ADNA, 2005.- 194 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn] /R.Z.Kazımzadə; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: N.D.Abdullayev; Rəyçi: E.M.Fərhadzadə, R.V.Babayev, N.M.Quliyev. Bakı: Azərb. DNA, 2000. 180 s.: 165 ill

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsi ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov, M. S. Ağaməmmədov ; elmi red. A. Həşimov ; rəyçi F. Məmmədov, Ə. Kuliyev, T. Əhmədova.- Bakı : [s.n.] , 2012. -356, [1] s.


Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnika [Mətn]: [dərs vəsaiti] /R.Z.Kazımzadə, C.S.Əsgərov; Rəyçilər. A.M.Həşimov, İ.A.Abdullayev.- Bakı: 2008.- 349 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnika, radiotexnika və elektronika ali texniki məktəblər üçün dərslik /R. Z. Kazımzadə, C. S. Əsgərov ; rəyçilər F. Məmmədov, T. Əhmədov, T. Əhmədova ; elmi red. A. Həşimov.-Bakı : [s. n.] , 2013.- 378, [1] s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları ali məktəb üçün dərslik /R.Z.Kazımzadə, S.M.Tağızadə, S.B.Yusifova; elmi red. A.Həşimov; rəy verən. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.- Bakı: [s.n.], 2012.- 297, [11] s.

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Qeyri-xətti elektrik dövrələri [Mətn] /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, V.C.Əsgərov.- Bakı: Azərnəşr, 2008.- 312 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Nəzəri elektrotexnika [Mətn] /R.Kazımzadə; red. A.M.Həşimova; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- Bakı: ADNA, 2003.- 226 s. , ill. ; 20 sm.

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Nəzəri elektrotexnika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.Kazımzadə; elmi red. A.Həşimov; rəy ver. F.Məmmədov, Ə.Kuliyev, E.Fərhadzadə.- Bakı: [ADNA], 2011.- 529, [1] s.
 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatının layihələndirilməsi [Mətn]: dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, T.Ş.Hüseynov, R.Ə.Muradova.- Bakı: ADNA-nın nəşri, 2008.- 152 s.

 

Kazımzadə Rəna Zəki qızı. Visual Basic və MS Excel-dən KURS layihəsi və BURAXILIŞ işlərinin icrası üçün istifadə edilməsi: "Sənaye müəsissələrinin elektrik təchizatı" ixtisası üçün: Dərs vəsaiti /R.Z.Kazımzadə, M.Ş.Ağaməmmədov, C.S.Əsgərov; Rəyçilər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: ADNA, 2006.- 325 s.
 

Kazımzadə Zəki İsgəndər oğlu. Elektrotexnikanın nəzəri əsasları [Mətn] /Z. İ. azımzadə; elmi red. R. Kazımzadə.-Bakı :UniPrint ,2010.
 

Kəngərli Ulduz Səttar oğlu. Qeyri-xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi [Mətn]: Radiotexniki siqnallar və dövrələr: Dərslik /U.S.Kəngərli; Elmi red. İ.Q.Əfəndiyev.- Bakı: Maarif, 1991.- 440 s.
 

Kərimov Arif Məmməd oğlu. Elektrik veriliş xəttinin mexaniki hissəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /tərt. ed. A.M.Kərimov, A.Ə.Talıbov, M.P.Bayramov; elmi red. R.X.Məmmədov; rəyçilər A.M.Hüseynov, Ə.B.Balametov, A.Ə.Zöhrabov, S.M.Mirzəyeva.- Bakı: ADNA, 2010.- 102, [2] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Kərimov S.Q. İnformasiya sistemləri və verilənlər bazaları [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev; rəy ver. T.Əliyev, T.Qurbanov.- Bakı: Elm, 1999.- 209, [2] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformasiya sistemləri [Mətn] /S.Q.Kərimov; red. N.Vəliyev.- Bakı: Elm, 2008.-674, [2] s.
 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik/S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçilər T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: [Təhsil], 2009.- 434, [1] s.

 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. İnformatika [Mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. /S.Q.Kərimov, S.B.Həbibullayev, T.İ.İbrahimzadə; rəyçi T.A.Əliyev, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: [UniPrint], 2010.- 434, [2] s.
 

Kərimov Sabit Qəhrəman oğlu. Kompyuter elminin nəzəri əsasları [Mətn] : dərslik /S. Q. Kərimov, Y. B. Sərdarov; rəyçilər. R. Əliquliyev, Ə. Əliyev.-Bakı : [s. n.] , 2009. -289, [1] s.
 

Kərimov Zahid Hacı Bala oğlu. Maşın hissələri və yükqaldırıcı-nəqledici maşınlar [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Z.H.Kərimov; ixtisas red. R..Bədəlov.- Bakı: Maarif, 1985.- 416 s. , şək., cədv. ; 27 sm.

 

Qaradaği Eldar Məmməd oğlu. İstilik energetikası avadanlıqları [Mətn] E.M.Qaradaği, Z.R.İbrahimov, S.H.Binnətov.- B.: Ocaq, 2008.- 214 s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Elm və təhsilin informasiya təminatı sistemləri: [Monoqrafiya] /Vaqif Qasımov; Red.: Ə.M.Abbasov.- Bakı: Elm, 2005.- 116 s. , ill., cədvəl ; 20 sm.

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiya təhlükəsizliyinin əsasları [Mətn]: dərslik /V.Ə.Qasımov; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verənlər. S.Q.Kərimov, Ə.Ə.Əliyev.- Bakı: MTN Maddi-texniki Təminat Baş İdarəsinin NPM-i, 2009.- 339, [1] s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. İnformasiyanın qorunmasının müasir texnologiyaları [Mətn: dərslik / V.Ə.Qasımov; rəyçi Ə.Ə.Əliyev, V.H.Musayev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2011.- 112 s.

 

Qasımov Vaqif Əlicavad oğlu. Microsoft Word 2010 mətn redaktoru [Mətn]: dərs vəsaiti / V.Ə.Qasımov, A.Məmmədova; rəyçi A.Süleymanov, Z.Əmirov, A.Orucəliyev.- B.:[MTN-in Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyatı]; 2013.- 232, [1] s.
 

Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəriyyəsi [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.Kazımzadə; Tərtib edən: R.Kazımzadə; Rəy verənlər: A.M.Həşimov, İ.M.Abdullayev.- Bakı: Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası, 2007.- 144 s.

 

Qeyri-müəyyənlik şəraitində qərarların qəbulu və idarəetmə: Dərslik /R.Əliyev, S.M.Cəfərov, M.C.Babayev, E.R.Zeynalov, L.A.Qardaşova. B.: Zaman-3, 2003.- 214 səh.
 

Qəhrəmanov V.A. Rəqəm elektronikasının əsasları [Mətn] /V.A.Qəhrəmanov; Red.: F.R.Xalıqov; Rəy verənlər: Ə.H.Qəhrəmanov, S.R.Əhmədov.-Bakı: Çaşıoğlu, 1999.- 125 s.
 

Qəhrəmanzadə Abdul Həmdulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri[Mətn]:.- Bakı: Maarif, 1995.- 207 s.
 

Qəhrəmanzadə Abdul Həmidulla oğlu. Rəqəmli kommutasiya sistemləri və şəbəkələri /A. H. Qəhrəmanzadə; Red.: N. İsmayılov, E. Muradov.- B.: Elm, 2004.- 475 s.

 

Qroşev S.V. İnternet: sürətlə və hər şey haqqında: Ekspress-kurs /S.V. Qroşev; A.O.Kosyubinski; Tərcümə və red.: Ə.Salamov.- Bakı: Adiloğlu, 2003.- 206 s.
 

Quliyev Əli Məmməd oğlu. İstilik texnikası [Mətn]: Ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Ə.M.Quliyev; Rəyçi: F.İ.Kəlbəliyev.- Bakı: Təhsil NPM, 2006.- 200 s.

 

Quliyev Natiq Əliabbas oğlu. Elektron imza, elektron kommersiya [Mətn]: informatika: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /N.Ə.Quliyev; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçilər. V.R.İbrahimov, F.B.İmranov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Bakı Dövlət Universiteti.- Bakı: [s.n.], 2008.- 344, [2] s. , şək. ; 21 sm.

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik işıqlanmasının əsasları: Dərs vəsaiti /R.K.Quluzadə, M.H.Həmidov, R.Ə.Muradova; Elmi red.: R.Z.Kazımzadə.- Bakı: ADNA, 2005.- 224 s.

 

Quluzadə Rafiq Kazım oğlu. Elektrik ölçmələri və elektronika [Mətn]: Dərs vəsaiti /R.K. Quluzadə; Red.: R.V.Babayev; Rəyçilər: T.M.Qasımzadə, İ.A.Quliyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: ADNA, 1996.- 128 s.


Qurbanov Bəşarət Adil oğlu. Microsoft Excel XP-də iqtisadi məsələlərin həlli [Mətn]: Dərs vəsaiti /B. Qurbanov, M.Əlizadə, S.Hacızadə; Elmi red. T.Əliyeva; Rəyçilər. F.İsayev, İ.Musayev; Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti.- Bakı: "MSV Nəşr", 2007.- 516 s.

 

Qurbanov İsabal Əli oğlu. İnformatika [Mətn] İ.Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov, R.A.Abdullayeva; elmi red. M.S.Xəlilov; rəyçi. V.R.İbrahimov, K.Ş.Məmmədov.- B.: [Ərgünəş], 2012.- 420, [3] s.

Qurbanov İsabal Əli oğlu. Riyazi proqram paketləri:
Dərs vəsaiti /İ. Ə.Qurbanov, A.İ.Qurbanov; Elmi red.: A.Y.Əliyev; Rəyçilər: M.S.Xəlilov, E.M.Məmmədov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 168 s.
 

Qurbanov Teyqubad Bayram oğlu. Avtomatlaşdırılmış elektrik intiqalı: Texniki ali məktəb tələbələri üçün dərslik /T.B.Qurbanov; Elmi red.: E.Q.İsmibəyli.- Bakı: Şirvannəşr, 2004.- 330 s.

 

Qurbanov Azad İsa oğlu. Fərdi kompüterləri nproqram təminatı [Mətn]: [aliməktəblər üçün dərsvəsaiti] A.İ.Qurbanov, R.A. Abdullayeva; elmi red. Ə.M.Abbasov; rəy verən. Ə.Ə.Əliyev, V.R.İbrahimov, Ə.N.Nəsibov I cild.- [Bakı] Çaşıoğlu, 2006.-247, [1] s.

 

Qurbanov Azad İsa oğlu. Kompüter texnikası və proqramlaşdırma [Elektron resurs]: dərs vəsaiti A.İ.Qurbanov, E.M.Məmmədov, A.S.Hüseynova; elmi red. M.S.Xəlilov; rəy ver. K.Ş.Məmmədov [və b.].- B.: Təhsil, 2010.- 169 s.
 

Qurğuların hidravlikası [Mətn]: dərs vəsaiti /K.M.Məmmədov [və b.]; rəy ver. Z.Ə.Musayev, F.B.Bəşirov; elmi red. M.S.Mansurov; red. A.Ə.Mürsəlov.- Bakı: Çaşıoğlu, 2002.- 228 s.
 

Lipkin Boris Yulieviç. Sənaye müəssisələri və qurğularının elektrik təchizatı [Mətn]: orta ixtisas məktəblilər üçün dərslik /B.Y.Lipkin ; tərc. ed. A.Hüseynov.- B.: Maarif, 1985.- 401, [3] s.

 

Mahmudov Məsud Əhməd oğlu. Kompüter dilçiliyi [Mətn] M.Ə.Mahmudov; red. A.Axundov, İ.Tahirov; AMEA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu.- B.: Elm və təhsil, 2013.- 352, [4] s.

 

Mansurov Tofiq Məhəmməd oğlu. Çoxkanallı telekommunikasiya sistemləri [Mətn]: [ali məktəblər üçün dərslik] /T. M. Mansurov; rəy verənlər. F. H. Məmmədov və b.; red. Q. B. Bəybalayev I cild.- B.: Çaşıoğlu, 1999.- 160 s.

 

Mehdiyev Arif Şəfahət oğlu. Coğrafi informasiya sistemləri [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /A. Mehdiyev, A. İsmayılov ; red. R. M. Məmmədov.-Bakı: Müəllim, 2011. 231, [1] s.

 

Mexanizm, manipulyator və robotların layihələşdirilməmə-sinin avtomatlaşdırılması [Mətn]: elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /AzSSr Xalq Təhsili Nazirliyi. Ç. İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnsti-tutu.- B.: AzPİ, 1989.- 136 s.

 

Menecmentdə kompüter musiqisi fənni üzrə bakalavr dərəcəsi alan tələbələr ücün tədris proqramı [Mətn]: fərdi 120 saat /tərt. ed. R.T.Həsənova; red. T.M.Haciyev; rəyçilər Y.Ə.Axundava, X.S.Əhmədova; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Resp. Təhsil Problemləri İn-tu, Ü.Hacibəyli ad. Baki Musiqi Akad., Musiqi Menecmenti və Müasir Musiqi Texnologiyaları Kafedrası.- B.: [s. n.], 2009.- 36 s.: cədv., 21 sm.

 

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Pascal-dan Delphi-yə [Mətn]: ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti /Z.T.Məhərrəmov; elmi red. Ə.H.Nağıyev; rəyçilər F.H.Ələkbərli, M.F.Bəhmənov.- Bakı: Təhsil, 2010.- 410, [2]s.

 

Məhərrəmov Zakir Tülü oğlu. Turbo Pascal [Mətn]: dərs vəsaiti Z.T.Məhərrəmov; rəy verənlər Ə. H. Nağıyev, F.H.Hacıyev; elmi red. B.A.Abasov.- B.: [ADPU-nəşriyyat], 2013.- 211, [2] s.
 

Mənsimov Kamil Bayraməli oğlu. Kodlaşdırma nəzəriyyəsi [Mətn]: dərs vəsaiti /K. B. Mənsimov, F. G. Feyziyev, N. X. Aslanova; elmi red. T. A. Əliyev; rəy verən. C. K. Kazımov, A. Y. Əliyev.- B.: Bakı Universiteti, 2009.- 225, [1] s., cədv., şək.

 

Məmmədov A.Q. Nasoslar və kompessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti AzSSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M. Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İn-tu; A.Q.Məmmədov, V.H.Şərifov; red. M.A.Qarayev; rəy ver. H.P.Hüseynov, A.H.Ağayev.- B.: [s.n.] 1986.- 107, [1 ] s.

 

Məmmədov F.H. Kompüter riyaziyyatı [Mətn]: dərs vəsaiti /F.H.Məmmədov; M.T.Əliyeva; elmi red. Ə.U.Quliyev; rəyçi. Ə.Ə.Aslanov, R.H.Şirinov.- Gəncə: GDU nəşriyyatı, 2011.- 205, [1] s.

 

 Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F.A.Məmmədov; elmi red. Ə.Ə.Əliyev; rəyçilər C.K.Kazımov, F.T.İbiyev; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. Cild 2-ci hissə.- B.: OKA Ofset, 2008.- 271, [1] s.: şək., 20 sm.

 

 Məmmədov Fərman Oruc oğlu. Microsoft Windows XP sistemi [Mətn] : ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /F. O. Məmmədov ; elmi red. Ə. Ə. Əliyev ; rəyçilər C. K. Kazımov, F. T. İbiyev ; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dillər Un-ti. 1-ci hissə, B:. OKA Ofset, 2009.351, [1] s. şək
 

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Azərbaycanda günəş enerjisindən istifadə və müasir günəş energetik qurğuları.-Bakı: Proqres , 2011.
 

Məmmədov Fuad Faiq oğlu. Günəş energetikası terminləri lüğəti.-Bakı: Elm, 2009.

 

Məmmədov Havar Əmir oğlu. Xətti elektrik dövrələri nəzəriyyəsi [Mətn]: [ali texniki məktəblər üçündərslik] H.Ə.Məmmədov, N.X.Əliyev; elmired. A.M.Həşimov, X.İ.Nəbiyev; rəyverən. N.A.Yusifbəyli [və b.]B.: [s.n.] 2011.- 599, [1] s.

 

Məmmədov Mirabbas Ağaqulu oğlu. Neftayırma zavodlarında müasir avtomatik idarəetmə sistemləri M.A.Məmmədov; Elmi red.: İ.R.Əfəndiyev.- B.: Elm, 2003.- 268 səh. cədvəl 22 sm. [4] v. sxem

 

Məmmədov Oqtay Mustafa oğlu. Elektron hesablama maşınlarının fiziki iş prinsiplərinin orta məktəbdə öyrədilməsi [Mətn] /O.M. Məmmədov Elmi red.: E.Ə. Eyvazov; Təhsil Problemləri Üzrə Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Baş Pedaqoji Kadrların İxtisasının Artırılması və yenidən hazırlanması İnstitutu. B.: Elm, 2000. 124 s.: sxem, cədvəl, ill
 

Məmmədov Tofiq Məmməd oğlu. Qeyri-xətti elektrik dövrələrinin nəzəri əsasıarı [Mətn]: [Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti] /T.M.Məmmədov, N.M.Nəsibova.- Bakı: Elm, 1995.- 240 s.
 

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu. Yastıqlqrın EHM-də hesablanması ali texniki tələbələr üçün dərs vəsaiti /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov ; rəyçilər Y. Əmənov [və b.] .-Bakı : [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası] , 2012. -52 s.

Məmməd-zadə Orxan Əli-Əşrəf oğlu.
Sərbəst işlərin yerinə yetrilməsinə aid tapşırıqlar "Maşın hissələri və konstruksiyaetmənin əsasları" və "Maşın hissələri və yükqaldırıcı maşınlar" fənləri üçün metodik vəsait /O. Ə. Məmməd-zadə, R. B. Ərəbov ; rəyçilər Ö. M. Kərimov, S. Y. Əliyeva ; Azərb. Dövlət Neft Akad., "Maşınların dinamikası və möhkəmliyi" kafedrası .-Bakı : [Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası] , 2012. -64 s.

 

Mərdanov Misir Cümayıl oğlu. İnformatika 1-ci sinif ümumtəhsil məktəbləri üçün dərslik /M.C.Mərdanov, İ.A.Babayev, İ.C.Sadıqov; elmi red. R.Mahmudzadə; rəyçilər Ə.Əliyev, F.Hacıyeva, C.Nəbiyeva.- Bakı: Bakı, 2006.- 48 s. , şək. ; 29 sm.
 

Mərkəzdənqaçma nasoslarının özlü mayelərlə işləməsi [Mətn] : dərs vəsaiti : [hidravlik maşınlar, hidravlik intiqallar və hidropnevmatika"] M. A. Qarayev, Ə. H. Əzizov, S. A. Mahmudov, V. H. Əzizov ; red. R. M. Səttarov ; rəy verənlər S. O. Hüseynov, V. H. Şərifov ; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.-Bakı [s.n.] 2008. ADNA 195, [1] s.

 

Murquzov M.İ. Fiziki elektronikadan laboratoriya praktikumu [Mətn]: dərs vəsaiti /M.İ.Murquzov, A.S.Ələkbərov, C.M.Səfərov; elmi red. N.A.Əhmədov.- Bakı: MBM, 2013.- 127, [1] s. şək

 

Musayev V.H. Kompüterin arxitekturası [Mətn]: ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /V.H.Musayev, N. Q.Hüseynova, K.Ə.Əbilov; elmi red. R.Ə.Həsənov; rəyçilər O.Q.Nüsrətov, A.Ş.Süleymanov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.- Bakı: [AzTU], 2009.- 263, [1] s.


Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin xarici qurğuları [Mətn] /V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, elmi red. R.A.Həsənov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, Azərbaycan Texniki Universiteti.- Bakı: AzTU, 2003.- 50, [2] s. , şək. ; 20 sm

 

Musayev Vidadi Həsən oğlu. Kompüterlərin texniki təminatı və modernləşdirilməsi/ V.H.Musayev, Ə.İ.Şirinov, M.M.Qənbərov; Elmi red.: R.Ə.Həsənov; Azərbaycan Texniki Universiteti.- B.: Elm, 2005.- 296 s.

 

Musayev Zakir Səməd oğlu. Hidravlika və hidravliki maşınlar: Dərslik /Z.S.Musayev, K.M.Məmmədov, T.M.Mahmudov; Elmi red.: M.S.Mansırov.- Bakı: Təhsil, 2005.- 420 s. , cədvəl, ill. ; 21 sm.

Müasir idarəetmə nəzəriyyəsi. [Mətn] /R.Ə.Əliyev, S..Cəfərov, .C.Babayev, L..Zeynalova; Red.: B..Əhmədov.- Bı: [DN], 2002.- 231 s. , ill. ; 21 sm

 

Mürəkkəb enerji sisteminin ənənəvi, alternativ enerji mənbələrinin və elektrik şəbəkələrinin inlişafı şəraitində effektivliyinin təmini məsələləri [Mətn] : elmi əsərlər toplusu /"Azərenerji" Açıq Səhmdar Cəmiyyəti, "Azərbaycan Elmi-Tədqiqat və Layihə-Axtarış Energetika İnstitutu" MMC ; red. heyəti : R. İ. Mustafayev, N. R. Rəhmanov, E. M. Fərhadzadə [və b.] ; məsul red. Ə. M. Hüseynov.B.: Elm, 2010.206, [1] s. cədv., il

 

Müslümov Vasif Babaqulu oğlu. İnformatika tələbələr, bakalvrlar, doktorantlar, dissertantlar, magistraturaya, və vakant iş yerlərinə qəbula hazırlaşanlar üçün vəsait /V.B.Müslümov, M.M.Mehdiyev; red. şurası M.M.Abbaszadə [və b.] (elmi red., ön söz); red. heyəti T.A.Bədəlov [və b.]; red. N. L.Əliyev; rəyçi. Ə.Ə.Əliyev, R.Ə.Mahmud-zadə, A.P.Orucəliyev; dil və üslub üzrə red. S.Ş.Nuriyev, N.M.Musayev; Tələbə Qəbulu Üzrə Dövlət Komissiyası.- Bakı: [TQDK-Abituriyent], 2013.- 359, [1] s. , şək., cədv., ; 26 sm.
 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Avtomatik çevirici qurğu [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Tesla SKV-7 markalı radiovericisinin elektrik mühərrikinə yağlama dirsəyinin əlavə edilməsi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi. Radio-translyasiya magistral xətlərinin çəkilməsində taxta kronşteynlərin tətbiqi [Mətn]: informasiya vərəqi /Naxçıvan sahələrarası ərazi Elmi-Texniki İnformasiya və Təbliğat Mərkəzi; Azərb. SSR, Döv. Plan Komitəsinin Azərb. Elmi-Tədqiqat Elmi Texniki İnformasiya və Texniki-İqtisadi Tədqiqatlar İn-tu; [red. C.S.Əliyev].- Naxçıvan: ETİTM, 1985.- 4 s.

 

Naziyev Ceyhun Yaşar oğlu. Maye və qazların istilik tutumunun ölçülməsi metodikası: Metodik vəsait C.Y.Naziyev; Red.: Q.T.Həsənov; Rəyçilər: F.A.Əhmədov, Y.S.Feyziyev; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 157 səh.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Azərbaycanda istilik-energetikasının tarixi və metodologiyası Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev; Elmi red.: H.Q.Feyziyev; Rəyçilər.: F.İ.Kəlbiyev, M.R.Mustafayev.- B.: Elm, 2001.- 203 səh.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Maye və qazların istilikkeçirməsinin ölçülməsi [Mətn] Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.M.Bəşirov; elmi red. K.M.Abdullayev.- B.: Elm, 2001.- 171 s.

 

Naziyev Yaşar Mövlud oğlu. Tətbiqi termodinamika [Mətn]: Texniki universitetlər üçün dərs vəsaiti /Y.M.Naziyev, C.Y.Naziyev, M.A.Talıbov; Rəy verən. H.Ə.Feyziyev, H.İ.İsayev; İxt. red. M.M.Bəşirov.- Bakı: Təhsil, 2007.- 254 s. , cədvəl, ill. ; 20 sm.

 

Nəbiyeva Cəmalə Oruc qızı. İnformatikanın praktiki əsasları [Mətn]: [ali məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti] C.O. Nəbiyeva; elmi red. A.F.Əliyev; rəyçi. M.A.İsmayılov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Dəniz Akademiyası.- B.: [ADPU-nun nəşriyyatı], 2012.- 146, [1] s.
 

Nəcəfov Ramiz Əbdüləli oğlu. Kompüterlə üz-üzə: Kompüterlərin texniki quruluşu; MS-DOS əməliyyat sistemi; Windows 98; Word 2000 mətn redaktoru; Excel 2000 cədvəl professoru /R.Ə.Nəcəfov.- Bakı: Çıraq, 2003.- 295 s.

 

Nəsirov Vaqif İbad oğlu. Elektrik dövrlərinin nəzəri əsasları [Mətn] : dərs vəsaiti /V. İ. Nəsirov (red.), E. V. Nəsirov, S. A. Səmədov ; Azərb. Resp. Müdafiə Nazirliyi, Azərb. Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi. B.: ADPU, 2015.- 294, [1] s.: şək., 20 sm.

 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrik şəbəkə və sistemləri [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /A.O.Orucov, N.İ.Orucov, Q.S.Sadıqov; Rəyçi: E.H.Süleymanlı.- Bakı: Elm, 2001.- 210 s.
 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Elektrotexniki materiallar [Mətn]: /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, B.Q.İbrahimov; elmi red. H.A.Həşimov; rəyçilər. Z.Ə.İskəndərzadə, R.A.Mehdizadə.- Bakı: [s. n.], 2009.- 407, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

 

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası [Mətn]: dərslik /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev; red. N.İ.Orucov; rəyçilər. Ə.M.Quliyev, F.İ.Seyidov.- Bakı: [s.n.], 2008.- 261, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Orucov Allahverdi Oruc oğlu. Kabel texnikası fənnindən kurs layihəsi (işi) və buraxılış işlərinə aid dərs vəsaiti [Mətn] /A.O.Orucov, S.N.Niftiyev, S.V.İmanov; rəy verənlər. E.S.Səfiyev, N.İ.Orucov.- Bakı: Təhsil NPM, 2008.- 225, [1] s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Paşayev Arif Mir Cəlal oğlu. Radiasiyadan mühafizə: Dərs vəsaiti /A.M.Paşayev, A.A.Bayramov, S.X.Ağayeva; Resenzentlər: Ç.O.Qacar, M.K.Kərimov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 148 s.

 

Pələngov Əbülfət Qulam oğlu. İnformatika: Basic və Pascal proqramları üzrə praktik və nəzəri kurs [Mətn] /Ə.Q.Pələgov, M.Ə.Alışov, Q.İ.Əliyev; Rəy. Ə.M.Məmmədov, N.S.Rüstəmov; Elmi red. Z.Ə.Tağıyeva Bakı , 2005.- 194 s.

 

Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika elmi-texniki Konfrans Poçt və teleqraf Nazirliyinin təşkil edilməsinin 86 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycanda poçt rabitəsi və elmi-texniki tərəqqi" Respublika Elmi-Texniki Konfransı : Proqram və materiallar /Elmi red.: T.M.Mansurov; S.M. Yusifov adina RER ETS "Azərpoçt" Dövlət Müəssisəsi Oktyabr 2004.- Bakı: Elm, 2004.- 142 s.
 

Rabitə tarixindən [Mətn]: (Radiotexnika fakültəsinin tələbələri üçün metodik göstəriş) /Elmi red. L.M.Vəliyev; Rəyçi. K.Ə.Hacıyev, L.İ.Hüseyinova; Tərt. İ.H.Tağıyev; Respublika Tədris-Metodika Mərkəzi; Ç.İldırım adına APİ.- I hissə.- B.: 1991.- 56 s.

 

Radiotexnika və elektronika [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti Az SSR, Alivə Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov ad. Azərb. Neft və Kimya İn-tu; müəllif və red. K.N.Quluzadə C.S.Əsgərov, R.V.Babayev [və b.]; I hissə.- B.: Azərb. NKİ, 1979.- 128, [4] s.

 

Radioverici qurğular [Mətn]: fənnindən laboratoriya işlərinə dair metodiki göstərişlər /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, Ç. İldırım ad. Azərb. Politexnik İn-tu; tərt. ed. E.Ə.Əhmədov, Ə.A.Məmmədov; elmi red. İ.R.Məmmədov; rəyçi Ə.B.Əsgərov, B.Ə.Abdullayev.- B.: [Ç.İldırım ad. APİ], 1984.- 57, [3] s.

 

Rəhimov Elşən Rasif oğlu. Korporativ şəbəkələrin idarə edilməsi [Mətn] /Rəhimov,E.R.; Elmi red.Y.N.İmamverdiyev; AMEA İnformasiya Texnalogiyası İnstitutu.- B.: İnformasiya Texnologiyaları, 2008.- 323 s.

 

Rəhimova Esmira Hüseyn qızı. Elektrotexnikanın əsasları ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələri üçün : dərs vəsaiti /E. H. Rəhimova ; red. Ş. Əsgərov ; elmi red. F. İbadov ; rəyçilər. M. İ. Murquzov, Y. Q. Nurullayev, A. M. Hüseynov, S. Ə. Nəbiyeva.-Bakı : MBM , 2013.- 183, [1] s.

 

Robototexniki sistemlərin funksional mexanizmlərinin layihələndirilməsi və detallarının möhkəmliyə və ömüruzunluğuna hesablaşması [Mətn]: Elmi əsərlərin tematik məcmuəsi /Ç.İldırım adına Azərbaycan Politexnik İnstitutu.- B.: AzPİ, 1991.- 120 s.
 

Rüstəmov Ə.M. İnformatika [Mətn]: magistraturaya və dövlət qulluğuna qəbul imtahanlarına hazırlaşanlar və bakalavr təhsil pilləsində oxuyanlar üçün şəxsi təhsil yönümündə mövzular və testlər /Ə.M.Rüstəmov; elmi red. M.Ş.Qocayev; rəyçi. N.S.Süleymanov, E.M.Məmmədov.- Bakı: UniPrint, 2010.- 497, [1] s. , ill., cədv. ; 25 sm.
 

Rüstəmov Əli Musa oğlu. İnformatika [Mətn]: Azərbaycan, rus və ingilis dillərində izahlı terminlər lüğəti: Şagird və tələbələr üçün köməkçi dərs vəsaiti /Ə.M.Rüstəmov, E.M.Hüseynov; Elmi red.: T.M.Əliyev.- Bakı: BDU, 1996.- 365 s.

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik idarəetmə nəzəriyyəsi fənnindən MATLAB /Simulink paketində yerinə yetirilən laboratoriya işləri [Elektron resurs] : Xətti sistemlər /Q. Ə. Rüstəmov, V. Q. Fərhadov, R. Q. Rüstəmov ; Azərbaycan Texniki Universiteti "Avtomatika və idarəetmə" kafedrası.- B.: [s.n.], 2011.- 140 s.: şək., cədv.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik [Mətn]. 1-ci hissə /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. AMEA-nın akademiki T.A.Əliyev, t.e.d., prof. İ.R.Əfəndiyev.- B.: Nasir, 2003.- 528, [5] s.: cədv., şək., 21 sm.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi. Qeyri-xətti və xüsusi təyinatlı xətti tənzimləmə sistemləri: ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q.Ə.Rüstəmov; elmi red. F.H.Ələkbərov; rəy verənlər. T.A.Əliyev, İ.R.Əfəndiyev 2-ci hissə.- Bakı: Nasir, 2006.- 528, [5] s. , cədv., şək. ; 21 sm.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi : MATLAB / Simulinkdə modelləşdirmə.-Xətti tənzimləmə sistemləri : ali texniki məktəblər üçün dərslik /Q. Ə. Rüstəmov ; rəy verən. T. A. Əliyev, İ. R. Əfəndiyev ; elmi red. F. H. Ələkbərli 1-ci hissə.-Bakı : Elm və təhsil , 2012.-749, [3] s.

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Dinamik sistemlərin identifikasiyası, modelləşdirilməsi və simulyasiyası [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 116 s.: şək., cədv.,

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Optimal və adaptiv idarəetmə sistemləri [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov, A. T. Məmmədova ; elmi red. R. Əhmədov.- B.: [AzTu-nun nəş-tı], 2015.- 265 s.: şək., cədv.

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Rəqəm tənzimləmə sistemləri [Elektron resurs] : mühazirələr konspekti : [dərs vəsaiti] /Q. Ə. Rüstəmov ; elmi red. M. İ. Seyidov. Bakı: [AzTU], 2016.- 289 s.: şək., cədv.,

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Riyazi modelləşdirmə və simulyasiya [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv.,

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Siqnalların rəqəmli emalı [Elektron resurs] : mühazirələr konspekti : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. M. Əhmədov. Bakı: AzTU, 2016.- 294 s.: şək., cədv.,

 

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Sistemlərin dayanıqlığı [Elektron resurs]: MATLAB /Simulinkdə modelləşdirmə: ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q. Ə. Rüstəmov, A. T. Məmmədova ; elmi red. R. Əhmədov.- B.: AzTu-nun nəş-tı, 2015.- 163 s.: şək., cədv., portr.

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyətin adaptiv idarə edilməsi [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 119 s.: şək., cədv.,

Rüstəmov Qəzənfər Ərəstun oğlu. Vəziyyət tənzimləyiciləri və adaptiv idarəetmə [Elektron resurs] : ali texniki məktəblər üçün dərs vəsaiti : ["Education and culture - Tempus" proqramı əsasında] /Q. Ə. Rüstəmov ; red. R. Talibi-Dəryani. Bakı: AzTU, 2015.- 120 s.: şək., cədv.,

Sadıxov Əhməd. Assembler proqramlaşdırma dili.- B.: 2012.- 62 s.

 

Sadıxov Əhməd. C++ proqramlaşdırma dili 3-cü buraxiliş.- B.: 2013.- 74 s.

 

Sadıxov R.Ə. Proqramlaşdırma [Mətn] /R.Ə.Sadıxov, S.B.Həbibullayev; "Azərbaycan Hava Yolları" Dövlət Konserni; Milli Aviasiya Akademiyası; Red.:V.İ.Bədəlov. III hissə.- B.: 2007.- 99 s. cədvəl, ill


Sadıqov İsmayıl Calal oğlu. İnformatika 9 ümumtəhsil məktəblərinin 9-cu sinfi üçün dərslik /İ. C. Sadıqov, R. Mahmudzadə, N. İsayeva; elmi red. R. Əliquliyev; rəyçi Ə. Əliyev [və b.].- B.: Bakı nəşr : [Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi], 2011.- 128 s.
 

Sadıqov Oqtay Məcid oğlu. Elektronika [Mətn]: ingilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /O. M. Sadıqov, Z. S. Musayev ; elmi red. Z. Ə. İsgəndərzadə, M. R. Axundov.- I Hissə.- Bakı : Elm , 2011. - 284, [1] s.

 

Sadıqov Oqtay Məcid oğlu. Elektronika İngilis, rus və azərbaycan dillərində izahlı terminoloji lüğət /J. V. Sadıqov, Z. S. Musayev ; elmi red. Z. Ə. İsgəndərzadə, M. R. Axundov II hissə.-Bakı : Elm , 2013.-313, [2] s.


 Sadıqov Qalib Süleyman oğlu. Sənaye müəssisələrinin elektrik təchizatı [Mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Q.S.Sadıqov, N.İ.Orucov; Red. O.S.Sadıqov.- Bakı: AzTU, 2004.- 312 s. , ill. ; 21 sm.

 

 Sadıqov Şəmil Kamil oğlu. Azərbaycan dilini öyrənirəm [Mətn]: [Azərbaycan dilini öyrənmək istəyənlər üçün dərs vəsaiti] /lay. rəhb. və ideya müəl. H.Cavadov; tərc.: V.Tağıyeva, A.Xankişiyeva, D.Kulibaba; elmi red. T.Hacıyev; red.: Z.Sadıqova [və b.]; Azərb. Resp. Gənclər və İdman Naz., Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu.- B.: Hədəf nəşrləri, 2014.- 243, [5] s. portr., fotoşək., rəng. il., cədv., xəritə, gerb
 

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Kargüzarlığın əsasları və çap vasitələrindən istifadə qaydaları: Dərslik /Ə.G.Salamov; Elmi red.: N.Cəfərov; Naşir: T.Vəlixanlı.-B.: Mütərcim, 2002.- 332 s.

 

Salamov Əhəd Gülməmməd oğlu. Exsel: Məlumat bazalarının yaradılması və mühasibat sənədlərinin tərtibatı I hissə /Əhəd Salamov.- Bakı: Çıraq, 2004.- 196 s.

 

Salmanova Mahilə Əlif qızı. İnformatikanın əsasları [Mətn]: dərs vəsaiti M.Ə.Salmanova, M.N.Əlizadə; elmi red. Y.Abdullayev; elmi məsh. E.Seyidzadə; rəyçi Ə.Məmmədov [və b.]; dizayner Z.Əliyev; Azərb. Resp. TəhsilNazirliyi, Bakı Biznes Un-ti.- B.: [Bakı Biznes Universiteti], 2013.- 379, [1] s.

 

Seyidov Etibar Vaqif oğlu. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma /E.V.Seyidov; Qafqaz Universiteti; Korrektor: V.Abbasova; Dizayner: S.Kazımov.- B.: Adiloğlu, 2004.- 302 s.

 

 Seyidov Fəxrəddin İbrahim oğlu. Elektrostatik sahə və onun hesablanma metodları: Dərs vəsaiti /F.İ. Seyidov, C.N. Həsənov, G.Ş. Salayev; Rəy verənlər: A.M. Həşimov, H.Ə. Məmmədov; Azərbaycan Texniki Universiteti. B.: Çaşıoğlu, 1999. 124 s. ill

 

 Seyidov Məmməd İbad oğlu. Sistemli təhlil və modelləşdirmə [Mətn]: Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi üçün metodik göstərişlər M.İ.Seyidov; Naşir. Q.İsabəyli; Red. B.O.Əhmədov; Azərbaycan Respublikasının Təhsil Problemləri İnstitutu, Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası.- B.: Şirvannəşr, 2007.- 72 s.

 

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Borland C++ ilə obyektyönlü proqramlaşdırma [Mətn]: [dərs vəsaiti] /E.Seyidzadə; Elmi red. X.İsmayılov; Rəyçilər: F.İsayev, A.Adamov; Qafqaz Universiteti.- Bakı: 2007.- 303 s.

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Corel Draw 12 [Mətn]: Vektor qrafik redaktoru. versiya 12 Dərs vəsaiti /Etibar Seyidzadə, Mətləb Əlizadə; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov; Elmi məsləhətçi. T.Əliyeva; Rəyçilər. H.Orucov, T.Əliyeva, V.Lalayev.- Bakı: MSV, 2006.- 280 s.

 

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft Power Point [Mətn] /E.V.Seyidzadə, M.Əlizadə, M.Salmanova; Elmi red. X.İsmayılov, N.Bəşirov; Rəyçi. A.Adamov, H.Quliyev.- Bakı: Orxan, 2005.- 32 s. , ill. ; 21sm.

Seyidzadə Etibar Vaqif oğlu. Microsoft PowerPoint XP [Mətn]: Dərs vəsaiti /E.Seyidzadə, M.Əlizadə, S.Şabanova; Elmi red. Y.Abdullayev, X.İsmayılov.- Bakı: Orxan, 2005.- 164 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Radiasiya təhlükəsizliyi, radiometriya və radiokimyanın əsasları: [Dərslik] /R.S.Səfərov, S.S.Gözəlov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik Məktəbi.- B.: 2001.- 112 s.

 

Səfərov Rabil Sabir oğlu. Radiasiya nəzarəti vasitələrinin nəzəriyyəsi və quruluşu: Dərs vəsaiti /R.Səfərov, S.Gözəlov; Red.: H. Ocaqov; Azərbaycan Ali Hərbi Dənizçilik məktəbi.- Bakı: AAHDM, 2003.- 143 s. , şək. ; 21 sm.

 

Sənaye istilik energetikası (0308) ixtisası üzrə gündüz şöbəsində təhsil alan tələbələr üçün istehsalat (layihə istismar) təcrübəsi proqramı [Mətn] /Azərb. SSR Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərb. Neft-Kimya İn-tu; tərt. ed. K.M.Abdullayev, H.Q.Yaqubov, A.S.Əlizadə.- B.: Azərb. NKİ, 1980.- 12 s.

 

Struktur proqramlaşdırma: Metodik vəsait /Təhsil Problemləri üzrə Respublika Elmi-Metodik Mərkəz; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası; Red.: F.H.Ağayev; Rəy verən: Ə.Ə.Əliyev, S.İ.Yusifov.- Bakı: ADNA, 2000.- 76 səh.

 

Sultanzadə Z.M. Mikrokontroller texnikası [Mətn]: "Elektron hesablayıcı vasitələrin konstruksiya edilməsi və texnologiyası", "Elektron cihazları və qurğuları", "Hesablama maşınları, kompleksləri, sistem və şəbəkələri" ixtisası üzrə ali məktəblər üçün dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; elmi red. X.T.Bayramov; rəyçi. O.O.Nüsrətov [və b.]; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi., Azərb. Texn. Un-ti.- Bakı: [s.n.], 2010.- 311, [3] s.

 

Sultanzadə Zahid Müzəffər oğlu. Elektron aparatlarının konstruksiya və texnologiyasında mikroprosessorlar [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.M.Sultanzadə, N.Q.Hüseynova; rəyçilər. O.Q.Nüsrətov, X.T.Bayramov.- B.: Çaşıoğlu, 2001.- 151, [1] s., cədv., şək.; 20 sm.
 

Süleymanlı Epikür Həsən oğlu. Elektrik sistemlərində keçid prosesləri [Mətn]: dərs vəsaiti /E.H.Süleymanlı, V.A.Kələntərov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər. İ.A.Quliyev, Ə.Ə.Fərhadov; Azərbaycan SSR, Ali və Orta İxtisas Təhsili Nazirliyi, M.Əzizbəyov adına Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutu I hissə.- B.: [s.n.], 1985.- 123, [2] s.


Şükürov Rəhim İzzət oğlu. Metallurgiya [Mətn]: ali texniki məktəblər üçün dərslik /R.İ.Şükürov, M.M.Rəhimov; elmi red. H.D.Novruzov.- Bakı: Maarif, 1985.- 343, [1] s. , cədv., şək. ; 22 sm.
 

Talıbov Abdulla Əli oğlu. Elektrik sistemlərinin etibarlığı [Mətn]: dərs vəsaiti /A.Ə.Talıbov; red. A.M.Kərimov; rəyçilər T. M. Lazımov, V. İ. Abdullayev, A.M.Hüseynov, E.N.Hüseynov.- Bakı: ADNA, 2009.- 96 s. , cədv., şək. ; 21 sm.
 

Tağıyeva Zemfira. İnformatika və İKT [Mətn]: dərs vəsaiti /Z.Tağıyeva, G.Həsənov, S.Cəbrayılzadə; red. Ə.Q.Pələngov; rəyçilər. G.M.Gülablı, F.Qırxlarov, S.S.Həmidov; S.Kərimzadə; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, Azərb. Dövlət Ped. Un-ti.- B.: [s. n.], 2011.- 315, [1] s

 

Tağızadə Sakit Məmmədqulu oğlu. Elektrotexnikanın əsasları [Mətn] : ali məktəblər üçün dərslik /S. M. Tağızadə, S. B. Yusifova ; elmi red. R. Kazımzadə. H. 1. Bakı: [ADNA], 2015.- 273, [2] s.: şək., 20 sm.

 

Talışınski Rəfael. Bərpa olunan saf enerji mənbələri [Mətn] /R.İ.Talışınski, N.M.Əliyev, L.H.Həsənova, R.R.Əlizadə.- Bakı: Ayna Mətbuat Evi, 2007.- 71 s.
 

Telemexanika [Mətn]: Funksional elementlər, qovşaqlar və qurğular: Dərs vəsaiti /R.T.Hümbətov, İ.M.Abdullayev, A.H.İsmayılov, A.Ə.Əhmədov; Rəy ver. M.Ç.Paşayev, B.Q.İbrahimov; Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası. B.: ADNA, 1994.- 116 s.

 

3ds Max 2009 [Mətn]: üçölçülü qrafika və animasiya /M.N.Əlizadə, R.Ə.Balayev, B.A.Qurbanov, Ö.H.İsmayılov; elmi red. Y.Abdullayev; rəyçilər. E.Əliyev, H.Quliyev; dizayn. Z.Əliyev; naşir. V.Mayılov; Azərb. Resp. Təhsil Nazirliyi, ADİU I kitab.- Bakı: "MSV Nəşr", 2009.- 248 s. , şək., portr. ; 22 sm.
 

Ümumi hidrogeologiya. [Mətn] Ali məktəblər üçün dərslik.- Bakı: 2008.- 155 s.

 

Vəlizadə Elmir Tofiq oğlu. Microsoft Office 2007 paketi [Mətn]: Word, Access, Exel, Power Point E.Vəlizadə, Z.Əmirov; red. S.Q.Kərimov.- B.: [Şərq-Qərb], 2012.- 754, [2] s.

National Library of Azerbaijan All Rights Reserved