Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

BİBLİOQRAFİK SORĞU

HÖRMƏTLİ OXUCULAR!

Bu bölmə sizə məsafədən sorğu (virtual) biblioqrafik sorğu xidmətini təqdim edir. Bölməyə daxil olmaqla kitabxanaya gəlmədən, iş və ya yaşayış yerindən ayrılmadan İNTERNET vasitəsilə konkret nəşrin (kitab, jurnal, qəzet. not və s.) Milli Kitabxananın fondunda olub-olmaması haqqında məlumat əldə edə bilərsiniz.

Sorğular bazar ertəsindən başqa hər gün saat 10:00-dan 19:00-dək cavablandırılır.

Hər oxucu 5 adda ədəbiyyata sorğu verə bilər və sorğular ən geci 1 saat ərzində cavablandırılır.