Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZASI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. 100 ən yaxşı kitab. B.: “OL”, 2014.-158 səh.

 2. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. I kitab. B.: “Qaya”, 2016.-116 səh.

 3. 20 Yanvar- tariximizin qanlı və şanlı səhifəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-356 səh.

 4. 2008-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2009.-599 s.

 5. 2009-cu ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində yerinə yetirilmiş büdcə təyinatlı elmi tədqiqat işlərinin yekununa həsr edilmiş elmi-praktiki konfransın tezisləri. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2010.-459 s.

 6. 2010-2016-cı illər-Goranboyun inkişaf dinamikası. Mingəçevir.: 2017.-180 səh.

 7. 2012-ci il büdcə təyinatlı elmi-tədqiqat işlərinin hesabatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-356 səh.

 8. 2013-cü ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2013.-459 s.

 9. 2015-ci il Kənd Təsərrüfatı Siyahıyaalınması (inək və camışlar) 9. B.: 2016.-326 səh.

 10. 2015-ci il Kənd Təsərrüfatı Siyahıyaalınması (məcmu məlumatlar)1. B.: 2016.-226 səh.

 11. 2015-ci il Kənd Təsərrüfatı Siyahıyaalınması (torpaq sahəsinə görə təsərrüfatların qruplaşdırılması) B.: 2016-378 səh.

 12. 2015-ci il kənd təsərrüfatı siyahıyaalınması. (çoxillik əkmələrin növlər üzrə sahəsi və sayı) B.: 2016.-206 səh.

 13. 2016-cı ildə maliyyələşən layihələr. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası. B.: “QHT”, 2016.-515 s.

 14. Abay. B.: “Mütərcim”, 2017.-249 s.

 15. Abbas İsmayıl. Yaddaş divarı. B.: “Araz-M”, 2016.-147 s.

 16. Abbas Səhhət (Abbas Səhhət Əliabbas oğlu Mehdizadə). Biblioqrafiya. B.: “F. Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-223 s.

 17. Abbas Soltan. Arxaya baxanda. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-231səh.

 18. Abbasbəyli Ağalar. Qloballaşan dünyada milli dövlət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-228 səh.

 19. Abbaslı Tariyel. Qurbaninin poetik irsi. B.: “Orxan”, 2016.-192 s.

 20. Abbasoğlu Baxşeyiş. Muğam çeşməsi. Mingəçevir.: 2013.-288 s.

 21. Abbasov  İbad. Mühasibat uçotu. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-406 s.

 22. Abbasov  İdris. Ərəbcə-İngiliscə-Azərbaycanca dilçilik və ədəbiyyatşünaslıq terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-137 s.

 23. Abbasov Akif. Atilla və babası. B.: “Mütərcim”, 2017.-84 səh.

 24. Abbasov Mükafat. Sevənləri aldatmayın. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 25. Abbasov Mükafat. Sevənləri aldatmayın. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 26. Abbasov Mürvət. İraq-İran müharibəsi və Cənubi Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-168 səh.

 27. Abbasov Vahid. Aqrar iqtisadiyyat. B.: “Ecoprint”, 2017.-467 s.

 28. Abbasov Vaqif. Nanokimya və nanotexnologiya. B.: “Elm”, 2010.-232 səh. Abbasov V.M. Kimya üzrə nobel mükafatı laureatları. B.: “Elm”. 2011.-584 səh.

 29. Abbasova Arzu. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilində morfoloji yolla söz yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-94 s.

 30. Abbasova Qızılgül. Etika: tarix, nəzəriyyə və təcrübə. B.: “Azəri poliqrafiya”, 2016.-367 s.

 31. Abbasova Lalə. İcbari nikah kontraktı-ailənizin sığortalanmasıdır. B.: “CBS”, 2009.-85 s.

 32. Abbasova Lalə. İcbari nikah kontraktı-ailənizin sığortalanmasıdır. B.: “CBS”, 2009.-85 s.

 33. Abbaszadə Aynur. Sonuncu addım. B.: “Apostroff”, 2012.-273 s.

 34. Abbaszadə Samirə. Təmiz günah. B.: “Vektor”, 2017.-88 səh.

 35. Abbaszadə, Məleykə. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri. 2016-cı il.B.: “DİM “Abituriyent”, 2016.-76 səh.

 36. Abdulkadırov Abdula. Elektromexanikada riyazi modelləşdirmə. B.: “ADNSU”, 2016.-278 səh.

 37. Abdulla Bəhlul. "Kitabi-Dədə Qorqud" və islam dini. B.: 2017.-62 s.

 38. Abdulla Əmiraslanov. Rəngkarlıq. B.: 2017.-11 səh.

 39. Abdulla Kamal. Azərbaycan dili sintaksisinin nəzəri problemləri. B.: 2016.-360 səh.

 40. Abdulla Kamal. Edam vaxtını dəyişmək olmaz. B.: “MTM İnnovation”, 2017.-183 s.

 41. Abdulla Kamal. Edam vaxtını dəyişmək olmaz. B.: “MTM İnnovation”, 2017.-183 s.

 42. Abdulla Qorxmaz. Ömürdən o üzə uzanan yollar. B.: “Nərgiz”, 2016.-240 səh.

 43. Abdulla Qorxmaz. Ötən günlərimin yadda qalan məqamları. B.: “Yazıçı”, 2016.-52 səh.

 44. Abdulla Vüsalə. Ədəbiyyata bir baxış. B.: “ADPU”, 2012.-115 s.

 45. Abdulla. Mənə elə gəlir ki.. B.: “Avropa”, 2016.-120 səh.

 46. Abdullabəyova Gülər. Müasir Polşa ədəbiyyatı. B.: “Alatoran”, 2012.-231 s.

 47. Abdullah Söhrab. Gecikmiş görüş. B.: “Yazıçı”, 2015.-200 səh.

 48. Abdullayev  Telman. Kimya test toplusunun izahları. B.: “Mütərcim”, 2017.-319 s.

 49. Abdullayev  Tofiq. Şərəfli peşə sahibləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-112 səh.

 50. Abdullayev Atəş. İbtidai təhsilin pedaqogikası. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-338 səh.

 51. Abdullayev B. M. Diplomatik yazışma. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-88 səh.

 52. Abdullayev Çingiz. Timsah xətti. Milyardın dəyəri. B.: “Qanun”, 2014.-311 s.

 53. Abdullayev Çingiz. Türkiyə mədəniyyəti və incəsənəti. B.: “Mütərcim”, 2016.-191 s.

 54. Abdullayev Əli Uluxanlı. Qartallı dağlar. B.: “Orxan”, 2015.-720 səh.

 55. Abdullayev Əsgər. Müstəqil Azərbaycan və Fransa. B.: “İqtisad universiteti”, 2007.-210 səh.

 56. Abdullayev Kamran. Avropa Birliyinə inteqrasiya istiqamətində Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat sektoru üzrə özəl sahibkarlığın  yaradılması məsələləri: reallıqlar və perspektivlər. B.:”Avropa”, 2017.-351 s.

 57. Abdullayev Kamran. Azərbaycan Respublikasının nəqliyyat xidmətləri bazarı. B.: “Elm və bilik”, 2017.-170 s.

 58. Abdullayev Məsaim. ABŞ mətbuatının tarixi. B.: “Təknur”, 2016.-142 s.

 59. Abdullayev Məsaim. ABŞ mətbuatının tarixi. B.: “Təknur”, 2016.-142 s.

 60. Abdullayev Məsaim. Qlobal informasiya axını. B.: “Təknur”, 2017.-144 səh.

 61. Abdullayev Sərhəddin. Molekulyar fizika. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 62. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-50 s.

 63. Abdullayev Səyyar. İnformasiya texnologiyaları üzrə müasir terminlər. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-66 səh.

 64. Abdullayev Tofiq. Onlar xatirələrdə yaşayır. B.: “Çaşıoğlu”, 2001.-262 səh.

 65. Abdullayeva  Zərifə. Böyük fizik-nurlu insan. Akademik Həsən Abdullayev haqqında xatirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 66. Abdullayeva Xalidə. Azərbaycanda balıq xəstəlikləri. B.: “Müəllim”, 2010.-138 səh.

 67. Abdullayeva Xatirə. Azərbaycan ədəbi dilinin Cənub qolu.B.: “Gənclik”, 2016.-264 səh.

 68. Abdullayeva İradə. Sənət fədaisi. B.: “MBM”, 2014.-96 səh.

 69. Abdullayeva Qızılgül. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin fonetik və leksik norma demokratizmi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-392 s.

 70. Abdullayeva Qızılgül. XVII əsr Azərbaycan ədəbi dilinin qrammatik norma demokratizmi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-256 s.

 71. Abdullayeva Samirə. Ay işığında. Mingəçevir.: 2005.-62 səh.

 72. Abdullayeva Səadət. Azərbaycan çalğı alətləri dünyanı valeh edir. B.: “Nurlar”, 2016.-287 s.

 73. Abdullayeva Z.H. Kiçik sahibkarlıq subyektlərin iqtisadiyyatın inkişafında rolu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-244 səh.

 74. Abdullayeva Züleyxa. Kompüter: Microsoft Excel. B.: 2011.-244 səh.

 75. Abdullayeva Züleyxa. Kompüter: Microsoft Power Point. B.: 2011.-166 səh.

 76. Abdullayeva Züleyxa. Microsoft Word. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2009.-177 səh.

 77. Abdurəhmanova Natavan. İngilis dilinin qrammatikası. B.:2017.-165 s.

 78. Abduyev İlham. Müdrik deyimlər. B.: “Apostroff”, 2013.-160 s.

 79. Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov biblioqrafiya. B.: Nurlar”, 2010.-157 s.

 80. Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov biblioqrafiya. B.: Nurlar”, 2010.-157 s.

 81. Abel Məmmədəli oğlu Məhərrəmov. Biblioqrafiya. B.: “Nurlar”, 2015.-312 səh.

 82. Abışoğlu Əhliyət. Doğmalarsız Laçınım. B.: “Şirvannəşr”, 2015.-500 səh.

 83. Abışov Vaqif. Azərbaycan Sovet Sosialist Respublikası qurulmasının tarixşünaslığı. B.: “Turxan”, 2015.-527 səh.

 84. Abuzər Xələfov. Biblioqrafik məlumat kitabı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-248 səh.

 85. Açıq hökumət tərəfdaşlığı: hökumət və vətəndaş cəmiyyəti əməkdaşlığı təcrübələri... K.3. B.: 2017.- 79 s.

 86. Açıq hökumət tərəfdaşlığı: praktiki nümunələr... uğurlu təcrübələr... K. 2. B.: 2017.-63 s.

 87. Açıq hökumət tərəfdaşlığı: ümumi prinsiplər...əsas istiqamətlər... K. 1. B.: 2017.-80 s.

 88. Adcı Murad. Türk və dünya: munis tariximiz. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-289 s.

 89. Adıgözəlova Arifə. Fevral inqilabından sonra Şimali Azərbaycanda idarəçilik sistemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 90. Adilə. Sevgi qum saatıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-244 s.

 91. Adiloğlu İqbal. Yolunu gözləyirik. B.: “Təknur”, 2012.-128 səh.

 92. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-248 səh.

 93. Adna Dadaş. Xəyal "bir"-dən, xəyal "iki"-yə. B.: OL”, 2017.-184 səh.

 94. Afət. Gilənar mövsümü. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-144 səh.

 95. Aforizmlər, müdrik nəsihətlər. B.: “Qanun”, 2017.-120 səh.

 96. Agamalıyeva Validə. Qərbi Azərbaycanda ermənilərin törətdikləri vəhşiliklər. B.: “SkyG”, 2017.-206 səh.

 97. Ağagüloğlu Malik. Görən gözlər gözəl görsə. B.: “Zərdabi”, 2016.-167 s.

 98. Ağamalıyev Məhərrəm. Tədavül sferası müəssisələrinin iqtisadiyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-231 s.

 99. Ağamalıyeva Validə. Xocalı XX əsrin müsəlman soyqırımıdır. B.: “Günəş-B”, 2017.-143 s.

 100. Ağamirov Cahan. Eski Azərbaycan yazısı. B.: 2016.-64 s.

 101. Ağaoğlu Sürəyya. Bir ömür belə keçdi. B.: “Heroqlif”, 2017.-231 s.

 102. Ağaoğlu Sürəyya. Bir ömür belə keçdi. B.: “Heroqlif”, 2017.-231 s.

 103. Ağasıyev  İkram. Almanların qafqazda məskunlaşması tarixindən. B.: “Biznes Universiteti”, 2012.-327 s.

 104. Ağayarova  Səadət. Azərbaycan dili fənni üzrə qiymətləndirmə vasitəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-143 s.

 105. Ağayarova Afaq. Üzeyir Hacıbəylinin müstəqil "Həqiqət" qəzeti (1909-1910). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-147 s.

 106. Ağayev  Elsevər. Farmakologiya reseptura ilə birlikdə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-590 s.

 107. Ağayev  Oqtay. İmişli Mil-Muğanın tacı. B.: “Adiloğlu”, 2017.-376 s.

 108. Ağayev Ağanemət. Büdcə kəsirinin maliyyələşdirilməsi: yeni çağırışlar və perspektivlər. B.: “Ulu”, 2017.-230 s.

 109. Ağayev Cəbrayıl. Kənd təsərrüfatı bitkilərinin xəstəlikləri. B.: “Müəllim”, 2016.-198 s.

 110. Ağayev Cəbrayıl. Taxıl bitkilərinin zərərvericiləri və alaq otları. B.: “Müəllim”, 2017.-48 səh.

 111. Ağayev İsfəndiyar. Cinayət hüququ. B.:”Nurlar”, 2018.-488 s.

 112. Ağayev Rasim. Akademik Mirəli Qaşqay. B.: “Elm”, 2015.-161 səh.

 113. Ağayeva Elfira. Gen mühəndisliyinin əsasları. Gəncə.: “Müəllim”, 2016.-111 s.

 114. Ağayeva Kifayət. Qafqazda gender məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-436 səh.

 115. Ağayeva Nərgiz. İnteryer qrafikası. B.: 2014.-107 s.

 116. Ağayeva Nərgiz. İnteryer mühitinin dizaynı.. B.: 2013.-311 s.

 117. Ağayeva Şahnaz. Düşüncələr. B.: “Mütərcim”, 2017.-167 s.

 118. Ağayeva Tamilla. Görmə funksiyalarının pozulmaları və onların psixo-korreksiyası. B.: “ADPU”, 2017.-164 s.

 119. Ağayeva Tamilla. Görmə funksiyalarının pozulmaları və onların psixo-korreksiyası. B.: “ADPU”, 2017.-164 s.

 120. Ağazadə Firidun. Fevral havası. B.: “Qanun”, 2014.-235 s.

 121. Ağbaba Avtandil. Ömür yolu. B.: “Nurlar”, 2017.-359 s.

 122. Ağçaylı İbrahim. Payız açan çiçəklərdə toz olmaz. B.: “MBM”, 2016.-99 s.

 123. Ağçaylı İbrahim. Payız açan çiçəklərdə toz olmaz. B.: “MBM”, 2016.-99 s.

 124. Ağdaşlı Bəhani. Sənsiz səninləyəm. B.: “Müəllim”, 2017.-167 s.

 125. Ağdaşlı Bəhani. Sənsiz səninləyəm. B.: “Müəllim”, 2017.-167 s.

 126. Ağdaşlı Əflatun. Samuxlu fədai. B.: “MBM”, 2014.-702 s.

 127. Ağdaşlı Əflatun. Samuxlu fədai. B.: “MBM”, 2014.-702 s.

 128. Axund Pərviz. Və hamını unutmaq. B.: “OL”, 2014.-124 səh.

 129. Axundov  Mirzə Məhəmməd. Şeyx Nizami. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-136 s.

 130. Axundov  Sərraf. Fizika Abituriyentlər üçün vəsait. B.: “Mütərcim”, 2017.-341 s.

 131. Axundov Akif. Həm gülək, həm düşünək. B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 223 s.

 132. Axundov Akif. Qara eynəkli adam. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-215 s.

 133. Axundov Hacı Cabir. Bənövşə həsrəti. B.: “OL”, 2014.-101 s.

 134. Axundova  Gülarə. Məktəb mahnı repertuarı. B.: “ADPU”, 2017.-141 s.

 135. Axundova Elmira. Dostlarımın gözəl cizgiləri. B.: “CBS”, 2015.-447 s.

 136. Axundova Elmira. Dostlarımın gözəl cizgiləri. B.: “CBS”, 2015.-447 s.

 137. Axundova Elmira. Heydər Əliyev. Şəxsiyyət və zaman. Qayıdış. Hissə 6/2. 1993-2003. B.: “CBS”, 2013.-496 səh.

 138. Axundova Gülarəxanım. Azərbaycan bəstəkarlarının kantata və oratoriyalarından seçilmiş xorlar. B.: “ADPU”, 2016.-254 s.

 139. Axundova Sevinc. Qanlı Dərə. B.: “MBM”, 2011.-116 səh.

 140. Axundzadə Mirzə İsmayıl Qasir 210. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-504 səh.

 141. Ailə həkiminin praktikasında profilaktika. B.: “Oskar”, 2008.-427 s.

 142. Akademik Aleksandr Qrossheym. B.: “Elm”, 2015.-126 s.

 143. Akademik İosif Qavriloviç Yesman. B.: “Elm”, 2015.-94 səh.

 144. Akademik Mir-Məmməd Cavad oğlu Cavadzadə. B.: “Çaşıoğlu”,2007.-159 s.

 145. Akademik Yusuf Məmmədəliyev. B.: “Elm”, 2015.-191 s.

 146. Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu. B.: “Zərdabi”, 2015.-112 səh.

 147. Akademiya simalarda 70 il. 1945-2015. B.: “Elm”, 2015.-463 səh.

 148. Akif Fərhad oğlu Musayev biblioqrafik göstərici. 70 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm”, 2017.-159 s.

 149. Akif Ulucay. Günəşə atılan mərmilər. B.: “Xan”, 2017.-104 səh.

 150. Akkaya Veysel. Mövlana Cəlaləddin Rumi. B.:”İpəkyolu”, 2017.-56 s.

 151. Aqata Kristi. Fayton məhəlləsində qətl. B.: “Qanun”, 2016.-240 səh.

 152. Aqil Əlirza oğlu Əliyev-90. B.: “Letterpress”, 2016.-152 s.

 153. Aqil Əlirza oğlu Əliyev-90. B.: “Letterpress”, 2016.-152 s.

 154. Aqil. O, Xocalıdan idi. B.: “Qanun”, 2017.-143 s.

 155. Aqrar istehsal strukturunun diversifikasiyası. B.: “Elmin İnkişaf Fondu”, 2016.-168 səh.

 156. Aqrobiznes və ərzaq təhlükəsizliyi. B.: “İqtisad Universitet”, 2015.-365 səh.

 157. Ali riyaziyyatdan məsələlər. III hissə. B.: “ADNA”, 2014.-205 s.

 158. Ali riyaziyyatdan məsələlər.II hissə. B.: 2016.-393 səh.

 159. Ali riyaziyyatdan məsələr I hissə. B.: 2016.-522 s.

 160. Ali riyaziyyatdan mühazirələr. II hissə. B.: “ADNA”, 2016.-485 sə.

 161. Ali riyaziyyatdan testlər. B.: “ADNSU”, 2016.-289 s.

 162. Ali təhsilin bakalavr səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün İPHFS-B03 "Müəllimlik ixtisasına giriş" fənni üzrə proqram. B.: “ADPU”, 2015.-20 s.

 163. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsində müəllim hazırlığı üzrə "Ana dilinin tədrisi metodikası" fənninin kurikulumu. B.: “ADPU”, 2017.-81 s.

 164. Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil ixtisasları üçün proqram. B.: “ADPU”, 2014.-180 s.

 165. Alik. Günəş qalib gəldi.B.: “Mütərcim”, 2015.-76 səh.

 166. Alioğlu Fesih M. Doğma vətən Azərbaycan! B.: “Nurlan”, 2013.-120 səh.

 167. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-bədii düşüncənin sərhədləri. B.: “Sabah”, 2010.-360 səh.

 168. Alışanlı Şirindil. Ədəbi-nəzəri fikrin tarixiliyi və müasirliyi. B.: “Elm”, 2013.-404 səh.

 169. Alıyev İsa. Aqrar sahənin modernləşməsi və rəqabət qabiliyyətinin təmin olunması problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-428 səh.

 170. Alıyev Məzahir. Bir ömrün salnaməsi. B.: “Print-S”, 2017.-172 s.

 171. Alıyev Məzahir. Bir ömrün salnaməsi. B.: “Print-S”, 2017.-172 s.

 172. Allahmanlı Mahmud. Təxəllüsü Vaqif, nəzmi dürəfşan. B.:”Ləman”, 2017.-340 s.

 173. Allahverdiyev Əlövsət. Beynəlxalq hüquqda insanlıq əleyhinə cinayətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-376 s.

 174. Allahverdiyev Vasif. Fortepiano üçün seçilmiş əsərlərin ifaçılıq xüsusiyyətləri. B.: “İdeal-Print”, 2015.-100 s.

 175. Allahverdiyev Zabit. Xəzər dənizinin çoxillik hidrometeoroloji dəyişkənliyi. B.: “Ziya”, 2017.-151 s.

 176. Allahverdiyev Zabit. Xəzər dənizinin çoxillik hidrometeoroloji dəyişkənliyi. B.: “Ziya”, 2017.-151 s.

 177. Allahverdiyeva Leyli. Turizm-2016. B.: 2017.-24 səh.

 178. Almas İldırım xatirələrdə "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən 34-cü kitab. Almas İldırımın doğumunun 110-cu ildönümünə ithaf. B.: “XAN”, 2017.-132 s.

 179. Alməmmədov Musa. Xətti cəbr, analitik həndəsə, riyazi analiz kurslarında məsələ və misal həllinə rəhbərlik. B.: “Ləman”, 2016.-320 s.

 180. Alməmmədov Musa. İqtisadçılar üçün riyaziyyat kursundan mühazirələr. B.: “Ləman”, 2015.-316 s.

 181. Alməmmədova Səbinə. İngiliscə-rusca-azərbaycanca kargüzarlıq terminləri lüğəti. B.: “Avropa”, 2015.-144 səh.

 182. Alov Qədir. Yarım. . B.: “Xan”, 2017.-154 səh.

 183. Amal. Donor. B.: “Qanun”, 2016.-191 s.

 184. Amanova Solmaz. İlmənin macəraları. B.: “Təhsil”, 2017.-71 s.

 185. Amerika ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-589 s.

 186. Amir Əli. Günah keçisi. B.: “Alatoran”, 2012.-288 səh.

 187. Anar, Tural Anaroğlu. Evləri köndələn yar – Evləri göydələn yar. B.: “Azərbaycan”, 2016.-241 s.

 188. Anar, Tural Anaroğlu. Evləri köndələn yar – Evləri göydələn yar. B.: “Azərbaycan”, 2016.-241 s.

 189. Aranlı Məhəmməd. Ömürdən düşən yarpaqlar. B.: “Ecoprint”, 2017.-218 s.

 190. Aranlı Məhəmməd. Ömürdən düşən yarpaqlar. B.: “Ecoprint”, 2017.-218 s.

 191. Aras Osman Nuri. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-316 s.

 192. Aras Osman Nuri. Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-316 s.

 193. Arif Emin. İngiltərənin geosiyasi maraqlarında “Erməni məsələsi” nin yeri və Azərbaycana təsiri (1917-1920). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 194. Arif Pərviz. Buna da şükür. B.: “OL”,2013.-136 səh.

 195. Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev Biblioqrafiya. B.: “Nurlar”, 2015.-287 s.

 196. Armstronq Corc. Rotşild pul imperatorluğu. Dərin yəhudi dövləti. B.: “Qanun”, 2013.-168 s.

 197. Arslan Mehmet Lütfi. Gənc peyğəmbər və gənc dostları. B.: “İpəkyolu”, 2017.-95 s.

 198. Arşın mal alan-100. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-320 səh.

 199. Arzu. Unutmağı öyrənirəm. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-192 s.

 200. Arzulu Sevinc. Sən yağışın ilk damlası. B.: “MSA”, 2012.-217 s.

 201. Asiman Asif. Ayrılıqdan o yana... Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-151 s.

 202. Aslan Vaqif. Hər şey zaman içində. Akademik Məcid Rəsulov. B.: “Renessans-A”, 2016.-160 s.

 203. Aslanov Aslan. İnformasiya yaradıcılığı: standartlar və yeni yanaşmalar. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-199 s.

 204. Aslanov Teyyub. "Bayatı-şiraz" muğamının ifaçılıq təfsiri.B.: “ADMİU”, 2015.-39 səh.

 205. Aslanov Zamiq. Hüquqi dövlət quruculuğunda və vətəndaş cəmiyyətinin möhkəmləndirilməsində vəkillik institunun rolu. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-166 səh.

 206. Aslanova  Billurə. Azərbaycanda televiziya yayımının inkişaf mərhələləri. B.: “Mütərcim”, 2017.-155 s.

 207. Asturias Migel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-563 s.

 208. Aşıq Şəmşir. Əsərləri. II cild. B.: “Vətənoğlu”, 2017.-400 səh.

 209. Aşırlı  Akif. Həsən bəy Zərdabinin mücahid oğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-119 s.

 210. Atabəyli Namiq. Azad şeir və onun poetikası. B.: “"Step" ltd”, 2017.-347 s.

 211. Atakişioğlu Rövşən. Ruhu gileyli anam. B.: “OL”, 2014.-328 səh.

 212. Atakişiyev Elvin. Dilçilik terminlərinin leksik-semantik təhlili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-166 s.

 213. Atakişiyev Ruslan. Biznesin sosial məsuliyyəti. B.: 2012.-96 s.

 214. Ataşov Bəyalı. Aqrar sahədə struktur və səmərəlilik problemləri. B.: “Kooperasiya”, 2017.-536 s.

 215. Atların yoluxucu xəstəlikləri. B.: “UniPrint”, 2010.-194 səh.

 216. Aux Eva-Mariya. Qarabağ Konfliktinin alman mediasında işıqlandırılması (1988-2008). Berlin,2017.-127 s.

 217. Aux Eva-Mariya. Qarabağ Konfliktinin alman mediasında işıqlandırılması (1988-2008). Berlin,2017.-127 s.

 218. Avesta. Seçilmiş himnlər. B.: “Apostroff”, 2017.-236 s.

 219. Avoğlu Amil. Üzü Allaha tərəf. B.: “Təhsil”, 2017.-210 s.

 220. Avrasiya Akademiyası. Həqiqət və gözəllik eşqi. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-117 s.

 221. Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 6-cı maddəsi üzrə təlimat. B.: “Avropa Şurası”, 2017.-124 s.

 222. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Konvensiyanın 6-cı maddəsi ilə bağlı seçilmiş qərarlar. B.: “GİSO Enterprise”, 2005.-437 s.

 223. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi: AİHM 50 sualda. Strasburg.: 2012.-12  s.

 224. Avtomobil nəqliyyatı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [1 aprel 2008-ci il, № 556-IIIQ]. B.: “Qanun”, 2010.-47 s.

 225. Aydın Nail. B.: “OL”, 2015.-125 s.

 226. Aydın Ülvi. Düşünək gərək. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-90 s.

 227. Aydın Ülvi. Eşqin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-170 s.

 228. Aydın Ülvi. Təmənnasız qan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 s.

 229. Aydın Vüsal. Dr. Səid Bir milyonluq xəyanət. B.: “Qanun”, 2017.-319 s.

 230. Aydınqızı Nuranə. Gülzari-Taha. B.: “Zərdbi”, 2017.-362 s.

 231. Ayətullah Əli Hicrani Təbrizi. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. I cild. B.: “Zərdabi”, 2017.-515 səh.

 232. Ayətullah əl-üzma Seyid Əli Xameneinin fətvaları əsasında "Fiqh təlimləri". II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-336 səh.

 233. Aytmatov Çingiz. Dəniz kənarıyla qaçan alabaş. B.: “Altun kitab”, 2013.-128 səh.

 234. Aytmatov Çingiz. Dəniz kənarıyla qaçan alabaş. B.: “Qanun”, 2016.-111 s.

 235. Ayvaz Ayxan. Buri. B.: “Qanun”, 2017.-103 s.

 236. Azayev Əlisəfa. Casusun ifşası.

 237. Azayev Əlisəfa. Qürbət ellərdə. B.: “Qanun”, 2014.-298 s.

 238. Azayev Əlisəfa. Məhkumun fəryadı. B.: “Təknur”, 2017.-192 s.

 239. AzDTN 2.1-1 "Yüklər və təsirlər". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-82 səh.

 240. AzDTN 2.15-1 "Bina və qurğuların qrunt əsasları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-81 s.

 241. AzDTN 2.15-1 "Bina və qurğuların qrunt əsasları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-81 s.

 242. AzDTN 2.15-2 "Svay bünövrələri layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-75 s.

 243. AzDTN 2.15-2 "Svay bünövrələri layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-75 s.

 244. AzDTN 2.18-1 "Polad konstruksiyaları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-172 s.

 245. AzDTN 2.18-1 "Polad konstruksiyaları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-172 s.

 246. AzDTN 2.19-1 "Ağac konstruksiyaları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-77 s.

 247. AzDTN 2.19-1 "Ağac konstruksiyaları layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-77 s.

 248. AzDTN 2.20-1. Armaturlu sement konstruksiyalar. Layihələndirmə normaları. B.: “AzDŞAK”, 2016.-42 səh.

 249. AzDTN 2.22-1 "Dam örtükləri layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-124 s.

 250. AzDTN 2.22-1 "Dam örtükləri layihələndirmə normaları". B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi”, 2015.-124 s.

 251. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Dövlət quruculuğu: peşəkarlıq, kreativlik və demokratizm. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-239 s.

 252. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Humanitar siyasət: qəbul edilən qərarların gələcəyə yönümlülüyü. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-235 s.

 253. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İqtisadiyyat : inkişaf və tərəqqi amili kimi. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-275 s.

 254. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. İnsan amili: sosial siyasət sahəsində bütün dövlət təşəbbüslərinin əsası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-280 s.

 255. Azərbaycan 2013-2003. Əsrə bərabər illər. Regional inkişaf: modernləşmə və sahəvi ənənələrin qorunması. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-491 s.

 256. Azərbaycan auditi. B.: “CBS”, 2004.-139 s.

 257. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı 2 cild. Azərbaycan dilçiliyi tarixi: 1 Türkoloji Qurultaydan XX əsrin 60-cı illərinə qədər. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-438 s.

 258. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı 2 cild. Azərbaycan dilçiliyi tarixi: 1 Türkoloji Qurultaydan XX əsrin 60-cı illərinə qədər. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-438 s.

 259. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı 3 cild. Azərbaycan dilçiliyi tarixi: XX əsrin 60-cı illərindən günümüzə qədər. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-521 s.

 260. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı 3 cild. Azərbaycan dilçiliyi tarixi: XX əsrin 60-cı illərindən günümüzə qədər. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-521 s.

 261. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı. I cild. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-309 s.

 262. Azərbaycan dilçiliyi müntəxabatı. I cild. B.: “ABIS ALARCO”, 2013.-309 s.

 263. Azərbaycan dili (ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu sinfi üçün vəsait). B.: “İndigo”, 2017.-225 s.

 264. Azərbaycan dili (ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu sinfi üçün vəsait). B.: “İndigo”, 2017.-225 s.

 265. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Ecoprint”, 2016.-264 səh.

 266. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: fonemikavə morfemika I cild. B.: “Prestige”, 2014.-530 s.

 267. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: fonemikavə morfemika I cild. B.: “Prestige”, 2014.-530 s.

 268. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və sadə cümlə sintaksisi III cild. B.: “Prestige”, 2014.-505 s.

 269. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: sintaqmatika, söz birləşməsi və sadə cümlə sintaksisi III cild. B.: “Prestige”, 2014.-505 s.

 270. Azərbaycan doğma diyar. Milli azlıqlara həsr olunmuş fotosərginin kataloqu. B.: 2016.-83 s.

 271. Azərbaycan Dövlət qulluğunda kadrların idarəolunması ixtisasının yaradılması C. 1. B.: 2004.-81 s.

 272. Azərbaycan dövlətçiliyi: özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda. B.: 2014.-240 səh.

 273. Azərbaycan etnomusiqişünaslığı üzrə oçerklər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-376 s.

 274. Azərbaycan əhalisi 2017. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-134 s.

 275. Azərbaycan əhalisi 2017. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-134 s.

 276. Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdilkəri cinayətlərə dair faktlar yaddaş kitabçası. B.: 2011.-80 s.

 277. Azərbaycan ərazisində erməni quldur və terror birləşmələrinin törətdilkəri cinayətlərə dair faktlar yaddaş kitabçası. B.: 2011.-80 s.

 278. Azərbaycan folkloru antologiyası. B.: “Çıraq”, 2015.-613 s.

 279. Azərbaycan füzulişünaslığının qaynaqları. II-III cild. B.: “Təhsil”, 2011.-712 səh.

 280. Azərbaycan gəncləri 2017. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-176 s.

 281. Azərbaycan gömrüyünün tarixi. B.: 2017.-176 s.

 282. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-444 səh.

 283. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-444 səh.

 284. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-383 s.

 285. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-79 s.

 286. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-80 s.

 287. Azərbaycan xalq nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 288. Azərbaycan kamera musiqisinin bəzi üslub xüsusiyyətləri. B.: “Mütərcim”, 2017.-95 s.

 289. Azərbaycan kinosu. Ensiklopedik lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-284 s.

 290. Azərbaycan kitabxanaşünaslıq elmi məktəbinin banisi Abuzər Alı oğlu Xələfov 85. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-235 səh.

 291. Azərbaycan kitabı :biblioqrafiya : II cild. Kitab-2. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-552 səh.

 292. Azərbaycan qadın geyim bəzəkləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-100 səh.

 293. Azərbaycan -qəzeti Azərbaycan Demokrat firqəsi mərkəzi komitəsinin orqanı (1945-1946-cı illər, Təbriz). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-291 s.

 294. Azərbaycan- qəzetində parlament hesabatları və şərhlər. (noyabr 1918-aprel 1920) III cild. B.: “Qanun”, 2017.-552 səh.

 295. Azərbaycan memarlıq elementləri. B.: 2017.-398 s.

 296. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Botanika İnstitutunun 80 illiyinə həsr olunur (1936-2016). B.: “CBS”, 2016.-63 s.

 297. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası-70. B.: “Elm”, 2015.-488 s.

 298. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor, Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. B.: “Letterpress”, 2016.-291 s.

 299. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, əməkdar elm xadimi, iqtisad elmləri doktoru, professor, Aqil Əlirza oğlu Əliyevin anadan olmasının 90 illiyinə həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. B.: “Letterpress”, 2016.-291 s.

 300. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının təsisçiləri. B.: “Elm”, 117 s.

 301. Azərbaycan Milli Elmlər Akdemiyası. B.: “Elm”, 2016.-120 səh.

 302. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası C. 6. Çin-Dərk. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi, 2015.-606 s.

 303. Azərbaycan muğamşünaslığı: problemlər, perspektivlər. B.: “Təknur”, 2015.-559 səh.

 304. Azərbaycan multikulturalizmi fənni üzrə proqram. B.: “BSU”, 2015.-27 səh.

 305. Azərbaycan multikulturalizmi. B.: “Mütərcim”, 2017.-416 səh.

 306. Azərbaycan musiqi tarixi. İkinci cild. B.: “Elm”, 2017.-582 s.

 307. Azərbaycan Republikasının vətəndaşlığı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [30 sentyabr 1998-ci il, № 527-IQ]. B.: “Qanun”, 2013.-11 s.

 308. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (03.11.2008-15.11.2013). B. “Qanun”, 2014.-156 səh.

 309. Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun Qərarları. B.: “Qanun”, 2016.-64 səh.

 310. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin kommentariyası H 1. CM-in 1-189-1-ci maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-673 s.

 311. Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsinin kommentariyası H. 2. CM-in 190-353-cü maddələrinin şərhi. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-763 s.

 312. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu İllik hesabat 2016. B.: “ARDNF”, 2017.-160 s.

 313. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı . 20 cilddə. C.13. S. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2013.-556 səh.

 314. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.14. Ş-T. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2014.-464 səh.

 315. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. 20 cilddə. C.15. U-Ü-V. B.: “Respublika Xatirə Kitabı Redaksiyası”, 2016.-472 səh.

 316. Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı. С. 12. B.: “Bakı :Azərbaycan Respublikası Xatirə Kitabı Redaksiyası,2012.-608 s.

 317. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları (yanvar 2015-ci il-noyabr 2017-ci il) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-644 s.

 318. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. B.: “Qanun”, 2014.-208 səh.

 319. Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Plenumunun qərarları. (01.01.2014-31.12.2014) B.: “Qanun”, 2015.-304 səh.

 320. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı-2016. B.: “Zərdabi-Nəşr”, 2017.-119 s.

 321. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı-2016. B.: “Zərdabi-Nəşr”, 2017.-119 s.

 322. Azərbaycan Respublikası Mülki Məcəlləsinin elmi-praktik kommentariyası. 5 cilddə. I cild. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-896 səh.

 323. Azərbaycan Respublikasında demokratik seçki təcrübəsi: parlament ölçüsü 2011-2015-ci illər. Sankt-Peterburq Bakı :[MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası],2016.-141, 155 s.

 324. Azərbaycan Respublikasında demokratik seçki təcrübəsi: parlament ölçüsü 2011-2015-ci illər. Sankt-Peterburq Bakı :[MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Parlamentlərarası Assambleyası],2016.-141, 155 s.

 325. Azərbaycan Respublikasında QHT-lərin vəziyyəti haqqında Milli Hesabat. B.: “CBS”, 2010.-120 s.

 326. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi 2 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-251 s.

 327. Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi 2 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-251 s.

 328. Azərbaycan Respublikasının ailə məcəlləsi 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-251 s.

 329. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi. 2 fevral 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-152 s.

 330. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 1 fevral 2017-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-686 səh.

 331. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. 30 sentyabr 2017-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-699 s.

 332. Azərbaycan Respublikasının Cinayət məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. B.: “Digesta”, 2016.-479 s.

 333.  Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi.B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-756 s.

 334. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi (20 fevral 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 səh.

 335. Azərbaycan Respublikasının cinayət-prosessual məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-787 s.

 336. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual məcəlləsi. (30 sentyabr 2016-cı il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2016.-591 s.

 337. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 30 sentyabr 2015-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-768 s.

 338. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi (10 fevral 2014-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2014.-231 s.

 339. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi (10 fevral 2014-cü il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2014.-231 s.

 340. Azərbaycan Respublikasının əmək məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-256 s.

 341. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. 1 mart 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-256 səh.

 342. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-239 səh.

 343. Azərbaycan Respublikasının gömrük məcəlləsi 20 oktyabr 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-231 s.

 344. Azərbaycan Respublikasının Xarici siyasətinin əsas istiqamətləri (1991-2016) B.: “Poliart”, 2017.-904 s.

 345. Azərbaycan Respublikasının Xarici siyasətinin strukturu və əsas istiqamətləri. B.: “Mütərcim”, 2017.-92 səh.

 346. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2015-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-376 s.

 347. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 10 fevral 2017-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-396 səh.

 348. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. 30 sentyabr 2017-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-454 s.

 349. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi. B.: “Qanun”, 2016.-400 səh.

 350. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası 12 noyabr 1995-ci ildə ümumxalq səsverməsi-referendumla qəbul edilmişdir. 27 noyabr 1995-ci ildən qüvvəyə minmişdir. B.: “Qanun”, 2016.-71 s.

 351. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və deputatlıq fəaliyyətinə dair qanunlar. B.: “Azərbaycan Respublikası Milli Məclis”, 2015.-323 s.

 352. Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası və deputatlıq fəaliyyətinə dair qanunlar. B.: “Azərbaycan Respublikası Milli Məclis”, 2015.-323 s.

 353. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. 2016-cı il sentyabrın 26-da ümumxalq səsverməsində (referendumda) qəbul edilmiş dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-91 s.

 354. Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-92 səh.

 355. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. 2 fevral 2017-ci il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-149 s.

 356. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-149 s.

 357. Azərbaycan Respublikasının miqrasiya məcəlləsi 30 sentyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-125 s.

 358. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-167 s.

 359. Azərbaycan Respublikasının Milli təhlükəsizliyinin təminatı mexanizmləri.B.: “Mütərcim”, 2017.-152 səh.

 360. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 15 fevral 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-856 səh.

 361. Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi. 30 sentyabr 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-855 s.

 362. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual  Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. 10 aprel 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-471 s.

 363. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. 31 oktyabr 2017-ci il tarixli qanunla edilmiş əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-500 s.

 364. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2017.-384 səh.

 365. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi 15 noyabr 2016-cı il tarixədək olan əlavə və dəyişiliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-471 s.

 366. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati-Prosessual Məcəlləsi. 15 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-472 səh.

 367. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurası 2012-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2012.-343 s.

 368. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi. (10 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-352 səh.

 369. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 05 yanvar 2017-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2017.-619 s.

 370. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2015-ci il yaz sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-380 s.

 371. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. (1 fevral 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-368 səh.

 372. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. 1 yanvar 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın evi”, 2017.-359 s.

 373. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin 2015-ci il yaz sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2015.-380 s.

 374. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi.1 fevral 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-394 səh.

 375. Azərbaycan rəqəmlərdə 2017. B.: 2017.-286 səh.

 376. Azərbaycan Səfəvişünaslığının banisi. B.: “Təhsil”, 2007.-108 səh.

 377. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 2016/2 (49). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-134 səh.

 378. Azərbaycan tarixçiləri. Biblioqrafik göstərici. I hissə. Kitablar. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-384 səh.

 379. Azərbaycan tarixçiləri. Elmi əsərlərin biblioqrafik göstəricisi. İkinci hissə. Məqalələr. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-984 səh.

 380. Azərbaycan tarixi (ən qədim zamanlardan XX əsrədək) C. 1. B.: “Çıraq”, 2012.-720 s.

 381. Azərbaycan tarixi. Yeni təhsil (kurikulum) proqramı əsasında hazırlanmış, orta məktəb şagirdləri, abituriyentlər və müəllimlər üçün tədris vəsaiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-219 s.

 382. Azərbaycan təhsil sistemində Avropa standartları. B.: “QHT”, 2015.-24 səh.

 383. Azərbaycan Tikinti Kompleksinin Ensiklopediyası. VI cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-216 səh.

 384. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (klassik və müasir uşaq poeziyası). C. 2. B.: “Renessans-A”, 2016.-421 s.

 385. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (klassik və müasir uşaq poeziyası). C. 2. B.: “Renessans-A”, 2016.-421 s.

 386. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. Folklor. 1 cild. B.: “Renessans-A”, 2016.-431 s.

 387. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası. Folklor. 1 cild. B.: “Renessans-A”, 2016.-431 s.

 388. Azərbaycan və Avropa Şurası. B.: “Avrasiya Press”, 2009.-240 səh.

 389. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının “Tar ilə fortepiano üçün işlənmiş və köçürülmüş” əsərləri. B.: “Red N Line”, 2016.-82 s.

 390. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının “Tar ilə fortepiano üçün işlənmiş və köçürülmüş” əsərləri. B.: “MTR Group”, 2014.-87 s.

 391. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. Birinci dəftər. B.: “ADPU”, 2016.-99 s.

 392. Azərbaycan və xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri. İkinci dəftər. B.: “ADPU”, 2016.-109 s.

 393. Azərbaycan Yazıçılar Birliyi: Soraq kitabçası. B.: “Nurlar”, 2004.-112 səh.

 394. Azərbaycan yeni minillikdə. Azərbaycan Dövlət Kitabı. B.: 2001.-434 səh.

 395. Azərbaycan-Belarus: Diplomatik əlaqələrin qurulmasının 20 illiyi. B.: 2013.-20 səh.

 396. Azərbaycanca-Belarusca və Belarusca-Azərbaycanca danışıq kitabçası. B.: “Mütərcim”, 2017.-142 s.

 397. Azərbaycanca-Farsca lüğət C. I. A-Q. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-703 s.

 398. Azərbaycanca-ingiliscə idiomatik lüğət. B.: “Mütərcim”, 2017.-761 s.

 399. Azərbaycanca-Polyakca və Polyakca-Azərbaycanca Danışıq kitabçası. B.: “Mütərcim”, 2017.-140 səh.

 400. Azərbaycançılıq ideyası milli dövlətçilik ideologiyası kimi. B.: “Qaya”, 2016.-32 səh.

 401. Azərbaycançılıq milli ideya rəmzi kimi: təbliği və tədqiqi. B.: “QHT”, 2016.-72 səh.

 402. Azərbaycançılıq-milli ideologiyamız. B.: “QHT”, 2016.-22 s.

 403. Azərbaycanda "Açıq Hökümətin Təşviqinə dair 2012-2015-ci illər üçün Milli Fəaliyyət Plani" nın monitorinq hesabatı (Sentyabr, 2012 - Sentyabr, 2013). B.: “CBS”, 2013.-56 s.

 404. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-100 s.

 405. Azərbaycanda dini müxtəliflik. B.: 2016.-56 səh.

 406. Azərbaycanda ətraf mühit 2017 Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-139 s.

 407. Azərbaycanda iqtisadi islahatların həyata keçirilməsi xüsusiyyətləri və problemləri Elmi əsərlər toplusu. XIV buraxılış. B.: “Nafta-Press”, 2014.-269 s.

 408. Azərbaycanda informasiya cəmiyyəti. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-162 s.

 409. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2017. B.: 2017.-198 səh.

 410. Azərbaycanda qiymətlər. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-71 s.

 411. Azərbaycanda qiymətlər. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-71 s.

 412. Azərbaycanda multikulturalizm. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Az.Milli Kitabxanası”, 2016.-504 səh.

 413. Azərbaycanda nəqliyyat. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-139 s.

 414. Azərbaycanda orta ümumi təhsilin yeniləşdirilməsi və maarifləndirmə texnologiyasının tibbi-gigiyenik cəhətləri. B.: “Qismət”, 2007.-135 s.

 415. Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti 2017. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-288 s.

 416. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət Statistik məcmuə 2017. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-506 s.

 417. Azərbaycanda ticarət 2017. B.: 2017.-182 səh.

 418. Azərbaycanda tikinti. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-372 s.

 419. Azərbaycanda tolerantlıq ənənəsi. B.: “Nurlar”, 2015.-157 s.

 420. Azərbaycanda turizm Statistik məcmuə 2017. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-145 s.

 421. Azərbaycanda uşaqlar 2017. B.: 2017.-194 səh.

 422. Azərbaycanda yaşayan etnik qrupların mədəni irsinin öyrənilməsi və təbliği. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-60 səh.

 423. Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. B.: “Ecoprint”, 2016.-168 səh.

 424. Azərbaycan-ərəb dili danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-197 s.

 425. Azərbaycan-ərəb dili danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-197 s.

 426. Azərbaycan-faktlar və rəqəmlər 2017. B.: 2017.-22 səh.

 427. Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 səh.

 428. Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər XIX cild. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. Bakı :Avropa,2017.-444 s.

 429. Azərbaycanın dağ geosistemləri: problemlər və perspektivlər XIX cild. Azərbaycan Coğrafiya Cəmiyyətinin Əsərləri. Bakı :Avropa,2017.-444 s.

 430. Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri 2017. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-472 s.

 431. Azərbaycanın energetikası 2017 Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-149 s.

 432. Azərbaycanın ərzaq balansları 2017. B.: 2017.-88 səh.

 433. Azərbaycanın görkəmli din xadimləri Şüyxülislam Allahşükür Paşazadə. B.: “Nurlar”, 2014.-344 səh.

 434. Azərbaycanın hərb tarixi Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri üçün proqram. B.: “Hərbi”, 2017.-54 s.

 435. Azərbaycanın hərb tarixi Xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələri üçün proqram. B.: “Hərbi”, 2017.-54 s.

 436. Azərbaycanın xarici ticarəti 2017. B.: 2017.-228 səh.

 437. Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindəki tarix və mədəniyyət abidələrinə vurulan zərər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-176 səh.

 438. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2017. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-606 s.

 439. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. V cild.  Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-292  s.

 440. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. X cild. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid.  B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-304 s.

 441. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. IX cild. Azərbaycan aşıq yaradıcılığı və Ərtoğrol Cavid. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-296 s.

 442. Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. VIII cild. Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-216 s.

 443.  Azərbaycanın qeyri-maddi mədəniyyət abidələri və Ərtoğrol Cavid. IV cild. Azərbaycan dastanları və Ərtoğrol Cavid. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-284 s.

 444. Azərbaycanın milli hesabları 2017. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-152 s.

 445. Azərbaycanın sənayesi. Statistik məcmuə 2017. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-343 s.

 446. Azərbaycanın Sovet İttifaqı Qəhrəmanları. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-136 səh.

 447. Azərbaycanın tarixi abidələri və toponimləri.B.: “M.F.Axundov adına Az. Milli Kitabxanası”, 2016.-648 səh.

 448. Azəroğlu İlham. Bir baxış qədər. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-103 s.

 449. Aziz Sancarın nobel bioqrafiyası. B.: “Azərbaycan”, 2017.-43 s.

 450. Azot üzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-120 səh.

 451. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-244 səh.

 452. Baba Aqşin. Bir yolda gözüm qaldı.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 453. Babaxanova Nigar. Beynəlxalq informasiya mühiti və elmi-mədəni inteqrasiya. B.: “Zərdabi”, 2017.-256 səh.

 454. Babanlı Fuad. Altının yarısı. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 455. Babanlı Yəhya. Azərbaycan Respublikasının xarici siyasəti və diaspor fəaliyyəti. (1991-2011) B.: “Elm və təhsil”, 2016.-328 səh.

 456. Babayev  Tofiq. Qoy həmişə çörək olsun. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-123 s.

 457. Babayev  Tofiq. Ömrünüzə nur calansın. B.: “Çaşıoğlu”, 2000.-62 s.

 458. Babayev Adil. Siyasi düşüncəmdə Heydər Əliyev fenomeni. B.: “UniCild”, 2016.-160 səh.

 459. Babayev Aqşin. Səhnə. Ekran. Efir. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-422 s.

 460. Babayev Aqşin. Səhnə. Ekran. Efir. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-422 s.

 461. Babayev Baba. Səni axtarıram. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-157 s.

 462. Babayev Baba. Səni axtarıram. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-157 s.

 463. Babayev Məhərrəm. Azərbaycan milli torpaq təsnifatının Beynəlxalq Sistemə inteqrasiyası. B.: “Elm”, 2017.-272 s.

 464. Babayev N. İ. Ümumi geologiya fənninə dair dərs vəsaiti. B.: “Nasir”, 2010.-102 səh.

 465. Babayev N. Mühəndisi-geologiya (Regional mühəndisi-geologiya). B.: “ADNSU”, 2016.-99 s.

 466. Babayev Ş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının stratiqrafiyası. B.: “Nafta-Press”, 2016.-965 s.

 467. Babayev, Adil. Birinci türkoloji qurultay və Azərbaycanda türkologiya. B.: “Elm”, 2016.-336 səh.

 468. Babayeva Eşqanə. Nəcib Fazil Qısakürəyin yaradıcılıq yolu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-196 səh.

 469. Babayeva Kübra. Öldür məni, sən özün öldür, əllərə vermə məni. B.: “Vektor”, 2012.-241 s.

 470. Babayeva Kübra. Ömrün son baharı. B.: “Ecoprint”, 2016.-250 səh.

 471. Babazadə  Tofiq. Səadət qibləsi Savalan dağı. B.: “Parni iz Baku”, 2000.-39 s.

 472. Babazadə Elgün. Gəncə xanlığının tarixindən. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-428 səh.

 473. Babazadə Orxan. Təkfirçiliyin ictimai-siyasi fəsadları. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-52 səh.

 474. Bağırov B.M. Nəqliyyat vasitələrinin konstruktiv təhlükəsizliyi. B.: “Sabah”, 2016.-388 səh.

 475. Bağırov D. Vergi nəzarəti. B.: “Təfəkkür Universiteti”, 2008.-411 s.

 476. Bağırov Əlisalam. Əsil insan olmaq çətindir. B.: “Qanun”, 2017.-119 s.

 477. Bağırov Əlisalam. Rusiya ədəbiyyatının əbədi günəşi-A.S.Puşkin. B.: “Qanun”, 2017.-139 s.

 478. Bağırov Əlisalam. Sənsiz yaşaya bilmərəm. B.: “Qanun”, 2017.-183 s.

 479. Bağırov İsmayıl. Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. 01 yanvar 2017-ci il tarixə olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-658 s.

 480. Bağırov İsmayıl. Vergi məcəlləsinin xüsusi hissəsinin praktiki izahı. 01 yanvar 2017-ci il tarixə olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-658 s.

 481. Bağırova Sevinc. Müasir Azərbaycan dilində leksik-semantik paradiqmaların nəzəri və funksional-praqmatik mövqeyi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-203 s

 482. Bağırzadə Nəcibə. Azərbaycan həsrəti. B.: “OL”, 2013.-72 səh.

 483. Bağırzadə Nəcibə. Rəsul Rəsulzadəyə məktub. B.: “Ecoprint”, 2017.-56 səh.

 484. Bağmanov M.A. Azərbaycan alt paleogen çöküntülərində biotların stratiqrafiki və paleocoğrafi paylanma qanunauyğunluqları. B.: 2017.-176 s.

 485. Bahadurqızı Yaqut. Hay ver mənə, cənab leytenant. B.: “Çaşıoğlu”, 2017.-168 səh.

 486. Baxışova Şərafət. Məktəbəqədər təhsil: konseptual problemlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-306 s.

 487. Baxşəliyev Tahir. Slavyan ölkələri tarixi 1917-2015. B.: “Bakı Universiteti, 2016.-371 s.

 488. Baxşəliyev Valeh. Tətbiqi mexanika: Nəzəri mexanika və materiallar müqaviməti. B.: “Elm və təhsil”,  2017.-452 s.

 489. Baxşəliyev Vəli. Naxçıvanın tarixi abidələri. B.: “Nurlan”, 2017.-212 səh.

 490. Bakalavr hazırlığı üçün “Riyaziyyatın ibtidai kursunun tədrisi metodikası” fənninin proqramı. Naxçıvan.: “Qızıl Dağ”, 2017.-16 s.

 491. Bakalavr pilləsi üçün "İnteryerin dizayn tərtibatı və avadanlığın təşkili" fənnindən metodik vəsait. B.: 2007.-115 s.

 492. Bakı Dövlət Universiteti 90. B.: “Nurlar”, 2009.-59 s.

 493. Bakı Dövlət Universiteti 90. B.: “Nurlar”, 2009.-59 s.

 494. Bakı Dövlət Universitetinin professorları. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-449 səh.

 495. Bakı nefti-qələbənin açarı. Şərəfli keçmiş, işıqlı gələcək 1941-1945. B.: “Neoprint”, 2015.-452 səh.

 496. Bakı Slavyan Universiteti-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-398 s.

 497. Bakı Slavyan Universiteti-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-398 s.

 498. Bakı şəhərində küçələrin zibillənməsinin qarşısının alınması məqsədilə əhali arasında maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: “QHT”, 015.-4 səh.

 499. Bakı şəhərinin və qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafı (2011-2013) B.: 2012.-278 səh.

 500. Bakıxanov Tofiq. Məmməd Nəsirbəyov -120. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 səh.

 501. Bakıxanov Tofiq. Nurlu Naxçıvan Klavir. Səs ilə fortepiano üçün. B.: “Mütərcim”, 2017.-4 s.

 502. Bakıxanov Tofiq. Nurlu Naxçıvan Klavir. Səs ilə fortepiano üçün. B.: “Mütərcim”, 2017.-4 s.

 503. Bakıxanova Nigar. Ömrün səhifələri. B.: “Elm”, 2017.-124 s.

 504. Bakıxanovlar şöhrət zirvəsində. B.: “Renessans-A”, 2017.-272 s.

 505. Bakunin, Mixail. Tanrı və dövlət. B.: “Xan”, 2015.-160 səh.

 506. Balayev Rəsul. Kompüter sistemlərinin və şəbəkələrinin informasiya təhlüksəizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2017.-608 səh.

 507. Barbarosoğlu Fatma. Son on beş dəqiqə. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 508. Bayat Füzuli. Folklor haqqında yazılar. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-224 səh.

 509. Bayat Füzuli. Şamandan səmazənə: oyun və oyunçu. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-228 s.

 510. Baykara Hüseyn. Azərbaycan istiqlal mübarizəsi tarixi. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-347 s.

 511. Bayram Zəki. Səni kimə deyim, kimə söyləyim.B.: “Elm və təhsil”, 2015.-200 səh.

 512. Bayramlı Zabil. Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVI-XVII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-359 s.

 513. Bayramlı Zabil. Azərbaycan Səfəvi dövləti (XVI-XVII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-359 s.

 514. Bayramlı Zakir. Dünyaya açılan pəncərə. B.: “Müəllim”, 2017.-454 s.

 515. Bayramlı Zakir. Dünyaya açılan pəncərə. B.: “Müəllim”, 2017.-454 s.

 516. Bayramlı Zakir. Mən çağlayan bir bulağam. B.: “ Müəllim”, 2017.-112 s.

 517. Bayramoğlu Nəsib. Nağıl. B.: “Politex” , 2015.-416 s.

 518. Bayramov Əlipənah. Həyatım və mühitim. B.: “Şuşa”, 2016.-536 səh.

 519. Bayramov İlham. İri fermer təsərrüfatlarının yaradılması kənd təsərrüfatının inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyi üçün ən mütərəqqi üsuldur. B.: “Politex”, 2014.-114 səh.

 520. Bayramov Ramiz. Onkologiya. B.: “Kövsər”, 2016.-167 s.

 521. Bayramova Almaz. İrəvan xanlığı toponimləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-255 s.

 522. Bayramova Gilə. Sənin baxışların. B.: “Yazıçı”, 2016.-207 s.

 523. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 524. Behbud ağa Şahtaxtinski: sənədlər və materiallar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 525. Behbudova  Təranə. Şimali Azərbaycanda 1877-ci il üsyanları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-172 s.

 526. Behrəngi Səməd. Nağıllar. B.: “Qanun”, 2017.-127 səh.

 527. Behrudi  Rüstəm. Şaman duasından dar ağacına. B.: “XAN”, 2017.-333 s.

 528. Bekket Samuel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Qafqaz”, 2015.-348 s.

 529. Bekket Samuel. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-349 s.

 530. Bellou Sol. Hersoq. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-510 s.

 531. Bern Ronda. Güc. B.: “Qanun”, 2016.-256 səh.

 532. Bertels Yevgeni. Böyük Azərbaycan şairi Nizami. B.: “Təhsil”, 2017.-168 s.

 533. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları növbədənkənar yeddinci sessiya. C. 39. 13 iyun 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-90 s.

 534. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizici sessiya. Payız. C. 39. 13 iyun 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-106 s.

 535. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları. Beşinci sessiya. Payız. 20-ci cild. 14 oktyabr 2016-cı il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2016.-95 s.

 536. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. Yaz. 2017. 29-cu cild. B.: “Milli Məclisin nəşri, 2017.-121 səh.

 537. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. Yaz. 2017. 30-cu cild. B.: “Milli Məclisin nəşri, 2017.-101 səh.

 538. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İclaslarının protokolları və stenoqramları. C. 34. 14 aprel 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 539. Beşinci çağırış. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları Növbədənkənar yeddinci sessiya. 39-cu cild. 13 iyun 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-117 s.

 540. Beynəlxalq Hüquqi Yardım və Müdafiə Sisteminin İnkişafına dair vəsait. B.: “OL”, 2013.-175 s.

 541. Beynəlxalq maliyyə təşkilatları və Azərbaycan. B.: “Mekan Serves NN”, 2017.-272 səh.

 542. Beynəlxalq münasibətlər ixtisası üzrə fənn proqramları toplusu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-199 s.

 543. Bəbirov Adil. Vals. (2 fortepiano üçün). B.: “Nurlar”, 2017.-7 s.

 544. Bədəlbəyli-Ağdamski Telman. Fiziki və kolloid kimya. B.: “ADPU”, 2017.-639 s.

 545. Bədəlova Aysel. Qədim dövrdə Azərbaycanda elmi biliklərin və təhsilin təşəkkülü. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-109 s.

 546. Bədəlova Əsmər. Qloballaşma şəraitində böyüməkdə olan nəslin milli özünüdərk tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2013.-97 s.

 547. Bədəlova Əsmər. Təlim-tərbiyə. B.: “ADPU”, 2015.-291 s.

 548. Bədəlzadə Ağasən. Yapon ədəbiyyatı tarixi. B.: “Mütərcim”, 2017.-189 s.

 549. Bədəlzadə Ağasən. Yapon ədəbiyyatı tarixi. B.: “Mütərcim”, 2017.-189 s.

 550. Bəhramoğlu  Bariz. Gələcəyəm, qəribsəmə, Zəngəzur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-559 s.

 551. Bəhruz bəy Kəngərli taleyi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-509 s.

 552. Bəhruz bəy Kəngərli taleyi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-509 s.

 553. Bəxtiyar Qəzənfər. Bu ömür əriyən şamdı. B.: “Zərdabi”, 2017.-264 səh.

 554. Bəxtiyaram mən. B.: “Çaşıoğlu Elm-İstehsalat”, 2016.-287 s.

 555. Bəxtiyaram mən. B.: “Çaşıoğlu Elm-İstehsalat”, 2016.-287 s.

 556. Bəkirli Asif. Düşündüklərim... qənaətlərim... praktikadan nəzəriyyəyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-164 səh.

 557. Bəlaği Sədrəddin. Quran qissələri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-406 s.

 558. Bələdiyyə orqanlarında ictimai monitorinqin təşkili. B.: “QHT”, 2016.-55 s.

 559. Bərdəli  Bahar. Müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-127 s.

 560. Bərdəli Bahar. Seçilmiş. əsərləri. C. 1. B.: “Nurlan”, 2017.-218 s.

 561. Bərdəli Bahar. Seçilmiş. əsərləri. C. 2. B.: “Nurlan”, 2017.-455 s.

 562. Bərdəli Bahar. Seçilmiş. əsərləri. C. 3. B.: “Nurlan”, 2017.-411 s.

 563. Bəydəmirli Əkrəm. 1918-ci il hadisələri: dünyasını dəyişən şahidlər, unudulmayan tarix. B.: “QHT”, 2015.-164 səh.

 564. Bəyməmmədqızı Firuzə. Xarı bülbül. Mingəçevir.: 2014.-52 s.

 565. Bina və qurğuların layihələndirilməsində əlilliyi olan və hərəkət imkanları məhdud şəxslər üçün zəruri olan həyat və fəaliyyət şəraitinin yaradılması qaydaları. B.: “”QHT”, 2016.-72 səh.

 566. Bioetika baza tədris proqramı Bölmə 1: Tədris planı etik təhsil proqramı. B.: 2008.-68 s.

 567. Bioetika baza tədris proqramı Bölmə 1: Tədris planı etik təhsil proqramı. B.: 2008.-68 s.

 568. Bioetika və insan hüquqları haqqında ümumi bəyannamə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-54 səh.

 569. Bioetika, tibbi hüquq və yeni texnologiyalar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-251 s.

 570. Bioetika, tibbi hüquq və yeni texnologiyalar. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-251 s.

 571. Biomüxtəliflik və bitkilərin introduksiyası. AMEA Mərkəzi Nəbatat Bağının 75 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, 23-24 sentyabr 2009-cu il, Bakı. I hissə. B.: “CBS”, 2017.-276 s.

 572. Bir kitablıq söz. Mustafa Çəmənli-70. B.: “Təhsil”, 2017.-304 s.

 573. Bir ömür payı. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-274 səh.

 574. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı – 2015. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-358 s.

 575. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı – 2015. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2016.-358 s.

 576. Birinci türkoloji qurultay: görünən və görünməyən tərəflər Elmi sessiyanın materialları (Bakı şəhəri, 10 iyun 2016-cı il). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-99 s.

 577. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyaları. B.: “Sipər”, 2005.-448 səh.

 578. Bisavad Teymur-110. Gəncə.: 2011.-32 səh.

 579. Bitməyən əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-88 səh.

 580. Bitməyən söz. Sona Vəliyeva haqqında yazılanlar. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-595 s.

 581. Biz bunu bacardıq. B.: “QHT”, 2013.-17 s.

 582. Bizdə şeir də var, sənət də vardır. Ədəbi toplu. B.: “QHT”, 2014.-109 s.

 583. Bizim sirli dünyamız I. B.: “Çənlibel”, 2009.-198 səh.

 584. Biznes planlarının hazırlanması. B.: “TEAS Press”, 2016.-160 səh

 585. Biznesdə qlobal saziş prinsipləri. B.: “QHT”, 2015.-27 s.

 586. Blumfild Leonard. Dil. B.: “Prestij”, 2014.-520 s.

 587. Blumfild Leonard. Dil. B.: “Prestij”, 2014.-520 s.

 588. Bodenştedt Fridrix. Mirzə Şəfi haqqında xatirələr. B.: “XAN”, 2015.-239 s.

 589. Borçalı Emin. Bəsdi, oyan! B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-30 s.

 590. Borçalı Müşfiq. M. P. Vaqif və Gürcüstan. B.: “Borçalı”, 2017.-172 s.

 591. Borçalı Müşfiq. M. P. Vaqif və Gürcüstan. B.: “Borçalı”, 2017.-172 s.

 592. Borxes Xorxe. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-355 s.

 593. Borodulina L. Beynəlxalq iqtisadi təşkilatlar. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2008.-372 s.

 594. Bostrum Ketlin Lonq. Allah necədir. B.: “Ecoprint”, 2016.-80 səh.

 595. Bölgənin sözü. B.: “Xan”, 2016.-80 səh.

 596. Böll Haynrix. İki roman. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-380 s.

 597. Böyük mason lojası lojalar. B.: “Qanun”, 2017.-56 səh.

 598. Bredberi Rey. Farengeyt üzrə 451 dərəcə. B.: “Qanun”, 2017.-206 səh.

 599. Bredberi Rey. Franheyt 451. B.: “OL”, 2014.-200 səh.

 600. btidai fortepiano tədrisində polifoniya və sonatina janrların öyrənilməsi. B.: “Mütərcim”, 2017.-87 s.

 601. Budaq Ziyadxan. Çiçək yağışı. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-280 səh.

 602. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. IX. B.: “Nafta-Press”, 2012.-379 s.

 603. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. K. II. B.: “Nafta-Press”, 2005.-320 s.

 604. Budaqov Budaq. Coğrafiya elminin uğurları. VI-VII-VIII- kitab.B.: “Nafta-Press”, 2008.-415 səh.

 605. Budaqov Budaq. Həzrəti Əli (ə) dühası. B.: “Nafta-Press”, 2007.-31 s.

 606. Budda Dhammapada. B.: 2013.-108 səh.

 607. Bulqakov Mixail. Master və Marqarita. B.: “Qanun”, 2014.-408 səh.

 608. Buta. Türk dünyası şairləri. B.: “OL”. 2016.-352 səh.

 609. Bünyadov Ziya. Qırmızı terror. B.: “Qanun”, 2017.-303 s.

 610. Bünyatov  Şövqi. 20 Yanvar hadisəsi və aprel döyüşlərinin milli ruhumuzun inkişafındakı rolu. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-298 s.

 611. Büyükkeçeci Serhan. Uşaq ensiklopediyası. B.: “Qələm”, 2017.-104 səh.

 612. Cabbar Məsudə. Aciz qalan ulduzlar. B.: “OL”, 2015.-105 səh.

 613. Cabbarlı Akif. Səngər uvertürası. B.: “Şuşa”, 2017.-218 səh.

 614. Cabbarlı Ələmdar. Günahı olan qorxmasın . B.: “Elm və təhsil”, 2015.-136 səh.

 615. Cabbarlı Ələmdar. Səməd Vurğunun obrazlar aləmi. B.: “Mütərcim”, 2017.-167 s.

 616. Cabbarlı Ələmdar. Səməd Vurğunun obrazlar aləmi. B.: “Mütərcim”, 2017.-167 s.

 617. Cabbarlı Nərgiz. Qurtuluşdan sonra. B.: “Xan”, 2017.-240 səh.

 618. Cabbarov Əli. Turizm marşrutları və ekskursiya işinin təşkili. B.: “ADPU”, 2017.-159 s.

 619. Cabbarov Əli. Turizmin iqtisadi əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-268 səh.

 620. Cabbarov Fərhad. Şollar-Bakı su kəmərinin tarixindən. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-71 s.

 621. Cabbarov Fərhad. Şollar-Bakı su kəmərinin tarixindən. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-71 s.

 622. Cabbarov Məhəmməd. Səyahətnamə, Zəngilanın Cənub-Qərb bölgəsi üzrə ermənilərin vəhşiliyi və riyakarlığı haqqında. B.: “Zəngilan”, 2015.-132 səh.

 623. Cabbarov Məhəmməd. Zəngilan ensiklopediyası. B.: RedN Line”, 2017.-339 s.

 624. Cabbarov Rəşid. Gerçəklik terapiyası və ya yaşamaq sənəti. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-215 s.

 625. Cabbarov Tahir. Bakalavr hazırlığı üçün "Keyfiyyətin idarə olunma sistemi" fənninin proqramı. B.: “ADNSU”, 2017.-11 səh.

 626. Cabbarov Tahir. Bakalavr hazırlığı üçün "Maşınqayırmada keyfiyyətin normallaşdırılması" fənninin proqramı. B.: “ADNSU”, 2017.-10səh.

 627. Cabbarov Tahir. Keyfiyyətin idarə olunma sistemi. B.: “ADNSU”, 2017.-107səh.

 628. Cabbarov Tahir. Magistr hazırlığı üçün "Avadanlıqların təmirə və quraşdırmaya yararlılığı" fənninin proqramı. B.: “ADNSU”, 2017.-8 səh.

 629. Cabbarov, Ayətulla. "Mühasibat uçotunda iqtisadi informasiyanın texnologiyası və proqram təminatı" B.: “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, 2017.-285 s.

 630. Cabbarova A. Beynəlxalq statistika. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2006.-107 s.

 631. Cahangirov Məmməd. Patoloji anatomiya. B.: “Sabah”, 2008.-1100 s.

 632. Calal Mehdi. Başın üstə dolan bulud. B.: “Hədəf”, 2013.-197 s.

 633. Calallı Ə. Əməyin mühafizəsi və elektrik təhlükəsizliyi. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2016.-88 s.

 634. Calallı Əli. Rele mühafizəsi və avtomatikanın “OMİCRON” CMC 356 qurğusu ilə yoxlanılması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-42 s.

 635. Calallı Əli. Rele mühafizəsinin mikroprosessor əsasında qurulması. B.: “Bakıelektrikşəbəkə Tədris Mərkəzi”, 2013.-99 səh.

 636. Calallı İsmayıl. Beynəlxalq İnformatika Olimpiadaları 1989-2011. B.: “Bakınəşr”, 2012.-355 s.

 637. Calallı İsmayıl. Beynəlxalq İnformatika Olimpiadaları 1989-2011. B.: “Bakınəşr”, 2012.-355 s.

 638. Calallı İsmayıl. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. (İngiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca). B.: “Bakı”, 2017.-995 s.

 639. Calallı İsmayıl. İnformatika terminlərinin izahlı lüğəti. (İngiliscə-rusca-türkcə-azərbaycanca). B.: “Bakı”, 2017.-995 s.

 640. Can Vəfa. Tanrım, məni unutma. B.: “Xan”, 2016.-77 səh.

 641. Canəhmədov Əhəd. Həqiqətin fəlsəfəsi. B.: “Apostroff”, 2016.-229 s.

 642. Cantəpəli Şükür. Yaralı qəlbin sızıntıları. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 səh.

 643. Cavadlı Qəmər xanım. İslam və bioetika. B.: “İpəkyolu”, 2017.-367 s.

 644. Cavadlı Salam. Pyeslər. B. : “Red N Line”, 2016.-158 səh.

 645. Cavid Hikməti: seçmə aforizmlər (Azərbaycan və ingilis dillərində). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-176 s.

 646. Cavid Hüseyn. Ədəbiyyat dərsləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-208 s.

 647. Cavid Hüseyn. Pyeslər. B.: “Təhsil”, 2017.-512 s.

 648. Cəbiyev  Qafar. Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan müasir dövrə qədər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-621 s.

 649. Cəbrayıllı Rüstəm. Torpaq dardadır. B.: “Gənclik”, 2017.-119 s.

 650. Cəbrayılov Rafael. Avtoxuliqanlığın kriminallaşdırılmasının nəzəri və təcrübi problemləri. B.: 2013.-156 səh.

 651. Cəbrayılov Rafael. Sərbəst toplaşmaq azadlığı. B.: “ABS poligraph”, 2015.-246 s.

 652. Cəbrayılov Rafael. Sərbəst toplaşmaq azadlığı. B.: “ABS poligraph”, 2015.-246 s.

 653. Cəbrayılova Zərifə. İnstitut üzrə keçirilmiş elmi seminarlar (2010-2016-cı illər) B.: “İnformasiya texnologiyaları”, 2016.54 səh.

 654. Cəfərli Elman. Rusiya və Türkiyənin Cənubi Qafqaz siyasətində Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-224 s.

 655. Cəfərli Qafar. Kimsə...sizlər. B.: “OL”, 2016.-243 səh.

 656. Cəfərli Qafar. Lətifədən lətifəyə. B.: “OL”, 2017.-151 s.

 657. Cəfərli Tural. Yamyaşıl ümidlər. B.: “Mütərcim”, 2017.-116 s.

 658. Cəfərli Yeqzar. Nəriman Əbdülrəhmanlının bədii yaradıcılığı. B.: “Qanun”, 2017.-120 səh.

 659. Cəfərov Cəfər. Təhsil tariximizdən: irəvan pedaqoji məktəbi. B.: Orxan”, 2017.-236 s.

 660. Cəfərov Elxan. Xudaya, xalqımı qoru, Xudaya, xalqımı qoru... B.: “E.L”, 2009.-57 s.

 661. Cəfərov İsmayıl. İnsan hüquqlarının pozulmasına görə zərərin ödənilməsi: Avropa insan hüquqları məhkəməsinin təcrübəsi. B.: “Qismət”, 2007.-84 səh.

 662. Cəfərov Məmməd Cəfər. Get dolangilən, xainsən hələ. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-168 s.

 663. Cəfərov Nizami. Afaq Məsud dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-177 s.

 664. Cəfərov Nizami. Ədəbiyyatın müstəqilliyindən müstəqilliyin ədəbiyyatına. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-347 s.

 665. Cəfərov Nizami. Keçən günlərin dastanı. B.: “Xan”, 2016.-216 əh.

 666. Cəfərov Nizami. Molla Pənah Vaqif. B.: “Renessans-A”, 2017.-238 s.

 667. Cəfərov Nizami. Molla Pənah Vaqif. B.: “Renessans-A”, 2017.-238 s.

 668. Cəfərov Nizami. Səməd Mənsurun poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-79 s.

 669. Cəfərov Nizami. Səməd Mənsurun poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-79 s.

 670. Cəfərov Nizami. Səməd Mənsurun poeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-79 s.

 671. Cəfərov Nizami. Türkologiyanın müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”,2017.-203 s.

 672. Cəfərov, Nizami. Elçin. Yazıçının yaradıcılıq yolu. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-280 s

 673. Cəfərova Bahar. English. B.: “CBS”. 2009.-248 səh.

 674. Cəfərsoylu İlhami. Arilərin türk mənşəyi. B.: “Azərnəşr”, 2017.-168 səh.

 675. Cəfərzadə Əzizə. Bəla. B.: “Xan”, 2016.-126 səh.

 676. Cəlaloğlu  Elbəyi. 60 ilin söhbəti. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-102 s.

 677. Cəlaloğlu Elbəyi. 9-cu meydan. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-360 səh.

 678. Cəlilli Şərəf. Akademik Mir Əsədulla Mirqasımov: bitib-tükənməyən nağıl. B.: “Elm”, 2015.-326 s.

 679. Cəlladov Qiyasəddin. Amarantın heyvandarlıqda istifadə edilməsi. B.: “Müəllim”, 2014.-24 səh.

 680. Cəmil Altay. Beşikdən behiştə V cild. B.: “Oskar”, 2017.-311 s.

 681. Cəmil Altay. Beşikdən behiştə V cild. B.: “Oskar”, 2017.-311 s.

 682. Cənnət çiçəkləri. B.: “Adiloğlu”, 2016.-79 s.

 683. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K.3. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-248 səh.

 684. Cənubi Qafqazın (Zaqafqaziyanın) Azərbaycan ərazisində Qış otlaqlarının Monitorinqi üzrə Təlimat Kitabçası. B.: “Letterpress”, 2015.-83 s.

 685. Cənubi Qafqazın (Zaqafqaziyanın) Azərbaycan ərazisində Qış otlaqlarının Monitorinqi üzrə Təlimat Kitabçası. B.: “Letterpress”, 2015.-83 s.

 686. Cilovdarlı  Abbas. AMEA-nın akademik H. M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu (1945-1993-cü illər). 1 hissə. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-301 s.

 687. Cinayət hüququ (Xüsusi hissə) üzrə məsələlər toplusu. B.: “Mütərcim”, 2016.-112 səh.

 688. Cinayət törətmiş şəxslərin verilməsi (eksradisiya) haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [15 may 2001-ci il, № 132-IIQ]. B.: “Qanun”, 2014.-11 s.

 689. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [10 fevral 2009-cu il, № 767-IIIQ]. B.: “Qanun”, 2013.-27 s.

 690. Coğrafiya: test toplusu 1994-2015. II hissə. . B.: "TQDK-"Abituriyent", 2015.-291 səh.

 691. Çağdaş Azərbaycan qadın şairlərinin şeirlər toplusu.. B.: “Yazıçı”, 2012.-206 səh.

 692. Çaxmaqlı Qafar. Ermənicə qaynaqlarda erməni cinayətləri. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2015.-144 səh.

 693. Çaxmaqlı Qafar. İşğal və "məskunlaşdırma" fitnəkarlığı. B.: “QHT”. 2014.-112 səh.

 694. Çaladze Tatyana. Müharibə üzlərdə. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 695. Çanq Se Cunq. Koreyaca-azərbaycanca danışıq kitabçası. B.: “Mütərcim”, 2011.-240 səh.

 696. Çetırkin Yevgeniy. Maliyyə riyaziyyatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2010.-429 s.

 697. Çeviricilər texnikasının əsasları. B.: “AzTU”, 2017.-152 s.

 698. Çəmənli  Mustafa. Səhnəmizin ağ çiçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2017.-189 s.

 699. Çəmənli Mustafa. Ürəyimdən kimlər keçdi. B.: “Xan”, 2017.-279 s.

 700. Çərkəz Sona. Ömrün anları. B.: “TimePrint”, 2016.-319 s.

 701. Çıldırlı Aşıq İrfani. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-151 s.

 702. Çin və Azərbaycanın iqtisadi inkişaf fenomeni. B.: 2013.-215 s.

 703. Çin və Azərbaycanın iqtisadi inkişaf fenomeni. B.: 2013.-215 s.

 704. Çingizoğlu Ənvər. Qazaxlar. B.: “Mütərcim”, 2017.-198 s.

 705. Çingizoğlu Ənvər. Qazaxlar. B.: “Mütərcim”, 2017.-198 s.

 706. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2017.-255 s.

 707. Çingizoğlu Ənvər. Ziyadoğlu Qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2017.-255 s.

 708. Çobanov Mədəd. Azərbaycan antroponimiyasının əsasları. B.: “Borçalı”, 2017.-412 s.

 709. Çobanov Mədəd. Azərbaycan şəxs adları. B.: “Təhsil”, 2017.-106 s.

 710. Dadaşov Aydın. Azərbaycan kinosu: mövzu, struktur, üslub, janr. B.: “CBS”, 2016.-707 s.

 711. Dadaşov Aydın. Azərbaycan kinosu: mövzu, struktur, üslub, janr. B.: “CBS”, 2016.-707 s.

 712. Dadaşova Elnarə. Azərbaycan xalq oyun havalarında melodik yönəlmə və modulyasiya məsələləri. B.: “ADPU”, 2016.-180 səh.

 713. Dadaşova Minarə. Əsas musiqi aləti və onun tədrisi metodikası. B.: “ ADPU”, 2017.-208 c.

 714. Dadaşzadə  Araz. XVIII əsr Azərbaycan lirikası (Monoqrafiya). Məqalələr. B.: “Təhsil”, 2017.-421 s.

 715. Dadaşzadə Əhliman. Təbii amillərlə müalicə. B.: “Azəri”, 2017.-271 s.

 716. Dağlarqızı Şəlalə. Dərd əlində ağlayan gül. B.: “Vətənoğlu”. 2016.-256 səh.

 717. Dalğın  Çingiz. Dağlar o dağlara daha bənzəmir. B.: “Nurlan”, 2011.-173 s.

 718. DE! Dildən-dilə, eldən-elə! B.: 20015.-159 səh.

 719. Dədə Qorqud araşdırmaları 4. B.: “ADPU”, 2015.-265 səh.

 720. Dədə Qorqud dastanları. B.: “Parlaq İmzalar”, 2016.-260 s.

 721. Dədə Qorqud dastanları. B.: “Parlaq İmzalar”, 2016.-260 s.

 722. Dəmir Telman. Təranənin eşqi povest və hekayələr. B.: “Çıraq”, 2005.-176 s.

 723. Dəmirçi Murad. Bir ovuc torpaq. B.: “Şur”, 2016.-192 səh.

 724. Dərələyəz mahalının kameral təsviri (1831-ci və 1842-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-299 s.

 725. Dərələyəz mahalının kameral təsviri (1831-ci və 1842-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-299 s.

 726. Dərələyəzli  Cəmşid. Qürbətə sığmayan vətən həsrəti. B.: “Nurlar”, 2012.-159 s.

 727. Dərələyəzli Kamil. Vətənli, vətənsiz günlərim. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-464 səh.

 728. Diferensial tənliklərin matlab paketində həllinə aid metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-323 səh.

 729. Dilbazoğulları (Dilbazilər) Şəcərə XVII-XXI yüzillər. B.: “Apostroff”, 2017.

 730. DİN AİDS-ə qarşı. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2005.-59 s.

 731. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-278 s.

 732. Din və ictimai təhlükəsizliyin aktual problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-278 s.

 733. Dinç Mehmet. Gənclərə səsləniş. B.: “İpəkyolu”, 2017.-128 s.

 734. Dinç Mehmet. Gənclərə səsləniş. B.: “İpəkyolu”, 2017.-128 s.

 735. Dini ekstremizmə qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikasının 4 dekabr 2015-ci il tarixli qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2016.-18 səh.

 736. Dini radikalizm: Tarixi, yaranma səbəbləri və fəsadları. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-223 s.

 737. Dinlərarası Dialoqun sülh və Multikultural Həyata Töhfəsi. B.: 2017.-229 s.

 738. Doğan  Orxan. arış bəyin əhvalatı : Panika pozuntusu. B.: “www.1905.az portalının nəşri, 2015.-149 s.

 739. Doktorou  Edqar. Şairlərin həyatı. B.: “XAN”, 2017.-102 s.

 740. Dosanov Sabit. Ağ aruana. B.: “MBM”, 2015.-159 s.

 741. Dostiyev Tarix. Azərbaycanın orta əsr şəhərləri (IX-XIII) əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 742. Dostoyevski Fyodor. Karamazov qardaşları. B.: “Qanun”, 2014.-852 səh.

 743. Dostoyevski Fyodor. Oxşar. B.: “Qanun”, 2015.-241 səh.

 744. Dostoyevski Fyodor. Yoxsul insanlar. B.: “Qanun”, 2016.-431 səh.

 745. Doyl Artur. Şerlok Holmsun macəraları.Qozbel. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 746. Dövlət hakimiyyəti orqanlarında, idarə, təşkilat və müəssisələrdə vətəndaşların təklif, ərizə və şikayətləri üzrə kargüzarlığın aparılması qaydaları. B.: “Nağıl Evi-N”, 2015.-14 s.

 747. Dövlət qulluğu haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [21 iyul 2000-ci il, № 926 - IQ]. B.: “Qanun”, 2015.-51 s.

 748. Dr. Murat Kaya. Cənnət reyhanları.Hz.Həsən və Hz. Hüseyndən 111 həyat ölçüsü. B.:”İpəkyolu”, 2017.-160 s.

 749. Drayzer Teodor. Amerika faciəsi 1-ci kitab. B.: “XAN”, 2015.-239 s.

 750. Drayzer Teodor. Maliyyəçi. B.: “Qanun”, 2017.-479 s.

 751. Dunkan Riçard. Dolların böhranı. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2009.-320 s.

 752. Dükan Pyer. Dükan pəhrizinin 350 resepti. B.: “Qanun”, 2017.-291 s.

 753. Dünya dillerinde Molla Penah Vaqif şiirleri 300. Ankara.: 2017.- 316 s.

 754. Dünya dramaturgiyası antologiyası. İki cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-528 səh.

 755. Dünya şöhrətli alim, karikaturaçı-rəssam: Kərim Məmmədxan oğlu Kərimov. B.: “Ecoprint”, 2017.-124 səh.

 756. Dürüst  Yunis. Feysbukun və həyatın sirləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-326 səh.

 757. Düsen Kaseinov 70. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-104 səh.

 758. Düşüncələr, fikirlər, arzular Akademik Hüseyn Əhmədov-90. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-95 s.

 759. Düşüncələr, fikirlər, arzular Akademik Hüseyn Əhmədov-90. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-95 s.

 760. Efe Ahmet. Anadolu nağılları. B.: “Qanun”, 2017.-88s.

 761. Eko Umberto. Gənc romançının etirafları. B.: 2016.-160 səh.

 762. Eko Umberto. Sıfır sayı. B.: “Qanun”, 2016.-168 s.

 763. Ekoloji kimya. B.: “Bakınəşr”, 2003.-208 səh.

 764. Elaydi Əhməd. Müstəqillik dövrü Azərbaycan romanı. Mövzu, problematika və sənətkarlıq məsələləri (1991-2005). B.: “Nurlar”, 191 s.

 765. Elcanlı  Sadıq. Zülmət. B: “Şur”, 2014.-527 s.

 766. Elcanlı Sadıq. Sirli söz qapısı. B.: “Şur”, 2017.-432 s.

 767. Elçin. Ədəbiyyat və cəsarət tərcümanı Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-142 səh.

 768. Eldarqızı Gülər. Günü qaralı. B.: “Təknur”, 2016.-111 s.

 769. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən kurs layihəsinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-116 s.

 770. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması fənnindən məşğələ dərsləri üçün rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 771. Elektrik qövs sobaları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 s.

 772. Elektrik veriliş xətlərinin mexaniki hissələri. B.: “ADNSU”, 2016.-78 s.

 773. Elektrikquraşdırma. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-99 s.

 774. Elektroenergetikada marketinq. B.: “ADNSU”, 2017.-218 s.

 775. Elgün Eldəniz. Erməni psixologiyası. B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-124 səh.

 776. Elin və elmin ağsaqqalı. (Professor Mədəd Çobanovun poetik obrazı). B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 777. Elin və elmin ağsaqqalı. (Professor Mədəd Çobanovun poetik obrazı). B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 778. Elm və mənəviyyat zirvəsi. Professor Məmməd Qoca oğlu Qocayevin 75 illik yubileyinə. B.: “Mütərcim”, 2016.-319 s.

 779. Elm və texnikanın fəlsəfi problemləri fənni üzrə proqram. B.: “ADNSU”, 2016.-30 səh.

 780. Elmin zirvələrində. B.: “Avropa”, 2016.-176 s.

 781. Elmmetriya üzrə vəsait: elm və texnologiyanın inkişaf indikatorları. B.: İqtisad Universiteti”, 2017.-249 s.

 782. Energetika kompleksi-2016 Bülleten/Analitik icmal. B.: “Elm və bilik”, 2017.-59 s.

 783. Epizootologiya və infeksion xəstəliklər. B.: “UniPrint”, 2013.-1069 səh.

 784. Erməni terror və quldur birləşmələrinin bəşəriyyətə qarşı cinayətləri: (XIX-XXI əsrlər) B.: “Elm”, 2003.-368 səh.

 785. Erməni terroru. B.: “Aspoliqraf”, 2017.-166 s.

 786. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti və onun acı nəticələri 1918-ci il Mart soyqırımının ildönümü münasibətilə keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. B.: “Müəllim”, 2017.-181 s.

 787. Ermənilərin Azərbaycanlılara qarşı soyqırım siyasəti və onun acı nəticələri 1918-ci il Mart soyqırımının ildönümü münasibətilə keçirilən elmi-praktik konfransın materialları. B.: “Müəllim”, 2017.-181 s.

 788. Ermənistanın Azərbaycana hərbi təcavüzünün yaşyarımlıq Zəhra Quliyeva faciəsi. B.: “Azərbaycan”, 2017.-286 s.

 789. Estoniya-Azərbaycan icması. Tallinn.: 2006.-80 səh.

 790. Etibar İskəndər. Şamaxı. B.: “Nurlan”, 2009.-115 s.

 791. Eyvazlı  Aida. Samir! Nazim! Elşən! B.: 2014.-54 s.

 792. Eyvazlı Cəfər. Çin Xalq Respublikasının müasir regional siyasəti. B.: “Mütərcim”, 2017.-119 s.

 793. Eyvazlı Rəşid. Deyə bildiklərim. B.: “Çıraq”, 2017.-248 səh.

 794. Eyvazov Cənnətxan. Strateji tədqiqatlara giriş. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 795. Eyvazov Əli. Bir batalyonun tarixi: Hadisələr. İnsanlar. Faktlar. B.: “Nurlar”, 2011.-311 s.

 796. Eyvazova Roza. Dəricə-azərbaycanca lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 797. Eyyubov K. Biznesin təhlükəsizliyi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-223 s.

 798. Eyyubov Pərviz. Bağçadan məktəbə. B.: “Qələm”, 2017.-80 səh.

 799. Əbdülhəlimov, Hikmət. Yaddaşa qayıdış. B.: “”Nurlar”, 2017.-264 səh.

 800. Əbdülrəhmanlı, Nəriman. Taclı. B.: “Qanun”, 2017.-596 s.

 801. Əbilova Səadət. Qida konsentratlarının texnologiyası. Gəncə.: 2016.-145 s.

 802. Əcubə və Məhcubənin hekayətləri. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2016.-190 səh.

 803. Əczaçılıq kimyası Test tapşırıqları. I hissə. (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində dərs vəsaiti). B.: “SkyG”, 2015.-629 s.

 804. Əczaçılıq kimyası Test tapşırıqları. II hissə. (Azərbaycan, rus və ingilis dillərində dərs vəsaiti). B.: “SkyG”, 2016.-481 s.

 805. Ədalətqızı Sevinс. Cavad və Şükriyyə dastanı. B.: “Gənclik”, 2017.-136 səh.

 806. Ədəbiyyat müntəxabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-487 s.

 807. Ədəbiyyat sinifdənxaric oxu 5-ci sinif. B.: “Hədəf”, 2015.-230 s.

 808. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2014-cü il). B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2015.-1014 s.

 809. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2015-ci il). B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2016.-810 s.

 810. Ədliyyə fəaliyyəti mətbuat səhifələrində (2015-ci il). B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2016.-810 s.

 811. Ədliyyə orqanlarında qulluq keçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [26 may 2006-cı il, № 119-IIIQ]. B.: “Qanun”, 2015.-39 s.

 812. Əfəndi qızı Güllüzar. Qaymaqlı məktəbinin ziyası. B.: “Radius”. 2017.-160 səh.

 813. Əfəndiyev  Tofiq. Prokuror. B.: “Təhsil”, 2017.-286 s.

 814. Əfəndiyev Paşa, Molla Cümə. B.: “Ləman”, 2017.-363 s.

 815. Əfəndiyev Vüsət. Geourbanistika. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-272 s.

 816. Əfəndiyeva İmruz. Musiqi mədəniyyətimiz və müasirlik. B.: “Renessans-A”, 2016.-252 s.

 817. Əfəndiyeva Ülviyyə. Əsrin gender konsepsiyası. B.: “ADPU”, 2017.-288 s.

 818. Əhli-beytin (ə) hüzurunda. B.: “Qələm”, 2017.-144 səh.

 819. Əhməd  Mahmud. Bir ömrün ulduz yolu. B.: “Araz”, 2017.-94 s.

 820. Əhməd Bakıxanov-Oxu, tar. B.: “MTM-İnnovation”, 2017.-208 s.

 821. Əhməd Dilqəm. Fərqlilər. B.: “Teas Press”, 2015.-216 səh.

 822. Əhməd Dilqəm. Tək dahi. B.: “XAN”, 2015.-129 s.

 823. Əhməd Kamal. Rəngkarlıq və qrafika. B.: “Xalq bank”, 2017.-269 s.

 824. Əhməd Mahmud. Gözü yolda qalan Şuşam. B.: “Mars-Print”, 2017.-118 s.

 825. Əhməd Vüqar. Ədəbi-elmi portretlər. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-212 s.

 826. Əhmədli Bədirxan. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: təşəkkülü, problemləri, şəxsiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-374 s.

 827. Əhmədli Nazim. Qız təbəssümü.. B.: “Qanun”, 2017.-80 səh.

 828. Əhmədli Nazir. Haqq-nahaqq seçilər Haqq divanında. B.: “Nurlar”, 2017.-288 səh.

 829. Əhmədli Salatın. Qazax mahalının alimləri. B.: “Günəş”, 2017.-512 s.

 830. Əhmədli Salatın. Sədaqət. B.: “”UniPrint”, 2009.-334 səh.

 831. Əhmədoğlu Araz. Sehrbazlar dərəsi. B.: “Mütərcim”, 2017.-216 səh.

 832. Əhmədoğlu Araz. Yarımçıq əlyazma. Şahəsərin Şahəsəri. B.: “Mütərcim”, 2017.-224 səh.

 833. Əhmədoğlu Əli. Qafqaz əsirlikdə (İşğalla var olan səltənət). Tarixi-sənədli oçerklər. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s.

 834. Əhmədoğlu Həmzə. Qayıdıb yenə gəlləm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-120 səh.

 835. Əhmədov Aydın. İfadə məcmuəsi. B.: “E.L.”, 2008.-140 səh.

 836. Əhmədov Elçin. Uşaq və gənclərin kitabxana-informasiya təminatı. B.: “Sabah”, 2016.-248 səh.

 837. Əhmədov Əbdülrza. Dolğun ömür. B.: “CBS”, 2016.-165 s.

 838. Əhmədov Əhməd-Cabir. Elmi-pedaqoji fəaliyyəti 75. B.: “Victory”, 2017.-96 səh.

 839. Əhmədov Hümeyir. Pedaqogika. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-455 s.

 840. Əhmədov Kərbalayı. Göyşaban. B.: “OL”, 2013.-408 səh.

 841. Əhmədov Nadir. Hz. Məhəmmədin həyatından bir vərəq. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-157 s.

 842. Əhmədov Rasif. Dərs. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-176 səh.

 843. Əhmədov Rəhman. Yaddan çıxmaz Qarabağ. B.: “E.L.”, 2008.-140 səh.

 844. Əhmədov Seymur. Ərəb dilinin dialektləri və İraq dialekti ilə İraq-Türkman dili arasında əlaqə. B.: “ADMİU”, 2017.-214 s.

 845. Əhmədov Səbuhi. Azərbaycan silahları IX-XVII əsrlərdə: təkamül və inkişaf. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-537 s.

 846. Əhmədov Teymur. Nəriman Nərimanov (Həyatı, mühiti və ədəbi-bədii yaradıcılığı). B.: “Nurlar”, 2016.-549 s.

 847. Əhmədov Yaşar. Cəmiyyət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-179 s.

 848. Əhmədov Yaşar. Cəmiyyət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-179 s.

 849. Əhmədov Yaşar. Dövlət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-105 s.

 850. Əhmədov Yaşar. Dövlət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-105 s.

 851. Əhmədov Yaşar. Əxlaq-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-173 s.

 852. Əhmədov Yaşar. Əxlaq-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-173 s.

 853. Əhmədov Yaşar. Fəlsəfə. V hissə. B.: “SkyG”, 2017.-339 s.

 854. Əhmədov Yaşar. Fəlsəfə. V hissə. B.: “SkyG”, 2017.-339 s.

 855. Əhmədov Yaşar. Gender-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-123 səh.

 856. Əhmədov Yaşar. Həyat haqqında düşüncələr-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-101 səh.

 857. Əhmədov Yaşar. Həyat öyrənilməsi tələb olunan bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-387 s.

 858. Əhmədov Yaşar. Xalq, millət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-186 s.

 859. Əhmədov Yaşar. Xalq, millət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-186 s.

 860. Əhmədov Yaşar. İnsan haqqında düşüncələr-fəlsəfi lüğət. B.: 2016.-90 səh.

 861. Əhmədov Yaşar. Qadınlar. B.: “MSA”, 2015.-686 səh.

 862. Əhmədov Yaşar. Qadınların sirli, müəmmalı dünyasının fəlsəfəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-830 s.

 863. Əhmədov Yaşar. Məhəbbət-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-124 səh.

 864. Əhmədov Yaşar. Mənəvi yetkinlik fəlsəfəsi. B.: “Uniprint”, 2010.-310 s.

 865. Əhmədov Yaşar. Müdriklik də bir fəlsəfədir. B.: “B-Print”, 2014.-639 s.

 866. Əhmədov Yaşar. Nəsl...yaş...-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-117 s.

 867. Əhmədov Yaşar. Nəsl...yaş...-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2017.-117 s.

 868. Əhmədov Yaşar. Nikah-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-129 səh.

 869. Əhmədov Yaşar. Ölüm də bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2009.-510 s.

 870. Əhmədov Yaşar. Ölüm-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-130 səh.

 871. Əhmədov Yaşar. Reinkarnasiya da bir fəlsəfədir B.: “Uniprint”, 2010.-558 s.

 872. Əhmədov Yaşar. Yaşamaq da bir fəlsəfədir. B.: “Uniprint”, 2010.-567 s.

 873. Əhmədov Yaşar. Zaman-fəlsəfi lüğət. B.: “ADNSU”, 2016.-94 səh.

 874. Əhmədov Yaşar.Ailə xoşbəxtliyinin fəlsəfəsi. B.: “SkyG”, 2017.-473 s.

 875. Əhmədov Yaşar.Ailə xoşbəxtliyinin fəlsəfəsi. B.: “SkyG”, 2017.-473 s.

 876. Əhmədov Yaşar.Multikulturalizm... Fəlsəfi lüğət. B.”SkyG”, 2017.-443 s.

 877. Əhmədov Yaşar.Multikulturalizm... Fəlsəfi lüğət. B.”SkyG”, 2017.-443 s.

 878. Əhmədova  Elmira. Mən jurnalistəm... B.: “Apostroff”, 2017.-359 s.

 879. Əhmədova Güllü. Saflıq çeşməsi Qax. B.: “Nafta-Press”, 2017.-147 s.

 880. Əhmədova Kəmalə. Çoxkomponentli mürəkkəb cümlələrin struktur və semantik tipləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-291 s.

 881. Əhmədzadə Ə.C. Ensiklopediya: meliorasiya və su təsərrüfatı. B.: “Radius”, 2016.-632 səh.

 882. Əhmədzadə Nərmin. Heydər Əliyevin kəlamları. B.: “Qanun”, 2017.-72 s.

 883. Əkbər Əli. Atanın dara çəkilməsi. B.: “XXI-YNE”, 2005.-299 s.

 884. Əkbər Əli. Qəlbin səsi. B.: “Adiloğlu”, 2004.-287 s.

 885. Əkbər Əli. Vətən həsrəti. Sumqayıt.: “Bilik”, 2013.-287 s.

 886. Əlabbas. Dağların duman çağı. B.: “Xan”, 2017.-296 səh.

 887. Əlabbas. Şəbi-hicran.. B.: “Xan”, 2017.-208 səh.

 888. Əlamətdar və tarixi günlər təqvimi 2018. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-578 s.

 889. Ələkbər Bağır oğlu Süleymanov 100 il. Neftçi, təşkilatçı, alim. B.: 2016.-12 s.

 890. Ələkbərli  Əziz. Türkmənşəli erməni soyadları. B.: “Qaya”, 2016.-511 s.

 891. Ələkbərov Ələkbər. Babək. B.: “Azərbaycan tarix qurumu”. 2015.-312 səh.

 892. Ələmşahov, Bəxşeyiş. Türk dünyasında parlayan ulduz. B.: “Nurlan”, 2006.-226 səh.

 893. Ələsgərqızı, Nərgiz. Bir ömrün nəğməsi. B.: “OL”, 2015.-151 səh.

 894.  Ələsgərli Çingiz. Xəzana dönmüş ömür və ya kuklaçının nağılı. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-160 s.

 895. Ələsgərov, Zahir. Antropozoonoz xəstəliklər. B.: “Elm”, 2016.-520 səh.

 896. Ələsgərova Flora. Bronlaşdırma sistemləri. B.: “Mekan Serves NN”, 2017.-152 səh.

 897. Ələsgərova Z.C. Ginekologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 898. Əli Hafiz. Kitablar kitabı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-256 səh.

 899. Əli Hafiz. Nəbzimin nəbzi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-295 s.

 900. Əli Həsənov (Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu) biblioqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-173 s.

 901. Əli Həsənov (Həsənov Əli Məhəmmədəli oğlu) biblioqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-173 s.

 902. Əli qızı Sevinc. Ruh üçün toyuq şorbası. B.: “Qanun”, 2016.-80 səh.

 903. Əlibəyli Ənvər. Nəğmələr. B.: “Orxan”, 2016.-70 s.

 904. Əlibəyli Ənvər. Nəğmələr. B.: “Orxan”, 2016.-70 s.

 905. Əlibəyli Qulamhüseyn. Avropa Məhkəməsinə müraciət etməyin qaydaları. B.: “Nurlan”, 2002.-100 səh.

 906. Əlifoğlu Akif Amal. Göydən gələn bir işığam. Sumqayıt.: “Azəri”, 2015.-184 səh.

 907. Əliqızı Roza. Erməni işğalı. B.: “Turan evi”, 2010.-196 s.

 908. Əliqızı Roza. Vətən çağırır. B.: “Turan evi”, 2009.-215 s.

 909. Əlillik məsələləri üzrə terminlərin izahlı lüğəti. B.: “Avropa”, 2016.-146 səh.

 910. Əliməmmədov Rəşad. Riyaziyyat. Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti. B.: “Güvən”, 2017.-320 səh.

 911. Əlimərdanov Hafiz. Təbii və sintetik ətirli üzvi birləşmələr. B.: “Elm”, 2017.-450 s.

 912. Əlimuradov, İlkin. IX-X əsrlər Azərbaycanlı hədisşünas alim Əhməd Harun oğlu Əl-Bərdici. B.: “Araz”, 2016.-184 səh.

 913. Əlincəqala- şeir, poema, pyes. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-159 s.

 914. Əlincəqala. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-304 səh.

 915. Əlioğlu Kamran. İliş və ya hörülmüş hekayə. B.: “Altun kitab”, 2016.-207 səh.

 916. Əliyev  H. NGN şəbəkələri. B.: “AzTU”, 2017.-445 s.

 917. Əliyev  İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr,  müraciətlər. K. 45.  Mart 2011 -  May 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 918. Əliyev  Şəmsəddin. İnsan alveri ilə mübarizə. B.: “QHT”, 2015.-43 s.

 919. Əliyev  Təvəkkül. Qarabağda Nərgiztəpə abidələr kompleksi. B.: “Elmin inkişafı fondu”, 2017.-95 s.

 920. Əliyev  Zaur. "Beyin axını" və Azərbaycan: elmi-sosioloji təhlil. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 s.

 921. Əliyev Akif. Akademik Ələşrəf Əlizadə. B.: “Elm”, 2015.-118 səh.

 922. Əliyev Akif. Beynəlxalq idman təşkilatlarının təşəkkülü və inkişafı. B.: “OL”, 2015.-159 s.

 923. Əliyev Ayəddin. Fəxrəddin Hinduşah Naxçıvaninin "Əs-Sihah Əl-əcəmiyyə" əsərinin dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-276 s.

 924. Əliyev Bəxtiyar. Terrorçuluğa qarşı xüsusi hüquqi mübarizə: kriminalistik və əməliyyat-axtarış aspektlər. B.: “Çıraq”, 2017.-344s.

 925. Əliyev Elnur. Xəlifə. B.: 2017.-87 s.

 926. Əliyev Etibar. Azərbaycan Respublikasının iqtisadi hüququ: ümumi müddəalar. B.: “Günəş”, 2017.-251 s.

 927. Əliyev Etibar. Beynəlxalq hüququn mənbələri: anlayışı və ümumi xarakteristikası. B.: “Günəş-B”, 2017.-95 s.

 928. Əliyev Etibar. Beynəlxalq hüququn mənbələri: anlayışı və ümumi xarakteristikası. B.: “Günəş-B”, 2017.-95 s.

 929. Əliyev Etibar. Beynəlxalq hüququn prinsipləri: anlayışı və sistemi. B.: “Günəş-B”, 2017.-162 s.

 930. Əliyev Etibar. Beynəlxalq hüququn prinsipləri: anlayışı və sistemi. B.: “Günəş-B”, 2017.-162 s.

 931. Əliyev Etibar. Beynəlxalq iqtisadi hüquq. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-690 səh.

 932. Əliyev Etibar. Polis hüququ. B.: “Günəş-B”, 2017.-551 s.

 933. Əliyev Etibar. Polis hüququ. B.: “Günəş-B”, 2017.-551 s.

 934. Əliyev Ə. Statistika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-286 s.

 935. Əliyev Əli. Azərbaycan nefti dünya bazarında (XX əsrin 20-30-cu illəri). B.: “Elm”, 2011.-353 s.

 936. Əliyev Əli. Azərbaycanın ulu keçmişi. B.: “ADPU”, 2017.-81 s.

 937. Əliyev Əli. Qarabağ ədəbi mühiti və Mir Möhsün Nəvvab. B.: “Avropa”, 2016.-151 səh.

 938. Əliyev Əli. Laçın rayonuna aid adət-ənənələr, toponimlər və şivə sözləri. B.: “ADPU”, 2017.-117 s.

 939. Əliyev Əmir. İnsan hüquqlarının beynəlxalq-hüquqi müdafiəsi. B.: 2009.-489 s.

 940. Əliyev Heydər. Minilliklərin qovuşuğunda. B.: “XXİ YNE”, 2001.-183 səh.

 941. Əliyev Həsən. Əfsanəli dağlar. B.: “Elm”, 2007.-112 səh.

 942. Əliyev Hikmət. Elektrik avadanlıqlarının diaqnostikası və sınaq normaları. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-95 s.

 943. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada diaqnostika. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-119 səh.

 944. Əliyev Hikmət. Elektroenergetikada ölçmə sistemləri. B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 945. Əliyev Hikmət. Elektroizoləedici mayelərin diaqnostikası və sınağı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-112 s.

 946. Əliyev Hikmət. Elektrotexniki materiallar.B.: “Universal Poliqraf”, 2015.-117 səh.

 947. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. Kitab 39. Noyabr 2009 – Fevral 2010. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 948. Əliyev İlham. İnkişaf məqsədimizdir. Kitab 40. Fevral 2010 – Mart 2010. B.: “Azərnəşr”, 2017.-407 s.

 949. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 33. Sentyabr 2008 - Noyabr 2008. B.: “Azərnəşr”, 2016.-391 s.

 950. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 36. B.: “Azərnəşr”,2016.-400 səh.

 951. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 37. B.: “Azərnəşr”, 2017.-400 səh.

 952. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 38. B.: “Azərnəşr”, 2017.-400 səh.

 953. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 41. B.: “Azərnəşr”, 2017.-400 səh.

 954. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 46. B.: “Azərnəşr”, 2017.-400 s.

 955. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 47. B.: “Azərnəşr”, 2017.-400 s.

 956. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.34. B.: “Azərnəşr”, 2016.-404 səh.

 957. Əliyev İlqar. Qız qalası “Leyli və Məcnun” un məqbərəsidir. B.: “Adiloğlu”, 2010.-103 s.

 958. Əliyev İsmayıl. Pedaqogika. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-280 səh.

 959. Əliyev Kamran. Cavid möcüzəsi. B.: “Nurlan”, 2002.-75 səh.

 960. Əliyev Kamran. Çağdaş folklorşünaslığın problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-364 s.

 961. Əliyev Kazım. İdmançının qələbə psixologiyası. B.: “Oğuz-Eli”, 2014.-199 s.

 962. Əliyev Kazım. Məşqçinin stolüstü kitabı. B.: “Oğuz”, 2014.-304 səh.

 963. Əliyev Qəmbər. İnvestisiyanın maliyyələşdirilməsi və kreditləşdirilməsi. B.: “Papirus”, 2016.-240 s.

 964. Əliyev Mayis. Azərbaycan Respublikasında tibb hüququnun nəzəri aspektləri. B.: “Vətənoğlu”, 2016.-280 səh.

 965. Əliyev Məmmədhüseyn. Dağlar oğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-615 s.

 966. Əliyev Məmmədhüseyn. Dağlar oğlu. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-615 s.

 967. Əliyev N. Ə. Riyazi məntiqə giriş. B.: 2017.-100 s.

 968. Əliyev Oqtay. Sözün qüdrəti, kəlamın hikməti. B.: “Ərgünəş”, 2017.-111 s.

 969. Əliyev Oqtay. Sözün qüdrəti, kəlamın hikməti. B.: “Ərgünəş”, 2017.-111 s.

 970. Əliyev Rafiq. Hakimiyyət, cəmiyyət və din. B.: “Apostroff”, 2013.-109 səh.

 971. Əliyev Rasim. Xatirələr. İstanbul.: 2016.-

 972. Əliyev Rasim. Xatirələr. İstanbul.: 2016.-

 973. Əliyev Rezo. Elmi işlərin yerinə yetirilməsi metodikası. B.: “Alatoran yayınları”, 2016.-146 əh.

 974. Əliyev Rezo. Prototiplərin hazırlanmasında additiv texnologiyanın tətbiqi. B.: “Ecoprint”, 2017.-273 s.

 975. Əliyev Sahib. Kim ki, bu dünyanı güldürə bilsə. B.: “Açıq dünya”, 2017.-119 s.

 976. Əliyev Taleh. Oğuz və ətraf ərazilər orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-350 s.

 977. Əliyev Ziyadxan. Sənətkar ömrü. B.: “Letterpress”, 2016.-164 səh.

 978. Əliyev, İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.35. B.: “Azərnəşr”, 2016.-396 səh.

 979. Əliyeva  Aygün. Şərq motivləri XIX əsr Fransız ədəbiyyatında. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-174 səh.

 980. Əliyeva Afaq. Qulam Məmmədli arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-164 səh.

 981. Əliyeva Aygün. Mühasibat uçotu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-256 s.

 982. Əliyeva Fəridə. Cənubi Qafqazın Azərbaycanlı əhalisi. B.: “Avropa”, 2016.-168 səh.

 983. Əliyeva Gülşən. Azərbaycan ədəbiyyatından mühazirə mətnləri. B.: “Təhsil”, 2014.-381 s.

 984. Əliyeva Gültac. Psixologiya. B.: “ADPU”, 2015.-172 səh.

 985. Əliyeva Xuraman. Bu da bir ömürdü.B.: “Mütərcim”, 2017.-120 s.

 986. Əliyeva Qəndab. Mirzə İbrahimov nəsrində cənub mövzusu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-171 s.

 987. Əliyeva Leyla. Poeziya. B.: “Adiloğlu”, 2016.-200 səh.

 988. Əliyeva Lətifəxanım. Muğamın meracı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-167 s.

 989. Əliyeva M. Məktəbli xoru üçün Azərbaycan bəstəkarlarının mahnıları. B.: “ADPU”, 2016.-198 s.

 990. Əliyeva Maralxanım. Azərbaycan bəstəkarlarının a kapella xorları. B.: “ADPU”, 231 s.

 991. Əliyeva Maralxanım. Xor partiturasının oxunuşu. B.: “ADPU”, 2017.-214 s.

 992. Əliyeva Nərgiz. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi: Tarix, Elm və Mədəniyyət. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 993. Əliyeva Nərgiz. Orta əsrlərdə Azərbaycan alimlərinin elmi əlaqələri və tədris fəaliyyəti. B.: “Turxan”, 2015.-168 səh.

 994. Əliyeva Nərminə. English 4. B.: “Təhsil”, 2017.-80 s.

 995. Əliyeva Nigar. Professor Ə.Ə.Rəcəbli və Azərbaycan nəzəri dilçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-104 səh.

 996. Əliyeva Rəfiqə. Ümumi ekologiya. B.: “Maarif”, 2004.-533 s.

 997. Əliyeva Rüxsarə. Kollec tələbələrində sosial fəallığın formalaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 998. Əliyeva Sevinc. Məhəmməd Füzulinin Azərbaycan Türk "Divan"ının leksikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-188 s.

 999. Əliyeva Sədaqət. İnformasiya mədəniyyəti. B.: “Mars-Print”, 2016.-110 s.

 1000. Əliyeva Sədaqət. Ünsiyyət mədəniyyəti. B.: “Gənclik”, 2013.-215 s.

 1001. Əliyeva Səxavət. Təhsildə liderlik. B.: “ADPU”, 2017.-244 s.

 1002. Əliyeva Səxavət. Yeniyetməlik yaş dövründə baş verən böhran probleminin sosial-psixoloji mahiyyəti. B.: “ADPU”, 2017.-95 s.

 1003. Əliyeva Şəlalə. Müasir ingilis dilində mücərrəd anlayış ifadə edən əsas sözönlərinin Azərbaycan dilində ifadə vasitələri. B.: “Mütərcim”. 2016.-128 səh.

 1004. Əliyeva Tənzilə. Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı: Teymur Elçin. B.: “ADPU”, 2017.-154 səh.

 1005. Əliyeva Təranə. İdarəetmənin informasiya texnologiyaları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-369 s.

 1006. Əliyeva Tinatin. Riyaziyyat müəllimləri hazırlığında fənlərarası və fəndaxili inteqrasiya. B.: “Avropa”, 2017.-161 səh.

 1007. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz . Azərbaycanda ekologiya sahəsinin tələbatçılarının biblioqrafik təminatı: müasir vəziyyəti və təkmilləşdirilməsi yolları. B.: “Ecoprint”, 2016.-279 səh.

 1008. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz. Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti. B.: “Elm”, 2008.-339 s.

 1009. Əliyeva-Kəngərli Aybəniz. Azərbaycan folkloru və kitab mədəniyyəti. B.: “Elm”, 2008.-339 s.

 1010. Əliyev-Ayvazalı Bəhmən. Hindistan etnoqrafiyası Maddi mədəniyyət – 1. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-242 s.

 1011. Əliyev-Ayvazalı Bəhmən. Hindistan etnoqrafiyası Mənəvi mədəniyyət – 2. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-234 s.

 1012. Əlizadə  Əhya. Ruhuna günəş hopmuş insan. B.: “Adiloğlu”, 2010.-151 s.

 1013. Əlizadə  Yusif. Assistent. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-271 s.

 1014. Əlizadə Anar. Azərbaycanda xristianlıq Keçmişdən bu günə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-376 s.

 1015. Əlizadə Arzuxanım. Ansambl ifaçılığının əsasları. B.: “Zərdabi-Nəşr”, 2017.-124 s.

 1016. Əlizadə Aysel. Qadın Peyğəmbər. B.: “Xan”, 2016.-160 səh.

 1017. Əlizadə Hüseyn. "21 Azər" soyqırımı (1946-1947-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda kütləvi qırğınlar). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-375 s.

 1018. Əlizadə Hüseyn. "21 Azər" soyqırımı (1946-1947-ci illərdə Cənubi Azərbaycanda kütləvi qırğınlar). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-375 s.

 1019. Əlizadə Mətləb. Elektron biznes. B.: “MSV Nəşr”, 2017.-512 səh.

 1020. Əlizadə Mətləb. Kompüter elmlərinin tarixi və metodologiyası. B.: “MSV Nəşr”, 2017.-176 səh.

 1021. Əlizadə Şükür. Fizikadan nümayiş eksperimenti. (9-cu sinif üçün). B.: “3 saylı Bakı mətbəə”, 2011.-222 s.

 1022. Əlizadə Şükür. Pedaqoji universitetlərdə "Məktəb fizika eksperimenti" II hissə. B.: "3 saylı Bakı Mətbəə" ASC, 2011.-266 s.

 1023. Əl-Müzəffər Ayətullah Şeyx Muhəmməd Rza. Əqaidul-imamiyyə. B.: “Zərdabi” LTD, -144 s.

 1024. Əmək bazarı. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-162 s.

 1025. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ) B.: “Qanun”, 2017.-72 səh.

 1026. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [7 fevral 2006-cı il, № 54-IIIQ]. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-63 s.

 1027. Əməkdar elm xadimi, pedaqoji elmlər doktoru professor Nurəddin Kazımov haqqında biblioqrafik məlumat. B.: “OKA Ofset”, 2009.-97 s.

 1028. Əməkdaşların elmi əsərlərinin xülasəsi 2015-ci il Ekspress-informasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2016.-116 s.

 1029. Əmənullayev İqbal. Tibb bacısının ümumcərrahi vərdişləri. B.: “Ecoprint”, 2016.-319 s.

 1030. Əmənzadə  Rayihə. Azərbaycan memarlıq abidələrinin tipologiyası XI-XVII əsrlər. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-139 s.

 1031. Əmiraslanov Ə. Akademik İvan İvanoviç Şirokoqorov. B.: “Elm”, 2015.-158 s.

 1032. Əmiraslanov Ə. Akademik Mustafa bəy Topçubaşov. B.: “Elm”, 2015.-255 səh.

 1033. Əmirəliyeva İradə. Ali məktəb tələbələrində tolerantlığın formalaşdırılması. B.: “Mütərcim”, 2017.-148 səh.

 1034. Əmrah Mais. İkinci dünya müharibəsi tarixinin oçerkləri. B.: “ADPU”, 2015.-394 səh.

 1035. Əmrahov  Mais. Türk xalqları tarixi. B.: “ADPU”, 2017.-734 s.

 1036. Əmrahov Ziyad. Osmanlı imperiyasında “Erməni məsələsi” problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-270 s.

 1037. Əmrahov Ziyad. Osmanlı imperiyasında “Erməni məsələsi” problemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-270 s.

 1038. Ən yaxşı sehrli nağıllar. B.: “Qanun”, 2013.-139 s.

 1039. Ən... ilk... ensiklopediyası. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2001.-176 səh.

 1040. Ərəb ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Qafqaz”, 2015.-317 s.

 1041. Ərfə Mirzə Rza Xan. Xatirat. B.: “Mütərcim”, 2017.-45 s.

 1042. Əroğul Əlisahib. Salam Türkiyə. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2017.-62 s.

 1043. Əroğul Əlisahib. Salam Türkiyə. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2017.-62 s.

 1044. Əroğul Əlisahib. Şiştəpəli polkovnik əfsanəsi bədii publisistika. II kitab. B.: “Mütərcim”, 2017.-167 s.

 1045. Əroğul Əlisahib. Şiştəpəli polkovnik əfsanəsi bədii publisistika. II kitab. B.: “Mütərcim”, 2017.-167 s.

 1046. Ərtuğ Cəlal. Türkiyədə və dünyada İhsan Doğramaçı fenomeni. Ankara.: 1996.-295 səh.

 1047. Əsas üzvi və neft-kimya sintezinin texnologiyası. B.: “ADNSU”, 2017.-62 səh.

 1048. Əsassız erməni iddiaları və tarixi faktlar. Suallar və cavablar. B.: “Elm”, 125 s.

 1049. Əsəd bəy Məhəmməd. Muhəmməd. Son peyğəmbər. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-392 s.

 1050. Əsədov Aqil. Azərbaycan Respublikasında yeni nəqliyyat sisteminin formalaşması və davamlı inkişafı: elmi-nəzəri əsasları və perspektivləri. B.: “Avropa”, 2014.-338 s.

 1051. Əsədov Aqil. Elektron xidmətlərin təşkili: reallıqlar və perspektivlər. B.: “Avropa”, 2017.-192 s.

 1052. Əsədov Çingiz. Azərbaycanda qanköçürmənin tarixi. B.: “Papirus”, 2017.-287 s.

 1053. Əsədov Çingiz. Azərbaycanda qanköçürmənin tarixi. B.: “Papirus”, 2017.-287 s.

 1054. Əsədov Oqtay. Azərbaycan Respublikasının parlamenti. B.: 2008.-519 s.

 1055. Əsədov Oqtay. Azərbaycan Respublikasının parlamenti. B.: 2008.-519 s.

 1056. Əsədov Oqtay. Heydər Əliyev. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-407 s.

 1057. Əsədov Oqtay. Heydər Əliyev. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-407 s.

 1058. Əsgərli  Seymur. Dövlət qulluğu üzrə qanunvericilik. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-400 s.

 1059. Əsgərli Elvin. Bir misralıq toxunuş. B.: “OL”, 2015.-80 səh.

 1060. Əsgərli Əlizadə. Fərdi üslubun poeziyası. B.: “Vektor”, 2017.-150 s.

 1061. Əsgərli Füzuli. Sehrli dünyanın memarı. B.: “ADPU”, 2012.-444 səh.

 1062. Əsgəroğlu Ədalət. Yaşamağın dadı. B.: “Mütərcim”, 2016.-127 s.

 1063. Əsgərov Cavid. Elektromaqnit sahə nəzəriyyəsinin xüsusi məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-172 səh.

 1064. Əsgərov Nəbi. Azərbaycanın göl adları. B.: “ADPU”, 2017.-252 s.

 1065. Əsgərova Aysel. İslamda qadın haqları. B.: “Şans Mətbəə”, 2016.-63 səh.

 1066. Əsgərova Elmira. Jest dili. B.: “Vətənoğlu”, 2014.-264 səh.

 1067. Əsgərova hacı Rəfiqə. Zirvə fatehləri. B.: “Renessans-A”, 2015.-87 s.

 1068. Əsgərova Xuraman. Alman dilində söz fondunun bölgüsü. B.: “Mütərcim”, 2016.-126 s.

 1069. Əsgərova M. Mustafa Əliyev: "Yarımçıq qalmış xatirələr...". B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-231 s.

 1070. Əsgərova M. Mustafa Əliyev: "Yarımçıq qalmış xatirələr...". B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-231 s.

 1071. Əskər  Ramiz. Kitabi-Dədə Qorqud Biblioqrafik göstərici. C. 1. B.: “BXQR”, 2017.-622 s.

 1072. Əskər  Ramiz. Kitabi-Dədə Qorqud biblioqrafik göstərici. Cild 2. B.: “BXQR”, 2017.-335 s.

 1073. Əskər Nailə. İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-159 s.

 1074. Əskər Nailə. İslam coğrafiyası və Azərbaycanda oyunlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-159 s.

 1075. Əskər Ramiz. "Qutadğu Bilig" hikmətləri. B.: “BXQR”, 2017.-135 s.

 1076. Əvəz Müəllim. Cənub həsrəti. B.: “Ecoprint”, 2017.-119 s.

 1077. Əzim, Elşən. İllərin o tayı. B.: “Qanun”, 2014.-206 səh.

 1078. Əzimli Dilavər. Azərbaycanın Qərbi Avropa ölkələri ilə ticarət əlaqələri və Türkiyə (XV əsrin II yarısı-XVIIəsrin I yarısı) B.: “Turxan”. 2014.-292 səh.

 1079. Əzimov Aydın. “Şur” muğamının ifa tərzləri və onların nota alınması. B.: “Şərq-Qərb”, 2009.-111 s.

 1080. Əzimzadə Ərşad. Möcüzəsiz möcüzə-4. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-360 əh.

 1081. Əzimzadə Əzim. Mənim səfərim. Mütərcim”, 2017.-101 s.

 1082. Əzimzadə Nilufər. Ağıllı kukla. B.: “Xan”, 2017.-56 səh.

 1083. Əziz Əliyev: biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-221 s.

 1084. Əziz Əliyevin anadan olmasının 120 illik yubileyi münasibətilə ATU-da keçirilən elmi-praktik konfransın materialları, görkəmli dövlət və elm xadiminə həsr olunmuş xatirələr. B.: “Təbib”, 2017.-580 səh.

 1085. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlərinin məcmuəsi. B.: “Səda”, 2006.-240 s.

 1086. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin 110 illiyinə həsr olunmuş elmi əsərlərinin məcmuəsi. B.: “Səda”, 2006.-240 s.

 1087. Əziz Məmmədkərim oğlu Əliyevin doğum gününə həsr olunmuş Elmi-Praktiki Konfransın Məcmuəsi. B.: “Bəxtiyar-4”, 2014.-364 səh.

 1088. Əziz Vahid. Səninlə...Yarım əsrin çiçəkləri. B.: “Azərnəşr”, 2016.-498 səh.

 1089. Əziz Vaqif. Dodağında közü qaldı. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-583 s.

 1090. Əziz Vaqif. Dodağında közü qaldı. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-583 s.

 1091. Əzizbəyli Arif. Yaman darıxmışam özümdən ötrü. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2005.-136 səh.

 1092. Əzizova Fəridə. Klassik ərəb poeziyasında Azərbaycan şairləri: genezis, poetika (VIII-XI əsrlər) B.: “Elm”, 2017.-200 s.

 1093. Əzizova Xatirə. "Məhsulun maya dəyərinin kalkulyasiyası" fənninin tədrisinə dair dərs vəsaiti. B.: “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, 2016.-239 s.

 1094. Facebook sosial şəbəkəsindən təhlükəsiz istifadə qaydaları. B.: 2014.-51 səh.

 1095. Faxralı Rəşid. Bayraqtəpə. B.: “Hərbi”, 2017.-118 s.

 1096. Faiq. İynəboyu böyük dünya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 səh.

 1097. Faydalı rəy bildirməyin yolları. B.: “TEAS Press”, 2016.-97 səh.

 1098. Fazil Şahin. Quba tarixi. B.: “TEAS Press”, 2016.-700 səh.

 1099. Feliks Ket. Şəkərli diabetin nə olduğunu dərk etməli. B.: “TEAS Press”, 2015.-176 səh.

 1100. Fevral 2014-cü il-oktyabr 2015-ci il ərzində yerinə yetirilmiş işlər haqqında hesabat. B.: “OL”, 2015.-242 səh.

 1101. Feyxtvanger Lion. Lautenzak qardaşları. B.: “Qanun”, 2015.-440 səh.

 1102. Fəhmi İlqar. Aktrisa. B.: “Xan”, 2017.-144 səh.

 1103. Fəhmi İlqar. Akvalanq. B.: “Xan”, 2017.-168 səh.

 1104. Fəhmi İlqar. İlk sui-qəsd. B.: “Xan”, 2017.-128 səh.

 1105. Fəlsəfə: elmi idrakın fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-35 səh.

 1106. Fəlsəfə: XX əsr Qərb fəlsəfəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-36 səh.

 1107. Fəlsəfənin nəzəri əsasları: problemlər, anlayışlar, prinsiplər. B.: “Təbib”, 2015.-292 s.

 1108. Fərhad Əhməd. Kövrək duyğular. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-293 s.

 1109. Fərhad Əhməd. Kövrək duyğular. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-293 s.

 1110. Fərrux Atamoğlan. Suyu hardan gəlir bu dəyirmanın?!. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 1111. Fərzəli Arif. Tarix kitabı. B.: “Adiloğlu”, 2017.-128 s.

 1112. Fərzəli, Əjdər. Gəmiqaya-Qobustan mədəniyyəti. B.: “Renessans-A”, 2016.-414 səh.

 1113. Fərzəliyev Cənnətəli. Dərələyəz mahalına salam de. B.: “Orxan”, 2016.-320 səh.

 1114. Fərzəliyev Ələmdar. Türk elləri: Xalaçlar. B.: “ Elm və təhsil”, 2016.-212 səh.

 1115. Fərzəliyev M.H Boyaq-bəzək istehsalatının texnoloji maşınları, layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Univeristeti”. 2016.-136 səh.

 1116. Fətəliyev  Rəşid. Təbiət sirlərinin sorağında. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-316 s.

 1117. Fətəliyev Hasil. Funksional qida məhsullarının texnologiyası fənnindən praktikum. B.: “Mütərcim”, 2017.-125 s.

 1118. Fətəliyev Hasil. Meyvə və tərəvəzlərin emalı texnologiyası. B.: “Ecoprint”, 2017.-368 s.

 1119. Fətəliyev Hasil. Süfrə şərablarının müasir texnologiyası. B.: “Ecoprint”, 2017.-335 s.

 1120. Fətəliyev Mustafa. Ziyalı ömrünün sönməyən çırağı... B.: “Letterpress”, 2017.-143 s.

 1121. Fəttahlı Fərhad. Qərb və Azərbaycan fəlsəfə hakimiyyət konsepsiyaları. B.: “Bəxtiyar-4”, 2016.-171 s.

 1122. Fəttahlı Fərhad. Qərb və Azərbaycan fəlsəfə hakimiyyət konsepsiyaları. B.: “Bəxtiyar-4”, 2016.-171 s.

 1123. Fətullayev Radil. Beynəlxalq mühasibatlığa giriş (IRFS əsasında). B.: “Nurlar”, 2017.-351 s.

 1124. Fətullayev Radil. Mühasibatlığa dair məsələlər toplusu (real nümunələr əsasında). B.: “Nurlar”, 2017.-302 s.

 1125. Finkel Kerolayn. Osmanlı imperiyasının tarixi. B.: “Qanun”, 2017.-847 s.

 1126. Fitopatogen göbələklərin eksperimental öyrənilməsi üsulları. B.: “Müəllim”, 2017.-44 səh.

 1127. Fizika fənninin atom və nüvə bəhsindən mühazirələrin konspekti. B.: “ADNSU”, 2016.-61 səh.

 1128. Fiziki və iqtisadi coğrafi rayonlaşdırma. Sumqayıt.: “SDU”, 2017.-296 s.

 1129. Foks, Liam. Şahə qalxan dalğalar. B.: “TEAS Press”, 2014.-380 səh.

 1130. Folklor və dövlətçilik düşüncəsi.II kitab. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-260 s.

 1131. Folklor və yazılı ədəbiyyat .II kitab. B.:”Nurlan”, 2017.-224 s.

 1132. Fortepiano üçün seçilmiş polifonik əsərlərin təhlili. B.: “Yeni Tərəqqi”, 2016.-19 səh.

 1133. Freyd Ziqmund. Totem və Tabu. B.: “Qanun”, 2016.-207 s.

 1134. Fuad Esmira. Urmu-türkün ilk beşiyi, sevgi ocağı... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-314 s.

 1135. Genderə giriş. B.: “Bakı Universiteti”, 2017.-432 s.

 1136. Genetik modifikasiaya olunmuş qida məhsulları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-157 s.

 1137. Genetik modifikasiaya olunmuş qida məhsulları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-157 s.

 1138. German. Qeyb olmuş şəhərin oyaq yaddaşı VII cild. "Dördyol" dan o yana yollar dumandır... B.: “MBM”, 2015.-239 s.

 1139. German. Pəncərəmdən görünən dünya. B.: “Ecoprint”, 2016.-391 s.

 1140. Gədəbəy folklor örnəkləri. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-360 səh.

 1141. Gəncalp Güntay. Qafqaz türklərinin oyanış dövrü. B.: “Qanun”, 2014.-263 s.

 1142. Gəncəvi Nizami. İsgəndərin Bərdəyə gəlməsi və Nüşabə ilə görüşməsi. B.: “Gənclik”, 1989.-28 səh.

 1143. Gəncəvi Nizami. Kərpickəsən. B.: “Renessans-A”, 2017.-12 s.

 1144. Gəncəvi Nizami. Leyli və Məcnun. B.: “Qanun”, 2017.-384 s.

 1145. Gəncəvi Nizami. Şah və xidmətçi. B.: “Renessans-A”, 2017.-16 s.

 1146. Gənclərin seçmək və seçilmək hüququ-regionlarda gənclərin seçki aktivliyinin yüksəldilməsi layihəsi. B.: “QHT”, 2014.-99 s.

 1147. Gənclər-İnnovasiyalar-Kitabxanalar. Azərbaycan -Rusiya elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “Renessans-A”, 2016.-256 səh.

 1148. Girzanlı Dilarə. İnnən belə nə qalıbdı?! B.: 2013.-302 səh.

 1149. Göçmən İlyas. Vizual poeziya. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 1150. Gömrük işinin təşkili: iqtisadi və hüquqi əsaslar. B.: “Kooperasiya”, 2016.-815 s.

 1151. Görkəmli türkmən şairi Məhtimqulu Fəraqinin yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-312 səh.

 1152. Göyçə mahalının kameral təsviri (1831-ci və 1842-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-289 s.

 1153. Göydərəli  Nizami. Bu dünyanın qəmi əbədidir... "Azərbaycan oğulları" silsiləsindən. K. II. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-135 s.

 1154. Göydərəli  Nizami. Mən də uçacağam tanrıya sarı. B.: “Qanun”, 2007.-138 s.

 1155. Göyyallı  Xeybər. Şərəfli ömür yolu. B.: “Ecoprint”, 2017.-191 s.

 1156. Gözəlov  Pərvin. Naxçıvan bayraqları. B.: 2015.-63 s.

 1157. Gözəlov Pərvin. Naxçıvan xanlığına məxsus üç bayraq. B.: "Qəsr" Mədəni irsi və Tarixi Abidələri Qoruyaq İctimai birliyi”, 2016.-78 s.

 1158. Gözəlova Yeganə. Tarix elmində Yaqub Mahmudov məktəbi. B.: “Təhsil”, 2013.-647 s.

 1159. Granvill Edqar. Çar Rusiyasının Türkiyə siyasəti. B.: “Araz”, 2016.-94 səh.

 1160. Gülablı Dilarə. Nevrologiya. Praktiki məşğələlər. B.: “Nurlar”, 2014.-195 s.

 1161. Gülablı Dilarə. Nevrologiya. Praktiki məşğələlər. B.: “Nurlar”, 2014.-195 s.

 1162. Gülalıyev  Çingiz. Turizm fəaliyyətinin ekoloji-erqonomik əsasları. B.: “QHT”, 2017.-151 s.

 1163. Gülgəzli, Ələsgər. Bütöv mühit mexanikası. B.: “ADNSU”, 2016.-144 səh.

 1164. Gülgün Rəhilə. Ömür hekayəti. B.: “Kür-Araz”, 2017.-174 s.

 1165. Gülgün Rəhilə. Ömür hekayəti. B.: “Kür-Araz”, 2017.-174 s.

 1166. Günday Hakan. Daha. B.: “Qanun”, 2016.-383 s.

 1167. Gündəlik dualar. B.: “İpəkyolu”, 2017.-389 s.

 1168. Gündəlik dualar. B.: “İpəkyolu”, 2017.-389 s.

 1169. Güney Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. Çağdaş dövr. B.: “TEAS Press”, 2015.-364 səh.

 1170. Güney Azərbaycan folkloru . VI kitab dastanlar .B.:”Elm və təhsil”, 2017.-416 s.

 1171. Güney Azərbaycan nəsri Başlanğıcdan bu günə qədər. Antologiya. B.: “Nurlar”, 2017.-575 s.

 1172. Güney Azərbaycan nəsri Başlanğıcdan bu günə qədər. Antologiya. B.: “Nurlar”, 2017.-575 s.

 1173. Güney Azərbaycan: tarix və müasirlik. B.: “Zərdabi”, 2014.-215 s.

 1174. Günər Məstan. Seçilmiş əsərləri.B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-440 s.

 1175. Günəş Nəsibə. Bizi aparan yollar... B.: “Gənclik”, 2017.-284 s.

 1176. Günəş Nəsibə. Bizi aparan yollar... B.: “Gənclik”, 2017.-284 s.

 1177. Günəş Nəsibə. Buludlardan boylanan günəş. B.: “Yazıçı”, 2016.-255 s.

 1178. Günəş Nəsibə. Buludlardan boylanan günəş. B.: “Yazıçı”, 2016.-255 s.

 1179. Günəş Nəsibə. Döngələr. B.: “Yazıçı”, 2016.-372 s.

 1180. Günəş Nəsibə. Döngələr. B.: “Yazıçı”, 2016.-372 s.

 1181. Günəş Nəsibə. Getmə. B.: “Gənclik”, 2017.-376 səh.

 1182. Günəş Nəsibə. İkimizin yerinə... Roman. (Vida məktubu...). B.: “Gənclik”, 2017.-229 s.

 1183. Günəş Nəsibə. İkimizin yerinə... Roman. (Vida məktubu...). B.: “Gənclik”, 2017.-229 s.

 1184. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq xatirələr... B.: “Yazıçı”, 2017.-457 s.

 1185. Günəş Nəsibə. Qırıq-qırıq xatirələr... B.: “Yazıçı”, 2017.-457 s.

 1186. Günümüzün ustad aşıqları: Ədalət Nəsibov. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-106 səh.

 1187. Günümüzün ustad aşıqları: Fətulla Göyçəli. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-95 s.

 1188. Günümüzün ustad aşıqları: Haşım Qubalı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-96 səh.

 1189. Günümüzün ustad aşıqları: Xanmusa Musayev. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-95 s.

 1190. Günümüzün ustad aşıqları: İsfəndiyar Rüstəmov. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-98 s.

 1191. Günümüzün ustad aşıqları: Mahmud Məmmədov. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-95 s.

 1192. Günümüzün ustad aşıqları: Ulduz Sönməz (Quliyeva) B.: “Elm və təhsil”, 2016.-100 səh.

 1193. Günümüzün ustad aşıqları: Ürfan Əli (Əli Quliyev). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-100 səh.

 1194. Günümüzün ustad aşıqları: Yanvar Bədəlov. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-96 səh.

 1195. Güzəştli şərtlərlə yaşa görə əmək pensiyası hüququ verən istehsalatların, peşələrin, vəzifələrin və göstəricilərin siyahısı. B.: “Qanun”, 2017.-416 s.

 1196. Hacı Siracəddin. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi. 9-cu kitab. B.: “Nafta-Press”, 2016.-728 səh.

 1197. Hacı Siracəddin. Qurani-Kərimə giriş. B.: “Nafta-Press”, 2017.-156 s.

 1198. Hacıbəyli  Ceyhun. Bir il xəyallarda... və bütöv bir ömür. B.: “Təhsil”, 2017.-235 s.

 1199. Hacıbəyli Ənnağı. Hakimliyə, prokurorluğa, vəkilliyə namizədlər və hüquq fakültələrinin tələbələri üçün kazuslar həlli ilə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2016.-355 s.

 1200. Hacılı Elbrus. Oğuz Yurdum Qaraqaya. B.: “Zərdabi”, 2015.-360 səh.

 1201. Hacılı Nazlı. Başımın tacısan, can Azərbaycan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-87 s.

 1202. Hacıməmmədov İ. Torpaq, bitki və gübrələrin aqrokimyəvi analiz üsulları. B.: “Müəllim”, 2016.-130 s.

 1203. Hacısoy Famil. Azadlıq sancısı.B.: “Təknur”, 2008.-47 səh.

 1204. Hacıyev  Cabbar. Həkiməqədər yardım. B.: “Mütərcim”, 2017.-379 s.

 1205. Hacıyev  Zeynəddin. Məntiq. B.: “Təhsil”, 2011.-243 s.

 1206. Hacıyev Allahverdi. Böyük siyasətin uğurlu davamı. B.: “Nərgiz”, 2006.-104 səh.

 1207. Hacıyev B. Ə. Geomorfologiya və dördüncü dövr çöküntülərinin geologiyası. B.: “Nasir”, 2011.-150 səh.

 1208. Hacıyev Bəhmən. Faydalı qazıntı yataqlarının hidrogeologiyası və mühəndisi geologiyası. B.: “Nasir”, 2010.-105 səh.

 1209. Hacıyev Bəhmən. Xüsusi mühəndisi geologiya. B.: “Tərəqqi”, 2012.-143 s.

 1210. Hacıyev Bəhmən. Xüsusi mühəndisi geologiya. B.: “Tərəqqi”, 2012.-143 s.

 1211. Hacıyev Bəhmən. Mühəndisi geodinamika. B.: “Mars-Print”, 2014.-156 s.

 1212. Hacıyev Bəhmən. Mühəndisi geodinamika. B.: “Mars-Print”, 2014.-156 s.

 1213. Hacıyev Cahangir. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi. B.: “Politex”, 2013.-52 s.

 1214. Hacıyev Cahangir. Çoxişlənən malların texnologiyası mühəndisliyi. B.: “Politex”, 2013.-52 s.

 1215. Hacıyev Cahangir. Yarımnizamlı məmulatların texnologiyası və hesablanması. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-248 s.

 1216. Hacıyev Faiq. Qarabağ atları tarixdə və incəsənətdə. B.: “Şuşa”, 2016.-92 s.

 1217. Hacıyev Fazil. Audit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-309 s.

 1218. Hacıyev İmaş. Poetik düşüncələr. B.: “Təknur”, 2017.-63 s.

 1219. Hacıyev Şəmsəddin. Dünya iqtisadiyyatının tarixi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-490 s.

 1220. Hacıyev Yusif. Şıxlar sənəti. B.: “Apostrof”, 2013.-59 s.

 1221. Hacıyeva  Maarifə. Ədəbi xəzinə. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-247 s.

 1222. Hacıyeva Arzu. Akademik Heydər Hüseynov. B.: “Elm”, 2015.-240 səh.

 1223. Hacıyeva Bənövşə. Müasir türk ədəbi dilində feli birləşmələr. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-222 s.

 1224. Hacıyeva Fəridə. Yolum uzun. B.: “Zərdabi”, 2017.-344 səh.

 1225. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrisində heyvanların insan sağlamlığında əhəmiyyətinin öyrədilməsi. B.: “ADPU”, 2016.-186 əh.

 1226. Hacıyeva Həqiqət. Ümumtəhsil məktəblərində biologiyanın tədrsində bitkilərə dair tibbi bilik və bacarıqların aşılanması. B.: “ADPU”, 2015.-167 səh.

 1227. Hacıyeva Qalibə. Azərbaycan dilinin Naxçıvan qrupu şiələrinin Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu şivələri ilə fonetik və leksik müqayisəsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-327 s.

 1228. Hacıyeva Maarifə. Ədəbi qaynaqlar və ədəbi dəyərlər. Tehran.: 2016.-352 səh.

 1229. Hacıyeva Nərgiz. Azərbaycan dilində fonetik vahidlərin üslubi xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-328 səh.

 1230. Hacıyeva Nurəngiz. Sağlam gələcək. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-191 s.

 1231. Hacıyeva Sara. Naxçıvanda sənətkarlıq. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-183 s.

 1232. HacıyevYusif. Şıxlar sənəti. B.: “Politex”, 2016.-63 s.

 1233. Hacızalov Yalçın. Ekonometrika: nəzəriyyə və praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-520 səh.

 1234. Haqverdiyev Musa. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizliyi və Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-229 s.

 1235. Haqverdiyev Musa. Müasir dövrdə ümumavropa təhlükəsizliyi və Azərbaycan. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-229 s.

 1236. Haqverdiyev Vüqar. Sehrli planşet. B.: “Altun kitab”, 2016.-24 səh.

 1237. Hamımızın bir vətəni var - Azərbaycan. B.: “Ləman”, 2009.-344 s.

 1238. Harari Yuval. Sapiens Bəşəriyyətin qısa tarixi. B.: “Qanun”, 2017.-455 s.

 1239. Hayek F.A. Pulun əks-milliləşdirilməsi: dəqiqləşdirilmiş arqument.. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-162 səh.

 1240. Hesablamağı və məntiqi öyrənirəm. B.: “Qələm”, 2017.-62 səh.

 1241. Heydər Əliyev Azərbaycanda dövlət quruculuğunun banisidir.. B.: 2017.-160 s.

 1242. Heydər Əliyev və Naxçıvan Muxtar Respublikasında milli-mənəvi dəyərlər məsələsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 1243. Heydər Əliyev: təhsil, bilik, məktəb. B.: “Müəllim”, 2006.-395 s.

 1244. Heydərqızı Sara. Dostluqdan məhəbbətə. B.: “Təknur”, 2017.-208 səh.

 1245. Heydərqızı Sara. Sev, yaşa, kimlə bağlansan. B.: “Təknur”, 2017.-200 səh.

 1246. Heydərov Anar. Vərəsəlik və mülki hüquq. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 səh.

 1247. Heydərov Natiq. Mədəniyyət və mənəviyyat münaqişələrin həlli. B.: “Politex”, 2015.-174 s.

 1248. Heydərov Natiq. Təhlükəsiz yol-təhlükəsiz həyatdır. B.: “Təhsil” , 2016.-105 s.

 1249. Heyerdal Tur. Kon-tiki səyahəti. B.: “Alatoran”, 2012.-284 s.

 1250. Heyq Pol. Marketinq tədqiqatı praktikada: Bazarın öyrənilməsinin əsas metodları. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2008.-326 s.

 1251. Heyne Henrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-293 s.

 1252. Heyvandarlıq təsərrüfatlarında yemləmə və suvarmanın sanitar-gigiyenası. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2009.-111 səh.

 1253. Heyvanlar. Ensiklopediya. B.: “Qələm”, 2016.-296 s.

 1254. Heyvanlar. Ensiklopediya. B.: “Qələm”, 2016.-296 s.

 1255. Həbibbəyli İsa. Akademik Səməd Vurğun Vəkilov. B.: 2015.-145 səh.

 1256. Həbibbəyli İsa. Naxçıvan Dövlət Universiteti. Naxçıvan.: “Qeyrət”, 2007.-76 səh.

 1257. Həbibbəyli İsa. Naxçıvan xalçaçılığı: ənənə və müasirlik. B.: “Elm”, 2017.-283 s.

 1258. Həbibbəyli, Ərəstü. Geosiyasi reallıqlar və multikultural dəyərlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-160 s.

 1259. Həbibov Aslan. Vəhdət naminə məzhəblərarası dialoq. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-47 s.

 1260. Həbibov İ.Ə. Çertyojun tərtib edilmə qaydaları və həndəsi qurmalar. B.: “ADNSU”, 2017.-37 səh.

 1261. Həbibov İbrahim. Mühəndis geoloji qrafika. Laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstərişlər. B.: “ADNSU”, 2017.-104 səh.

 1262. Həkəri Mürvət. Həyat həqiqətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-215 s.

 1263. Həmati Vüqar. Ürəyimin sevgi ətri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-128 səh.

 1264. Həmidova Leyli. XV-XVII əsrlərdə Azərbaycanın Avropa dövlətləri ilə əlaqələri. B.: “İqtisad universiteti”, 2017.-44 səh.

 1265. Həmzəqızı Maruana. Yovşan ətri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 səh.

 1266. Hərbi təhsildə təlim metodları B.: “Hərbi”, 2017.-30 s.

 1267. Hərbi təhsildə təlim metodları B.: “Hərbi”, 2017.-30 s.

 1268. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-35 s.

 1269. Hərbi vətənpərvərlik tərbiyəsinin təbliğində Aprel döyüşlərinin rolu. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-35 s.

 1270. Həsən bəy Zərdabi xatirələrdə. 29-cu kitab. B.: “Xan”, 2017.-264 səh.

 1271. Həsən bəy Zərdabi. “Respublika” qəzetinin xüsusi buraxılışı. B.: “Oğuz Eli”, 2015.-309 s.

 1272. Həsənqızı Almaz. Folklorşünaslığa giriş. B.: “Elm və təhsil”. 2015.-260 səh.

 1273. Həsənqızı Fatma. Qızıl alma. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2016.-18 s.

 1274. Həsənquliyev Məhəmməd. Poetik düşüncələr. B.: “MM-S”, 2016.-232 s.

 1275. Həsənli  Rövşən. Vətən sevgisi. B.: “CBS”, 2017.-191 s.

 1276. Həsənoğlu Şahlar. Ala buludlar. I hissə. B.: “ADPU”, 382 s.

 1277. Həsənoğlu Şahlar. Tələbələr. I hissə. Sona bülbüllər. B.:2016.- 390 s.

 1278. Həsənov  Simran. Din təhsili və dini təhsil müəssisələri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-208 s.

 1279. Həsənov Ələkbər. Çirkab suların təmizlənməsi.B.: “ADNSU”, 2017.-281 səh.

 1280. Həsənov Ələkbər. Narkotik vasitələrin və psixotrop maddələrin qaçaqmalçılığı cinayətləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-213 s.

 1281. Həsənov Əli. Avrasiya zirvələri: Azərbaycandan baxış. B.: 2012.-248 səh.

 1282. Həsənov Əli. Azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə və soyqırımı siyasətinin mərhələləri. B.: “Zərdabi”, 2017.-400 səh.

 1283. Həsənov Əli. Xocalı soyqırımı: səbəbləri, nəticələri və beynəlxalq aləmdə tanınması. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 səh.

 1284. Həsənov Hümmət. Elektrokimyəvi aşılama üsulu ilə formalaşdırılmış məsaməli silisiumun elektrik xassələri. B.: “Elm”, 2015.-296 səh.

 1285. Həsənov Q. Elektrik veriliş hava xətlərinin montajı və istismarı. B.: “Azərişıq Tədris Mərkəzi”, 2016.-52 s.

 1286. Həsənov Q.Ə. Güc kabelləri və armaturlarının yeni texnoloji üsullarla montajı və istismarı.B.: “Azərİşıq”, 2016.-70 səh.

 1287. Həsənov Mədət. Əməyin mühafizəsi və ekologiyanın əsasları üzrə mövcud normativ hüquqi aktların əsaslı izahı və iqtisadi baxımdan əhəmiyyətinin təhlili.B.: “İqtisad Universiteti”, 2013.-80 səh.

 1288. Həsənov Mircəfər. İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədris metodikası II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-410 s.

 1289. Həsənov Mircəfər. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində nitq inkişafı. B.: “ADPU”, 2017.-85 s.

 1290. Həsənov Novruz. Daxili xəstəliklər klinikasında fərdiləşdirilmiş təbabətin kliniko-farmakoloji texnologiyası. B.: “Orxan”, 2016.-192 səh.

 1291. Həsənov Zaur. Meyvələrlə müalicə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 səh.

 1292. Həsənova Məlahət. Leykoz. B.: “OL”, 2015.-150 s.

 1293. Həsənova Sədaqət. Dilimiz mənəvi kimliyimizdir. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-424 s.

 1294. Həsənsoy Azər. Döyüş sənətinin izi ilə. B.: “Ecoprint”, 2016.-156 səh.

 1295. Həsənzadə Nəriman. Mənim ədəbi taleyim. B.: “CBS”, 2013.-106 s.

 1296. Həsrət Azər. Virtual aləmdə etik normaların gözlənilməsi. B.: “QHT”, 2014.-48 səh.

 1297. Həşim, Əli. Azərbaycan tarixi nəsrində Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi””, 2017.-192 səh.

 1298. Həşimli Hüseyn. “Şeypur” jurnalı və ədəbi-tarixi həqiqətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-167 s.

 1299. Həşimli Hüseyn. “Şeypur” jurnalı və ədəbi-tarixi həqiqətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-167 s.

 1300. Həşimli Hüseyn. Azərbaycan dilində lirik poeziyanın inkişaf yolu (XIII əsr-XIV əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-127 s.

 1301. Həşimli Hüseyn. Azərbaycan dilində lirik poeziyanın inkişaf yolu (XIII əsr-XIV əsrin əvvəlləri). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-127 s.

 1302. Həşimli Hüseyn. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə satirik poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-103 s.

 1303. Həşimli Hüseyn. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti dövründə satirik poeziya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-103 s.

 1304. Həşimli Hüseyn. İzzəddin Həsənoğlunun ədəbi irsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-134 s.

 1305. Həşimov  R. Tərsimi həndəsə və mühəndis qrafikası. B.: 2017.-479 s.

 1306. Həşimov Ağamir. Meliorasiya və suvarma əkinçiliyi elmində yaradıcılıq yolu. B.: “Elm”, 2016.-170 s.

 1307. Həyat bilgisi və onun tədrisi metodikası. B.: “Nərgiz”, 2016.-168 səh.

 1308. Həyat işığı. B.: “XAN”, 2015.-199 s.

 1309. Həzi Əli. Dünyəvi dövlətdə dinin yeri. B.: “Şans Mətbəə”, 2016.-53 səh.

 1310. Həzin nəğmələrdə yaşayan şəhər. Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2009.-67 s.

 1311. Hicab. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-156 s.

 1312. Hicab. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-156 s.

 1313. Hicran  Fəridə. Azərbaycan mühacirət folklorşünaslığı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-143 s.

 1314. Hicran Xalidə. Hicrannamə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-444 s.

 1315. Hicran Xalidə. Hikmət xəzinəsi. 1-cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-527 s.

 1316. Hicran Xalidə. Hikmət xəzinəsi. 2-cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-415 s.

 1317. Hilav Selahattin. 100 sualda fəlsəfə. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-160 səh.

 1318. Hill Syuzan. Sirli Devil Kort küçəsi. B.: “TEAS Press”, 2016.-84 səh.

 1319. Hokinq Stiven. Zamanın qısa tarixi.. B.: “Qanun”, 2017.-248 səh.

 1320. Holland nağılları 6-8 yaşlı uşaqlar üçün. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-67 s.

 1321. Humboldt Vilhelm. Dillərin milli xarakteri haqqında. B.: “Prestij”, 2014.-138 s.

 1322. Humboldt Vilhelm. Dillərin milli xarakteri haqqında. B.: “Prestij”, 2014.-138 s.

 1323. Hüqo Viktor. Kozetta Səfillər romanından parça. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 1324. Hüquq mədəniyyətimiz. B.: “Evrokintakt”, 2016.-26 s.

 1325. Hüquq nəzəriyyəsi fənni üzrə praktikum. B.: “Mütərcim”, 2017.-136 s.

 1326. Hümbətəliyev Rövşən. Riyazi iqtisad. B.: “Kooperasiya”, 2017.-400 səh.

 1327. Hümbətəliyeva  Rövşən. İnformatikanın tədrisi metodikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-123s.

 1328. Hümbətov Zaur. Bitki morfologiyası və anatomiyası.. B. : “Apostroff”, 2017.-692 s.

 1329. Hümmətov Əşrəf. Uğurlar təsadüfi deyil. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 1330. Hümmətov Əşrəf. Uğurlar təsadüfi deyil. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 1331. Hümmətova Rəhilə. Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları. B.: “ADPU”, 2017.-214 s.

 1332. Hüseyn  Fərid. Əlvida ağacları. B.: “Avanqard”, 2018.-190 s.

 1333. Hüseyn  Fərid. Hər kəsin öz eşqi... B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-345 s.

 1334. Hüseyn Fərid. Ömür-doğum günü hədiyyəmiz. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-231 s.

 1335. Hüseyn Fərid. Ömür-doğum günü hədiyyəmiz. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.231 s.

 1336. Hüseyn Fərid. Ömür-doğum günü hədiyyəmiz. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.231 s.

 1337. Hüseyn oğlu İsa. Dərələyəz: Qalasər və Qalasərlilər. B.: 2010.-153 səh.

 1338. Hüseyn Yusif.. Ömrü örnək olanlar. B.: “Orxan”, 2017.-220 s.

 1339. Hüseyn Yusif.. Ömrü örnək olanlar. B.: “Orxan”, 2017.-220 s.

 1340. Hüseynbəyli Elçin. Yenə iki od arasında. B.: “Qələm”, 2017.-309 s.

 1341. Hüseynli Əlizamin. Əsrimizin sevgilisi. B.: “MBM”, 2014.-320 c.

 1342. Hüseynli Rüfət (Xınnalı). Gəncəbasarın el qəhrəmanları. B.: “Tərəqqi”. 2017.-216 s.

 1343. Hüseynli Tural. Azərbaycan obrazı müasir Türkiyə romanında (Müslüm Oğuzun yaradıcılığı əsasında). B.: “ADPU”, 2016.-118 s.

 1344. Hüseynli Tural. Azərbaycan obrazı müasir Türkiyə romanında (Müslüm Oğuzun yaradıcılığı əsasında). B.: “ADPU”, 2016.-118 s.

 1345. Hüseynli Zahid. Borçalının aşağı Qoşakilsə kəndi. B.: “OL”, 2017.-361 s.

 1346. Hüseynov  Süleyman. And. B.: “Qələm”, 2017.-208 s.

 1347. Hüseynov Abbas. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri. B.: “ADPU”, 2017.-315 s.

 1348. Hüseynov Abbas. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın elementləri. B.: “ADPU”, 2017.-315 s.

 1349. Hüseynov Bəxtiyar. Azərbaycan təbiəti: dünən, bu gün, sabah. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-496 səh.

 1350. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. I hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-164 s.

 1351. Hüseynov Ə. Diskret riyaziyyat və riyazi məntiq. II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-215 s.

 1352. Hüseynov Əli. Yaşat məni. B.: “MBM”, 2016.-80 səh.

 1353. Hüseynov Əlisəfdər. Kinomuzda Anar fenomeni. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-135 s.

 1354. Hüseynov Əlisəfdər. Səhnədən o yana yaxud sözün “şəkli”. B.: “Qanun”, 2012.-139 s.

 1355. Hüseynov İlqar. İctimaiyyətlə əlaqələr. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-477 s.

 1356. Hüseynov İsrafil. Duyğular qanadında. B.: “OL”, 2013.-271 s.

 1357. Hüseynov Məhərrəm . Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları (Aşıq Ələsgərin dili əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-110 s.

 1358. Hüseynov Məhərrəm . Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları (Aşıq Ələsgərin dili əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-110 s.

 1359. Hüseynov Məhərrəm. Aşıq Ələsgərin söz ümmanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-311 s.

 1360. Hüseynov Məhərrəm. Göyçə həsrətinə həsrət qalaydım. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-99 s.

 1361. Hüseynov Məhərrəm. Göyçə həsrətinə həsrət qalaydım. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-99 s.

 1362. Hüseynov Məmmədhüseyn. Pazırık xalısı. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-363 s.

 1363. Hüseynov Nəsir. Hərbi qulluqçuların hüquqi məsuliyyəti: anlayışı, növləri və tətbiqi. B.: “Qanun”, 2017.-159 s.

 1364. Hüseynov Rafael. Yerin altından qayıtmış gözəllik. B.: “Araz”, 2009.-327 s.

 1365. Hüseynov Ramiz. Mən şair deyiləm.B.: “OL”, 2015.-87 s.

 1366. Hüseynov Rəşad. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 1367. Hüseynov Rəşad. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 səh.

 1368. Hüseynov Rəşad. Hüquqi dövlət və vətəndaş cəmiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 1369. Hüseynov Sabir. Həsrətə bükülən məzar. B.: “Heroqlif””, 2016.-212 səh.

 1370. Hüseynov Sadıq. Duman düşür yadıma. B.: “OL”, 2014.-284 səh.

 1371. Hüseynov Süleyman. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-408 səh.

 1372. Hüseynov Telman. Maşınqayırma istehsalının iqtisadiyyatı. B.: “iqtisad Universiteti”, 2015.-360 səh.

 1373. Hüseynova Aynur. Musiqiyə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılmasının şagirdlərin musiqi mədəniyyətinə təsiri.. B.: “Mütərcim”, 2016.-152 səh.

 1374. Hüseynova Həcər. Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu. B.: “ADPU”, 2017.-190 s.

 1375. Hüseynova Həcər. Bədii əsərlərdə onomastik vahidlərin rolu. B.: “ADPU”, 2017.-190 s.

 1376. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin fonopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-67 səh.

 1377. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin leksikası. B.: “ADMİU”, 2016.-199 s.

 1378. Hüseynova Mahirə. Aşıq və el şairlərinin poetikası. B.:” ADPU”, 2017.-171 s.

 1379. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında onomastik vahidlərin linqvopoetikası. B.: “ADPU”, 2015.-204 səh.

 1380. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığında dialektizmlərin öyrədilməsinə dair. B.: “Vətən”, 2015.-52 səh.

 1381. Hüseynova N. Ümumi sitologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-219 s.

 1382. Hüseynova Nailə. İntellektual inkişafı ləngiyən uşaqların pedaqogikası. B.: “ADPU”, 2017.-104 səh.

 1383. Hüseynova Rəhilə. Yanıltmaclar, tapmacalar, hekayələr, şeirlər. B.: “Bilik Poliqrafiya Mərkəzi”, 2017.-84 s.

 1384. Hüseynova Şəfəq. İşgüzar yazışmalar. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 1385. HüseynSədrəddin. Azərbaycan mərsiyə ədəbiyyatı və Əbülhəsən Racinin poetik dünyası. B.: “Ekoprint”, 2016.-200 səh.

 1386. Hüseynzadə Əli. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. C. 1. B.: “Çaşıoğlu”, 2008.-579 s.

 1387. Hüseynzadə Tofiq. Aşıq deyişmələrinin poetikası. B.: “Gənclik”, 2017.-311 s.

 1388. Xalistürk  Babək. Həyat labirintlərində. B.: “Ecoprint”, 2017.-262 s.

 1389. Xan Müşfiq. Yalnızlığın bal ayı. B.: “Xan”, 2017.-286 səh.

 1390. Xanəhmədova Samirə. Proqramlaşdırılan məntiq kontrollerləri fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. I-II hissə. B.: “ADNSU”, 2016.-83 s.

 1391. Xanəliyev Vahid. Şollar-Bakı-100. Su kəmərinin çəkilişi tarixindən. B.: “Mütərcim”, 2017.-160 səh.

 1392. Xanməmmədli Əmrah. İlahi eşq. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2017.-171 s.

 1393. Xavərnamə. (Dini-tarixi-qəhrəmanlıq dastanı) B.: “Elm və təhsil”, 2017.-530 s.

 1394. Xələfli Əli Rza. Murad quşu əfsanəsi. B.: “Vətən”, 2016.-176 s.

 1395. Xələfli Əli Rza. Üzü Qarabağa. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-320 səh.

 1396. Xələfov Abuzər. Kitabxanaların kompüterləşdirilməsinin əsasları. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-328 səh.

 1397. Xələfov Abuzər. Türk dünyası milli kitabxanaları. B.: “Mütərcim”. 2016.-200 səh.

 1398. Xəlifəzadə Cabir. Milli mətbəximiz bayatılarda. B.: “Zərdabi”, 2017.-64 səh.

 1399. Xəlili Zöhrə. Deyəsən, göylərə gəlin gedəcəm. B.: “İdeal-Print”, 2011.-228 s.

 1400. Xəlilqızı  Əsli. Erməni dilinin fonetikası, orfoqrafiyası, orfepiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-118 s.

 1401. Xəlilqızı  Əsli. Erməni dilinin hal kateqoriyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-98 s.

 1402. Xəlilli  Əli. Azərbaycanca-gürcücə lüğət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-664 s.

 1403. Xəlilov  Fərman. Naxçıvan elmi, ədəbi və mədəni mühiti: tədqiqlər Birinci kitab. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-247 s.

 1404. Xəlilov Buludxan. Əbədiyaşar ədəbiyyat. B.: “Adiloğlu”, 2016.-201 s.

 1405. Xəlilov Buludxan. Nitq mədəniyyəti. B.: “ADPU”, 2017.-105 s.

 1406. Xəlilov Buludxan. Zamanın sınağından keçənlər. B.: Adiloğlu”, 2016.-251 s.

 1407. Xəlilov Cəlil. Azərbaycan veteranı: böyük yolun 30 ili. B.: “Vətən”, 2017.-335 s.

 1408. Xəlilov Eldar. Bizdən və tariximizdən. B.: 2013.-516 səh.

 1409. Xəlilov Əmirxan. Həyata müdrik baxış. B.: “Mütərcim”, 2009.-208 səh.

 1410. Xəlilov Fərman. Maarif fədaisi: Həsən bəy Qazıyev. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 səh.

 1411. Xəlilov Səlahəddin. Şərq zehniyyəti: mənəviyyatın prioritetliyi. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-510 s.

 1412. Xəlilova Lyudmila. Bizim bələdiyyə: problemlər və perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”. 2011.-180 s.

 1413. Xəlil-zadə F. Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları. B.: “Elm”, 2016.-211 s.

 1414. Xəyyam Anjelika. Balaca kitab. B.: “OL”, 2013.-50 s.

 1415. Xəyyam Ömər. Sayrışan hallar. B.: “Mütərcim”, 2015.-85 s.

 1416. Xəzər Arif. Məni bütövləşdirən insan. B.: 2016.-416 səh.

 1417. Xəzər Arif. Mənim ikinci nəfəsim. B.: 2016.-276 səh.

 1418. Xəzər təzkirəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-219 s.

 1419. Xəzərneftqazyataq-2008. Məqalələr toplusu. B.: 2017.=217 s.

 1420. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. III kitab.B.: “Elm”, 2010.-328 səh.

 1421. XX əsr Azərbaycan musiqi mədəniyyəti tarixinin qaynaqları (1912-1917) II kitab. B.: “Nurlan”, 2005.-419 s.

 1422. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-503 s.

 1423. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası C.1. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-503 s.

 1424. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-516 s.

 1425. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası C.2. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-516 s.

 1426. XX əsr dünya ədəbiyyatı antologiyası III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-486 s.

 1427. XIII-XVIII əsrlər Azərbaycan poeziyasından seçmələr. B.: “Azpetrol Neft Şirkəti”, 2007.-411 s.

 1428. Xocalı unutmadıq unutdurmadıq 25!. 1992-2017. B.: 2017.-21 s.

 1429. Xocalı unutmadıq unutdurmadıq 25!. 1992-2017. B.: 2017.-21 s.

 1430. Xocalı yaddaşı. B.: “CBS”, 2017.-336 s.

 1431. Xudiyev Hikmət. Doktor İbrahim Yıldırım. B.: 2016.-68 səh.

 1432. Xudiyev Hikmət. Şəxsiyyət ömrü-nəsillərə nümunə. B.: 2016.-64 səh.

 1433. Xudiyev N. N. Sığortanın əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-118 səh.

 1434. Xutra Ramazan. Qoruyaq, dünyamızı. B.: “Ecoprint”, 2016.-280 səh.

 1435. İbadova Bahar. Həyatını yenidən başla. B.: “Qanun”, 2016.-183 s.

 1436. İbayev Zabil. JAVA 8. B.:”Adiloğlu”, 2017.-95 s.

 1437. İbrahim Səfərov. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-272 səh.

 1438. İbrahimbəyov Fuad. Seçilmiş elmi əsərləri və haqqındakı xatirələr.B.: “Mütərcim”, 2017.-512 s.

 1439. İbrahimbəyova Rəna. Kəlağayı. B.: 2016.-157 səh.

 1440. İbrahimli Sahib. Ədəbi proses: dünən və bu gün Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-506 s.

 1441. İbrahimli Vəzifə. Küskün sevdam. B.: “Qanun”, 2016.-79səh.

 1442. İbrahimoğlu Vilayəddin. Qaçaq Gülsüm və Stalin. “YEK Production”, 2017.-696 səh.

 1443. İbrahimov Hüseyn. Nanoölçülü yarımkeçirici sistemlərdə elektron prosesləri. B.: “Ləman”, 2012.-256 səh.

 1444. İbrahimov İslam. Aqrar sahənin iqtisadiyyatı. B.: 2016.-658 s.

 1445. İbrahimov Sənan. Əruz vəzni. B.: “Ecoprint”, 2017.-48 səh.

 1446. İbrahimov Tahir. Landşaft tədqiqatları və onların ekoloji problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-384 səh.

 1447. İbrahimova Elza. Mahnılar Fortepiano ilə oxumaq üçün. B.: 2016.-128 s.

 1448. İbrahimova Elza. Mahnılar Fortepiano ilə oxumaq üçün. B.: 2016.-128 s.

 1449. İbrahimova Gülzar. Ciddi ol! Uşaqlar üçün Gülzar nənədən yumor toplusu. B.: “Oskar”, 2016.-226 səh.

 1450. İbrahimova Nərmin. Tarzən Qurban Primovun yaradıcılıq irsi. B.: “OL”, 2017.-239 s.

 1451. İbrahim-zadə Tofiq. Kompüterlərin arxitekturası. B.: “ADNSU”, 2016.-187 s.

 1452. İbrahim-zadə Tofiq. Korporativ informasiya sistemində informasiyanın mühafizəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-185 s.

 1453. İbtidai siniflərdə ana dilinin tədrisi metodikası fənnindən mühazirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-520 səh.

 1454. İcra haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [27 dekabr 2001-ci il, № 243-IQ]. B.: “Qanun”, 2016.-51 s.

 1455. İctimai fəal məktəblər: təcrübə və perspektivlər. B.: “Azad Müəllimlər Birliyi”, 2015.-46 s.

 1456. İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-36 səh.

 1457. İçəri şəhər tarixdə-tarix İçəri şəhərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-372 səh.

 1458. İfadə azadlığı Fikir və söz azadlığı. B.: “CASCFEN”, 2013.-47 s.

 1459. İfadə azadlığı: Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasının 10-cu maddəsinin şərhi və məzmunu üzrə bələdçi. B.: 2017.-88 s.

 1460. IX beynəlxalq Mstislav Rostropoviç festivalı 23-27 aprel 2017 Bakı, Azərbaycan. B.: 2017.-48 s.

 1461. IX beynəlxalq Mstislav Rostropoviç festivalı 23-27 aprel 2017 Bakı, Azərbaycan. B.: 2017.-48 s.

 1462. İİV/QİÇS-in (İnsanın İmmunçatışmazlıq Virusu/Qazanılmış İmmunçatışmazlıq Sindromu) erkən diaqnostikasında ailə həkiminin rolu. B.: “Nafta-Press”, 2017.-189 s.

 1463. İİV/QİÇS-in (İnsanın İmmunçatışmazlıq Virusu/Qazanılmış İmmunçatışmazlıq Sindromu) erkən diaqnostikasında ailə həkiminin rolu. B.: “Nafta-Press”, 2017.-189 s.

 1464. İkinci Mahmud. Ümid arısı.B.: “Mütərcim”, 2015.-64 səh.

 1465. İqtisadi islahatlar: Azərbaycan üçün təhlil və təklif olunan təşəbbüslər. Neft və qaz (kimya məhsulları daxil olmaqla) B.: 2016.-176 səh.

 1466. İqtisadi islahatlar: Azərbaycan üçün təhlil və təklif olunan təşəbbüslər. Maliyyə xidmətləri. B.: 2016.-106 səh.

 1467. İqtisadi islahatlar: Azərbaycan üçün təhlil və təklif olunan təşəbbüslər. Kompleks məsələ kimi peşə təlimləri. B.: 2016.-132 səh.

 1468. İldırımoğlu Əli. Daş yağan gün. B.: “Şərq-Qərb”, 2012.-304 səh.

 1469. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 1. Zorən jurnalist (roman). I hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1470. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 10. Dərd (Povest və hekayələr). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1471. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 11.Əmrahsız qalan dağlar (roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1472. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 12. Telepat felyetonlar... B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1473. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 2. Zorən jurnalist (roman). II hissə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-354 s.

 1474. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 3. Aqibət (roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-366 s.

 1475. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 4. Mənim rəncbər atam (xatirə-roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1476. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 5. Silinməz izlər (oçerklər). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-410 s.

 1477. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 6. Qarlı gecələr (roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1478. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 7. Həmin adam (roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1479. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 8. Daş yağan gün (roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1480. İldırımoğlu Əli. Seçilmiş əsərləri. C. 9. Közərən sətirlər (Xatirə-roman). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-574 s.

 1481. İlhami İlham. Mədinənin gülləri 2-ci kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-91 s.

 1482. İlkin Nəcibə. Könlüm nağıl istəyir. B.: “Adiloğlu”, 2016.-104s.

 1483. İlkin Nəcibə. Sözün ölçüsü və çəkisi. B.: “Adiloğlu”, 2017.-376 səh.

 1484. İllik hesabat 2015 SOCAR. B.: “SOCAR”, 2015.-170 s.

 1485. İlyasoğlu Rauf. Bayramsız Laçın, Laçınsız Bayram. B.: “Ecoprint”, 2017.-449 s.

 1486. İlyasoğlu Rauf. Bayramsız Laçın, Laçınsız Bayram. B.: “Ecoprint”, 2017.-449 s.

 1487. İlyasoğlu Rauf. Xatirəyə dönmüş anlar. B.: “Çənlibel”, 2008.-264 səh.

 1488. İlyasoğlu Rauf. Könül duyğularım. I Cild. B.: “MBM”, 2014.-464 səh.

 1489. İmamverdiyev İlqar. Dədə Şəmşir ifaçılığı sənətində ənənəvi saz havaları. B.: “Vətənoğlu NP”, 2017.-254 s.

 1490. İmamverdiyev İlqar. Miskin Abdal elinin saz-söz ustadları. B.: “Avropa”. 2017.-444 s.

 1491. İmamverdiyeva  Könül. Azərbaycan bayrağı. B.: 2017.-48 s.

 1492. İmanlı Nailə. Anamın nağılları. Sumqayıt.: “Bilik”, 2014.-216 səh.

 1493. İmanov Əzizağa. Biznesin əsaslarınınqiymətləndirilməsi. B.: “Nafta-Press”, 2017.-277 s.

 1494. İmanov Əzizağa. Biznesin əsaslarınınqiymətləndirilməsi. B.: “Nafta-Press”, 2017.-277 s.

 1495. İmanov F. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. B.: “Mütərcim”, 2017.-351 s.

 1496. İmanov F. Azərbaycanın su ehtiyatlarının müasir dəyişmələri və inteqrasiyalı idarə edilməsi. B.: “Mütərcim”, 2017.-351 s.

 1497. İmanov Güləhməd. Oğuz qrupu türk dillərində modal sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-144 səh.

 1498. İmanov Kamran. Azərbaycanın universitetlərində və elmi-tədqiqat müəssisələrində əqli mülkiyyət sahəsindəki siyasət haqqında. B.: 2015.-108 səh.

 1499. İmanov Məşədi-Kərbəlayi Əzizağa. İnsanlara qarşı münasibətlər və sevgi hekayəsi. B.:”Nafta-Press”, 2017.-244 s.

 1500. İmanov Samir. Mənim hədəfim. B.: “Alatoran”, 2014.-112 səh.

 1501. İmanzadə İsmayıl. İçimdə boğulan səs. B.: “Mütərcim”, 2017.-142 s.

 1502. İmranoğlu Ayaz. Əlli yaşın mübarək Vətən oğlu. B.: “MBM”, 2016.-112 səh.

 1503. İmtiyazlı vətəndaşlar üçün qanunlar toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-207 s.

 1504. İnəklərin yelin və əmcəklərinin natrium hipoxloritlə sanitar işlənməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “Müəllim”, 2005.-4 səh.

 1505. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 2009-cu il üçün hesabatı. B.: İnformasiya Texnologiyaları”, 2010.-88 s.

 1506. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 2009-cu il üçün hesabatı. B.: İnformasiya Texnologiyaları”, 2010.-88 s.

 1507. İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-244 s.

 1508. İnsan hüquqları və polis. Müzakirələri necə aparmalı. B.: 2002.-72 səh.

 1509. İnsan hüquqları: parlament üzvləri üçün vəsait. B.: 2005.-232 səh.

 1510. İnsan ləyaqəti və insan hüquqları üzrə misallar toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-147 səh.

 1511. İnterlinqvistika. B.: “Mütərcim”, 2016.-104 səh.

 1512. İnzibati hüquq və hüquqi dövlət: Azərbaycanda inzibati hüquq islahatı. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2006.-256 s.

 1513. İrəvan xanlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-575 səh.

 1514. İrəvani Hacı Süleyman Qacar. Hikmət xəzinəsi (Fəvaidül-Hikmət) B.: “Avropa”, 2017.-270 səh.

 1515. İS(S)İ-2015. İqtisadiyyatın liberallıq potensialı. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-236 s.

 1516. İS(S)İ-2015. İqtisadiyyatın liberallıq potensialı. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-236 s.

 1517. İsa Ümmi. Mehri və Vəfa. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-108 səh.

 1518. İsaxanlı Hamlet. Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı" necə olsa yaxşıdır?. B.: “Xəzər Universiteti”, 2008.-116 s.

 1519. İsaxanlı Hamlet. Müasir dünyada ali təhsil sistemində nələr baş verir və "2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının ali təhsil sistemində islahatlar üzrə Dövlət Proqramı" necə olsa yaxşıdır?. B.: “Xəzər Universiteti”, 2008.-116 s.

 1520. İsaxanlı Hamlet. Yaxşı nədir, pis nədir? B.: “KHAZAR University”, 2017.-54 s.

 1521. İsaqoğlu  Vaqif. Dərdimi saralmış yarpağa yazdım. B.: “Heroqlif”, 2017.-127 s.

 1522. İsaqoğlu Vaqif. Anamın səsi gəlir. B.: “HeroQlif”, 2017.-63 s.

 1523. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ürəklər. B.: “MBM”, 2012.-178 s.

 1524. İsaoğlu Vaqif. Dərələyəz mahalım, Ağkənd elimdir. B.: “Kooperasiya”, 2017.-464 səh.

 1525. İsayev Cavanşir. Azərbaycan florasından olan bəzi dərman bitkilərinin farmakokimyəvi tədqiqi və istifadəsi. B.: “Tərəqqi”, 2012.-324 s.

 1526. İsayev Xəzər. Olimpiya tarixi. İdman siyasəti. B.: “Azərbaycan”, 2016.-330 s.

 1527. İsayev K. Konfliktologiya. B.: “ADNA”, 2015.-83 s.

 1528. İsayev Kamran. "Eko-iqtisadi analiz və neftçıxarma, neft-qaz emalı və neft-kimya sənayesinin idarə olunması". B.: “ADNSU”, 2017.-174 s.

 1529. İsayev Kamran. Kimya və neft-kimya sənayesinin rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsi: problemlər, perspektivlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-145 s.

 1530. İsgəndəroğlu Nazim. Talanan yurdumun qəmi silinməz. B.: “Vətən”, 2010.-198 s.

 1531. İsgəndərov  Anar. Şeyxülislamlığın tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-447 s

 1532. İsgəndərov İsrayıl. İnsan resursları menecmenti. B.: 2017.-344 səh.

 1533. İsgəndərov R.K. İnnovasiyanın inkişafında yüksək texnologiyalar. B.: “Təknur”, 2017.-112 səh.

 1534. İsgəndərzadə Elçin. Ölçmə və nəzarətin üsul və vasitələri. B.: “Vektor”, 2017.-326 səh.

 1535. İskəndərli Cabir. Azərbaycanda qeyri-ənənəvi dinlər və təriqətlər. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.- 120 s.

 1536. İslam həmrəyliyi ili və kitabxanalar. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-39 s.

 1537. İslam həmrəyliyi ili və kitabxanalar. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-39 s.

 1538. İslam maarifçiliyi və müasir dövr Beynəlxalq elmi konfransın materialları 16-17 aprel 2015-ci il. B.: “CBS”, 2017.-632 s.

 1539. İsmayıl Eldar. Qərbi Azərbaycan, Göyçə-erməni işğalı. B.: “Ecoprint”, 2016.-218 s.

 1540. İsmayıl Xaqani. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı. B.: “Qələm”, 2013.-492 s.

 1541. İsmayıl Xaqani. "Erməni məsələsi" və türk-müsəlman soyqırımı. B.: “Qələm”, 2013.-492 s.

 1542. İsmayıl Məmməd. İz. B.: “TEAS Press”. 2016.-236 səh.

 1543. İsmayıl, İlham. KQB-MTN. Görünən dağın bələdçiliyi. B.: “Qanun”, 2016.-248 səh.

 1544. İsmayılov Elviz. İqtisadi informatika. B.: “CBS”, 2017.-174 s.

 1545. İsmayılov Gündüz Azərbaycanda dini məsələ: təhdidlər və hədəflər. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-291 s.

 1546. İsmayılov Xəlil. Dövrə nəzəriyyəsi. B.: “Qafqaz Univesiteti”, 2015.-352 s.

 1547. İsmayılov Xəyyam. Azərbaycanın hüquq tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-572 səh.

 1548. İsmayılov İsmayıl. Azərbaycan mirvarisi Şuşa. B.: 2015.-261 s.

 1549. İsmayılov Məhərrəm. Məhəbbət qocalmır. B.: “MBM”, 2016.-152 səh.

 1550. İsmayılov Mobil. 60 ilin hesabatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 səh.

 1551. İsmayılov Ramiz. Bir şair ayrılır Mingəçevirdən... B.: “Təhsil”, 2014.-225 s.

 1552. İsmayılov Ramiz. Gözü yolda qalan var. Mingəçevir.: 2004.-134 səh.

 1553. İsmayılov Ramiz. Mələklərin görüşü. B.: “Politex”, 2015.-207 s.

 1554. İsmayılova Mirvari. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: aktual problemlər. B.: “ADPU”, 2017.-198 s.

 1555. İsmayılova Mirvari. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti: aktual problemlər. B.: “ADPU”, 2017.-198 s.

 1556. İsmayılova Nadejda. General Kamil Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-216 səh.

 1557. İsmayılova Nəzakət. Naxçıvan ədəbi mühiti: uşaq ədəbiyyatının inkişaf istiqamətləri və problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-175 s.

 1558. İsmayılova Rəna. Kimya. B.: “ADPU”, 2017.-214 səh.

 1559. İsmayılova Sevda. Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində bədii ədəbiyyat mənbə kimi. B.: “Avropa”, 2016.-170 s.

 1560. İsmayılova Vüsalə. Biologiyanın tədrisi prosesində təlim-tərbiyə məsələlərinə kompleks yanaşma. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-143 s.

 1561. İsmayılzadə  Müzahim. Əsərləri VI cilddə. Cild. 3. B.: “Ecoprint”, 2017.-462 s.

 1562. İsmayılzadə  Müzahim. Əsərləri VI cilddə. Cild. 4. B.: “Ecoprint”, 2017.-375 s.

 1563. İsmayılzadə  Şahsuvar. Dəniz üzərində köpüklər. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-238 s.

 1564. İsrafilbəyli Solmaz. Mama-ginekologiya müəssisələrində mama və tibb bacılarının müalicə və maarifləndirmə işlərinin əsasları. B.: “Səda”, 2016.-128 s.

 1565. İsrafiloğlu Nazim Rza. Qara üçbucaq və kentavrlar dünyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-463 s.

 1566. İsrafiloğlu Nazim Rza. Qara üçbucaq və kentavrlar dünyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-463 s.

 1567. İsrafilov İsrafil. ...və teatr. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-261 s.

 1568. İsrafilov İsrafil. ...və teatr. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-261 s.

 1569. İstixana biznesi: Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi. B.: “OL”, 2014.-55 s.

 1570. İstilik elektrik stansiyalarının buxar və qaz turbinləri. B.: “Zaman-3”, 2013.-532 səh.

 1571. İstilik energetik qurğularının köməkçi avadanlıqları. B.: “ADNSU”, 2017.-445 s.

 1572. İş tapşırmaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-101 səh.

 1573. İşdən çıxarmaq. Məsləhət kitabı.B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2015.-104 səh.

 1574. İşgüzar ingilis dili. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-93 s.

 1575. İşi tamamlamaq. B.: “TEAS Press”, 2016.-117 səh.

 1576. İşsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2017-ci ilin noyabr ayının 30-dək edilmiş əlavə dəyişiklərlə. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-16 s.

 1577. İtalyan ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 səh.

 1578. İtgi və Tələfatlar: onların hesablanmasının beynəlxalq metodologiyası. B. : “OL”, 2015.-186 səh.

 1579. İzahlı namaz rəhbəri. B.:”İpəkyolu”, 2017.-128 s.

 1580. Jio Sarah. Böyürtkənli qış. B.: “Qanun”, 2017.-327 səh.

 1581. Jio Sarah. Mart bənövşələri. B.: “Qanun”, 2016.-279 s.

 1582. Jirmunski  Viktor. Xalq qəhrəmanlıq eposu. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-428 s.

 1583. Jurnalistika terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-272 səh.

 1584. Kafka Frans. Çevrilmə. B.: “Qanun”, 2017.-128 səh.

 1585. Kafka Frans. Milenaya məktublar. B.: “Qanun”, 2016.-280 səh.

 1586. Kalvino İtalo. İkiyə bölünmüş vikont. B.: “Xan”, 2015.-104 səh.

 1587. Kamal  Yaşar. İncə Məmməd. B.: “Təhsil”, 2017.-479 s.

 1588. Kamal Rüstəm. Güzgü günü. B.: “Çaşıoğlu”, 2017.-276 s.

 1589. Kamaloğlu Mahmud. Aşıq Məsim Bəyazidli. Tbilisi.: “Universal”, 2016.-72 səh.

 1590. Kamaloğlu Mahmud. Karslı Aşık İslam Erdener. B.: “Yeni poliqrafist”, 2016.-128 səh.

 1591. Kandemir Yaşar. Könlümüzün sultanı Həbibullah-səllallahu əleyhi və səlləm. B.: “İpəkyolu”, 2017.-544 s.

 1592. Karyeranı yönəltmək. B.: “Hədəf”, 2015.-110 s.

 1593. Kaspi-maarifçilik meydanı. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-650 s.

 1594. Kastaneda Karlos. Don Xuanla söhbətlər. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-352səh.

 1595. Kazımov  Qəzənfər. Azərbaycan dilinin qrammatikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-942 s.

 1596. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri. XV cild. Pedaqoji ustalığın problemləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-286 s.

 1597. Kazımov Nurəddin. Seçilmiş əsərləri. XVI cild. Tətbiqi pedaqogika. B.: “Çaşıoğlu”, 2011.-334 s.

 1598. Kazımov Saleh. Cihad və şəhidlik. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-64 səh.

 1599. Kazımov Saleh. İslamın digər dinlərə münasibəti: Qurani-Kərim kontekstində. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-216 s.

 1600. Kazımov Səfər. Yeraltı suların dinamikası. B.: “Mars-Print”, 2017.-166 səh.

 1601. Kazımov Tahir. Həsən Padşah Bayandur. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-383 s.

 1602. Kazımov Tahir. Hiylə və Zəka. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-506 s.

 1603. Kazımov Tahir. İmperiyanın süqutu. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-313 s.

 1604. Kazımov Tahir. Qardaşlar: əqidə mübarizəsi. B.:”Elm və Təhsil”, 2017.-385 s.

 1605. Kazımov Zahir. Mənfi olmayan tam ədədlər hesabı. B.: “ADPU”, 2006.-134 səh.

 1606. Kazımov Zahir. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsaslarına aid çalışmalar.

 1607. Kazımov, Arif. Tapmacaların sirri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-64 s.

 1608. Kazımov, Qəzənfər. Azərbaycan dilinin tarixi. Ən qədim dövrlərdən XIII əsrə qədər. B.: “TEAS PRESS”, 2017.-680 s.

 1609. Kazımova Sevinc. Elmi fantastika: janrın təkamülü və poetikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-136 səh.

 1610. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları VIII buraxılış. B.: “Tərəqqi”, 2016.-279 s.

 1611. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları VIII buraxılış. B.: “Tərəqqi”, 2016.-279 s.

 1612. Kazımzadə Aydın. Kino və zaman. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-784 s.

 1613. Kekelidze Giorgi. Quriya gündəlikləri. B.: “ADK”, 2016.-55 s.

 1614. Kertes İmre. Talesiz. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-239 s.

 1615. Keyfiyyətə nəzarət, audit, təhlil, digər təsdiqləmə və əlaqəli xidmətlər üzrə beynəlxalq standartlar toplusu 1 hissə/1-ci cild. B.: “Nağıl evi-N”, 2015.-693 s.

 1616. Kəbirli Süleyman. Kəbirlilərin genealogiya tarixindən. II kitab. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-263 s.

 1617. Kəbirli Süleyman. Kəbirlilərin genealogiya tarixindən. II kitab. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-263 s.

 1618. Kəlbəliyev F. İ. İstilik elektrik stansiyaları. B.: 2011.-544 səh.

 1619. Kəlbizadə Elnur. Naxçıvanın tarixi coğrafiyası (XII-XVIII əsrin yarısı). Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-199 s.

 1620. Kənan Hacı. Ədəbiyyatın kulisi. B.: “OL”, 2015.-172 səh.

 1621. Kənanoğlu Murad. Nağılın içində yata bilmirəm. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-96 s.

 1622. Kənd təsərrüfatı profilli ixtisaslar statistikada, 2009-2016-cı illər. B.: “TQDK-Abituriyent”, 2016.-44 səh.

 1623. Kəngərli Asif. Alkoqol-sağlamlığın və sağlam həyat tərzinin düşməni. B.: “Mütərcim”, 2017.-88 s.

 1624. Kəngərli Asif. Narkotik maddə-ailəvi qırğın "silahı". B.: “Mütərcim”, 2017.-100 s.

 1625. Kəngərli Asif. Tütünçəkmə barədə hər şey. B.: “Mütərcim”, 2017.-64 s.

 1626. Kəngərli Ulduz. Siqnallar və sistemlər. B.: “AzTU”, 2010.-652 səh.

 1627. Kərbəlayi Haşım. Gənzənamə. B.: “Vektor”, 2017.-382 s.

 1628. Kərimli Teymur. Akdemik Mirzə İbrahimov. B.: “Elm”. 2015.-135 səh.

 1629. Kərimov Aydın. Mühasibat uçotu, vergilər (nəzəri-praktiki vəsait). B.: “CBS”, 2016.-509 s.

 1630. Kərimov İslam. Yüksək mənəviyyat-yenilməz güc. B.: “Oskar”, 2010.-167 s.

 1631. Kərimov K. T. Oftalmologiyada təxirəsalınmaz yardım. B.: “Apostroff”, 2013.-376 səh.

 1632. Kərimov Kərəm. Korluq və zəifgörmə yaradan xəstəliklər: profilaktikası və müalicəsi. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Nafta-Press”, 2014.-159 səh.

 1633. Kərimov Kərim. Erqonomika və iş təhlükəsizliyi. B.: 2016.-237 s.

 1634. Kərimov Məmmədağa. Azərbaycan xalq çalğı alətləri: not ifaçılığının tarixi. B.: “Ecoprint”, 2017.-192 səh.

 1635. Kərimov Nazim. Birdəyişənli funksiyaların inteqral hesabı 1 hissə. B.: “Bakı Universiteti”, 2003.-167 s.

 1636. Kərimov Niyazi. Mən bu dünyaya mübarizə üçün gəlmişəm. B.: “Mütərcim”, 2016.-512 səh.

 1637. Kərimov Rövşən. İqlim dəyişmələri, daşqınlar və ekomiqrasiya. B.: “Müəllim”, 2016.-48 s.

 1638. Kərimov Rövşən. İqlim dəyişmələrinin təsirlərinin azaldılması və ona adaptasiya tədbirləri. B.: “Müəllim”, 2016.-47 s.

 1639. Kərimov Yusif. Qarabağda şimşək çaxır. B.: “Vətən”, 2017.-483 s.

 1640. Kərimov Zəfər. XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda ictimai-siyasi vəziyyət mətbuat səhifələrində. B.: “Turxan”, 2017.-180 səh.

 1641. Kərimova Gülarə. Dərsdənkənar vaxtlarda ibtidai sinif şagirdlərinin əməksevərlik tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-203 s.

 1642. Kərimova Gülarə. Dərsdənkənar vaxtlarda ibtidai sinif şagirdlərinin əməksevərlik tərbiyəsi. B.: “ADPU”, 2017.-203 s.

 1643. Kərimova Sədaqət. Mənim şair xalqım. Azsaylı xalqların folkloru III kitab. B.:”Elm və təhsil”, 2017.-394 s.

 1644. Kiçik sahibkarlıq subyektlərində könüllü vergi ödəmə mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2016.-45 s.

 1645. Kimya sənayesi-2016. B.: “Elm və bilik”, 2017.-39 səh.

 1646. Kimyadan 500 məsələ. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-368 səh.

 1647. Kimyadan olimpiada məsələləri. B.: “Bakı Universiteti”, 1998.-245 səh.

 1648. Kinq Stiven. 11/22/63. B.: “Qanun”, 2014.-897 səh.

 1649. Kinq Stiven. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-453 s.

 1650. Kinni Ceff. Safdil. Qreqin gündəliyi Rodrikin qaydaları. B.: “Qanun”, 2017.-216 s.

 1651. Kinni Ceff. Safdil. Qreqin gündəliyi. Şəkilli roman. B.: “Qanun”, 2017.-217 s.

 1652. Kino terminlərinin izahlı müxtəsər lüğəti. B.: “Mütərcim”, 2014.-116 səh.

 1653. Kino və teatr sahəsində bəstəkar və rejissorun yaradıcılıq işi. B.: “ADMİU”, 2017.-94 s.

 1654. Kiplinq  Redyard. Mauqli. B.: “Təhsil”, 2017.-215 s.

 1655. Kiplinq Redyard. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-192 səh.

 1656. Kiremitçi Tuna. Dualar əbədidir. B.: “Qanun”, 2016.-144səh.

 1657. Kişi qadın və çətir Çağdaş Ukrayna şeiri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-223 s.

 1658. Kiş-Qafqaz Albaniyasının-Azərbaycanın görkəmli memarlıq abidəsi. B.: “XXI-Yeni Nəşrlər Evi”, 2002.-104 səh.

 1659. Kitabxana-biblioqrafiya təsnifatı. B.: “BDU”, 2017.-87 səh.

 1660. Kitabxana-Biblioqrafiya və İnformasiya terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Nərgiz”, 2016.-352 s.

 1661. Kleyson Corc. Babilinin ən varlı adamı. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 1662. Klinik elektrokardioqrafiya. B.: “Təbib”, 2017.-215 s.

 1663. Kliniki onkologiyada radioterapiyanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları. B.: “Nurlar”, 2017.-151 s.

 1664. Kliniki onkologiyada radioterapiyanın nəticələrinin qiymətləndirilməsi kriteriyaları. B.: “Nurlar”, 2017.-151 s.

 1665. Koblandı-Batır. Qazax xalq qəhrəmanlıq dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 1666. Koelho Paulo. Veronika ölməyə qərar verir. B.: “Qanun”, 2013.-220 s.

 1667. Koelyo Paulo. Casus. B.: “Qanun”, 2017.-184 səh.

 1668. Kogge Michael. Fantastik vəhşilər. Onları harada tapmaq olar Obrazlar bələdçisi. B.: “Qanun”, 2016.-129 s.

 1669. Kolar Stanislav. Azərbaycanda enerji səmərəliliyi. Dövlət sektoruna aid binalarda səmərəli enerjisatınalmalarına dair yol xəritəsi. B.: “SAM”, 2013.-99 s.

 1670. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Qanun”, 2016.-43 səh.

 1671. Konstitusiya məhkəməsinin məlumatı. Xüsusi buraxılış. B.: “Şərq-Qərb”, 347 s.

 1672. Konvensiyanın 6-cı maddəsi üzrə təlimat. Ədalətli məhkəmə araşdırması hüququ. Strasburq.: 2016.-128 s.

 1673. Koroğlu (Vəli Xuluflu nəşri) B.: “Tofiq-M”, 2017.-180 səh.

 1674. Koroğlu. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2017.-40 səh.

 1675. Korporativ sosial məsuliyyət. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-308 səh.

 1676. Korrupsiya ilə əlaqədar cinayət məsuliyyəti haqqında və Korrupsiya ilə əlaqədar mülki-hüquqi məsuliyyət haqqında konvensiyalar. B.: “Qanun”, 2016.-40 səh.

 1677. Korrupsiyaya qarşı mübarizə: sistemli yanaşma.-B.:2016.-383 s.

 1678. Kotler Filip. Marketinq menecment. Ekspress-kurs. 2-ci nəşr. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2008.-468 s.

 1679. Kouter Piter. İnandırmaq və təqvim etmək. B.: “XAN”, 2015.-218 s.

 1680. Kovlarlı, Həsənağa. Əxlaq. B.: “Şirvannəşr”, 2016.-588 səh.

 1681. Kreyn Nik. Dünya atlası. B.: “TEAS Press”, 2015.-48 səh.

 1682. Kristi Aqata. Qəmgin sərv. B.: “Qanun”, 2017.-224 səh.

 1683. Kuprin Aleksandr. Filin seyrə çıxması. B.:”Kitab Klubu”, 2016.-96 s.

 1684. Kurikulumun məzmunu və həyata keçirilməsi yolları. B.: “ADPU”, 2017.-75 səh.

 1685. Külək və günəş enerjisindən istifadə ilə təbii ehtiyyatlara qənaət. B.: “ADNSU”, 2016.-142 s.

 1686. Kürdoğlu Hüseyn. Seçilmiş əsərləri. I-II cild. B.: “Sabah”, 2011.-452 səh.

 1687. Kürdoğlu Hüseyn. Sənə könül bağladım. B.: “Sabah”, 2009.-98 səh.

 1688. Qabil. Əsərlər. (Yeddi cilddə) VI cild. B.: “Adiloğlu”, 2017.-511 s.

 1689. Qabil. Əsərlər. (Yeddi cilddə) VI cild. B.: “Adiloğlu”, 2017.-528 s.

 1690. Qabil. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-368 s.

 1691. Qabil. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-344 s.

 1692. Qabil.Əsərlər. V cild. B.: “Adiloğlu”, 2017.-528 səh.

 1693. Qabiloğlu Mahir. Əlli yaşında mən. B.: “Adiloğlu”, 2016.-360 səh.

 1694. Qacar, Fərhad Mirzə. Səfərnamə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-420 səh.

 1695. Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin Mülkiyyət Hüququnun Müdafiəsi ilə bağlı Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə ərizələrin tərtibi qaydaları barədə. B.: “Dərələyəz”, 2009.-79 səh.

 1696. Qadban Münir. Məkkədəki od parçası. B.: “İpəkyolu”, 2017.-389 s.

 1697. Qadban Münir. Məkkədəki od parçası. B.: “İpəkyolu”, 2017.-389 s.

 1698. Qadın qüdrəti və ona necə nail olmalı. B.: 2000.-54 səh.

 1699. Qadın sahibkarlığı siyasətinin qiymətləndirilməsi və qadın sahibkarlığında maraqlı tərəflərin sorğusu. B.: “Neoprint”, 2016.-89 s.

 1700. Qadın sahibkarlığı siyasətinin qiymətləndirilməsi və qadın sahibkarlığında maraqlı tərəflərin sorğusu. B.: “Neoprint”, 2016.-89 s.

 1701. Qafarlı  Ramazan. Mifologiya 6 cilddə. C. I. Mifogenez: rekonstruksiya, struktur, poetika. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-452 s.

 1702. Qafarov Aydın. B.:Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma.B.: “CBS”, 2012.-166 s.

 1703. Qafarov Aydın. B.:Metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma.B.: “CBS”, 2012.-166 s.

 1704. Qafarov Şamil. Qlobal mühitdə biznes. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-264 səh.

 1705. Qafarova  Zemfira. Tofiq Bakıxanov. B.: “Prestij-N”, 2017.-37 s.

 1706. Qafqaz Albaniyasının tarixi və mədəni irsi insan hüquqları kontekstində beynəlxalq konfransın tezislər toplusu. B.: 2014.-204 səh.

 1707. Qafqazşünasların I Beynəlxalq Forumu. 2-ci kitab. B.: “MTM İnnovation”, 2017.-564 s.

 1708. Qalalı Bəydəmir. Şəhərin ən gözəl yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-149 s.

 1709. Qanla yazılmış tariximiz H. 1. B.: “Mega Print House”, 2009.-159 s.

 1710. Qarabağ dünən, bu gün və sabah 16-cı elmi-əməli konfransının materialları. B.:”ELGÜN-NO”, 2017.-282 s.

 1711. Qarabağ yaddaş kitabı. B.: 2014.-80 s.

 1712. Qarabağ yaddaş kitabı. B.: 2014.-80 s.

 1713. Qarabağ: yaddaş kitabı. B.: 2014.-92 səh.

 1714. Qarabağlı Rizvan. Akademik Sadıq Dadaşov. B.: “Elm”, 2015.-128 səh.

 1715. Qarabağlı Rizvan. Füzuli rayonunun memarlıq abidələri. B.: “Nafta-Press”, 2017.-252 səh.

 1716. Qarabəyli Aysel. Bu dünyanın insanı deyiləm mən... B.: “Yazıçı”, 2011.-356 s.

 1717. Qarabulud Coşğun. Hardan haraya. B.: “Xan”, 2017.-109 s.

 1718. Qaradağ, Raif. Neft fırtınası. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 1719. Qaradərəli Azad. Əllidən bir kəm. B.: “Alatoran”, 2017.-265 s.

 1720. Qaradərəli Azad. Əllidən bir kəm. B.: “Alatoran”, 2017.-265 s.

 1721. Qaragöz əmi . Evdə.. B.: “Qanun”, 2016.-16 səh.

 1722. Qaragöz əmi. Çərpələng şənliyində. B.: “Qanun”, 2016.-16 səh.

 1723. Qaragöz əmi. Gəzintidə. B.: “Qanun”, 2016.-16 səh.

 1724. Qaragöz əmi. Uşaq parkında. B.: “Qanun”, 2016.-16 s.

 1725. Qaragöz əmi. Yol polisi. B.: “Qanun”, 2016.-16 səh.

 1726. Qaraxanoğlu Mehman. Mən konteksti düşünürəm. B.: “Mütərcim”, 2017.-208 səh.

 1727. Qaraxanov Yunis. Mən şair doğuldum, şair öləcəm... B.: “Borçalı”, 2017.-84 s.

 1728. Qaraxanov Yunis. Mən şair doğuldum, şair öləcəm... B.: “Borçalı”, 2017.-84 s.

 1729. Qaralova Rahilə. Qərib həsrəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-208 səh.

 1730. Qaralova Rahilə. Məndən nağıl umma, dünya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-175 s.

 1731. Qarayev Eldar. Bitki və heyvan mənşəli zəhərlərin kimyəvi-toksikoloji analizi. B.: “Təbib”, 2015.-307 s.

 1732. Qarayev Faiq. Fəlsəfi antropologiya. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-208 səh.

 1733. Qarayev Faiq. Polis mənəvi ideyanın gerçəkliyidir. B.: “Mütərcim”, 2017.-311 s.

 1734. Qarayev Gəray. Məşqçi lider. B.: “ARDNŞ”, 2012.-468 səh.

 1735. Qarayev Sadıq. Sahibsiz kölgələr. B.: “Ziya”, 2017.-504 səh.

 1736. Qarayev, Eldar. Sintetik üzvi zəhərlərin kimyəvi-toksikoloji analizi.B.: “Təbib”, 2017.-326 s.

 1737. Qasımlı Məhərrəm. Folklor və ədəbiyyat araşdırmaları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-628 səh.

 1738. Qasımlı Musa. Ermənistanın sovetləşdirilməsindən Azərbaycan ərazilərinin işğalınadək erməni iddiaları: tarix-olduğu kimi (1920-1994-cü illər) B.: “Elmin İnkişaf Fondu”, 2016.-520 səh.

 1739. Qasımov  Əli. Azərbaycan səhiyyəsi bu gün. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-305 s.

 1740. Qasımov  Mayis. Boyaqçılıq. B.: “Elm”, 2017.-291 s.

 1741. Qasımov Aydın. Azərbaycan Respublikası Cəzaların İcrası məcəlləsinin kommentariyası. B.: “Elm”, 2005.-735 s.

 1742. Qasımov Cavanşir. Fövqəladə halların təhlükəli amilləri. B.: “AzTU”, 2017.-389 s.

 1743. Qasımov Cəlal. Abdulla Surun həyatı və yaradıcılığı. B.: “Təhsil”, 2004.-136 s.

 1744. Qasımov Cəlal. Azərbaycan folklorşünaslığı və sovet totalitarizmi. B.: “Nurlan”, 2011.-600 s.

 1745. Qasımov Cəlal. Bolşevik qurşununun qurbanları. B.: “ADPU”, 2011.-316 s.

 1746. Qasımov Cəlal. Ədəbi məhkəmələr. B.: “Zərdabi LTD”, 2012.-304 s.

 1747. Qasımov Cəlal. Hərbi psixologiya. B.: “Vətən”, 2004.-264 s.

 1748. Qasımov Cəlal. Vəli Xuluflu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-324 s.

 1749. Qasımov Cəlaləddin. Çingiz xanin xəzinəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-125 s.

 1750. Qasımov Cəlaləddin. Tariximizin açılmamış sirləri. B.: “Nurlar”, 2015.-247 s.

 1751. Qasımov Ələkbər. Naxçıvan Teatrında tərcümə əsərlərinin tamaşaları (1883-2013). Bakı :Xəzər Universiteti,2016. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-175 s.

 1752. Qasımov Əlislam. Birja fəaliyyəti. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-322 səh.

 1753. Qasımov Ərəstun. Məhkəmə nitq və mübahisələr mədəniyyəti. B.: “Bakı Universiteti”, 2017.-379 s.

 1754. Qasımov Hacı Tələt. "Mənsuriyyə" yanğısı. B.: “MBM”, 2005.-196 səh.

 1755. Qasımov Lətif. Lənkəran ovalığının torpaq örtüyü strukturunun formalaşmasında təbii və antropogen amillərin rolu. B.: “Nafta-Press”, 2017.-261 səh.

 1756. Qasımov Lətif. Lənkəran ovalığının torpaq örtüyünün səciyyəvi xüsusiyyətləri. B.: “Nafta-Press”, 2017.-210 səh.

 1757. Qasımov Mayis. Fitoterapiya. B.: “Elm”, 2014.-299 s.

 1758. Qasımov N. A. Fotosintez. B.: “CBS-PP”, 2015.-448 səh.

 1759. Qasımov Ramiz. Azərbaycan ədəbiyyatında milli düşüncə konsepsiyası və Azərbaycançılıq ideologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-192 s.

 1760. Qasımov Səbuhi. Fədailər. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-292 s.

 1761. Qasımov Səbuhi. Fədailər. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-292 s.

 1762. Qasımov Tariyel. İnam. B.: “Adiloğlu”, 2012.-80 səh.

 1763. Qasımov, Q.Q. Ədədi üsullar-2. Fərq sxemlərinin aproksimasiya tərtibinin artırılması. B.: “ADNSU”, 2016.-68 səh.

 1764. Qasımova Afaq. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə. B.: “Mütərcim”, 2017.-263 s.

 1765. Qasımova Afaq. Ali məktəblərdə Azərbaycan tarixinin tədrisində yeni təlim texnologiyalarından istifadə. B.: “Mütərcim”, 2017.-263 s.

 1766. Qasımova Elmira. Gizli imza və atribusiya. B.: “Avropa”, 2017.-296 səh.

 1767. Qasımova S. Azərbaycan musiqi ədəbiyyatı. B.: “ Elm və təhsil”, 2017.-487səh.

 1768. Qasımova Yeganə. İlyas Əfəndiyevin bədii publisistikası. B.: “ADPU”, 2017.-155 səh.

 1769. Qasımzadə Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-550 s.

 1770. Qasımzadə Tubuxanım. Şirvanın flora və bitkiliyi. B.: “Elm”, 2015.-494 s.

 1771. Qaz təchizatısistemləri obyektlərinin istismarı. B.: ADNSU”, 2016.-259 s.

 1772. Qeybullayeva, Rəhilə. Ədəbiyyatda darvinizm və ya sosial mədəniyyət modelləri orta əsrlər eposu aynasında. B.: “Mütərcim”, 2016.-104 səh.

 1773. Qeyri hökumət təşkilatlarının idarə olunması. B.: 2016.-44 səh.

 1774. Qeyri-hökumət təşkilatı rəhbərinin stolüstü məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2008.-304 s.

 1775. Qeyri-hökumət təşkilatlarında şəffaflıq: mövcud vəziyyət və şəffaflığın artırılmasına dair təkliflər. B.: “Şans-ST”, 2009.-39 səh.

 1776. Qəbələ arxeoloji ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar 2014. B.: “CBS”, 2016.-227 s.

 1777. Qəbələ Arxeoloji Ekspedisiyası: hesabatlar, tapıntılar 2015-2016. B.: “CBS”, 2017.-296 s.

 1778. Qəbuledilənlik meyarları üzrə praktik təlimat. B.: “Avropa Şurası”, 2017.-216 s.

 1779. Qədim xalq oyun tamaşalarının bərpası və müasir el mərasimlərində yenidən canlandırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-100 səh.

 1780. Qədim türk dastanları. B.: “Saral Poliqrafiya”, 2016.-214 səh.

 1781. Qədimbəyli Məhcəbin. Naxçıvan folklorunda estetik və ekoloji tərbiyə məsələləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-119 s.

 1782. Qədimov Əsgər. XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları. C.1. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-407 s.

 1783. Qədimov Əsgər. XVII-XX əsrlər və çağdaş Naxçıvan aşıqları. C.2. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-463 s.

 1784. Qədimova Şükufə. Klassik türk poeziyasının qaynaqları. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-184 səh.

 1785. Qədimova Şükufə. Türk divan ədəbiyyatı: poetik janrlar və bədii sənətlər. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-134 s.

 1786. Qədimova Şükufə. Türk divan poeziyasının janrları. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-128 səh.

 1787. Qədirova Nuridə (Atəşi). Azərbaycanın Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin materialları Avropa muzeylərində (Son Tunc və erkən Dəmir dövrü). Tarixi-arxeoloji araşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-299 s.

 1788. Qədirova Nuridə (Atəşi). Azərbaycanın Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin materialları Avropa muzeylərində (Son Tunc və erkən Dəmir dövrü). Tarixi-arxeoloji araşdırma. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-299 s.

 1789. Qədirova Rəna. Ünsiyyət psixologiyası. B.: “Ecoprint”, 2016.-150 s.

 1790. Qədirova-Atəşi, Nuridə. Avropa muzeylərində Qafqaz arxeoloji kolleksiyaları. B.: “OL”, 2016.-452 səh.

 1791. Qədirzadə Salam. Şlyapalı Mauqli. B.: “XAN”, 2015.-79 s.

 1792. Qəhrəmanov Cahangir. Arxeoqrafik sənədlərin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 1793. Qəhrəmanov Cahangir. Arxeoqrafik sənədlərin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 1794. Qəhrəmanov Əli. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-119 s.

 1795. Qəhrəmanov Əli. Hüseyn Cavid və Naxçıvan teatrı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-119 s.

 1796. Qəhrəmanov Yaşar. Sənsiz keçən ömür..B.: “MBM”, 2016.-144 səh.

 1797. Qənbər Nurəddin. Yaqub Məmmədovun "Mənsuriyyə"si. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-44 səh.

 1798. Qəniyev Həsən. SSRİ-İran iqtisadi və mədəni əlaqələrində Azərbaycanın iştirakı (1960-1990-cı illər). B.: “Mütərcim”, 2017.-149 s.

 1799. Qəniyev Mahir. Quran elmləri ilə tanışlıq. B.: “Digital Media”, 2015.-248 səh.

 1800. Qəniyev Mahir. Quran elmləri ilə tanışlıq. B.: “PRİNT A 2014”, 2016.-247 s.

 1801. Qəniyev Musa. Farmakologiya H. 1. B.: “Təbib”, 2013.-499 s.

 1802. Qəniyev Seyfəddin. Cəfərzadələr ocağı-Əhməd Cəfərzadə 1 cild. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-206 s.

 1803. Qəniyev Seyfəddin. Seyid Əzim Şirvani ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-182 s.

 1804. Qəniyeva Saçlı. Mühəndis geodeziyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-317 s.

 1805. Qənizadə Soltan Məcid. Nağıl. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 1806. Qənizadə Sultan Məcid. Tülkü və Çaq-Çaq bəy. B.: 2017.-74 səh.

 1807. Qərari Elnur. Həsrət dolu düşüncələr. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-167 s.

 1808. Qərbi Azərbaycan (indiki Ermənistan) Yazarlar. I kitab.B.: “Elm və təhsil”, 2016.-512 s.

 1809. Qərib Nazim. Sonuncu sərnişin. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 1810. Qəribli Aysel. "Azərbaycan dili" anlayışının tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-152 s.

 1811. Qəzvini Məhəmmədhüseyn. Yezid kimdir? B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-136 s.

 1812. Qida antioksidantları və onların fiziki-kimyəvi xüsusiyyətləri. B.: 2017.-72 səh.

 1813. Qida təhlükəsizliyi qida mədəniyyəti. B.: “QHT”, 2013.-103 s.

 1814. Qiyas Əyyub. Söz və ruh. Sumqayıt.: “Azəri”, 303 s.

 1815. Qiyaslı Əjdər. Bu gündən sabaha.. əbədiyyətə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-266 səh.

 1816. Qlaukomanın konservativ müalicəsi. B.: “Nafta-Press”, 2014.-95 səh.

 1817. Qoboy üçün qammalar və orkestr çətinlikləri. B.: 2017.-49 s.

 1818. Qoçu Nəcəfqulu. B.: “CBS”, 2008.-97 s.

 1819. Qoçu Nəcəfqulu. B.: “CBS”, 2008.-97 s.

 1820. Qolts, Tomas. Azərbaycan gündəliyi. B.: “Çaşıoğlu”, 2016.-535 səh.

 1821. Qrin Con. Kağız şəhərlər. B.: “Qanun”, 2017.-311səh.

 1822. Qrin Robert. Yoldançıxarma sənəti. B.: “Qanun”, 2016.-253 s.

 1823. Qruntşünaslıq. B.: “ADNSU”, 2016.-76 s.

 1824. Quliyev  Arif. Badalaq və ya Müdrik xanım. B.: “Nurlar”, 2017.-13 s.

 1825. Quliyev Aqşin .VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi-hüquqi fikir. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-448 s.

 1826. Quliyev Aqşin .VIII-XII əsrlərdə Azərbaycanda siyasi-hüquqi fikir. B.: “Xəzər Universiteti”, 2013.-448 s.

 1827. Quliyev Aqşin. Azərbaycanda multikulturalizmin tarixi-ənənəvi köklərinin siyai-hüquqi aspektləri. B.: “Xəzər”, 2016.-196 s.

 1828. Quliyev Aqşin. Azərbaycanda multikulturalizmin tarixi-ənənəvi köklərinin siyai-hüquqi aspektləri. B.: “Xəzər”, 2016.-196 s.

 1829. Quliyev Aqşin. Azərbaycanın siyasi və hüquqi təlimlər tarixi (Ən qədim dövrdən VIII əsrədək). B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-211 s.

 1830. Quliyev Aqşin. Azərbaycanın siyasi və hüquqi təlimlər tarixi (Ən qədim dövrdən VIII əsrədək). B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-211 s.

 1831. Quliyev Aqşin. Əl-Fərabinin sosial-siyasi görüşləri. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-203 s.

 1832. Quliyev Aqşin. Əl-Fərabinin sosial-siyasi görüşləri. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-203 s.

 1833. Quliyev Aqşin. Fəlsəfə elminin fədakarı-professor Yusif Rüstəmov. B.: “Qanun”, 2007.-286 s.

 1834. Quliyev Aqşin. Fəlsəfə elminin fədakarı-professor Yusif Rüstəmov. B.: “Qanun”, 2007.-286 s.

 1835. Quliyev Aqşin. Qədim şərq ədəbi abidələri və siyasi-hüquqi fikir. B.: “Xəzər”, 2016.-186 s.

 1836. Quliyev Aqşin. Qədim şərq ədəbi abidələri və siyasi-hüquqi fikir. B.: “Xəzər”, 2016.-186 s.

 1837. Quliyev Aqşin. Zərdüştiliyin sosial-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-153 s.

 1838. Quliyev Aqşin. Zərdüştiliyin sosial-siyasi və hüquqi ideyaları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-153 s.

 1839. Quliyev Aslan. İsti və soyuq torpaqlarda. B.: “Qanun”, 2017.-599 s.

 1840. Quliyev Çərkəz. Tükənməz mənbə. B.: “OSKAR NPM”, 2004.-128 s.

 1841. Quliyev Elman. Türk xalqları ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-632 s.

 1842. Quliyev Əbülfəz. Məhəmməd ağa Şahtaxtlının publisistikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 1843. Quliyev Əbülfəz. Naxçıvan dialekt və şivələrinin lüğəti. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-296 səh.

 1844. Quliyev Əyyub. Jorj Bizenin "Karmen" operasında dirijorluq çətinliklərinin təhlili. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-83 s.

 1845. Quliyev Əyyub. Jorj Bizenin "Karmen" operasında dirijorluq çətinliklərinin təhlili. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-83 s.

 1846. Quliyev Hacı Nazim. Görkəmli ustad Səfər Rəcəbli-100. B.: “MBM”, 2015.-115 səh.

 1847. Quliyev Hacı Nazim. O, hansı məkandır?! B.: “Ecoprint”, 2017.-128 səh.

 1848. Quliyev Qorxmaz. Xüsusidən ümumiyə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-317 s.

 1849. Quliyev N. R. eynəlxalq maliyyə münasibətləri. B.: “Gənclik”, 2011.-78 səh.

 1850. Quliyev Nazim. "Nəqşi-Cahan" konserti. B.: “Ecoprint”, 2017.-44 səh.

 1851. Quliyev Nazim. Ədalətsiz kaman. B.: “Ecoprint”, 2017.-12 səh.

 1852. Quliyev Ramil. Korporativ sosial məsuliyyət. B.: “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, 2017.-280 s.

 1853. Quliyev Rauf. Təkamül təlimi. B.: “Çaşıoğlu”, 2012.-455 s.

 1854. Quliyev Sabir. Düşündüm, gördüm, bildim... B.: “Sözün işığı”, 2016.-179 s.

 1855. Quliyev Varis. Naxçıvan Muxtar Respublikasının üzüm genefondu və seleksiyası. B.: “Müəllim”, 2017.-289 s.

 1856. Quliyev Vasif. Burdan bir atlı keçdi... B.: “Şuşa”, 2017.-398 s.

 1857. Quliyev Vilayət. “Füyüzat"ın iki yazarı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-224 səh.

 1858. Quliyev, Ağəli. Kompozisiya materialları. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 1859. Quliyev, Vilayət. Baş nazirin xanımı. B.: “Qanun”, 2015.-123 səh.

 1860. Quliyeva Kübra. Tərcümə ilə bağlı praktik məşğələlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 1861. Quliyeva M. Azərbaycanca-fransızca lüğət. B.: “Elm və təhsil”. 2015.-578 s.

 1862. Quliyeva Nərmin. Sistemli valyuta münasibətləri və beynəlxalq ticarət-iqtisadi əlaqələr. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-168 səh.

 1863. Quluzadə  Məhəmməd. Azərbaycanda QKT-lərin gəlirlərinin tənzimlənməsi. B.: 2017.-75 s.

 1864. Quluzadə Mobil. Bir ömür bəs etməz. B.: 2016.-136 səh.

 1865. Qumilyov Lev. Qədim türklər. B.: “Kitab Klubu”, 2016.-544 s.

 1866. Qurani-Kərimin Azərbaycan dilinə tərcüməsi. B.: “Nurlar”, 2015.-612 s.

 1867. Qurbanlı Rəna. Hər ömürdən bircə gün. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-406 s.

 1868. Qurbanoğlu İlham. 2000 kəlam çələngi. B.: “Red N Line”, 2017.-303 s.

 1869. Qurbanoğlu İlham. 2000 kəlam çələngi. B.: “Red N Line”, 2017.-303 s.

 1870. Qurbanoğlu İlham. Əyilən arşın. III kitab. B.: “Red N Line”, 2016.-120 səh.

 1871. Qurbanoğlu İlham. İlahi kəlamlar və nəsihətlər. II cild. B.: “Red N Line”, 2016.-192 səh.

 1872. Qurbanov Abbas. Peyğəmbərimizin (s.ə.s) İslamı təbliğ metodları. B.: “İpəkyolu”, 2016.-462 səh.

 1873. Qurbanov Araz. "Müsəlman ermənilər". Regionda geosiyasi oyunların yeni iştirakçıları.. B.: “”Avropa”, 2017.-404 s.

 1874. Qurbanov Eldar. Daşqınlar və ətraf mühit. B.: “Müəllim”, 2014.-34 s.

 1875. Qurbanov Eldar. İqlim dəyişmələrinin təsirləri. B.: “Müəllim”, 2016.-46 s.

 1876. Qurbanov Eldar. Su ehtiyatlarının səmərəli istifadəsi və mühafizəsi. B.: “Müəllim”, 2014.-35 s.

 1877. Qurbanov, Müslüm. Enerji effektivliyi və ətraf mühit. B.: “Adiloğlu”, 2010.-59 s.

 1878. Qurbanova Cəmilə. Mamalıqda ultrasəs müayinəsi. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 səh.

 1879. Qurbansoy  Firudin. Azərbaycana göndərilən peyğəmbərlər. B.: “CBS”, 2017.-127 s.

 1880. Qurbanzadə Ağazeynal. Dialektik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2017.-244 səh.

 1881. Qurbanzadə Azər. Ərzaq kompleksinin modernizasiyası və dayanıqlı inkişaf problemləri. B.: “Kooperasiya”, 2017.-192 səh.

 1882. Quruda və dənizdə neftin, qazın yığılması və saxlanması. B.: “ADNSU”, 2016.-214 s.

 1883. Laçınlı  Məhəmməd. Poeziya buketi, nəğmə çələngi. B.: “Adiloğlu”, 2017.-75 s.

 1884. Laçınlı Aşıq Cabbar. Girov qalan sazın dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-100 s.

 1885. Lanqustun gülüşü. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-519 s.

 1886. Latın Amerikası ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Qafqaz”, 2015.-349 s.

 1887. Levi Mario. İstanbul bir nağıldı. B.: “Qanun”, 2017.-655 s.

 1888. Levi Mark. Qadfın və kişi. B.: “Qanun”, 2016.-343 s.

 1889. Ləman Fəridə. Cəbhədən cəbhəyə. B.: 2013.-125 s.

 1890. Ləman Fəridə. İlqarsız dünya. B.: “MBM”, 2012.-87 s.

 1891. Ləman Fəridə. Mübarizli Vətən. B.: “MBM”, 2013.-76 s.

 1892. Lətifov İsfəndiyar . Mülkiyyət münasibətləri və onun əhatə dairəsi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-226 s.

 1893. Ləzgi poeziyası antologiyası. B.: “Azərbaycan nəşriyyatı”, 2013-384 s.

 1894. Lisenziyalaşdırma qaydası. B.: “Qanun”, 2016.-23 s.

 1895. Lovri Lois. Seçilmiş adam. B.: “Alatoran”, 2017.-185 səh.

 1896. Maarif fədaisi Qayıtmaz Abasov-95. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-160 s.

 1897. Magistr hazırlığı üçün "Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikalaşdırma mühəndisliyinin problemləri" fənninin tədrisi proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-11 s.

 1898. Magistr hazırlığı üçün "Metroloji vasitələrin kompüterdə layihələndirilməsi" fənninin tədrisi proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-14 s.

 1899. Magistr hazırlığı üçün "Ölçmə, nəzarət və sınağın avtomatlaşdırılması" fənninin proqramı. B.: “Vektor”, 2015.-11 s.

 1900. Mahmud Hikmət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-410 s.

 1901.  Mahmud Hikmət. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-410 s.

 1902. Mahmud Tofiq. Seçilmiş əsərləri. 3 cilddə. I cild. B.: “Tuna”, 2013.-712 s.

 1903. Mahmudov Hikmət İsmayıl oğlu. B.: “Nurlan”, 2017.-200 s.

 1904. Mahmudov Hökmən. İqlim dəyişmələri sahəsində Azərbaycanın beynəlxalq və milli siyasəti. B.: “Müəllim”, 2016.-54 s.

 1905. Mahmudov İmadəddin. İqtisadi təhlil. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2010.-809 s.

 1906. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B. : “Turxan”, 2015.-68 səh.

 1907. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Turxan”, 2014.-144 səh.

 1908. Mahmudova  Rəna. Azərbaycan dilində şəkilçilərin omonimliyi. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-162 s.

 1909. Mahmudova Qızqayıt. Burdan yol başlanırdı. B.: “Mütərcim”, 2016.-76 səh.

 1910. Mahmudova Rəna. Azərbaycan dilinin lüğətçilik tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-78 s.

 1911. Mahmudova Rəsmiyyə. İnformatika. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-232 s.

 1912. Mahmudzadə Ramin. Məktəblilərin informatika olimpiadaları. B.: “Bakınəşr”, 2015.-256 səh.

 1913. Makkalou Kolin. Tikanlıqda şərqi deyənlər. B.: “Qanun”, 2017.-439 s.

 1914. Makkey Harvi. Real dünyada satış üzrə MBA kursu. B.: “Qanun”, 2017.-374 səh.

 1915. Mamulia Giorgi. Odlar yurdu azadlıq və müstəqillik uğrunda mübarizədə. B.: “TEAS Press”, 2015.-464 səh.

 1916. Mann Tomas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-669 s.

 1917. Manro Alis. Əziz həyat. B.: “Qanun”, 2017.-303 s.

 1918. Mansurov Bəhram. Xatirələr. B.: “ULU”, 2016.-272 səh.

 1919. Mansurova Nərgiz. Müasir Azərbaycan bəstəkarlarının fortepiano əsərləri. II hissə. B.: “Mütərcim”, 2016.-192 səh.

 1920. Maraşlı Sema. Sevmək daha gözəldir. B.: “İpəkyolu”, 2017.-160 səh.

 1921. Marks Karl. Kapital. B.: “Kitab klubu”. 2017.-392 səh.

 1922. Martin Lüterin kiçik katexizmi-izahlı. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-223 s.

 1923. Martin Lüterin kiçik katexizmi-izahlı. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-223 s.

 1924. Maşın və mexanizmlər nəzəriyyəsi fənni üzrə laboratoriya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-55 səh.

 1925. Materiallar müqaviməti fənni üzrə laboratoruya işləri praktikumu. B.: “ADNSU”, 2016.-53 s.

 1926. Mayıloğlu Sahib. Xatirələr dil açanda. B.: “Şirvannəşr”, 2016.-84 səh.

 1927. MDB Müsəlmanları Məşvərət Şurasının II iclası. Bakı, 15 aprel 2013-cü il "MDB müsəlmanları sülh və stabil inkişaf tərəfdarıdır" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 16-17 aprel 2013-cü il. B.: “Nurlar”, 2013.-159 s.

 1928. MDB Müsəlmanları Məşvərət Şurasının II iclası. Bakı, 15 aprel 2013-cü il "MDB müsəlmanları sülh və stabil inkişaf tərəfdarıdır" beynəlxalq elmi-praktiki konfrans. Bakı, 16-17 aprel 2013-cü il. B.: “Nurlar”, 2013.-159 s.

 1929. Mehdioğlu İsa. Türk dünyasında Zülqərneyn fenomeni. B.: “ 3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 1930. Mehdiyev E. Qruntlar mexanikası fənnindən laboratoriya işləri üzrə metodiki vəsait. B.: “ADNSU”, 2016.-49 s.

 1931. Mehdiyev Məmmədismayıl. Azərbaycan jurnalistika tarixi (1832-1920). B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-70 s.

 1932. Mehdiyeva Gülər. Həyat bilgisi 4. B.: “Aspoliqraf”, 2017.-104 s.

 1933. Mehdiyeva Ruhiyyə. Tədris prosesində İKT-dən istifadə imkanları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-106 s.

 1934. Mehdiyeva Zülfiyyə. Mustafa Kamal Atatürk Zəfər sirləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-311 s.

 1935. Mehrabov A Q. Müasir təhsilin metodoloji problemləri. B.: “Mütərcim”, 2012.-249 s.

 1936. Mehrabova Tamam. Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları ("Oğuznamə"lərdəki onomastik vahidlər əsasında). B.: “ADPU”, 2017.-133 s.

 1937. Mehrabova Tamam. Linqvistik təhlilin elmi-metodik əsasları ("Oğuznamə"lərdəki onomastik vahidlər əsasında). B.: “ADPU”, 2017.-133 s.

 1938. Mehralıyev Asif. Bağbanın konspekti. B.: “Vektor”, 2017.-157 s.

 1939. Mehtiyev  Hikmət. Fizika. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-139 səh.

 1940. Meier. Səhləb çiçəyinin vəsiyyəti. B.: “Qanun”, 2017.-111 s.

 1941. Mello de Entoni. Bir dəqiqə müdriklik. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 1942. Mello de Entoni. Tanrı nə vaxt gülür. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 s.

 1943. Merdok Cim. İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasında təsbit olunmuş fikir, vicdan və din azadlığı hüququnun müdafiəsi. Strasburq.: 2015.-92 s.

 1944. Metrologiya, standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-356 səh.

 1945. Məcidli İsmayıl. Dünyanın qızldaş pəncərəsi. B.: “ADMİU”, 2014.-130 s.

 1946. Məcidli İsmayıl. İtirilmiş səadət. B.: “Papirus”, 2017.-258 s.

 1947. Məcidli İsmayıl. O dünyadan gəlmiş adam. B.: “Adiloğlu”, 2015.-111 s.

 1948. Məcidova Fatma. Əmin ər-Reyhani yaradıcılığında Ərəb Şərqi. B.: “Zərdabi”, 2014.-191 s.

 1949. Mədən renovasiya obyektləri. B.: “ADNSU”, 2016.-62 s.

 1950. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2017. B.: “Bakı :M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana,2017.-99 s.

 1951. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat.  Oktyabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-115 s.

 1952. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat May-2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-161 səh.

 1953. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. İyul-2017. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-99 s.

 1954. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Avqust-2017. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-70 s.

 1955. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2017-Yanvar. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-120 səh.

 1956. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral 2017. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-140 s.

 1957. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2017. B.: “M.F.Axundov ad. Milli kitabxana”, 2017.-152 s.

 1958. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2017-Mart. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”. 2017.-125 səh.

 1959. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Fevral 2017. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-140 s.

 1960. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel-2017. B.: “M.F.Axundov ad. Milli kitabxana”, 2017.-152 s.

 1961. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Dekabr-2016. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-160 səh.

 1962. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. 2016-Noyabr.B.: “M.F.Axudov adına Milli Kitabxana”, 2016.-140 səh.

 1963. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. İyun-2017. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-119 s.

 1964. Mədətoğlu Əbülfət. Cəzayam sevdiyim qıza. B.: “Heroqlif”, 2017.-224 s.

 1965. Məğrur Tahirə. Sözün Rəsulu. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 1966. Məhəbbətoğlu Qvami. Rüstəm Rəhimov: "Bu mənim alın yazımdır". B.: 2017.-336 s.

 1967. Məhəmməd Dərya. Yurd yerindədir. B.: “MSV”, 2016.-272 s.

 1968. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə. Biblioqrafiya. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-464 s.

 1969. Məhəmməd Lələ. Mən olmayanda. B.”Vətən”, 2015.-212 səh.

 1970. Məhəmməd Lələ. Sizə bağlıyam. B.: 2009.-203 s.

 1971. Məhəmmədhüseyn Təhmasib: teleyi və sənəti. Naxçıvan.: “Əcəmi NPB”, 2017.-159 s.

 1972. Məhəmmədi Məhəmməd. Allahın pak nemətləri. B.: “Zərdabi”, 2017.-104 səh.

 1973. Məhəmmədi Məsiağa. Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə. B.: “Poliart”, 2017.-219 s.

 1974. Məhəmmədi Məsiağa. Əfqanıstan: Sovet işğalından Amerika müdaxiləsinə. B.: “Poliart”, 2017.-219 s.

 1975. Məhərrəmqızı Ülkər. İstəyirəm ki. B.: “Nərgiz”, 2017.-128 səh.

 1976. Məhərrəmli Qulu. Radioteatr dəvət edir. B.: “Elm və təhsil”, 2010.-176 s.

 1977. Məhərrəmli Qulu. Zamanın rəngləri. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-240 s.

 1978. Məhərrəmoğlu Allahverən. Gözü yolda qalan yollar. B.: “Print-S”, 2017.-122 s.

 1979. Məhərrəmoğlu Məhyəddin. Bir gecənin yuxusu. B.: “Mütərcim”, 2017.-143 s.

 1980. Məhərrəmov A. M. Tarixin canlı salnaməsi. B.: “İsmayıl”, 2000.-272 səh.

 1981. Məhərrəmov Abel. Azərbaycan kimyaçıları. B.:”Bakı Universiteti”, 2017.-495 s.

 1982. Məhərrəmov Abel. Bakı Dövlət Universiteti 95. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-576 səh.

 1983. Məhərrəmov Abel. Bioüzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-368 səh.

 1984. Məhərrəmov Abel. Metalüzvi birləşmələr. B.: “Çaşıoğlu”,2005.-156 səh.

 1985. Məhərrəmov Abel. Üzvi kimya. B.: “Çaşıoğlu”, 2005.-380 səh.

 1986. Məhərrəmov Anar. Ekoloji təhlükəsizliyin beynəlxalq və dövlətdaxili hüquqi aspektləri. B.: 2010.-412 s.

 1987. Məhərrəmova A.R. Məsafədən zondlama və peyk sistemlərinin hidrometeoroloji tədqiqatlarda tətbiq sahələri. B.: “Nurlar”. 2017.-160 səh.

 1988. Məhərrəmova İnara. Azərbaycan opera sənətinin nəzəri problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-339 s.

 1989. Məhiqızı Esmira. Er vaxtı. B.: “Vektor”, 2017.-104 səh.

 1990. Məhkəmə ekspertizası, kriminalistika və kriminologiyanın aktual məsələləri №65. B.:”Ləman”, 2017.-397 s.

 1991. Məhkəmələr və hakimlər haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (10 iyun 1997-ci il, №310-IQ) B.: “Qanun”, 2017.-68 səh.

 1992. Məhyəddinqızı Şəlalə. Akademik Hüseyn Həsənov. B.: “MM-S”, 2017.-229 s.

 1993. Məişət zorakılığı ilə mübarizə: nə etməli, nə bilməli. I cild. B.: “QHT nəşriyyatı”, 2016.-200 səh.

 1994. Məktəbəhazırlıq qrupunda fiziki mədəniyyət məşğələləri. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-135 s.

 1995. Məktəbəqədər təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu 2017-ci ilin sentyabr ayının 30-dək edilmiş əlavə dəyişiklərlə. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-20 səh.

 1996. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində bədii nümunələrin öyrədilməsi. B.: “Nurlan”, 2008.-343 s.

 1997. Məktəblilər üçün ətraf mühitin mühafizəsi üzrə bələdçi. B.: 2016.-52 səh.

 1998. Məktəblilərin gigiyena və sağlamlıq üzrə biliyini artırmaq üçün metodik tövsiyələr. B.: “Qismət”, 2007.-87 s.

 1999. Məqami Aygün. Fransız dilində işlənən ingilis alınmaları lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-277 s.

 2000. Məlikməmmədlə vəfalı atın nağılı. B.: “Renessans-A”, 2017.-16 s.

 2001. Məlikov Arif. Metamorfozlar. B.: “Partitura”, 2017.-51 s.

 2002. Məlikova İradə.Azərbaycanda yaşayan xalqların atalar sözləri və deyimləri. B.: “Ecoprint”, 2017.-167 səh.

 2003. Məlikzadə İsi. Qırmızı yağış. B.: “Gənclik”, 2013.-151 s.

 2004. Məlumatlı razılıq YUNESKO-nun Bioetika kafedrası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-59 s.

 2005. Məlumatlı razılıq YUNESKO-nun Bioetika kafedrası. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-59 s.

 2006. Məmməd Ağa. Ağ günüm yağışa düşsə, yaxşıdır. B.: “Ecoprint”, 2017.-218 s.

 2007. Məmməd Ruzbeh. 365 gün. B.: “Qanun”, 2014.-104 səh.

 2008. Məmməd Tahirə. Ədəbiyyat müasir elmi yanaşmalar kontekstində. B.: “Xan”, 2016.-412 səh.

 2009. Məmmədbəyov Nazim. 221 təmsil. V cild. B.: “Səda”, 2016.-228 səh.

 2010. Məmmədbəyov Nazim. 279 təmsil VI cild. B.: “Səda”, 2017.-272 s.

 2011. Məmmədbəyov Nazim. 500 təmsil. C.4. B.: “Səda”, 2016.-499 səh.

 2012. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. III cild. B.: “Səda”, 2016.-423 s.

 2013. Məmmədhəsənov, Rafiq. Şəkərli diabet. B.: “Təbib”, 2017.-320 səh.

 2014. Məmmədquluzadə  Cəlil. Hekayələr. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 2015. Məmmədquluzadə Cəlil. Xatiratım. B.: “XAN”, 2015.-148 s.

 2016. Məmmədli  Cahangir. "525" - zamanın sınağında. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-475 s.

 2017. Məmmədli Cahangir. Dünya sözə qalacaq... B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-295 s.

 2018. Məmmədli Cavidə. Azərbaycan və Böyük Britaniya poeziyası (1900-1930). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-240 səh.

 2019. Məmmədli Əliağa. Müasir cəmiyyət və etnomədəni müxtəliflik. B.: 2017.-224 səh.

 2020. Məmmədli Əliyusif. Bakı, Abşeron, Sumqayıt bölgələrində yaşayan əhali arasında dünya birliyinə inteqrasiya üzrə maarifləndirmə və təbliğat işlərinin aparılması. B.: 2009.-109 səh.

 2021. Məmmədli Əşrəf. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının xəstəliklərdən mühafizəsi. B.: “Müəllim”, 2015.-168 səh.

 2022. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. B.: “Nurlan”, 2016.-428 səh.

 2023. Məmmədli Firuzə. Söz macalı. B.: “Qanun”, 2017.-607 s.

 2024. Məmmədli Nemət. 1001 dərdin əlacı su. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-291 s.

 2025. Məmmədli Nəzakət. Sevdayi və onun "Leyli və Məcnun" əsəri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-320 s.

 2026. Məmmədli Nicat. Multikulturalizm Panaseya yoxsa alternativ. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-187 s.

 2027. Məmmədli Rafiq. ICQ- Mən səni axtarıram. B.: “Kitab klubu”, 2008.-120 səh.

 2028. Məmmədli, Nadir. Azərbaycan dilində alınma terminlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-488 s.

 2029. Məmmədoğlu Mirzə. Qədim Tiflis (Tiflisin iç və dış toponimləri). B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 2030. Məmmədov Cabbar. Diplomatik psixologiya. B.: “Sabah”, 2001.-400 səh

 2031. Məmmədov Cabir. Bəxətəvərəm deyirlər. B.: “Orxan”, 2016.-136səh.

 2032. Məmmədov Cahid. İngilis dili Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti. B.: “Güvən”, 2017.-255 s.

 2033. Məmmədov Cahid. İngilis dili Abituriyentlər üçün dərs vəsaiti. B.: “Güvən”, 2017.-255 s.

 2034. Məmmədov Eyvaz. Pedaqoji təmayüllü ali məktəb tələbələrinin iqtisadi tərbiyəsinin imkan və yolları. B.: “Mütərcim”, 2016.-136 səh.

 2035. Məmmədov Ənvər. Göynük hərəkatı. (1805-1930-cu illər) B.: 2016.-524 səh.

 2036. Məmmədov Ənvər. Göynük hərəkatı: Cavadoğlu Məhəmməd. B.: “Təhsil”, 2012.-128 səh.

 2037. Məmmədov Əşrəf. Heyvandarlıqda qısırlıqla mübarizə. B.: “ASSA”, 2007.-56 səh.

 2038. Məmmədov F. Telekommunikasiya texnologiyaları. B.: “Təhsil”, 2014.-205 s.

 2039. Məmmədov Famil. Kimya praktikumu. B.: “Politex”, 2013.-371 s.

 2040. Məmmədov Famil. Kimya praktikumu. B.: “Politex”, 2013.-371 s.

 2041. Məmmədov Fazil. Sovet Azərbaycanı Kreml orbitində. B.: “Şəms”, 2017.-320 səh.

 2042. Məmmədov Habil. Azərbaycan SSR-də milli-mədəni və dini siyasətin siyasi-hüquqi qaynaqları. B.: “Mütərcim”, 2017.-80 s.

 2043. Məmmədov Habil. Polşanın müasir tarixi (XX əsrim sonları-XXI əsrin əvvəlləri). B.: “Mütərcim”, 2017.-151 s.

 2044. Məmmədov Habil. Rusiya Federasiyasının xarici siyasəti. B.: “Mütərcim”, 2017.-168 s.

 2045. Məmmədov Havar. Azərbaycan Texniki Universiteti 60. B.: “Çaşıoğlu”, 2010.-256 səh.

 2046. Məmmədov Xanlar. Axtarış-sükut. B.: “Bayramoğlu”, 2017.-464 s.

 2047. Məmmədov Xanlar. Axtarış-sükut. B.: “Bayramoğlu”, 2017.-464 s.

 2048. Məmmədov Xanlar. Arxaikləşmiş sözlər. B.: “Bayramoğlu”, 2016.-44 səh.

 2049. Məmmədov İsrafil. Rus-türk müharibələrində ermənilərin iştirakı.. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-272 səh.

 2050. Məmmədov İsrafil. Vedibasar qətliyamları (1918-1988) B.: “Elm və təhsil”, 2013.-208 səh.

 2051. Məmmədov Kərəm. Antropologiyanın əsasları. B.: 2Qanun”, 2013.-192 səh.

 2052. Məmmədov Kərim. Türk xalqlarının pedaqoji fikir tarixindən nümunələr. B.: “Mütərcim”, 2017.-188 səh.

 2053. Məmmədov Qərib. Dövət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi- 20 ildə. B.: “Elm”, 2013.-384 səh.

 2054. Məmmədov Qərib. Torpaqların bonitirovkası. B.: “SkyG”, 2015.-238 səh.

 2055. Məmmədov Qərib. Torpaqşünaslıq və torpaq coğrafiyasının əsasları. B.: “Elm”, 2007.-661 s.

 2056. Məmmədov M.Ə. Azərbaycanda texniki kitabxanaların inkişafı. B.: “Avropa”, 2016.-284 səh.

 2057. Məmmədov Məmməd. Mürəkkəb iqtisadi sistemlərin optimal idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-258 səh.

 2058. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikası Tərtər rayonunun tarixindən. B.: “Avropa”, 2017.-402 səh.

 2059. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Füzuli rayonunun tarixi. B.:”Avropa”, 2017.-359 s.

 2060. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi  1950-1960-cı illərdə . B.:”Avropa”, 2017.-250 s.

 2061. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1941-1945-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-188 s.

 2062. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1941-1945-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-188 s.

 2063. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi XX yüzilliyin 40-cı illərinin ikinci yarısında. B.: “Avropa”,2017.-194 səh.

 2064. Məmmədov Nizami. Ekologiya və davamlı inkişaf. B.: “Çaşıoğlu”, 2015.-346 s.

 2065. Məmmədov Nurəddin. Ali riyaziyyat kursu. B.: “ADNSU”, 2017.-253 səh.

 2066. Məmmədov Oqtay. Cəbrə giriş. B.: “Bakı Universiteti”, 2017.-430 səh.

 2067. Məmmədov R. Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri beynəlxalq təşkilatlar müstəvisində. B.: “Səda”, 2016.-231 s.

 2068. Məmmədov Rafiq. Qlobal problemlər və təbii mühit. B.: “İqtisad Universiteti”, 2006.-207s.

 2069. Məmmədov Ramiz. Qlobal iqlim dəyişmələri və onun Azərbaycanda xüsusiyyətləri. B.: “Müəllim”, 2016.-81 s.

 2070. Məmmədov Ramiz. Landşaft planlaşdırılması: mahiyyəti və tətbiqi. B.: “Elm və bilik”, 2016.-292 səh.

 2071. Məmmədov Rəcəb. Azərbaycan sirki-70. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-56 səh.

 2072. Məmmədov Rəşad. Kommersiya (sahibkarlıq) hüququ Cild 1. (Ümumi hissə). B.: “Apostroff”, 2015.-511 s.

 2073. Məmmədov Rəşid. Ali riyaziyyat kursu.II hissə. B.: Turan Evi”, 2016.-520 s.

 2074. Məmmədov Rəşid. Ali riyaziyyat. I hissə. B.: “Turan Evi”, 2013.-570 s.

 2075. Məmmədov Rüstəm. Korrupsiya ilə mübarizə: Beynəlxalq hüquq və Azərbaycan Respublikasının milli qanunvericilik təcrübəsi. B.: “RS Poliqraf”, 2013.-215 s.

 2076. Məmmədov Rüstəm. Qanunun aliliyi və insan hüquqlarının müdafiəsi mexanizmləri. B.: “Azərnəşr”, 2009.-415 s.

 2077. Məmmədov Sahib. Əmək münasibətlərinin rəsmiləşdirilməsi. B.: 2009.-82 səh.

 2078. Məmmədov Səməndər. Faxralılar I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-696 s.

 2079. Məmmədov Şükür. Adi zolağın (Cornus mas L.) bioekologiyası və iqtisadi əhəmiyyəti. B.: “Müəllim”, 2016.-149 s.

 2080. Məmmədov Tahir. Qəzəllər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-190 s.

 2081. Məmmədov Tahir. Ömrümün son qatarı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-144 səh.

 2082. Məmmədov Tofiq. Azərbaycan dendroflorası C. 1. Çılpaqtoxumlular şöbəsi. B.: “Elm”, 2011.-310 s.

 2083. Məmmədov Tofiq. Bitkilərin anatomiyası və morfologiyası üzrə izahlı terminlər. B.: “Elm”, 2017.-270 s.

 2084. Məmmədov Tofiq. Bitkilərin təyinində morfoloji terminlər. B.: “Nurlan”, 2009.-51 s.

 2085. Məmmədov Tofiq. Bonsay. B.: “Çaşıoğlu”, 2006.-45 s.

 2086. Məmmədov Tofiq. Qazon və bəzək memarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2006.-48 s.

 2087. Məmmədov Vüqar. Bioetika, hüquq və insan hüquqları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-297 s.

 2088. Məmmədov Vüqar. Bioetika, hüquq və insan hüquqları. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-297 s.

 2089. Məmmədov Vüqar. Şərqşünaslıq İnstitunda fars dilçiliyi. B.: “Bakı Çap Evi”, 2013.-56 səh.

 2090. Məmmədov Yaşar. Azərbaycan Respublikasında fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri. B.: “Avropa”, 2016.-162 s.

 2091. Məmmədov Zahid. Regionların iqtisadi inkişaf problemləri (1995-2001-ci illər). K.1. B.: “Elm”, 2007.-469 s.

 2092. Məmmədov, Həsənbala. Pedaqoji prossesdə informasiyaların sıxlaşdırılması. B.: “ADPU”, 2017.-324 səh.

 2093. Məmmədova  Esmira. Keyfiyyətə nəzarət. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-392 s.

 2094. Məmmədova  R. Bioloji aktiv birləşmələr və polimer kompozisiyaları. B.: “ADPU”, 2017.-140 s.

 2095. Məmmədova  Şəlalə. Qafqaz xalqları tarixinin mənbəşünaslığı. B.: “ADPU”, 2017.-396 s.

 2096. Məmmədova A.R. Bülbül bütün zamanların nəğməkarı. B.: “Nağıl Evi”, 2012.-468 səh.

 2097. Məmmədova Almaz. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi. B.: “Mütərcim”, 2015.-328 səh.

 2098. Məmmədova Esmiralda. Meliorativ hidrogeologiya. B.: “Ləman”, 2016.-267 s.

 2099. Məmmədova Fəridə. Adagio. B.: “Vətənoğlu”, 2017.-159 s.

 2100. Məmmədova Fəridə. Adagio. B.: “Vətənoğlu”, 2017.-159 s.

 2101. Məmmədova Günay. Aqrar sənaye müəssisələrinin fəaliyyətinin iqtisadi təhlili. B.: “Kooperasiya”. 2017.-160 səh.

 2102. Məmmədova Günay. Həyat. B.: “OL”, 2015.-96 səh

 2103. Məmmədova N.Q. Kimya. B.: “Tərəqqi”, 2014.-399 səh.

 2104. Məmmədova Nərminə. Müasir Türk ədəbi dilində işlənən ingilis və fransız mənşəli sözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-152 s.

 2105. Məmmədova Nərminə. Ümumtəhsil məktəblərində tədris avadanlıqları və resurslarından istifadə problemlərinə yeni yanaşma. B.: “Mütərcim”, 2017.-350 s.

 2106. Məmmədova Rahilə. Azərbaycan dilində nitqin formaları. B.: “Elm və təhsi”, 2017.-140 səh.

 2107. Məmmədova Səadət. Azərbaycanda sosial dövlət: inkişafı, perspektivləri.B.: “Avropa”, 2017.-232 s.

 2108. Məmmədova Südabə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında istedadlı şagirdlərlə aparılan işlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”,2014.-103 s.

 2109. Məmmədova Şöhrət. Zahid Xəlilin uşaq poeziyasının bədii xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2017.-158 s.

 2110. Məmmədova Şöhrət. Zahid Xəlilin uşaq poeziyasının bədii xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2017.-158 s.

 2111. Məmmədova Zümrüd. Muğam sənətində ifaçılıq ənənələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-96 səh.

 2112. Məmmədzadə Kamil. Akademik Mikayıl Useynov. B.: “Elm”, 2015.-131 s.

 2113. Məmmədzadə Nurlan. Ömür bir saatdir. B.:”İpəkyolu”, 2017.-192 s.

 2114. Məmmədzadə Vüsalə. Mədəni irs və Müşfiq novatorluğu.. B.: 2017.-144 səh.

 2115. Məmtiyev Tofiq. Həyat sığortasının riyazi-demoqrafik əsasları. B.: “Avropa”, 2017.-527 s.

 2116. Məmtiyev Tofiq. Həyat sığortasının riyazi-demoqrafik əsasları. B.: “Avropa”, 2017.-527 s.

 2117. Məna Namiq. Bədihələr. B.: “Dərələyəz”, 2010.-183 s.

 2118. Mənim hərbi xidmət günlərim. B.: “Dinc Dünya”, 2011.-100 s.

 2119. Mənim məktəbə hazırlıq testlərim 1. B.: “Qələm”, 2017.-72 səh.

 2120. Mənim velo-məqaləm adlı yazı müsabiqəsi. B.: “Xan”, 2016.-144 səh.

 2121. Mənsimoğlu Seyfəddin. Xəttin sənət möcüzəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-137 s.

 2122. Mənzil fondunun idarə edilməsinə dair sənədlər toplusu. B.: 2014.-180 səh.

 2123. Mərdanov Misir. Məktəblinin riyaziyyatdan izahlı lüğəti. B.: “Radius”, 2016.-294 s.

 2124. Mərdanov Misir. Müəllimim Qoşqar Əhmədov. B.: “Radius”, 2017.-261 s.

 2125. Mərvəzi Dəqaidi. “Bəxtiyarnamə”. Fərəh sevinclərində ruhların rahatlığı. B.: “Ecoprint”, 2017.-239 s.

 2126. Mərzili Məmməd. Atəş altında toy. B.: “Avropa”, 2015.-125 səh.

 2127. Məzhər Məzahir. Öz zəkana güvən. B.: “Qanun”, 2017.-40 səh.

 2128. Microsoft Excel elektron prosessoru. B.: “MSV Nəşr”, 2016.-224 s.

 2129. Mikayılqızı, Pərixanım. Firidun bəy Köçərli: "Ümmətdən millətə doğru" B.: “Elm və təhsil”, 2016.-490 səh.

 2130. Mikayıllı Böyükağa. Müasir dərs: yeni yanaşmalar. B.: “Elm və təhsil ”, 2016.-239 s.

 2131. Mikayılova  Əzizə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-155 s.

 2132. Mikayılova Əzizə. Dilçilik tarixində qrammatik quruluşun yeri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-185 s.

 2133. Miqrasiya insan alveri və onunla əlaqədar olan sağlamlıq riskləri. B.: 2017.-24 səh.

 2134. Millətoğlu Yusif. Dərdimiz yetim qalsa... B.: “Nərgiz”, 2017.-183 s.

 2135. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2016. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-505 s.

 2136. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2016. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-505 s.

 2137. Milli diskusiyalar. Qış debatları. Milli elita. B.: “CBS”, 2009.-67 s.

 2138. Milli diskussiyalar, yaz debatları. B.: “İrəli İctimai Birliyi”, 2009.-64 səh.

 2139. Mingəçevir bu gün (faktlar, rəqəmlər, şəkillər). B.: “Nurlan”, 2008.-103 s.

 2140. Mingəçevir bu gün (faktlar, rəqəmlər, şəkillər). B.: “Nurlan”, 2008.-103 s.

 2141. Mingəçevir Politexnik İnstitutu 20 il. B.: 2011.-306 s.

 2142. Minhacoğlu Qüdrət. Bir də görüşək. B.: “Zərdabi”, 2017.-312 səh.

 2143. Minhacoğlu Qüdrət. Lətifələr III. B.: “Zərdabi”, 2017.-103 səh.

 2144. Mini market biznesi. Kiçik sahibkarlar üçün bələdçi. B.: “OL”, 2016.-80 səh.

 2145. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-127 səh.

 2146. Mirxəliloğlu Mirkamil. Qəzəllər III. B.: “Mütərcim”, 2016.-455 s.

 2147. Mirlər Mir Sədi. Kəhkəşan. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-307 səh.

 2148. Mirlər Mir Sədi. Qəzəl. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-215 səh.

 2149. Mirlər Mir Sədi. Mən. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-315 səh.

 2150. Mirlər Mir Sədi. Ruhsal duyğu. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-310 səh.

 2151. Mirlər Mir Sədi. Sevgi yeli. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-304 səh.

 2152. Mirmahmudova Sitarə. Ermənistan ərazisində Azərbaycan mənşəli oykonimlər və onların erməniləşdirilməsi siyasəti. B.: “TEAS Press”, 2015.-384 səh.

 2153. Mirseyid Adil. Ruhlarla insanlar arasında. B.: “Vektor”, 2014.-220 səh.

 2154. Mirşərifi Seyid Əli. Mərhəmət elçisi. B.: “Ələm”, 2015.-205 səh.

 2155. Mirzə hacı Hafiz. İblisin xeyir-duası ilə. B.: “OL”, 2014.-110 s.

 2156. Mirzə Hafiz. 55-hesabat. B.: “Apostroff”, 2012.-129 s.

 2157. Mirzə Kazim bəy. Türk-tatar dilinin ümumi qrammatikası. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-1008 s.

 2158. Mirzə Rəsul. Bir ovuc qaranlığam. B.: “B.: “Apostroff”, 2012.-91 s.

 2159. Mirzəbəyova Röya. Azərbaycanın iqtisadiyyat tarixi və tarixçiləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-163 s.

 2160. Mirzəliyeva Məhəbbət. Maşın tərcüməsinin nəzəri problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-119 s.

 2161. Mirzəyeva Afət. Maliyyə hüququ. B.:”Adiloğlu”, 2008.-421 s.

 2162. Mirzəyeva Nailə. Rəşid Şəfəq: həyat və yaradıcılığı. B.: “MBM”, 2010.-120 səh.

 2163. Mirzəzadə Aydın. Heydər Əliyev siyasi irsinin politoloji aspektləri. B.: “Azərbaycan”, 2016.-240 səh.

 2164. Misir Mətləb. Dərdin rəngləri. B.: Vətən”, 2012.-405 s.

 2165. Misir Nuridə. Hardan düşdün yadıma. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-232 səh.

 2166. Mistanlı Aqşin. Bataqlıqdan başlayan həyat və ya Ləj kəndinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-136 s.

 2167. Modiano Patrik. Kimliyi bəlli olmayan qadınlar. B.: “XAN”, 2014.-151 s.

 2168. Molla Cümə. İsmi Pünhan. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-228 səh.

 2169. Molla Pənah Vaqif. Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-438 s.

 2170. Molla Pənah Vaqif: sələflər və xələflər-erkən yeni dövr əlyazmaları və Azərbaycan mədəniyyətinin tarixi problemləri" mövzusunda XV ənənəvi respublika elmi-nəzəri konfransının materialları (Bakı, 20 oktyabr 2017). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-96 s.

 2171. Molla Pənah Vaqif-300. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-31 s.

 2172. Molla Pənah Vaqif-300. B.: “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-31 s.

 2173. Molla Vəli Vidadi və Molla Pənah Vaqif. B.: “Azpetrol Neft Şirkəti”, 2007.-360 s.

 2174. Mollaosmanoğlu Mehmet. Cənnət ayrıcı. B.: “Qanun”, 2016.-287 s.

 2175. Monomerlərin kimyası və texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-480 s.

 2176. Montefiore Saymon Sebaq. Gən Stalin. B.: “TEAS Press”, 2016.-584 səh

 2177. Morçiladze Aka. Madatov adasına gediş və dönüş. B.: “Alatoran”, 2014.-192 səh.

 2178. Moriak Fransua. Seçilmiş əsərləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2013.-431 s.

 2179. Möhsün Nağısoylu-70. Əlyazmaları yaşadan alim. B.: “Ecoprint”, 2016.-124 s.

 2180. Möhübbətqızı Leyla. Görən kimdir bu dünyanın əzizi. B.: “Nafta-Press”, 2014.-99 səh.

 2181. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. B.: “Nafta-Press”, 2017.-150 səh.

 2182. Möhübbətqızı Leyla. Sığal çəkdim ürəyimə. B.: “Nafta-Press”, 2016.-84 səh.

 2183. Mövlana Cəlaləddin Rumidən müdrik kəlamlar. B.: “Şans”, 2016.-60 s.

 2184. Mövlud Mövlud. Çətirsiz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-101 s.

 2185. Mövlud Mövlud. Çətirsiz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-101 s.

 2186. Muğamatoğlu Xaqani. Qayıt, məni qaytar mənə. B.: “OL”, 2014.-136 səh.

 2187. Muğanna İsa. Kollu koxa. B.: “Hədəf”, 2015.-140 s.

 2188. Muğanna İsa. Məhşər. B.: “Məhşər”, 2013.-327 s.

 2189. Muhəllati, Seyid Haşim Rəsuli. Həzrət Peyğəmbərin (s) və məsum imamların (ə) vəsiyyətləri. B.: “Zərdabi”, 2017.-544 s.

 2190. Muxtar Ramiq. Seçilmiş əsərləri. II cild. B.: “AFFpoliqrAF”, 2017.-232 s.

 2191. Multikultural dəyərlər çərçivəsində: Oğuz, Qəbələ, Zaqatala, Balakən.. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-52 səh.

 2192. Multikulturalizmə giriş fənni üzrə proqram. B.: “BSU”, 2015.-24 səh.

 2193. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli: fəlsəfi, sosioloji və hüquqi baxış- beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: 2016.-405 səh.

 2194. Multikulturalizmin Azərbaycançılıq məfkurəsi kontekstində təbliği. Quba.: 2016.-19 s.

 2195. Munis Gülarə. Təsəlli ver mənə...B.: “Nurlan”, 2009.-151 s.

 2196. Murad Güləmail. Bir damla yaş. B.: “Kövsər”, 2016.-79 səh.

 2197. Murad Güləmail. Günəş qürub edəndə. B.: “Araz”, 2015.-164 səh.

 2198. Murad Güləmail. Ruhumun qanadları. B.: “Elm və təhsil”. 2016.-132 s.

 2199. Muradoğlu Nizami. Baba ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-232 səh.

 2200. Muradoğlu Nizami. Çağdaş Azərbaycan poeziyasında folklor ənənələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-256 s.

 2201. Muradov Cümşüd. Unudulmaz xatirələr. B.: “Adiloğlu”, 2016.-280 səh.

 2202. Muradov, Vidadi. Naxçıvan diyarında sənətkarlıq və ticarət (XVIII-XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Elm”, 2017.-264 s.

 2203. Murakami Haruki. Sərhəddən cənubda, günəşdən qərbdə. B.: “Qanun”, 2016.-184 səh.

 2204. Murov qartalı Əfsanəvi kəşfiyyatçı polkovnik-leytenant Raquf İbrahim oğlu Orucov. B.: “CBS”, 2017.-199 s.

 2205. Musaoğlu Elxan. Dünya yaman qarışır. B.: “Şirvannəşr”, 2016.-160 səh.

 2206. Musaoğlu Şahin. Yaşamaq gözəldir, yaşatmaq-sonsuz. B.: “OL”, 2016.-196 səh.

 2207. Musayev Alı. Azərbaycanca-gürcücə lüğət I. Tbilisi.:2017.-315 s.

 2208. Musayev Alı. Azərbaycanca-gürcücə lüğət II. Tbilisi.:2017.-304 s.

 2209. Musayev Alı. Azərbaycanca-gürcücə lüğət III. Tbilisi.:2017.-329 s.

 2210. Musayev Alı. Azərbaycanca-Gürcücə, Gürcücə -Azərbaycanca danışıq lüğəti.Tbilisi.:2017.-138 s.

 2211. Musayev Alı. Gürcü dilini öyrənənlər üçün dərslik. Tiflis.: 2017.-218 s.

 2212. Musayev Eynulla. Kargüzarlıq və arxiv işi. B.: “Qanun”, 2017.-584 s.

 2213. Musayev Əli. Ali riyaziyyat kursu. H. 2. B.: “ADNSU”, 2017.-371 s.

 2214. Musayev İsa. Avtomatlaşdırılmış informasiya emalı sistemlərinin layihələşdirilməsi. B.: “MSV Nəşr”, 2017.-144 səh.

 2215. Musayev M. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: morfologiyaya yeni baxışlar və leksematika II cild. B.: “Prestige”, 2014.-326 s.

 2216. Musayev M. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: morfologiyaya yeni baxışlar və leksematika II cild. B.: “Prestige”, 2014.-326 s.

 2217. Musayev Şakir. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. B.: “Letterpress”, 2008.-452 s.

 2218. Musayev Şakir. Cinayət mühakimə icraatının məhkəmə-tibbi təminatı. B.: “Letterpress”, 2008.-452 s.

 2219. Musayev, Rafiq. Azərbaycanda fransız dilinin tədqiqinə dair. B.: “Mütərcim”, 2017.-72 səh.

 2220. Musayeva Solmaz. Kaş ki..M.: “Elm və təhsil”, 2017.-144 s.

 2221. Mustafa  Əziz. Adəm və Həvva. B.: “Ecoprint”, 2017.-55 s.

 2222. Mustafa Fazil. Hər yürüyən yolçudurmu? B.: “Nurlar”, 2013.-176 səh.

 2223. Mustafa Fazil. Zamanı tələsdirənlər. B.: “Nurlar”, 2014.-239 səh.

 2224. Mustafa Firuz. Ölü dildə sevgi məktubları. B.: “Zero”, 2014.-140 səh.

 2225. Mustafa Firuz. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Ecoprint”, 2017.-320 səh.

 2226. Mustafa Firuz. Seçilmiş əsərləri. II cild.B.: “Ecoprint”, 2017.-320 səh.

 2227. Mustafa Gülşən. Kəpənək ömrü. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-128 səh.

 2228. Mustafa Nazim. Erməni vandallarının yox etdiyi Xan sarayı. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 2229. Mustafa Nazim. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan məscidləri.B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-44 səh.

 2230. Mustafa Sabir. Türk sonetləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-279 s.

 2231. Mustafabəyli H. L. Tətbiqi geokimyanın bəzi problemləri. B.: 2007.-180 səh.

 2232. Mustafaye Vahid. Bulağıstan. Yaddaş.. B.: “ozans”, 2017.-192 s.

 2233. Mustafayev İslam. Alternativ energetika və istixana qazlarının azaldılması. B.: “Müəllim”, 2016.-48 s.

 2234. Mustafayev İslam. Məişət tullantıları və ətraf mühit. B.: “Adiloğlu”, 2008.-67 s.

 2235. Mustafayev İslam. Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi və ətraf mühit. B.: “Adiloğlu”, 2009.-55 s.

 2236. Mustafayev Qara. Ekologiyadan əvvəlki "ekologiya". B.: “Elm və təhsil”, 2017.-517 s.

 2237. Mustafayev Qara. Səngəçal terminalı ətrafında quşların monitorinqi. B.: “Oğuz Eli”, 2015.-333 s.

 2238. Mustafayev Qara. Urmiya hövzəsinin onurğalı heyvanları. B.: “Oğuz Eli”, 2014.-219 s.

 2239. Mustafayeva Aytən. Bioetika, hüquq və insan hüquqları. B.: “Çaşıoğlu”, 2014.-298 səh.

 2240. Mustafayeva Nailə. XVIII-XIX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında müxəmməs janrı. B.: “Elm və təhsil “, 2017.-352 s.

 2241. Mustafayeva Rəfiqə. Gənclər siyasəti XXI əsrdə: Ali məktəb tələbələrinin tərbiyəsinin bəzi məsələləri. B.: “Apostroff”, 2016.-316 s.

 2242. Mustafayeva Rəfiqə. Son 20 ildə çap olunanlardan nümunələr. B.: “Nərgiz”, 2011.-311 s.

 2243. Mustafayeva S. M. Normativ-texniki sənədlərin təsviri və təsnifləşdirilməsi. B.:”BDU”, 2001.-213 s.

 2244. Mustafazadə Tofiq. "Erməni məsələsi"ndən erməni terrorizminə. B.: “Turxan”, 2016.-139 s.

 2245. Muzafferus. Şizofrenik Saturn. B.: “Xan”, 2016.-96 səh.

 2246. Müasir Azərbaycan dili kafedrası (1989-2016). B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-84 s.

 2247. Müasir dövrdə Azərbaycanda radikal dini cərəyanlar və onlara qarşı mübarizənin aktual problemləri. B.: "İN-2017" MMC, 2017.-109 s.

 2248. Müasir kitabxana-informasiya terminləri: qısa izahlı lüğət. B.: “Mütərcim”, 2017.-60 səh.

 2249. Müasir məktəb idarəetməsi və təhsil menecmentliyi. B.: “Zərdabi” LTD, 2017.-415 s.

 2250. Mücirəddin Beyləqani dünyası. B.: “Adiloğlu”, 2016.-159 s.

 2251. Mücirəddin Beyləqani dünyası. B.: “Adiloğlu”, 2016.-159 s.

 2252. Müəllim dünyası. B.: “Apostroff”, 2017.-228 s.

 2253. Müəllimlərin peşəkar kompetensiyalarının artırılmasına dəstək: mövcud təcrübələr, tövsiyələr. B.: “QHT”, 2015.-140 səh.

 2254. Mühəndis qrafikası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-132 səh.

 2255. Mühəndis qrafikası. B.: 2011.-350 s.

 2256. Mürsəlov Natiq. İqtisadiyyat sahəsində gənc tədqiqatçıların elmi informasiya təminatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-172 səh.

 2257. Mürşüdlü Məlahət. Abdulla Şaiq Talıbzadənin pedaqoji fəaliyyəti və onun "nümunə məktəbibi" nin təlimin yeni məzmunda qurulmasında rolu. B.: “Heroqlif”. 2017.-144 s.

 2258. Mürvətov Nəcməddin. Dünyamızın zərrəsiyəm... B.: “Şur”, 2016.-191 s.

 2259. Mürvətov Nəcməddin. Dünyamızın zərrəsiyəm... B.: “Şur”, 2016.-191 s.

 2260. Mürvətov Nəcməddin. Şairdə sirr olmur. B.: “Şur”, 2017.-176 s.

 2261. Müslümova  Ofelya. XX əsrin birinci yarısında alman və Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında tipoloji oxşarlıqlar. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-172 s.

 2262. Müstəqil Azərbaycan 25 il. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2016.-641 səh.

 2263. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda kitabxana işi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 2264. Müstəqillik dövründə Azərbaycanda kitabxana işi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-151 s.

 2265. Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi nəşrləri Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2012.-820 s.

 2266. Müstəqillik illərində Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının elmi nəşrləri Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2012.-820 s.

 2267. Müstəqilliyimiz əbədidir! 25. B.: “Ecoprint”, 2016.-396 səh.

 2268. Mütaliə mədəniyyəti və kitabxana xidməti (2010-2016) B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-41 səh.

 2269. Mütəllimov Ağaəli. Tətbiqi geodeziya. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-562 s.

 2270. Mütəllimov Turan. Kəpənəyin gündəliyi. B.: “İdiot”, 2017.-170 s.

 2271. N.A.B.ələd. Oxu-yan (g)öl. B.: “Print-S”, 2017.-192 s.

 2272. N.A.B.ələd. Oxu-yan (g)öl. B.: “Print-S”, 2017.-192 s.

 2273. Nadir Narıngül. Qar çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-125 s.

 2274. Nadir Ramal. Cıdır dünyası. B.: “ADNA”, 2015.-266 səh.

 2275. Nağıqızı Mahirə. Analı dünyam. B.: “Vətən”, 2015.-310 səh.

 2276. Nağıqızı Mahirə. Bayatılar. B.: “Apostroff”, 2015.-216 səh.

 2277. Nağıyev Adilxan. Çevirici qurğuların idarəetmə sistemləri. B.: “AzTU-nun mətbəəsi”, 2010.-141 s.

 2278. Nağıyev Fəxrəddin. Konstitusiya hüququ Mühazirə mətnləri. B.: “Qanun”, 2014.-239 s.

 2279. Nağıyeva Şəhla. Poeziya tərcüməsinin bəzi məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2011.-207 s.

 2280. Naxçıvan Dövlət Universitetinin yetirmələri. Naxçıvan.: “Qeyrət”, 2007.-35 s.

 2281. Naxçıvan dünya mətbuatında. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-215 s.

 2282. Namazlı Ərşad. Horadiz, səni unutmadım. B.: “Müəllim”, 2013.-434 səh.

 2283. Namazov Müsəddin. Azərdövlətlayihə. B.: 2015.-264 s.

 2284. Namazova Çimnaz. Sağlamlığın sirri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-240 s.

 2285. Nasıri Kayum. Əbuəlisina. B.: “Xan”, 2015.-88 səh.

 2286. Nasuhbeyoğlu Ayhan. Sığınacaq liman yoxdur. B.: “Vektor”, 2017.-135 s.

 2287. NATO-nun Yeni Strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. B.: 2013.-130 s.

 2288. NATO-nun Yeni Strateji konsepsiyası və Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik çağırışları beynəlxalq konfransın məruzə və tezislər toplusu. B.: 2013.-130 s.

 2289. Neftin, qazın saxlanması qurğularının istismarı. B.: “ADNSU”, 2016.-219 s

 2290. Neftqazçıxarma terminlərinin izahlı lüğəti. Rusca-İngiliscə-Azərbaycanca. B.:”Ərgünəş”, 2017.-995 s.

 2291. Neft-mədən geologiyası və geofizikası. B.: “ADNSU”, 2016.-67 səh.

 2292. Nemətzadə Sabir. Sarıtorpaq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-396 səh

 2293. Nəbiyev Bəxtiyar. Geosiyasətdə dərin düşüncə metodu və Azərbaycanın regional liderlik məsələlərinə baxış. B.: “Nurlar”, 2016.-135 s.

 2294. Nəbiyev Mahir. Sən mənə kimisə xatırladırsan... B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 2295. Nəbiyeva Mehrəngiz. Qarabağ döyüşləri xatırlanır, yaxud Fikrət terrorun qarşısını necə aldı? B.: “Nafta-Press”, 2005.-149 səh.

 2296. Nəbiyeva Şəlalə. Məktəb və intellekt tərbiyəsi. B.: “Mütərcim”, 2015.-180 səh.

 2297. Nəcəf Əkbər N. Hun minilliyi. B.: “TEAS Press”, 2015.-460 səh.

 2298. Nəcəfli Güntəkin. Çuxursəd hakimləri və İrəvan xanları. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-43 s.

 2299. Nəcəfli Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan qalası-qəhrəmanlıq qalası. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2016.-48 səh.

 2300. Nəcəfli, Güntəkin. İrəvan xanlığı: Erməni vandallarının yox etdiyi İrəvan qalaları. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2017.-44 s.

 2301. Nəcəfli, Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan xanlığının əhalisi. B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2017.-56 s.

 2302. Nəcəfli, Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan xanlığının mahalları. B.: Azərbaycan Tarixçiləri İctimai Birliyi”, 2017.-40s.

 2303. Nəcəfli, Güntəkin. İrəvan xanlığı: İrəvan xanlığının paytaxtı- İrəvan şəhəri..B.: “Azərbaycan Tarixçiləri İctimaiBirliyi”, 2017.-40 s

 2304. Nəcəfov  Etibar. İctimai elmlərdə akademik yazı və tədqiqat metodları. B.: “Mütərcim”, 2017.-232 s.

 2305. Nəcəfov Elşən. Avtomobil Ümumi quruluş. Nasazlıqlar. B.: “Xan”, 2017.-167 s.

 2306. Nəcəfova Qətibə. Ekomiqrant qəsəbələrində bərk məişət tullantılarının emalı. B.: “Müəllim”, 2014.-38 s.

 2307. Nəcəfzadə Abbasqulu. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanında çalğı alətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 2308. Nəcəfzadə Abbasqulu. Etnoorqanologiya. B.: 2016.-303 səh.

 2309. Nəcəfzadə Abbasqulu. Muğam. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 2310. Nəcəfzadə Abbasqulu. Muğam. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 2311. Nəcəfzadə Abbasqulu. Sənətşünaslıq (6213.01-musiqi sənəti) üzrə elmi-tədqiqat işlərinin yazılışına dair tövsiyələr. B.: “Ecoprint”, 2017.-56 səh.

 2312. Nəğməkar Yusif. Nizami demiş. B.: “ADMİU”, 2017.-168 səh.

 2313. Nəsib, Sürəyya. Ömrü belə yaşadım. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-80 səh.

 2314. Nəsibli Səməndər. Soyuq ölkə-isti ürək. B.: “MBM”, 2016.-288 səh.

 2315. Nəsibov Elşən. Dövlət, cəmiyyət, siyasət və hüquq fəlsəfəsi.. Siyasət III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-376 səh.

 2316. Nəsibov Elşən. Düşüncələrim. H. 3. Təbiət və insan. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-181 s.

 2317. Nəsibov Elşən. Xarici siyasət sistemi və beynəlxalq münasibətlər sistemi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-54 s.

 2318. Nəsirli Çərkəz. Köç gedəndən sonra. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 2319. Nəsirli Çərkəz. Musiqi ilə döyünən ürəklər. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-123 s.

 2320. Nəsirli Çərkəz. Zəngilanda musiqi ocağı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-215 s.

 2321. Nəsiroğlu Sabir. Muğan salnaməsi. B.: “Alatoran”, 2014.-80 s.

 2322. Nəsrullayeva Günəş. Çörək, makaron və unlu qənnadı məmulatları istehsalının texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-112 səh.

 2323. Nəzər Adilə. Mən və sonrası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-191 s.

 2324. Nəzərova Adilə. Azərbaycan dilində fəlsəfə terminlərinin leksik-semantik xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-175 s.

 2325. Nəzərova Günay. Pedaqoji sinergetikanın nəzəri əsasları. B.: “ADNSU”, 2017.-100səh.

 2326. Nəzərova Ofelya. Görən nə var bu sevgidə. B.: “OL”, 2014.-66 s.

 2327. Nihan Şəhla. Kontramot hekayələr və esselər. B.: “Alatoran”, 2016.-157 s.

 2328. Nitsşe Fridrix. Dəccal. B.: “Xan”, 2016.-120 səh.

 2329. Niyazi Mehmed. Ölüm daha gözəldir. B.: “TEAS PRESS”, 2015.-136 səh

 2330. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstutunun əməkdaşlarının elmi əsərləri 2016. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-424 s.

 2331. Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 875 illik yubileyinə həsr olunmuş "Nizami və dünya mədəniyyəti" mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. 24 noyabr Bakı-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-256 səh.

 2332. Nobel. Nobellər və Bakı nefti 1879-2009. B.: 2009.-188 səh.

 2333. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-64 səh.

 2334. Normativ hüquqi aktlar haqqında Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Qanunu. B.: “Qanun”, 2016.-64 səh.

 2335. Novruz Vəliyulla. Lalələr yamacda tonqal olanda... B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 2336. Novruzoğlu  Rövşən. Qarabağ: nəzarətsiz zona... B.: “Ozsn”, 2002.-231 s.

 2337. Novruzoğlu Məmməd. Hocabəy. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-171 s.

 2338. Novruzoğlu Ziyad. Dünyaya sevginin gözüylə baxsan. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-173 səh.

 2339. Novruzov Əbülqasım. Şuşada voleybolu sevirdilər. B.: “Avropa”, 2017.-496 s.

 2340. Novruzov Rafiq. Bədii tərcümənin nəzəriyyəsi və təcrübəsi. B.: “Mütərcim”, 2011.-256 səh.

 2341. Novruzov Salman. Qeyri-üzvi kimya texnologiyası. B.: “Təhsil”, 2007.-308 s.

 2342. Novruzov Salman. Üzvi kimya praktikumu. B.: “Təhsil”, 2015.-269 s.

 2343. Novruzov Salman. Üzvi kimya texnologiyası və sənaye ekologiyası. B.: “Təhsil”, 2007.-240 s.

 2344. Novruzov Səttar. Qocalıq da ucalıqdır. B.: “Avropa”, 2017.-299 s.

 2345. Novruzov Tərlan. Müstəqillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatına dövlət qayğısı. B.: “Elm və təhsi”, 2015.-444 səh.

 2346. Novruzova Xumar. Stereometriya məsələlərinin vektorlar cəbrinin tətbiqi ilə həllində kompüter texnikası. B.: “ADPU”, 2017.-216 s.

 2347. Novruzova Xumar. Stereometriya məsələlərinin vektorlar cəbrinin tətbiqi ilə həllində kompüter texnikası. B.: “ADPU”, 2017.-216 s.

 2348. Novruzova, Xumar. İnformatikanın tədrisi metodikası. B.: “ADPU”, 2017.-152 səh.

 2349. Novruzzadə Kamran. Freddy`siz yuxularım. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-113 s.

 2350. Nuriyev Eldar. Müstəqil Azərbaycanda tikinti: 25 il misilsiz inkişaf yollarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-410 s.

 2351. Nuriyev Eldar. Müstəqil Azərbaycanda tikinti: 25 il misilsiz inkişaf yollarında. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-410 s.

 2352. Nuriyev Əli. Davamlı və tarazlı regional inkişaf. B.: “Avropa”, 2017.-242 s.

 2353. Nuriyev Sədi. Hərbçi-alim Nurulla Arif oğlu Əliyev. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-371 s.

 2354. Nuriyev Sədi. Hərbçi-alim Nurulla Arif oğlu Əliyev. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-371 s.

 2355. Nurullayev A.S. Dama oynamağı öyrənin. B.: 2014.-153 səh.

 2356. Nüzhətül-məcalis.B.: “TEAS Press”, 2016.-488 səh.

 2357. Ocaqquliyev Həsən. Yadda qalan xatirələr. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-502 s.

 2358. Oe Kenzaburo. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-638 s.

 2359. Oğuz Yunus. Atabəy Eldəniz. B.: “OL”, 2017.-391 s.

 2360. Ol  Əjdər. Qəzənfər müəllimgilin Şuşaya yürüşü. B.: “Hədəf”, 2017.-363 s.

 2361. Olduğu kimi görünən insan. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-256 s.

 2362. Olduğu kimi görünən insan. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-256 s.

 2363. Oljas fenomeni. B.: “TEAS Press”, 2016.-468 səh.

 2364. Onurğasızlar zoologiyasından laboratoriya məşğələsi və tədris təcrübəsi. B.: “Nafta-Press”, 2015.-271 s.

 2365. Ordubadi, Könül. Yeddi payız yarpağı. B.: “Kitab klubu”, 2013.-172 səh.

 2366. Orta əsrlər Azərbaycan tarixinə aid ərəb mənbələrindən seçmələr. B.: “AfpolirAF”, 2016.-168 səh.

 2367. Oruc Müzəffər. Güllərimdə güllə izi. B.: “Letterpress”, 2017.-249 s.

 2368. Oruc Müzəffər. Güllərimdə güllə izi. B.: “Letterpress”, 2017.-249 s.

 2369. Oruc Sərraf. Bizi gözləyən torpaqlarımız. B.: “Adiloğlu”, 2010.-208 səh.

 2370. Oruclu Elgün. Üçbucaq. “Çap Art”, 2016.-176 səh.

 2371. Oruclu Elgün. Üçbucaq. B.: “Çap Art”, 2016.-175 s.

 2372. Orucov Elbrus. Qarabağ-dağlar bizi haraylayır. Tbilisi.: 2012.-493 səh.

 2373. Orucov Zakir. Dağlarda qalan izlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-325 s.

 2374. Orucov, A.O. Plastik kütlə izolyasiyalı kabellərin istehsalı. B.: 2015.-107 səh.

 2375. Orucova Sevinc. Motivasiyanın psixologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-121 s.

 2376. Osmanlı sənədlərində Qarabağ. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-616 səh.

 2377. Osmanov Hamlet. Tufanlardan keçən ömür. B.: “Lalə-NS”, 2004.-148 s.

 2378. Ovuntu və polimer əsaslı konstruksiya materialları (laboratoriya işlərinə rəhbərlik) B.: “ADNSU”, 2016.-50 səh.

 2379. Ozan. Elm və sənət toplusu. I buraxılış. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-160 s.

 2380. Ölüm cəzası Detektiv hekayələrin Cib kitabları silsiləsi-7. B.: “Hədəf”, 2015.-173 s.

 2381. Öməroğlu Famil. Bir yalan bir doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 2382. Ömərov Sabir. Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika. I hissə. B.: “Kooperasiya”, 2013.-416 səh.

 2383. Ömray Çinarə. Məcnunxana. B.: “Qanun”, 2016.-136 səh.

 2384. Ömrün səhifələri Azərbaycan Respublikasının Xalq Artisti Nəsibə Zeynalovanın 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-132 s.

 2385. Ömrün səhifələri. SSRİ Xalq artisti Qəmər Almaszadənin 100 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-114 səh.

 2386. Öncə Vətən. B.: “Yeni poliqrafist MMC”, 2013.-153 s.

 2387. Ötgün Müşfiq. Tanımadığımız konfutsi. B.: “Hüquq Yayın ev”, 2016.- 299 s.

 2388. Özkan Sərdar. İtmiş gül. B.: “Qanun”, 2017.-184 səh.

 2389. Öztürk Mustafa. Peyğəmbərimizdən (s.ə.s) əxlaq ölçüləri.B.: “İpəkyolu”, 2017.-351 səh.

 2390. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-246 s.

 2391. Özümüzü və dünyanı dərketmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-246 s.

 2392. Özümüzü və dünyanı dərktmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-290 s.

 2393. Özümüzü və dünyanı dərktmə yolunda elmi məqalələr toplusu. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-290 s.

 2394. Paj Martin. Yazı və yaşam kitabı. B.: “Qanun”, 2017.-119 s.

 2395. Paleontologiya və tarixi geologiyadan laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-90 səh.

 2396. Pambıqçılığın inkişafı ilə əlaqədar Kür-Araz ovalığının hidrogeoloji-meliorativ vəziyyətinin qiymətləndirilməsi və tənzimlənməsi. B.:”Səda”, 2017.-244 s.

 2397. Panova V. Mühəmməd peyğəmbərin həyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-527 s.

 2398. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Qanun”, 2017.-535 s.

 2399. Paşa  Orxan. Taleyimdən və ürəyimdən keçənlər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-135 s.

 2400. Paşa Orxan. Saz başına döndüyüm. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-86 s.

 2401. Paşaoğlu Tofiq. Atatürk fenomeni. B.: “Təhsil”, 2006.-68 səh.

 2402. Paşayev Aydın. Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlər. B.: “AzTU”, 2017.-252 s.

 2403. Paşayev Aydın. Türk mənşəli beynəlmiləl onomastik vahidlər. B.: “AzTU”, 2017.-252 s.

 2404. Paşayev Ə.M. Elektrik enerjisinin uçotunun qurulması və istehlakına nəzarət.B.: “Azərİşıq Tədris Mərkəzi”, 2015.-117 səh.

 2405. Paşayev Qəzənfər. Abbas Zamanov. B.: “Gənclik”, 2016.-131 s.

 2406. Paşayev Qəzənfər. Ədəbi estafetlərdə keçən ömür. B.: “Təhsil”, 2017.-416 s.

 2407. Paşayev Qəzənfər. Fotodastan. B.: “Kür-Araz nəşrlər evi”, 2017.-224 s.

 2408. Paşayev Qəzənfər. Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası. B.: “Sabah”, 2017.-288 səh.

 2409. Paşayev Məmmədəli. Ömür döngələri Bioqrafik tarix. B.: “OL”, 2017.-306 s.

 2410. Paşayev Məmmədəli. Ömür döngələri Bioqrafik tarix. B.: “OL”, 2017.-306 s.

 2411. Paşayeva Qənirə. O..B.: “Elm və təhsil”, 2013.-300 səh.

 2412. Paşayeva Qənirə. Səni Allaha eşq götürür. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-364 s.

 2413. Paşayeva Qənirə. Uzaqdakı ən yaxın pakistan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-279 s.

 2414. Paşayeva Qənirə. Uzaqdakı ən yaxın pakistan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-279 s.

 2415. Paşayeva Qənirə. Vətən qoxusu. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-48 səh.

 2416. Pavliy İvan. Zaxariyanın sevdiyi şeir. B.: “Mütərcim”, 2017.-56 səh.

 2417. Pedaqogika və psixologiya kafedrası üzrə (əlavə təhsil şöbəsi üçün) proqramlar. B.: “Mütərcim”, 2016.-184 səh.

 2418. Pedaqoji elmlər doktoru, professor, əməkdar elm xadimi Fərrux Abbas oğlu Rüstəmov Biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-271 s.

 2419. Pediatriya. Ali məktəblər üçün dərslik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-482 s.

 2420. Perriş Devid. Futbolka və kostyum yaradıcı biznesə səyahət. B.: “Qanun”, 2017.-111 s

 2421. Peşəyönümlü işinin təşkili prosesində şagirdlərə əmək mədəniyyətinin aşılanmasının rolu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2005.-199 s.

 2422. Petrov Qriqoriy. Ağ zanbaqlar ölkəsi. B.: “Xan”, 2016.-80 səh.

 2423. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. I hissə. B.: “Qanun”, 2017.-400 s.

 2424. Pənah Gülxani. Yaradılış, həyat və idrak fəlsəfəsi-Novruz-yenigün. B.: “SkyG”, 2017.-481 səh.

 2425. Pənahov Azər. Beynəlxalq iqtisadi siyasət. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-173 s.

 2426. Pərvin. Sevdim səni.. B.: “Xan”, 2017.-264 səh.

 2427. Pianoçuların repertuarında XX əsr rus bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. B.: “ADNSU”, 2017.-74 s.

 2428. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 5. B.: “Ecoprint”, 2017, 314 s.

 2429. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 3. B.: “Ecoprint”, 2017, 292 s.

 2430. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 4. B.: “Ecoprint”, 2017, 304 s.

 2431. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 5. B.: “Ecoprint”, 2017, 314 s.

 2432. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 3. B.: “Ecoprint”, 2017, 292 s.

 2433. Pillə-pillə irəli xarici ölkə bəstəkarlarının əsərləri : (incəsənət gimnaziyası, musiqi məktəbləri, musiqi kollecləri və konservatoriya tələbələri üçün dərs vəsaiti). Cild 4. B.: “Ecoprint”, 2017, 304 s.

 2434. Piriyev İmran. Suyun təranəsi, Kürün nəfəsi. B.: “E.L.”, 2012.-148 səh.

 2435. Piriyeva Elnarə. Siyasi psixologiya. B.: “Ecoprint”, 2016.-234 s.

 2436. Piriyeva Ülkər. Fikir qayıqları. B.: “Vektor”, 2017.-116 səh.

 2437. Pirsultanlı Sədnik Paşa. Azərbaycan folkloru arxeologiyası: toponimlər, totemlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-126 s.

 2438. Pirsultanlı Səyyaf Sədnikoğlu. Azərbaycan qaçaqları. Gəncə.: 2013.-256 səh.

 2439. Platon. Sokratın apologiyası. B.: “Qanun”, 2017.-200 səh.

 2440. Platonov,Andrey. Kotlovan. B.: “Qanun”, 2015.-152 səh.

 2441. Plyus bədii yaradıcılıq (Ədəbi almanax) I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-400 səh.

 2442. Pohn Volfgang. Korporativ istiqrazlar. B.: “Papyrus advertising”, 2015.-82 s.

 2443. Pohn Volfgang. Korporativ istiqrazlar. B.: “Papyrus advertising”, 2015.-82 s.

 2444. Polimer sintezi: nəzəriyyə və praktika. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-264 səh.

 2445. Polis haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (28 oktyabr 1999-cu il, № 727-IQ). B.: “Qanun”, 2016.-79 s.

 2446. Polisin işi və insan hüquqları Avropa kontekstində. B.: 2002.-54 səh.

 2447. Poluxov Toğrul. Neftqazçıxarma sənayesi müəssisələrində kontrollinq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-220 səh.

 2448. Potaşnıkov Y.M. İstehsal və istehlak tullantılarının utilizasiyası. B.: “ADNSU”, 2017.-152 s.

 2449. Potter Saimon. Dilimiz. B.: “Prestige”, 2014.-168 s.

 2450. Potter Saimon. Dilimiz. B.: “Prestige”, 2014.-168 s.

 2451. Prezident İlham Əliyevin milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-100 səh.

 2452. Professor Buludxan Əziz oğlu Xəlilovun biblioqrafiyası. B.: “Adiloğlu”, 2017.-507 s.

 2453. Professor Minirə Qarayevanın ömür səhifələri. B.: “EREN GROUP”, 2017.-163 s.

 2454. Professor Minirə Qarayevanın ömür səhifələri. B.: “EREN GROUP”, 2017.-163 s.

 2455. Prokurorluq haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [7 dekabr 1999-cı il, № 767-IQ] : Prokurorluq orqanlarında qulluq keçmə haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [29 iyun 2001-cı il, № 167-IIQ]. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-55 s.

 2456. Pryaxin Georgi. Xəzər yuxuları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-397 s.

 2457. Pryaxin Georgi. Xəzər yuxuları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-397 s.

 2458. Puzo Mario. Siciliyalı. B.: “Qanun”, 2017.-368 səh.

 2459. Rable Fransua. Qarqantua və Pantaqruel. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-816 səh.

 2460. Radbrux Qustav. Hüquq fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2016.-274səh.

 2461. Radon və insan sağlamlığı. Elmi-populyar broşüra. B.: “Nafta-Press”, 2017.-39 s.

 2462. Ramazan Burcayev xatirələrdə. B.: “E.L.”, 2013.-168 səh.

 2463. Ramazanov, Müşfiq.  İnformasiya sistemləri menecmenti. B.:”DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının nəşriyyatı”, 2017.-186 s.

 2464. Rəcəbli Əbülfəz. İnterferensiya. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-240 səh.

 2465. Rəcəbli Əbülfəz. Müqayisəli-tarixi dilçilik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-342 s.

 2466. Rəcəbli Əbülfəz. Müqayisəli-tarixi dilçilik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-342 s.

 2467. Rəcəbli Əli. Qafqaz pulları. B.: “Elm”, 2016.-340 s.

 2468. Rəcəbov Oqtay. Musiqi 6. B.: “Təhsil”, 2017.-96 s.

 2469. Rəcəbov Oqtay. Musiqi 8. B.: “Təhsil”, 2017.-95 s.

 2470. Rəfiyeva Rəfiqə. Əmircanın şəhidləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-175 səh.

 2471. Rəhbərliklə münasibətlər. B.: “Teas Press”, 2016.-88 səh.

 2472. Rəhbərliyi idarə etmək. B.: “Hədəf”, 2015.-78 s.

 2473. Rəhimli Davud. Universal dizayn hamı üçün. B.: “QHT”, 2015.-43 s.

 2474. Rəhimli İlham. Gəncə teatrı. B.: “Elm”, 2017.-656 s.

 2475. Rəhimli İlham. Hüseyn Ərəblinski adına Sumqayıt Dövlət Musiqili Dram Teatrı. B.: “Qapp-Poliqraf, 2002.-128 səh.

 2476. Rəhimli İlham. Səmimiyyətin qəm nuru. B.: “Apostroff”, 2017.-228 s.

 2477. Rəhimli İlham. Şəki teatrı. B.: “Qanun”, 2016.-383 s.

 2478. Rəhimli İlham. Şəki teatrı. B.: “Qanun”, 2016.-383 s.

 2479. Rəhimoğlu Arif. İdeologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-189 s

 2480. Rəhimov Natiq. Məzhəblərarası yaxınlaşma yardımlar və maneələr. B.: “SRA Group”, 2015.-121 s.

 2481. Rəhimova Nazilə. "İntellektual sistemlər" üzrə praktikum. B.: “ADNSU”, 2017.-257 səh.

 2482. Rəhimova Nazilə. Kompüter sistemlərində informasiyanın təhlükəsizliyi fənni üzrə laboratoriya işləri. B.: “ADNSU”, 2016.-140 s.

 2483.  Rəhimova Sima. Jurnalist etikası və kommunikasiya mədəniyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-216 s.

 2484. Rəhmanov  Vaqif. Müdrik sözlər Professor, psixoloq, neyropsixoloq, həkim-psixiatr, psixoterapevt, psixofizioloqun müdrik sözləri, psixoloji və bəzi yarımçıq fikirləri, aforizmləri. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 2485. Rəhmanov Kamal. Hadi Rəcəbli düşüncələr işığında. B.: “MBM”, 2011.-339 s.

 2486. Rəhmanzadə Fazil. Dahiliyin sehri. B.: “Apostroff”, 2017.-352 səh.

 2487. Rəsulov Əsgər. Türk dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-309 s.

 2488. Rəsulzadə Məmməd Əmin. Məktublar. Şəfibəyçilik. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-195 s.

 2489. Riyazi proqram paketləri.B.: “Kooperasiya”, 2017.-180 səh.

 2490. Riyaziyyat (ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu sinfi üçün vəsait). B.: “İndigo”, 2017.-249 s.

 2491. Riyaziyyat (ümumi təhsil müəssisələrinin 9-cu sinfi üçün vəsait). B.: “İndigo”, 2017.-249 s.

 2492. Riyaziyyat. 1994-2015. B.: “TQDK-"Abituriyent", 2015.-272 səh.

 2493. Roanya İvana. İnsan hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasında təsbit olunmuş şəxsi və ailə həyatına hörmət hüququnun müdafiəsi.. Strasburq.: 2015.-118 s .

 2494. Rollan Romen. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-549 s.

 2495. Roulinq C. K. Harri Potter və Azkaban məhbusu. B.: “Qanun”, 2014.-455 səh.

 2496. Rövşən Ramiz. Nəfəs kitablar kitabı. B.: “Qanun”, 2017.-728 s.

 2497. Rufullayev Qədim. Zəlimxan Yaqub və xalq yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-151 s.

 2498. Rusca-Azərbaycanca lüğət. Beşinci nəşri I cild A-K. B.:”Azərbaycan Sovet Ensiklopediyasının baş redaksiyası”, 1990.-605 s.

 2499. Rünoske Akutaqava. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-568 səh.

 2500. Rüstəm Qəfər. Yarım hekayə. B.: “XAN”, 2017.-139 s.

 2501. Rüstəmxanlı Sabir. Akademikin son əsəri. B.: “Sabir Yazarlar Ocağı”, 2017.-319 s.

 2502. Rüstəmxanlı Sabir. İki kəlmə. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-512 səh.

 2503. Rüstəmxanlı Tənzilə. İrəvandan Xocalıya. B.: “QHT”. 2014.-276 səh.

 2504. Rüstəmov  Fərrux. Azərbaycan pedaqogikaşünaslığı. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-887 s.

 2505. Rüstəmov Elnur. X-Lady konsultativ. B.: “XAN”, 2014.-126 s.

 2506. Rüstəmov Rüfət. Bu dağlardan bir Cahangir keçdi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-296 səh.

 2507. Rüstəmsoy Əli. Ölən məhəbbət.B.: “Qanun”, 2016.-200 səh.

 2508. Rzayev B. Elektrik stansiyalasrının və yarımstansiyalarının elektrik avadanlıqları. B.: “Mütərcim”, 2014.-429 s.

 2509. Rzayev B.H. Şəbəkə memarlığı. B.: “Azərİşıq”, 2016.-157 səh.

 2510. Rzayev Bayram. Dəri texnologiyası. B.: “ADPU”, 2009.-192 səh.

 2511. Rzayev Əli. Şəxsiyyət Dövlət Möcüzə... II buraxılış. B.: “Bakı Universiteti”, 2017.-527 s.

 2512. Rzayeva Çinarə. Hüseyn Cavid dilinin leksikası. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-220 səh.

 2513. Rzayeva Sevinc. Məşğulluq sahəsində gender bərabərliyi. B.: “Avropa”, 2016.-190 s.

 2514. Rzayeva Sevinc. Məşğulluq sahəsində gender bərabərliyi. B.: “Avropa”, 2016.-190 s.

 2515. Sabir Mirzə Ələkbər. Hophopnamə. B.: “Qanun”, 2014.-423 s.

 2516. Sabirqızı  Hədiyyə. Yıxılan ağac. B.: “Gənclik”, 2017.-143 s.

 2517. Sadiq  Gülnarə. 26 gün. Gəncə.: “Azəri”, 2017.-183 s.

 2518. Sadıq Fikrət. Bala kirpi. B.: “Renessans-A”, 2017.-12 s.

 2519. Sadiq Gülnarə. Paralanmış ürək. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-119 s.

 2520. Sadiq Xatirə. 90 ildir danışır və 60 ildir göstərir Bakı. B.: “Günəş”, 2016.-184 s.

 2521. Sadiq Xatirə. Altmışa bərabər On il. B.: “Günəş”, 2016.-149 s.

 2522. Sadıq İslam. Sözündən üşüyən dodaqlar. B.: “Azərnəşr”, 2017.-127 s.

 2523. Sadıq İslam. Sözündən üşüyən dodaqlar. B.: “Azərnəşr”, 2017.-127 s.

 2524. Sadiq Şəmil. Ədəbiyyatla bütövləşmiş şəxsiyyətlər. B.: “XAN”, 2015.-181 s.

 2525. Sadiq Şəmil. İsa Muğanna yaradıcılığı "İdeal" işığında. B.: “Hədəf”, 2017.-318 s.

 2526. Sadiq Tərlan. Sənsiz gecələrin qaranlığında. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-100 səh.

 2527. Sadıqcan. B.: “Şuşa”, 2016.-240 səh.

 2528. Sadıqov Fərahim. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti. B.: “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, 2017.-218 s.

 2529. Sadıqov Fərahim. Cahanşah həqiqi. (Tarixi-faciə). B.: “Nərgiz”, 2015.-103 s.

 2530. Sadıqov Fərahim. Korreksiya pedaqogikasına giriş. B.: “ADPU”, 2017.-200 s.

 2531. Sadıqov Nizami. Ağdam gündəliyi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-166 s.

 2532. Sadıqov Tahir. Milli irsin təbliğində Cəfər Cabbarlı adına Respublika Gənclər Kitabxanasının rolu. B.: “Şərq”, 2016.-168 s.

 2533. Sadıqov Teymur. Ərəb və İbri dillərində müəyyənlik və qeyri-müəyyənlik kateqoriyalarının qarşılıqlı əlaqələri. B.: “N Print Studiya”, 2015.-226 s.

 2534. Sadıqova Təranə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ətraf aləmlə tanışlığı prosesində oyunlardan istifadə. B.: “Adiloğlu”, 2011.-140 s.

 2535. Sadıqova Təranə. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafına xidmət edən didaktik oyunlar. B.: “Adiloğlu”, 2011.-124 s.

 2536. Sadıqova Təranə. Uşaq bağçasının ailə ilə birgə işi. B.: “Nasir”, 2012.-102 s.

 2537. Sadıqzadə Hicran. Əsrə bərabər ömür yolu. B.: “Apostroff”, 2009.-232 s.

 2538. Sahibkarlıq hüquqları. B.: “QHT”, 2015.-128 səh.

 2539. Sahibli Şəfəq. Üşüyürəm sözə sarı. B.: “Adiloğlu”, 2011.-44 səh.

 2540. Saqan Fransuaza. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-655 s.

 2541. Salah Çingiz. Ürəyimin katibiyəm. B.: “Müəllim”, 2016.-216 səh.

 2542. Salahov Muğan. Xüsusi təyinatlı bina və qurğuların inşasının texnologiyası və təşkili. B.: “Azərbaycan”, 2017.-394 s.

 2543. Salahzadə Əliabbas. Beynəlxalq hüquq normalarının bələdiyyələrin fəaliyyətini tənzimləyən qanunvericiliyə implementasiyası məsələləri. B.: “Qismət”, 2007.-236 səh.

 2544. Salam Əligül. 25-ci səhifə. B.: “XAN”, 2017.-118 s.

 2545. Salam Əligül. 25-ci səhifə. B.: “XAN”, 2017.-118 s.

 2546. Salamova Kəmalə. Ümumi psixologiya. B.: “SDU”, 2016.-448 s.

 2547. Salatın Əhmədli-60. B.: “Günəş-MMC”, 2017.-312 səh.

 2548. Salavatov Tulparxan. Neft və qaz quyularının cari və əsaslı təmiri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-642 s.

 2549. Saleh İltifat. Poetik testlər. B.: “Apostrof”, 2012.-118 n.

 2550. Salman Cəfərov (haqqında xatirələr) B.: “AFPoliqrAF”,2016.-184 səh.

 2551. Salmanova, N.B. İdman turizminin nəzəriyyəsi və metodikası. B.: “OL”, 2015.-244 səh.

 2552. Salyanlı Firəngiz. Dünyamdan boylanan günəş. B.: “Orxan”, 2015.-88 səh.

 2553. Saramaqo Joze. Korluq. B.: “Qanun”, 2016.-398 s.

 2554. Sarıhüseynoğlu Vaqif  Nəsib. Rəngli günlər. B.: “Təhsil”, 2017.-574 s.

 2555. Sarıtorpaq Zahid. Dərdin sarı çəpkəni. B.: “Qanun”, 2017.-358 s.

 2556. Sayılov Qalib. Türk etnokosmik yaddaşının Musa Yaqub paradiqması. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-108 səh.

 2557. Seçici qeydiyyatının auditi. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu. B.: “OL”, 2015.-186 s.

 2558. Seçkilərdə qadın və gənclərin iştirakının əhəmiyyəti. B.: “Qanun”, 2010.-31 s.

 2559. Sençaqov Vyaçeslav. İqtisadi təhlükəsizlik : geosiyasət, qloballaşma, özünüqoruma və inkişaf. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2008.-157 s.

 2560. Sent-Ekzüperi Antuan de. Seçilmiş əsərləri. B.: “Qafqaz”, 2015.-373 s.

 2561. Sent-Ekzüperi, Antuan de. Qəsr. B.: “Qanun”, 2017.-336 səh.

 2562. Serdükov A. Diabetikin stolüstü kitabı. B.: “Qanun”, 2017.-367 s.

 2563. Sertçelik Seyit. Rus və erməni mənbələri işığında erməni problemi 1915-1923 müstəmləkə müharibəsi. Ankara.: “STR”, 2017.-572 s.

 2564. Sertçelik Seyit. Rus və erməni mənbələri işığında erməni problemi Meydana çıxma prosesi 1678-1914. Ankara.: “STR”, 2017.-398 s.

 2565. Seton-Tompson, Ernest. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-208 səh.

 2566. Sevgi məktubları. B.: “Azərnəşr”, 2016.-103 s.

 2567. Sevgin Dayandur. Üç rəngli göy qurşağı. B.: “Vektor”, 2016.-83 s.

 2568. Seybətinli Hadi. Qürbətə yola düşdüm, ürək vətəndə qaldı... B.: “Ziya”, 2016.-87 s.

 2569. Seyfullayeva Nərminə. Coğrafiya terminləri lüğəti. B.: “Altun kitab”, 2016.-224 səh.

 2570. Seyfullayeva Tünzalə. Yəhya bəy Dukaqini və onun "Gəncineyi-raz" əsəri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-448 səh.

 2571. Seyidov Y. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: söz birləşmələri, tabeli mürəkkəb cümlələr, frazeologiya IV cild. B.: “Prestige”, 2014.-607 s.

 2572. Seyidov Y. Azərbaycan dilinin funksional qrammatikası: söz birləşmələri, tabeli mürəkkəb cümlələr, frazeologiya IV cild. B.: “Prestige”, 2014.-607 s.

 2573. Seyidova Vəfa. Zoonimlər (Fransız və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında dərs vəsaiti). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-199 s.

 2574. Seyidzadə Mirbəşir. Ölümün bir addımlığında. B.: “Bayramoğlu”. 2014.-100 səh.

 2575. Sezar Yuli. Liderlik dərsləri. B.: “Qanun”, 2016.-231 s.

 2576. Səbzəliyev Mahir. Ali riyaziyyatdan mühazirələr I hissə. B.: “ADNA”, 2014.-495 səh.

 2577. Səfərli Elşad. Lənkəran sonetləri. B.: “Gənclik”, 2017.-125 s.

 2578. Səfərli Hacıfəxrəddin. Naxçıvanın epiqrafik abidələrində görkəmli şəxsiyyətlər. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-142 s.

 2579. Səfərli Hacıfəxrəddin. Naxçıvanın türk-islam mədəniyyəti abidələri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-216 səh.

 2580. Səfərli Sevgül. Qəriblik ömür üzən şeydir. B.: “Dan Ulduzu”, 2008.-208 s.

 2581. Səfərli Sevgül. Sən bir dənəsən! B.: “Adiloğlu”, 2008.-168 s.

 2582. Səfərli, Hacıfəxrəddin. "Əshabi-Kəhf Ziyarətgahı" dini-mədəni abidə kompleksi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-72 səh.

 2583. Səfəroğlu Kazım. Mən yazmasam, sən yazmasan... B.: “Şur”, 2017.-151 s.

 2584. Səfərov Nicat. Səfəvilər haqqında şübhələrə cavablar. I cild. B.: “MBM”, 2016.-176 səh.

 2585. Səfərov Paşa. Ləyaqətsiz vərəsə hüququ. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-143 s.

 2586. Səfərov Paşa. Ləyaqətsiz vərəsə hüququ. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-143 s.

 2587. Səfərov Səttar. Yeni Azərbaycan: iqtisadiyyat, siyasət, dinamizm. B.: “Azərnəşr”, 2003.-289 s.

 2588. Səfərova  Zemfira. Ardı yaşanılır. B.: “CBS”, 2017.-207 s.

 2589. Səfərova Leyla. Azərbaycanda ingilis dili qrammatikasının tədqiqi tarixi. B.: “ADPU”, 2017.-118 s.

 2590. Səfərova Zemfira. Akademik Üzeyir Hacıbəyli: yanan ürəyin aydınlığa çıxaran sənəti. B.: “Elm”, 2015.-254 səh.

 2591. Səfiyev E. Elektrik təhlükəsizliyində torpaqlama növləri və icrası. B.: “ADNSU”, 2016.-68 s.

 2592. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. I cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-272 səh.

 2593. Səxavət Seyran. Seçilməmiş əsərlər. II cild. B.: “Renessans-A ”, 2015.-482 səh.

 2594. Səid Qurban. Əli və Nino. B.: “Qanun”, 2015.-288 səh.

 2595. Səkkiz nağıl. B.: Şərq-Qərb”, 2015.-48 səh.

 2596. Səlimli Telli. Professor Ə.Z.Abdullayev və Azərbaycan dilçiliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-104 səh.

 2597. Səlimov Yaşar. Ali riyaziyyatdan məsələlər H. 2. B.: “ADPU”, 2007.-216 s.

 2598. Səlimova  Nəzakət. İşgüzar yazışmalar. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2017.-107 s.

 2599. Səlimova Səbinə. Ərəb bədii nəsrində ilkin Abbasilər dövrünün təsviri. B.: “Araz”, 2015.-273 s.

 2600. Səlimov-Şağani, Təvəkkül. Hər şeydən bir az. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-160 səh.

 2601. Səlimzadə Səidə. Xalçaçılıq texnologiyası.B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-112 səh.

 2602. Səlimzadə Səidə. Səfəvi xalçaları. 1 cild. B.: “Afpoliqraf”, 2015.-207 s.

 2603. Səmədoğlu Oqtay. Məni aldatdın, həyat!.. B.: “Ərgünəş”, 2016.-202 s.

 2604. Səmədov Abutalıb. Azərbaycanın qurtuluş tarixi. IIIcild.B.: “Tural-Ə”, 2002.-456 səh.

 2605. Səmədov Ə. Ə. Fərdi inkişafın biologiyası. B.: “Ecoprint”, 2017.-207 s.

 2606. Səmədov Yusif. Bir ömrün salnaməsi. B.: “SkyG”, 2017.-227 s.

 2607. Səmədov Yusif. Bir ömrün salnaməsi. B.: “SkyG”, 2017.-227 s.

 2608. Səmədova Nailə. Məmmədəli Sidqinin şəxsi fondu B.: “Elm və təhsil”, 2017.-747 s.

 2609. Səmədova Nailə. Məmmədəli Sidqinin şəxsi fondu B.: “Elm və təhsil”, 2017.-747 s.

 2610. Səməndərli Bəradər. Ədalət işığında. B.: “Vətən”, 2013.-279 s.

 2611. Sənəm Telli. Məktəbli ömrümün Səməd Vurğunu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-102 səh.

 2612. Sərdarov Vüqar. Sevib-seviləydi bütün insanlar. B.: “Mütərcim”, 2017.-120 səh.

 2613. Sərdarov Yaqub. İnformasiya sistemlərinin riyazi elementləri. B.: “ADNSU”, 2016.-254 s.

 2614. Sərhədlərimizin təhlükəsizliyinin təminatçısı. B.: “Dövlət Sərhəd Xidməti”, 2015.-373 s.

 2615. Sərsəng harayı AŞPA-nın 2085 (2016) saylı "Azərbaycanın cəbhəyanı bölgələrinin sakinlərinin sudan məhrum edilməsi" qətnaməsi. B.: “CBS”, 2017.-254 s.

 2616. Sinaria Şain. İvon Bottonun arzuladığı həyat. B.: “TEAS Press”, 2015.-228 səh.

 2617. Sinelnikov Valeri. Öz xəstəliyini sev. B.: “Qanun”, 2015.-320 səh.

 2618. Sisoyev V. M. Bakı dairəsində olan asari-ətiqələrə bələdçi. B.: “Mekan Serves NN”, 2016.-32 səh.

 2619. Sizin AİHM-ə ərizəniz: Necə müraciət etməli və ərizənizə necə baxılır. Strasbourg.: “Avropa Şurası”, 2017.-12 s.

 2620. Skandinaviya ədəbiyyatı antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-390 s.

 2621. Skorik, A.V. Ekologiya. Testlər. B.: “ADNSU”, 2017.-224 s.

 2622. Sobulu  Əli. Eşitdiklərim, gördüklərim, düşündüklərim. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-159 s.

 2623. Sofi, Vasif. 5-ci Səma Kitabı. B.: “Qanun”, 2016.-368 səh.

 2624. Soljenitsın Aleksandr. Qulaq arxipelaqı 1918-1956. B.: “Qanun”, 2017.-546 səh.

 2625. Soltanoğlu Salman. Bir ocağın işığı. B.: “Ecoprint”, 2016.-275 s.

 2626. Sosial elmlərdə araşdırmanın metodikası. B.: “QHT”, 2015.-100 səh

 2627. Sosial xidmətlə bağlı məlumat kitabçası. B.: “Vətənoğlu”, 2015.-55 s.

 2628. Sosial xidmətlər: qanunvericilik və onun tətəbiqi praktikası. B.: 2013.-87 s.

 2629. Sosial siyasət sahəsində qanunvericilik və qanunvericiliyin təkmilləşdirilməsi perspektivləri. B.: “Aypara-3 MMC”, 2009.-343 s.

 2630. Soyqırım muzeyi. B.: “Hərbi”, 2017.-152 s.

 2631. Sönməyən ulduzlar. B.: “Ecoprint”, 2017.-223 s.

 2632. Sönməyən ulduzlar. B.: “Ecoprint”, 2017.-223 s.

 2633. Söz adamı. B.: “Səda”, 2015.-184 s.

 2634. Sözdən asılan arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-846 s.

 2635. Sözlü-sehrli dünya XVI. B.: “Ecoprint”, 2017.-227 s.

 2636. Steynbek Con. Qəzəb salxımları. B.: “Qanun”, 2017.-472 səh.

 2637. Suallar və cavablar Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi. Strasbourg :Avropa Şurası,2017.-12 s.

 2638. Suçevyanu, Arkadie. Qağayı ilə göndərilən məktub. B.: Mütərcim”, 2017.-112 s.

 2639. Suqra Bağırzadə: Hər yerdə gözəllik. B.: 2017.-127 səh.

 2640. Sultanlı Qulamhüseyn. Rusca-Azərbaycanca arıçılıq terminləri lüğəti. B.: 2010.-132 səh.

 2641. Sultanov Əziz. Hekayələrlə hikmətlər-1. B.: “İpəkyolu”, 2017.-112 s.

 2642. Sultanov Əziz. Hekayələrlə hikmətlər2. B.:”İpəkyolu”, 2017.-103 s.

 2643. Sultanov Əziz. Seyyid Yəhya Bakuvi. B.:”İpəkyolu”, 2017.-55 s.

 2644. Sultanov Əziz. Vətən çağıranda. B.: “İpəkyolu”, 2017.-196 s.

 2645. Sultanov Əziz. Vətən çağıranda. B.: “İpəkyolu”, 2017.-196 s.

 2646. Sultan-zadə Firuzə. Biomüxtəliflik və onun mühafizəsi. B.: “Çaşıoğlu”. 2015.-240 səh.

 2647. Süleymanoğlu  Fikrət. Səhənd. B.: “Nurlar”, 2017.-175 s.

 2648. Süleymanov  Elxan. Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı təcavüzü və işğalın ağır nəticələri. B.: “CBS”, 2012.-181 s.

 2649. Süleymanov Mehman. Ali baş komandan institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-502 səh.

 2650. Süleymanov Mehman. Azərbaycanın qədim və orta əsrlər hərb tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-416 səh.

 2651. Süleymanov Oljas. Az-Ya .B.: “Qanun”, 2016.-391 s.

 2652. Süleymanov Seymur. Erməni kimdir? B.: “Qanun”, 2015.-142 səh.

 2653. Süleymanov Tahir. Farmakoqnoziya praktikumu. B.: 2017.-675 s.

 2654. Süleymanov Tahir. Lipidli bitkilərin farmakokimyəvi öyrənilməsi və tətbiqi. B.: “Tərəqqi”, 2008.-180 s.

 2655. Süleymanova Afət. Ədəbiyyat 6. B.: “Təhsil”, 2017.-240 s.

 2656. Süleymanova Nailə. İlahiyyata dair əlyazmalar kataloqu. B.: “MSV”, 2017.-180 səh.

 2657. Süleymanova Nəsrin. Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ətrafında aparılan beynəlxalq ermənipərəst təbliğatın mahiyyəti. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-228 səh.

 2658. Süleymanova Telli. Səmavi dinlər və buddizm.

 2659. Süleymenov Oljas. Az i Ya. B.: “TEAS Press”, 2016.-292 səh.

 2660. Süleymenov Oljas. Türklər tarixdən əvvəl. B.: “TEAS Press”, 2016.-320 səh.

 2661. Sünnəsiz din naqisdir. B.:”İpəkyolu”, 2017.-84 s.

 2662. Svayq Ştefan. Novellalar. B.: “Qanun”, 2013.-159 s.

 2663. Sveyq Stefan. Jozef Fuşe: siyasi xadimin portreti. B.: “Qanun”, 2014.-328 səh.

 2664. Şadiman Kərimbəyli Şirin xanım. Tək yaradana gümanım B.: “”Qanun”, 2017.-480 səh.

 2665. Şagirdlərə biologiya fənn kurikulumu əsasında tibbi-gigiyenik biliklərin öyrədilməsi metodik vəsait. . B.: “ADPU”, 2017.-221 s.

 2666. Şahbaz Musa oğlu Muradov biblioqrafik göstərici. 75 illiyinə həsr olunur. B.: “Elm”, 2017.-415 s.

 2667. Şahbazov Elmar. Otaq yoldaşım Pinti. B.: “Qanun”, 2016.-127 səh.

 2668. Şahbuzlu Oruc. Qartal qonan izim var. B.: “Azəri”, 2017.-423 s.

 2669. Şahgəldiyev Eldar. İnnovasiyalar və onların tətbiqinin sosial-fəlsəfi məsələləri. B.: “Müəllim”, 2017.-29 s.

 2670. Şahgəldiyev Eldar. Qloballaşma və fəlsəfə. B.: “Müəllim”, 2017.-34 s.

 2671. Şahməmməd. Sözün də çəkisi var. B.: “Ecoprint”, 2017.-122 səh.

 2672. Şahsevən İltifat. Azərbaycan Cümhuriyyətinin daxili işlər nazirləri və silahdaşları. B.: “Mütərcim”, 2017.-476 səh.

 2673. Şahtaxtinski Tural. On beş insan. B.: “OL”, 2017.-100 s.

 2674. Şahverdiyev Akif. Güzgü. B.: “Təknur”, 2016.-137 s.

 2675. Şamaxı: 100 il "tam məxfi qrif"i altında. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-203 səh.

 2676. Şamayev Raşbil. Sizdən uzaq yaşasam da...B.: “Şirvannəşr”, 2015.-123 s.

 2677. Şamıoğlu Şahbaz. Mirzə Fətəli Axundzadə (dövrü, elmi bioqrafiyası və müasirləşmə konsepsiyası) B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 2678. Şarma Robin. Ferrarisini satmış rahiblə öz taleyini öyrən. B.: “Qanun”, 2014.-324 səh.

 2679. Şeirlər. Məktəbəqədər uşaqlar üçün. B.: “Şərq-Qəb”, 2016.-48 səh.

 2680. Şeyhi Müjgan. Cuf-Cuf nağıl qatarı. B.: “Qələm”, 2017.-64 səh.

 2681. Şəfiyev Nəsrəddin. Abbas ağa Qayıbzadə: həyatı və yaradıcılığı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-192 səh.

 2682. Şəfiyeva Əfşan. Seyid Həsən Tağızadə və İranın modernləşməsi. B.: “Araz”, 2016.-269 səh.

 2683. Şəkərli diabetin diaqnostikası, profilaktikası və tibbi yardım üzrə standartları. B.: “AzərDiab”, 2015.-154 səh.

 2684. Şəmi Həyat. Adını sən qoy. B.: “Mütərcim”, 2017.-152 səh.

 2685. Şəmkirli Məhərrəm. Əlimin içində çırpındı əlin. B.: “Nafta-Press”, 2015.-150 s.

 2686. Şəmkirli Məhərrəm. Monopolist güldəstə arvad. B.: 2012.-88 s.

 2687. Şərq filologiyası məsələləri. 9-cu buraxılış. B.: “Araz”, 2016.-416 səh.

 2688. Şərq Tərəfdaşlığı ölkələrində qadınların siyasi təmsilçiliyinə dair regional araşdırma. Strasburq.: “Avropa Şurası”, 2017.-145 s.

 2689. Şərur folklor örnəkləri. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-348 səh.

 2690. Şifahi ənənəli Azərbaycan musiqisi I. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-170 səh.

 2691. Şıxəliyev Yavər. Vərəm xəstəlikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-756 s.

 2692. Şıxlar  Niftalı. General-leytenant-mühəndis Kərim Abbasəli oğlu Kərimov-100 Bizim əfsanəvi kosmos generalımız. B.: “Müəllim”, 2017.-45 s.

 2693. Şıxlar Ənvər. Boynubükük həsrətim. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-197 s.

 2694. Şıxlar Ənvər. Sinəmdə sızlayan sevda. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-193 s.

 2695. Şıxlı İsmayıl. Ayrılan yollar. B.: “Qələm”, 2017.-96 səh.

 2696. Şıxlı İsmayıl. Dəli Kür. B.: “Qələm”, 2017.-96 səh.

 2697. Şıxlı Sədaqət. Dərdlərimin şairiyəm. B.: “Ecoprint”. 2017.-152 səh.

 2698. Şıxlinski Hacı. Tərəvəz bitkilərinin zərərvericiləri, xəstəlikləri və onlarla mübarizə tədbirləri. B.: “Müəllim”, 2017.-240 səh.

 2699. Şimşəkoğlu Şəmşir. Axısxaya gedən yolda. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-198 s.

 2700. Şimşəkoğlu Şəmşir. Axısxaya gedən yolda. B.: “Şirvannəşr”, 2017.-198 s.

 2701. Şirazi Ayətullah Məkarim. Nur surəsinin təfsiri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-184 səh.

 2702. Şirinov Aqil. Dini radikalizm və onun fəsadları. B.: “Şans Mətbəə”, 2016.-63 səh.

 2703. Şirinova Könül. Məmmədsaleh İsmayılovun elmi yaradıcılığının tədqiqi. B.: “Mütərcim”, 2016.-96 səh.

 2704. Şirinova, Dürdanə. Ümumi ekologiya. B.: “ADNSU”,2017.-230 səh.

 2705. Şırlanlı  Əyyub. Dağlar çağırır məni... B.: “ADPU”, 2017.-359 s.

 2706. Şirvan, Sabir. Könlümün közü. B.: 2017.-236 səh.

 2707. Şirvanlı Mətanət Ulu. Merinin nağıllar dünyası. B.: “Mütərcim”, 2016.-72 səh.

 2708. Şirvanlı Mətanət Ulu. Salam, qoca. B.: “Mütərcim”, 2017.-140 səh.

 2709. Şirvanlı Mətanət. İt kəlləsi. B.: “Azərbaycan”, 2016.-287 s.

 2710. Şou Bernard. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-484 s.

 2711. Şovulu Elxan. Bənövşə ətirli günlərim. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-99 s.

 2712. Şukşin, Vasili. Seçmə hekayələr. B.: “Altun kitab”, 2016.-222 səh.

 2713. Şükürbəyli Faiq. Ağdaş tarixin yaddaşında. K. 1. B.: “Letterpress”, 2013.-346 s.

 2714. Şükürbəyli Faiq. Ağdaş tarixin yaddaşında. K. 1. B.: “Letterpress”, 2013.-346 s.

 2715. Şükürbəyli İlkin. Qətl edilmiş uşaqlar. B.: “Aspoliqraf”, 2016.-160 səh.

 2716. Şükürov Rəşad. Kiçik Qafqazın şimal-şərq yamacında təbii fəlakətlərin fiziki və iqtisadi-coğrafi təhlili. B.: “ULU”, 2017.-102 səh.

 2717. Şükürov Sahib. Fermerin məlumat kitabı. B.: “QHT”, 2015.-195 s.

 2718. Tağıoğlu Əjdər. Dünya romantizm ənənələri və Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-190 s.

 2719. Tağıoğlu Əjdər. Dünya romantizm ənənələri və Hüseyn Cavid. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-190 s.

 2720. Tağıoğlu Əjdər. Mesrop Maştos Əlifba ixtiraçısı deyil, fırıldaqçı anonim keşişdir. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-142 s.

 2721. Tağıoğlu Əjdər. Moisey Xorenatsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-127 s.

 2722. Tağısoy Nizami. Elçinin "Baş" romanı struktur-funksional təhlil müstəvisində. B.: “Təhsil”, 2017.-272 s.

 2723. Tağıyev A. H. İnnovasiya menecmenti. I hissə.B.:”AzMİU NPM”, 2017.-367 s.

 2724. Tağıyev A. İnnovasiya menecmenti.II hissə. B.:”AzMİU NPM”, 2017.-351 s.

 2725. Tağıyev A. İnnovasiya. X saylı broşura. B.: “Təknur”, 2016.-63 s.

 2726. Tağıyev D. Kinetika və kataliz. B.: “Elm”,  2014.-616 s.

 2727. Tağıyev Firdovsi. Aşağı Surra kəndi. B.: “Mütərcim”, 2017.-216 səh.

 2728. Tağıyev Z.H. Qeyri-xətti optika. B.: “Bakı Universiteti”, 2017.-284 s.

 2729. Tağıyeva Röya. Azərbaycan xalçası ensiklopediyası. II cild. B.: “Mega”, 2015.-469 s.

 2730. Tağıyeva Samirə. Həndəsə. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 2731. Tağıyeva Zenfira. İnformatikanın nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2017.-267 s.

 2732. Tağıyeva Zenfira. Kompüter şəbəkələri, internet. Multimedia texnologiyaları. B.: “ADPU”, 2017.-192 s.

 2733. Taha Cabir əl-Əlvani. İslam tarixində çoxfikirlilik ədəb-ərkanı. B.: “CBS”, 2013.-271 s.

 2734. Tahirli Abid. Mətbuat: millətin dili, gücü və güzgüsü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-696 s.

 2735. Talıblı  Ağabacı. Qərənfil ləçəkləri. B.: “Gənclik”, 2017.-79 s.

 2736. Talıbov  Əziz. Sürücülük vəsiqəsi almaq üçün DYP-də keçirilən imtahanlara hazırlıq vəsaiti. B.: “HN”, 2017.-155 s.

 2737. Talıbov  hacı Mirəziz. Kitablardan kitaba. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-234 s.

 2738.  Talıbov Əziz. "Yol hərəkətinin təşkili" və "Hərəkət təhlükəsizliyinin əsasları" fənləri üzrə bütün kateqoriyalara aid test-imtahan çalışmaları. B.: “KM”, 2017.-216 s.

 2739. Talıbova Dilşad. Sənə yazmadım, səni yazdım. B.: “Qanun”, 2016.-191 s.

 2740. Tanrıverdi Əzizxan. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. B.: “Elm və təhsil”, 537 s.

 2741. Tanrıverdi Əzizxan. Dilimiz, düşüncəmiz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-359 s.

 2742. Tarix: test toplusu 1994-2015 . II hissə. B.: "TQDK-"Abituriyent", 2015.-248 səh.

 2743. Tarixin unudulmaz məktubları. B.: “Qələm”, 2017.-152 səh.

 2744. Tazeoğlu Kahraman. Bukre. B.: “XAN”, 2015.-252 s.

 2745. Tazeoğlu Kahraman. Səni içimdən tərk edirəm. B.: “Xan”, 2015.-72 səh.

 2746. Tehrani Məhbubə. Kərim Xan Zənd. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 2747. Tehrani Məhbubə. Kərim Xan Zənd. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 2748. Texnoloji proseslərin avtomatlaşdırılmasının müasir texniki vasitələri. B.: “AzMİU”, 2016.-295 s.

 2749. Telmanoğlu Xanəmir. Göyə qayıdan mətnlər (nəzəri kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2010.-207 s.

 2750. Telmanoğlu Xanəmir. Göyə qayıdan mətnlər (nəzəri kitab). B.: “Elm və təhsil”, 2010.-207 s.

 2751. Telmanoğlu Xanəmir. Maqlar. B.: “XAN”, 2015.-510 s.

 2752. Terrorizm-XXI əsrin müharibəsi. B.: “QHT”, 2016.-40 səh.

 2753. Teymur Mövlud. İsmayıllı dağları. B.: “Təknur”, 2015.-487 s.

 2754. Teymur Mövlud. Qəlbimin sazı. B.: “Təknur”, 2017.-304 s.

 2755. Təbib Şair. Ümid işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-215 s.

 2756. Təbiət kimyasının möcüzələri və ondan istifadə qaydaları. B.: “Elm”, 2014.-263 s.

 2757. Təbii resurslar və davamlı inkişaf. B.: “İqtisad Universiteti”, 2008.-131 səh.

 2758. Tədrisdə interaktiv təlim metodları. Konkret vəziyyətlərin təhlili (case study) metodu. B.: “Hərbi”, 2017.-30 s.

 2759. Tədrisdə interaktiv təlim metodları. Konkret vəziyyətlərin təhlili (case study) metodu. B.: “Hərbi”, 2017.-30 s.

 2760. Təhməzli Həsən. Yollar içimdən keçir. B.: “Ecoprint”, 2017.-214 s.

 2761. Təhmirazqızı  Səadət. Üzeyir Hacıbəyli müasirlərin düşüncəsində C. I. B.: 2016.-312 s.

 2762. Təhmirazqızı Səadət. Muğam ifaçılığında Əlibaba Məmmədovun yaradıcılıq xüsusiyyətləri. Bakı :SkyG,2017.-87 s.

 2763. Təhmirazqızı Səadət. Muğam ifaçılığında Əlibaba Məmmədovun yaradıcılıq xüsusiyyətləri. Bakı :SkyG,2017.-87 s.

 2764. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu [19 iyun 2009-cu il, № 833-IIIQ]. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-55 s.

 2765. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.-60 s.

 2766. Təhsil haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2009.-60 s.

 2767. Təhsil sahəsində Azərbaycanın qoşulduğu beynəlxalq konvensiyaların icrasının monitorinqi və təhlili. B.: “OL”, 2013.-103 səh.

 2768. Təqsirsizlik prezumpsiyası və KİV. B.: 2016.-15 s.

 2769. Tənzimləmə texnikası fənnindən laboratoriya işlərinə rəhbərlik. B.: “ADNSU”, 2016.-127 s.

 2770. Tərəvəzçinin illik fəaliyyət təqvimi. B.: 2016.-84 səh.

 2771. Tərsimi həndəsə. B.: “AzFHNA”, 2012.-194 s.

 2772. Tərsimi həndəsə. B.: “AzFHNA”, 2012.-194 s.

 2773. Tərsimi həndəsə. B.: 2009.-187 s.

 2774. Təşkilat və onun cəmiyyətin inkişafında rolu. B.: “Mekan Serves NN”, 2017.-104 səh.

 2775. Tibb terminləri və klinik simptomlar. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-278 s.

 2776. Tikintiyə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan respublikasının Qanunu.B.: “Qanun”, 2015.-19 s.

 2777. Tircanlı Telman Ümman. Bir gün görüşərik. B.: “Yeni poliqrafist”, 2014.-148 səh.

 2778. Tircanlı Telman Ümman. Kaş yanımda olaydın. B.: 2017.-184 s.

 2779. Tircanlı Telman Ümman. Sözün zirvəsinə doğru. B.: “Yeni poliqrafist”, 2013.-138 səh.

 2780. Tofiq Bakıxanov: Naxçıvan sevincləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-135 s.

 2781. Toxlucalı Əli. Ömür kitabım. B.: “Ecoprint”, 2017.-295 s.

 2782. Toxlucalı Əli. Ömür kitabım. B.: “Ecoprint”, 2017.-295 s.

 2783. Toxuculuq istehsalatı maşınlarının layihələndirilməsi, hesablanması və konstruksiya edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-222 s.

 2784. Tokay Məmmədov: Heykəltaraş. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-248 s.

 2785. Tolstoy Lev. Hərb və sülh C. 1. B.: “Qanun”, 2017.-351 s.

 2786. Topbaş Osman Nuri. Allah yolunda qulluqda 101 addım. B.:”İpəkyolu”, 2017.-55 s.

 2787. Topbaş Osman Nuri. Rəhmət peyğəmbəri və biz. B.: “İpəkyolu”. 2017.-120 s.

 2788. Toplu. Ədliyyə Nazirliyi üzrə 2008-ci ildə qəbul edilmiş əsas təşkilati əmrlər, kollegiya qərarları və digər sənədlər. B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2009.-432 səh.

 2789. Toplu. Ədliyyə Nazirliyi üzrə 2011-ci ildə qəbul edilmiş əsas təşkilati əmrlər, kollegiya qərarları və digər sənədlər. B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2012.-301 səh.

 2790. Toplu. Ədliyyə Nazirliyi üzrə 2012-ci ildə qəbul edilmiş əsas təşkilati əmrlər, kollegiya qərarları və digər sənədlər. B.: “Ədliyyə Nəşriyyat Evi”, 2013.-344 səh.

 2791. Toplu. Ədliyyə Nazirliyi üzrə 2015-ci ildə qəbul edilmiş əsas təşkilati əmrlər, kollegiya qərarları və digər sənədlər. B.: 2016.-215 s.

 2792. Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərar № 10. 20 yanvar 2017-ci il. (2017-ci il fevralın 31-dək edilmiş əlavə dəyişikliklərlə). B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-16 s.

 2793. Torpaqların kateqoriyalara aid edilməsi və onların bir kateqoriyadan digərinə keçirilməsi qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərar № 10. 20 yanvar 2017-ci il. (2017-ci il fevralın 31-dək edilmiş əlavə dəyişikliklərlə). B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-16 s.

 2794. Tovuz folklor örnəkləri.I kitab. B.:”Elm və təhsil”, 2017.-384 s.

 2795. Tovuzlu Dilqəm Təmraz. Oğuz yurdu Tovuz və onun Hacallı kəndi.

 2796. Tövfiqi, Hüseyn. Böyük dinlərlə tanışlıq. B.: “Xəzər”. 2013.-362 səh.

 2797. Tramp Donald J.. Heç vaxt təslim olma. B.: “Qanun”, 2017.-167 səh.

 2798. Treysi, Brayan. Məqsədlər. B.: “Qanun”, 2016.-239 səh.

 2799. Trifonov  Yuri. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-285 s.

 2800. Tudə Əli. Əsərləri. VIII cild. Araz üstə palıd. B.: “Azərbaycan”, 2016.-368 səh.

 2801. Tudə Əli. Gecikmiş vüsal IX cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-357 s.

 2802. Tudə Əli. Nəğməli gecələr. VII cild. B.: “Azərbaycan”, 2016.-408 səh.

 2803. Tuncay Əminə. Musiqi töhfələri. B.: “Adiloğlu”, 2013.-323 s.

 2804. Tunç Ayfər. Yaşıl pəri gecəsi. B.: “Qanun”, 2016.-423 s.

 2805. Turan  Azər. XX əsr - Fəryadın metafizikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-415 səh.

 2806. Turan Anar. 17 illik mücadilə. Azərbaycanda sovet işğalına qarşı milli müqavimət hərəkatı. 1920-1937. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2016.-256 səh.

 2807. Turan Azər. Darülmöminin. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-429 s.

 2808. Turan, Məhəmməd. Şeir sevgilim. B.: “Xan”, 2016.-56 səh.

 2809. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-462səh.

 2810. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-432səh.

 2811. Türk xalqları ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-464 səh.

 2812. Türk xalqları folkloru. IV kitab. Altay dastanları və əfsanələri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-312 səh.

 2813. Türk mətbuatında "Erməni məsələsi. B.: “Zərdabi”, 2016.-208 səh.

 2814. Türk şeirində eşq. B.: “Mütərcim”, 2017.-198 s.

 2815. Türk şeirində eşq. B.: “Mütərcim”, 2017.-198 s.

 2816. Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası Nəsr. Bakı :Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi,2017.-460 s.

 2817. Türkiyə ədəbiyyatı antologiyası Nəsr. Bakı :Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi,2017.-460 s.

 2818. Türkman İsgəndər bəy Münşi. Dünyanı bəzəyən Abbasın tarixi. B.: “Şərq-Qərb”, 2010.-1144 səh.

 2819. Türksoy-Azərbaycan Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının 25-ci ildönümünə həsr olunur. B.: “Türksoy”, 2016.-221 s.

 2820. Türksoylu xalqların musiqi mədəniyyətinin tədqiqi problemləri. XIV Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ADMİU”, 2015.-172 s.

 2821. Türksoyn Tapdıq. Qürurun qətli. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-215 s.

 2822. Türksoyn Tapdıq. Qürurun qətli. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-215 s.

 2823. Türkün səsi və sözü Özkan Hüseyin. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 s.

 2824. Uayld Oskar. Dorian Qreyin portreti. B.: “Qanun”, 2017.-217 s.

 2825. Uaylder Lora İnqals. Preriyada balaca ev. B.: “Alatoran”, 2017.-238 səh.

 2826. Uğur kitabı 111 dildə. B.: 2015.-217 s.

 2827. Uğurlu ərə getməyin 49 sadə qaydası. B.: “Qanun”, 2015.-120 səh.

 2828. Uimz Səmyuel A. Ermənistan - terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri. B.: 2004.-388 səh.

 2829. Ulduz ömürlü insan. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-351 s.

 2830. Ulusel  Rahid. Sabir Rüstəmxanlı: sözün dağ paytaxtı. B.: “Qanun”, 2017.-79 s.

 2831. Ulutürk Xəlil Rza. Gündəliklər. B.: “Yazıçı”, 2017.-821 s.

 2832. Ulutürk Xəlil Rza. Ustadım Əkrəm Cəfər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-372 səh.

 2833. Umudlu İsmayıl. Vəkiloğulları (Vəkilovlar). B.: “Apostroff”, 2016.

 2834. Umudov  Məmmədağa. 7 pyes və 2 marş fortepiano üçün. B.: “Ecoprint”, 2017.-63 s.

 2835. Umudov Məmmədağa. 9 Prelüd. B.: “Ecoprint”, 2017.-48 səh.

 2836. Urud Musa. Zəngəzur. B.: “Nurlar”, 2016.-479 səh.

 2837. Uşağınızın sağlamlığı haqqında hər şey. B.: “Qanun”, 2017.-343 s.

 2838. Uşaqlar müharibənin günahsız qurbanlarıdır. B.: “Nurlar”, 2014.-192 səh.

 2839. Uşaqlar üçün qaydalı oyunlar. B.: “Çaşıoğlu”, 2009.-118 s.

 2840. Uşaqların ədliyyə sisteminə çıxışı baxımından Azərbaycan qanunvericiliyinin təhlili. B.: 2015.-114 s.

 2841. Üç əsrin qəzeti. B.: “Qanun”, 2011.-511 s.

 2842. Ülvi Əbülfəz. İndi özün söylə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-111 s.

 2843. Ülvi Əbülfəz. Ömrüm ağ çiçəyə dönür. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-140 səh.

 2844. Ümumi dilçilik üzrə əsərləri. B.: “Prestige”, 2014.-336 s.

 2845. Ümumi dilçilik üzrə əsərləri. B.: “Prestige”, 2014.-336 s.

 2846. Ümumi fortepiano sinfi üçün Azərbaycan bəstəkarlarının seçilmiş əsərləri. B.: “ADNSU”, 2017.-35 s.

 2847. Ümumi hidrogeologiya fənindən laboratoriya işləri və onların yerinə yetirilməsinə dair metodiki göstəriş. B.: “ADNSU”, 2016.-65 s.

 2848. Ümumi kimya texnologiyası. B.: “ADNSU”, 2016.-120 səh.

 2849. Ümumi tarix. Yeni təhsil (kurikulum) proqramı əsasında hazırlanmış, orta məktəb şagirdləri, abituriyentlər və müəllimlər üçün tədris vəsaiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-317 s.

 2850. Ümummilli lider H. Ə. Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş ümumi pedaqogika kafedrasının "Təhsil, təhsilin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri: reallıqlar, perspektivlər" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı :ADPU,2017.-293 s.

 2851. Ümummilli lider H. Ə. Əliyevin anadan olmasının 94 illiyinə həsr olunmuş ümumi pedaqogika kafedrasının "Təhsil, təhsilin təşkili və idarə edilməsinin müasir problemləri: reallıqlar, perspektivlər" mövzusunda elmi-praktik konfransın materialları. Bakı :ADPU,2017.-293 s.

 2852. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 93-cü ildönümünə həsr olunmuş "Dünya iqtisadiyyatı və Azərbaycanda turizmin inkişaf istiqamətləri" mövzusunda beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları (məruzə və çıxışlar). 05-06 may 2016-cı il. B.: “Biznes Universiteti”, 2016.-769 s.

 2853. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları) B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-280 s.

 2854. Üzeyir Hacıbəyli xatirələrdə. B.: “Xan”, 2016.-256 səh.

 2855. Üzvi kimya (heterotsiklik birləşmələr). B.: “ADNSU”, 2017.-90 s.

 2856. Üzvi kimya. (I hissə). Üzvi birləşmələrin oksidləşdirilməsi. B.: “ADNSU”, 2016.-52 s.

 2857. Üzvi kimya. (II hissə). Üzvi birləşmələrdə turşuluq və əsaslıq nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2016.-43 s.

 2858. Üzvi sintez (sərbəst işlər, sual və tapşırıqlar). B.: “ADPU”, 2017.-300 s.

 2859. Üzvi sintez (sərbəst işlər, sual və tapşırıqlar). B.: “ADPU”, 2017.-300 s.

 2860. Vahabzadə Bəxtiyar. Şəbi-hicran. B.: “Renessans-A”, 2016.-254 s.

 2861. Vahabzadə Bəxtiyar. Şəbi-hicran. B.: “Renessans-A”, 2016.-254 s.

 2862. Vaqif Məmmədov xatirələrdə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-356 s.

 2863. Vaqif Molla Pənah. Şeirləri. Tbilisi.: 2017.-126 s.

 2864. Valideyn səriştəsinin artırılması Məqsəd və istiqamətlər, prinsip və formalar. "Səriştəli valideynlər" Proqramı. B.: “OL”, 2016.-110 s.

 2865. Valideynlər üçün yaddaş. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2014.-46 s.

 2866. Valş  Mariya Elena. Dailan Kifki. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-158 s.

 2867. Vandalizm: tarixi adlara qarşı soyqırımı. B.: “Turxan”, 2014.-128 səh.

 2868. Varis. Əzilmiş fotoşəkillər. B.: “Xan”, 2016.-280 səh.

 2869. Vasif Babayev. B.: “OL”, 2015.-370 səh.

 2870. Vasilyeva Larisa. Kremlin arvadları. B.: “Qanun”, 2013.-664 s.

 2871. Vavilova Yelena. Beynəlxalq ticarət. B.: “İqtisad Universiteti Nəşriyyatı”, 2009.-341 s.

 2872. Verdiyev Vaqif. Döş qəfəsi deformasiyalarının cərrahi müalicəsi. B.: “Avropa”, 2015.-121 s.

 2873. Verdiyev Vaqif. Döş qəfəsi deformasiyalarının cərrahi müalicəsi. B.: “Avropa”, 2015.-121 s.

 2874. Vestli Anne-Katrine. Ata, ana, nənə, səkkiz uşaq və yük maşını. B.: “Qanun”, 2017.-151 s.

 2875. Vestli. Anne-Kat. Nənə və səkkiz uşaq meşədə. B.: “Qanun”, 2017.-111 s.

 2876. Veysəlli  Rahilə. Dərd şələsi II hissə. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-199 s.

 2877. Veysəlli  Rahilə. İkiyə bölünmüş dünyam. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-279 s.

 2878. Veysəlli Nemət. Mənim müharibəm. B.: “Qanun”, 2017.-136 səh.

 2879. Vəfadağlı  Abbas. Ulu Göyçəm. B.: “Renessans”, 2017.-383 s.

 2880. Vəhhabilərin qəribə fətvaları. B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-36 səh.

 2881. Vəhhabilik nədir? B.: “Nəşriyyat XXI”, 2016.-50 s.

 2882. Vəkillər və vəkillik fəaliyyəti haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu [28 dekabr 1999-cu il, № 783-IQ]. B.: “Qanun”, 2017.-19 s.

 2883. Vəlbinəli Adıgözəl. Azərilər müqəddəs yolda. B.: “Bayramoğlu”, 2013.-285 səh.

 2884. Vəlbinəli Adıgözəl. Elimizin dağ vüqarlı oğulları. B.: “Nərgiz”, 2007.-132 səh.

 2885. Vəlbinəli Adıgözəl. Hara baş götürüb gedir bu dünya? B.: “Bayramoğlu”, 2016.-316 səh.

 2886. Vəlbinəli Hacı Adıgözəl. Bir tarixdir qalacıq. B.: 2008.-106 s.

 2887. Vəlixanlı Nailə. Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-476 s.

 2888. Vəlixanlı Nailə. Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-476 s.

 2889. Vəlioğlu Əli. Zirvələrdə imzam var. B.: “Ecoprint”, 2017.-447 s.

 2890. Vəliyev Anar. Beynəlxalq marketinq. B.: “Bakı Biznes Universitetinin nəşriyyatı”, 2017.-352 s.

 2891. Vəliyev Etibar. Ürəyimdə döyünən vətən. B.: “Orxan NPM”, 2017.-203 s.

 2892. Vəliyev F.Ə. Texnoloji maşınlar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2015.-376 səh.

 2893. Vəliyev Fəzail. Qarabağ geyimləri. B.: “Mütərcim”, 2016.-352 səh.

 2894. Vəliyev Sevindik. Naxçıvanın ziyalıları, elm-sənət fədailəri. Naxçıvan.: “Ləman”, 2017.-456 s.

 2895. Vəliyev, Fazil. Sahənin ümumi texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2012.-222 səh.

 2896. Vəliyeva  Məhbubə. Əczaçılığın tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-438 s.

 2897. Vəliyeva Fatimə. Ornitonim tərkibli frazeologizmlər (Azərbaycan, ingilis və rus dillərinin materialları əsasında). B.: “Elm və təhsil”, 2016.-111 s.

 2898. Vəliyeva Nigar. Qloballaşan dünyada multikulturalizm şəraitində dilin inkişafı. B.: “Avropa”, 2017.-482 s.

 2899. Vəliyeva Sona. Ruhun yaddaşı. B.: “Zərdabi”, 2017.-432 s.

 2900. Vəlizadə Rövşən. SOS!...Manqust əməliyyatı. B.: “Çıraq”, 2016.-396 səh.

 2901. Vənəndi Qüdsi. Divan. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-428 səh.

 2902. Vətəndaşların müraciətlərinə baxılma qaydalarına dair məlumat kitabı. B.: “Shenker Azerbaycan Ltd”, 2013.-54 s.

 2903. Vəzir  Mehriban. Öz hekayəm. B.: “OL”, 2017.-262 s.

 2904. Vəzir  Mehriban. Səyyarə xanım və Ferens List. B.: “Nərmin Yayın Evi”, 2017.-201 s.

 2905. Vəzirov Cəlil. Əliqismət Lalayev və Naxçıvan teatrı. B.: “Apostroff”, 2017.-172 s.

 2906. Vəzirova, İradə. Abbasqulu ağa Bakıxanovun şəxsi arxivinin təsviri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-200 səh.

 2907. Vitkauskas Dovidas. İnsan Hüquqları haqqında Avropa Konvensiyasında təsbit olunmuş ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun müdafiəsi. Strasburq.: 2015.-143 s.

 2908. Volter. Türklər, müsəlmanlar, başqaları. B.: “Mütərcim”, 2017.-180 s.

 2909. Voyniç Etel Lilian. Cek Reymond. B.: “Qanun”, 2017.-151səh.

 2910. Vulf Tomas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-413 s.

 2911. Vüqaroğlu Sübhan. Sübhün şəfəqlərində.B.: “Nərgiz”, 2016.-128 səh.

 2912. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə I cild. B.: “Kövsər”, 2014.-375 s.

 2913. Wasserscheid Peter. İon mayeləri sintezdə II cild. B.: “Kövsər”, 2014.-359 s.

 2914. Yaddan çıxmaz Qarabağ. B.: 2015.-238 s.

 2915. Yağmur Sarıgül. Duyğu kəhkəşanı. B.: “MBM”, 2016.-336 səh.

 2916. Yakobsen Roy. Görünməzlər. B.: “Qanun”, 2017.-288s.

 2917. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri. B.: “Kitab Klubu”, 2015.-151 s.

 2918. Yanardağ Mayis. Bu da axırı... B.: “MM-S”, 2017.-259 s.

 2919. Yaradanqulu, Sədi. Mənimlə yaşayan xatirələrdi. B.: “Borçalı”, 2017.-248 s.

 2920. Yarımkeçirici opto və fotoelektronika. B.: “Bakı Universiteti”, 2013.-256 səh.

 2921. Yarış maşınları. B.: “Qələm”, 2013.-32 s.

 2922. Yarış maşınları. B.: “Qələm”, 2013.-32 s.

 2923. Yaşanmış ömrün gözəl anları. B.: “Vətən”2007.-143 s.

 2924. Yaşar  Ərşad. İnformatika test bankı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-299 s.

 2925. Yazıçı və vətəndaş. C.Cabbarlının həyat və yaradıcılığının bir sıra mühüm məqamları. B.: “QHT”, 2016.-16 səh.

 2926. Yeni iş yerləri Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-208 s.

 2927. Yeni iş yerləri Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-208 s.

 2928. Yeni iş yerləri Statistik məcmuə. B.: “9№-li kiçik müəssisə”, 2017.-208 s.

 2929. Yeni iş yerləri. Aprel-2017. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-210 səh.

 2930. Yeni iş yerləri. İyul-2017. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2017.-210 s.

 2931. Yeni iş yerləri. Oktyabr 2016. B.: 2016.-209 səh.

 2932. Yeni kitablar 2017. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici №2. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-230 s.

 2933. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2016 №3. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2016.-243 səh.

 2934. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2017 №1. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-343 səh.

 2935. Yeni kitablar: annotasiyalı biblioqrafik göstərici. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-281 səh.

 2936. Yeni media və sosial şəbəkələrdə düzgün iştirak günün tələbidir. B.: “QHT”, 2015.-15 səh.

 2937. Yeni söz-gəc yazarların ədəbiyyat almanaxı. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-496 səh.

 2938. Yeni sözlər və yeni mənalar lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-279 səh.

 2939. Yeni tatar şeiri antologiyası. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2016.-232 səh.

 2940. Yeniləşdirilmiş yol hərəkəti qaydaları və cərimələr. B.: “HN”, 2017.-71 s.

 2941. Yerfi Rövşən. Müqəssir. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-108 s.

 2942. Yəzdi, Ayətullah Misbah. Təqlid (İnsan həyatında təqlidin rolu). B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 2943. Yıldırım Nərmin. Unutma məni apartmanı. B.: “Qanun”, 2016.-407 s.

 2944. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu Yol hərəkəti qaydaları. (Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2017.-176 s.

 2945. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-180 səh.

 2946. Yol təhlükəsizliyi pasportunun yaradılmasına dair metodik tövsiyə. B.: 2016.-38 s.

 2947. Yolçiyev Mübariz. Sığorta hüququ. B.: “Qafqaz Universiteti”, 2015.-482 səh.

 2948. Yolxucu xəstəliklərlə və pis vərdişlərlə mübarizənin təşkili. B.: 2016.-15 s.

 2949. Yol-patrul xidməti haqqında təlimat Qıbul edilmişdir: 12 may 2017-ci il. Qüvvəyə minmişdir: 19 may 2017-ci il. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-91 s.

 2950. Young Christine. Fındıq üzrə bazar araşdırması. B.: 2017.-165 səh.

 2951. Yörü Mustafa. İsaq quşu. . B.: “Xan”, 2016.-512 səh.

 2952. Yunan və Roma əfsanələri antologiyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-262 s.

 2953. Yurdoğlu Elxan (Məmmədov). Eynəli bəy Sultanov və folklor. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-208 s.

 2954. Yusif Seyidov yaradıcılığından seçmələr. B.: “Turxan”, 2016.-104 səh.

 2955. Yusif Vəzir Çəmənzəminli: biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-247 s.

 2956. Yusifli Vaqif. Akif Əli. Söz adamı. B.: “Renessans-A”, 2017.-290 s.

 2957. Yusifli Vaqif. Bölgələrdə ədəbi həyat. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-247 s.

 2958. Yusifoğlu Rafiq. Bulud fayton. B.: “ADPU”, 2017.-200 s.

 2959. Yusifov Fəxrəddin. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası. B.: “SkyE”, 2017.-304 s.

 2960. Yusifov Xasay. Sevgisiz bu dünya nəyimə lazım. B.: “Səda”, 2014.-272 səh.

 2961. Yusifov Mübariz. Linqvistik tipologiya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-184 s.

 2962. Yusifov S.İ. Com3Lab kompleksində "Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsinin əsasları" fənni üzrə laboratoriya işlərinin yerinə yetirilməsi. B.: “ADNA”, 2015.-79 səh.

 2963. Yusifov Səlahəddin. "Avtomatik tənzimləmə nəzəriyyəsi" fənni üzrə laboratoriya işlərinin MATLAB-da yerinə yetirilməsi. B.: “ADNSU”, 2017.-108 səh.

 2964. Yusifov Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat. B.: “Apostroff”, 2012.-192 s.

 2965. Yusifova Nardanə. Fəza təfəkkürü və incəsənət. B.: “Qoliaf”, 2010.-204 səh

 2966. Yusuf İsmixan. Düşünmək gözəldir. Anlatmanın əzabı, sevinci və kədəri. B.: “Ecoprint”, 2017.-326 səh.

 2967. Yusupov Qəhrəman. Kənd qonaq evlərinin fəaliyyətinin əsasları. B.: “Saral”, 2016.-52 s.

 2968. Zabit qızı Nuridə. Funksional-semantik baxımdan ocaqlar və pirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-167 s.

 2969. Zakirqızı Aytək. Türkiyə fəlsəfi fikrinin zirvəsi-Hilmi Ziya Ülkən. B.: “Ecoprint”, 2016.-228 səh.

 2970. Zakiroğlu Orxan. Babur imperatorluğu. B.: “MBM”, 2015.-60 səh.

 2971. Zaqatala folklor örnəkləri. I cild. B.: “Sabah”, 2017.-504 səh.

 2972. Zamanov Asəf. Riyaziyyat və məntiq 1 hissə. B.: “ADPU”, 2017.-448 s.

 2973. Zamanov Asəf. Riyaziyyat və məntiq 1 hissə. B.: “ADPU”, 2017.-448 s.

 2974. Zamanova Mələk. Təhsildə keyfiyyətin sistemli idarəedilməsi.  B.: “Elm və təhsil”, 2017.-188 s.

 2975. Zapletin Georgi. Akademik Şamil Əzizbəyov: həyatının və elmi fəaliyyətinin səhifələri. B.: “Elm”, 2015.-135 səh.

 2976. Zaurqızı Nərmin. Və sən. B.: “OL”, 2015.-128 səh.

 2977. Zeynal Sərdar. Azərbaycan dili qrammatikasının bəzi problemləri. (1945-1995-ci illər). B.: “Elm və təhsil”, 2014.-219 s.

 2978. Zeynal Sərdar. XX əsrin Azərbaycan dili dərslikləri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 2979. Zeynal Sərdar. Müasir Azərbaycan dili: morfologiya-isim. B.: “ADPU”, 2017.-144 s.

 2980. Zeynal Sərdar. Müasir Azərbaycan dili: morfologiya-isim. B.: “ADPU”, 2017.-144 s.

 2981. Zeynallı Ağa. Məktəb tariximiz, müəllimlərimiz, müqəddəslərimiz. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-239 s.

 2982. Zeynallı Ağa. Məktəb tariximiz, müəllimlərimiz, müqəddəslərimiz. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-239 s.

 2983. Zeynallı Əlisa. Aqrar-sənaye kompleksi sahələrində kooperasiya və inteqrasiya münasibətləri: nəzəri və təcrübi məsələlər. B.: “Avropa”, 2017.-748 səh.

 2984. Zeynallı Samirə. Tarix yazan xanımlarımız. B.: “Azərbaycan”, 2017.-304 səh.

 2985. Zeynaloğlu Camal. Snayper qız. B.: “UniPrint-S”, 2017.-256 s.

 2986. Zeynaloğlu Camal. Təlim fəaliyyətinin psixoloji prosesi. B.: “Print-S”, 2017.-144 s.

 2987. Zeynaloğlu Sadıq. Onları vətəndən məhrum ediblər. B.: “Zərdabi” LTD, 2017.-271 s.

 2988. Zeynaloğlu Sadıq. Onları Vətəndən məhrum ediblər. B.: “Zərdabi”, 2017.-272 səh.

 2989. Zeynaloğlu Sadıq. Tarixin qan yaddaşı. +CD ROM. B.: “Zərdabi” LTD, 2017.-383 s.

 2990. Zeynalov Nicat. Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-255 s.

 2991. Zeynalov Sahib. Qalağayından sarıcalara gedən yol. B.: “Təknur”, 2016.-294 s.

 2992. Zeynalov Şölət. Dialoq fəlsəfəsi. B.:”Avropa”, 2017.-298 s.

 2993. Zeynalova  Nigar. Müasir təhsilin əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-286 s.

 2994. Zeynalova  Nigar. Ümumi təhsilin kurikulumunun əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-327 s.

 2995. Zeynalova Nigar. Şəxsiyyətyönümlü təlimdə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-120 s.

 2996. Zeynəddin Namiq. Ailə dəyərlərimiz. B.: “Şans Mətbəə”, 2016.-52 səh.

 2997. Zəlzələ zamanı əhalinin davranış qaydaları. B.: “QHT”, 2015.-11 səh.

 2998. Zəngilanlı İsmayıl. Anamın kitabı. B.: “Tərəqqi”, 2017.-164 s.

 2999. Zəngilanlı İsmayıl. Qarabağa gedən yol. B.: “Tərəqqi”, 2017.-204 s.

 3000. Zəngilanlı Oqtay. İç dünyama səyahət. B.: “Avropa”, 2017.-468 s.

 3001. Zərdabi Həsən bəy. Seçilmiş məqalələri və məktubları. B.: “Zərdabi”, 2016.-912 səh.

 3002. Zərrələr 1. B.: “XAN”, 2015.-299 s.

 3003. Ziya Fəxrəddin. Gələcəyəm, gəl desən.B.: “Mütərcim”, 2016.-176 səh.

 3004. Zqorj Antoni. Tale ilə təkbətək. B.:”Kitab Klubu”, 2017.-280 s.

 3005. Zoomorf təsvirli şirli qablar (MATM Arxeologiya fondunun materialları əsasında) Kataloq. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-163 s.

 3006. Zöhrabi Nizami. İşığa doğru gedən adam. B.: “Qanun”, 2016-296 səh.

 3007. Zöhrabi Nizami. Məkkədən doğan günəş. B.: “Qanun”, 2013.-444 səh.

 3008. Zülfüqarlı Məhərrəm. Azərbaycan tarixinin qəhrəmanlıq səhifəsi. Göyçay döyüşləri iyun-iyul 1918-ci il. B.: “CBS”, 2017.-109 s.

 3009. Zülfüqarov Vüsal. Elmin sosial funksiyaları. B.: “Mütərcim”, 2017.-140 səh.