Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABLAR

Azərbaycan dilində

Rus dilində nəşr olunan yerli nəşrlər

Respublikadan kənarda çap olunan

 1. “Nəsimi-600”-“Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün” mövzusunda AMEA-nın müxbir üzvü, Əməkdar Elm Xadimi, professor R. Azadənin xatirəsinə ithaf olunmuş III Beynəlxalq Elmi Konfransın materialları. 23-24 iyun. B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 2. 1918-ci il 31 mart Azərbaycanlıların soyqırımının 100 illiyinə həsr olunmuş "Azərbaycan mədəniyyət tarixinin problemləri əlyazmalarda" mövzusunda XVI ənənəvi Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 24 aprel 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-159 s.

 3. 1965-2017-ci illərdə yerinə yetirilmiş elmi-tədqiqat işlərinin kataloqu. B.: “ÇapART”, 2017.-240 s.

 4. 1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan1988-1992-ci illər deportasiyası zamanı Qərbi Azərbaycan qaçqınlarına dəyən maddi və mənəvi ziyan. II kitab. B.: “Qaya”, 2017.-80 s.

 5. 20 yanvar şəhidləri. Kataloq. B.: “Elm”, 2018.-210 s

 6. 2017-ci ildə maliyyələşən layihələr. B.: “QHT”, 2017.-524 s.

 7. Abasov Hacağa. Xatirələrim.- B.: “Xan”, 2016.- 120 s.

 8. Abasov Məzahir. Leytenantdan general-polkovnikədək.- B.: “Hərbi nəşriyyat”, 2001.- 184 s.

 9. Abasova Leyla. Boz Oğuz nəşriyyatının yaranması və fəaliyyəti. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-191 s.

 10. Abbasəliyeva Ruxsarə. Dildə ekspressivlik və emosionallığın verbal və qeyri-verbal ifadə vasitələri. B.: “CBS”, 2018.-159 s.

 11. Abbaslı Xədicə. Azərbaycan tarixi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-194 s.

 12. Abbaslı Ramiz. Ximera. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 13. Abbasov A.Q. Azərbaycan dilində ad-fel kateqoriyalı sözlər.- B.: “Bakı Universiteti”, 2001.- 131 s.

 14. Abbasov Ceyhun. Ekonometrika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-586 s.

 15. Abbasov Əbülhəsən. Geosiyasi və sosial fəlsəfə: ədalətli nizam və tərəqqi naminə. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-283 s.

 16. Abbasov İbad. Qeyri-neft sənayesinin iqtisadiyyatı. B.: 2018.-266 s.

 17. Abbasov Qəzənfər. Mühasibat uçotu.- B.: “Təknur”, 2017.- 528 s.

 18. Abbasova Arzu. Xoş arzular. B.: “Yazıçı”, 2013.-126 s.

 19. Abbasova Arzu. Mənim dünyam. B .: “Red N Line”, 2017.-262 s.

 20. Abbasova Afət. İqtisadiyyat təmayüllü ali və orta təhsil müəssisələrində işgüzar ingilis dilindən qrammatik materialların tədrisinə aid metodiki vəsait. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-94 s.

 21. Abbasova Fatma. Çətin coğrafi məsələlərin asan həlləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-112 s.

 22. Abbaszadə Məleykə. Qəbul və buraxılış imtahanlarının nəticələrinin gender aspektləri 2017-ci il. B.: “DİM-"Abituriyent", 2017.-76 s.

 23. Abbaszadə, Məleykə. Neft-qaz profilli ixtisaslar statistikada 1992-2017-ci illər.- B.: “DİM-“Abituriyent”, 2017.- 32 s.

 24. Abdulla. Tanrım, yeri böyüt bir az. B.: “Avropa”, 2018.-126 s.

 25. Abdullayev Çingiz. Rəzalətin son həddi. B.: “TEAS Press”, 2017.-254 s.

 26. Abdullayev Adil. Sənət fədailəri.- B.: “Nurlan”, 2006.- 256 s.

 27. Abdullayev Adil. Tarixə qovuşan illər. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-200 s.

 28. Abdullayev Çingiz. Alqış sədaları altında ölüm. B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 29. Abdullayev Çingiz. Bumeranq zərbəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 30. Abdullayev Çingiz. Əclafların vicdanı. B.: “Qanun”, 2018.-447 s.

 31. Abdullayev Çingiz. Folun bir addımlığında. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 32. Abdullayev Çingiz. İrodun kölgəsi. B.: “Qanun”, 2018.-319 s.

 33. Abdullayev Çingiz. Qurbanlıq sindromu. B.: “TEAS Press”, 2017.-227 s.

 34. Abdullayev Çingiz. Maskanın hakimiyyəti. B.: “TEAS Press”, 2017.-259 s.

 35. Abdullayev Çingiz. Saturnun tövbəsi. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 36. Abdullayev Çingiz.Ailə sirləri B.: “TEAS Press”, 2017.-239 s.

 37. Abdullayev Çingiz.Böyük oyun. B.: “TEAS Press”, 2017.-207 s.

 38. Abdullayev Çingiz.Vicdanın adaptasiyası. B.: “TEAS Press”, 2017.-251 s.

 39. Abdullayev Çingiz.Vyana gecəsinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-246 s.

 40. Abdullayev Çingiz.Yeni amazonlar klanı. B.: “TEAS Press”, 2017.-262 s.

 41. Abdullayev, Q. Q. Standartlaşdırma və keyfiyyətin idarə edilməsi Ali və orta ixtisas məktəb tələbələri üçün dərs vəsaiti. Bakı :Mütərcim,2018.- 200 səh.

 42. Abdullayeva Firuzə. Barat Vüsalın poeziyası. B.: “Maarif”, 2018.-144 s.

 43. Abışov Vaqif. Bakıda Azərbaycan xalqına qarşı 1918-ci il mart soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-216 s.

 44. Abışov Vaqif. Quba qəzasında Azərbaycan xalqına qarşı soyqırımı. B.: “Elm”, 2017.-95 s.

 45. Acemoğlu Daron. Millətlər niyə tənəzzül edir. B.: “Qanun”, 2018.-559 s.

 46. Adəmsoy Həvva. Şeyx İmam Şamil.- Mingəçevir, 2018.- 302 s.

 47. Adıgözəlov Azadxan. Məktəbdə riyaziyyat təliminin nəzəri əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-309 s.

 48. Adıgözəlov Şirxan. Multikulturalizm: beynəlxalq təcrübə və Azərbaycan nümunəsi. B.: “CBS-PP”, 2016.-119 s.

 49. Adilov Musa. Əyləncəli dilçilik. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-324 s.

 50. Adilov Nadir. Gəncsən? Başla! B.: “Kreopak”, 2017.-163 s.

 51. Adilov Nadir. Könüllülük: uğur formulu. B.: 2017.-99 s.

 52. Adilov Vasif. Ərəb mənşəli şəxs adlarının orfoepik xüsusiyyətləri. B.: “ADMİU”, 2018.-40 s.

 53. Adilov Vasif. Orta əsrlərdə Azərbaycan linqvokulturoloji mühiti. B.: “ADMİU”, 2018.-95 s.

 54. ADR-İran diplomatik münasibətləri Qafqaz Fövqəladə Komissiyasının sənədləri işığında (1919-1920-ci illər). B.: “Şərq_Qərb”, 2017.-389 s.

 55. Ağaqızı Rəna. Dünyaya tək gəldi Heydər atamız. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-72 s.

 56. Ağamalıyev Muxtar. Suyun membran üsulları ilə emalı texnologiyaları.- B.: “ADNSU”, 2018.- 290 s.

 57. Ağamirzəyeva Həqiqət. Yarımçıq qalmış arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-120 s.

 58. Ağayar Şərif. Ağ göl.- B.: “Qanun”, 2018.- 200 s.

 59. Ağayev Əjdər. Seçilmiş əsərləri. V cild. B.: “Mütərcim”, 2017.-400 s.

 60. Ağayev Ramil. Ərəb xilafəti dövründə Azərbaycanın əhalisi. B.: “Turxan NPB”, 2017.-342 s.

 61. Ağayev Şahrza. Məktəbəqədər kurikulum: nəzəriyyə və təcrübə. B.: “MM-S”, 2017.-304 s.

 62. Ağayev T. Biocoğrafiya. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-383 s.

 63. Ağayev T. Xəzər dənizinin ekoloji problemləri və onların həlli yolları. Sumqayıt.: “Azəri”, 2016.-103 s.

 64. Ağayev Yusif. İstiqlal yürüşü 1918. B.: “Altun Kitab”, 2009.-414 s.

 65. Ağayeva Kifayət. ABŞ-da gender məsələləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-297 s.

 66. Ağayeva Kifayət. Etika və gender: sosial-əxlaqi davranışın təhlili.- B.: “Sabah”, 2007.-196 s.

 67. Ağayeva Tamilla. Kar uşaqlarda nitq vərdişlərinin formalaşdırılması.B.: “ADPU”, 2018.-312 s.

 68. Ağdamlı Vidadi. Anasız, atasız dünyam. B.: “Heroqlif”, 2017.-295 s.

 69. Ağdamlı Vidadi. Sevirəm, sevmişəm, sevəcəyəm də. H. 2. B.: “Heroqlif”, 2017.-343 s.

 70. Ağdamlı Vidadi.Qarabağnamə H. 3. B.: “Heroqlif”, 2017.-543 s.

 71. Ağdaşlı Bəhani. Ana həsrəti.- B.: “Müəllim”, 2018.- 204 s.

 72. Axundov Süleyman Sani. Qaraca qız. B.: “TEAS Press”, 2018.-272 s.

 73. Axundov Ağamusa. Üzeyir Hacıbəylinin dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-167 s.

 74. Axundova Gülşən. Azərbaycan və ingilis dillərinin məişət leksikası. B.: 2017.-104 s.

 75. Axundova Yeganə. Sergey Raxmaninovun fortepiano konsrtləri. B.: “Elm”, 2014.-99 s.

 76. Axundzadə Dilbər. Müşfiqli günlər Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 6. B.: “XAN”, 2017.-173 s.

 77. Axundzadə Mirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-240 s.

 78. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-300 s.

 79. AxundzadəMirzə Fətəli. Əsərləri. Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-272 s.

 80. Akademik Bahadur Zeynalov: həyat yolu-elmin zirvələrinə daimi axtarışda və hərəkətdə Anadan olmasının yüzilliyinə həsr olunur. B.: “Müəllim”, 2017.-521 s.

 81. Akademik İsa Həbibbəyli (Həbibbəyli İsa Əkbər oğlu) B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-616 s.

 82. Akademik İsa Həbibbəyli. Biblioqrafiya-2016. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-27 s.

 83. Akademik Ramiz Mehdiyev (Mehdiyev Ramiz Ənvər oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-359 s.

 84. Akdoğan Yalçın. Lider: siyasi liderlik və Ərdoğan. B.: “TEAS Press”, 2018.-291 s.

 85. Akimova Elnarə. Müslüm Maqomayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 86. Akselrod Alan. Qandi Ceo: Liderlik dərsləri. B.: “Qanun”, 2018.-254 s.

 87. Aksvörti Maykl. Nadir Şah. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-398 s.

 88. Alarlı Bilal. Qırx ilin tanışlığı.- B.: “Elm və təhsil”, 2016.- 124 s.

 89. Alarlı Bilal. Muğan elləri. K.1. Qədim Həməşərə diyarının söz sənəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 90. Aleksiyeviç Svetlana. Sonuncu şahidlər. B.: “TEAS Press”, 2016.- 316 s.

 91. Aleyxem Şolom. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-413 s.

 92. Ali məktəb müəllimlərinin I Respublika forumunun materialları.- B.: “ADPU”, 2017.- 163 s.

 93. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. I hissə. B.: “ADNSU”, 2017.-189 s.

 94. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Beynəlxalq təşkilatlar” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 120 s.

 95. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213-“Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Azərbaycanın geosiyasəti” fənninin proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 96 s.

 96. Ali təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə “Humanitar və sosial ixtisaslar qrupu”nun 050213- “Beynəlxalq münasibətlər” ixtisası üçün “Geosiyasət” proqramı.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 80 s.

 97. Alışarlı Səfər. Quraq fəsillər. B.: “Qanun”, 2018.-232 s.

 98. Allahdan nur almış insan.- B.: “Zərdabi”, 2018.- 208 s.

 99. Allahmanlı Mahmud. Folklorşünas düşüncələri. B.: “Ləman””, 2018.-352 s.

 100. Altunbay Məmməd. Azadlığa uçan türk (xatirələr). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 30. B.: “XAN”, 2017.-247 s.

 101. Amir Əli. Günah keçisi. B.: “Alatoran”, 2012.-247 s.

 102. Amir Əli. Yasəmən. B.: “Alatoran”, 2013.-379 s.

 103. Ana (almanax). B.: “MBM”, 2014.-55 s.

 104. Anar. Səhra yuxuları. B.: “Mütərcim”, 2018.-238 s.

 105. Anatollu Əhməd. Öz aramızda qalsın. B.: “MBM”, 2015.-255 s.

 106. Anatollu Əhməd.Əlli il Azərbaycan səhnəsində.B.: “Ecoprint”, 2017.-264 s.

 107. Anderson Şervud. Vaynzburq, Ohayo. B.: “Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-213 s.

 108. Andreyev Leonid. İuda İskariot. B.: “TEAS Press”, 2016.-171 s.

 109. Andreyev Leonid. Uçuş.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 320 s.

 110. Apoyev Bayram. Ana yurdum. B.: “Nərgiz”, 2017.-255 s.

 111. Arif Məlikov. B.: 2018.-391 s.

 112. Arif Şəfaət oğlu Mehdiyev. Biblioqrafiya. B.: “Proqres”, 2011.-214 s.

 113. Aristotel. Politika. B.: “Azəri”, 2015.-343 s.

 114. Armstonq Karen. Mifin qısa tarixi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 115. Aslan, Məmməd. Sözün özü. B.: “Azərnəşr”, 2017.-344 s.

 116. Aslanoğlu Alim. Haqdan güc almışam. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-482 s.

 117. Aslanov Orxan. Azərbaycan Respublikasının qüvvədə olan cinayət qanunvericiliyində mülkiyyət əleyhinə edilən cinayətlərə görə müəyyən edilən sanksiyaların təkmilləşdirilməsi problemləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 118. Aşıq Kərəm Bəkir oğlu. Beləcə boşalıb dolur bu dünya. B.: “SkyG”, 2017.-163 s.

 119. Aşıq Şəmşir. Əsərləri. III cild.B.: “Vətənoğlu”, 2017.-400 s.

 120. Aşıq Şəmşir. Əsərləri. IV cild.- B.: “Vətənoğlu”, 2018.- 400 s.

 121. Aşkari Qərib. Ürəklərdən keçən yollar. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 122. Aşurov Alı. Marketinqin kommunikasiya sistemi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-204 s.

 123. Ata ocağı. Almanax. B.: “Mütərcim”, 2018.-256 s.

 124. Atabəyli Namiq. Şirvanşah Böyük Axsitan. B.: “Avropa”, 2018.-552 s.

 125. Atabəyli Nihat. Qadınlar və Qoyunlar. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 126. Atamın sağlığında. B.: “CBS”, 2018.-80 s.

 127. Ataş Hayri. Səlim Rəfiq Rəfioğlunun ədəbi-elmi irsi. B.: “Nurlar”, 2018.-184 s.

 128. Ataşov Bəyalı. Sığorta işi.- B.: “Kooperasiya”, 2018.- 456 s.

 129. Atay Falih Rıfkı. Atanız Atatürk.- B.: “Xan”, 2015.- 200 s.

 130. Atilla İsgəndər.Əsrin şairi. Doqquzuncu kitab. Hüseyn Cavidin lirikası. B.: “Müəllim”, 2018.-432 s.

 131. Aydəmir Şahin.Əfsanəyə çevrildi. B.: “Ecoprint”,2018.-71 s.

 132. Aymət Rəmis. Şimşəklər qoynunda. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-190 s.

 133. Azadəliyeva Şiruyə. Təhsil-tərbiyənin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-380 s.

 134. Azadlığa doğru uzun yol. Nelson Mandelanın avtobioqrafiyası.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 644 s.

 135. Azayev Əlisəfa. Xəyanət qorxusu. B.: “Çıraq”, 2007.-270 s.

 136. Azər Alpay. Yazıçı və arvadı. B.: “Qanun”, 2018.-219 s.

 137. Azərbaycan - faktlar və rəqəmlər 2018. B.: 2018.-21 s.

 138. Azərbaycan Cümhuriyyəti: tarixi, siyasi və ədəbi-kulturoloji müstəvidə.- B.: “Nurlar”, 2018.- 344 s.

 139. Azərbaycan cümhuriyyəti-100. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-511 s.

 140. Azərbaycan dilinin işlək orfoqrafiya sözlüyü.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 448 s.

 141. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlası. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-309 s.

 142. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 143. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji atlasının proqramı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-104 s.

 144. Azərbaycan dilinin Naxçıvan dialektoloji lüğəti A-Z. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-303 s.

 145. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti (UNEC) dövri mətbuatda. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-254 s.

 146. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi: Müasir dövr. B.: “ADPU”, 2017.-211 s.

 147. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920) Təhsil siyasəti (Sənədlər toplusu). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-468 s.

 148. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti haqqında Dövlət Qərarları 1991-2018. Gəncə.: 2018.-240 s.

 149. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti: 100 sual, 100 cavab. B.: “Mütərcim”, 2018.-152 s.

 150. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti: Dövlət-DİN münasibətləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 151. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-57 s.

 152. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti-100. Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”. 558 s.

 153. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncə quberniyasından olan dövlət xadimləri. Gəncə.: 2018.-350 s.

 154. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-248 s.

 155. Azərbaycan Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının 110 illiyinə həsr olunmuş təntənəli yığıncaq. B.: “Ziya”, 2016.-159 s.

 156. Azərbaycan Milli Ensiklopediyası. Cild.7. Dərman-Enoftalm. B.: "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzi”, 2016.-608 s.

 157. Azərbaycan multidissiplinar əlyazması: xəzinədən incilər. B.: “Hədəf Nəşrləri”, 2017-328 s.

 158. Azərbaycan musiqi tarixi.Üçüncü cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-752 s.

 159. Azərbaycan parlamenti - 100. 1918-2018. B.: 2018.-89 s.

 160. Azərbaycan poeziyasının Mikayıl Müşfiq zirvəsi. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-26 s.

 161. Azərbaycan polisi dünəndən bu günə: Şanlı tariximiz. B.: “Borçalı”, 2018.-55 s.

 162. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondu.İllik hesabat 2017. B.: 2018.-151 s.

 163. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin "2010-2014-cü illər üçün Xalq Yaradıcılığı Paytaxtları" proqramı. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2013.-35 s.

 164. Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin illik hesabatı 2014. B.: “Nağıl Evi”, 2015.-123 s.

 165. Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatının etik davranış qaydaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2017.-8 s.

 166. Azərbaycan Respublikasının ali məktəblərinin reytinqi -2016. B.: “AzTU”, 2017.-193 s.

 167. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-224 s.

 168. Azərbaycan Respublikasının Cəzaların İcrası Məcəlləsi 1 yanvar 2018-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-131 s.

 169. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-672 s.

 170. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-726 s.

 171. Azərbaycan Respublikasının cinayət məcəlləsi Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (15 aprel 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 172. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. (20 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 173. Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi. Maddələr üzrə normativ mənbələrə istinadlarla. (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-472 s.

 174. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. (31 may 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2017.-600 s.

 175. Azərbaycan Respublikasının Cinayət-Prosessual Məcəlləsi. 1 mart 2018-ci il tarixinədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2018.-792 s.

 176. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2018.-240 s.

 177. Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi. (05 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 178. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi (10 mart 2017-ci ilədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-232 s.

 179. Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi.(1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-232 s.

 180. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar məcəlləsi (1 mart 2018-ci il tarixədək qüvvəyə minmiş əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Digesta”, 2018.-488 s.

 181. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”, 2018.-480 s.

 182. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 28 fevral 2018-ci il tarixinədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Hüquq Yayın Evi”,2018.-455 s.

 183. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi 30 sentyabr 2017-ci il tarixədək-Milli Məclisin yaz sessiyasındaedilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-480 s.

 184. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi Milli Məclisin yaz sessiyasında-30 sentyabr 2017-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Digesta”,2017.-143 s.

 185. Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi. B.: “Digesta”, 2018.-144 s.

 186. Azərbaycan Respublikasının Milli Bayramı Novruz. B.: 2018.-15 s.

 187. Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (30 sentyabr 2017-ci il tarixədək olan əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Hüquq Yayın Evi”, 2017.-484 s.

 188. Azərbaycan Respublikasının Mülki-Prosessual Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının İnzibati Prosessual Məcəlləsi. (15 fevral 2018-ci il tarixədək edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-400 s.

 189. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə Mərkəzi 2014-2017-ci illər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-255 s.

 190. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev multikulturalizmin Azərbaycan modeli haqqında. B.: “Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi”, 2017.-527 s.

 191. Azərbaycan Respublikasının seçki məcəlləsi (25 uanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə). B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 192. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu.- B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2018.-16 s.

 193. Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi. Azərbaycan Respublikasının Şəhərsalma və Tikinti Məcəlləsi (1 fevral 2018-ci il tarixədək-Milli Məclisin payız sessiyasında edilmiş bütün əlavə və dəyişikliklərlə) B.: “Digesta”, 2018.-352 s.

 194. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi 15 yanvar 2018-ci ilədək olan əlavə və dəyişikliklərlə. B.: “Qanun”, 2018.-583 s.

 195. Azərbaycan rəqəmlərdə 2018. B.: “Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-264 s.

 196. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatına dair tədqiqlər 2017/2 (51).- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 204 s.

 197. Azərbaycan tərcümə ensiklopediyası. B.: “Azərbaycan Dillər Universiteti”, 2018.-584 s.

 198. Azərbaycan və Çin iqtisadiyyatları: müqayisəli araşdırmalar. B.: “Elm və bilik”, 2018.-164 s.

 199. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu. B.: “Bəxtiyar-4”,2016.-431 s.

 200. Azərbaycanca-Farsca danışıq kitabçası. B.: “Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Geologiya və Geofizika İnstitutu”, 2017.-193 s.

 201. Azərbaycanca-ingiliscə lüğət A-Z. Lüğətə təxminən 55000 söz, söz birləşməsi və cümlə daxil edilmişdir. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-894 s.

 202. Azərbaycanca-ingiliscə paremioloji vahidlər. B.: “ADPU”, 2018.-344 s.

 203. Azərbaycanda cinayətkarlıq və hüquqpozmalar. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-112 s.

 204. Azərbaycanda ətraf mühit 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-139 s.

 205. Azərbaycanda kiçik və orta sahibkarlıq. B.: “9№li kiçik müəssisə”, 2017.-192 s.

 206. Azərbaycanda qadınlar və kişilər 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-204 s.

 207. Azərbaycanda qiymətlər – 2018.- B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.- 76 s.

 208. Azərbaycanda narkotiklərlə bağlı vəziyyət haqqında illik hesabat 2014. B.: "Narkotiklərə Qarşı Təbliğat" İctimai Birliyi, 2015.-96 s.

 209. Azərbaycanda ödənişli xidmətlər 2018. B.: “Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.- s.

 210. Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-270 s.

 211. Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət 2018. B.: 2018.-501 s.

 212. Azərbaycanda ticarət 2018. B.: “Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-182 s.

 213. Azərbaycanda tikinti. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-384 s.

 214. Azərbaycanda yüngül sənayenin ərazi təşkili problemləri. B.: “Avropa”, 2017.-170 s.

 215. Azərbaycan-Gürcüstan: dostluğun inkişaf yolu. B.: “Qaya nəşriyyat”, 2017.-224 s.

 216. Azərbaycanın dördüncü dövr (kvarter) sisteminin paleontoloji atlası. B.: “Nafta-Press”, 2017.-384 s.

 217. Azərbaycanın energetikası 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-153 s.

 218. Azərbaycanın əhalisi 2018.- B.: 2018.- 136 s.

 219. Azərbaycanın ərzaq balansları 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-92 s.

 220. Azərbaycanın kənd təsərrüfatı 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-610 s.

 221. Azərbaycanın kirpikləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-127 s.

 222. Azərbaycanın milli hesabları. Statistik məcmuə. B.: “Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-155 s.

 223. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2017. B.: 2017.-814 s.

 224. Azərbaycanın statistik göstəriciləri 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-806 s.

 225. Azərbaycan-İran əməkdaşlığı: əsas istiqamətlər və imkanlar. B.: “Strateji Araşdırmalar Mərkəzi”, 2018.-203 s.

 226. Azərbaycan-Türkiyə diplomatik əlaqələri mətbuat səhifələrində (1990-1992-ci illər). B.: “OL”, 2018.-160 s.

 227. Azimov Ayzek. Mən,robot. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 228. Baba Şahlar. Ömrümün söz çələngi. II cild.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 328 s.

 229. Baba Şahlar. Ömrümün söz çələngi.C. 1. B.: “Nərgiz”, 2017.-367 s.

 230. Babayev Baba. Ədəbi etüdlər. B.: “Avropa”, 2018.-185 s.

 231. Babayev Baba. Abdulla Şaiqin nəsr yaradıcılığı. B.: “AFPoliqrAF”, 2018.-152 s.

 232. Babayev Yaqub. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-758 s.

 233. Babayeva, Aysel. Azərbaycan Respublikasında xüsusi mülkiyyət hüququnun konstitusion təminatları. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-208 s.

 234. Babullaoğlu Səlim. Ədəbi söhbətlər.- B.: 2011.- 308 s.

 235. Babullaoğlu Səlim.İlyas Göçmənin şəkil dəftəri şeirlər. B.: “Parlaq imzalar”,2016.-122 s.

 236. Bağırov Əlisalam. Satirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-104 s.

 237. Bağırov Əlisalam. Təmsillər. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 238. Bağırov Rüstəm. Hərbi xidmət əleyhinə cinayətlər: elmi-praktiki kommentariya. B.: “Bakı Universiteti”, 2016.-174 s.

 239. Bağırov, Abuzər. Moskvadakı Azərbaycan ədəbi-mədəni mühit fenomeni. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-357 s.

 240. Bağırova Xanımana. Sirli, sehirli Buzovna. B.: “MSV nəşr”, 2018.-47 s.

 241. Bağırzadə Niyazi. Həzrət Həkimə xanım. B.: “Zərdabi”, 2018.-400 s.

 242. Baxşəliyev Tahir. Slavyan ölkələri tarixi 1917-2015.- B.: “Şərq-Qərb”, 2018.- 872 s.

 243. Bakı Cavid. Klassik gitara üçün Azərbaycan xalq mahnıları və bəstəkar əsərləri. B.: “Ecoprint”, 2018.-70 s.

 244. Bakı xalçaları. Yeni çeşnilər.- B.: 2018.- 276 s.

 245. Bakıxanov Tofiq. Əhməd Bakıxanovun xatirəsinə həsr olunmuş konsert.. B.: “Mütərcim”, 2018.-52 s.

 246. Bakıxanov, Tofiq. Naxçıvan təranələri. B.: “Mütərcim”, 2018.-59 s.

 247. Balabəyli Faiq. Bayıldan bayıra. B.: “Qanun”,2017.-303 s.

 248. Balayev Xaqan. Azərbaycanın sosial-siyasi həyatında cənublu mühacirlərin iştirakı (1947-1991) B.: “Elm və təhsil”, 2018.-200 s.

 249. Balcıgil Osman. Alagözlü Cəlilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-313 s.

 250. Banin. Qafqaz günləri "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 9 B.: “XAN”, 2017.-259 s.

 251. Barbarasoğlu Fatma. Külək ovu. B.: “Qanun”, 2017.-189 s.

 252. Barker Rafaella. Yay mövsümü.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 252 s.

 253. Barri Ceyms Metyu. Piter Pen.- B.: “Qanun”, 2018.- 219 s.

 254. Bayındır Abdulaziz.Bəqərə surəsi. B.: “Nurlar”, 2017.-136 s.

 255. Bayındır Abdulaziz.Quranın işığında vasitəçilik və şirk. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-198 s.

 256. Bayramlı Zakir Həmid oğlu. Uğurlara gedən yollar B : “Müəllim”, 2018.-478 səh.

 257. Bayramlı Zakir. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “müəllim”, 2018.-220 s.

 258. Bayramoğlu Alxan. Azərbaycan jurnalistika məktəbləri. B : “Avrasiya-Press”,2014.-160 səh.

 259. Bayramoğlu Alxan. Hüququn dərk edən kəslər. B : “Elm və təhsil”, 2015.-48 səh.

 260. Bayramov Munis. Türkün dastanı. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-316 s.

 261. Bayramov Oqtay. Heydər Əliyev və Azərbaycan şahmatının zəfər salnaməsi. B.: “Zərdabi”, 2018.-96 s.

 262. Bayramov Vüqar. Azərbaycanda iqtisadiyyatın diversifikasiyasının maliyyə təminatının gücləndirilməsi məsələləri. b.: “Qanun”, 2018.-351 s.

 263. Bayramova Bənövşə. Biologiya VI-XI siniflər. Qiymətləndirmə vasitələri, gündəlik dərs planlarının tərtibi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-214 s.

 264. Bayramova Rəxşəndə. Azərbaycanın Quba bolgəsi tarixin dönüş mərhələsində (1917-1920-ci illər). B.: “Turxan NPB”, 2018.-235 s.

 265. Behbudova Aypara. Vətənə bağlı şair ömrü.- B.: “Elm və təhsil”.- 2018.- 168 s.

 266. Bektaşi Fikrət. Keçmişdən günümüzə Naxçıvan Bektaşiləri.- Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.- 272 s.

 267. Bern Erik. İnsanların oynadığı oyunlar. B.: “Qanun”, 2017.-231s.

 268. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 59. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-62 s.

 269. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 58. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-182 s.

 270. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları doqquzuncu sessiya. Yaz. C. 50. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2018.-96 s.

 271. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 47. 17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-91 s.

 272. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 48. 1 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-128 s.

 273. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 49. 15-29 dekabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-208 s.

 274. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 43.31 oktyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-125 s.

 275. Beşinci çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi iclaslarının protokolları və stenoqramları səkkizinci sessiya. Payız. C. 44.17 noyabr 2017-ci il. B.: “Milli Məclisin nəşri”, 2017.-83 s.

 276. Beynəlxalq biznes. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-297 s.

 277. Bədəlbəyli Əfrasiyab. İzahlı monoqrafik musiqi lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-472 s.

 278. Bəhmənli Rauf. Azərbaycan yallıları. B.: “Mütərcim”, 2018.-140 s.

 279. Bəhmənli Vaqif. Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-174 s.

 280. Bəhmənli Vaqif.Cabbar Qaryağdıoğlu. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-150 s.

 281. Bəhmənli Vaqif.Hüseynqulu Sarabski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 282. Bəhrülü Məhərrəm. Bəhrülü yurdum mənim. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-103 s.

 283. Bəxtiyarlı Hüseyn. Azərbaycan beynəlxalq və regional təşkilatlarda (XX əsrin 90-cı illəri-XXI əsrin əvvələri) Gəncə.: 2018.-290 s.

 284. Bəkirov Novruz. Azərbaycan-Gürcü ədəbi əlaqələri və Molla Cümə yaradıcılığı. B.: “Nafta Press”, 2018.-226 s.

 285. Bələgözov Əhməd. Xüsusi bina və qurğuların tikintisinin texnologiyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-223 s.

 286. Bərgüşad-80. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-475 s.

 287. Bəşirov Novruz. Türkiyə Universitetlərinə qəbul olmaq üçün riyaziyyatdan testlər. Van.: 2016.-202 s.

 288. Bəşirov Sabir. Əjdər Ol: nəsrin imkanları. B.: “ATV PRESS”, 2014.-152 s.

 289. Bəşirov Sabir. Şəhid baş leytenant Şahlar Nəzərov.- B.: “Qanun”, 2018.- 100 s.

 290. Bəşirova Qönçə. Müasir proqramlaşdırmanın əsasları: Excel &VBA. MicroSoft texnologiyaları. Visual Basic for Aplication (VBA) B.: “ADPU”, 2018.-208 s.

 291. Bəylərov Cabbar. Ləyaqətlə yaşanan ömür. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 292. Biddalf Stiv. Üç yaşa qədər hələ tezdir Körpə nə üçün anası ilə qalmalıdır? B.: “Qanun”, 2018.-215 s.

 293. Binnətoğlu Mübariz. Laçın antologiyası. I cild. B.: “Yeni Poliqrafist”, 2015.-632 s.

 294. Bir ocağın şöləsiyik Poeziya, nəsr. B :Mütərcim,2018.- 296 səh.

 295. Bir uzun küçə. B.: “Nurlar”, 2015.-223 s.

 296. Bir yanı Şah dağı, bir yanı Xəzər. B.: “Mütərcim”, 2017.-75 s.

 297. Birillik Azərbaycan kitabiyyatı 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-350 s.

 298. Birillik Azərbaycan Kitabiyyatı-2016. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-424 s.

 299. Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın milli-mənəvi dəyərlərimizlə bağlı fikirləri. B.: 2017.-96 s.

 300. Birləşmiş millətlər təşkilatı-Azərbaycan Tərəfdaşlığın 25 ili. B.: 2017.-167 s.

 301. Biznes idarəçiliyi- Anar Bayramov ilə. B.: “Qanun”, 2018.-184 s.

 302. Bjezinski Zbiqnev. Strateji baxış.- B.: “Qanun”, 2016.- 304 s.

 303. Boas Frans. "Amerika hindu dillərinə dair əl kitabı" na giriş. B.: “AzAtaM”, 2013.-31 s.

 304. Boradigahlı Seyyid Mais. Qəlbimin səsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 305. Borçalı Yəhya. Özü ilə yox, sözü ilə deyişmələr.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.-152 s.

 306. Borçalı Yəhya. Vətən şirindir.- B.: “Elm və təhsil”, 2017.- 280 s.

 307. Borçalı Yəhya. Yaradıcılığımın növləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-227 s.

 308. Börnet Frensis. Balaca prinses. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 309. Börnet Frensis. Sirli bağ. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 310. Böyük Dərbənd Ensiklopediyası.- B.: “AFPoliqrAF”, 2018.- 780 s.

 311. Böyük İpək yolu Azərbaycan dövlətinin geostrateji maraqları kontekstində. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-152 s.

 312. Böyük Qafqazın müasir torpaq örtüyü (2008-2016-cı illər, ekspedisiya materialları). B.: “Elm”, 2017.-345 s.

 313. Braun Den. Da Vinçi kodu. B.: “Qanun”, 2018.-431 s.

 314. Bredberi Rey. Mars xronikaları. B.: “Qanun”, 2017.-287 s.

 315. Britaniya və İrlandiyanın tarixi. B.: “TEAS Press”, 2017.-400 s.

 316. Budaq Ziyadxan. Talelər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-186 s.

 317. Budaq Ziyadxan. Zamanın sorağında. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-244 s.

 318. Bukovski Çarlz.Hollivud. B.”Qanun”, 2017.-315 s.

 319. Bulud Qaraçorlu. Səhənd. Biblioqrafik məlumat toplusu. B.: “Nurlar”, 2016.-128 s.

 320. Bülbül (Murtuza Rza oğlu Məmmədov): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-342 s.

 321. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəğməsidi...Dörd cilddə. C. 4. B.: “Elm”, 2017.- 327 s.

 322. Bünyadov Teymur. Ana laylası beşik nəşğməsidi... Dörd cilddə. C. IV. B.: “Elm”, 2017.-327 s.

 323. Bünyadov Teymur. Göz yaşları. B.: “CBS-PP”, 2018.-512 s.

 324. Cabbarlı Nərgiz. Sara Qədimova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 325. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. I. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-270 s.

 326. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. C. II. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 327. Cabbarlı Cəfər. Əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-308 s.

 328. Cabbarlı Cəfər. Ölkəm. B.: “Renessans-A”, 2017.-8 s.

 329. Cabbarlı Ələmdar. Qızıl. B.: “Mütərcim”, 2018.-118 s.

 330. Cabbarlı Nərgiz. Rübabə Muradova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 331. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 332. Cabbarlı Nərgiz. Şövkət Məmmədova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 333. Cabbarlı Sona. Onu kim unudar. B.: “Xan”, 2016.-112 s.

 334. Cabbaroğlu Aydın. Həyat bir nəfəsdir-aldığın qədər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 335. Cabbarov Mahir. Tikintidə həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyinə təsir edən risklərin qiymətləndirilməsi və idarə olunması. B.: “Avropa”, 2014.-184 s.

 336. Cahangirov Xasay. Seçilmiş əsərləri Birinci cild. Poemalar. Mənzum nağıllar. Hekayələr. Lirik şeirlər. B.: “Qanun”, 2018.-527 s.

 337. Cahannuri Fəridə. Pərvin. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-276 s.

 338. Canalıyeva Nərgiz. Bəstəkar Firəngiz Babayeva. B.: “Ecoprint”, 2018.-100 s.

 339. Canıyeva Ulduza. Əlyazma üzərində redaktor işi.- B.: “Bakı Universiteti nəşriyyatı”, 2007.- 90 s.

 340. Canıyeva Ulduza. Tədris ədəbiyyatı üzərində redaktor işi.- B.: “Universiteti nəşriyyatı”, 2013.- 198 s.

 341. Carçı Sərxan. Cümhuriyyət xilaskarları-əmanət məzarlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-164 s.

 342. Carçıyev Sərxan. Bir kəndin repressiyası.- B.: “Nərmin Yayın Evi”, 2018.-150 s.

 343. Cavadzadə Nigar. Əsrlərcə qalan səs. B.: “CBS-PP”, 2018.-95 s.

 344. Cavid Müşgünaz. Hüseyn Cavid haqqında xatirələr "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən 8-ci kitab. B.: “XAN”, 2015.-118 s.

 345. Cəbiyev Qafar. Azərbaycan arxeologiyasının əsasları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-596 s.

 346. Cəfəri Gülüstan. On üç yaşında. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-277 s.

 347. Cəfərli Azər. Azərbaycan-Polşa münasibətləri. (1991-2011-ci illər) B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 348. Cəfərli Hənifə. İdarəetmə təhlili. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-234 s.

 349. Cəfərov Nizami. Azərbaycan dili və dil tarixinə dair... Tehran.: “Perk-nur”, 2015.-

 350. Cəfərov Nizami. Azərbaycanşünaslığın əsasları. Təbriz.: “ALP”, 2007.-292 s.

 351. Cəfərov Nizami. Ədəbiyyat söhbətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-387 s.

 352. Cəfərov Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycanşünaslıq C. 2. (beş cilddə). B.: “Elm”, 2012.-304 s.

 353. Cəfərov Nizami. Tarixin tərcümeyi halı. B.: “Xudafərin”, 2014.-285 s.

 354. Cəfərov Cəfər. İrəvanda milli maarifçilik mühiti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-439 s.

 355. Cəfərov Əliağa. Qırğın. B.: “Çıraq”, 2018.-547 s.

 356. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan ikinci dünya müharibəsi illərində.- B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 300 s.

 357. Cəfərov Fəxrəddin. Naxçıvan Muxtar Respublikasında mədəni quruculuq (1920 iyun-1941-ci illər).- B.: “ADPU”, 2018.- 210 s.

 358. Cəfərov Nizami. Dolan, kəfkirim, dolan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-190 s.

 359. Cəfərov Nizami. Etnoloji etüdlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-108 s.

 360. Cəfərov Tahir. Smart market. Elektroenergetika-islahatlar və intellektual bazar. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-96s.

 361. Cəfərova Laləzar. Məktəbəqədər müəssisələrdə bayram və əyləncələrin təşkili. B.: “Nərgiz”, 2018.-159 s.

 362. Cəfərova Laləzar. Uşaq bağçalarında gəzintilərin təşkili. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 363. Cəfərova Jalə. Unutmadıqlarım. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-183 s.

 364. Cəfərova Kəmalə. Müasir dilçilikdə bilinqvizm və interferensiya. Bakı :Mütərcim,2018.-215 səh.

 365. Cəfərova s. Azərbaycanın şirin sularının diatom yosunları. B.: “Elm”, 2018.-239 s.

 366. Cəfərova Səfurə. İngilis dilinin intonasiyası. B.: “Mütərcim”, 2018.-118s.

 367. Cəfərzadə Amaliya. Arazboyu nur. B.: “Ecoprint”, 2018.-119 s.

 368. Cəlal Nizami. Məhəbbətim haçalanıb, məzarına vurulmuşam! B.: “Kooperasiya”, 2018.-64 s.

 369. Cəlaloğlu Elbəyi. Xəzərin xanı, yaxud akademik ömrünün spektrləri.- B.: “Avropa”, 2018.- 124 s.

 370. Cəlilbəyli Oqtay Babəli oğlu. Yapon dili (Minnano Nihonqo) mətn sözlüyü dərsliyi. Bakı :Mütərcim,2018.- 112 səh

 371. Cəlilova Fəridə. Yuğ teatrının poetikası və dünya teatr sistemləri. B.: “Kansler”, 2018.-178 s.

 372. Cəmilli İmam. Adım Vətən, sözüm Ana. Bakı :Elm və təhsil,2018.- 208 səh.

 373. Cəmilli İmam. Seçilmiş əsərlər I cild. Bakı :Elm və təhsil,2018.-242 səh.

 374. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-235 s.

 375. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı: tədqiqlər. K. 4. B.: “ULU” İKF, 2017.-159 s.

 376. Cıvıroğlu Elman. Unut, dedilər. B.: “Ecoprint”, 2018.-131 s.

 377. Coys Ceyms. Ölülər.- B.: “Qanun”, 2018.- 80 s.

 378. Cumabay Mağcan. Ölüm, mənə ağı de. B.: “BXQR”, 2018.-112 s.

 379. Cumabay Mağcan. Şiirleri. Ankara.: 2018.-400 s.

 380. Cumabay Mağcan. Türküstan. Ankara.: 2018.-197 s.

 381. Cümhuriyyətə işıq saçan qadınlar.- B.: “Nurlar”, 2018.- 496 s.

 382. Çaxmaqlı Qafar. Erməni faşizmi. B.: “QHT”, 2017.-192 s.

 383. Çalxanqaya Nərgiz. Olma günahkar. B.: “Təhsil”, 2013.-52 s.

 384. Çaylı Əli. Ürəyimin səsi. B.: “Red N Line”, 2018.-307 s.

 385. Çexov Anton Pavloviç. Altı nömrəli palata. Bakı :Qanun,2018.- 88 s.

 386. Çexov Mixail. Peşəkar aktyorluq dərsləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 208 s.

 387. Çələbi Ruzigar Cəbisoy. İlahi söz.- Sumqayıt.: “Zərdabi”, 2015.- 656 s.

 388. Çələbilər. Hacı Əliyənnağının söhbətlərində. B.: “Mütərcim”, 2018.-72 s.

 389. Çəmənli Mustafa. Əhməd Ağdamski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-166 s.

 390. Çəmənli Mustafa. Mütəllim Mütəllimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-118 s.

 391. Çəmənli Mustafa. Şövkət Ələkbərova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-158 s.

 392. Çəmənli Mustafa. Yaqub Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 393. Çəmənli Mustafa.Əbülfət Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 394. Çəmənzəminli Yusif Vəzir. Bir cavanın dəftəri. B.: “Xan”, 2015.- 120 s.

 395. Çiçək Cəmilə. Ailə dəyərlərini simvollaşdıran kultlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-94 s.

 396. Çıldırlı Aşıq Şenlik. Qarşılaşmalar, deyişmələr, rəvayətlər. B.: “Uğur”, 2017.-140 s.

 397. Çingizoğlu Ənvər. Dəvəli qacarlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-183 s.

 398. Çingizoğlu Ənvər. XVIII-XIX əsr Azərbaycan tarixi farsdilli mənbələrdə. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-215 s.

 399. Çingizoğlu Ənvər. Məşrutə hərəkatında ruhanilərin rolu. B.: “Mütərcim”, 2018.-160 s.

 400. Çobanov Mədəd. Xələflinin yaradıcılıq yolu. B.: “Vətən”, 2016.-310 s.

 401. Çopra Dipak. Uğurun yeddi mənəvi qanunu. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 402. Çörək makaron və unlu qənnadı məmulatlarının texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-303 s.

 403. Dadaşov Aydın. Müasir Azərbaycan kinosu. B.: “TEAS Press”, 2017.-274 s.

 404. Dadaşova Mətanət. Kommersiya danışıqları və yazışmalar. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-214 s.

 405. Dadaşova Ramilə. Gürcüstan-İran İslam Respublikası münasibətləri. B.: “Mütərcim”, 2018.-151 s.

 406. Dağdan dənizə doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-247 s.

 407. Dağlaroğlu Ələkbər. Ömrün hər vədəsimənə gözəldir. B.: “Qanun”, 2018.-111 s.

 408. Dağlaroğlu Ələkbər. Vətən, səni ziyarətə gəlmişəm. B.: “Qanun”, 2017.-88 s.

 409. Dağlaroğlu Ələkbər. Yaxşım, yamanım. B.: “Qanun”, 2016.-103 s.

 410. Dahl, Roald. Çarli və şokolad fabriki. B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 411. Daxili qoşunlar-25 Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi. 1992-2017. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-394 s.

 412. Dalğın Çingiz. Üç kəlmə üç güllə. B.: “Papirus”, 2018.-135 s.

 413. Danilenko Vladimir. Qürub çağının işığında. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.- 240 s.

 414. Davudqızı Sədaqət. Vicdanın səsi. B.: “MBM”, 2010.-59 s.

 415. Deyilən söz yadigardır. Heydər Əliyevin aforizmləri.- B.: 2018.- 40 s.

 416. Dədə Qorqud yurdu-Naxçıvan: tarixi-coğrafi və etnoqrafik atlas. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-436 s.

 417. Dədə Şəmşir Ərməğan. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-176 s.

 418. Dəmirbəyli Vüqar. Almaniya haqqında hekayələr. B.: “Kitab Klubu”, 2017.-241 s.

 419. Dəmirbəyli Vüqar. Xəyanət ( hekayələr). Bakı :Kitab klubu,2018.-346 səh.

 420. Dəmirçiyeva Məhəbbət. Mülki hüquq Ümumi hissə. B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-695 s.

 421. Dəmiroğlu Şaban. Vətən qəlbimdədir, qəlbim vətəndə. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 422. Dənizçi,Komunar. Kardeşler. B.: “Mütərcim”, 2018.-126 s.

 423. Dərviş Məhəmməd Nidai. Mənafeün-nas. B.: “Ecoprint”,2017.-203 s.

 424. Dərviş, Osman Sinəçak. Gülşəni-ürfan. B.: “Ekoprint”,2016.-51 s.

 425. Dikkens Çarlz.İki şəhərin hekayəti. B.: “Qanun”, 2017.-423 s.

 426. Dil sevgisindən dilçiliyə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-315 s.

 427. Dilçi Afad Qurbanov. B.: “CBS”, 2005.-175 s.

 428. Dilimizin keşikçisi Professor İsmayıl Məmmədli-70. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-359 s.

 429. Doktoranturaya qəbul və doktorluq imtahanları üçün "Ümumi fəlsəfə" ixtisası üzrə proqram. B.: “Elm”, 2018.-29 s.

 430. Dostun evi hardadır?.- B.: “Parlaq İmzalar”, 2017.- 280 s.

 431. Doyl Artur Konan.Şerlok Holmsun macəraları. B.: “Qanun”, 2017.-296 s.

 432. Dönməz Rəmzi. Qəlbimin səsi. B.: “MBM”, 2014.-139 s.

 433. Dövlət qulluqçuları 2018. B.: “Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-110 s.

 434. Dövran Məsud. Qəfildən gələn səda. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-280 s.

 435. Dözümlü Mübariz. İydəli bulaq. B.: “Nərgiz”, 2018.-288 s.

 436. Dr.Cahidin rəngarəng dietası. B.: “Qanun”, 2017.-20 s.

 437. Drayzer Teodor. Amerika faciəsi. B. :Qanun, 2018.-816 s.

 438. Duyğulu Mətanət. Kərki talan yurdum.- B.: “Nərgiz”, 2018.- 178 s.

 439. Dükan Pyer. Dukan pəhrizində istədiyiniz qədər yeyə biləcəyiniz 100 qida. B.: “TEAS Press”, 2018.-223 s.

 440. Dünya dövlətlərinin bayraqları. B.: “Qanun”, 2018.-20 s.

 441. Dünya dramaturgiyası antologiyası. I cild. Skapenin kələkləri.- B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.- 728 s.

 442. Dünya dramaturgiyası antologiyası. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-600 s.

 443. Dürrenmatt Fridrix. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-284 s.

 444. Edvards Con. Uğur qazandıran məktəblər. B.: “TEAS Press”, 2017.- 254 s.

 445. Ekern Simen. Avropalılar. B.: “Qanun”, 2018.-416 s.

 446. Eko Umberto.Qızılgülün adı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-680 s.

 447. Elatlı Elxan. Cəhənnəmdən gələn səs. B.: “TEAS Press”, 2017.-475 s.

 448. Elatlı Elxan. Dilənçi qadının sirri. B.: “TEAS Press”, 2017.-179 s.

 449. Elatlı Elxan. Qanunsuz əməliyyat. B.: “TEAS Press”, 2018.-366 s.

 450. Elatlı Elxan. Məhəbbətin gizli kodu. B.: “TEAS Press”, 2017.-422 s.

 451. Elatlı Elxan. On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2018.-330 s.

 452. Elatlı Elxan.Bakıdan gələn xəfiyyə. B.: “TEAS Press”, 2017.-306 s.

 453. Elatlı Elxan.Xəyanət. B.: “TEAS Press”, 2017.-403 s.

 454. Elatlı Elxan.On dördüncü adam. B.: “TEAS Press”, 2017.-330 s.

 455. Elçin. Söz azadlığı tənqidimizə nə verib?.- B.: “Təhsil”, 2017.- 80 s.

 456. Eldarqızı Zülfiyyə. "Qəm pəncərəsi" nin o üzündə. B.: “Qanun”. 2018.-132 s.

 457. Elektron Azərbaycan. Maarifləndirici toplu. B.: “Turxan”, 2017.-60 s.

 458. Elektron qurğularının əsasları. I cild.- B.: “MAA”, 2014.- 312 s.

 459. Elektron qurğularının əsasları. II cild.- B.: “MAA”, 2014.- 324 s.

 460. Elektron qurğularının əsasları. III cild.- B.: “MAA”, 2014.- 336 s.

 461. Elektronikada nanotexnologiyalar və nanomateriallar I hissə. Nanotexnologiyalar.- B.: “AzTU”, 2017.- 196 s.

 462. Elementar həndəsə. B.: “ADPU”, 2018.-285 s.

 463. Eliot Sternz. Bəhrəsiz torpaq.. B.: 2017.-88 s.

 464. Elli Eldar. Dünya, məndən nələr keçdi... B.: “Elm və təhsil”, 2017.-269 s.

 465. Elmira Teymur qızı Süleymanova. Biblioqrafiya.- B.: 2017.- 568 s.

 466. Eltac Ötərxan. Laçın haraylayır Laçına bizi.- B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2017.- 436 s.

 467. Eltac Ötərxan. Yurdsuz çiçəklər (ölümsüzlər üçün sözlənən duyğular). H. 1. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-405 s.

 468. Elza. Mübarizə yolu. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 469. Eminov Anar. Sosial sahəyə istiqamətlənmiş investisiya layihəsinin effektivliyi.- B.: “İN-2017”, 2017.- 288 s.

 470. Eminov Mirsahib. İqtisadiyyat Magistratura imtahanına hazırlıq üçün metodiki vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-270 s.

 471. Eminova Ziyafət. XIX-XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda səhiyyənin tarixi.- B.: “Təbib”.- 2015.-147 s.

 472. Ergül Adem. Rəbbani Tədris Allahın hüzurunda tələbə olmaq. B.: “İpəkyolu”, 2018.-168 s.

 473. Erməni əsirliyində: işgəncə və qətl antologiyası.- B.: “Təhsil”, 2017.-368 s.

 474. Eyvazlı Aida Göytürk. Qalibiyyət Şahidlər və şəhidlər II cild. Bakı :Mütərcim,2018.-448 səh.

 475. Eyvazov Elşad. Riyazi Analiz-3. Həqiqi və kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. B.: “Araz”, 2018.-369 s.

 476. Eyvazova Samirə. Avropa ittifaqı və Azərbaycan Respublikası əməkdaşlığının hüquqi əsasları. B.: “Azərnəşr”, 2018.-288 s.

 477. Eyvazova Samirə. Avropa qonşuluq siyasəti-Azərbaycan Respublikası ilə iqtisadi əməkdaşlığın hüquqi əsasları. B.: “Azərnəşr”, 2018.-239 s.

 478. Eyyubov Anar. Diplomatik etiket. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-28 s.

 479. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında) C. 1. B.:”"İdrak" İctimai Birliyi”, 2014.-511 s.

 480. Əbdülhəlim əbu Şəqqə. Peyğəmbər dövründə qadın azadlığı. (Qurani-Kərim ayələri, Buxari və Müslimin "Səhih"lərindəki hədislər əsasında). C. 2. B.: “CBS”,2017.-384 s.

 481. Əbdülhəmid Əhməd əbu Süleyman. Xristianlıq və islama görə çarmıxaçəkilmə etiqadı: konstruktiv dialoqa və ortaq məxrəcə doğru. B.: “İdrak”, 2017.-33 s.

 482. Əbilov İmran. Vətənə vurğun: ömürdən səhifələr. B.: “Araz”, 2017.-279 s.

 483. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd. İslam iqtisadiyyatı nəzəriyyəsi. B.: “İdrak”, 2017.-108 s.

 484. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Quranda evlilik münaqişələrinin həlli. B.: “İdrak”, 2015.-48 s.

 485. Əbu Süleyman Əbdülhəmid Əhməd.Müasir islam fikrində islahatçılıq (cinayət hüququ əsasında) B.: “İdrak”, 2017.-100 s.

 486. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Ağıl və möcüzə baxımından Həzrəti Məhəmmədin peyğəmbərliyinin həqiqiliyinə inam. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 487. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Hesablamağı bacarmayan ağıllı meymun. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-65 s.

 488. Əbu Süleyman Əbdülhəmid. Mədəni Quran dünyagörüşü. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 489. Ədalət Sevinc. İstiqlal eşqiylə yanan ürəklər. B.: “XAN”, 2018.-90 s.

 490. Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: tarixi gerçəklikdən ideala. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-399 s.

 491. Ədiloğlu Nurəddin. Mənim bağdagül nənəm. B.: “OL”, 2018.-283 s.

 492. Ədiloğlu Nurəddin. Yaralı qu quşları.- B.: “OL”, 2018.- 224 s.

 493. Əfəndi Əhməd Midhət. Fəlatun bəy və Rakım əfəndi.- B.: “TEAS Press”, 2017.- 116 s.

 494. Əfəndiye Paşa. Folklorşünaslıq məsələləri. B.: “Ləman”, 2018.-428 s.

 495. Əhəd Ələkbər oğlu Yaqubov. B.: “Elm”, 2018.-150 s.

 496. Əhədov Etibar. İman kamil olanda. B.: “OL”, 2018.-176 s.

 497. Əhliman Tapdıq oğlu Əmiraslanov. Biblioqrafik göstərici.- B.: “Elm”, 2018.- 263 s.

 498. Əhməd Dilqəm. Bir ildən yüz ilə. B.: “TEAS Press”, 2018.-228 s.

 499. Əhməd Dilqəm. Bozqırdan uçuruma. B.: “Apostrof”, 2011.-127 s.

 500. Əhməd Dilqəm. Fərqlilər. B.: “TEAS Press”, 2018.-216 s.

 501. Əhməd Dilqəm. İmtina. B.: “Apostrof”, 2011.-127 s.

 502. Əhməd Dilqəm. Muza. B.: “Hədəf”, 2014.-62 s.

 503. Əhməd Dilqəm. Mühacirlərin dönüşü. B.: “TEAS Press”, 2017.-140 s.

 504. Əhməd Vüqar. Cənubi Azərbaycan şeiri antologiyası (XIX-XXI əsrlər). B.: “Ecoprint”, 2018.-671 s.

 505. Əhməd Vüqar. Vətən oğlu.B.: “Ecoprint”, 2018.-240 s.

 506. Əhmədli Sabir. Yazılmayan yazı. "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 11. B.: “XAN”, 2015.-187 s.

 507. Əhmədoğlu Əliş. Dağların duman yükü. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 508. Əhmədoğlu Əliş. Qədim oğuz yurdu Şəhərcik. B.: “Nərgiz”, 2018.-298 s.

 509. Əhmədoğlu Həmzə. Bir sevginin tarixçɠXəlil. Xəzər. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-238 s.

 510. Əhmədov Teymur. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. B.: “Nurlar”, 2013.-479 s.

 511. Əhmədov Teymur.Akademik Mirzə İbrahimov. B.: “Nurlar”, 2015.-295 s.

 512. Əhmədov Elçin. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi fənninə dair metodik vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-152 s.

 513. Əhmədov Əhməd-Cabir. Ərzaq məhsullarının konservləşdirilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-234 s.

 514. Əhmədov Əhməd-Cabir. Susuz həyat yoxdur. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-215 s.

 515. Əhmədov Mirağa. Azərbaycanda mənzil bazarının inkişafı: reallıqlar və perspektivlər. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-291 s.

 516. Əhmədov Rəfael. Ürəyimin səsi. B.: “Prestij-N”, 2018.-136 s.

 517. Əhmədov Tağı. Qürur doğuran illər. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 518. Əhmədov Tofiq. Tətbiqi seysmika. B.: “Elm”, 2017.-232 s.

 519. Əhmədova Xavər. İncəsənət tarixi. B.: “Mütərcim”, 2018.-192 s.

 520. Əhmədova R.R. Mühəndis ekologiyası. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-232 s.

 521. Əhmədova Salatın. Böyük ömrün salnaməsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-191 s.

 522. Əhmədova Səbinə. Hüseyn Nadim Naxçıvaninin həyatı, mühiti və yaradıcılığı Monoqrafiya. B.: “Ecoprint”,2018.- 256 səh.

 523. Əjdər Ağayev-80 yaşın işığı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-191 s.

 524. Əkbərov, R. F. Azərbaycanın təbii amilləri və onların sidik-cinsiyyət sistemi xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi. B.: “Mütərcim”, 2014.-152 s.

 525. Əkbərzadə Şahmar. Xarıbülbül nəğmələri. b.: “Azərnəşr”, 2018.-295 s.

 526. Əkpərov Zeynal. Bioloji müxtəliflik haqqında populyar dildə. B.: “Zərdabi”, 2018.-252 s.

 527. Əl-Bəhnəsavi Səlim. Qeyri müsəlmanlarla qarşılıqlı əlaqələr. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2008.-115 s.

 528. Ələkbər Aydın. Yazı-pozularımdan seçmələr. B.: “Nurlan”, 2006.-438 s.

 529. Ələkbərli Musa. Ürəyimin qapısından keçənlər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-471 s.

 530. Ələkbərov Rəşid. Mobil hesablama buludları: mövcud vəziyyəti, inkişaf mərhələləri, problemləri və həlli yolları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-194 s.

 531. Ələkbərov, Urxan. Davamlı inkişaf və ekoloji sivilizasiyasının idarə edilməsinin əsasları. B.: “Təhsil”, 2017.-176 s.

 532. Ələkbərova Kəmalə. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbi dilinə Türkiyə türkcəsinin təsiri. B.: “Nurlan”, 2010.-238 s.

 533. Ələsgərov Bəybala. Elçin. Ömrün 75-ci baharı. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-95 s.

 534. Ələsgərov Bəybala. Kitabxana resurslarının istifadəsində müəlliflik hüquqları problemi. B.: “ADPU”, 2016.-34 s.

 535. Əli Hafiz. Ölümdən oluma doğru. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-176 s.

 536. Əli Səbahəddin. Səbahəddin Əli haqqında xatirələr "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 23. B.: “XAN”, 2016.-190 s.

 537. Əlibalayeva Gülnarə. Qızıl yarpaqlar. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-95 s.

 538. Əlibəyli Xanımana. Ağ çəmən. B.: “Renessans-A”, 2017.-24 s/

 539. Əlibəyli İslam. Sevgi duyğuları. B.: 2017.-212 s.

 540. Əliheydər Hüseynov-100. B.: “Nafta-Press”, 2017.-126 s.

 541. Əliqızı Almaz. Güney Azərbaycan zamanın məngənəsində. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-114 s.

 542. Əliquliyev Rasim. Vətəndaş elmi. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-150 s.

 543. Əlili İradə. Xocalı: şahidlər danışır. B.: “Ləman”, 2018.-215 s.

 544. Əlioğlu Çingiz. Şairlik bir sənət deyilmiş, qardaş! B.: “Gənclik”, 2004.-216 s.

 545. Əlioğlu Yaqub.Leyla Vəkilova. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-103 s.

 546. Əlişanoğlu Tehran. Əjdər ol. Bir könül savaşı. B.: “Nurlar” , 2008.-119 s.

 547. Əliyar Qurbanəli oğlu Səfərli biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-151 s.

 548. Əliyarlı Kübra. Sözün hikməti. Bakı :Adiloğlu,2018.-95 s.

 549. Əliyarlı Kübra. Şəhidlərimiz xatirələrdə. B.: “2015.-151 s.

 550. Əliyev Adil. Palçıq vulkanizmi. B.: “Nafta-Press”. 2018.-328 s.

 551. Əliyev Aydın. Elektrik enerjisinin ötürülməsi və paylanması. B.: “Xəzər”, 2017.-346 s.

 552. Əliyev Aydın. İnformatika və proqramlaşdırma. B.: “Mütərcim”, 2010.-417 s.

 553. Əliyev Baxşəli. Yaddaşlara həkk olunmuş insan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-274 s.

 554. Əliyev Elçin. Azərbaycan memarlığında alman irsi. B.: 2017.-200 s.

 555. Əliyev Elçin. Azərbaycanın sehirli abidələri. B.: 2014.-185 s.

 556. Əliyev Əbülfəz. Ürəyimin səsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-199 s.

 557. Əliyev Ələkbər. İnformatikanın əsasları. B.: “Mütərcim”, 2009.-398 s.

 558. Əliyev Əmir. Azərbaycan beynəlxalq cinayətlər hədəfində: hüquqi təhlil. B.: “Nurlar”, 2018.-176 s.

 559. Əliyev Əmir. Azərbaycan və rus dillərində dəniz hidrotexniki qurğuları terminləri və onların izahı. B.: “Mütərcim”, 2014.-136 s.

 560. Əliyev Hacı Baxşəli Əli oğlu. Qəzəllər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-172 s.

 561. Əliyev Heydər. Deyilən söz yadigardır. B.: “Azərbaycan Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi”, 2018.-32 s.

 562. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir . Kitab.54. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 563. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K.-70. B.: “Azərnəşr”, 2018.-390 s.

 564. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K.-71. B.: “Azərnəşr”, 2018.-407 s.

 565. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. İyul 2012-sentyabr 2012. K. 52. B.: “Azərnəşr”, 2017.-398 s.

 566. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Sentyabr 2012-Oktyabr 2012. K. 53. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 567. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012-Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 568. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 49. Noyabr 2011-Fevral 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 569. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 48. Sentyabr 2011.-Oktyabr 2011. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 570. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. K. 57. May 2013 - İyul 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-391 s.

 571. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 63. May 2014 - İyul 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-407 s.

 572. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 64. İyul 2014 - Sentyabr 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-395 s.

 573. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 65. Sentyabr 2014 – Noyabr 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 574. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab 69. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 575. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.55. B.: “Azərnəşr”, 2018.-392s.

 576. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir. Kitab.56. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 577. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir.Kitab. 66. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 578. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir.Kitab. 67. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 579. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir.Kitab. 68. B.: “Azərnəşr”, 2018.-400 s.

 580. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 58. İyul 2013 - Sentyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-394 s.

 581. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 59. Sentyabr 2013 – Oktyabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 582. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 60. Oktyabr 2013 – Dekabr 2013. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 583. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 61. Dekabr 2013 – Aprel 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 584. Əliyev İlham. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. Kitab 62. Aprel 2014 – May 2014. B.: “Azərnəşr”, 2018.-399 s.

 585. Əliyev Məhərrəm. "Özünənəzarət sahəsi" anlayışı və onun konseptual modeli. B.: “ADPU”, 2017.-147 s.

 586. Əliyev Məhərrəm. Psixologiyanın əsasları (sxemlər). B.: “ADPU”, 2017.-145 s.

 587. Əliyev Məmməd. Bədii təfəkkürdə erkən Azərbaycançılıq düşüncəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-168 s.

 588. Əliyev Məmməd. Bir yay gecəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-72 s.

 589. Əliyev Namiq. Uğurun düsturu-brend. B.: “Mütərcim”, 2016.-160 s.

 590. Əliyev Nurulla. 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan hökümətinin fəaliyyətində hərbi-dəniz aspektləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-77 s.

 591. Əliyev Ramiz. Stress və bitkilərin adaptasiyası. B.: “Elm”, 2014.-344 s.

 592. Əliyev Sabit. Evə doğru uzun yol. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-198 s.

 593. Əliyev Sahib. Kölgəmlə söhbət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 594. Əliyev Şəfa. Azərbaycan iqtisadiyyatı. Sumqayıt.: “SDU”, 2018.-375 s.

 595. Əliyev Tərbiz. Aran iqtisadi rayonunda sahibkarlıq fəaliyyətinin təşkili: reallıqlar və innovativ inkişaf. B.: “Elm və bilik”, 2018.-224 s.

 596. Əliyev Tərbiz. Azərbaycanın kimya sənayesində sahibkarlıq mühitinin formalaşması və davamlı inkişafının başlıca istiqamətləri. B.: “Elm və bilik”, 2017.-100 s.

 597. Əliyev Ziyadxan. Boyalı gülüşlər. B.: “Oğuz Eli”, 2014.-424 s.

 598. Əliyev Ziyadxan.Rafael Abasov Rəngkarlıq. B.: 2017.-221 s.

 599. Əliyeva Fərəh. Üzeyir Hacıbəyli-şəxsiyyət və cəmiyyət. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-365 s.

 600. Əliyeva Lətifə. Şəhidliyə aparan sevgi. B.: “Araz”, 2018.-249 s.

 601. Əliyeva Lətifəxanım. “Rast”-yaxın və orta şərq xalqlarının musiqi irsində. B.: “Səda”, 2012.-123 s.

 602. Əliyeva Lətifəxanım. İslam ənənəsi və Azərbaycan musiqisi. B.: “Səda”, 2011.-123 s.

 603. Əliyeva Mehriban. Mehriban Əliyeva: dini və etnik dözümlülük bizim sərvətimizdir. B.: “DQİDK”, 2017.-331 s.

 604. Əliyeva Nigar. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların ailədə tərbiyəsi.. B.: “ADPU”, 2018.-134 s.

 605. Əliyeva Sevinc. Masallının ilk əməkdar müəllimi Nəzirməmməd Bəşir oğlu Məmmədəliyev-120. B.: “Red N Line”, 2017.-319 s.

 606. Əliyeva Sədaqət. Azərbaycan mədəniyyətində qadın fenomeni. B.: “Gənclik”, 2017.-276 s.

 607. Əliyeva Sima. Kür-Araz ovalığında təbii-dağıdıcı hadisələrin məskunlaşmaya təsiri. B.: “Avropa”, 2018.-214 s.

 608. Əliyeva Yetər. Bakalavr səviyyəsində tədris olunan "Statistika" fənni üzrə mühazirələr konspekti. B.: 2015.-240 s.

 609. Əliyeva-Kəngərli A. Kitabxana etikası və kitabxanaşünaslığın linqvo-konseptual məsələləri. B.: “Proqres”, 2018.-215 s.

 610. Əlizadə Məmməd. Tarixin qızıl səhifələri. B.: “Təhsil”, 2017.-288 s.

 611. Əlizadə Mətləb. Microsoft office 2013. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-448 s.

 612. ƏlizadəYusif.Bu dağların sərt üzü. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 613. Əmək bazarı 2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-168 s.

 614. Əmək pensiyaları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu (7 fevral 2006-cı il, № 54-IIQ). B.: “Qanun”, 2018.-63 s.

 615. Əməkdar elm xadimi, professor Məhərrəm Qasımlının ömür yolu və elmi-ədəbi biblioqrafiyası. B.: “Uğur”, 2018.-112 s.

 616. Əməyin mühafizəsi. B.: “UniPrint”, 2009.-247 s.

 617. Əməyin təhlükəsizliyi tələbləri-risklər, fərdi mühafizə vasitələri və işarələr. B.: 2014.-89 s.

 618. Əmini İbrahim.Nəfsin saflaşdırılması. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-342 s

 619. Əminov Naib. Aegilops L. və Triticum L. cinsləri arasında qarşılıqlı genetik münasibətlər. B.: “Elm”, 2012.-480 s.

 620. Əmiraslanov Ə. Dayaq-hərəkət orqanları şişlərində neoplastik angiogenez. B.: “Elm”, 2017.-529 s.

 621. Əmirov Cəmşid. Qara volqa. B.: “Qanun”, 2017.-410 s.

 622. Əmirov Cəmşid. Şəhər yatarkən. B.: “Qanun”, 2017.-264 s.

 623. Əmirov Fikrət. Azərbaycan kapriççiosu. Həyat səhifələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-172 s.

 624. Əmirov Fikrət. Böyük Vətən müharibəsi qəhrəmanlarının əziz xatirəsinə poema-rekviem. Azərbaycan simfonik süitası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 625. Əmirov Fikrət. Gürcüstan. Rustaveli. Xor və simfonik orkestr üçün kantata. Simfonik portretlər. Vokal-simfonik poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-220 s.

 626. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-204 s.

 627. Əmirov Fikrət. Min bir gecə. İkipərdəli balet. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-228 s.

 628. Əmirov Fikrət. Nəsimi haqqında dastan-faciəvi musiqi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-164 s.

 629. Əmirov Fikrət. Saçlı. Xor və simfonik orkestr üçün. Xəzəri fəth edənlər. Xor və simfonik orkestr üçün poema. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-60 s.

 630. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. I pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-257 s.

 631. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. II pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-148 s.

 632. Əmirov Fikrət. Sevil. Üçpərdəli opera. III pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-132 s.

 633. Əmirov Fikrət. Simfonik rəqslər. Uşaq lövhələri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-113 s.

 634. Əmirov Fikrət. Şur simfonik muğamı. Kürd ovşarı simfonik muğamı. Gülüstan-Bayatı-Şiraz simfonik muğamı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-244 s.

 635. Əmirov Fikrət. Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf. Asəf Zeynallının xatirəsinə elegiya. Nizaminin xatirəsinə simfoniya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-105 s.

 636. Əmirov Fikrət. Violino, fortepianob və orkestr üçün ikili konsert. Fortepiano və orkestr üçün-ərəb mövzuları əsasında konsert. Fortepiano və xalq çalğı alətləri orkestri üçün konsert. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-353 s.

 637. Əmrahov Mais. Azərbaycan tarixi (1939-1945-ci illər) B.: “ADPU”, 2018.-440 s.

 638. Ərdəbili Asim. Qanlı səhər. B.: “Ecoprint”,2017.-87 s.

 639. Ərəbçə müəllimsiz (Azərbaycanca-ərəbcə transkripsiyalı danışıq kitabı) B.: “Ulu”, 2018.-310 s.

 640. Ərəbov Nazim. Bahara dön...B.: “Mütərcim”, 2018.-51 s.

 641. Ərşadqızı Arzu. Kəpənək ömrünə sığan xəyallar. B.: “Şuşa”, 2017.-136 s.

 642. Əsədli Minəxanım. Yusif Ziya Talıbzadənin ictimai baxışları və fəaliyyəti. B.: “Avropa”, 2014.-102 s.

 643. Əsədov Mübariz. Orta məktəbin riyaziyyat kursunda məsələ həlli təliminin nəzəri və metodik problemləri (V-IX siniflər üçün). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-383 s.

 644. Əsədov Vaqif. Azərbaycanın küp qəbirləri. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-236 s.

 645. Əsədov Zakir. Georgi Şaroyev fenomeni. B.: “Gənclik”, 2018.-118 s.

 646. Əsədov Qərib. Fuad dünyası. B.: “Mütərcim”, 2018.-216 s.

 647. Əsədov Mübariz. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları. I hissə. B.: “ADPU”, 2018.-240 s.

 648. Əsədova Aliyə. Payız nəfəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-118 s.

 649. Əsədova Minaxanım. Bərpa və konservasiya. 1 hissə. B.: “İN-2017”, 2017.-168 s.

 650. Əsədova Minaxanım. Memorial muzeylərin fəaliyyəti. B.: “İN-2017”, 2017.-97 s.

 651. Əsədova Minaxanım. Mədəniyyət və qloballaşma. B.: “İN-2017”, 2017.-68 s.

 652. Əsədova Minaxanım.Mədəniyyət tarixinə dair tədqiqatlar. B.: “İN-2017”, 2017.-153 s.

 653. Əsədova Nailə. Mənəvi-estetik dəyərlər mahiyyəti, tarixi və bu günü. B.: “QHT”, 2017.-160 s.

 654. Əsgər Əfzələddin. Azərbaycan sehrli nağıllarında qəhrəman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-116 s.

 655. Əsgərov Bəxşeyiş. Cinayət işləri üzrə sübutetmədə əməliyyat-axtarış informasiyasından istifadənin problemləri. B.: “Digesta”, 2018.-320 s.

 656. Əsgərov Fərhad. Vicdan və nəfs. B.: “MM-S”, 2018.-95 s.

 657. Əsgərov Hüseyn. Qədim Oğuz yurdu. Gözəldərə kəndi (Aznvacor). B.: “Mütərcim”, 2018.-368 s.

 658. Əsgərova Mehriban. Siyasi və iqtisadi coğrafiya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-231 s.

 659. Əsgərova Reyhan. Pul-kredit tənzimlənməsinin nəzəri və praktiki aspektləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-280 s.

 660. Əsgərova, Sədaqət Hatəm qızı. Qadın tənqidi realizm güzgüsündə. Bakı :Mütərcim,2018.-168 səh.

 661. Əsrarəngiz Misir nağılları. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2017.-128 s.

 662. Əvəz Müəllim. Ömür yolları. B.: “Təknur”, 2018.-207 s.

 663. Əvəz Müəllim. Yaşadığım Azərbaycan tarixi. B.: 2018.-83 s.

 664. Əylisli Əkrəm. Safsar. B.: “Qanun”, 2018.-96 s.

 665. Əyyub Şəmil oğlu Məmmədov Biblioqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-71 s.

 666. Əyyuboğlu Tahir. Bəşər və dünya. B.: “Red N Line”, 2017.-102 s.

 667. Əzimova Aygün. Müstəqillik dövrü Azərbaycan bədii publisistikası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 668. Əziz Fəxrəddin. Mən belə istəmirdim. Mingəçevir.: Poliqrafiya Müəssisəsi”, 2017.-225 s.

 669. Əziz Fəxrəddin. Mən məhəbbət şairiyəm. B.: “Təhsil”, 2016.-181 s.

 670. Əziz Fəxrəddin. Məni yada salacaqsan. B.: “Min bir mahni”, 2018.-132 s.

 671. Əzizbəyli Arif. Analaya bilmədiyim dünya. B.: “Heroqlif”, 2018.-216 s.

 672. Əzizbəyli Arif. Qəlbimdə dünyanın dərdi gecələr. B.: “Səda”, 2018.-231 s.

 673. Əzizxan Tanrıverdi-60. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-206 s.

 674. Əzizova Kəmalə. Aqrar iqtisadiyyat. Sumqayıt.: “SDU”, 2017.-211 s.

 675. Faulz Con. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-520 s.

 676. Fazil Şahin. Dördüncü divan. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-871 s.

 677. Fazil Şahin. İran səfərnamələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-814 s.

 678. Fazil Şahin. Üçüncü divan. B.: “Təknur”, 2008.-1381 s.

 679. Fazil Şahin. Yaponiya səfərnaməsi. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-230 s.

 680. Fermerlər əkinçilikdə nəyi bilməlidirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-320 s.

 681. Feyziyev Cavanşir. Türk dövlətçiliyi tarixi. K. 3. B.: “Mütərcim”, 2017.-326 s.

 682. Feyziyev Cavanşir. Türk dünyasının tarixi şəxsiyyətləri. K. 5. B.: “Mütərcim”, 2017.-335 s.

 683. Feyziyev Cavanşir. Türk xalqları. K. 2. B.: “Mütərcim”, 2017.-327 s.

 684. Feyziyev Cavanşir. Türk sivilizasiyasının təməl dəyərləri. K. 1. B.: “Mütərcim”, 2017.-279 s.

 685. Feyziyev Cavanşir. Türkşünaslıq. K.4. B.: “Mütərcim”, 2017.-327 s.

 686. Feyziyev Cavanşir. Didaktika. B.: “Mütərcim”, 2011.-624 s.

 687. Feyzüllahzadə Hacı Şıxəli. Təzkirətül-Övliya. B.: “Ecoprint”, 2018.-51 s.

 688. Fəda Vaqif. Bir həsrət dinəcək. B.: “MBM”, 2013.-79 s.

 689. Fəxri Zakir. Şeirlər. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-199 s.

 690. Fərəcov Əliqulu. Ordubad. B.: “Qapp-Poliqraf”. 2005.-156 s.

 691. Fərhadov, Əli. Şimali Azərbaycanda islam maarifçiliyi hərəkatı. B.: “AFPoliqrAF”, 2017.-304 s.

 692. Fərzəliyev Çingiz. Yapon incəsənəti Azərbaycan Milli İncəsənət Muzeyinin kolleksiyasından. B.: 2018.-104 s.

 693. Fərziyeva Səadət. Azərbaycan xalq mahnılarının səs və fortepiano üçün işləmələri. B.: “Mütərcim”, 2017.-134 s.

 694. Fətəliyev Hasil. Meyvə-giləmeyvə şərablarının texnologiyası. B.: “Ecoprint”, 2018.-311 s.

 695. Fətəliyev Məmməd. Türkiyə məsələsi və böyük dövlətlər beynəlxalq konfranslarda; Sevr müqaviləsi. B.: “Sabah”, 2017.-157 s.

 696. Fəttah Mirzeynal. Sizinləyəm mən... B.: “Star ofset”, 2010.-207 s.

 697. Fətullayev-Fiqarov Şamil. Qacarlar dövründə İranda şəhərsalma və memarlığın inkişafı. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-356 s.

 698. Fəzanın cazibəsi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-504 s.

 699. Fikrətqızı Elmira. Türk xalqları ədəbiyyatında vücudnamələr C. 2. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-315 s.

 700. Flober Qustav.Madam Bovari. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-392 s.

 701. Folkner Uilyam. Avqust işığı. B.: “Qanun”, 2018.-463 s.

 702. Folkner Uilyam. Ayı. B.: “Qanun”, 2018.-174 s.

 703. Fuad, Esmira. Məhəmmədhüseyn Şəhriyar. Biblioqrafiya. B.: “AfpoliqrAF”, 2017.-480 s.

 704. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-711 s.

 705. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-807 s.

 706. Füzuli Məhəmməd. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-490 s.

 707. Geokimya terminlərinin izahlı lüğəti. Şəki.: “Kaskad”, 2017.-230 s.

 708. Gerşenzon Mixail Abramoviç. Robin Hood. B.: “Qanun”, 2018.-168 s.

 709. Gəl bizim yerlərə. B.: “Mütərcim”, 2017.-135 s.

 710. Gəncəvi Nizami. Xosrov və Şirin. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-433 s.

 711. Gəncəvi Nizami. Sirlər xəzinəsi. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-264 s.

 712. Gəncəvi Nizami. Yeddi gözəl. B.: “Qanun”, 2017.-267 s.

 713. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 1-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-780 s.

 714. Gəncəvi Nizami.Əsərləri. 2 cilddə. 2-ci cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-764 s.

 715. Giddens Entoni. Əlimizdən çıxan dünya. B.: “Qanun”, 2017.-160 s.

 716. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-292 s.

 717. Gömrük işinin təşkili və idarə edilməsi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-290 s.

 718. Görkəmli Azərbaycan folklorşünası Məmmədhüseyn Təhmasib mövzusunda Elmi Konfransın materialları. Bakı şəhəri, 05 oktyabr 2017-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-344 s.

 719. Görkəmli tarixçi-alim s. Aşurbəylinin anadan olmasının 110 illik yubileyinə həsr olunmuş "Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu" VI Respublika elmi konfransının materialları. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-310 s.

 720. Görkəmli yazıçı, ədəbiyyatşünas alim və pedaqoq Mir Cəlalın 110 illiyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları 01 may 2018-ci il. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-383 s.

 721. Göyərçin. Dünya iradə və təsəvvür kimi. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-244 s.

 722. Göyərçin. Düşüncənin torpağına yağış yağır. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-130 s.

 723. Göyərçin. İdrakı vəcd nədir. B : “Elm və təhsil”, 2015.-112 səh.

 724. Göyərçin. Post insan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-268 s.

 725. Göyərçin. Yanvar qərənfil rəngdədir. B.: “Elm və təhsil”, 2015.- 112 səh.

 726. Göyyallı Xeybər. İnsan ehkamı. B.: “Avropa”, 2017.-261 s.

 727. Gözəlova Nigar. XVIII əsrin 30-40-cı illərində Nadir Şah Əfşarın Bağdad yürüşləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-152 s.

 728. Gözəlova Nigar.Azərbaycanın türk-müsəlman əhalisinin soyqırımı Britaniya kitabxanasının arxiv sənədlərində(1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-74 s.

 729. Gülalıyev Mayıs. Xarici iqtisadi fəaliyyət: tənzimləmə ilə liberallığın tarazlığı. B.: “Elm və bilik”, 2016.-363 s.

 730. Günəş Adəm. Uşaq nəyi, niyə edir?. B.: “TEAS Press”, 2017.-206 s.

 731. Gürcü nəsri antologiyası. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-397 s.

 732. Gürpınar Hüseyn Rəhmi. Quyruqlu ulduz altında izdivac. B.: “TEAS-Press”, 2017.-160 s.

 733. Hacı Bayram. Hidayət yolu. B.: “ELM”, 2018.-135 s.

 734. Hacı Bəhmən. Canım vətəndi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-111 s.

 735. Hacı Əli. Yerimi yanında salmışam, Allah! B.: “Qanun”, 2018.-295 s.

 736. Hacı Məcdun. Qurani-Kərimdən kəlamlar və tövsiyələr. B.: “Yazıçı”, 2013.-275 s.

 737. Hacı Siracəddin. Fatihə surəsinin anlamı. B.: 2018.-151 s.

 738. Hacıbəyli Azər.Vətən daşı. B.: “MBM”, 2015.-64 s.

 739. Hacıbəyli Ceyhun. Seçilmiş əsərləri Kitablar seriyası. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası. B.: “Elm”, 2017.-367 s.

 740. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 3-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-237 s.

 741. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu Partitura. 4-cü pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-283 s.

 742. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 2-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-245 s.

 743. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. 5-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-173 s.

 744. Hacıbəyli Üzeyir. Koroğlu. Koroğlu Partitura. I-ci pərdə. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-278 s.

 745. Hacıheydərli Namiq.Canlı əfsanə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-96 s.

 746. Hacıheydərli, Namiq. Əski türk soylarından biri- Kolanılar. B.: 2017.-59 s.

 747. Hacıxanım Aida. Məqam. B.: 2018.-488 s.

 748. Hacıoğlu Mülkədar.Həzrət Əlinin duası, ümmətin fəqihi, İmam Ə`zəm Əbu Hənifə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-304 s.

 749. Hacıyev Fazil. Müasir şəraitdə milli iqtisadiyyatın təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-523 s.

 750. Hacıyev A. N. Multikulturalizmə giriş. B.: “Mütərcim”, 2018.- 372 səh.

 751. Hacıyev Bəhmən. Mühəndisi-geoloji tədqiatlar. B.: “ADNSU”, 2018.-139 s.

 752. Hacıyev İmaş. Ömrün poeziyası. B.: “Zərdabi”, 2018.-104 s.

 753. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan Azərbaycanın dövlətçilik tarixində. B.: “Elm”, 2018.-372 s.

 754. Hacıyev İsmayıl. Naxçıvan tarixinə dair qaynaqlar. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-240 s.

 755. Hacıyev Nadir. Muğanın Saatlı bölgəsinin məktəblərinin tarixi. B.: “Avropa”, 2013.-244 s.

 756. Hacıyev Nadir. Saatlı inkişaf yollarında. B.: 2012.-272 s.

 757. Hacıyev Nadir. Yarım əsrdən çox bir ailədə. B.: “Avropa”, 2018.-187 s.

 758. Hacıyev Təbriz. 60 saniyədə insanı tanıma sənəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-153 s.

 759. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri I cild. (II hissə). B.: “Elm”, 2017.-446 s.

 760. Hacıyev Tofiq. Seçilmiş əsərləri II cild. B.: “Elm”, 2017.-488 s.

 761. Hacıyev Tofiq. Üzeyir Hacıbəylinin bədii dili. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-278 s.

 762. Hacıyev, Asəf. Dərbənd XIX-XX əsrin əvvəllərində. B.: “Turxan”, 2017.-244 s.

 763. Hacıyeva Nərgiz. Azərbaycan dilinin paronimlər lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-278 s.

 764. Hacıyeva Arzu. Azərbaycan mütəfəkkirləri zamanın kontekstində: hermenevtik təcrübələr. B.: “Elm və təhsil”. 2017.-308 s.

 765. Hacıyeva Qalibə. Naxçıvan, Güney Azərbaycan və Şərqi Anadolu şivələrinin morfoloji xüsusiyyətləri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-216 s.

 766. Hacıyeva Lalə. Azərbaycanın rusdilli dövri mətbuatının tarixindən (1871-1918). B.: “Elm və təhsil”, 2017.-391 s.

 767. Hacıyeva Nərgiz. Azərbaycan dilində antroponimlərin üslubi xüsusiyyətləri. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-176 s.

 768. Haçadağlı Bahəddin. Haçadağdan əsən yellər. B.: “UniPrint”, 2009.-279 s.

 769. Haçadağlı Bahəddin. Haqqa bağlıyam. B.: “Ünsiyyət”, 2011.-268 s.

 770. Haçadağlı Bahəddin. Ürək, sənə qurban olum. B.: “Print-S”, 2017.-200 s.

 771. Haçadağlı Bahəddin. Vətən torpağında bitmişəm. B.: “Print-S”, 2007.-236 s.

 772. Haçadağlı Bahəddin. Yaşadacaq sözlərim mənim. B.: “Ünsiyyət” , 2013.-272 səh.

 773. Haçinson Osman. İlk oruc. B.: “İdrak”, 2017.-16 s.

 774. Haqq Ramilə. Mənə ürəyindən bir ovuc qar ver. B.: “Nərgiz”, 2017.-160 s.

 775. Haqverdi Oruc.Uca dağlar zirvəsiyəm. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-300 s.

 776. Haqverdiyev Telman. Gecikmiş qayğı. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-142 s.

 777. Haqverdiyev Vüqar. Qarınqulu ayı balası. B.: 2018.-15 səh.

 778. Haqverdiyev Vüqar. Qızıl balıq. B.: 2018.-16 səh.

 779. Hamlet Qurbanəli oğlu Aslanov biblioqrafiya. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-128 s.

 780. Hey Luiza. Sən həyatını yaxşılaşdıra bilərsən. B.: “TEAS Press”, 2017.- 224 s.

 781. Heydər Əliyev (Əliyev Heydər Əlirza oğlu): biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-678 s.

 782. Heydər Əliyev irsinin kitabxanalarda təbliği. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-53 s.

 783. Heydər Əliyev və Azərbaycan tarixi. II hissə.B.: “Elm və təhsil”, 2017.-264 s.

 784. Heydəroğlu Murad. Qeyrətnamə C. 5. B.: “Maarif”, 2018.-303 s.

 785. Heydərov Namiq. Yol mədəniyyəti-həyatınızın qarantıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-119 s.

 786. Heyq Mett. Sağ qalmaq üçün səbələr. B.: “TEAS Press”, 2018.-242 s.

 787. Heynstok Elizabet. Evdə Montessori təlimi. B.: “Teass Press”, 2017.-124 s.

 788. Həbibbəyli İsa. Duzdağ mozaikası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-307 s.

 789. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 2. Həzrət Əmirəlmöminin İmam Əli (əleyhissəlam) II cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-328 s.

 790. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 3. Həzrət xanım Fatimeyi-Zəhra (salamullahi əleyha) III cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-304 s.

 791. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 4. Babəl-Həvaic Həzrət İmam Həsən Müctəba (əleyhissəlam) IV cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 792. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 5. Şəhidlər ağası Həzrət İmam Hüseyn (əleyhissəlam) V cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-326 s.

 793. Həkim Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 6. Həzrət İmam Zeynülabidin (əleyhissəlam) VI cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-328 s.

 794. Həkim, Seyid Munzir. Hidayət çıraqları 7. Həzrət İmam Muhəmməd Baqir (əleyhissəlam) VII cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-328 s.

 795. Həmidov Miryəhya. Həzovi kəndinə ziyarət. B.: “MSV NƏŞR”, 2018.-148 s.

 796. Həmzəyev Mahir. "Kitabi-Dədə Qorqud" dastanları baltik xalqlarının dillərində. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-115 s.

 797. Hər kəs üçün yaxşı Arif Əmrahoğlu. B.: “Xan”, 2016.-328 s.

 798. Hər şeydən bir az. I kitab. B.: 2010.-252 s.

 799. Hər şeydən bir az. II kitab. B.: 2010.-216 s.

 800. Hər şeydən bir az. III kitab. B.: 2011.-216 s.

 801. Həsən Haqverdiyev-100. B.: 2017.-88 s.

 802. Həsənqızı Almaz. Müasir Azərbaycan ədəbi dilindən praktikum. B.: “Nurlar”, 2018.-231 s.

 803. Həsənli Sona. Cümhuriyyət və hüquqi dövlət quruculuğu (1918-2018). B.: “Azərbaycan”, 2018.-407 s.

 804. Həsənli Ağacəfər. Ağ külək. B.: “ELM”, 2018.-186 s.

 805. Həsənli Ağacəfər. Vətən daşı olmayandan.. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-376 s.

 806. Həsənli Sona. Dili bir, dini bir, könlü bir qardaşlar. B.: “Azərbaycan”, 2018.-304 s.

 807. Həsənli Valeh. Mərcan gözlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-239 s.

 808. Həsənli, Cəmil Poladxan oğlu. Azərbaycanda Sovet liberalizmi hakimiyyət. ziyalılar. xalq.(1959-1969). B.: “Qanun”, 2018.-760 s.

 809. Həsənoğlu Talıb. Dünya, məni əyləndirmə, düşündür. B.: “Gənclik”, 2018.-231 s.

 810. Həsənov Əkrəm. İslamın elmə verdiyi dəyər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-94 s.

 811. Həsənov Fazil. Həndəsə. B.: “Mars-Print”, 2015.-208 s.

 812. Həsənov Fazil. Məntiq üzrə praktik vəsait. B.: “Mars-Print”, 2018.-582 s.

 813. Həsənov Həsən. Bakı Qız qalası. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 814. Həsənov Həsən. Bakı tanrıçılıq kompleksi. B.: “TEAS Press”, 2017.-316 s.

 815. Həsənov Həsən. Makedoniyalı İsgəndər və Atropat. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 816. Həsənov Qafar. Ümumi fizika kursu. B.: “UniPrint”, 2015.-531 s.

 817. Həsənov Şahin. Avtomobil yollarına dair terminlər lüğəti. B.: “Oscar”, 2017.-614 s.

 818. Həsənova Cəmilə. Bülbül. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 819. Həsənova Lalə. Çağdaş ədəbi paradiqma: icmallar, məqalələr, düşüncələr. B.: “Avropa”, 2018.-274 s.

 820. Həsənova Şəhla. Hacı Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 821. Həsənova Şəhla. Lütfiyar İmanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-102 s.

 822. Həsənova Şəhla.Əhsən Dadaşov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 823. Həsənova Şəlalə. İqtisadi fəaliyyət sahəsində olan cinayətlər. B.: “Avropa”, 2017.-229 s.

 824. Həsənova, Gülnaz. Bitki mənşəli ərzaq məhsullarının ekspertizası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-151 s.

 825. Həsənzadə Nəriman. Nuru Paşa. B.: “Oğuz eli”, 2010.-103 s.

 826. Həsənzadə, Nəriman Əliməmməd oğlu. Fikir eləmə. B.: “Mütərcim”, 2018.- 168 səh.

 827. Həşimli Hüseyn. Bir tərcümənin taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-80 s.

 828. Həyat düşüncələri. B.: “Təhsil”, 2017.-192 s.

 829. Həyatın rəngləri (Çağdaş Türkiyə yazarlarının hekayələri) B.: “Mütərcim”, 2018.-200 s.

 830. Hicran Fəridə.Yunus Əmrə vəfolklor. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-243 s.

 831. Hidayət çıraqları 1. Sonuncu peyğəmbər Həzrət Muhəmməd Əl-Mustafa (səlləllahu-əleyhi və alihi və səlləm) I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-376 s.

 832. Hobbes Thomas. Leviathan. B.: “Qanun”, 2017.- 416 s.

 833. Holl Maykl. NLP: təhtəlşüura və davranışa gizli təsirin qızıl sirləri. B.: “Qanun”, 2018.-408 s.

 834. Horn Şifra. Dörd ana. B.: “Alatoran”, 2015.-264 s.

 835. Horovlu Şövkət Zərin. Sənsiz ağlayan nəğmə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 836. Humanist pedaqogikanın aktual məsələləri. B.: “ADPU”, 2018.-141 s.

 837. Hüqo Viktor Mari. Ölüm məhbusunun son günü. B.: “Qanun”, 2018.- 143 s.

 838. Hümmət Rafiq. Rüzgara oxunan söz. Tbilisi.: “Universal”, 2017.-388 s.

 839. Hümmətov Əşrəf. Müstəqilliyimiz və uğurlarımız. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-287 s.

 840. Hümmətov Əşrəf. Naxçıvanın Zeynəddin kəndi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-384 s.

 841. Hüseyn Cavid yaradıcılığında ideallar və müasir dövr (Hüseyn Cavid-135). Beynəlxalq elmi konfransın materialları. B.: “Elm və təhsil”,2017.-151 s.

 842. Hüseyn Cavid-135. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 843. Hüseyn Fərid. Bir də heç vaxt. B.: “Parlaq imzalar”, 2016.-152 s.

 844. Hüseyn Tofiq.Yoldaş, səni kim apardı. B.: “Mütərcim”, 2018.-172 s.

 845. Hüseynoğlu Sərvaz. Keçəçi oğlu Məhəmməd. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 846. Hüseynoğlu Sərvaz. Məşədi Məmməd Fərzəliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-117 s.

 847. Hüseynoğlu Sərvaz. Möhsün Sənani. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-143 s.

 848. Hüseynoğlu Sərvaz. Segah İslam (İslam Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-135 s.

 849. Hüseynoğlu Sərvaz. Sidqi Ruhulla. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-110 s.

 850. Hüseynoğlu Sərvaz. Şəkili Ələsgər (Ələsgər Abdullayev). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-126 s.

 851. Hüseynoğlu Sərvaz. Ülvi Rəcəb. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 852. Hüseynov Ələddin. Qraflar nəzəriyyəsi. B.: “MBM”, 2018.-234 s.

 853. Hüseynov Cümşüd. Ürəklərdə yaşamağa tələsin. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-567 s.

 854. Hüseynov E. M. İstehlakçı biliklərinin əsasları. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2003.-100 s.

 855. Hüseynov Həsən. Görkəmli cərrah, sadə insan. B.: “CBS”, 2007.-223 s.

 856. Hüseynov Hüseyn. Sosial təminat: nəzəriyyə və praktika. B.: “Ləman”, 2018.-323 s.

 857. Hüseynov Məhərrəm. Əzizxan. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-60 s.

 858. Hüseynov Nizami. Çağlayan bulaq. B.: “Borçalı”, 2017.-112 s.

 859. Hüseynov Ramid. Politologiya. B. : 3 saylı Bakı Mətbəəsi, 2017.- 278 s.

 860. Hüseynov Ramiz. Qızıl ömrün əlvan sətirləri. b.: “Heroqlif”, 2018.-262 s.

 861. Hüseynov Vəkil. Toxuculuq materiallarının texnologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-211 s.

 862. Hüseynov Yunis. Qarabağ. B.: “Afpoliqraf”, 2018.-334 s.

 863. Hüseynov Yusif. Mollanəsrəddinçilərin dünyagörüşünün sosial-fəlsəfi təhlili: müasir yanaşma. B.: “Əcəmi”, 2017.-279 s.

 864. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri. I cild. B.: “ADPU”, 2018.-430 s.

 865. Hüseynova Həcər. Mir Cəlalın bədii əsərlərinin linqvopoetik xüsusiyyətləri C. 2. B.: “ADPU”, 2018.-383 s.

 866. Hüseynova Həcər.Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi. Mir Cəlalın bədii əsərləri əsasında. B.: “ADPU”,2016.-232 s.

 867. Hüseynova Mahirə. XIX-XX əsrlər Azərbaycan aşıq və el şairlərinin əsərlərinin linqvistik təhlili. B.: “Avropa”, 2018.-420 s.

 868. Hüseynova Mahirə. Müasir Azərbaycan dili: aşıq və el şairlərinin yaradıcılığının dil və üslub xüsusiyyətləri. (Dərələyəz mahalı üzrə) B.: “Avropa”, 2018.-424 s.

 869. Hüseynova Mahirə. Üslubi morfologiya. B.: “ADPU”, 2018.-167 s.

 870. Hüseynova N.T. Xüsusi pedaqogikanın müasir problemləri. B.: “ADPU”, 2018.-230 s.

 871. Hüseynova Nailə. Loqopediya. B.: “ADPU”, 2018.-298 s.

 872. Hüseynova Sevil. Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-173 s.

 873. Hüseynova, İradə. Tarix. Zaman. Düşüncələr. Çoxcildli əsər. I cild. (1981-2002) B.: “Elm və təhsil”, 2016.-512 s.

 874. Hüseynzadə Hacı Mir. Öncəqala. Masallı.: 2013.-263 s.

 875. Hüseynzadə Rafiq. Bu günümdən sabahıma xatirə. B.: “Ecoprint”, 2018.-359 s.

 876. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 877. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. II cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 878. Hüseynzadə Tofiq. Xəyal cığırı. III cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-600 s.

 879. Xaçınçaylı Qələndər. Güllə işığında. B.: “Zəngəzurda”, 2018.-100 s.

 880. Xaçınçaylı Qələndər. Ömür mənalı keçəndə.. B.: “Şur”. 2016.-232 s.

 881. Xaqan Elşad. Nigarançılıq. B.: “Ecoprint”, 2018.-303 s.

 882. Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-835 s.

 883. Xalidoğlu Samir. I Dünya müharibəsi illərində Azərbaycan mətbuatı (1914-may 1918) B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 884. Xalıqov Maarif. Ömrün ağlı-qaralı zolaqları. B.: “Təknur”, 2018.-128 s.

 885. Xalıqzadə Fəttah. Üzeyir Hacıbəyli və folklor. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-274 s.

 886. Xalistürk Babək. Tanrıdan kəm sevinc payım. B.: “Ecoprint”, 2017.-159 s.

 887. Xalqın tarixi seçimi. B.: “Zərdabi”, 2018.-336 s.

 888. Xammal və qida məhsullarının keyfiyyətinə texniki-kimyəvi nəzarət fənnindən praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2016.-300 s.

 889. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi fənnindən praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-148 s.

 890. Xanlar Əlibala. Bir gün anlarsan ki,... B.: “MBM”, 2014.-51 s.

 891. Xanlarzadə İsmayıl. Həsrətin ortaq məxrəci. B.: “Renessans-A”, 2017.-73 s.

 892. Xarici internet və sosial mediada Azərbaycan həqiqətlərinin yayılması günün tələbidir. B.: “QHT Nəşriyyatı”, 2017.-23 s.

 893. Xələfli Əli Rza. Bir ayrılıq odu var... B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-303 s.

 894. Xələfli Əli Rza. Qiyamətdən bir gün əvvəl. B.: “Nərgiz”, 2017.-192 s.

 895. Xələfli Əli Rza. Od. B.: “Nərgiz”, 2012.-320 s.

 896. Xəlil Ağaverdi Sərxan oğlu. Oğuz eposunun ritual əsasları. Bakı :Elm və təhsil,2016.-288 səh.

 897. Xəlil Zahid. Göyqurşağı. B.: “TEAS Press”, 2018.-258 s.

 898. Xəlil Zahid. Kralın kreslosu. B.: “TEAS Press”, 2018.-300 s.

 899. Xəlilqızı Sevinc Ağa. Məryəm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-411 s.

 900. Xəlilli Şahin. Ceyms Oldriç və Azərbaycanb.: 2018.-295 s.

 901. Xəlilov Buludxan. Azərbaycan ədəbiyyatında erməni xisləti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 902. Xəlilov Buludxan. Molla Pənah Vaqif: özü və tarixin sözü. B.: “Adiloğlu”, 2018.-95 s.

 903. Xəlilov Elmar. Azərbaycan sultanlıqları. Sumqayıt.: 2018.-144 s.

 904. Xəlilov Fərman. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi: Seyid Səbri. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-264 s.

 905. Xəlilov Toğrul. Gəmiqaya ətrafında arxeoloji tədqiqatlar. Naxçıvan: “Əcəmi”, 2018.-120 s.

 906. Xəlilov Zafiq. Beynəlxalq hava hüququnda "Hava azadlıqları" B.: 2018.-344 s.

 907. Xəlilova Təranə. Azərbaycanca, türkcə, ingiliscə izahlı inşaat terminləri lüğəti. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-360 s.

 908. Xəstə Qasımın dastanı. B.: “Uğur”, 2018.-104 s.

 909. Xətai Şah İsmayıl.Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-372 s.

 910. Xəyal Sona. Divan. B.: “MBM”, 2015.-343 s.

 911. Xəyal Sona. Dördlüklər. B.: “MBM”, 2013.-59 s.

 912. Xəyal Sona. Hacı Mail hikməti. B.: “MBM”, 2014.-67 s.

 913. Xəyal Sona. Həqiqət divanı. B.: “Ecoprint”, 2016.-71 s.

 914. Xəyal Sona. Həyatın yolları. B.: “MBM”, 2013.-107 s.

 915. Xəyal Sona. Musa Ələkbərli (yaradıcılığı əsasında). B.: “Zərdabi LTD”, 2015.-223 s.

 916. Xəzər dənizinin faunası (Balıqlar) B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 917. Xəzər Elxan. Ömrümüzün havası. B.: “Nurlan”, 2013.-112 s.

 918. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri. IV kitab. B.: “Elm”, 2017.-236 s.

 919. XX əsrin Norveç hekayələri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-392 s.

 920. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. B.: 2014.-120 s.

 921. XIX-XX əsr fransız musiqisində vokal və kamera-instrumental əsərlərin interpretasiya xüsusiyyətləri. B.: “ADPU”, 2017.-85 s.

 922. Xınalı Zəminə. Artilleriyanın Allahı. B.: “Orxan”, 2016.-136 s.

 923. Xınalı Zəminə. Qəhrəman Həzi. B.: “Təknur”, 2015.-124 s.

 924. Xınalı Zəminə. Ordu marşları Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin 100 illiyi münasibətilə. Bakı :Araz, 2018.- 120 s.

 925. Xınalı Zəminə. Şəhid pilotlar I hissə. Bakı :Araz, 2018.- 80 s.

 926. Xınalı Zəminə. Vətən torpağı. B.: “Şirvannəşr”, 2010.-72 s.

 927. Xocalı şahidləri danışır. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 928. Xomiç Nikolay. Sərdabənin sirri. B.: “Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-408 s.

 929. Xramçaylı Vəli. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. C. 1. B.: “Araz”, 2018.-267 s.

 930. Xudaverdiyeva Tahirə. Qanadı yanmış mələklər. B.: “Şur”, 2017.-256 s.

 931. Xudiyev Nizami. Azərbaycan ədəbi dili tarixi B.: “Elm və təhsil”, 2018.-630 s.

 932. Xudiyev Nizami. Seçilmiş əsərləri. Azərbaycan radio və televiziyası inkişaf yollarında. XIII cild. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-435 s.

 933. İbadulla Hacı Mir. Aşuraya gedən yol. B.: “Qamma Servis”, 2004.-172 s.

 934. İbadulla Hacı Mir. Unudulmaz günlər. B.: “Əbilov, Zeynalov və oğulları”, 2006.-185 s.

 935. İbn Rəcəb əl-Hənbəli. Elm və hikmət toplusu II cild. B.: “ADK”, 2018.-510 s.

 936. İbrahimi Firudin. Azərbaycan danışır... İftixarlı tariximizdən bir neçə parlaq səhifə (Azərbaycanın qədim tarixindən). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-115 s.

 937. İbrahimi Firudin. Sülh uğrunda (Paris Sülh Konfransı barədə qeydlər. 1946). B.: “Elm və təhsil”, 2018.-131 s.

 938. İbrahimli M.S. Kür hövzəsində qeyri-antiklinal neft-qaz tələləri. B.: “Elm”, 2018.-190 s.

 939. İbrahimoğlu Sabir. Bu sevda bitməz. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-240 s.

 940. İbrahimov Elçin. Türk xalqlarının ortaq əlifba, imla və ünsiyyət dili. B.: “Mütərcim”, 2017.-184 s.

 941. İbrahimov Firədun. Müstəqil iş (reproduktiv və produktiv) mühitinin tənzimlənməsinə yönələn tapşırıqlar. B.: “Mütərcim”, 2007.-316 s.

 942. İbrahimov Firədun. Orta ümumtəhsil məktəblərində riyazi təhsilin fəlsəfəsi, didaktikası, həyatakeçirilmə texnologiyası. B.: “Mütərcim”, 2018.-1376 s.

 943. İbrahimov Firədun. Ümumi pedaqogika. B.: “Mütərcim”, 2016.-864 s.

 944. İbrahimov Firədun. Ümumi pedaqogikadan mühazirələr. B.: “Mütərcim”, 2010.-544 s.

 945. İbrahimov Firədun. Ümumtəhsil məktəbi pedaqogikasından mühazirələr. B.: “Mütərcim”, 2015.-734 s.

 946. İbrahimov Səbuhi. Nemətullah Naxçıvani: XV əsrin görkəmli təsəvvüf və təfsir alimi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-104 s.

 947. İbrahimov Sənan. Yanlış intiqam. B.: “Ecoprint”, 2017.-287 s.

 948. İqtisadi informatika kursu üzrə laboratoriya işləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-211 s.

 949. İldırımoğlu Əli. Közərən sətirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-371 s.

 950. İlham Əliyev və müasir Azərbaycan-gənclərin gözü ilə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-336 s.

 951. İlhamoğlu Zaur. Bu həyat dediyin. B.: “Mütərcim”, 2018.-236 s.

 952. İllərin izi ilə (Professor Timuçin Əfəndiyev mətbuatda) B.: “Elm”, 2015.-732 s.

 953. İllik hesabat 2016 SOCAR. B.: 2016.-176 s.

 954. İllik hesabat 2017 Dövlət İmtahan Mərkəzinin 2017-ci il üzrə dövlət qulluğu sahəsində fəaliyyətinə dair hesabat. B.: 2018.-52 s.

 955. İlyas Atababa oğlu Babayev biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-143 s.

 956. İlyasoğlu Rauf. Əfsanəvi Dədə Şeyx. B.: “Ecoprint”, 2018.-116 s.

 957. İlyasov Müseyib. Müəllim peşəkarlığı və pedaqoji səriştəliliyin müasir problemləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-208 s.

 958. İmamverdiyev Nazim. Kiçik Qafqazın gec kaynozoy kolliziya vulkanizminin petrologiya və geokimyası. B.: “Ləman”, 2017.-320 s.

 959. İmanlı Mərziyə. Həccdə şəhadət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-112 s.

 960. İmanov Kamran. Azərbaycan Respublikasının universitetlərində əqli mülkiyyətin və elmi-tədqiqat fəaliyyətinin dəstəklənməsində Müəllif Hüquqları Agentliyinin rolu (İnnovasiyalı inkişaf və universitetlərdə (elmi müəssisələrdə) texnologiyaların kommersiyalaşması yolları) B.: 2016.-20 s.

 961. İmanov Kamran. Qlobal innovasiya indeksi və Azərbaycan. B.: 2016.-48 s.

 962. İmanov Nizam. Narahat ömür. B.: “Ecoprint”, 2017.-128 s.

 963. İmanova Sevda. Folklor və magiya. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-214 s.

 964. İmran Günel. Ömər. B.: “Qanun”, 2018.-112 s.

 965. İnformasiya cəmiyyətinin 100 əsas anlayışı. Bakı :,2008.-36 səh.

 966. İnformasiya təhlükəsizliyinin aktual problemləri- III Respublika elmi-praktiki seminarının əsərləri. Bakı, 08 dekabr 2017- ci il. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-131 s.

 967. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları fənninin timsalında seminar dərslərinin debat formasında keçirilmə üsulu. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-96 s.

 968. İngiliscə-Azərbaycanca [izahlı] kompüter terminləri lüğəti. B.: 2018.-535 s.

 969. İnkişaf-məqsədimizdir: çıxışlar, nitqlər, bəyanatlar, müsahibələr, məktublar, məruzələr, müraciətlər. K. 50. Fevral 2012 - Aprel 2012. B.: “Azərnəşr”, 2017.-399 s.

 970. İnsan hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin qaçqınlar, sığınacaq axtaranlar və vətəndaşlığı olmayan şəxslər ilə bağlı işlərə dair qərarlarının toplusu qərarlarının toplusu. B.: 2017.-136 s.

 971. İnsanlığa qarşı zorakılıq. B.: 2017.-40 s.

 972. İntiqam Nicat.Əsir sevgi. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 973. İnzibati icraat haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu (21 oktyabr 2005-ci il, № 1036). B.: “Qanun”, 2017.-51 s.

 974. İrəvan əyalətinin kameral təsviri. 1831-ci il. I cild. B.: “Turxan”, 2018.-328 s.

 975. İS(S)İ-2016: İqtisadiyyatın liberallıq-dirijistlik səviyyəsi. B.: “Elm və bilik”. 2017.-54 s.

 976. İsaxanlı Hamlet. Əlkimya: elm, sənət və mistika. B.: “Xəzər Universiteti”, 2018.-404 s.

 977. İsaq İnqilab. İndi elə təkəm ki. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-312 s.

 978. İsaqızı Tahirə. Bir udum sevgi. B.: “Təknur”, 2018.-363 s.

 979. İsaqoğlu Vaqif. İbrahim İsfahanlı. B.: “Şərq-Qərb”, b.: “Şərq-Qərb”, 2017.-103 s.

 980. İsaqoğlu Vaqif. "Sunami"dən... sunamiyə. B.: “Heroqlif”, 2018.-176 s.

 981. İsaqoğlu Vaqif. Ağababa Bünyadzadə. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 982. İsaqoğlu Vaqif. Əlli. B.: “Təknur”, 2009.-234 s.

 983. İsaqoğlu Vaqif. İsmayıl Osmanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-119 s.

 984. İsaqoğlu Vaqif. İşıq dolu ömür. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 985. İsaqoğlu Vaqif. Qurban Pirimov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-200 s.

 986. İsaqoğlu Vaqif. Nizami ucalığı. B.: “Heroqlif”, 2018.-111 s.

 987. İsaqoğlu Vaqif. Şuşanı özündə gəzdirən adam. B.: “Heroqlif”, 2018.-72 s.

 988. İsaqoğlu Vaqif. Talıb dünyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-144 s.

 989. İsam əl-Bəşir. İslam mədəniyyətinin xüsusiyyətləri: mötədilik. B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2009.-29 s.

 990. İsayev Eldar. Vətən arzuları. B.: “Ecoprint”, 2017.-232 s.

 991. İsfəndiyarov Sabir. Heyvanat mənşəli ərzaq mallarının əmtəəşünaslığı və ekspertizası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-364 s.

 992. İsgəndər Elman. Bitki ekologiyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-320 s.

 993. İsgəndər Səadət. "Qars"a gedən yol. B.: “Qanun”, 2018.-384 s.

 994. İsgəndərov N. Riyazi fizika tənlikləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-247 s.

 995. İsgəndərov Ə. Müasir kompüterlərin və kompüter şəbəkələrinin riyazi və proqram təminatı. Sumqayıt.: “SDU-nin Redaksiya və nəşr işləri şöbəsi”, 2018.-167 s.

 996. İsgəndərov İsrayıl. Təşkilati davranış və menecment psixologiyası. B.: “İN-2017”, 2017.-381 s.

 997. İslam bərabərlik dinidir. B.: “Nurlar”, 2017.-79 s.

 998. İslam Əbülfət. Şəhid sevgililər. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-96 s.

 999. İslam həmrəyliyi və Qarabağ "İslam həmrəyliyi və Qarabağ" mövzusunda 25 oktyabr 2017-ci ildə keçirilən elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “ELGÜN-NO”, 2017.-109 s.

 1000. İslam təbabəti. B.: “Zərdabi”, 2018.-176 s.

 1001. İslam: elmi-köməkçi biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2017.-677 s.

 1002. İslamzadə Atif. Oğuz epik ənənəsində qazan xan obrazının mifoloji strukturu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 1003. İsmail Vidadi H. Qum dənələri. B.: “Xan”, 2015.-75 s.

 1004. İsmayıl Eldar. "Zavallı" ermənilər, yoxsa zalım ermənilər. B.: 2014.-96 s.

 1005. İsmayıl Eldar. Mənim dünyam. B.: “Ecoprint”, 2017.-136 s.

 1006. İsmayıl Eldar. Şəhid olmağa gəldim. B.: “Oğuz”, 2014.-370 s.

 1007. İsmayıl Xaqani. Ermənilərin müsəlmanlara, xristianlara və yəhudilərə qarşı soyqırımı. B.: “Saral”, 2017.-304 s.

 1008. İsmayıl Ramiz. Bəsimizdi ay işığı. B.: “Min bir mahnı”, 2018.-116 s.

 1009. İsmayıl Ramiz. Sonuncu görüş. B.: “Sonuncu görüş”, 2018.-316 s.

 1010. İsmayıllı Könül. Səhra çiçəyi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-231 s.

 1011. İsmayıloğlu Atababa. Rza Əfqanlı. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-143 s.

 1012. İsmayılov B.V. Strateji menecment. B.: “Təhsil”, 2018.-296 s.

 1013. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsnifləşdirilməsi. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-234 s.

 1014. İsmayılov Xəlil. Sənədlərin biblioqrafik təsviri. B.: “Mütərcim”, 2017.-204 s.

 1015. İsmayılov Rasim. Ruhumun Vətəni. B.: “Nurlar”, 2018.-648 s.

 1016. İsmayılov Rasim. Yeraltı mədən işlərinin prosesləri. B.: “Azərnəşr”, 2017.-572 s.

 1017. İsmayılov Tahir. Esse və şeirlər. B.: “Pergament”, 2017.-133 s.

 1018. İsmayılov Yunis. Hakimiyyət nümayəndəsinə qarşı müqavimət göstərmə və ya zor tətbiq etmə əməlləri ilə mübarizənin cinayət-hüquqi və kriminoloji problemləri. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-168 s.

 1019. İsmayılova Elmira. Möcüzəli faktlarla. B.: “Orxan”, 2017.-155 s.

 1020. İsmayılova Gülnaz.

 1021. İsmayılzadə Müzahim. Əsərləri 6 cilddə. 5-cild. B.: “Ecoprint”, 2018.-366 s.

 1022. İsmixanov M. Ümumi təhsil kurikulumunun əsasları. B.: “ADPU”, 2015.-202 s.

 1023. İsrafil Gülnarə. Torpaq adamlar. B.: “OL”, 2016.-150 s.

 1024. İsrafiloğlu Nazim. Üçüncü dalğanın meridianlarındaNazim Rza İsrafiloğlu :biblioqraf, filmoqrafiya. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-367 s.

 1025. İsrafilov İsrafil. Adil İsgəndərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 1026. İşiquro Kazuo. Məni heç vaxt tərk etmə. B.: “Teas Press”, 2017.-348 s.

 1027. İşiquro Kazuo. O günlərdən qalanlar. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.7.-208 s.

 1028. İzahlı dilçilik terminləri lüğəti. B.: “Elm”, 2018.-911 s.

 1029. İzahlı turizm terminləri lüğəti. B.: “İN-2017”, 2017.-157 s.

 1030. Jan Jan-Pol. Ədalət mühakiməsinin səmərəliliyi üzrə Avropa Komissiyası: Elmi və təcrübi əhəmiyyəti. B.: “CBS-PP”, 2016.-360 s.

 1031. Johnson Dr.Spencer. Pendirimi kim oğurladı? B.: “Qanun”, 2017.-80 s.

 1032. Kabaklı Əhməd. Yunus Əmrə. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 1033. Kabaklı Sərhat.Bil, oğlum. B.: “Mütərcim”, 2018.-91 s.

 1034. Kamal Orxan. Cəmilə. B.: “Qanun”, 2015.-199 s.

 1035. Kamal Orxan. Nazim Hikmətlə 3 il yarım "Xatirə Ədəbiyyatı"m silsiləsindən. K. 33. B.: “XAN”, 2017.-89 s.

 1036. Kanetti Elias.Korlaşma. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-760 s.

 1037. Kaniuk Yoram. Adamın dirilməsi. B.: “Alatoran”, 2015.-260 s.

 1038. Karmi Daniella. Samir və yonatan. B.: “Alatoran”, 2016.-143 s.

 1039. Karnegi, Deyl. Həyatdan və işdən necə həzz almalı. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 1040. Katotsella Güzeppe. Demə ki, qorxuram... B.: “TEAS Press”, 2018.-306 s.

 1041. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Təhsil”, 2018.-150 s.

 1042. Kazımlı Gülhüseyn. Bülbülcan. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-104 s.

 1043. Kazımlı Xanhüseyn. Böyük siyasətin davamı C. 4. Noyabr 2004-mart 2005. B.: “Nurlar”,2008.-671 s.

 1044. Kazımova Lalə. Qara Qarayev həyat və yaradıcılığı haqqında qısa oçerk. B.: “Zərdabi”, 2018.-237 s.

 1045. Kazımova Əsli. Aqrar sahibkarlığın maliyyə təminatı və onun tənzimlənməsi problemləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-190 s.

 1046. Kazımova Günel. Azərbaycanın balet tarixindən mühazirələr. B.: “Şuşa”, 2017.-95 s.

 1047. Kazımzadə Aydın. Azərbaycan kinematoqrafçıları. Azərbaycan kinosu-120. B.: “Tərəqqi”, 2017.-250 s.

 1048. Keroll Lüis. Alisa Güzgüarxasında. B.: “Qanun”, 2018.-160 s.

 1049. Kəbiri Ruqəyyə. Mirra ağacının Kəhrəba gözləri. B.: “Qanun”, 2018.-151 s.

 1050. KəmaliMəhəmməd Haşim. Şəriətin məqsədləri (Sadələşdirilmiş məlumat kitabçası). B..:"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-53 s.

 1051. Kənd Təsərrüfatının Kreditləri üzrə Beynəlxalq Konfederasiyanın 43-cü illik Konfransının materialları. B.: “Zərdabi”, 2018.-184 s.

 1052. Kəngərli Sübhi. Mənim məqalələrim. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-240 s.

 1053. Kərbəlayi Muxtar Bisəvad. Əsərlər. B.: “Ecoprint”,2017.-47 s.

 1054. Kərimi Mühən. Misilsiz sevgi. B.: “Ecoprint”, 2016.-79 s.

 1055. Kərimli Etibar. Antik ədəbiyyat və biz. B.: “Avropa”, 2018.-268 s.

 1056. Kərimli Firəngiz. Azərbaycan ədəbi dilinin leksik norması. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-184 s.

 1057. Kərimli Samir. Azərbaycan Respublikasında idarə, müəssisə, təşkilat və rayon (şəhər) dövlət arxivlərinin əsas istiqamətləri. Sumqayıt.: “SDU”,2018.-121 s.

 1058. Kərimoğlu Rey. Kod adı: "Rey". B.: “Qanun”, 2017.-252 s.

 1059. Kərimov Kərəm. Akademik Zərifə xanım Əliyeva. B.: “Apostroff”, 2018.-192 s.

 1060. Kərimov Kərəm. Göz nurunu niyə itirir? B.: “Apostroff”, 2011.-144 s.

 1061. Kərimov Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı (bu günü və gələcəyi) I hissə. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-568 s.

 1062. Kərimov Kərim. Azərbaycanın neft və qaz potensialı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-560 s.

 1063. Kərimova Sədaqət. Özgə ağrısı. B.: “Səda”, 2018.-328 s.

 1064. Kərimova,Neylüfər. Klassik rəqsə gedən yol. Bakı :,2009.-240 səh.

 1065. Kikodze Arçil. Cənub fili. B.: “Qanun”, 2018.-271 s.

 1066. Kiplinq Redyard. Mauqli. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 1067. Kitabi Dədə Qorqud. B.: “Qanun”, 2017.-231 s.

 1068. Kiz,Deniel. Billi Milliqanın sirli hekayəsi. B. :Qanun ;2018.- 599 səh.

 1069. Kizi Ken. Ququ yuvası üzərindən uçuş. B.: “TEAS Press”, 2018.-411 s.

 1070. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 5-ci nəşr. İki cilddə. II cild. M-Z. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-470 s.

 1071. Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti. İki cilddə. I cild. A-L. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-408 s.

 1072. Kollodi Karlo. Pinokkionun macəraları. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1073. Korrupsiyaya qarşı mübarizə: qabaqlayıcı tədbirlər, inzibati icraat və cinayət təqibi. B.: “2018.-563 s.

 1074. Körpə anaları üçün təlimat İstifadə qaydaları, nasazlıqların aradan qaldırılması yolları, ilkin qulluqla bağlı məsləhətlər. B.: “TEAS Press”, 2018.-253 s.

 1075. Kristi Aqata. Lord ecverin ölümü. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 1076. Kristi Aqata. Masadakı kartlar. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 1077. Kristi Aqata. Nildə ölüm. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1078. Kundera, Milan. Mənasızlığın təntənəsi. B.: “Qanun”, 2018.-134 s.

 1079. Kuroçkina Svetlana.Fatma Muxtarova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-144 s.

 1080. Kuzəçi Şəmsəddin. Kərkükdən səsləniş. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-144 s.

 1081. Kürqıraxlı Kərəm. Məhşərdə Allaha hesabatım var. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-367 s.

 1082. Qabiloğlu Mahir. Tanınmış tanışlar. B.: “Adiloğlu”, 2018.-282 s.

 1083. Qacar Mahal. Ziyadoğlu Qacarlar Gəncə-Qarabağ bəylərbəyləri. Gəncə xanları (xronoloji ardıcıllıqla). B.: “Mütərcim”, 2017.-241 s.

 1084. Qacarlı Cəmilə. I Türkoloji qurultayda dil məsələləri. B.: “Azərnəşr”, 2005.-143 s.

 1085. Qafarov, Nüsrət. Xan çinarın yetirmələri. B.: “Təknur”, 2006.-259 s.

 1086. Qafarova Maya. Qədim Azərbaycan musiqi alətləri: bərpa və təkmilləşdirmə. B.: “Mütərcim”, 2018.-112 s.

 1087. Qafarova Zemfira. Bəhram Mansurov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-127 s.

 1088. Qafarova Zemfira. Üzeyir Hacıbəylinin "Koroğlu"su. B.: “Renessans-A”, 2017.-160 s.

 1089. Qafqaz Arxeoqrafiya Komissiyasının aktları Şimali Azərbaycanın Rusiya tərəfindən işğalını öyrənmək üçün mənbə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-150 s.

 1090. Qafqaz ekosistemi: Dünən, Bu gün, Sabah "Qafqazın 80 illik zooloji tədqiqatları" Beynəlxalq Elmi Konfrans materialları 23-24 noyabr 2016-cı il. B.: 2018.-608 s.

 1091. Qafurqızı Nəzakət. Həyatın gizli sirləri. b.: “ADPU”, 2018.-40 s.

 1092. Qarabağ Əsrlərin Salnaməsi. B.: 2016.-253 s.

 1093. Qarabağ gündəliyi. 18 saylı bülleten ( 01 iyul - 31 dekabr 2017) B.: 2018.-226 s.

 1094. Qarabaği İbrahim Tahir. Tərcümələri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-124 s.

 1095. Qarabağı İbrahim. Seçilmiş qəzəlləri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-462 s.

 1096. Qaraca Bəxtiyar. Hüseyn Ərəblinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 1097. Qaraca Bəxtiyar. İstiqlal düşüncələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-384 s.

 1098. Qaraqızı Cəvahir. Turana doğru. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-175 s.

 1099. Qaraşova Səbinə. ABŞ-Rusiya: postsovet məkanı uğrunda mübarizə. B.: “Səda”, 2018.-407 s.

 1100. Qaravəli Orxan. Tanıdığım Nazim Hikmət. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 1101. Qarayev Fərhad. Reklam işinin təşkili. B.: “Biznes Universiteti”, 2018.-356 s.

 1102. Qarayev Qara. Dram tamaşalarına musiqidən fraqmentlər. B.: “NPM”, 2018.-45 s.

 1103. Qarayev Səfa. Mifin tarixə müdaxiləsi: 21 dekabr 2012-ci il. B.: “Sabah”, 2018.-200 s.

 1104. Qarayeva Ləman. Beynəlxalq münasibətlər tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-488 s.

 1105. Qardaşxan. İlkim də sən, indim də sən, sonum sən. B.: “Nurlan”, 2018.-200 s.

 1106. Qasım Ulduz. Qürbət zöhrəsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-343 s.

 1107. Qasımlı Məhərrəm. Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-220 s.

 1108. Qasımov Cəlal. Bəkir Çobanzadə. B.: “AR DTX-nin Heydər Əliyev adına Akademiyasının Nəşriyyat-poliqrafiya mərkəzi”, 2018.-328 s.

 1109. Qasımov Bayram. İnformasiyanın işlənməsinin kodlaşdırılması. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-151 s.

 1110. Qasımov Cəlal. Cümhuriyyətin təhlükəsizlik orqanları (1918-1920). B.: “VANUR POLİQRAF”, 2018.-169 s.

 1111. Qasımov Ramiz. Müstəqillik yollarında: Liderlik missiyası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-216 s.

 1112. Qasımov Ramiz. Naxçıvan ziyalıları Azərbaycan mətbuatında (XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 1113. Qasımov Rəşad. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-Osmanlı münasibətləri (Osmanlı mənbələri əsasında). B.: “Mütərcim”, 2018.-273 s.

 1114. Qasımov s.Y. Ədədi üsullar-2: Fərq sxemlərinin qurulması və fərq tənliklərinin həll üsulları. B.: “Ləman”, 2017.-262 s.

 1115. Qasımova Rəna. Rəqəmsal irs: problemlər və perspektivlər Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası.B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2018.-147 s.

 1116. Qasımzadə Muxtar. Nuh diyarı Naxçıvan. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-110 s.

 1117. Qaynaq. Daşyazmalar. Səsyazmalar. Əlyazmalar C. 2. B.: “Nurlan”, 2008.-167 s.

 1118. Qazidehi Məhəmməd. Bir içim eşq. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-382 s.

 1119. Qeyri-hökumət təşkilatlarının menecmenti. B.: “İN-2017”, 2017.-267 s.

 1120. Qədim dillər üzrə biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-376 s.

 1121. Qədimova Natəvan. Balıq və balıq məhsullarının texnologiyası kursundan laboratoriya işləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-171 s.

 1122. Qədirli Nəsir. Qisas. B.: “Mütərcim”, 2018.-96 s.

 1123. Qədirov A. Nəqliyyat hüququ. B.: “İN-2017”, 2017.-214 s.

 1124. Qəhrəmanova Qızxanım. Tələbə kollektivinin idarə olunmasında gender problemi. B.: “Mütərcim”, 2017.-200 s.

 1125. Qəlbinur Hümmət. Ömür payıma düşən dünyam. Mingəçevir.: 2018.-210 s.

 1126. Qəmgin, Elbrus. Ömrümü sözə verdim. B.: “Ecoprint”, 2017.-288 s.

 1127. Qəmxar. Oxum kamana sığmadı. B.: 2004.-89 s.

 1128. Qəmli Mehri.Xocalı harayı və əsirlikdən gələn səs. B.: “Ecoprint”,2017.-327 s.

 1129. Qəmli Mehri.Qarabağdan heç durnalar uçurmu? B.: “Heroqlif”, 2017.-199 s.

 1130. Qəniyev Həsən. Azərbaycan xalq cümhuriyyəti (28 may 1918-ci il-27 aprel 1920-cin il) 100 il. B.: “Mütərcim”, 2018.-78 s.

 1131. Qəniyev Seyfəddin. Şamaxı-Qobustan aşıqları və el şairləri. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-159 s.

 1132. Qərib Şamil oğlu Məmmədov. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2013.-548 s.

 1133. Qəribli Çingiz. Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında Mətbəə Hüseyn. B.: “Ecoprint”, 2017.-319 s.

 1134. Qəribli İslam. XX əsr Azərbaycan romantizminin tədrisi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-222 s.

 1135. Qəzali Məhəmməd. Peyğəmbərin həyatı C. 1. Bakı : “CBS”,2015.-407 s.

 1136. Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-180 s.

 1137. Qılıc Dərya. İtkin arzular. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-232 s.

 1138. Qılıcova Nailə. Dağlardan gələn səda. B.: “Memar”, 2017.-192 s.

 1139. Qılınc Dərya. Bir qapılı iki məhəllə. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-252 s.

 1140. Qiraəti Möhsün. Namazın sirləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-263 s.

 1141. Qiraəti Möhsün. Namazın sirri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-144 s.

 1142. Qısa İslam Ensiklopediyası. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-399 s.

 1143. Qısakürək Nəcib Fazil. Bir adam yaratmaq. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-175 s.

 1144. Qismət Azər. Duman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-348 s.

 1145. Qladuell Malkolm.Bir göz qırpımında: Düşünmədən düşünməyin gücü. B.: “Qanun”, 2017.-208 s.

 1146. Qladuell Malkolm.Dönüş anı: Cüzi dəyişikliklər qlobal dəyişikliklərə necə gətirib çıxarır. B.: “Qanun”, 2017.-255 s.

 1147. Qoca Elşad. Azərbaycan kəşfiyyatı və əks-kəşfiyyatı 1918-1920. B.: “Elgün”, 2018.-88 s.

 1148. Qoca Elşad. Körpülüyə gəlirəm. B.: “Şuşa”, 2018.-68 s.

 1149. Qoca Elşad. Yüz ilin işığında. B.: 2018.-152 s.

 1150. Qocamanov Məqsəd. Geodeziya ölçmələrinin hesablanması və tarazlaşdırılması. B.: “Bakı Universiteti”, 2014.-279 s.

 1151. Qoqol Nikolay. Müfəttiş. B.: “Qanun”, 2018.-128 s.

 1152. Qoqol Nikolay. Şinel. B.: “Qanun”, 2018.-72 s.

 1153. Qoldinq Uilyam.Milçəklər tanrısı. B.: “Qanun”,2017.-311 s.

 1154. Qolsuorsi Con. Dözümlü adam. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 1155. Qonaşvili, Maqvala. Məndən arxayın olun. B.: “Mütərcim”, 2009.-123 s.

 1156. Qordimer Nadin. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-525 s.

 1157. Qrass Günter. Mənim yüzilliyim. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-456 s.

 1158. Qrin Con.Alaskanın axtarışında. B.: “Qanun”, 2017.-272s.

 1159. Qulamova Jalə. Sirli səsin cazibəsi. B.: “Ecoprint”, 2018.-112 s.

 1160. Quliyev Fikrət. Marketinqin idarə edilməsi. B.: “Kooperasiya”, 2018.-279 s.

 1161. Quliyev Baloğlan. Azərbaycan milli uşaq oyunları. B.: “Xəzər Universiteti”, 2016.-144 s.

 1162. Quliyev Cavanşir. Günəşin musiqi dəftəri piano üçün. B.: “Prestij-N”, 2017.-32 s.

 1163. Quliyev Eldar. Qlobal ərzaq təhlükəsizliyi: reallıqlar, çağırışlar və perspektivlər. B.: “Kooperasiya”, 2018.-480 s.

 1164. Quliyev İbrahim. Nizami yaradıcılığında zərdüştilik. B.: “Mütərcim”, 2018.-184s.

 1165. Quliyev Malik. Xalq musiqisi sazəndə ifaçılığında.. B.: “MBM”, 2013.-84 s.

 1166. Quliyev Novruz. Xammal və qida məhsullarının təhlükəsizliyi. B.: “İN-2017”, 2017.-215 s.

 1167. Quliyev R. Genetikanın əsasları ilə tarla bitkilərinin seleksiyası və toxumçuluğu. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-267 s.

 1168. Quliyev Rafiq. Qazıma məhlulları. B.: “Elm”, 2003.-380 s.

 1169. Quliyev Ramil. İqtisadi informatika və iqtisadiyyatda informasiya texnologiyaları. B.: “AzMİU”, 2017.-448s.

 1170. Quliyev Röfət. Azərbaycanda müasir fizikanın banisi və elm təşkilatçısı akademik Həsən Abdullayev tarixi xronika, sənəd və materiallar, xatirələr, biblioqrafiya. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-686 s.

 1171. Quliyev s. Müəllimlik ixtisasına giriş. B.: “ADPU”, 2015.-224 s.

 1172. Quliyev Tofiq Fərid. Fəlsəfi düşüncələrimin poetik sətirləri. Tehran.: 2018.-98 s.

 1173. Quliyev Tofiq. Fəlsəfi düşüncələrim poetik sətirlərimdə. Tehran.: “Xudafərin”, 2018.-410 s.

 1174. Quliyev Tofiq. İnflyasiyanın anatomiyası. B.: “Qərənfil”, 2006.-277 s.

 1175. Quliyeva Aygün. Regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramları: maliyyə-kredit təminatı və səmərəlilik. B.: “Kooperasiya”, 2018.-287 s.

 1176. Quliyeva Dilarə. Mən bir gizli xəzinə idim... B.: “Afpoliqraf”, 2017.-272 s.

 1177. Quliyeva Şəfa. İdarəetmə psixologiyası və sosiologiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-222 s.

 1178. Quliyeva Şəfa. Menecmentin əsasları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-172 s.

 1179. Quluzadə Vəfa. Ömrümdən səhifələr. B.: 2016.-87 s.

 1180. Quluzadə, Mahmud. İnsan amili və Azərbaycan Respublikası qeyri-neft sektorunun sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-223 s.

 1181. Qurban Səid. Qızıl buynuzdan olan qız. B.: “Qanun”, 2018.-287 s.

 1182. Qurban Teyyub. Dönməzlik. B.: “Ecoprint”, 2018.-144 s.

 1183. Qurban Teyyub. Yüz tələbə, yüz tale. B.: “Şur”, 2018.-256 s.

 1184. Qurbanlı Ramilə. Ələsgər Ələkbərov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-175 s.

 1185. Qurbanlı Ramilə. Əliağa Ağayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-127 s.

 1186. Qurbanlı Ramilə. Leyla Bədirbəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 1187. Qurbanlı Ramilə. Müharibə miniatürləri. b.: “Mütərcim”, 2018.-110 s.

 1188. Qurbanlı Rəhimə. Lütfəli Abdullayev. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-143 s.

 1189. Qurbanoğlu Hacı İlham. Dağlar amanatı, yurd amanatı. B.: “Red N Line”, 2018.-124 s.

 1190. Qurbanoğlu İlham. Kaş vətənin qara daşı olaydım!. B.: “Red N Line”MMC, 2017.-176 s.

 1191. Qurbanov Babək. Xalq çalğı alətlərimizin tarixi və nəzəri problemləri. B.: “Şur”, 2018.-128 s.

 1192. Qurbanov Çingiz. Azərbaycanda pul tədavülü və bank işinin təkamülü. B.: “Avropa”, 2018.-548 s.

 1193. Qurbanov Elşad. Bitki morfologiyası. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-226 s.

 1194. Qurbanov Nəbioğlu, Rasim. Mədəniyyət.İncəsənət.Ədəbiyyat. Kitab 1. B.: Avropa, 2017.-288 s.

 1195. Qurbanov Tariyel. Azərbaycanın milli iqtisadiyyatı: tarixi aspektlər və inkişaf meyilləri. B.: “Avropa”, 2015.-198 s.

 1196. Qurbanova Gülnarə. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti fənni üzrə praktikum. B.: “Kooperasiya”, 2017.-323 s.

 1197. Qurbansoy Hacı Firudin. Mirzə Əbdülqadir Visaqi. Özü və sözü. B.: “CBS”, 2018.-143 s.

 1198. Qurbanzadə Ağazeynal. Analitik coğrafiya. B.: “Kooperasiya”, 2018.-168 s.

 1199. Qurbanzadə Ağazeynal. Tibbi coğrafiya. İstanbul.: 2018.-116 s.

 1200. Qurtuluşdan tərəqqiyə. B.: 2018.-768 s.

 1201. Qüdrətova Təranə. Coğrafi biliklərin məcmusu. B.: “Zərdabi”, 2018.-416 s.

 1202. Lagerkvist Per. Karlik. B.: “Qanun”, 2018.-192 s.

 1203. Laqerleyf Selma. Nilsin vəhşi qazlarla qəribə səyahətləri. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1204. Lem Stanislav. Solyaris. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 1205. Lents Ziqfrid. Məhəbbət yuvası. B.: “Qanun”, 2013.-99 s.

 1206. Lev, Mark. Müsyo Daldrinin qəribə səyahəti. B.: “Qanun”, 2018.-303 s.

 1207. Levi Mark. Üfüqün əks tərəfi. B.: “Qanun”, 2018.-336 s.

 1208. Ləman Fəridə. Birini sən de, birini də mən. I kitab. B.: “Ecoprint”, 2017.-150 s.

 1209. Lətifli Etibar. Məntiq testləri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-119 s

 1210. Lətifov Fuad. Riyaziyyat. H. 2. B.: “Təhsil”, 2014.-371 s.

 1211. Mahmud Nəriman. Vətən aşiqi. B.: “3 saylı Bakı mətbəəsi”, 2018.-136 s.

 1212. Mahmudov Məsud. Türk dillərinin milli korpusları. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-391 s.

 1213. Mahmudov Rza. Müasir iqlim dəyişmələri və təhlükəli hidrometeoroloji hadisələr. B. : “NAA”, 2018.-232 s.

 1214. Mahmudov Yaqub. Azərbaycan xalqının İrəvan və ətrafındakı torpaqlara tarixi varislik hüququ bərpa olunmalıdır. B.: “Elm”, 2017.-67 s.

 1215. Mahmudov Yaqub. Real tarix və "Böyük Ermənistan" uydurması. B.: “Elm”, 2017.-144 s.

 1216. Mahmudova Lalə. Dövlətin innovasiya-investisiya siyasəti. Sumqayıt.: “SDU”, 2017.-271 s.

 1217. Mahmudova Ceyran. Emin Sabitoğlu. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-148 s.

 1218. Mahmudova Leyla. Fövqəladə halların təhlükəli faktorları (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-42 s.

 1219. Mahmudova Rəhimə. Təhsilin psixodidaktik problemləri. B.: “Nurlar”, 2018.-312 s.

 1220. Mahmudova Şəfəqət. Antrologiya: mahiyyəti, problemləri və perspektivləri Ekspress-informasiya. İnformasiya cəmiyyəti seriyası. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-109 s.

 1221. Mahmudzadə Ramin. İnformatika olimpiada məsələləri.. B.: “Zərdabi”, 2018.-152 s.

 1222. Makqoniqal Kelli. İradə gücünün instinkti. B.: “TEAS Press”, 2018.-323 s.

 1223. Maqsudov Elbəyi. Azərbaycan və türk dilinin əlaqəli tədrisi metodikası. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-335 s.

 1224. Maqsudov Elbəyi. Poetik-praktik Azərbaycan dili. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-325 s.

 1225. Malışeva İ.S. Ürəyin işemik xəstəliyi. B.: “Qanun”, 2018.-223 s.

 1226. Mann Tomas Paul. Aldanmış. B. : “Qanun”, 2018.-120 s.

 1227. Mann Tomas. Sehrli dağ. B.: “Qanun”, 2018.-619 s.

 1228. Maraşlı Sema. Xoşbəxt Ailə Məktəbi Subaylar, nişanlılar və ailə quranlar üçün evlilik məktəbi. B.: “İpəkyolu”, 2018.-356 s.

 1229. Markes Qabriel. Gözlənilən bir qətlin tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2013.-135 s.

 1230. Mart soyqırımı-100. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-56 s.

 1231. Masallının "Göy qurşağı" Ədəbi almanax. K. 2. B.: “Ziya”, 2017.-335 s.

 1232. Mask İlon. İlon Maskın həyat, biznes, uğur və sahibkarlıq dərsləri. B.: “Qanun”, 2018.-112 s.

 1233. Maşınqayırma və cihazqayırmada qarşılıqlı əvəzedilmənin əsasları. B.: “Elm”, 2018.-260 s.

 1234. Mehdiyev Fəxrəddin. Siyasi sistemin İsveç-Skandinaviya modeli. B.: “OL”, 2018.-160 s.

 1235. Mehdiyev Fərhad.Hüquq nəzəriyyəsi. B.: “ADMİU”,2018.-431 s.

 1236. Mehdiyeva Qalina. Analizin ədəbi üsulları. B.: “Nurlar”, 2014.-151 s.

 1237. Mehdiyeva Qalina. II növ volter inteqral tənliyinin həllinə çoxaddımlı üsulların tətbiqi. B.: “MBM”, 2015.-111 s.

 1238. Mehdiyeva Qalina. İnformatikanın əsasları və proqramlaşdırma. B.: “BDU”, 2016.-272 s.

 1239. Mehdiyeva Qalina. Proqramlaşdırma üzrə məsələlər. B.: “BDU”, 2004.-106 s.

 1240. Mehdiyeva Elnarə. Heydər Əliyev: Bioqrafiya. B.: “Red N Line”, 2017.-194 s.

 1241. Mehdiyeva Qalina. Hesablama riyaziyyatı üzrə məsələlər. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-464 s.

 1242. Mehman Vaqif. Tanıdıqlarım, gördüklərim. B.: “Ecoprint”, 2018.-87 s.

 1243. Mehriban Əliyeva-Azərbaycan mədəniyyətinin hamisi. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-208 s.

 1244. Meliorasiya: Şorlaşmış torpaqların diaqnostikası və təsnifatı. B.: “Elm”, 2017.-308 s.

 1245. Menecmentin əsasları. B.: “İN-2017”, 2017.-634 s.

 1246. Merime Prosper. IX Karlın hakimiyyət tarixçəsi. B.: “Qanun”, 2017.-223 s.

 1247. Meydanlı Fəxrəddin.Musiqimizi yaşadanlar. B.: “Ecoprint”,2017.-139 s.

 1248. Məcidoğlu Məmməd. İlahi, sevirəm yaratdığını. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-319 s.

 1249. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. II kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-158 s.

 1250. Məclis: Ədəbi mərasimlər, ildönümlər, görüşlər. III kitab. B.: “Nurlan”, 2007.-152 s.

 1251. Mədəd Rasim. 3837 gün. B.: “Elm və təhsul”, 2014.-383 s.

 1252. Mədəni-maarif, turizm müəssisələrində olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası H. 84. B.: 2010.-64 s.

 1253. Mədəniyyət işçiləri həmkarlar ittifaqı respublika komitəsinin 2017-ci ildə gördüyü işlər haqqında. B.: 2018.-80 səh.

 1254. Mədəniyyət İşçiləri Həmkarlar İttifaqının normativ-hüquqi sənədlər toplusu. B.: “Ziya”, 2014.-160 s.

 1255. Mədəniyyət, incəsənət, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Oktyabr-2018. B.: “M.F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-180 s.

 1256. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Sentyabr-2018. B.: “M.F. Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-143 s.

 1257. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Aprel 2018. B.: “M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-130 s.

 1258. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.May-2018. B.: “M. F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası, 2018.-167 s.

 1259. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Fevral-2018. B.: “M. F. Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-146 s.

 1260. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Dekabr 2017. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2017.-149 s.

 1261. Mədəniyyət, incəsənət, turizm, bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat. Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi. Yanvar 2018. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-123 s.

 1262. Mədəniyyət, incəsənət,turizm,bədii ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq haqqında yeni ədəbiyyat . Cari biblioqrafik informasiya göstəricisi.Mart 2018. B.: 2018.-131 s.

 1263. Mədəniyyətşünaslıq üzrə Elmi-Metodiki Mərkəzin 2017-ci il üçün iş planı. B.: 2016.-30 s.

 1264. Mədətov Fərhad. Sabir Əhmədli yaradıcılığında dissident motivlər və müstəqillik. B.: 2017.-287 s.

 1265. Məftun Maşallah. Güllərin soyqırımı. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 1266. Məhəmmədi Xədicə. Sözdən yaranmış aləm. B.: “Ecoprint”,2016.-47 s.

 1267. Məhərrəmli Baba. Dünya dillərində homogen sözlər. B.: “Xəzər”, 2016.-304 s.

 1268. Məhərrəmli Baba. Türk dillərinin qədim leksikası.B.: “Xəzər Universiteti”, 2017.-272 s.

 1269. Məhərrəmov Nizami. Multikulturalizmin Azərbaycan modeli. B.: “Kooperasiya”, 2017.-251 s.

 1270. Məhərrəmov Zakir. Verilənlər bazası. B.: 2015.-436 s.

 1271. Məhərrəmov Ziyəddin. İrəvan ədəbi mühiti 1800-1920-ci illər. Monoqrafiya. B.: “ADPU”, 2018.-295 s.

 1272. Məktəbəqədər təhsil müəssisələrində inteqrativ və inkişafetdirici təlim məsələləri. B.: “Vahid-M”, 2017.-196 s.

 1273. Məktəblilər üçün müasir informatika sözlüyü. B.: 2018.-162 s.

 1274. Məlikov Güləhməd. Tətbiqi dilçilik məsələlərinin MS OFFİCE-də həlli. B.: “UniPrint”, 2012.-256 s.

 1275. Məlikov Malik. Pedaqogika. Təhsilin magistratura pilləsinə hazırlıq üçün vəsait. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-290 s.

 1276. Məlikova Zümrüd. Şərqi Avropa: müasir inkişafın və təhlükəsizliyin mexanizmləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-221 s.

 1277. Məmməd Zakir. Vətənə aid. B.: “Qanun”, 2018.-416 s.

 1278. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. C. 5. B.: “Səda”, 2017.-369 s.

 1279. Məmmədbəyov Nazim. Təmsillər C. 7. B.: “Səda”, 2017.-440 s.

 1280. Məmmədbəyov Nazim. 101 nağıl. Məktəb və məktəbəqədər müəssisələrə kömək. B.: “Səda”, 2017.-160 s.

 1281. Məmmədbəyov Nazim. Komediyalar. II cild. B.: “Səda”, 2016.-420 s.

 1282. Məmmədli Cahangir. Öncə söz gəldi... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-310 s.

 1283. Məmmədli Firuzə. Seçilmiş əsərləri. IX cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-420 s.

 1284. Məmmədli Gülnaz. Çətin tərbiyə olunan uşaqların sosiallaşması. B.: “Müəllim”, 2018.-139 s.

 1285. Məmmədli Ruxsarə. Qanlı kəlağayı. B.: “Nərgiz”, 2018.-111 s.

 1286. Məmmədli Şirzad. Seçki texnologiyalarının əsasları. B.: 2003.-112 s.

 1287. Məmmədli Vahid. Döy qapımı, açmayım. B.: “Qanun”, 2017.-104 s.

 1288. Məmmədov Adıgözəl. Mir Cəfər Bağırov. Tam məxfi. B.: “Elgün”, 2012.-277 s.

 1289. Məmmədov Aqşin. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün etnik mənzərəsi və dil siyasəti. B.: 2018.-88 s.

 1290. Məmmədov Altay. Tanıdığım Əli Kərim. B.: “Xan”, 2015.-206 s.

 1291. Məmmədov Eldəniz. M.F. Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının dövri mətbuat fondu: tarixi, müasir vəziyyəti, oxuculara xidmət və inkişaf perspektivləri (1923-2007-ci illər) B.: “Mütərcim”, 2018.-256 s.

 1292. Məmmədov Xanlar. Xatırlatmalar. B.: “Bayramoğlu”, 2018.-515 s.

 1293. Məmmədov Qərib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aqrar Elmlər Bölməsi. B.: “Sabah”. 2015.-420 s.

 1294. Məmmədov Mərdan. İntibah dövrünün incəsənəti. B.: “Zərdabi”, 2018.-1776 s.

 1295. Məmmədov N. Y. Ali riyaziyyat kursu III hissə Dərs vəsaiti. Bakı,2018.-252 səh.

 1296. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikası Ağcabədi rayonunun tarixi. B.: “Avropa”, 2018.-380 s.

 1297. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1970-1985-ci illərdə. B.: “Avropa”, 2017.-327 s.

 1298. Məmmədov Nazim. Azərbaycan Respublikasının Qarabağ bölgəsi 1986-1990-cı illərdə. B.: “Avropa”, 2018.-339 s.

 1299. Məmmədov Oruc. Dövlət hakimiyyəti sistemində dövlət qulluğu hüquq institutu. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-198 s.

 1300. Məmmədov Ramin. Rusiyada Azərbaycan mühacirət mətbuatı. B.: “Ziya”, 2018.-440 s.

 1301. Məmmədov Rüstəm. Müasir beynəlxalq hüquq nöqteyi-nəzərindən Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz və hüquqa zidd fəaliyyəti. B.: “MM-S”, 2017.-260 s.

 1302. Məmmədov Sabir. Tarixi saxtalaşdırmaq günahdır K. 4. B.: “Red N Line”, 2018.-182 s.

 1303. Məmmədov Sadir. Dağlıq Qarabağ həqiqətləri və beynəlxalq hüquq. B.: “Mütərcim”, 2018.-184 s.

 1304. Məmmədov Şaiq. Söz gülüstanı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-168 s

 1305. Məmmədov Vaqif. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-284 s.

 1306. Məmmədov Vidadi.Vergi cinayətləri. B.: “Hüquq ədəbiyyatı”, 2014.-295 s.

 1307. Məmmədova Elnurə. Maliyyə. B.: “Kooperasiya”, 2018.-463 s.

 1308. Məmmədova Fazilə. Gədəbəy: Turizm perspektivləri. B.: “Ləman”, 2012.-88 s.

 1309. Məmmədova Flora. Azərbaycan coğrafiya elminin inkişafında Akademik B. Ə. Budaqovun rolu. B.: “Təhsil”, 2018.-191 s.

 1310. Məmmədova Gülxar. Azərbaycanda musiqi menecmentinin iqtisadi problemləri və onun həlli yolları. B.: “Mütərcim”, 2017.-150 s.

 1311. Məmmədova Güllü. Qan içində işıq. B.: “Zərdabi”, 2018.-464 s.

 1312. Məmmədova Qahirə. Üzvi kimya. B.: “İN-2017”, 2017.-146 s.

 1313. Məmmədova Səyyarə. Təhsil müəssisələrinin kitabxanalarında kütləvi tədbirlər və təbliğat formaları. B.: “Nərgiz”, 2017.-102 s.

 1314. Məmmədova Taliyə. Fəlsəfə. B.: “ADPU”, 2018.-254 s.

 1315. Məmmədrəhimova Şirinnaz. Ömürdən keçən illər Poema, şeirlər, hekayələr, məzhəkə. Neftçala.: 2018.-99 s.

 1316. Məmmədzadə İlham. Mədəniyyətlərin qarşılıqlı təsir fəlsəfəsi və almanların Cənubi Qafqazda məskunlaşması. B.: 2017.-160 s.

 1317. Mən dünyada olmayanda (Baba Mahmudoğlu-80). B.: “Ecoprint”, 2018.-262 s.

 1318. Məşədi Vahidxan. Bir gün bir ulduz da axacaq göydə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-183 s.

 1319. Məşədi Vahidxan. Çalış həmişə yaz Allah eşqinə. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-345 s.

 1320. Məşədi Vahidxan. Dünya Yusif bazarıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-263 s.

 1321. Mətbəxdən gələn atalar sözləri, idiomlar. B.: “Nurlar”, 2016.-48 s.

 1322. Mikayıl Müşfiq (Mikayıl Mirzə Əbdülqadir oğlu İsmayılzadə) : biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-247 s.

 1323. Mikayıllı Böyükağa. Bir səma altında. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-182 s.

 1324. Mikayılov Fərhad. Çoxölçülü meyarlar əsasında yoxsulluq və onun qiymətləndirilməsi problemləri. B.: “ Çap Art”, 2017.-204 s.

 1325. Mikayılov Vüqar. Araq tipli içkilərin texnologiyası. B.: “Kooperasiya”, 2018.-319 s.

 1326. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2017. B.: “Elm”, 2017.-431 s.

 1327. Milli taleyimiz və biz. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2018.-235 s.

 1328. Minhacoğlu Qüdrət. Seçilmiş əsərləri. I cild. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-359 s.

 1329. Mir Cəlal (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu): biblioqrafiya. B.: M.F.Axundov ad. Milli Kitabxana”, 2018.-495 s.

 1330. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. B.: “Çaşıoğlu”, 2018.-346 s.

 1331. Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-557 s.

 1332. Mir Cəlal. Mirzə Ələkbər Sabirin sənət dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-128 səh.

 1333. Mir Mehdi Seyidzadə (Mir Mehdi Həsən oğlu Seyidzadə) Biblioqrafiya. B.: “F.Köçərli adına Respublika Uşaq Kitabxanası”, 2017.-304 s.

 1334. Mir Nadir Zeynalov. B.: 2017.-176 s.

 1335. Mirələmov Hüseynbala. Zərifə Əliyeva. B.: “Nurlar”, 2018.-464 s.

 1336. Mirxəliloğlu Mirkamil. Divan III. B.: “Mütərcim”, 2018.-528 s.

 1337. Miri Sevgi. Hikmət dolu nəğmələrim. B.: 2018.-203 s.

 1338. Mirqasımova Ceyran xanım. Bir ananın hekayəti. B.: “Elm”, 2017.-136 s.

 1339. Mirtofiq qızı Mirzəkiyyə. Əhli-beytin (ə) mədhində səslənən mərsiyələr və hədislər. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-255 s.

 1340. Mirzə Ələkbər Sabir haqqında xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-160 s.

 1341. Mirzəyev Ataəmi. XIII-XVI əsrlər anadilli Azərbaycan epik şeiri. B.: “Avropa”, 2017.-190 s.

 1342. Mirzəyev, Gəray. Yeyinti xammalının əmtəəşünaslığı və anatomiyası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-239 s.

 1343. Mirzəyeva Gülnarə. Pianoçuların repertuarında variasiya janrının rolu və öyrənilməsi. “ADNSU”, 2018.-71 s.

 1344. Mirzəyeva Lətifə. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı araşdırma mərkəzi. B.: “Nurlar”, 2017.-231 s.

 1345. Mirzəyeva Rəna. Atam mənə oğul deyib... B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-202 s.

 1346. Mirzəzadə Reyhan. Rus klassikləri haqqında. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2018.-351 s.

 1347. Mirzəzadə Aydın. Müdriklik dərsləri. III hissə. B.: “Azərbaycan”, 2018.-336 s.

 1348. Mirzəzadə Ələsgər. Muğan Maddi mədəniyyət abidələri. B.: “Nərgiz”, 2016.-159 s.

 1349. Mirzəzadə Ələsgər. Tarix və zaman. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-211 s.

 1350. Mirzəzadə Reyhan. Rus ədəbiyyatı qəlbimin işığında. B.: “2018.-631 s.

 1351. Misir Nuridə. Səcdənə durmadım vətən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-111 s.

 1352. Molla Nəsrəddin lətifələri. B.: “Qanun”, 2018.-383 s.

 1353. Molla Nəsrəddin satirik jurnal : on cilddə (1907-1931). C. 2 (1907-1909). B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-646 s.

 1354. Molla Nəsrəddin Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). I cild (1906-1907). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-657 s.

 1355. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). III cild (1909-1910). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-647 s.

 1356. Molla Nəsrəddin. Satirik jurnal. On cilddə (1906-1931). IV cild (1910-1913). B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-641 s.

 1357. Montefiore Saymon Sebaq. Böyük Yekaterina və Potyomkin İmperatriçənin sevgi hekayəsi. B.: “TEAS Press”, 2017.-844 s.

 1358. Montefiore Saymon Sebaq. Romanovlar 1613-1918. B.: “TEAS Press”, 2017.-920 s.

 1359. Montefiore Saymon. Stalin: qırmızı çarın sarayı. B.: “TEAS Press”, 2017.-975 s.

 1360. Mopassan, Gi De. Gonbul. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 1361. Moravia Alberto. Çoşara. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-598 s.

 1362. Morgenthau Hans J. Dövlətlər arasında siyasət: güc və sülh uğrunda mübarizə. B.: “TEAS Press”, 2017.-874 s.

 1363. Morye Dafna dü. Əmiqızı Reyçel. B.: “TEAS Press”, 2018.-403 s.

 1364. Möhübbətqızı Leyla. Oğurlanmış dünyam. H.2. B.: “Nafta-Press”, 2017.-171 s.

 1365. Muğam aləmi V Beynəlxalq festivalı çərçivəsində keçirilən "Azərbaycanda muğam elmi: reallıqlar və perspektivlər" mövzusunda elmi simpoziumunun (7-9 mart 2018-ci il) materialları. B.: “2018.-400 s.

 1366. Muğam aləmi V Beynəlxalq Muğam Festivalı. B.: 2018.-72 s.

 1367. Muhamməd Əbdül Ğəffar əl-Şərif. Dini ekstremizm onun səbəbləri və aradan qaldırılması yolları. B.: “İdrak”, 2009.-57 s.

 1368. Muhəddis Seyyid Hadi. Qurani-Kərimi tərcümə etməyi öyrənək. B.: “Zərdabi”, 2018.-247 s.

 1369. Muhəmməd ibn Əbu Bəkr əl-Hənbəli. İslamda uşaq tərbiyəsinin əsasları. B.: ADK, 2018.-292 s.

 1370. Muxtarova Solmaz. Günahsız günahkarlar. B.: “Nərgiz”, 2017.-200 s.

 1371. Muxtarova Solmaz. Varislər. B.: “Nərgiz”, 2018.-248 s.

 1372. Multikultural dəyərlər işığında: Yardımlı, Masallı, Lənkəran, Astara. B.: “Avropa”, 2018.-70 s.

 1373. Munis Gülarə. Yad planetdən gələn oğlan. B.: “MBM”, 2013.-52 s.

 1374. Murad Güləmail. Qəhrəmanlıq yüksəkliyi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-128 s.

 1375. Murad Xürrəm. Allahı sevin! B.: “"İdrak" İctimai Birliyi”, 2017.-26 s.

 1376. Muradov Famil. Cinayət-axtarış hüququ Mühazirələr toplusu. B.: “Ecoprint”, 2018.-375 s.

 1377. Muradov Rəşad. Biznesin etikası. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-190 s.

 1378. Muradzadə Vasif. Tələbələrdə yaradıcı təxəyyülün inkişaf xüsusiyyətləri. B.: “İN-2017”, 2017.-216 s.

 1379. Murovdağlı Rəsul. Çiynimi dərdimə dayaq vermişəm. B.: “Orxan”, 2017.-208 s.

 1380. Murovdağlı Rəsul. Hicran əsiriyəm dərd qalasında. B.: “Orxan”, 2016.-208 s

 1381. Murtuz Ələsgərov 90. B.: “Nurlar”, 2018.-512 s.

 1382. Musaoğlu Şahin. Ağ ümid. B.: “OL”, 2017.-190 s.

 1383. Musayev Əli. Ali riyaziyyat kursuna aid məsələlər. H. 2. B.: “ADNSU”, 2018.-250 s.

 1384. Musayev Rafiq Əli oğlu. Fransız ədəbiyyatından tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.- 176 səh.

 1385. Musayeva Bella. Ədəbiyyatşünaslığa giriş Dərs vəsaiti. B.: “Mütərcim”, 2018.- 184 səh.

 1386. Musayeva İradə. XXI əsrdən baxış: ədəbi tənqid və bədii söz. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-723 s.

 1387. Musayeva Mətanət. İnformatikanın tədrisinin müasir problemləri. B.: “ADPU”, 2018.-232 s.

 1388. Mustafa Çəmənli (Mustafayev Mustafa Şura oğu) Biblioqrafiya. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”,2017.-199 s.

 1389. Mustafa Nazim. İrəvan quberniyasında Azərbaycanlıların soyqırımı (1918-1920) B.: “Elm”, 2017.-328 s.

 1390. Mustafaoğlu Sayad. Yurd yeri. B.: “Zərdabi LTD”, 2014.-159 s.

 1391. Mustafayeva Gülnisə. Bazar infrastrukturu. B.: “Kooperasiya”, 2018.-359 s.

 1392. Mustafayeva Gülşən. Neft-kimya sənayesində təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədi ilə ekoloji nəzarət və monitorinq. B.: “ADNSU”, 2017.-36 s.

 1393. Müasir beynəlxalq münasibətlər sistemi: Newtimes.az-ın baxış bucağı. B.: “Print-X”, 2014.-236 s.

 1394. Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüququn bəzi problemləri. B.: “Elm”, 2014.-368 s.

 1395. Müasir yazarların əsərlərindən tərcümələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-269 s.

 1396. Mühəndis qrafikası: birləşmələr. B.: “ADNSU”,2018.-48 s.

 1397. Mühəndis sistemlərinin informasiya təhlükəsizliyi. B.: “MSV Nəşr”, 2018.-551 s.

 1398. Müqayisəli sənətşünaslıq. B.: “Avropa”, 2016.-112 s.

 1399. Müqəddəs ayların dua və əməlləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-256 s.

 1400. Mürsəloğlu İsa. Qarabağ dərdimin yanan yara yerləri və düşündürən alovlu satira. B.: “Vətən”, 2018.-367 s.

 1401. Mürşüdli Çingiz. İstilik aparatları. B.: “ADNSU”, 2018.-382 s.

 1402. Mürşüdova Ulduz. Azərbaycan və Şimali Amerika hindu folkloru. B.: “Mütərcim”, 2018.-376 s.

 1403. Mürvətov Nəcməddin. Səmimiyyət istəyirəm. B.: “Şur”, 2018.-191 s.

 1404. Müstəqillik dövründə Azərbaycan təhsili: nəzəri və praktik aspektlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-448 s.

 1405. Mütəhhəri Şəhid Mürtəza. On mövzu. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-326 s.

 1406. Müzəffəroğlu Tofiq. Müasir Azərbaycan dilində mürəkkəb cümlənin struktur semantikası. B.: “Nurlan”, 2002.-304 s.

 1407. Müznib Əliabbas. Muxtarnamə. B.: “Ecoprint”, 2018.-263 s.

 1408. Nadim Mirzə Baxış. Seçilmiş əsərləri. B.: “Alatoran”, 2018.-250 s.

 1409. Nadiroğlu Etibar. Şeirin, sözün bağbanı. B.: “Şur”, 2016.-168 s.

 1410. Nafi Nafilə. Əsərləri. C. 2. B.: “Ecoprint”, 2018.-551 s.

 1411. Nafi, Hacı Nafilə. I cild. B.: “Ecoprint”, 2017.-568 s.

 1412. Nağısoylu Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Elm”, 2017.-652 s.

 1413. Nağısoylu, Möhsün. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Elm”, 2017.-634 s.

 1414. Nağıyev Tofiq. Sinxron reaksiyalara koherent baxış. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-214 s.

 1415. Naxçıvan Muxtar Respublikasında suvarılan torpaqların ekomeliorativ qiymətləndirilməsi. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-167 s.

 1416. Naxçıvan-İslam mədəniyyətinin paytaxtıdır. B : “M.F.Axundov ad. Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-38 s.

 1417. Namazov Qara. Yazılan qalır. B.: “SkyG”, 2017.-293 s.

 1418. Namazova Flora. İlyas Əfəndiyev və lirik-psixoloji dram dili. B.: “Elm və təhsil”, 2011.-366 s.

 1419. Neft emalı və neft kimyası müəssisələrində yaranan çirkab suların təmizlənməsi ilə təhlükəsizliyin təmin edilməsi (laboratoriya işləri). B.: “ADNSU”, 2017.-32 s.

 1420. Neft kimyası və neft-kimya sintezindən praktikum. B.: “Bakı Universiteti”, 2018.-360 s.

 1421. Neman Nəzakət. Nə yaxşı sən varsan. B.: “Ləman”, 2014.-146 s.

 1422. Nemanzadə Ömər. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-166 s.

 1423. Nesin Əziz. Belə gəlmiş, belə getməz. B.: “Xan”, 2016.-216 s.

 1424. Nəbibəyli Ziyadxan. 20 yanvar 1990-cı il faciəsi və fəxarəti. B.: “Adiloğlu”, 2018.-56 s.

 1425. Nəbibəyli Ziyadxan. Dünya neft elminin birincisi. B.: “Adiloğlu”, 2018.-40 s.

 1426. Nəbiyev Mahir. Sənin xətrinə... B.: “Elm və təhsil”, 2018.-127 s.

 1427. Nəbiyev Xəyyam. Dağ boyda kiçik kəndim. B.: “Maarif”, 2007.-143 s.

 1428. Nəbiyev Xəyyam.Geriyə səyahət. B.: “Borçalı”, 2017.-132 s.

 1429. Nəcəfli Güntəkin. Şərqi Anadolu, Naxçıvan və İrəvan bölgələrində ermənilərin türk-müsəlman əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımlar (1918-1920). B.: “Elm”, 2017.-248 s.

 1430. Nəcəfli Güntəkin. Urmiya bölgəsində Azərbaycanlılara qarşı soyqırımı (1917-1918). B.: “Elm”, 2017.-109 s.

 1431. Nəcəfov Canbaxış. Tibbi biologiya və genetikanın əsasları C. 2. B.: “Müəllim”, 2013.-430 s.

 1432. Nəcəfov Canbaxış. Tibbi biologiya və tibbi genetika. B.: “Müəllim”, 2017.-583 s.

 1433. Nəcəfova Aynur. Anna Axmatova və Şərq. B.: “Mütərcim”, 2018.-166 s.

 1434. Nəcəfzadə Abbasqulu. Ustad Nizami Rəmzidən meyxanaya ərməğan. B.: “Ecoprint”, 2017.-142 s.

 1435. Nəriman Əbdülrəhmanlı: Sözlə keçilən yol. B.: “Qanun”, 2018.-647 s.

 1436. Nəriman Nərimanov: Seçilmiş əsərləri İki cilddə. C. 1. B.: “Azərbaycan Milli Ensiklopediyası”, 2017.-569 s.

 1437. Nərimanoğlu Məhəmməd. Nakam talelər. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-58 s.

 1438. Nəsibov Aşıq Ədalət. Könül dastanı. B.: “Zərdabi”, 2018.-376 s.

 1439. Nəsibov Elşən. "Bankoman"lik və yeni iqtisadiyyat. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-188 s.

 1440. Nəsibov Elşən. Mənim proqramım. B.: “Təhsil”, 2017.-299 s.

 1441. Nəsibzadə Fərid. Tənhalığın 4 mövsümü. B.: “Zərdabi”, 2018.-80 s.

 1442. Nəsimi İmadəddin. İraq divanı. B.: “CBS-PP”, 2018.- 384 s.

 1443. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-319 s.

 1444. Nəsimi İmadəddin. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-345 s.

 1445. Nəsir Vaqif. Tanrı payı. B.: “Ləman”, 2018.-136 s.

 1446. Nəsirov Elman. ABŞ və beynəlxalq terrorizm problemi. B.: “TEAS Press”, 2018.-342 s.

 1447. Nəsirov Əhməd. Aqrar-sənaye kompleksinin dayanıqlı inkişafının təmin edilməsində beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin rolu. B.: “Avropa”, 2017.-208 s.

 1448. Nəsirova Könül. Rəşid Behbudov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-151 s.

 1449. Nəsirova Nigar. Əkbər Bayramov: alim ömrü. B.: “Mütərcim”, 2018.-216 s.

 1450. Nəvvab Mir Möhsün. Təzkireyi-Nəvvab. B.: “Elm”, 2018.-736 s.

 1451. Nəzakət. Yurd dediyim bu torpaq. B.: “Araz”, 2018.-143 s.

 1452. Nəzər Adilə. Beşinci mövsüm. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-192 s.

 1453. Nəzərçi Nizami Süleyman. Uzaqları yaxından görənlər Yəhudilər. H. 1. B.: “Adiloğlu”, 2015.-190 c.

 1454. Nəzərli Şirməmməd. Foto və söz. B.: “CBS”, 2018.-228 s.

 1455. Nəzirli Kamran. Babalar nağıl danışmırlar. B.: “Mütərcim”, 2018.-195 s.

 1456. Nəzirli Kamran. Dördüncü möhür. B.: “Mütərcim”, 2018.-431 s.

 1457. Nəzirli Kamran. Zülfü Adıgözəlov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-128 s.

 1458. Nəzirli, Şəmistan Əmiraslan oğlu. Azərbaycan Milli Ordusunun 100 illiyi. B. : “Azərbaycan”, 2018.-416 səh.

 1459. Nəzmi Ələkbər. Bəni-Haşimin Qəməri. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-256 s.

 1460. Nəzmi Ələkbər. Əmirəlmöminin Əli Əleyhissalamın hikmətli kəlamları, fəzilətləri və möcüzələri. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-198 s.

 1461. Nəzmi Ələkbər. Tənha sərkərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-227 s.

 1462. Nicat Əlisa. Ehram. B.: “OL”, 2013.-161 s.

 1463. Nicholls David. Biz. B.: “Qanun”, 2018.-400 s.

 1464. Niftəliyeva Arzu. Linqvokulturologiyaya giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-127 s.

 1465. Niftiyev Ələşrəf. Seçilmiş hekayələr. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-88 s.

 1466. Niftiyev Ələşrəf. Uşaqlar üçün hekayələr. B.: “Elm və təhsil”. 2018.-44 s.

 1467. Nişapuri Möhsün. Məntiq. B.: “Zərdabi”, 2018.-216 s.

 1468. Niyazlı Aşıq Murad. Ağır ellər ozanıyam. B.: “Zərdabi”, 2018.-152 s.

 1469. Novruzov Vahid. Yoqa və sağlamlıq. B.: “CBS”, 2018.-408 s.

 1470. Nurlu Hüseyn. Duyğular. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s.

 1471. Nurlu ömrün salnaməsi-Zərifə Əliyeva 95. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2018.-33 s.

 1472. Nursultan Nazarbayev.Həyat yolu. B.: “Çap Art Nəşriyyat evi”, 2017.-296 s.

 1473. Nuruzadə Şubay. Asiya və Afrika ölkələrinin tarixi (I cild) Sumqayıt.: “Azəri”, 2017.-440s.

 1474. Nuşiç Branislav. Özbioqrafiyam. Sumqayıt.: “Bir-bir”, 2018.-232 s.

 1475. Odişariya Quram. Prezidentin pişiyi. B.: “Qanun”, 2018.-207 s.

 1476. Oftalmologiyanın müasir problemləri (Elmi əsərlər məcmuəsi) B.: “Nafta-Press”, 2002.-359 s.

 1477. Ogan Kənan. İndi uzaqlardasan... B.: “Nurlar”, 2010.-69 s.

 1478. Oğuz Yunus. Ovçu. B.: “OL”, 2018.-240 s.

 1479. Ol Əjdər. Günəbaxan zəmisi 1. Baskı. Təbriz.: “Əxtər Yayınevi”, 2007.-191 s.

 1480. Ol Əjdər. Günəbaxan zəmisi. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1481. Ol Əjdər. Molla Nəsrəddin və Əmir Teymurun filləri. B.: “Alatoran”, 2017.-257 s.

 1482. Ol Əjdər. Yaşa. B.: “Nurlar”, 2018.-332 s.

 1483. Oman haqqında məqalələr. B.: “Mütərcim”, 2018.-223 s.

 1484. Ordubadi Məmməd Səid. Həyatım və mühitim. B.: “Xan”, 2016.-232 s.

 1485. Orucov Azad. Yol hərəkəti qaydalarını bilmək vacibdir. B.: “Şəms”, 2017.-59 s.

 1486. Orucov Elşar. Ekonometrika. B.: 2018.-384 s.

 1487. Orucova Aygün. Cəlil Məmmədquluzadənin şeir yaradıcılığı. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-191 s.

 1488. Oruell Corc. Birma günləri. B.: “Qanun”, 2017.-95 s.

 1489. Oruell Corc.Kataloniyaya məhəbbətlə. B.: “Qanun”, 2017.-254 s.

 1490. Osho. Qızıl külçələr. B.: “Qanun”, 2018.-179 s.

 1491. Osmanoğlu Məti. Azərbaycan realist poeziyasının təkamülü. Birinci hissə. B.: “AzTU”, 2011.-103 s.

 1492. Osmanoğlu Məti. Ədəbiyyat nəzəriyyəsi. B.: “Kitab Klubu”, 2018.-474 s.

 1493. Osmanoğlu Məti. Sözün o üzündə. B.: “Kitab klubu”, 2018.-408 s.

 1494. Oster Pol. Qaranlıqdakı adam. B.: “TEAS-Press”, 2017.-200 s.

 1495. Oz Amos. Mənim Mixaelim. B.: “Alatoran”, 2014.-295 s.

 1496. Öməroğlu İladi. İbrətli mənzumələr. B.: “Nərgiz”, 2018.-183 s.

 1497. Ömərov Vahid. Gürcüstan: daxili ictimai-siyasi şərait. B.: “Mütərcim”, 2018.-167 s.

 1498. Pamuk, Orxan. Qırmızı saçlı qadın. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1499. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-848 s.

 1500. Pasternak Boris. Doktor Jivaqo. B.: “TEAS Press”, 2017.-626 s.

 1501. Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri X cild (Yeddi cildliyin davamı). B.: “Təhsil”, 2018.-431 s.

 1502. Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri. IX cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-480 s.

 1503. Paşayev Qəzənfər. Seçilmiş əsərləri. VIII cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-479 s.

 1504. Perker Əsli E. Cəllad məzarlığı. B.: “Qanun”, 2013.-302 s.

 1505. Pəhləvan Əmir. Vətən dahiləri. B.: 2018.-401 s.

 1506. Pəhləvi Fərəh. Xatirələr. "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 21. B.: “XAN”, 2016.-492 s.

 1507. Pənah Gülxani. Salatın Əhmədlinin yaradıcılığına ümumi baxış. B.: “Ecoprint”, 2018.-549 s.

 1508. Pənahov T. Üzümün aqrotexnikası. B.: “Papirus NP”, 2018.-215 s.

 1509. Pənahov Tahir. Ümumi fizika kursu. Fizika -1 qısa müharizə kursu. B.: “9 №-li KM”, 2014.-361 s.

 1510. Piriyev Heydər. Taktiki fəaliyyətlərin riyazi modelləşdirilməsi. B.: “Hərbi nəşr.”, 2016.-256 s.

 1511. Plyus bədii yaradıcılıq. II kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-500 s.

 1512. Po Edqar Allan. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2011.-494 s.

 1513. Prezident İlham Əliyev və mədəniyyət. İki cilddə. Birinci cild. 2003-2008. B.: “İdeal-Print”, 2010.-481 s.

 1514. Prezident İlham Əliyevin müəllifi olduğu strategiya Alternativ və bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadə. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-230 s.

 1515. Prust Marsel. Svana doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-512 s.

 1516. Puzo Mario. Xaç atası. B.: “Qanun”, 2018.-447 s.

 1517. Püstə Fərhadi. Beynəlxalq kommersiya işi. B.: “Bakı Biznes Universiteti”, 2018.-325 s.

 1518. Rahib Əliyev-75: İstedadlı alim, görkəmli ziyalı. B.: “Elm və təhsil”, 2013.-190 s.

 1519. Ramazanlı Həsənağa. Qədim Böyük Qəbələ şəhərinin maddi-mənəvi mədəniyyət tarixi ilk orta əsrlərdə. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-336 s.

 1520. Ramazanov Şahin. Ərməğan. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-243 s.

 1521. Ramiz Zöhrabov: Görkəmli musiqişünas-alim. B.: “Mars-Print”, 2013.-368 s.

 1522. Reiss Tom. Qara Qraf. B.: “TEAS Press”, 2017.-443 s.

 1523. Reyşəhri Məhəmmədi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın şəhadətnaməsi Quran, hədis və tarix əsasında. B.: “Zərdabi LTD”, 2016.-793 s.

 1524. Rəcaizadə Mahmud Əkrəm. Fayton sevdası. B.: “TEAS Press”, 2017.-204 s.

 1525. Rəcəbli Əli. Sikkə və dövlətçilik. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-182 s.

 1526. Rəcəbov İlqar. Kimyəvi lif tərkibli parçaların xətti ölçülərinin dəyişməsinin qiymətləndirilməsi problemləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-168 s.

 1527. Rəhim Rafiq. Bir ömrün nəğmələri. Mingəçevir.: 2018.-368 s.

 1528. Rəhimli İlham. Hökümə Qurbanova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-207 s.

 1529. Rəhimli Hüseyn.Taleyinə düşən paya yumma göz. B.: “Ecoprint”, 2018.-79 s.

 1530. Rəhimli İlham. Ağasadıq Gəraybəyli. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1531. Rəhimli İlham. Azərbaycan müəlliflərinin əsərləri akademik teatrda. B.: “Apostroff”, 2017.-144 s.

 1532. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 1. B.: “Azərnəşr”, 2016.-427 s.

 1533. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 2. B.: “Azərnəşr”, 2017.-390 s.

 1534. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr ensiklopediyası Üç cilddə. C. 3. B.: “Azərnəşr”, 2017.- s.

 1535. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-496 s.

 1536. Rəhimli İlham. Azərbaycan teatr tarixi 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-534 s.

 1537. Rəhimli İlham. Fatma Qədri. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1538. Rəhimli İlham. Habil Əliyev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1539. Rəhimli İlham. Həsən Turabov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-183 s.

 1540. Rəhimli İlham. İbrahim Həmzəyev. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-175 s.

 1541. Rəhimli İlham. Kazım Ziya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-160 s.

 1542. Rəhimli İlham. Mehdi Məmmədov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-184 s.

 1543. Rəhimli İlham. Mərziyə Davudova. B.: “Şərq-Qərb”. 2017.-158 s.

 1544. Rəhimli İlham. Mustafa Mərdanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-176 s.

 1545. Rəhimli İlham. Rza Təhmasib. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-151 s.

 1546. Rəhimli İlham. Səhnədə ucalan əzəmət. B.: “İTM”, 2010.-415 s.

 1547. Rəhimli Səbuhi. Avesta gerçəyi. B.: “Aspoliqraf”, 2018.-119 s.

 1548. Rəhimli Səbuhi. Mən susa bilmədim. B.: “OL”, 2014.-142 s.

 1549. Rəhimli, İlham. Abbasmirzə Şərifzadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-152 s.

 1550. Rəhimli, İlham. Barat Şəkinskaya. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-216 s.

 1551. Rəhimli, İlham. Məmmədrza Şeyxzamanov. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-168s.

 1552. Rəhimli, İlham. Nəsibə Zeynalova. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-192 s.

 1553. Rəhimzadə, Vüqar. Söz və mətbuat azadlığı demokratik inkişafın əsası kimi: Azərbaycan təcrübəsi. B.: “Mars-Print”, 2016.-304 s.

 1554. Rəhmanlı Əhsən. Qəmər Almaszadə. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-112 s.

 1555. Rəhmanzadə Fazil. Rəşid var olan yerdə. B.: “Apostroff”, 2018.-556 s.

 1556. Rəmzi Cəfər.Qəzəllər. B.: “Ecoprint”,2017.-75 s.

 1557. Rəsul İlqar. Getmə... B.: “Qanun”,2017.-271 s.

 1558. Rəsulov Sakit. Qaz tullantılarının yüksək effektli utilizasiya üsulları. B.: “ADNSU”, 2017.-132 s.

 1559. Rəsulov Sakit. Yanma və partlayış nəzəriyyəsi. B.: “ADNSU”, 2018.-268 s.

 1560. Rəsulzadə Məhəmməd. Seçilmiş pedaqoji əsərləri. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-286 s.

 1561. Ris Erik. Qənaətcil Startap. B.: “TEAS Press”, 2017.-300 s.

 1562. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 11. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-230 s.

 1563. Risalə araşdırmalar toplusu. C. 12. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-210 s.

 1564. Risalə. Araşdırmalar toplusu 13. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-216 s.

 1565. Roulinq C. Harri Potter və simurq ordeni. B.: “Qanun”, 2017.-791 s.

 1566. Royal M. Amaryllis 125. B.: “Qanun”, 2017.-391 s.

 1567. Rövşən Nərgiz. Dayanacaqda görüş. B.: “Ecoprint”, 2016.-35 s.

 1568. Röya Xanirə. Azərbaycan qadını. Gəncə.: 2007.-103 s.

 1569. Röya Xanirə. Həsrətin rəngi. B.: “Şur”, 2017.-255 s.

 1570. Röya Xanirə. Xalidənin taleyi. B.: “Qeyrət”, 2006.-114 s.

 1571. Röya Xanirə. Qayıt geri. Gəncə.: 2004.-110 s.

 1572. Röya Xanirə. Mən həmişə səninləyəm Azərbaycan. Gəncə.: 2009.-96 s.

 1573. Röya Xanirə. Vətən bizi çağırır. Gəncə.: 2005.-102 s.

 1574. Rus dilində olan kitabların siyahısı

 1575. Rustaveli Şota. Pələng dərisi geymiş pəhləvan. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-436 s.

 1576. Rüstəmli Asif. Cəfər Cabbarlı və milli istiqlal hərəkatı. B.: “Gənclik”, 2018.-167 s.

 1577. Rüstəmli Asif. Ədəbi redaktənin əsasları: Tarixi, nəzəriyyəsi, təcrübəsi. B.: “Gənclik”, 2018.-216 s.

 1578. Rüstəmov Əhliman. Eşqin şəhidi. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-87 s.

 1579. Rüstəmov Fərrux. Humanist pedaqogika, yoxsa pedaqogikada humanizm? B.: “Elm və təhsil”, 2018-91 s.

 1580. Rüstəmov Rüfət. Alın yazısı. B.: “Elm və təhsil”, 2014.-79 s.

 1581. Rüstəmov Yusif. ABŞ və qlobal liderlik. B.: “Turxan”, 2017.-148 s.

 1582. Rüstəmov, Yusif. Sivilizasiyaların qarşılıqlı münasibəti kontekstində amerikan milli identikliyi (S.Hantiqton) B.: “ Turxan”, 2017.-64 s.

 1583. Rüstəmova Afaq. Müasir dünya və Azərbaycan reallıqları: fəlsəfi təhlil. B.: “Afpoliqraf”, 2017.-234 s.

 1584. Rüstəmova Firəngiz. Hor sivilizasiyası və onun günümüzdə izləri. B.: “Zərdabi”, 2018.-424 s.

 1585. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-351 s.

 1586. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-251 s.

 1587. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 4. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-307 s.

 1588. Rza Rəsul. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 5. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-207 s.

 1589. Rza Rəsul.Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-296 s.

 1590. Rzayev R. M. Üzvi və fiziki kimya. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-356 s.

 1591. Rzayev Rövnəq. Fizika. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-547 s.

 1592. Rzayev Tofiq. Texniki sistemlərin qiaqnozlaşdırılması. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-627 s.

 1593. Rzayev Vahid. XIX əsr və XX əsrin əvvəllərində İrəvanda və Naxçıvanda məscid məktəbləri və mədrəsələr. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2016.-88 s.

 1594. Rzayev Vahid. XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Naxçıvanda təhsil və pedaqoji fikir. B.: “Məktəb”, 2017.-60 səh.

 1595. Rzayev Vahid. Naxçıvanda qız təhsilinin inkişafı tarixindən. (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri). Naxçıvan.: “Məktəb”, 2013.-38 s.

 1596. Rzayev Vahid. Naxçıvanda məktəb və pedaqoji fikir (XIX əsr və XX əsrin əvvəlləri) Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-256 s.

 1597. Rzayeva Naibə. Azərbaycan ədəbiyyatı. B.: “Elm”, 2018.-335 s.

 1598. Rzayeva Sevda. Atom fizikası. B.: “Ləman”, 2017.-216 s.

 1599. Rzayeva Şəhla. İqtisadi fikir tarixi. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-388 s.

 1600. Rzayeva Zahidə. Mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemlərində informasiya resursları. B.: “Mütərcim”, 2018.-136 s.

 1601. Sabitoğlu Emin.Əlvida. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-256s.

 1602. Sabitova Aynur. XVII əsr Amerika ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2016.-84 s.

 1603. Sabitova, Aynur Zakir qızı. XVIII əsr Amerika ədəbiyyatı. B.: “Mütərcim”, 2017.- 112 səh.

 1604. Sadiq Aygün. Güzgüdə kim var? B.: “MTR-Group”, 2018.-206 s.

 1605. Sadiq Elbəyi. Nəvələrə hədiyyə. Naxçıvan.: “Əcəmi”, 2017.-120 s.

 1606. Sadıq İslam. Dədə Qorqudun dili və poetikası. B.: “Azərnəşr”, 2018.-80 s.

 1607. Sadıq İslam. Ölkə ədəbiyyatı tarixi: Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-64 s.

 1608. Sadiq Tağı. Gülüm, gözlə sən məni. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-117 s.

 1609. Sadiq Tağı.Bir ömrün işığı. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-431 s.

 1610. Sadıqov Həsənbala. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Gəncədə qəbul etdiyi hüquqi aktlar və onun tarixinin izahlı xronologiyası (1918-1920). Gəncə.: “Elm”, 2018.-175 s.

 1611. Sadıqov Həsənbala. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin paytaxtı və mübariz qərargahı Gəncə. Gəncə.: “Elm”, 2018.-521 s.

 1612. Sadıqova Solmaz. Sosial-siyasi informasiya resursları. B.: “Mütərcim”, 2016.-126 s.

 1613. Salahov, Vidadi. Gəlmişəm ki. B.: “Ecoprint”, 2017.-120 s

 1614. Salamoğlu Təyyar. Mir Cəlal nəsri və müasirlik. B.: “Orxan”, 2018.-130 s.

 1615. Salamzadə Ə. Azərbaycan və dünya incəsənətində soyqırım mövzusu Kitab-albom. B.: 2015.-148 s.

 1616. Salayeva Leyli. Dilbərin qaşıq səyahəti. B.: “TimePrint”, 2018.-18 s.

 1617. Salihov Danil. Qəribə adam. B.: “Zərdabi”, 2018.-128s.

 1618. Salmanova Sona. Cinayət hüququnun mənbələri ilə bağlı problemlər və onların həlli yolları. B.: “Zərdabi”, 2017.-192 s.

 1619. Saraçlı Hüseyn. Nəğməli sinəmdə yüz dastan yatır. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-304 s.

 1620. Sarah J. Sonuncu kameliya. B.: “Qanun”, 2018.-304 s.

 1621. Sarı Aşıq. Gül dəftəri. İkinci nəşr. B.: “Qanun”, 2018.-280 s.

 1622. Sarıyeva İradə. Gözlə, gələcəyəm. B.: “Azəri”, 2017.-159 s.

 1623. Sarvan Salam. Heykəl tənhalığı. B.: “Qanun”, 2017.-156 s.

 1624. Seçilmiş povestlər (nəsr). B.: “Araz”, 2018.-582 s.

 1625. Sela Xose Kamilo. Seçilmiş əsərləri. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-432 s.

 1626. Seton-Tompson, Ernest. Küçə müğənnisi. B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1627. Seydəliyev İlham. Patentşünaslıq kursu üzrə praktikum. B.: “İqtisad Universiteti”, 2017.-170 s.

 1628. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. I cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-492 s.

 1629. Seyid Əzim Şirvani. Seçilmiş əsərləri. 2 cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-480 s.

 1630. Seyidbəyli Məryəm. Astronomiyanın tarixinə dair oçerk. B.: “Elm”, 2018.-139 s.

 1631. Seyidbəyli Məryəm. Biologiyanın tarixinə dair oçerk. B.: “Elm”, 2018.-139 s.

 1632. Seyidbəyli Məryəm. Coğrafiyanın tarixinə dair oçerk. B.: “Elm”, 2018.-111 s.

 1633. Seyidbəyli Məryəm. Fizikanın tarixinə dair oçerk. B.: “Elm”, 2018.-139 s.

 1634. Seyidbəyli Məryəm. Kimyanın tarixinə dair oçerk. B.: “Elm”, 2018.-151 s.

 1635. Seyidəliyev Sərməst. İtkin qızın taleyi. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-209 s.

 1636. Seyid-Rzayev, M. Mingəçevir su anbarı vətəgə balıqlarının populyasiya strukturu və bioekoloji xüsusiyyətləri. B.: “Elm”, 2017.-284 s.

 1637. Seyidzadə Zeynəb. Xınalı bahar. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 1638. Seyyid Zərgər. Mizanül-ədalət. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-341 s.

 1639. Səbzəliyev Mahir. Klassik tiplərə aid olmayan sinqulyar həyəcanlanmış diferensial tənliklər nəzəriyyəsinə giriş. B.: “Elm”, 2018.-199 s.

 1640. Səbzəliyev Sifariz. Maliyyə hesabatı. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-312 s.

 1641. Səda Pünhan. Əli aşiqlərinə hədiyyə. B.: “MBM”, 2013.-55 s.

 1642. Səfərli Əlyar. Seçilmiş əsərləri. b.: “Elm və təhsil”, 2017.-558 s.

 1643. Səfiyeva Fəridə. Bir ömrün iziylə.. B.: “Elm”, 2018.-296 s.

 1644. Səfiyeva Vüsal. Akademik Həmid Araslının folklorşünaslıq irsi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-156 s.

 1645. Səhhət Abbas. Yay səhəri. B.: “TEAS Press”, 2018.-164 s.

 1646. Səhhət Abbas. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-376 s.

 1647. Səhlikov Azər. İdman masajı. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-160 s.

 1648. Səxavət Seyran. Qaçhaqaç. B.: “Vektor”, 2017.-548 s.

 1649. Səklikov İsgəndər. Şagird üçün qısa izahlı biologiya lüğəti. B.: “Bilik”, 2013.-431 s.

 1650. Səklikov İsgəndər. Şagird üçün qısa izahlı kimya lüğəti. B.: “Bilik”, 2013.-191 s.

 1651. Səlimoğlu Amid. Qaranlıqdan işığa. B.: “Çıraq”, 2017.-192 s.

 1652. Səməd Möhbəddin. İslam Rzayev. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-120 s.

 1653. Səməd Vurğunun ev-muzeyi. B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-317 s.

 1654. Səmədova Könül. Şimal-Qərb qrupu dialektlərinin fonetikası. B.: “ADPU”, 2018.-170 s.

 1655. Sənan Fazil. Nifrətin göz yaşları. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-213 s.

 1656. Sənayedə investisiya və innovasiya fəaliyyəti. B.: 2017.-255 s.

 1657. Səyyaf Mehparə. Bu ocaqda qalan mənəm. B.: “MBM”, 2014.-75 s.

 1658. Sibirel Eldar Nəsibli. Yaşamaq da igidlikdir. B.: 2014.-184 s.

 1659. Siracəddin Hacı. Həzrət Nizami Gəncəvinin "Sirlər Xəzinəsi" məsnəvisinin şərhi (XVIII-XX məqalələr, kitabın sonu, mədhiyyələr, kitabın yazılma səbəbi, söz, mənzum sözün mənsur sözdən üstünlüyü, tövhid, münacatlar) 10-cu kitab. B.: “Nafta-Press”, 2017.-920 s.

 1660. Sistani Seyyid Əli Hüseyni. İstiftaat. Şəri suallara cavablar. I cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-344 s.

 1661. Siyablı Ələsgər. Müəllimim-liderim-prezidentim. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-280 s.

 1662. Siz bizə lazımsız, Eldar İsmayıl! B.: “Ecoprint”, 2018.-183 s.

 1663. Soltanov Məmmədxan. Aşıq yaradıcılığında işlənən onomastik vahidlər bədii-üslubi vasitə kimi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-184 s.

 1664. Son zəng... Zabil Müqabiloğlunun xatirəsinə. B.: “Qanun”, 2018.-151 s.

 1665. Sonam R.Bahar. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım. II cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-216 s.

 1666. Sonam R.Bahar. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım. III cild. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 1667. Sonam, R.Bahar. Hüseyn Cavid Rəsizadə: Yazmasaydım I cild. . B.: “Elm və təhsil”, 2018.-256 s.

 1668. Sonsuz ömrün yolçusu-Yusif Səmədoğlu. B.: “Qanun”, 2018.-343 s.

 1669. Söz Yaqub. Dərdsizliyin dərdi. B.: “3 saylı Bakı Mətbəəsi”, 2017.-200 s.

 1670. Star Frederik. İtirilmiş Maarif. B.: “Qafqaz”, 2017.-768 s.

 1671. Stelmaşık Aqneşka. Arxeoloji salnamələr K. 4. Qızıl əjdahanın lənəti. B.: “TEAS Press”, 2018.-243 s.

 1672. Stelmaşık Aqneşka. Arxeoloji salnamələr K. 5. Almaz vadisinin sirri. B.: “TEAS Press”, 2018.-223 s.

 1673. Stendal. Parma monastırı. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-567 s.

 1674. Stivenson Robert Luis. Doktor Ceykl və mister Haydın qəribə əhvalatı. B.: “TEAS Press”, 2018.-135 s.

 1675. Struqatski Arkadi. Allah olmaq çətindir. B.: “TEAS Press”, 2017.-212 s.

 1676. Subu Surxay. Nadanlar dünyası. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-230 s.

 1677. Sultanova Sevda. Elton Quliyev. B.: “Qanun”, 2018.-375 s.

 1678. Sun-Tzu. Hərb sənəti. B.: “Qanun”, 2018.- 87 s.

 1679. Surkova Larisa. 1-3 yaşlı uşaqlar: faydalı məsləhətlər generatoru. B.: “TEAS Press”, 2018.-140 s.

 1680. Surkova Larisa. 8-13 yaş: uşağın ən çətin dövrü. B.: “TEAS Press”, 2018.-119 s.

 1681. Surkova Larisa. Uşağınız 3 yaşından 7 yaşınadək: intensiv tərbiyə. B.: “TEAS Press”, 2018.-143 s.

 1682. Sübhani Ayətullah Cəfər. Quranda peyğəmbərlər. B.: “Elm və təhsil”, 2016.-112 s.

 1683. Süleymanlı Mövlud. And olsun əsrə. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-528 s.

 1684. Süleymanlı Mövlud. Söz içində söz. B.: “Ağrıdağ”, 2006.-88 s.

 1685. Süleymanlı Sima. Mədəni irsin qorunmasının beynəlxalq-hüquqi tənzimlənməsi problemləri və Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi. B.: “Azərbaycan”, 2018.-295 s.

 1686. Süleymanov Elçin. Müstəqilliyinin 25 ilində Azərbaycan iqtisadiyyatı. B.: “İN-2017”, 2017.-439 s.

 1687. Süleymanov Mehman. Azərbaycanda Ali Baş Komandanlıq institutunun Heydər Əliyev mərhələsi. B.: “Elm və təhsil”,2018.-727 s.

 1688. Süleymanov Mehman. Şah İsmayıl Səfəvi. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-822 s.

 1689. Süleymanov Nəriman. Ana quşun yuxusu. B.: “Təhsil”, 2017.-240 s.

 1690. Süleymanov Nəriman. Dünyanın çəkisi. B.: “Təhsil”, 2017.-464 s.

 1691. Svayq Ştefan. Amok. Bakı :Qanun,2018.- 80 s.

 1692. Svayq Ştefan. Bir qadının həyatından 24 saat. B.: “Qanun”, 2018.-114 s.

 1693. Svayq Ştefan. Şahmat. B.: “Qanun”, 2018.-95 s.

 1694. Svayq Ştefan. Yad qadının məktubu. Bakı :Qanun,2018.-80 s.

 1695. Şabanov Mustafa. Zəyəm sikkələri: Şirvanşahlar, Osmanlı və Səfəvilər dövrü. B.: “Təhsil”, 2017.-128 s.

 1696. Şabanov Zeynəddin. Müasirləşən cəmiyyətin yeni paradiqmaları. B.: “Avropa”, 2017.-256 s.

 1697. Şabra Məhəmməd Ömər. İnkişafın islam modeli ("məqasid" konsepsiyası əsasında) B.: “İdrak”, 2013.-100 s.

 1698. Şadiman Şirin xanım Kərimbəyli. Yol gedirik. B.: “Qanun”, 2018.-596 s.

 1699. Şahbazov Elmar. Cənnətin ətri. B.: “Qanun”, 2017.-200 s.

 1700. Şahbuzlu Firudin. Nurdan doğan qaranlıq. B.: “Kövsər”, 2018.-257 s.

 1701. Şahmarov Əliheydər. Davamlı inkişaf və ekoloji təhlükəsizlik problemləri. B.: “Adiloğlu”, 2006.-159 s.

 1702. Şahnəzər. Bir ömür yaşadım. B.: “Nərgiz”, 2018.-271 s.

 1703. Şahsevən İltifat. Azərbaycan polisinin yaranması və təşəkkülü tarixindən. B.: “Mütərcim”, 2018.-128 s.

 1704. Şahtaxtı Sabir. Azadlıq nəğməsi. B.: “Zərdabi”, 2018.-240 s.

 1705. Şaxanov Muxtar. Həqiqət formulu və məhəbbətin everest zirvəsi Dostum-qardaşım Ç. Aytmatov barədə esse. Бишкек.: “Улуу Тоолор”, 2014.-336 s.

 1706. Şaiq Abdulla. Tıq-tıq xanım. B.: “TEAS Press”, 2018.-227 s.

 1707. Şaiq Abdulla. Gözəl bahar. B.: “TEAS Press”, 2018.-395 s.

 1708. Şaiq Abdulla. Xatirələrim "XAN" Xatirə Ədəbiyyatı silsiləsindən. K. 10. B.: “XAN”, 2015.-364 s.

 1709. Şaiq Abdulla. Kiçik qəhrəman. B.: “TEAS Press”, 2018.-226 s.

 1710. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-427 s.

 1711. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 2. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-543 s.

 1712. Şaiq Abdulla. Seçilmiş əsərləri Üç cilddə. C. 3. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-527 s.

 1713. Şaiq Abdulla. Yaxşı arxa. B.: “Renessans-A”, 2017.-28 s.

 1714. Şair və yazıçılarımızın həyatından maraqlı anlar. B.: 2010.-212 s.

 1715. Şalev Zeruya. Sevgi həyatım. B.: “Alatoran”, 2016.-257 s.

 1716. Şamiloğlu Vüqar. Deyirlər ki, yaz gəlibdi Laçına. B.: “Vətənoğlu”, 2018.-92 s.

 1717. Şarma Robin. Ailə müdrikliyi. B.: “Qanun”, 2018.-256 s.

 1718. Şarma Robin. Sən öləndə kim ağlayacaq? B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1719. Şeldon Sidni. Əgər sabah gələrsə. B.: “Qanun”, 2018.-447 s.

 1720. Şeyxzamanlı Nağı bəy. Xatirələr. B.: “Xan”, 2016.-280 s.

 1721. Şəkərov Mahir. Bütün peyğəmbərlər məsumdur. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-303 s

 1722. Şəkidən gələn səslər. I kitab. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-856 s.

 1723. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi və qatilimi axtarırdım. B.: “TEAS Press”, 2017.-224 s.

 1724. Şəntəkin Dərviş. Qəpiyim də yox idi, qız isə çox gözəl idi. B.: “TEAS Press”, 2017.-291 s.

 1725. Şərifi Nilufər. Nilufər yaranın başqa adıdır. B.: “Elm və təhsil”, 2018-79 s.

 1726. Şərifov Hicran. Uşaq-gənclər idman məktəblərinin idarə olunmasının modernləşdirilməsi. B.: “Mütərcim”, 2018.-260 s.

 1727. Şərifov Kazım. Rusca-azərbaycanca dəmiryol nəqliyyatı terminləri lüğəti. B.: “Şərq-Qərb”, 2018.-1246 s.

 1728. Şərq Tərcümə toplusu. 6-cı kitab. B.: “Araz”, 2008.-276 s.

 1729. Şərq Tərcümə toplusu. V kitab. B.: “Nurlan”, 2008.-247 s.

 1730. Şıxəliyev Ramiz. Şəbəkə texnologiyaları. B.: “İnformasiya Texnologiyaları”, 2017.-238 s.

 1731. Şıxlar Niftalı. Zəhmətdən yoğrulmuş ömrüm K. 1. (1940-90-cı illər). B.: “Müəllim”, 2018.-722 s.

 1732. Şıxlı Zərəngiz. Düşündürən düşüncələrim. B.: “Ecoprint”, 2018.-223 s.

 1733. Şıxlinskaya Gülnarə. Çoxdəyişənli funksiyalar və onların iqtisadi tətbiqləri. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-96 s.

 1734. Şıxlinski Əliağa. Xatirələrim. B.: “Xan”, 2015.-296 s.

 1735. Şıxlinski Hacı. Filloksera və ona qarşı mübarizə üsulları. B.: “Müəllim”, 2018.-184 s.

 1736. Şıxlinski Mehdi. Ədəbiyyat tarixdir, tarix isə hər şeydir. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-204 s.

 1737. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 14-cü cild. Həcc, Muminun və Nur surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-520 s.

 1738. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 15-ci cild. Furqan, Şüəra və Nəml surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-528 s.

 1739. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə. 16-cı cild. Qəsəs, Ənkəbut və Rum surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-460 s.

 1740. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.12-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2017.-520 s.

 1741. Şirazi Ayətullah əl-üzma Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə.13-cü cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-496 s.

 1742. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 19-cu cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-488 s.

 1743. Şirazi Nasir Məkarim Ayətullah əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 20-ci cild. B.: “Zərdabi”, 2018.-472 s.

 1744. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 2-ci cild.Bəqərə surəsinin 188-286-cı və Ali-İmran surəsinin 1-91-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-696 s.

 1745. Şirazi Nasir Məkarim. Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 3-cü cild.Ali-İmran surəsinin 92-200-cü və Nisa surəsinin 1-70-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-582 s.

 1746. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 10-cu cild. Yusuf surəsinin 54-111-ci ayələri, Rəd və İbrahim surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-408 s.

 1747. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 11-ci cild. Hicr və Nəhl surələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-424 s.

 1748. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 8-ci cild. Tövbə surəsinin 60-129-cu və Yunus surəsinin 1-109-cu ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-406 s.

 1749. Şirazi Nasir Məkarim. Təfsiri-nümunə 9-cu cild. Hud surəsi və Yusuf surəsinin 1-53-cü ayələri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-432 s.

 1750. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 1-ci cild. Fatihə (Həmd) surəsi və Bəqərə surəsinin 1-187-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-648 s.

 1751. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 4-cü cild. Nisa surəsinin 71-176-cı və Maidə surəsinin 1-66-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-510 s.

 1752. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 5-ci cild. Maidə surəsinin 67-120-ci və Ənam surəsinin 1-140-cı ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-504 s.

 1753. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 6-cı cild. Ənam surəsinin 141-165-ci və Əraf surəsinin 1-171-ci ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-464 s.

 1754. Şirazi Nasir Məkarim.Ayətullahul əl-üzma. Təfsiri-nümunə. 7-ci cild. Əraf surəsinin 172-206-cı, Ənfal surəsi və Tövbə surəsinin 1-59-cu ayələri. B.: “Zərdabi”, 2017.-424 s.

 1755. Şirzadov Fərhad. Maşınların etibarlılığının texnoloji təminatı. B.: “BMU”, 2018.-223 s.

 1756. Şirzadov Fərhad. Tribologiyanın əsasları. B.: “BMU”, 2018.-271 s.

 1757. Şirzadov Fərhad. Tribotexniki avadanlıq və vasitələr. B.: “BMU”, 2018.-304 s.

 1758. Şirzadova Mehriban. Y. A. Komenskinin "Ana Qucağı Məktəbi" əsəri və onun əsas ideyalarının Azərbaycanda yayılması. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-174 s.

 1759. Şmit Anna. Cip və Yanika. B.: “Qanun”, 2018.-144 s.

 1760. Şopenhauer Artur. Müxtəlif predmetlər haqqında düşüncələr. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1761. Şükür, Südabə. Zəmanəmizin möcüzəsi."Rentgen qadın"- Zərifə xanım. Bakı :Nurlan,2006.-320 səh.

 1762. Tağıyev Albert. İnnovasiya. C. 1. B.: “Təknur”, 2018.-551 s.

 1763. Tağıyev Aydın. Povest və hekayələr. B.: “Mütərcim”, 2017.-432 s.

 1764. Taha Cabir əl-Ülvani. İki "oxu"nun: vəhyin kainatla vəhdəti. B.: “İdrak”, 2017.-86 s.

 1765. Tahirli Sevda. Qanımızın səsi. B.: “Ozan”, 2013.-171 s.

 1766. Tahirova Natəvan. Riyaziyyatdan qeyri-standart çalışmalar. B.: “ADPU”, 2018.-221 s.

 1767. Tahirova Natəvan. Şagirdlərin fəza təsəvvürlərinin inkişaf etdirilməsində məntiqi və psixoloji aspektlərin tətbiqi problemləri (VII-IX siniflər). B.: “ADPU”, 2016.-200 s.

 1768. Talıbova Dilşad. Səndən qalan noyabr. B.: “Qanun”, 2017.-224 s.

 1769. Talışlı Mirhaşım. Lənkəran: ensiklopedik məlumat. II nəşr. B.: 2017.-584 s.

 1770. Tanrıverdi Əzizxan. Ədəbiyyat və ədəbiyyatşünaslıq problemləri. Bakı :Elm və təhsil,2018.-253 s.

 1771. Tanrıverdi Əzizxan. Türkologiyamızın Afaq Qurbanovu. B.: 2018.-243 s.

 1772. Tapdıqoğlu Nazim. Xatirələrdə yaşanan ömür. B.: “ADMİU”, 2018.-129 s.

 1773. Tapdıqoğlu Nazim. Qusar ensiklopediyası. B.: “Heroqlif”, 2018.-332 s.

 1774. Tarhan Nevzat. Gözəl insan modeli.. B.: “İpəkyolu”, 2017.-264 s.

 1775. Taslaman Caner. Allahın varlığının 12 dəlili. B.: “Nurlar”, 2017.-223 s.

 1776. Taslaman Caner. Quran və elmi zehnin inşası. B.: “Nurlar”, 2017.-119 s.

 1777. Tehrani Əlirza Recali. İmam Mehdi (ə.f) haqqında sual cavab. B.: “Zərdabi”, 2018.-296 s.

 1778. Telmanqızı Sevinc. Xatirələrin işgəncəyə döndüyü yer... B.: “Qanun”,2017.-359 s.

 1779. Telmanqızı Sevinc. Trampın və Sevincin Amerikası. B.: “Qanun”, 2017.-175 s.

 1780. Telmanoğlu Sahib. Dünya belə dünyadı. B.: “Borçalı”, 2009.-199 s.

 1781. Terminologiya məsələləri №1. B.: “Elm”, 2018.-240 s.

 1782. Terminologiya məsələləri2017 № 2. B.: “Elm”, 2017.-259 s.

 1783. Teymuroğlu Ramiz. Qasım bəy Zakir irsinin tədqiqi. B.: “Kooperasiya”, 2007.-136 s.

 1784. Teyyub Fəxrəddin.Mən səninlə barışmaram. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-264 s.

 1785. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. III cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-528 s.

 1786. Təbrizi Ayətullah Əli Hicrani. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran. Qurani-Kərimin azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. II cild. B.: “Zərdabi”, 2016.-536 s.

 1787. Təbrizi Əli. Əltafur-Rəhman fi təfsiril-Quran Qurani-Kərimin Azərbaycan dilində tərcümə və təfsiri. B.: “Zərdabi LTD”, 2017.-504 s.

 1788. Təcrübəçi tələbələrə kömək.. B.: “ADPU”, 2018.-102 s.

 1789. Tədris prosesində dilçilik terminlərinin izahlı lüğəti. B.: “Borçalı”, 2014.-40 s.

 1790. Tədris resurslarının hazırlanması: müasir yanaşmalar. B. : “Vahid-M”, 2017.-172 s.

 1791. Təhməzli Həsən. Mərcanlılar. B.: “Ecoprint”, 2017.-399 s.

 1792. Təhmirazqızı Səadət. Kamilin sənət dünyası. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1793. Təhmirazqızı Səadət.Əliövsət Sadıqov. B.: “Şərq-Qərb”,2017.-126 s.

 1794. Təhmirazqızı Səadət.Seyid Şuşinski. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-144 s.

 1795. Təkəli Minəxanım. Mərkəzi Rusiyanın Türk coğrafiyası. B.: “Zərdabi LTD”, 2018.-279 s.

 1796. Təməlkuran, Ece. Banan səsləri. B. :Qanun,2018.- 304 s.

 1797. Təmraz Dilqəm. İnsanlar içində gözüm insan axtarır. B.: “Ecoprint”, 2018.-190 s.

 1798. Tərtərli Qədir. Ölümsüz ömürlər. B.: “Kooperasiya”, 2018.-239 s.

 1799. Təzkireyi-Yusif Kitab Mirzə Əbdülxalıq Yusifin 165 illik yubileyinə ithaf olunur. B.: “Ecoprint”, 2016.-67 s.

 1800. Tibbə dair əlyazmalar kataloqu. B.: “Avropa”, 2018.-382 s.

 1801. Toğrul Neymət oğlu Şahtaxtinski. Biblioqrafiya. B.: “Elm”, 2012.-288 s.

 1802. Tolkin C.R.R. Hobbit və ya oraya və geriyə. B.: “Qanun”, 2018.-320 s.

 1803. Tolstoy Aleksey. Qızıl açar, yaxud Buratinonun macəraları. B.: “Qanun”, 2018.-159 s.

 1804. Tolstoy Lev Nikolayeviç. Sergi ata. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 1805. Tolstoy Lev. İki qusar. B.: “Qanun”, 2018.-96 s.

 1806. Tolstoy Lev. İvan İliçin ölümü. B.: “Qanun”, 2018.-95 s.

 1807. Tolstoy Lev.Şeytan. B.: “Qanun”, 2018.-80 s.

 1808. Tonqar Hatice Kübra. Anacan, məni tanıyırsanmı? B.: “TEAS Press”, 2017.-264 s.

 1809. Topbaş Osman Nuri. Məktəbi-Aləm kainat, quran və insan. B.: “İpəkyolu”, 2017.-179 s.

 1810. Topçubaşov Əlimərdan bəy Ələkbər oğlu. Qafqaz Azərbaycanı nümayəndə heyətinin sülh konfransından tələbləri. Bakı :Qanun,2018.-95 s.

 1811. Topçubaşov Əlimərdan bəy. ...Xalqımızın müstəqil yaşayacağına inanırdıq. B.: “Azərbaycan Tərcümə Mərkəzi”, 2018.-687 s.

 1812. Topçubaşov Əlimərdan bəy. Doğma Azərbaycanın mənafeyini qoruyacağıq! B.: “Qanun”, 2018.-224 s.

 1813. Tosun Necdet. Xoca Bəhaəddin Nəqşbənd. B.: “İpəkyolu”, 2017.-96 s.

 1814. Tovuzlu Dilqəm. Vicdan əzabı. B.: “Əcəmi”, 2017.-206 s.

 1815. Tramp Donald. Vaxtdır, Amerikanı yenidən gücləndirək! B.: “TEAS Press”, 2017.-211 s.

 1816. Treysi Brayan. Bəhanələrə yox! B.: “Qanun”, 2018.-255 s.

 1817. Treysi Brayan. O qurbağanı ye! B.: “Qanun”, 2018.-128 s.

 1818. Treysi Brayan. Satış ulduzu ol: Daha asan, daha sürətli və daha çox satış etməyin 21 möhtəşəm üsulu. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1819. Trotski Lev. Seçilmiş yazıları. B.: 2018.-425 s.

 1820. Tudə Əli. Mənim səsim. C. 13. B.: “Azərbaycan”, 2018.-343 s.

 1821. Tudə Əli. Mühacir qeyrəti . Əsərləri XII cild. B.: “Azərbayucan”, 2018.-352 s.

 1822. Tudə Əli. Söz ömrü C. 11. B.: “Azərbaycan”, 2017.-349 s.

 1823. Tudə Əli. Təbriz yolu. Əsərləri. X cild. B.: “Azərbaycan”, 2017.-336 s.

 1824. Turan Tural.Tanrı qağaya ismarış. B.: 2017.-72 s.

 1825. Türk dünyasının nağıl bağı. B.: “Təhsil”, 2017.-216 s.

 1826. Türkmən Əbuzər. Tolstoyun ayaqqabıları ilə addımlamaq. B.: “Qanun”, 2018.-191 s.

 1827. Türksoy Aysel. Sahilə yan alıram. B.: “Red N Line”, 2018.-139 s.

 1828. Uells Herbert. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-317 s.

 1829. Ulduz Sönməz: Mən belə yaşadım... B.: “Ecoprint”, 2017.-397 s.

 1830. Ulitskaya Lyudmila. Yakovun nərdivanı. B.: “TEAS Press”, 2018.-758 s.

 1831. Uluxanlı Nurəddin. Meteorologiya və iqlimşünaslığın əsasları. B.: “ADPU”, 2018.-258 s.

 1832. Umudov Məmmədağa. Cümhuriyyət marşı. B.: “Ecoprint”, 2018.-26 s.

 1833. Universitetlərdə elmi fəaliyyətin müasir idarəetmə modeli. Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları. B.: “İqtisad Universiteti”, 2018.-264 s.

 1834. Universitetlərin magistr hazırlığı üçün proqram: MİF-B08 Coğrafiyanın tədrisində diyarşünaslıq prinsipi. B.: “ADPU”, 2018.-16 s.

 1835. Uolş Nil Donald. Tanrı ilə söhbət Qeyri-adi dialoq. Birinci kitab. B.: “Qanun”, 2017.-271 s.

 1836. Uolyams Devid. Babanın möhtəşəm qaçışı. B.: “TEAS Press”, 2018.-446 s.

 1837. Ustac Zaur. Otuz ildir, əldə qələm. (1988-2018) B.: 2018.-74 s.

 1838. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 1. Folklor və klassik uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-294 s.

 1839. Uşaq ədəbiyyatı: Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası 3 cilddə. C. 2. Müasir uşaq poeziyası. B.: “ADPU”, 2018.-408 s.

 1840. Üçüncü minillikdə geosiyasətin yeni üfüqləri. b.: “Şərq-Qərb”, 2018.-280 s.

 1841. Ülkü İrfan.Qırmızı ulduzdan hilala. İstanbul.: 2018.-208 s.

 1842. Ülvi Əbülfəz. Bircə sən desən. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-112 s.

 1843. Ümummilli Lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-ci ildönümünə həsr olunmuş "Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqların cəmiyyətə inteqrasiyası və sosial adaptasiyası" adlı Respublika elmi konfransının materialları. B.: “ADPU”, 2015.-436 s.

 1844. Ümumtəhsil fənlərinin tədrisinə dair tədqiqlər. B.: “Vahid-M”, 2017.-286 s.

 1845. Ümumtəhsil məktəbi kitabxanalarının fəaliyyətinə kömək. B.: “Nərgiz”, 2017.-128 s.

 1846. Ümumtəhsil məktəblərinin idarə edilməsinin modernləşdirilməsi. B.: “Vahid-M”, 2017.-280 s.

 1847. Üslubiyyatın tədrisi metodikası. B.: “Təhsil”, 2009.-44 s.

 1848. Üzeyir Hacıbəyli (məqalə, oçerk, esse, arxiv materialları). B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-277 s.

 1849. Üzeyir Hacıbəyli arxivinin təsviri. B.: “Elm”, 2018.-439 s.

 1850. Üzüm: innovativ becərilmə texnologiyası, mühafizəsi və aqroekologiyası. B.: “Müəllim”, 2018.-632 s.

 1851. Vahid Əliağa.Əsərlər. B.: “Ecoprint”, 2016.-163 s.

 1852. Vahidov Tacəddin. Fizika. B.: “ADPU”, 2018.-198 s.

 1853. Vaqif Molla Pənah. Əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-271 s.

 1854. Varis. Uzaqdan gələn yağış. B.: “TEAS Press”, 2018.-224 s.

 1855. Vazeh Mirzə Şəfi. Kitabi-türki. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-260 s.

 1856. Vedibasar müstəqil qəzet. C. 7. B.: “Araz”, 2017.-731 s.

 1857. Verber Bernar. Altıncı yuxu. B.: “TEAS Press”, 2017.-424 s.

 1858. Verdiyeva Ləman. Cəzaçəkmə müəssisələrində yenidəntərbiyə (İSLAH) işinin sosial və psixoloji əsasları. B.: “Müəllim”, 2017.-54 s.

 1859. Verdiyeva Səadət. Azərbaycan xanəndəlik sənəti tarixində Arif Babayevin rolu. B.: “Ecoprint”, 2018.-88 s.

 1860. Vergi inzibatçılığı. B.: “BESTPACK”, 2017.-900 s.

 1861. Veysəlli Əşrəf. Qəbuluna yazılmışam Allahın. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-256 s.

 1862. Veysəlli Fəxrəddin. Dilçiliyə giriş. B.: “Mütərcim”, 2017.-456 s.

 1863. Veysəlli Fəxrəddin. Seçilmiş əsərlər. B.: “Mütərcim”, 2016.-420 s.

 1864. Veysəlli Rahilə. Günahdan doğulmuş müqəddəslər. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-351 s.

 1865. Vəli Yusif oğlu Axundov. Biblioqrafik göstərici. B.: “Elm”, 2017.-140 s.

 1866. Vəliyev Xanlar. Cinayət mühakimə icraatında zərərçəkmiş şəxs. B.: 2018.-439 s.

 1867. Vəliyev Süleyman. "Qanadı sınmış quş" da uçarmış (Sənədli roman). "Xatirə Ədəbiyyatı" silsiləsindən. K. 32. B.: “XAN”, 2017.-100 s.

 1868. Vəliyeva Lalə. Milli iqtisadiyyat. Sumqayıt.: “SDU”, 2017.-179 s.

 1869. Vəliyeva Sona. İşığa gedən yol. Tehran-Qum.: “Avayi-münci”, 2018.-886 s.

 1870. Vəliyeva Təranə. Mənim dünyam. B.: “Turxan”, 2018.-84 s.

 1871. Vidadi Bayramov-70. B.: “Nurlan”, 2011.-120 s.

 1872. Vikipediyaçının köməkçisi. B.: 2017.-75 s.

 1873. Volnitski İqor.Mənə ölməyi öyrət. B.: “Parlaq imzalar”, 2017.-224 s.

 1874. Vulf, Tomas. Evinə bax, Mələk. B.: “Qanun”, 2018.-543 s.

 1875. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri (şeirlər) B.: “Şərq-Qərb”, 2016.-472 s.

 1876. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. C. 1. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-219 s.

 1877. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. II cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-236 s.

 1878. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-388 s.

 1879. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. IV cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-360 s.

 1880. Vurğun Səməd. Seçilmiş əsərləri. Beş cilddə. V cild. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-324 s.

 1881. Yadigarov Təbriz. Azərbaycan iqtisadiyyatında dəniz nəqliyyatı: problemlər və perspektivlər. B.: “Avropa”, 2018.-340 s.

 1882. Yaqub Mail.Din fəlsəfəsi. B.: “Qanun”, 2017.-248 s.

 1883. Yaqublu Nəsiman Qara oğlu. Azərbaycan Milli Azadlıq hərəkatı ensiklopediyası Sovet rejiminə qarşı mübarizə: 1920-1991. B.: “Qanun”, 2018.- 832 s.

 1884. Yaqublu Nəsiman. Cümhuriyyət qurucuları 100 il. B.: “Nurlar”, 2018.-503 s.

 1885. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri. B.: “Nurlar”, 2018.-163 s.

 1886. Yaqublu Nəsiman. Qafqaz İslam Ordusunun Azərbaycanda izləri. B.: “OL”, 2017.-155 s.

 1887. Yaquboğlu Qurban. Mən yoxam. B.: “Qanun”, 2018.-296 s.

 1888. Yaqubov Emil. Vətən sevgisi. B.: “TEAS Press”, 2017.-60 s.

 1889. Yalçıner Alp Gürhan. Bir millət, iki dövlət. B.: 2017.-30 s.

 1890. Yanar Mikayıl. Gəncənin dastanı. B.: “Azərnəşr”, 2018.-488 s.

 1891. Yaşar, İntiqam. Evdə yoxam. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-84 s.

 1892. Yelinek Elfrida. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2013.-565 s.

 1893. Yeni iş yerləri. İyul-2018. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-210 s.

 1894. Yeni iş yerləri. Yanvar-2018. Rəsmi nəşr. Statistik məcmuə. B.: “Azərb. Resp. Dövlət Statistika Komitəsi”, 2018.-210 s.

 1895. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №3. B.: “Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-240 s.

 1896. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici 2017 №4. B.: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”, 2017.-261 s.

 1897. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2018 №1. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-374 s.

 1898. Yeni kitablar. Annotasiyalı biblioqrafik göstərici. 2018-№2. B: “M.F.Axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanası”,. 2018.-327 s.

 1899. Yeni təhsil proqramlarının (kurikulumların) tətbiqi məsələləri. B.: “Mütərcim”, 2014.-380 s.

 1900. Yəzdi Misbah. Əxlaq fəlsəfəsində araşdırmalar. B.: “Qanun”, 2018.-288 s.

 1901. Yıldız Ahmet. Ay işığı, qarğıdalı tarlası. B.: “Qanun”, 2018.-99 s.

 1902. Yol hərəkəti haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. B.: “Digesta”, 2018.-184 s.

 1903. Yonson Eyvind. Seçilmiş əsərləri. B.: “Şərq-Qərb”, 2014.-381 s.

 1904. Yurdoğlu Vüsal. Mən möcüzə gözləyirəm. Sumqayıt.: “Azəri”, 2018.-163 s.

 1905. Yusifbəyli, Nurəli. Elektrik sistemlərinin avtomatikası.. B.: “ADNSU”, 2017.-458 s.

 1906. Yusifli Xəlil. Orta əsrlər Azərbaycan şeirində janrlar və bədii ifadə vasitələri. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-144 s.

 1907. Yusifli Vaqif. Azərbaycan qəzəli. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-154 s.

 1908. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi (XVIII-XX əsrlər). C. 1. Tbilisi.: “Universal”, 2011.-636 s.

 1909. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 2. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-875 s.

 1910. Yusifli Yusif. Gürcüstan Azərbaycanlılarının ədəbiyyat tarixi. C. 3. Tbilisi.: “Universal”, 2014.-740 s.

 1911. Yusifoğlu Rafiq. Nağıl qapısı. B.: “ADPU”, 2018.-306 s.

 1912. Yusifoğlu Rafiq. Bədii söz məna ocağının közləri. B.: “ADPU”, 2018.-527 s.

 1913. Yusifov Xamis. Azərbaycanın neftli-qazlı hövzələri. B.: “Mars-Print”, 2018.-323 s.

 1914. Yusifov Tofiq. Açıq cəmiyyət və mətbuat. B.: “Elm və təhsil”, 2012.-220 s.

 1915. Yusifov Yusif. Buludxan Xəlilov: Elmin və şəxsiyyətin harmoniyası. B.: “Adiloğlu”, 2018.-232 s.

 1916. Zamanov Nağdəli. Aşıq Şəmşir yaradıcılığında fəlsəfi fikirlər. B.: “Elm və təhsil”, 2018.-510 s.

 1917. Zeynallı Ağa. Kürdəmir səhiyyəsinin tarixi. B.: “Elm və təhsil”, 2017.-219 s.

 1918. Zeynallı Zeynal. Ölü bulud. B.: “Qanun”, 2017.-152 s.

 1919. Zeynaloğlu Camal. Ömrün qızıl payızı. B.: “Print-S”, 2018.-435 s.

 1920. Zeynalov Əli. İki ömrüm olsaydı. B.: “Xan”, 2015.-112 s.

 1921. Zeynalov Əli-Paşa. Pedaqogika və Psixologiya Problemləri: dissertasiya mövzuları (1992-2016-cı illər). B.: “Vahid-M”, 2017.-189 s.

 1922. Zeynalov Əsgər Məmməd oğlu. Qaynaqlardan reallığa və ya hər şeydən bir az. B.: “Mütərcim”, 2018.- 416 səh.

 1923. Zeynalov Həsən. Diplomatın tale yolu. B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-552 s.

 1924. Zeynalov İbrahim. Totalitar Sovet Cəmiyyəti: Tarixin ibrət dərsləri. B.: “Ləman”, 2017.-720 s.

 1925. Zeynalov İmamverdi. "Ağ ölüm" və ağ qağayılar. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin II Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-154 s.

 1926. Zeynalov İmamverdi. Ağ örpəkli xanım və əbədiyyət nağılı. B.: “Nurlan”, 2010.-199 s.

 1927. Zeynalov İmamverdi. Bizi bağışla ölüm Dedektiv-kriminal-fəlsəfi roman. C. I. (Seçilmiş əsərləri səkkiz cilddə). B.: “Elm və təhsil”, 2012.-194 s.

 1928. Zeynalov İmamverdi. Çalınmayan vağzalı və ya ilk sevgi. B.: “Nurlan”. 2010.-132 s.

 1929. Zeynalov İmamverdi. Dünyanın sonu. B.: “Nurlan”, 2007.-157 s.

 1930. Zeynalov İmamverdi. Gözlər nigaran... B.: “Elm və təhsil”, 2012.-139 s.

 1931. Zeynalov İmamverdi. İtkin düşmüş taleyim. B.: “Nurlan”, 2010.-171 s.

 1932. Zeynalov İmamverdi. Kölgəsiz sədalar. B.: “Təhsil”, 2008.-188 s.

 1933. Zeynalov İmamverdi. Məhəbbət röyaları. B.: “Təhsil”, 2009.-121 s.

 1934. Zeynalov İmamverdi. Müsafir eşqi və mələklər. B.: “Təhsil”, 2009.-148 s.

 1935. Zeynalov İmamverdi. Payız əfsanəsi. B.: “Nurlan”, 2009.-166 s.

 1936. Zeynalov İmamverdi. Yaşamaq həsrəti. VIII cildlik seçilmiş əsərlərin III Cildi. B.: “Elm və təhsil”, 2015.-99 s.

 1937. Zeynalova Qönçə. Yol almışam Kəbəyə. B.: “B-Print”, 2014.-199 s.

 1938. Zəhmətlə zəfərə doğru. B.: “Şərq-Qərb”, 2015.-356 s.

 1939. Zəka (Nəsrəddin Məmmədov). Vacib. B.: “Qanun”, 2018.-152 s.

 1940. Zəka. Ürəyimin yarısı. B.: “Qanun”, 2017.-159 s.

 1941. Zəkullaoğlu Sabir. Sabirlə bacara bilsəm. B.: “Sənan”, 2017.-145 s.

 1942. Zəlimxan özü var xatirələrdə (I kitab) B.:”Elm və təhsil”, 2017.-302 s.

 1943. Zəngilanlı İsmayıl. Vətən-bizim Vətəndi. B.: “Tərəqqi”,2018.-135 s.

 1944. Zərifə Əliyeva. Biblioqrafiya. B.: “M.F.Axundov adına Milli Kitabxana”, 2018.-256 s.

 1945. Zərin Şövkət. Seçilmiş əsərlər. I cild. B.: “MBM”, 2014.-448 s.

 1946. Ziyəddinoğlu Tamxil. Güllə səsinə açılan qapı. B.: “Ziya NPM”, 2018.-375 s.

 1947. Zolya Emil. Tereza Raken. B.: “Qanun”, 2017.-239 s.

 1948. Zorakılığa "Yox" deyək-ailəmizi qoruyaq! B.: “Şərq-Qərb”, 2017.-46 s.

 1949. Zöhrabov Ramiz. Rast muğam dəstgahının nəzəri əsasları. B.: “Mars-Print”, 2002.-132 s.

 1950. Zöhrabova Leyla. Azərbaycan xalq rəqslərinin lad-məqam xüsusiyyətləri. B.: “Mars-Print”, 2013.-124 s.

 1951. Zusak Markus. Kitab oğrusu. B.: “Qanun”, 2018.-591 s.

 1952. Zülfüqarlı Məhərrəm. Göyçay döyüşləri Türkiyə tarixşünaslığında. B.: “CBS”, 2018.-149 s.

 1953. Zülfüqarlı Məhərrəm. Tarixşünaslıq. 1920-1991-ci illər. B.: 2017.-486 s.

 1954. Zülfüqarlı Məhərrəm.Sovet dövrü heykəlləri (Kulturoloji və siyasi təhlil) B.: “İN-2017”, 2017.-94 s.