DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxana “Görkəmli kitabxanaşünas alim, professor Xəlil İsmayılov” adlı sərgini virtual rejimdə təqdim etdi

01.07.2020

İyul ayının 1-i görkəmli kitabxanaşünas alim, professor Xəlil İsmayılovun doğum günüdür. Bu münasibətlə Milli Kitabxananın əməkdaşları tərəfindən  alimin həyat və fəaliyyətinə dair hazırlanan “Görkəmli kitabxanaşünas alim, professor Xəlil İsmayılov” adlı sərgi virtual rejimdə  təqdim olunmuşdur. Sərgidə rəsmi sənədlər, alimin fəaliyyətini əks etdirən fotolar, elmi məqalələri, kitabları, elmi redaktoru olduğu və haqqında kitabların elektron versiyaları təqdim olunur. Virtual sərgidə  tammətnli resurslar yerləşdirilmişdir. Virtual sərgi ilə  tanış olmaq istəyənlər  http://anl.az/el/vsb/Xelil_Ismayilov/index.html linkindən istifadə edə bilərlər.

Share