ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Fedarasiyasının (İFLA) Biblioqrafiya bölməsinin “IFLA Metadata Newsletter” 2020-ci il iyun buraxılışında Azərbaycan Milli Kitabxanasının COVID-19 pandemiyası dövründə fəaliyyəti haqqında məqalə verilmişdir.

08.07.2020

Beynəlxalq Kitabxana Assosiasiyaları Fedarasiyasının (İFLA) Biblioqrafiya bölməsinin  “IFLA Metadata Newsletter” 2020-ci il iyun buraxılışında  Azərbaycan Milli Kitabxanasının COVID-19 pandemiyası dövründə fəaliyyəti haqqında məqalə verilmişdir.

Share