ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Sərgi: “İlyas Tapdıq – 85”

30.11.2019

Noyabrın 30-da Milli Kitabxanada Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış nümayəndələrindən biri, müasir uşaq ədəbiyyatında öz dəsti xətti ilə tanınan, şair, tərcüməçi İlyas Oruc oğlu Tapdıqovun (İlyas Tapdıq) anadan olmasının 85 illiyi münasibətilə “İlyas Tapdıq - 85” adlı geniş kitab sərgisi açılıb.

Təqdim olunan sərgidə İlyas Tapdığın Azərbaycan və digər dillərdə nəşr olunmuş əsərləri, redaktə etdiyi, ön söz yazdığı, tərcümə etdiyi, tərtib etdiyi kitablar nümayiş olunur.

Share