ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Milli Kitabxanada “Bakıda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı – 115” adlı kitab sərgisi açılıb

06.02.2020

Fevralın 6-da Milli Kitabxanada “Bakıda ermənilərin azərbaycanlılara qarşı soyqırımı – 115” adlı kitab sərgisi açılıb.

Soyqırımla bağlı təqdim olunan sərgidə 1905-1906-cı illərdə ermənilər tərəfindən Azərbaycan xalqının başına gətirilən faciələri, erməni vəhşiliklərini əks etdirən Azərbaycan, rus, ingilis, alman, fransız və digər dillərdə nəşr olunmuş Azərbaycan və xarici müəlliflərin kitabları, eyni zamanda qəzet-jurnal materialları və foto-şəkillər nümayiş olunur.

Qeyd edək ki, ermənilər havadarlarının maddi və hərbi-siyasi dəstəyi ilə XIX-XX əsrlərdə müəyyən  mərhələlərlə azərbaycanlılara qarşı kütləvi qırğınlar və soyqırımlar törətmiş, deportasiyalar həyata keçirmişlər. Soyqırımların ilk mərhələsi 1905-1906-cı illəri əhatə edir. Rusiyada baş verən iğtişaşlardan fürsət kimi istifadə edən ermənilər Naxçıvanda, Gəncədə, Qarabağda, Zəngəzurda, Qazaxda və Tiflisdə də dinc azərbaycanlılara qarşı qırğınlar törətmişlər. Erməni silahlı dəstələri İrəvan-Naxçıvan, Zəngəzur-Qarabağ və Qazax-Gəncə istiqamətlərində yerləşən azərbaycanlı yaşayış məskənlərinin əhalisini qırmaqla, qovmaqla və həmin ərazilərdə erməniləri məskunlaşdırmaqla gələcək Ermənistan dövlətinin əsasını qoymaq istəyirdilər. Sayları on min silahlıdan artıq olan erməni birləşmələri əvvəlcə Bakı, İrəvan şəhərində və onun ətraf kəndlərində, Eçmiədzin (Üçkilsə), Şərur-Dərələyəz və Naxçıvan qəzalarında, Yelizavetpol (Gəncə) quberniyasının Zəngəzur qəzasının Gorus, Qafan və Qarakilsə (Sisyan) nahiyələrində, Şuşa, Cavanşir, Cəbrayıl, Qazax, Ərəş qəzalarında, Tiflis şəhərində kütləvi qırğınlar törətmiş, 200-dən artıq yaşayış məntəqəsini viran qoymuşlar.
Share