ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Koronavirus: "TƏLAŞ YOX" kitabçası

23.03.2020

Koronavirus: "TƏLAŞ YOX" kitabçası 

Burada nüfuzlu institutlardan müxtəlif ixtisaslı mütəxəssislərlə aparılan müzakirələr, ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı), XMPM (Xəstəliklərin Müayinə və Profilaktika Mərkəzi) qaydalarının təhlili əsasında koronavirusla bağlı ən çox verilən sualların cavabları yer alıb.

Share