ELEKTRON KİTABXANA

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Azərbaycan Milli Kitabxanası oxuculara onlayn xidmətlər təqdim edir.

25.03.2020

Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru professor Kərim Tahirov Azərbaycan Televiziyasının Səhər proqramında çıxış etmişdir. Professor çıxışında Milli Kitabxananın virtual xidmətlərindən bəhs etmiş və bütün oxuculara onlayn xidmətlərdən istifadə etmək qaydalarını  əyanı olaraq təqdim etmişdir.


https://www.facebook.com/az.nat.lib/videos/586914265237478/
Share