Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

  

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

XƏBƏRLƏR

Haqq savaşında tam qələbəmiz uzaqda deyil!

Haqq savaşında tam qələbəmiz uzaqda deyil!

03.11.2020

Haqq savaşında tam qələbəmiz uzaqda deyil!

Kitabxanaçı əməyi – vətənpərvərlik ruhu

Kitabxanaçı əməyi – vətənpərvərlik ruhu

02.11.2020

Kitabxanaçı əməyi – vətənpərvərlik ruhu

Milli Kitabxanada “Məhəmməd Hadi” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olundu

Milli Kitabxanada “Məhəmməd Hadi” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olundu

29.10.2020

XX əsr Azərbaycan klassiklərindən, dünya romantizminin orijinal simalarından olan Məhəmməd Hadi ədəbiyyatımız tarixində şərəfli yer tutur. O, milli romantizmin ideya-estetik prinsiplərini zəngin bədii yaradıcılıq təcrübəsində və ədəbi tənqidi əsərlərində əsaslandırmışdır.

Milli Kitabxanada “Həsən Seyidbəyli – 100” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olundu

Milli Kitabxanada “Həsən Seyidbəyli – 100” adlı sərgi virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim olundu

26.10.2020

Bu il Azərbaycan mədəniyyətinin tanınmış nümayəndəsi, kinodramaturq, rejissor və ssenarist, Xalq artisti Həsən Mehdi oğlu Seyidbəylinin anadan olmasının 100 illiyi tamam olur.

Milli Kitabxana  “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” adlı Elektron məlumat bazasını  virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim etdi

Milli Kitabxana “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” adlı Elektron məlumat bazasını virtual rejimdə istifadəçilərə təqdim etdi

23.10.2020

Azərbaycan xalqı Tarixini yaradan şəxsiyyətlərə, Vətənin azadlığı naminə canını fəda edən oğul və qızlarımızla haqlı olaraq həmişə öyünmüşdür. Bu gün Azərbaycanda Vətən hamı üçün müqəddəsdir və bu müqəddəsliyin uğrunda canından keçməyə hazır olan oğullarımız Vətənin müdafiəsinə qalxmışdır. Bu gün Azərbaycan əsgəri Ali Baş Komandanının rəhbərliyi ilə Azərbaycanın şanlı tarixini yazır. Qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur. Dövlətimiz və xalqımız ana Vətənin azadlığı, müqəddəs torpağın şərəfi yolunda canını qurban verənləri həmişə qəlbində yaşadır, onları şərəf və qeyrət simvolu kimi xatırlayır, gənc nəslə nümunə kimi təqdim edir. Son dövrlərin Qarabağ savaşı bir daha göstərdi ki, Müstəqil Azərbaycan doğrudan da, qəhrəmanlar diyarı, igidlər və cəsurlar məskənidir.