Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

SƏNƏDLƏRİN SİFARİŞİ VƏ ELEKTRON ÇATDIRILMASI

HÖRMƏTLİ OXUCULAR !

“Sənədlərin sifarişi və elektron çatdırılması” bölməsi istifadəçilərə onlayn rejimdə kitabxana xidmətini həyata keçirir. Eyni zamanda bu bölmə  regionlarda yerləşən Mərkəzi Kitabxanalar vasitəsilə bütün Azərbaycan istifadəçilərinə (yerlərdəki Mərkəzi Kitabxanalarda oxuculara verilən rədd cavablarının sayının minimuma endirilməsinə və regionlardakı istifadəçilərə və mütəxəssislərə kitabxana xidmətinin səviyyəsinin yüksəldilməsi məqsədi ilə)  və   xarici ölkələrdə yaşayan  Azərbaycan haqqında bu və ya digər materiallara ehtiyac duyan istifadəçilərə onlayn rejimdə xidmət  göstərir.
Mövcud vəziyyətlə əlaqədar olaraq sifarişlər şənbə və bazar günləri istisna olmaqla hər gün saat 9:30-dan 17.00-dək qəbul edilir.