Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

KİTABXANAYA YAZILMA

Milli Kitabxanadan şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi olan Azərbaycan və xarici ölkə vətəndaşları istifadə edə bilər.
Kitabxanaya üzv olmaq üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: