Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

DİSSERTASİYALARIN ELEKTRON KİTABXANASI

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

İŞ VAXTI

Kitabxana hər gün səhər saat 10:00-dan 20:00-dək işləyir. İstirahət günü bazar ertəsidir.