Azərbaycan mİllİ kİtabxanası

ELEKTRON KİTABXANA

ELEKTRON KATALOQ VƏ ELEKTRON KİTABXANA

AÇIQ KİTABXANA

ELEKTRON MƏLUMAT BAZALARI

MUSİQİ KİTABXANASI

ŞÖBƏLƏR

OXUCULARA XİDMƏT İŞLƏRİ ÜZRƏ DİREKTOR MÜAVİNİ

İsmayılova Ədibə İmaş qızı

Əməkdar Mədəniyyət İşçisi

Tel:  (+ 994 12) 493 83 09

E-mail: oxucu_xidmet@anl.az